Page 1

technicum

vija

college bron

driesprong

bernardusscholen accent op ĂŠlk talent www.bernardusscholen.be


Van KSOO naar Bernardusscholen Het KSOO?! Sinds 1999 werken alle scholen van het Katholiek Secundair Onderwijs Oudenaarde (KSOO) onder één raad van bestuur. Onze samenwerking is vooral praktisch van aard. Samen bouwen aan de toekomst De voorbije jaren ontwierpen we een masterplan. Vier grote bouwprojecten bezorgen onze scholen vóór 2017 een grondige facelift. Hierbij versterken we het technisch en beroepsonderwijs. Zes Bernardusscholen Dit masterplan biedt ons de kans om pedagogisch nauwer samen te werken. Op 1 september 2013 krijgen de KSOO-scholen daarom een nieuwe overkoepelende naam, de Bernardusscholen. Met accent op élk talent Met zes autonome scholen behouden we een gevarieerde waaier aan studierichtingen! Wij richten ons tot alle leerlingen, met accent op élk talent! Structuur en aanbod In deze brochure maak je kennis met de structuur en het aanbod van de Bernardusscholen. Op www.bernardusscholen.be vind je onze visie en wordt de betekenis van het logo duidelijk. Op die site worden ook de bouwprojecten en de werking van de zes autonome scholen voorgesteld.

2

Danny De Ketelaere Directeur gebouwen en infrastructuur

Thierry Godefroidt Coördinerend directeur personeelsbeleid, pedagogiek

Contactgegevens Bernardusscholen Hoogstraat 30, 9700 Oudenaarde Tel: 055 33 46 90 Fax: 055 33 46 72 Mail: info@bernardusscholen.be Website: www.bernardusscholen.be

Lieven Cnudde Algemeen directeur PR, financiën, masterplan


1ste graad

… naar de zes Bernardusscholen

2de en 3de graad

Bernarduscollege

Bernardustechnicum

• Economie • Grieks & Latijn • Humane • Moderne Talen • Wetenschappen • Wiskunde

• Handel en informatica • Land-, tuinbouw en milieu • Sport • Technologie en technieken • Toegepaste wetenschappen • Welzijn en zorg

Hoogstraat 30

Hoogstraat 10

Bernardusbron

Bernardusbron

campus college

campus technicum

• Moderne wetenschappen • Klassieke vorming Hoogstraat 30

Bernardusvija • Centrum Leren en Werken VIJA = Vorming en integratie van jongeren via arbeid

BUSO

VIJA

VTISL

VLIO

TIOLV

• SBC - Sint-Bernarduscollege, Hoogstraat 30 • TIOLV - Technisch Instituut Onze-Lieve-Vrouw, Hoogstraat 10 • VLIO - Vrij Landelijk Instituut Oudenaarde, Hoogstraat 20 • VTISL - Vrij Technisch Instituut Sint-Lucas, Gelukstede 2 • VIJA - Centrum Leren en Werken, Gentstraat 73 • BUSO - Buitengewoon Secundair Onderwijs De Einder, Vlaanderenstraat 6

SBC

Het KSOO bestaat uit zes scholen, elk met een eigen onderwijsaanbod:

Alle graden

Van de zes scholen van het KSOO …

Bernardusdriesprong • Buitengewoon onderwijs: Zorg en integratie voor de opleidingsvormen 1, 2 en 3

Gentstraat 73

• Technische vorming • Beroepsopleidingen Hoogstraat 20

Vlaanderenstraat 6

3


Bernardusbron campus college (Hoogstraat 30) Hou je van een theoretische uitdaging, ben je geboeid door taal en cultuur, verdiep je je graag in mens en maatschappij, ben je gefascineerd door wiskunde of wetenschappen … dan is de Bernardusbron campus college voor jou de ideale keuze.

1ste jaar Klassieke vorming Moderne wetenschappen

2de jaar Grieks-Latijn Latijn Moderne wetenschappen

De Bernardusbron campus college bereidt voor op een theoretische, kennisgerichte studiekeuze. Ze werkt daarom nauw samen met het Bernarduscollege.

Bernardusbron In de Bernardusbron verwelkomen we meisjes en jongens die de lagere school verlaten. Op twee aan elkaar grenzende campussen bieden wij leerlingen van 12 tot 14 jaar de kans om een brede vorming te verwerven: • In de Bernardusbron campus college (Hoogstraat 30) krijgt deze vorming een theoretische aanpak. De studierichtingen bereiden voor op kennisgericht onderwijs. • In de Bernardusbron campus technicum (Hoogstraat 20) is de aanpak meer technisch en praktisch van aard. Hier kan je kiezen tussen een technische vorming of een beroepsopleiding. Voor alle leerlingen van de eerste graad creëren we een eigen kader, met eigen directie, leerkrachten, lokalen, speelplaatsen, dagindeling. We leggen nadruk op kleinschaligheid en zetten maximaal in op begeleiding. We creëren kansen tot persoonlijke opvolging in zo klein mogelijke klasgroepen. Samen met de ouders zoeken wij uit waarin de leerlingen goed zijn, we leren hen een goede studiehouding en -methode aan. We geven inzicht in alle studierichtingen van de hogere jaren en begeleiden de leerlingen bij het maken van een persoonlijke keuze, met accent op hun talent. 4

Peter Van de Vyver Directeur Bernardusbron campus college

Contactgegevens Bernardusbron campus college Hoogstraat 30, 9700 Oudenaarde Tel: 055 33 46 70 - Fax: 055 33 46 79 bron@bernarduscollege.be www.bernardusbron.be

Peter Hoste Algemeen directeur Bernarduscollege


5


TABELLEN

Ons masterplan: “Klavertje Vier� We bouwen een vernieuwde campus voor wetenschappen en techniek, een dubbele sportzaal, een veelzijdige aula en tientallen klas- en vaklokalen. Zie de uitwerking website, laatste pagina met fotomateriaal

6


Bernardusbron campus technicum (Hoogstraat 20)

1ste jaar

Ben je handig en technisch aangelegd? Heb je groene vingers? Zit ondernemen je in het bloed? Hou je van sociaal contact? Ben je sportief of droom je van een job als wetenschapper? Kom het uitzoeken in onze Bernardusbron campus technicum.

Technologie en technieken

Een technische vorming 1ste jaar

2de jaar

Agro- en biotechnieken

Agro- en biotechnieken

Handel

Handel

Sociale en technische vorming

Sociale en technische vorming

Sport

Sport

Technologie en technieken

Mechanica-elektriciteit Bouw- en houttechnieken Toegepaste wetenschappen Optie industriĂŤle wetenschappen

Patrick Vansteenbrugge Algemeen directeur

Bernardustechnicum

Een beroepsopleiding

Toegepaste wetenschappen

Toegepaste wetenschappen Optie bio- en techniekwetenschappen

2de jaar Bouw, hout Elektriciteit, mechanica

Verkoop en zorg

Verkoop en zorg

Land- en tuinbouw

Land- en tuinbouw

De Bernardusbron campus technicum bereidt voor op een technische vorming of op een beroepsopleiding. Ze werkt daarom nauw samen met het Bernardustechnicum.

Contactgegevens Bernardusbron campus technicum Hoogstraat 20, 9700 Oudenaarde Tel: 055 33 46 80 Fax: 055 33 46 82 bron@bernardustechnicum.be www.bernardusbron.be 7


Contactgegevens Bernarduscollege Hoogstraat 30, 9700 Oudenaarde Tel: 055 33 46 70 Fax: 055 33 46 79 info@bernarduscollege.be www.bernarduscollege.be

Bernarduscollege (Hoogstraat 30) Op het Bernarduscollege kan je voor alle studierichtingen algemeen secundair onderwijs terecht. Onze brede vorming (van 14 tot 18 jaar) bereidt je voor op een overstap naar het hoger onderwijs. Kritisch denken, creativiteit en verantwoordelijkheidszin vormen de rode draad doorheen onze opleidingen.

2de graad

3de graad Economie-moderne talen

Economie (4 of 5 uren wiskunde)

Economie-wetenschappen Economie-wiskunde 6 / 8 Grieks-Latijn

Grieks-Latijn

Grieks-moderne talen Grieks-wetenschappen Grieks-wiskunde 6 / 8

Humane wetenschappen

Humane wetenschappen Latijn-moderne talen

Latijn

Latijn-wetenschappen Latijn-wiskunde 6 / 8 Moderne talen-wetenschappen

Wetenschappen

Peter Hoste Algemeen directeur Bernarduscollege 8

Ingrid De Smet Directeur 2de graad Bernarduscollege

Anne De Vleeschouwer Directeur 3de graad Bernarduscollege

Moderne talen-wiskunde 6 / 8 Wetenschappen-wiskunde 6 / 8


Verschillende types onderwijs

Bernardustechnicum (Hoogstraat 10) Het Bernardustechnicum bundelt alle technische richtingen en beroepsopleidingen van de tweede en derde graad. Patrick Vansteenbrugge Algemeen directeur Bernardustechnicum

Het biedt ook een aantal specialisatiejaren aan.

Eén school, zes domeinen Het Bernardustechnicum omvat een brede waaier aan studierichtingen, in zes domeinen.

BERNARDUS TECHNICUM

Toegepaste wetenschappen Land-, tuinbouw en milieu

Technologie en technieken

Directieteam Bernardustechnicum

Sport

Welzijn en zorg

Handel en informatica

• Binnen de technische richtingen onderscheiden we twee types: > Een ‘doorstromingsrichting’ (*) bereidt je voor op een studie in het hoger onderwijs. Je krijgt heel wat uren algemene en technische vakken, vaak aangevuld met een aantal praktijkuren. > Een ‘finaliteitsrichting’ (**) bereidt je voor op een theoretische en praktische vakbekwaamheid. Zo’n richting beoogt een directe aansluiting op de arbeidsmarkt, maar heel wat leerlingen studeren succesvol verder. • Een beroepsopleiding leidt je op tot een vakman en is gericht op directe tewerkstelling na het secundair onderwijs. Toch kan je vaak een bijkomend specialisatiejaar volgen. Hiermee wordt je getuigschrift omgezet naar een diploma secundair onderwijs.

Contactgegevens Bernardustechnicum Hoogstraat 10, 9700 Oudenaarde Tel: 055 23 22 10 Fax: 055 23 22 18 info@bernardustechnicum.be www.bernardustechnicum.be

9


Domein Handel en informatica

Domein Land-, tuinbouw en milieu

Domein Sport

Heb je zin voor initiatief of ben je creatief? Ben je administratief of commercieel aangelegd? Heb je aanleg voor talen? Spreekt een beroep als verkoper of winkelbeheerder je aan? Dan vind je in dit domein vast en zeker de studierichting die bij je past!

Wil je leren in de natuur, over de natuur? Dan biedt dit domein voor elk wat wils. We starten algemeen in de tweede graad en laten je de wereld ontdekken van plant, dier en milieu. In de derde graad maak je een concrete keuze.

Ben je sociaal en sportief aangelegd? Heb je interesse in wetenschappen en in sportgerelateerde kennis? Spreekt lichaamsbeweging en gezondheid in het algemeen je aan? Dan kan sport jouw keuze worden.

Technische vorming

Beroepsopleiding

Technische vorming

Beroepsopleiding

Algemene vorming

Technische vorming

2de graad

2de graad

2de graad

2de graad

2de graad

2de graad

Handel

Verkoop

Plant-, dier- en milieutechnieken

Plant, dier en milieu

Sportwetenschappen

Lichamelijke opvoeding en sport

de

Handel-Talen

3 graad

3de graad

Verkoop

Handel *

7de jaar

Boekhouden-Informatica * Secretariaat-Talen *

Winkelbeheer en etalage

3de graad Plant-, dier- en milieutechnieken (optie dier of optie landbouw)*

de

de

3 graad

3 graad

Landbouw (optie dier of optie landbouw)

Sportwetenschappen

Lichamelijke opvoeding en sport *

Tuinbouw en groenvoorziening

Natuur- en groentechnische wetenschappen *

7 jaar

Planttechnische wetenschappen *

Veehouderij en landbouwteelten

7de jaar

de

Sportclub- en ďŹ tnessbegeleider

Tuinaanleg en –onderhoud

10

Katrien Steenbeke Directeur Handel en informatica

Geert Van Bever Directeur Land-, tuinbouw en milieu

3de graad

Jan Vanderhaegen Directeur Sport


Domein Technologie en technieken

Domein Toegepaste wetenschappen

Domein Welzijn en zorg

In de wondere wereld van de technieken komen de meest uiteenlopende talenten tot ontplooiing. Je vindt er tal van richtingen met oog voor technische vaardigheden en beroepsopleidingen. Voor heel wat praktijkuren kan je terecht op de campus Gelukstede.

De toegepaste wetenschappen zijn de meest theoretische richtingen binnen de technische vorming. Ze vragen van jou een ruime belangstelling en behoorlijke aanleg voor wiskunde en wetenschappen. De taalbeheersing is vooral praktisch van aard.

Je bent sociaal voelend en je wil die vaardigheden ontwikkelen. Je bent creatief en je werkt graag met mensen. Of je hebt interesse in voeding, verzorging en gezondheid? Dan vind jij vast en zeker jouw richting in dit domein!

Technische vorming

Beroepsopleiding

Technische vorming

2de graad

2de graad

2de graad

3de graad

2de graad

2de graad

Elektrotechnieken

Hout Bouw

Biotechnische wetenschappen*

Sociale en technische wetenschappen

Verzorging-Voeding

Houttechnieken

Biotechnische wetenschappen Elektriciteitelektronica

Elektriciteitelektronica*

3de graad

3de graad

Elektromechanica

Elektromechanica*

Houtbewerking

Industriële wetenschappen

Industriële wetenschappen*

Thuis- en bejaardenzorg/ zorgkundige

Techniek-wetenschappen

Techniek-wetenschappen*

Kinderzorg

Mechanische technieken 3de graad Elektrische installatietechnieken ** Houttechnieken** Mechanische vormgevingstechnieken **

Basismechanica

Ruwbouw Centrale verwarming en sanitaire installaties Verwarmingsinstallaties

Industriële onderhoudstechnieken

Renovatie bouw

Gezondheids- en welzijnswetenschappen *

Beroepsopleiding

3de graad Verzorging 7de jaar

> Een ‘doorstromingsrichting’ (*) bereidt je voor op een studie in het hoger onderwijs. Je krijgt heel wat uren algemene en technische vakken, vaak aangevuld met een aantal praktijkuren. > Een ‘finaliteitsrichting’ (**) bereidt je voor op een theoretische en praktische vakbekwaamheid. Zo’n richting beoogt een directe aansluiting op de arbeidsmarkt, maar heel wat leerlingen studeren succesvol verder.

7de jaar

7de jaar

Dirk Forceville Directeur Technologie en technieken

Technische vorming

Industriële houtbewerking

Geert Van Bever Directeur Toegepaste wetenschappen

Dirk Forceville Directeur Toegepaste wetenschappen

Katrien Steenbeke Directeur Welzijn en zorg

11


Bernardusvija (Gentstraat 73) Beroepsopleiding op school en op het werk In Bernardusvija, een ‘Centrum Leren & Werken’, kan je terecht vanaf je 15de jaar. Je combineert er twee dagen school met drie dagen werken. Op die manier leer je een beroep aan, waarbij het doel is om door te stromen naar tewerkstelling.

Individuele leertrajecten voor alle mogelijke domeinen

Frank Pieters Coördinator Bernardusvija 12

Elk leertraject wordt individueel samengesteld. Daarbij zijn je vooropleiding, je vaardigheden en je mogelijkheden richtinggevend. Voor wie nog niet arbeidsrijp is, zijn er trajecten die werken aan het ontwikkelen van een juiste arbeidshouding. We bieden opleidingen aan in de domeinen bouw, hout, metaal en sanitair, maar ook in tuinbouw, horeca, verkoop, administratie en zorg.

Contactgegevens Bernardusvija Gentstraat 73, 9700 Oudenaarde Tel: 055 33 09 62 - Fax: 055 31 08 13 info@bernardusvija.be www.bernardusvija.be


Bernardusdriesprong (Vlaanderenstraat 6) Eén school, twee types, drie opleidingsvormen De Bernardusdriesprong biedt bijzonder onderwijs aan voor jongeren van 13 tot 25 jaar met een licht mentale ( = type 1) of ernstig mentale handicap (= type 2). We organiseren drie opleidingsvormen. Elke opleidingsvorm heeft doelstellingen, afhankelijk van de aard en ernst van de handicap van de leerling.

Rik Kregersman Directeur Bernardusdriesprong

• Opleidingsvorm 1 richt zich naar jongeren met een matige tot ernstige mentale beperking. We geven de leerlingen een voorbereiding op een beschermd of begeleid leefmilieu. • Opleidingsvorm 2 richt zich naar jongeren met een matige mentale beperking. We bereiden hen voor op een tewerkstelling in een beschermd werkmilieu. • Opleidingsvorm 3 biedt een sociale en beroepsvorming aan. We bereiden de leerlingen voor op integratie in een gewoon leef- en werkmilieu. Binnen deze opleidingsvorm worden drie beroepen aangeleerd: schilder-decorateur, metselaar en grootkeukenmedewerker. Contactgegevens Bernardusdriesprong Vlaanderenstraat 6, 9700 Oudenaarde Tel: 055 30 19 99 - Fax: 055 30 27 99 info@bernardusdriesprong.be www.bernardusdriesprong.be 13


14


Het Klavertje Vier van het KSOO Met vier grote projecten vernieuwt het Katholiek Secundair Onderwijs te Oudenaarde zijn gebouwenpark. Onder het motto ‘ACCENT OP ÉLK TALENT’ bouwt de raad van bestuur haar onderwijsinstellingen uit tot eigentijdse scholen. We willen ons onderwijsaanbod in de volle breedte ontwikkelen tot het welbevinden van alle leerlingen en medewerkers.

Bouwproject Gelukstede

De gebouwen in de Gelukstede worden omgevormd tot een ‘campus voor wetenschappen en techniek’! In de Groenstraat komt er in samenwerking met het katholiek basisonderwijs een dubbele sporthal. In de Hoogstraat 30 bouwen we een uitnodigende klassenblok met ruime lokalen voor techniek en algemene vakken. Centraal in dit project staan een aula met 350 zitplaatsen en een bijhorend atrium.

Bouwproject Groenstraat

Naast deze drie projecten die in samenwerking verlopen met DBFM (= Design, Build, Finance, Maintain), beoogt een vierde project de renovatie van de Hoogstraat 6 en 8. Het oude klooster van de zusters Bernardinnen wordt omgebouwd tot een modern onderwijscomplex.

Bouwproject Hoogstraat 30 15


Inschrijvingen

De Bernardusscholen houden een gezamenlijke opendeurdag op 28 april 2013 van 10 tot 18 uur, in de Hoogstraat te Oudenaarde.

Alle inschrijvingen gebeuren in:

Hoogstraat 20:

Hoogstraat 30:

Bernardusbron campus technicum Bernardustechnicum Bernardusvija Bernardusbron campus college Bernarduscollege

Hoogstraat 20:

Bernardusbron campus technicum Bernardustechnicum

Hoogstraat 30:

Bernardusbron campus college Bernarduscollege

Gentstraat 73

Bernardusvija Bernardusdriesprong

Vlaanderenstraat 6: Die dag kan je ook onze vier externe campussen bezoeken. Campus Axelwalle, Axelwalle 14, Oudenaarde, Heurne (landbouw) Campus Gelukstede, Gelukstede 2, Oudenaarde (wetenschappen, technologie en technieken) Campus Kruishoutem, Woestijnestraat 13, Kruishoutem (sport) Campus Tivoli, Tivolistraat 98, Oudenaarde, Volkegem (tuinbouw) Opgelet: Bernardusdriesprong houdt een openklasweek van 13 tot 17 mei 2013 in de Vlaanderenstraat 6 te Oudenaarde.

v.u. Lieven Cnudde - Bernardusscholen - Hoogstraat 30 - 9700 Oudenaarde

Opendeurdag 28 april 2013

Inschrijvingsmomenten • Voorrangsperiode: van maandag 15 april tot en met vrijdag 26 april • Opendeurdag: zondag 28 april (voor alle scholen behalve voor Bernardusdriesprong die een openklasweek houdt van maandag 13 tot en met vrijdag 17 mei) • Alle werkdagen tijdens de schooluren vanaf maandag 29 april tot en met vrijdag 28 juni • In de grote vakantie: - twee infoavonden met kans tot inschrijven: maandag 1 en donderdag 4 juli, van 18 tot 21 uur - alle werkdagen van 9 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur, behalve in de verlofperiode (van zaterdag 13 juli tot en met zondag 18 augustus) - op zaterdagvoormiddag van 9 tot 12 uur na telefonische afspraak: op zaterdag 29 juni, zaterdag 6 juli, zaterdag 24 augustus, zaterdag 31 augustus

www.bernardusscholen.be

16

Brochure Bernardusscholen  
Brochure Bernardusscholen  

infobrochure

Advertisement