Page 1

J A A R G A N G

1

|

E D I T I E

1

Henk en Cyndy van Bentum:

‘De cultuur bij Van de Kolk past bij ons’

pg08 pg 08 Aalt en Johand van de Kolk over hun opvolgens

pg03 Jaap Jansen: “De vrijheid die je hier krijgt bevalt me wel”

pg06

verder...

A R C H I T E C T A A N H E T W O O R D P R O J E C T E N K O L K K O R T V A N H U I S U I T. . .


VAN HUIS UIT...

Transparant! Bouwbedrijf van de Kolk is een bloeiende en toonaangevende onderneming. Het stemt ons dankbaar om dit te mogen vaststellen

Aalt en Johan van de Kolk over hun opvolgers:

in een jaar dat we vieren dat ons bedrijf 75 jaar bestaat. Het is

Aalt en Johan van de Kolk: ,,We lopen ze niet

tegelijkertijd een mooi moment voor de lancering van een nieuw

voor de voeten, maar vinden het leuk om een

magazine dat voortaan onder de naam Kolk Report op de mat zal vallen van al onze relaties, opdrachtgevers, gemeenten en natuurlijk onze personeelsleden. We zijn ons ervan bewust dat een professionele organisatie ook op professionele wijze hoort te communiceren. In dit magazine zullen we

,,Die twee vullen elkaar perfect aan’’

betrokken te blijven bij wat er gebeurt.’’

u daarom van tijd tot tijd een indruk geven van onze activiteiten en projecten. In Kolk Report, dat periodiek zal verschijnen, treft u dan ook

Bouwbedrijf van de Kolk viert dit jaar haar 75-jarig

Toen Hendrik van de Kolk in 1971 op 58-jarige

tal van leuke interviews, reportages en nieuwsartikelen aan die een

jubileum. Wie nieuwsgierig is naar de rijke historie

leeftijd overleed, kreeg Aalt als jong broekje

beeld geven van onze bezigheden.

van het bedrijf kan daarover meerdere boekwerken

de verantwoordelijkheid over de toen al grote

in handen krijgen. In deze Kolk Report blikken de

bouwonderneming. En bij het sterven van

Het zal u niet verbazen dat een deel van deze eerste uitgave in het

kopstukken uit het verleden niet zozeer terug, maar

zijn vader had hij een belangrijke opdracht

teken zal staan van het 75-jarig jubileum dat we dit jaar vieren. Omdat

geven zij hun visie op hoe het er nú aan toegaat

meegekregen. Aalt: ,,’Wees goed voor je

ons personeel ons belangrijkste ‘gereedschap’ is zullen de medewerkers

op de directievloer, en dat levert een verrassend

moeder’, zei mijn vader toen hij stierf. ‘…en

uitgebreid aanbod komen. Daarnaast presenteren we niet zonder trots

resultaat op.

zet je broer niet aan de kant’. Daar heb ik toen volmondig ja op gezegd.’’

onze meest recent opgeleverde projecten en geven we u een kijkje in de keuken van een aantal bijzondere klussen waar Van de Kolk voor

De verslaggever krijgt een hartelijk ontvangst in de

In de periode dat Aalt directeur was van Van de

heeft getekend.

woning van Johan en Coby van de Kolk, waar ook broer

Kolk, is Johan steeds zijn rechterhand geweest.

Aalt is aangeschoven aan de koffietafel. Beide heren

Johan: ,,Het bedrijf is in die jaren enorm

We vinden het belangrijk dat u een helder zicht heeft op wat wij doen.

kampen met gezondheidsproblemen, maar desondanks

veranderd. Waar er vroeger eigenlijk maar

Bouwen heeft alles met vertrouwen te maken en dat kan er alleen zijn

is er sprake van een vrolijke en optimistische stemming.

wat aangerommeld werd, is langzamerhand

als je openheid van zaken geeft. Wij hebben niets te verbergen. Sterker

Ze kunnen honderduit vertellen over hun vader Hendrik,

alles vastgelegd in van bovenaf opgelegde

nog: We laten u graag alles zien wat we in huis hebben.

die in 1933 de basis legde van de bloeiende en groeiende

protocollen. De werkwijze is daardoor enorm

onderneming die Van de Kolk nu is. Over zijn driftbuien,

geprofessionaliseerd. Maar wat niet veranderd

zijn goedmoedigheid en het enorme vertrouwen dat hij

is, is dat we een echt familiebedrijf zijn en die

genoot in de dorpsgemeenschap. Ze kunnen uren praten

cultuur hebben we altijd kunnen behouden. En

over hoogte- en dieptepunten in de geschiedenis van het

nu is dat nog steeds het geval.’’

Een hartelijke groet, Henk van de Kolk Directeur.

bedrijf. Maar als het gesprek een wending neemt naar de dag van vandaag, dan klinkt er trots en een groot

Verrassing

vertrouwen in de mensen die nu aan het roer staan van het bouwbedrijf.

E D I T I E

1

|

P A G I N A

2

Toen Johan van de Kolk in 1999 ‘door zijn rug

E D I T I E

1

|

P A G I N A

3


Mooie opdracht in Gorssel succesvol afgerond Bouwbedrijf Van de Kolk heeft een mooi

,,Dat zou niet passen op deze bijzondere locatie.

appartementencomplex opgeleverd in Gorssel.

Er moest ruimte overblijven rondom het plan

De opdracht kwam van woningstichting De Groene

voor voldoende groen.’’

Waarden. Architectengroep Gelderland ontwierp

Door het gebouw in twee delen te knippen

het gebouw.

en deze twee delen ten opzichte van elkaar te laten verspringen werd voorkomen dat het

De 27 huurappartementen binnen het plan zijn

gebouw overkomt als één groot bouwblok.

vormgegeven in twee gebouwen, die zijn verbonden

Door de toepassing van verschillende bakstenen

via een centrale hal met een lift. Er zijn drie woonlagen,

per bouwdeel wordt het individuele karakter

waardoor het gebouw circa elf meter hoog is geworden.

van beide blokken nog eens extra versterkt.

De appartementen zijn zeer centraal gelegen ten

Daar waar de beide gebouwdelen bij elkaar

opzichte van de voorzieningen in dit gebied. Vandaar

komen is ook de centrale entree met lift,

dat het project zeer gewild bleek. Er zijn volop

intercom/videofooninstallatie en brievenbussen

parkeervoorzieningen en bovendien is een nieuwe weg

gelegen. Door de bestrating vanaf buiten

aangelegd om het gebouw te bereiken. Intern zijn de

in het gebouw door te laten lopen en de

appartementen bereikbaar via overdekte woongangen,

transparante gevels, is de centrale hal een heel

zakte’, verkocht hij al zijn aandelen aan Aalt die

binnen een bedrijf als Van de Kolk heb je beide nodig.

de lift of de diverse trappenhuizen. ,,Al bij het maken van

markant onderdeel van het plan geworden.

ze op zijn beurt doorgaf aan Henk van de Kolk,

Peter lijkt op Johan en Henk lijkt het meest op mij.

de schetsen voor dit plan aan de Poststraat werd duidelijk

Vanaf de centrale hal komt men direct in

de zoon van Johan. Johan: ,,Mijn andere zoon

Eigenlijk was het vroeger niet anders dan nu.’’ Aalt en

dat we niet één groot gebouw wilden ontwerpen,’’ zo

de van lichtkappen voorziene woongangen

Peter toonde helemaal geen belangstelling,

Johan zijn nog dagelijks in het bedrijf te vinden, maar

meldt Architectengroep Gelderland.

naar de appartementen. Hierdoor kent het

totdat hij tot onze verrassing na zijn studie

,,we lopen ze niet voor de voeten hoor,” lacht Aalt. ,,Die

gebouw geen tochtige galerijen, iets wat het

elektrotechniek en management ineens aangaf

wereld is zo enorm veranderd, ze zouden niks aan ons

wooncomfort zeker ten goede komt. Maar ook

dat hij toch de bouw in wilde. Dat was een

hebben. Maar we vinden het leuk om de post nog even te

zijn hierdoor alle kamers in de appartementen

grote verrassing voor ons.’’

doen om zo een klein beetje betrokken te blijven. Alles

aan de buitengevels gesitueerd, waardoor

gaat met ISO-normen tegenwoordig hè.” Johan: ,,Zelfs de

er lichte kamers ontstaan met vrij uitzicht.

Peter deed een studie Bouwkunde en stapte in

postverwerking. We halen die dan op, vervolgens openen

1999 in het bedrijf. ,,En het gaat fantastisch,’’

we de post, zetten er een stempel en een datum op, doen

vult Johan aan. ,,Henk en Peter zijn twee totaal

het in de postmap en dan gaat de map naar Henk die

verschillende types en dat vult elkaar heel goed

voor verdere verdeling zorgt.’’

aan. Henk is een echte buitenman zeggen we wel eens. Een aannemer die de contacten heeft

Beide heren bemoeien zich op geen enkele manier meer

en onderhoudt, hij luistert goed, hoort veel en

met de bedrijfsvoering. Johan: ,,Maar dat is ook beslist

is iemand die heel graag op pad is. Ook neemt

niet nodig. Die twee redden zich wel. Ze hebben het goed

hij snel en soms ook impulsieve beslissingen.’’

voor elkaar.’’ Aalt: ,,En wij zijn niet de enigen die dat

,,Peter is eigenlijk het tegenovergestelde,’’ lacht

zeggen. Je hoort het ook van klanten. Laatst was ik bij

Aalt en vervolgt: ,,Hij is iemand die het liefst

de notaris. ‘Ik heb bewondering voor die jongens’ zei hij.

dingen uitdenkt , overweegt. Hij is introvert

Dat is toch mooi als er zo over je opvolgers

en een stuk bedachtzamer dan zijn broer. En

gesproken wordt.’’ De appartementen in Gorssel zijn inmiddels bewoond.

E D I T I E

1

|

P A G I N A

4

E D I T I E

1

|

P A G I N A

5


Jaap Jansen: ,,Bij Van de Kolk

koklk ort

is de sfeer altijd hetzelfde

Jaap Jansen jubileert en geniet nog

gebleven.’’

steeds van zijn werk

Hercertificering in kannen en kruiken

,,De vrijheid die je hier krijgt, bevalt me wel…’’

Van de Kolk Bouwbedrijf is sinds begin dit jaar volledige gehercertificeerd. Het gaat om alle certificaten die het bedrijf in bezit heeft: ISO 9001 (kwaliteit), ISO 14001 (milieu) en VCA** (Veiligheid Checklist Aannemers). ,,Kwaliteit en veiligheid staan bij ons op een hoog plan,’’ aldus Peter van de Kolk. ,,Niet voor niets streven we naar een certificering die volledig actueel is. We

Jaap Jansen is een tevreden man. In april vierde hij

zijn blij dat we nu weer even vooruit

zijn 25-jarige jubileum en met nog een paar jaar

kunnen.’’ Van de Kolk is sinds 1996

werken in het vooruitzicht geniet hij onverminderd

ISO-gecertificeerd. In 1997 kwam daar de

veel van zijn werk.

VCA bij, in 2001 was Van de Kolk een van de eerste Nederlandse bouwbedrijven met

Als jonge timmerman uit Elspeet schoof hij meer dan

gedaan, vertelt hij. Eerst als timmerman,

grotere restauratie was in de binnenstad van Harderwijk;

dertig jaar geleden al aan bij het team van Van de

later als voorman en tegenwoordig als

een totaal vervallen en uitgeleefd pand dat jaren in gebruik

Kolk. Sollicteren was niet nodig, hij werd voor een

hoofduitvoerder. Van dichtbij heeft hij dus

was geweest als drugspand. ,,Wat we daar aantroffen aan

baan gevráágd. ,,Ik ben ontdekt door de baas , blikt

de ontwikkelingen en veranderingen binnen

rotzooi wat opgeruimd moest worden voor we met het

hij lachend terug. ,,Mijn schoonouders woonden in

het bedrijf meegemaakt. ,,Vroeger zaten

restaureren konden beginnen! Dat is met geen pen te

een huis van Aalt van de Kolk, en in dat huis verrichtte

we het hele land door’’, vertelt hij. ,,Dat is

beschrijven. Er waren in ieder geval zeven containers nodig

ik regelmatig wat klusjes. Mijn schoonvader werkte

nu wel anders. We zitten nu veel meer in de

om alles af te voeren. En ik heb er een leuk aandenken aan

zelf bij Van de Kolk. Ik kwam af en toe langs voor wat

regio Garderen, omdat we steeds meer eigen

overgehouden: Thuis heb ik nog een zakje wiet liggen wat

Kootwijkerbroek heeft er lang op moeten

timmerwerk en toen ze me dat zagen doen hebben ze

projectontwikkeling hebben. Maar de sfeer is

we tijdens de restauratie gevonden hebben!’’

wachten, maar binnenkort gaat de eerste

me gevraagd om bij hen te komen werken.’’

eigenlijk altijd hetzelfde gebleven. Vroeger kon ik goed met Aalt van de Kolk, maar met de

een milieucertificering.

Kootwijkerbroek kijkt uit naar eerste fase nieuwbouw

fase van start van een nieuwbouwplan dat in totaal 91 woningen omvat. Het gebied

nieuwe garde kan ik het ook prima vinden. ’’

Uitdaging

in het begin van de tachtiger jaren. ,,Ik ben er toen een

Tegenwoordig werkt Jaap als hoofduitvoerder

Leuk vindt Jaap het organiseren en het plannen, maar

de Nachtegaalweg en de Wesselseweg.

tijd tussenuit geweest omdat er te weinig werk was. Het

en hij geniet van zijn werk. ,,Je hebt de

ook het het begeleiden van aankomende uitvoerders die

Het totale project zal in vier fases tussen

ging slecht met de economie en met z’n allen kwamen

vrijheid he? Ik regel mijn eigen zaakjes en dat

in de toekomst de kar moeten gaan trekken vindt hij een

2008 en 2010 worden uitgevoerd.

we op straat te staan. Dat was moeilijk. Ik heb zelfs drie

bevalt me wel. Eens in de week hebben we

uitdaging. Wachten op de VUT doet hij dus allerminst, geeft

Planontwikkeling van de Kolk-Garderen

maanden in de WW gezeten toen. Echt een dieptepunt. ‘’

werkoverleg en de rest wordt grotendeels aan

hij aan. Hij kan zich er nauwelijks iets bij voorstellen om niet

B.V. is samen met architectenbureau

mij overgelaten.’’ Terugblikkend denkt hij met

meer te werken. Onlangs verkocht hij samen met zijn vrouw

Ir. A.T. Hofland bezig met de

plezier aan de verschillende restauraties die

het huis waar hij bijna 36 jaar woonde om binnen Elspeet te

schetsontwerpen van de woningen betreft

de laatste jaren zijn uitgevoerd. De moeilijkste

verhuizen naar een iets kleinere woning. Ondanks het feit

de eerste fase. Start verkoop zal naar

maar ook de mooiste werken om te doen,

dat er altijd wel wat te doen is in en om zo’n huis, zou hij zijn

verwachting plaatsvinden in het vierde

Toen de economie weer aantrok werd Jaap in 1982

vindt Jaap. ,,Het is een echte uitdaging om

werk bij Van de Kolk nog niet willen missen. ,,Ik heb nog zo’n

kwartaal van 2008. Voor informatie over

weer teruggevraagd bij Van de Kolk en vanaf toen is

van oude, vaak monumentale panden weer

vier en een half jaar werken voor de boeg, maar die

de verkoop kunt u contact opnemen

hij gebleven. Met groot plezier heeft hij zijn werk altijd

een mooi bouwwerk te maken.’’ De eerste

tijd kom ik wel door hoor!’’

met Midden Nederland Makelaars in

Van zijn eerste werkdag kan hij zich weinig herinneren,

wordt begrensd door de Essenerweg,

maar wél vers in zijn geheugen ligt de moeilijke periode

Ontwikkelingen

waar de nieuwbouw gerealiseerd wordt,

Voorthuizen 0342-472072. E D I T I E

1

|

P A G I N A

6

E D I T I E

1

|

P A G I N A

7


Superzuinige Smart nieuw visitekaartje Sinds kort heeft Bouwbedrijf Van de Kolk een rijdend visitekaartje aan het wagenpark toegevoegd. De Smart Fortwo Micro Hybrid Drive, zoals hij voluit heet, wordt doorgaans bestuurd door Van de Kolk-medewerker Roelof van Bennekom. De Smart wordt gebruikt om projecten op te nemen, maar is duidelijk ook bedoeld als rijdende reclame. De Smart is buitengewoon Henk en Cindy van Bentum bij de

milieuvriendelijk. Zo schakelt de

fundamenten van hun droomvilla. Rechts

zogenoemde stop/startgenerator

op de foto: Henk Roordink van Roordink

automatisch uit als de bestuurder

Architecten die het ontwerp voor zijn

afremt en de snelheid onder de acht

rekening nam.

kilometer per uur komt, bijvoorbeeld bij verkeerslichten of een openstaande

‘De cultuur bij Van de Kolk past bij ons’ ,,Enthousiast, vakkundig en enorm betrokken. Dat zijn waarden die we zelf belangrijk vinden,

Roelof van Bennekom is de bestuurder van de super-milieuvriendelijke

Fortwo MHD het energielabel A op.

Van de Kolk-Smart.

uiteraard niet over één nacht ijs gegaan, maar

,,Uiteindelijk zijn we daar uitstekend in geslaagd.

de beslissing was wel snel genomen. Bij Van de

Sfeervol, karakteristiek, een tikkeltje romantisch en

Kolk hadden we meteen het goede gevoel dat

vooral ook praktisch. Dat zagen we voor ons en dat

je nodig hebt voor zoiets. Bovendien lieten ze

is het uiteindelijk ook geworden.’’

ons een aantal projecten zien waaruit duidelijk bleek dat ze deze klus voor ons konden klaren.’’

Snel

Teamwork

Het proces heeft zich in een sneltreinvaart

dus verwachten we ze ook aan te treffen bij een aannemer die ons huis bouwt. ‘’

brug. De technologie leverde de Smart

voltrokken. Henk van Bentum: ,,We gingen in Henk Roordink vult aan: ,,Bouwen is teamwork.

september 2006 op zoek naar een locatie met in

Architect, opdrachtgever en bouwer hebben

ons achterhoofd om tussen dat moment en vijf jaar

Henk en Cindy van Bentum hoeven niet lang na te denken

elkaar nodig. Een architect alleen is gauw

te gaan bouwen. Maar we waren nog geen twee

aan de kleur van de gordijnen toe. Door daar van

op de vraag waarom ze in zee gingen met Bouwbedrijf

geneigd om dingen vanuit zijn ivoren toren te

weken aan het zoeken toen dit perceel in beeld

te voren over na te denken zijn we er straks van

Van de Kolk. In het buitengebied van Renswoude worden

bekijken, terwijl een aannemer misschien wel

kwam. En nu verwachten we dat het in september

verzekerd dat dingen perfect op elkaar afgestemd

de contouren zichtbaar van een huis dat je gerust een

eens wat té praktisch is. Samen komt je tot

van dit jaar opgeleverd wordt.’’

zijn.’’

droomvilla mag noemen. Kosten nog moeiten worden

goede en verantwoorde oplossingen en omdat

De Van Bentums houden het bouwproces

gespaard om een huis te bouwen dat voldoet aan al hun

we kunnen lezen en schrijven met Van de Kolk

nauwlettend in de gaten. Henk op hoofdlijnen,

Henk: ,,Als transportbedrijf zijn we erg

wensen, maar dat ook nog eens uitstekend past binnen de

én omdat het goed klikte met de familie van

terwijl zijn vrouw Cindy alle details in het vizier

perfectionistisch bezig. Het is logisch dat je

landelijke en zelfs een tikkeltje romantische omgeving.

Bentum was het cirkeltje snel rond.”

heeft. Henk: ,,Ik kan er blindelings op vertrouwen

dit ook bent als je je eigen huis gaat bouwen.

Voor het ontwerp nam het echtpaar Van Bentum Roordink

De villa bij Renswoude vormde een

dat ze daarin de juiste keuzes maakt. In principe

Het is een vorm van perfectionisme die we ook

Architecten BNA in de arm. Henk: ,,We hadden al eerder

architectonische uitdaging. Niet alleen

is het voor mij straks een verrassing hoe alles er

zijn tegengekomen bij onze architect en bij de

zaken gedaan met dit bureau en de stijl en werkwijze

vanwege het uitgebreide wensenpakket van

echt uit komt te zien. ‘’ Cindy: ,,Samen met mijn

aannemer en zijn personeel. Het zijn stuk voor

sluiten mooi aan bij de manier waarop wij naar dingen

de opdrachtgever, maar ook vanwege de

schoonmoeder heb ik de complete inrichting en

stuk mensen die enorm betrokken en gemotiveerd

kijken. Henk Roordink was ook degene die Bouwbedrijf

welstandscommissie die zeer streng toekeek

aankleding uitgestippeld. Alles is tot in de details

zijn. Dat verzekert ons ervan dat dit huis

van de Kolk onder onze aandacht bracht.’’ Cindy: ,,We zijn

dat het huis zou passen in het landschap. Cindy:

bekend: de kleuren, de vormen, de vloeren tot

gebouwd wordt zoals het moet.’’

E D I T I E

1

|

P A G I N A

8

E D I T I E

1

|

P A G I N A

9


Het gebouw dat verrijst aan de Hoornbloem is ontworpen door Architect Ir A.T. Hofland.

Van de Kolk neemt bijzondere bouwkraan in gebruik Bouwbedrijf van de Kolk heeft sinds kort

Theepaviljoen Garderen

een bouwkraan in gebruik genomen die

opdrachtgever: Stichting Schovenhorst

draait op volle toeren op de bouwplaats in

architect: Na-Ma Architectuur Amsterdam

Voorthuizen waar de wijk Blankensgoed

bijzonder snel op te bouwen is. De kraan

gerealiseerd wordt. Het gaat om een zogenoemde Vicario snelopbouwkraan.

‘t Abdij

Van de Kolk-medewerkers Evert Slijkhuis en Gerard Dekker hebben de papieren om

15 woningen en 15 appartementen

het gevaarte te besturen. Evert Slijkhuis:

Verstandelijk gehandicapten vinden woonruimte in Hoornbloem

opdrachtgever: Planontwikkeling Van de Kolk Garderen B.v. architect: Rozenbeek BNA, Stroe

,,Bij seriematige woningbouw zoals hier op Blankensgoed hebben we veel gemak van deze kraan. Hij is eenvoudig van het ene blok naar het andere te rijden. Als hij op z’n plaats staat is hij binnen tien minuten operationeel.’’

Planontwikkeling van de Kolk-Garderen B.V. heeft aan de Hoornbloem te Voorthuizen een mooi

Evert Slijkhuis en

project ontwikkeld en vervolgens verkocht aan de

Gerard Dekker bij

Woningstichting Barneveld.

de nieuwe Vicario snelopbouwkraan.

Woning Noordersingel Voorthuizen

Aan de Hoornbloem wordt een complex gebouwd waarin

opdrachtgever: particulier

van Stichting De Rozelaar. Achttien jeugdige mensen met een

architect: I.R.A.T. Hofland

verstandelijke beperking zullen met deze vorm van begeleid

achttien wooneenheden worden gerealiseerd voor cliënten

wonen een mooie plek vinden in de wijk. Begeleid wonen houdt in dat er 24 uur per dag begeleiding aanwezig is voor de bewoners. Elke dag gaan de bewoners naar een aparte locatie waar zij de dag invullen met tal van activiteiten, zoals arbeidsmatig werk, administratieve werkzaamheden, bakken of musiceren. Tijdens de dagactiviteiten is altijd professionele begeleiding aanwezig. Met de bouw van de Hoornbloem werkt de gemeente Barneveld mee aan het verlichten van de lange wachtlijst van De Rozelaar. De bouw van het appartementencomplex is in februari 2008 van start gegaan. De begane grond die circa 700 vierkante meter omvat, is te huur voor dienstverlening met een maatschappelijk of medisch dienstverlenend karakter. (Voor informatie over de te verhuren ruimte kunt u contact

Nieuwbouwwijk Blankersgoed

opnemen met Henk van de Kolk 0577-461855)

opdrachtgever: Woningstichting Barneveld E D I T I E

1

|

P A G I N A

1 0

architect:

E D I T I E

1

|

P A G I N A

1 1


In de verkoop 23 woningen Blankensgoed Voorthuizen (fase 2) Inlichtingen Midden Nederland Makelaars Voorthuizen (0342-472072) 6 woningen plan Zonnedauw Stroe Inlichtingen Midden Nederland Makelaars Voorthuizen (0342-472072)

Binnenkort in de verkoop 19 woningen Puurveen Kootwijkerbroek (fase 1) Start verkoop in vierde kwartaal 2008 via Midden Nederland Makelaars Voorthuizen (0342-472072)

Showroom Kraake Interieurs vult laatste perceel op De Briellaerd

Colofon Kolk Report is een uitgave van Bouwbedrijf Van de Kolk in Garderen. Bouwbedrijf van de Kolk-Garderen B.V.

In opdracht van de firma Kraake Interieurs b.v. gaat

Koningsweg 13

bouwbedrijf Van de Kolk binnenkort van start met het

3886 KC GARDEREN

laatste braakliggende kavel op bedrijventerrein De

T

0577 - 461855

Briellaerd in Barneveld. Architectenbureau Kelderman-

F

0577 - 461012

van den Top tekende voor het ontwerp van dit

E

info@vandekolk.nl

bedrijfsverzamelgebouw. Kraake laat het pand deels bouwen ten behoeve van een nieuwe showroom.

Redactie

Daarnaast wordt een deel verhuurd. Inlichtingen:

Hiemstra Publiciteit Barneveld

Midden Nederland Makelaars: 0342-423400

Fotografie Eigen foto’s | Hiemstra Publiciteit Ontwerp en opmaak E* dSign, Barneveld Druk: Van Hout De Drukkers, Nijkerk Oplage: Wilt u een gratis Kolk Report ontvangen? Stuur dan een e-mail naar info@vandekolk.nl

E D I T I E

1

|

P A G I N A

1 2

Kolk Report  

De 1e uitgave van het nieuwe bedrijfsblad waarin wij periodiek onze relaties op de hoogte houden van onze activiteiten.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you