Page 1

JUNI 3:2014

PERSONENVERVOER

MAGAZINE

ONAFHANKELIJK MAGAZINE VOOR HET PERSONENVERVOER

■ Liever bus-experimenten dan innovatieve exploitatie?

■ Valys en Transvision: 'back to basics'

■ Geen taximanager voor veilig horecavervoer?

■ Rohany Amat: "Investeer in taxivak!"


Platform PV gaat binnenkort open: website, nieuwsbrieven en magazine!

Nog een week of twee en dan opent het Platform Personenvervoer zijn deuren.Voorzover een elektronisch platform zijn deuren kan openen, natuurlijk. In het vorige nummer vertelden we u al dat Platform Personenvervoer in de steigers stond. Inmiddels is ook de website klaar en zijn we met de eerste pilot-nieuwsbrieven aan het proefdraaien. Bij onze nieuwe mediapartner Roi-Telecom BV in Den Helder is Dax Beukers 窶電ie het stokje heeft overgenomen van Frans van der Werf- inmiddels druk bezig de contact te versterken met oude en nieuwe contacten van Magazine Personenvervoer. Heeft hij u nog niet gebeld voor ons nieuwe multimediale platform? Dax Beukers is te bereiken op: 0223-222 131. Dat Magazine Personenvervoer al 22 jaar gemaakt wordt door een stel enthousiaste en uitermate ter zake kundige redacteuren in Nederland en Belgiテォ, wist u al.We stellen ze binnenkort graag nog even aan u voor. En we zijn natuurlijk steeds op zoek naar (freelance) journalistiek talent in de sectoren openbaar vervoer, taxi en touringcar窶ヲ

PER SON EN VER VOER

Maar wie zijn Challans & Faber, de nieuwe uitgevers van het platform? Dat zijn dezelfde gezichten als degenen die al jaren verantwoordelijk zijn voor design en productie van het blad en de hoofdredactie van Magazine Personenvervoer: Katie Challans en Wim Faber. Al voordat we het blad overnamen, kwam het blad kant en klaar uit onze vingers. U kent ons daarnaast als partner van de taxibeurs Taxi Expo en de internationale conferentie Taxi Expo Update. Daarnaast houden we ons bezig met internationale Business Communications op taxi- en vervoersgebied, begeleiden we op dit moment de lancering van een nieuw internationaal taximagazine en lanceren we binnenkort onze eerste internationale taxiwebsite: www.taxiintelligence.com. Binnen twee weken vindt u de meest up-to date informatie op onze website(s). Graag benadert Dax Beukers u als abonnee of adverteerder persoonlijk met onze nieuwste informatie. Of anders belt u hem. We horen graag van u!

Nieuwsgierig? Vragen? Ideeテォn? Of nu al inschrijven voor de nieuwsbrieven? Stuur ons anders gerust een email: pv@challans-faber.eu

Wim Faber Hoofdredacteur

Katie Challans Ontwerp & productie


MAGAZINE

PERSONENVERVOER

Uitgever & Redactie: Challans & Faber bvba Business Communications Rogierlaan 312 B-1030 Brussel België

T.: +32 2 216 34 64 M.: +31 625 09 25 38 wim.faber@challans-faber.eu Hoofdredacteur: Wim Faber

Medewerkers: mr. drs. Johan Baggerman mr. Marnix Bruggeman Geert Van Lierde Irma van den Berg Jan van de Nes Herman Welter

inhoud 23e JAARGANG JUNI 3:2014

Kort

6, 23

KortBus

12

KortTaxi

29

Kort Rail Persoonlijk NetNieuws In Bedrijf Laatste

19 8 8

9, 24

30

Fotograaf: Stefaan van Hul

Vormgeving: Katie Challans Challans & Faber, Brussel www.challans-faber.eu Druk: Drukkerij Van Hoesel & Pressofoon BV Heemskerk NL

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, microfilm, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Verantwoordelijke uitgever (België): Wim Faber Rogierlaan 312, B 1030 Brussel

Foto's cover: Voor de Vlaamse minister-president Kris Peeters (niet de andere Kris Peeters, de mobiliteitsexpert) was de lancering van het waterstofbus-experiment in volle verkiezingstijd natuurlijk een gedroomde profileringskans (Foto De Lijn). En in Utrecht knipte staatssecretaris van Rijn (VWS) bij Transvision tijdens een spectaculaire kick-off het lint van Valys Nieuwe Stijl door. (Foto Wim Faber).

10

Opnieuw pilots

'Veilig Uitgaan' zonder

aandacht voor vervoersmanagement. KNV Taxi

vindt het een gemiste kans

13

Kick-off Valys

Nieuwe Stijl - ‘back to

basics’. Van Rijn wil voor de toekomst een ‘houd-

Foto: Plymouth Herald

Advertenties: pv@challans-faber.eu

baar en betaalbaar

systeem’ 14

Ondernemers

Van der Veer en Hese

‘zijn van de dynamiek’:

“We willen met Transvision

méér dan een vervoers-

regisseur zijn - een

complete mobiliteits-

regisseur!”

16

Vlaanderen

experimenteert met

hybrides, elektrische en waterstofbussen.

VDL, Iveco en Van Hool leveren aan De Lijn

20

Rohany Amat

(RMC) wil een ‘samen-

hangende visie van onze mobiliteitsbranche’, maar vraagt vooral:

‘Investeer in mensen,

investeer in de toekomst’


Ga mee in de ‘experience economy’ Er is weinig App-geruzie te horen in Nederland. Niet verwonderlijk. Het geeft maar weer eens aan hoezeer de Nederlandse bedrijfstak taxi – met een omzetpercentage in het contractvervoer van 80% afwijkt van die in het buitenland. Dat komt ook tot uitdrukking in de inhoud van dit nummer: Valys trapte heel toepasselijk af tijdens de Support 2014-beurs en Transvision, de trein en het échte ketenvervoer zijn weer in beeld.

25

Wie heeft geen

mening over Uber?

Minister Brigitte Grouwels, dit magazine en ‘taxi-

professor’ James Cooper in ieder geval wel 28

Herman Welter

verwijt de NMBS dat het

Vervoersplan weinig visie en geen ambitie heeft

De vervoersregisseur wil mobiliteitsregisseur worden, vertellen René van der Veer en Diana van Hese, twee aanvoerders die overlopen van enthousiasme. Verbindende schakel hierin is de Rotterdamse Mobiliteitscentrale RMC (call-center voor Valys), waar Rohany Amat, de Directeur Operations, er een hele aparte bedrijfsfilosofie op nahoudt. Zij investeert niet in taxi’s en busjes, maar vooral in mensen en meer professionalisme. Deze uitspraak bleef bij mij hangen: “Ga de concurrent vooral niet bekritiseren. Daarmee ben je verkeerd gefocust en raak je alleen maar meer van je eigen identiteit kwijt. Ga mee in de ‘experience economy’ die Uber zo mooi weet te bespelen, met al dat geld.”

Een nuttige les, vooral met de Uber-stormen die in andere landen woeden en waar de taxisector, de vergunningverlener en Uber al naar hun opvatting moord en brand schreeuwen over ‘oneerlijke concurrentie’, ‘illegaliteit’ en ‘bescherming van het taximonopolie.’ Terwijl de Londense taxicollega’s met 10.000 taxi’s de straat op willen tegen Uber, is het In Nederland rustig en breidt de Amerikaanse ‘IT-startup’ geleidelijk aan en met een businessmodel dat wellicht met uitzondering van de ‘surge pricing’ binnen de wettelijke lijntjes kleurt, zijn diensten uit van de Amsterdamse regio naar Rotterdam en Den Haag. Inmiddels zijn er door D66 ook Kamervragen gesteld over een Uber-product dat al in het buitenland is verboden en hier niet op de markt is. En wat een verrassing met zo’n groot lobbybudget, die vragen gaan alléén over de verruiming van wettelijke mogelijkheden voor de Ubers en AirBnb’s van deze wereld. Dat is ook het slimme van Uber, iedereen heeft het steeds weer over een ander Uber-product. Ik vraag me weleens af waarom dit ‘technologiebedrijf’ dat binnenkort wellicht 10 miljard dollar waard is, niet gewoon op een normale wijze kan concurreren met de fantastische apps die ze hebben in plaats van de schemer van de illegaliteit op te zoeken en dan maar te roepen dat de wet aan hen aangepast moet worden. Dat is de wereld op z’n kop zetten. Het gaat immers niet alleen om IT, het gaat ook en vooral om (veilig) vervoer. Wim Faber Hoofdredacteur

agenda 31 mei-8 juni Auto Mobil International (AMI) Autobeurs met op 3 juni een speciale, voornamelijk Duitse taxidag. Messe Leipzig. www.ami-leipzig.de 4 juni Het Mobiliteitscongres 2014 'First mile and last mile in het woon-werkverkeer.' KBC Auditorium, Brussel. www.hetmobiliteitscongres.be 10-12 juni Internationale mobiliteits-

vakbeurs Transports Publics 2014 Paris-Expo, Porte de Versailles. www.transportspublics-expo.com 16-17 juni Vitaliteit in stad en regio Congres Verbinden van Duurzame Steden. WTC Rotterdam. www.verdus.nl 19 juni Dag van de Rail 1931 Congrescentrum Brabanthallen. www.bouw-instituut.nl 21-24 september Jaarlijkse conferentie van de International Association of Transportation Regulators (IATR) New Orleans. www.iatr.org 23-26 september Innotrans verkeersvakbeurs Berlijn. www.innotrans.de 25 september-2 oktober 65e Internationale Automobil-Ausstellung (IAA) voor commerciële voertuigen. Hannover. www.iaa.de 29 – 31 oktober New Future of Paratransit: An International Conference on Demand Responsive Transit Monterey, USA. www.trb.org


PV 03.14

6

ko r t

Invoering BCT verlengd tot 1 juli; Subsidietermijn verlengd tot september.

Na intensief lobbywerk van KNV Taxi besloot Wilma Mansveld, staatssecretaris van I&M, toch om de subsidietermijn voor de Boordcomputer Taxi (BCT) tot 1 september 2014 te verlengen. Daarvoor moesten taxiondernemers de BCT wel vóór 1 juni 2014 hebben besteld. De BCT moest geactiveerd zijn voordat subsidie kan worden aangevraagd. Voertuigen in het contractvervoer moeten voor 1 februari 2015 zijn voorzien van een BCT.

KNV Taxi verzocht enige tijd geleden de staatssecretaris dringend om de termijn voor de subsidie te verlengen omdat ondernemers die de BCT hebben besteld, deze niet altijd voor 1 juli 2014 (de oude subsidietermijn) geleverd krijgen. De reden is onder meer de langere leveringstermijnen van de fabrikanten. Daardoor zouden de taxiondernemers de subsidie van € 600 per BCT mislopen. KNV Taxi wil daarnaast graag dat de software-updates voor de BCT óók buiten de erkende werkplaatsen mogen plaatsvinden. Maar daarvoor moet de weten regelgeving aangepast worden. Dat traject is inmiddels gestart: de inwerkingtreding is waarschijnlijk tegen het einde van 2014. Inmiddels wordt nog met partijen overlegd of een tussentijdse oplossing mogelijk is.

De invoering van de BCT blijft echter een project dat zich gemakkelijk kan meten met de (technisch) ongelukkkige invoering van de OV-chipkaart en eerdere IT-projecten van de overheid.

Volledig klimaat-neutraal treinreizen in 2018

Alle elektrische treinen in Nederland gaan de komende jaren rijden op nieuwe groene stroom van Eneco. De helft komt daarbij van Hollandse Wind, stroom uit Nederlandse windparken. NS heeft medio mei namens alle vervoerders op het spoor verenigd in VIVENS (Verenigd Inkoop en Verbruik van Energie op het Nederlandse Spoorwegnet) het contract gegund. De invoering start gefaseerd in 2015 en vanaf 2018 rijdt de trein voor 100% op groene stroom. “Het contract is een mooi voorbeeld hoe wij als spoorsector samen zijn opgetrokken in het belang van de reiziger en duurzame mobiliteit. Acht van de tien reizigers vindt het ook belangrijk dat wij dit doen zo blijkt uit onderzoek. 1,2 miljoen treinreizigers reizen per 2018 volledig groen met 0 gram CO2 uitstoot. Wij zijn daarbij erg blij met Eneco als partner vanwege hun ervaring en reputatie als het gaat om groene stroom,” aldus NS president-directeur Timo Huges.

Eneco kwam als winnaar naar voren bij een aanbesteding voor een nieuw stroomcontract voor het totale elektrische treinverkeer voor de periode 2015-2025. Bij deze aanbesteding doken veel nieuwe vragen op. Zo was een eis dat aanwijsbaar nieuwe groene stroomprojecten worden ingezet. Dit om geen beslag te leggen op het beperkte huidige aanbod aan duurzame stroomprojecten in Nederland en de groene stroomproductie tegelijkertijd een impuls te geven. De jaarlijks benodigde 1,4 TWh elektriciteit voor het spoor is vergelijkbaar met het stroomgebruik van alle huishoudens van Amsterdam. Met dit partnership is dan ook, voor zover bekend, het grootste groen contract in Nederland gesloten. De groene stroom die de vervoerders gaan gebruiken is afkomstig uit nieuwe windparken die stapsgewijs in gebruik worden genomen in Nederland, Noorwegen, Zweden en België. De helft van de stroom komt uit Nederland en de andere helft uit het buitenland.

• Ook door zuiniger te rijden met steeds zuiniger materieel bespaart NS sinds 2005 al 30% per reizigerskilometer.

Studenten blijven gratis reizen

Het lijkt er op dat de ov-jaarkaart voor studenten, die dreigde te verdwijnen door bezuinigingen op het onderwijs, in zijn huidige vorm blijft bestaan. Dat meldde De Telegraaf recent op basis van bronnen rond de onderhandelingen. Verwacht wordt ook dat studenten MBO van de kaart gebruik kunnen maken. Dat zou wel betekenen dat met de toestroom van 150.000 gratis reizende MBO-studenten, de

treinen straks nog voller worden. Het is de bedoeling om prikkels in te bouwen om die studenten in de daluren te laten reizen. Een latere start van de colleges zou een mogelijkheid zijn.

Wel moet er voor het totale pakket eerst een akkoord komen over het leenstelsel. Het was aanvankelijk de bedoeling van de oorspronkelijke kaart een kortingskaart te maken (winst € 1,2 miljard). In december werden de maatregelen al met een jaar uitgesteld.

Stations Rotterdam en Leiden meest geliefd bij overstappende reizigers

Rotterdam CS en Leiden zijn de stations die het meest geliefd zijn bij overstappende reizigers. Reizigers zijn het minst te spreken over Utrecht CS en Arnhem. Dat ontdekte reizigersorganisatie ROVER in een onderzoek in het kader van ‘Samen op reis’ naar de klanttevredenheid over overstappunten tussen bus, trein, tram en metro. Naast Rotterdam en Leiden zijn veel reizigers tevreden over station Groningen. De genoemde stations kregen een pluim voor overzichtelijkheid, uiterlijk en prettige sfeer. Reizigers vinden sfeer heel belangrijk. Een mooie inrichting en reinheid zijn randvoorwaarden. Beschut kunnen wachten, voorzieningen en ‘reuring’ zijn ook factoren die bijdragen aan een prettige sfeer. Een nieuw (gerenoveerd) station of station in verbouwing kan ook op lof rekenen. Mensen zijn hoopvol over het eindresultaat en blij dat er aandacht wordt besteed aan het (bus)station.

Voor station Utrecht geldt dat de verbouwing veel overlast geeft. Reizigers geven aan met name moeite te hebben met het vinden van hun weg. Op station Arnhem klagen reizigers vooral over de integratie van het treinstation met het busstation en de oncomfortabele wachtruimten. De grootste problemen die reizigers ervaren op overstappunten zijn gebrek aan beschutte wachtruimten, een onlogische indeling, een onveilige sfeer, gebrek aan voorzieningen en slechte toegankelijkheid. Ook de onlogische plaatsing van de OV-chippalen is vaak genoemd.


Volgens NS worden de staten steeds minder gebruikt en wilde de vervoerder vanaf 1 april dit jaar het aantal vertrekstaten per station stapsgewijs met 80% reduceren. "Met een smartphone of tablet en de juiste app kunnen veel reizigers handig hun reis plannen en onderweg beschikken over actuele vertrektijden en vertreksporen”, zeggen de consumentenorganisaties. “Desondanks maakt 3-5% van de reizigers gebruik van de gele vertrekstaten, dat is te veel om te negeren. Gelukkig ziet NS ook het belang van statische reisinformatie in" aldus het Locov. Hans Peters, Directeur Commercie NS: “Het gesprek met de consumentenorganisaties over dit onderwerp heeft vele nuttige ideeën opgeleverd. In overleg met Locov gaan we daarom een alternatief ontwikkelen, waarbij we voorbeelden uit het buitenland zullen betrekken. De verbeteringen zullen we vervolgens stapsgewijs invoeren.’’

• Zelfs zonder metro is de Noord/Zuidlijn al een succes: er ontstond een ware stormloop voor de gratis kaartjes voor de ondergrondse wandeling van station Rokin naar station Vijzelgracht op 24 en 25 mei. Binnen een paar uur waren de 2200 kaartjes weg. Daarom werden er nieuwe boekingsmomenten toegevoegd. Ook de wandeling van Sixhaven naar Centraal Station waren populair. Foto Gé Dubbelman.

Streekvervoerder Connexxion verkoopt als eerste streekvervoerder landelijke treinabonnementen. De verkoop (op de webshop) begint met de bekende ‘Altijd Vrij Maand’ (een maand lang onbeperkt reizen met alle treinen in Nederland). Het abonnement is geldig in alle treinen in Nederland van NS, Arriva, Breng, Syntus, Valleilijn en Veolia. Het kan ook worden gebruikt op binnenlandse trajecten van InterCity Berlijn, InterCity Brussel en ICE International. Voor Intercity Direct RotterdamSchiphol is wel een toeslag nodig. De abonnementhouder kan maximaal drie personen mee laten reizen tegen 40% korting in de voordeelurenperiode (na 9.00 uur en het hele weekend). Connexxion-CEO Bart Schmeink: “NS en Connexxion hebben de intentie uitgesproken om meer samen te werken zodat reizigers gemakkelijker kunnen reizen met verschillende vervoerders. We zijn dan ook erg trots dat we nu als eerste regionale vervoerder ook landelijke treinabonnementen kunnen aanbieden die op alle spoortrajecten kunnen worden gebruikt.”

• GVB gaat nauwkeurig na hoe het netwerk efficiënter bediend kan worden.

Ondanks subsidiekorting positief resultaat voor GVB Amsterdam

GVB heeft het jaar 2013 afgesloten met een bescheiden winst (€ 0,3 mln) vanwege dalende subsidie-inkomsten, aldus het jaarverslag over 2013. De subsidiedaling (van € 102 mln naar 85,6 mln) is afgesproken in de vorig jaar gesloten concessieovereenkomst tot en met 2024. De lagere subsidie had al in 2013 invloed op het resultaat van GVB. Het vervoersbedrijf is niettemin optimistisch over de toekomst, met name door de verwachte reizigersgroei als gevolg van de opening van de Noord/Zuidlijn na 2017. Reizigersgroei is dringend nodig bij het GVB omdat de overheidsbijdrage in 2024 nog maar € 36 mln zal zijn. Daarnaast zijn kostenbeheersing en verdere efficiencyverbetering noodzakelijk. Het is de bedoeling de dienstverlening op het huidige peil te houden. Wel gaat het netwerk op de schop.

In juni gaat de nieuwe algemeen directeur Alexandra Van Huffelen aan de slag. In de tussentijd nam financieel directeur Tom Middelkoop deze functie waar. Tom Middelkoop en Alexandra van Huffelen vormen in juni de statutaire directie van GVB Holding NV.

• Voorlopig blijven de gele vertrekstaten reizigers snel en efficiënt informeren.

PV 03.14

Locov en NS zijn het eens over de toekomst van de gele vertrekstaten. NS besloot op advies van de consumentenorganisaties in het Locov het aantal gele vertrekstaten met reisinformatie voorlopig niet terug te brengen. NS en consumentenorganisaties gaan samen onderzoeken hoe de combinatie van statische en dynamische reisinformatiemiddelen op stations toekomstbestendig(er) kan worden. Daarbij staat niet het afschaffen van middelen maar het verbeteren van de informatievoorziening centraal.

Connexxion verkoopt als eerste landelijke treinabonnementen

7

Gele NS-vertrekstaten blijven voorlopig

kor t


PV 03.14

8

persoonlijk Op 1 april jl. is Laurens van Remortele (34) aangesteld als directeur van Zorgvervoercentrale Nederland (ZCN), met Simone Bastiaan (37) als nieuwe accountmanager. Bastiaan vervulde diverse functies in de HR, waaronder consulente bij Adecco en Consolid. Van Remortele was eerder werkzaam voor Trafficon en Veolia. Hij volgt in deze functie René van der Veer (45) op, die de overstap heeft gemaakt naar Transvision. Van der Veer is de nieuwe algemeen directeur bij Transvision, dat daarvoor ad interim werd geleid door Paul Pietersen. Het interim-directeurschap van Pietersen liep af aan het einde van de implementatieperiode van Valys. Naast Van der Veer gaat Diana van Hese (44), afkomstig van OV-bedrijf HTM, de functie van Directeur Operations vervullen.

• Laurens van Remortele • Simone Bastiaan

Hubert Andela, sectorsecretaris van KNV Taxi is herkozen als voorzitter van de IRU Taxigroep. Ook vice-voorzitter Thomas Grätz, die een vergelijkbare functie vervult bij de Duitse taxiorganisatie BZP, werd herkozen. Nieuw is de tweede vice-president, Anne Kangasniemi, net als haar voorgangster Nina Nizovsky afkomstig van de Finse taxiorganisatie Suomen Taksiliitto (STL). Nizovsky was vanwege privéomstandigheden niet herkiesbaar. • Anne Kangasniemi

Ing. Erik van der Noordaa (53) is met ingang van 1 juni de beoogde opvolger van drs. Theo Bruijninckx (52) als voorzitter van de raad van bestuur van Ballast Nedam. Suze van Eisden, oprichtster van de Rotterdamse taxicentrale St. Job, heeft de rol van voorzitter en penningmeester van het Haags Taxi Platform en van de Stichting Taxibelang Haaglanden overgenomen van Bart Vos. Vos blijft wél voorzitter van het Amsterdamse Platform Kwaliteitstaxi.

Met als slogan ‘Product design in motion’ heeft Motio Development sinds de oprichting in 2003 met succes een grote variëteit aan voertuigen, producten en concepten ontwikkeld. Na een mooie samenwerking van ruim tien jaar hebben de oprichters Martijn Pennings en Arjan Steketee

net nieuws

• René van der Veer • Diana van Hese

OV Magazine heeft haar website en nieuwsbrieven compleet vernieuwd: www.ovmagazine.nl

In navolging van de Taxi Limousine and Paratransit Association (TLPA), die een website (www.whosdrivingyou.org) in het leven riep over de gevaren van taxi-apps (met name de shared-ride apps als Lyft en UberPOP/UberX), heeft ook de Duitse taxiorganisatie BZP een vergelijkbare website geopend: www.schwarzkonkurrenz.de. Al eerder lanceerde de organisatie ‘Taxipedia’, een lexicon met A-Z informatie over allerlei aspecten van de taxisector.

besloten zich ieder op hun eigen activiteiten te gaan richten. Arjan Steketee zal zijn werkzaamheden voortzetten onder de naam ‘Steketee Design’ en Martijn Pennings zal zijn werkzaamheden voortzetten onder de naam ‘MPPD’.

Op 1 juli volgt de COO van Ford, Mark Fields, de huidige CEO, Alan Mulally, op. Mulally leidde het concern succesvol door de recessie van 2008-2010 en stootte het grootste deel van het Ford-aandeel in Mazda en een groot aantal luxe-merken af, waaronder Jaguar, Land Rover, Aston Martin en het eigen Mercury. Fields werd in december 2012 van President of the Americas tot COO benoemd. Hij deed daarvoor ervaring op in Europa en Japan.

• Alan Mulally

• Mark Fields

Frédéric Petit, woordvoerder van spoorweginfrastructuurbeheerder Infrabel, is in België verkozen tot de beste Nederlandstalige Woordvoerder van het Jaar. Met deze prijs, die dit jaar voor het eerst werd uitgereikt, bekronen communicatievereniging Kortom en de Vlaamse Vereniging van Journalisten (VVJ) de woordvoerder die een voorbeeld is voor zijn vakgenoten. "Goed nieuws brengen is

gemakkelijk, maar om in mediastormen overeind te blijven, moet je uit het juiste woordvoerdershout gesneden zijn", zei juryvoorzitter Tom Van de Vreken (zelf voorlichter bij De Lijn). "Infrabel heeft met Frédéric Petit zo een spreekbuis in huis. In 2013 werd hij maar liefst 872 keer vermeld in persknipsels. Zijn grote bereikbaarheid, heldere communicatie en hulpvaardigheid tegenover journalisten zijn een model voor collega's. Het is geen toeval dat zowel het publiek als de vakjury Frédéric hebben verkozen tot Woordvoerder van het Jaar."

Er waren 143 woordvoerders genomineerd door beroepsjournalisten en communicatieprofessionals. Uit die nominaties koos een vakjury de winnaar. Naast de categorie van allround woordvoerder, waren er ook drie specifieke categorieën: voor de beste teksten, de beste stem en de grootste bereikbaarheid. Margaux Donckier, woordvoerster van minister van Justitie Annemie Turtelboom, schrijft volgens de jury de "beste persteksten". An Van Hamme, woordvoerster van de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB, heeft volgens de jury de "beste interviewstem", en Hajo Beeckman, woordvoerder van het Vlaamse Verkeerscentrum, is de "best bereikbare woordvoerder".

• Beste woordvoerder: Frédéric Petit (Infrabel). Beste interviewstem: An Van Hamme (MIVB).

• De taxisector informeert over de gevaren van de shared-ride apps.

De provincie Noord-Holland verzorgt sinds mei voor enkele maanden het gastredacteurschap van de website www.gebiedsontwikkeling.nu. Centraal staan daarin de ontwikkelingen rondom OV-knooppunten, waarin de provincie samen met haar partners streeft naar een toekomst waarin meer mensen wonen, werken en recreëren rond goed bereikbare stationslocaties.


“Dit is de grootste opdracht ooit voor VDL Bus & Coach Deutschland. Het maakt duidelijk dat ook een Light Low Entry-model uitstekend is opgewassen tegen de zware omstandigheden in het stadsverkeer van Berlijn”, aldus een enthousiaste Boris Höltermann, manager openbaar vervoer van VDL Bus & Coach Deutschland. “We zijn bijzonder trots op het feit dat BVG onze bussen heeft gekozen. Deze order bevestigt dat we met onze strategie met betrekking tot lichtgewichtconcepten en Profit of Ownership met focus op het openbaar vervoer in Europa op de juiste weg zijn”, aldus Rémi Henkemans, Managing Director van VDL Bus & Coach bv.

• BVG: van 2 naar 236 Citea’s LLE.

Consolid, een top 20 uitzendorganisatie in vervoer en veiligheid, heeft HR Garage overgenomen na het twee weken geleden uitgesproken faillissement. Consolid ziet in HR Garage een goede aanvulling op haar dienstverlening. HR Garage, het in 1996 opgerichte uitzend- en werving & selectiebureau gericht op automotive, heeft door de economische crisis in de autobranche het aantal opdrachten in de afgelopen jaren sterk zien afnemen. Consolid ziet voor de toekomst goede mogelijkheden in de automotive en heeft aansluiting met de bedrijfswagen- en transportsector waarin het al actief is. De goede reputatie van HR Garage geeft daarbij een uitstekende uitgangspositie. De naam HR Garage zal worden gehandhaafd en een deel van de medewerkers gaat in dienst bij Consolid. Hierdoor zijn de lopende activiteiten gegarandeerd en worden de huidige afspraken met uitzendkrachten, gedetacheerden en klanten van HR Garage nagekomen.

UR:BAN assistentie- en verkeersmanagementsysteem

Toenemende verstedelijking betekent dat stedelijke verkeerssystemen steeds vaker en sneller op hun capaciteitsgrenzen stoten. Het rijden in de stedelijke omgeving betekent regelmatig moeten inspelen op complexe verkeerssituaties en een groot aantal verschillende verkeersdeelnemers. Bovendien is er een toenemend gevaar voor ongevallen en congestie. Toch moeten, zeker in het licht van de beperkte financiële middelen bij de overheid, de huidige verkeerssystemen ook in de toekomst deze druk aankunnen. Zeker wanneer we onbeperkte mobiliteit blijven nastreven. Specialisten van (ondermeer) BMW zijn tussen 2012 en 2016 betrokken bij het researchprogramma UR:BAN, oftewel ‘Urban Space: User-oriented assistance systems and network manage-

ment.’ Met andere partijen werken ze gezamenlijk aan de ontwikkeling van traffic management systemen en aan intelligente systemen die de (beroeps)chauffeur kunnen ondersteunen “om”, aldus Dr. Christoph Grote van BMW Forschung und Technik GmbH, “de veiligheid, efficiency en het gebruiksgemak van de auto in de stadscentra ingrijpend te kunnen verhogen.”

Een van de punten waaraan het meest aandacht wordt besteed in het project, is de rol van de mens(en) en de verschillende rollen die ze spelen als autobestuurder, motorrijder, fietser, voetganger èn vervoersplanner. In UR:BAN werken 31 partners samen: bedrijven uit de automotive sector, de electronica- en ITsector, research centra en gemeenten. Zo werd in een deelproject een betere bescherming van voetgangers in het stadsverkeer uitgewerkt. Het systeem in de auto voorspelt of er gevaar is voor een aanrijding en reageert door remmen of uitwijken. Hiervoor moeten deze systemen wel een betrouwbare analyse van hun omgeving kunnen maken. Ook wordt aandacht besteed aan verdere CO2-reductie (door het voorspellen van en inspelen op verkeerssituaties), het bieden van innovatieve display- en controlesystemen en het voorspellen van de acties van de chauffeur.

• UR:BAN: Het systeem in de auto voorspelt of er gevaar is voor een aanrijding en reageert door remmen of uitwijken.

• Jaguar verwacht grote belangstelling voor de zes ‘missende’ Lightweight E-Types.

Jaguar bouwt alsnog zes ‘missende’ E-types lightweight

Ze hadden al chassisnummers uit een serie van 18, maar werden nooit gebouwd: Jaguar gaat nu de zes ‘missende’ perfecte reproducties bouwen van de E-Type Lightweight uit 1963.

De zes missende lichtgewicht E-Types (tussen 1961 en 1975 werden er totaal maar liefst 72.500 ‘gewone’ E-types gebouwd) worden bij Jaguar gebouwd door de beste vaklieden van het merk. Ze worden geconstrueerd volgens de specificaties van de 12 exemplaren die wel werden geproduceerd, inclusief de 3,8-liter zescilinder lijnmotor. De Lightweight E-Types zijn dankzij hun carrosserie en motorblok van aluminium nog eens 114 kg lichter dan de oorspronkelijke standaarduitvoeringen. Ook minder chroom en een sobere interieuruitvoering met bijvoorbeeld handbediende, lichtgewicht ramen leverden een bijdrage aan het lage gewicht. De lichtgewicht E-Types werden in 1963 gebouwd door de raceafdeling van Jaguar.

Van de 12 exemplaren zijn er nu nog 11 over. De lichtgewicht E-Types werden bestuurd door legendarische coureurs als Graham Hill, Jackie Stewart, Roy Salvadori en Briggs Cunningham. Tegenwoordig gooien de ‘Lightweights’ nog hoge ogen bij historische autosportevenementen.

PV 03.14

Twee jaar geleden heeft de BVG (Berliner Verkehrsbetriebe – 1.300 bussen, 937 miljoen passagiers jaarlijks), twee VDL Citea’s LLE-120 aan een intensieve praktijktest in het stadsverkeer van de Duitse hoofdstad onderworpen. Blijkbaar wisten de lichtgewicht Citea’s te overtuigen, want begin mei bestelde het Berlijnse OV-bedrijf –de grootste busexploitant in het Duitstalige gebied- nog eens 236 Citea’s met lage instap. VDL Bus & Coach levert de 236 Citea’s LLE verspreid over de jaren 2014-2017. Hiervoor hebben BVG en VDL Bus & Coach een raamcontract afgesloten met de optie om 2 jaar te verlengen.

Consolid start failliet HR Garage door

9

BVG bestelt 236 Citea’s bij VDL Bus & Coach

inbedrijf


OPNIEUW PILOTS 'VEILIG UITGAAN' ZONDER AANDACHT VOOR VERVOERSMANAGEMENT

10

PV 03.14

JAN VAN DE NES

KNV Taxi: "Gemiste kans"

Het speelt al jaren: geweld in het uitgaansleven. Met soms dramatische gevolgen voor goedwillende burgers wanneer ze door anderen worden gemolesteerd. In Nederland zoeken lokale overheden met horeca-ondernemers en landelijke specialisten zoals het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) naar uitvoerbare oplossingen. In mei startten vijf nieuwe pilots. Zonder taxistewards.

In vier uitgaansgebieden (Alkmaar, Hilversum, Kampen en Amersfoort) en bij het Gelredome in Arnhem worden 'innovatieve maatregelen' getest om na te gaan welke ervan effectief zijn bij het bestrijden van geweld en overlast in het uitgaansleven en tijdens evenementen. Daarna wil men samenwerken met het bedrijfsleven om de 'uitverkoren maatregelen' daadwerkelijk in te voeren. Eén van de bevindingen uit een vooraf ingesteld onderzoek is 'het stroomlijnen van vraag en aanbod' bij de afvoer van feestgangers na afloop via met name taxí's. Dat zou vragen om de inzet van 'taximanagers'. Maar de initiatiefnemers van de pilots laten dat aspect juist liggen.

• Door de overheid gefinancierde taxi marshalls of taxistewards zorgen er in Sydney voor dat feestvierders op uitgaansavonden snel en veilig met de taxi weg kunnen.

Vooral ‘crowdcontrol’ belangrijk "Het gaat ons in eerste instantie om het terugbrengen van excessief alcohol- en middelengebruik, om het veranderen van plotseling ontstane groepsdruk en het beheersen van de bijbehorende groepsdynamica", zegt projectleider Veilig Uitgaan bij het CCV, Joeri Vig. Andere aandachtspunten uit het door Bureau Beke in coproductie met het CCV uitgevoerde onderzoek (getiteld ‘Rem de Ontremming’) zijn de wijze waarop iemand zich gedraagt tegenover een ander (bejegening), iemands persoonskenmerken (gedrag) en de omgeving waarin dit zich afspeelt. Van veel belang is het zoeken naar 'innovatieve maatregelen' die deze factoren kunnen beïnvloeden. "Denk daarbij aan de inzet van sociale media", zegt Vig en licht toe: "Door vroegtijdig aandacht te besteden aan berichtenstromen rond het uitgaan of rond een evenement op bijvoorbeeld Facebook en Twitter kun je als organisatie maar ook als overheid al inschatten of er iets bijzonders staat te gebeuren. Daar kun je dan op inspelen".

Hij noemt dit 'crowdcontrol', wat de laatste tijd vanwege grote (onverwachte) gebeurtenissen als destijds in het Groningse Haren en bij voetbalstadions manifest is geworden. Andere innovatieve maatregelen om excessen te voorkomen of te beheersen zijn volgens hem klimaat- en temperatuurbeheersing in de horeca en de inzet van taximanagers voor het stroomlijnen van de vertrekkende mensenmassa's.

Alkmaar het verst Daarvoor gingen we te rade bij één van de participerende gemeenten. "De gemeente Alkmaar is het verst met haar pilotmaatregelen", wist Vig. Dus

vroegen we aan beleidsambtenaar Mirjam Hartog van die gemeente welke rol taximanagers kunnen spelen in het beheersen van uitgaansgeweld. Volgens Vig is de taximanager een onmisbare schakel in een keten van maatregelen. Hij noemt de maatregelen die de gemeenten Amsterdam en Rotterdam - die niet deelnemen aan de pilots - al genomen hebben. "In Amsterdam bijvoorbeeld heeft het aanpassen van de straatverlichting op het Leidseplein en het Rembrandtsplein bijgedragen aan veiliger uitgaan", zegt hij. In Rotterdam spreken jongerenwerkers op straat jongelui aan, die klaarblijkelijk op zoek zijn naar baldadig optreden. "Dit werkt heel goed", zegt Vig.

Bovendien heeft hij geconstateerd dat de inzet van taximanagers in Breda en Rotterdam goed werkt bij grote evenementen. "Er zijn bijvoorbeeld taxichauffeurs die liever geen korte ritten uitvoeren, maar door bemiddeling van zo'n taximanager - die dan zelf ook uit de taxiwereld komt en gezag heeft over de chauffeurs - wordt het toch geregeld dat jongeren met een taxi naar huis gebracht worden.


• Efficiënt, veilig en goedkoop (of gratis) taxivervoer zijn een goede manier om grote groepen feestvierders na sluitingstijd en zonder incidenten naar huis te laten gaan.

denkt niet dat deze functie terugkeert in het nieuwe beleid. "Wel zetten we vervoersbegeleiders in tijdens grote evenementen zoals Koningsdag en zorgen we dat er een behoorlijk aanbod is aan taxihaltes, taxivoertuigen, bussen met speciale routes en extra inzet van treinmaterieel in samenspraak met lokale taxiondernemers, Connexxion en NS", vervolgt ze. En nadat ze nog aangestipt heeft dat dit soort maatregelen ook al toegepast worden bij thuiswedstrijden van eredivisieclub AZ, besluit ze met: "In deze pilot gaan we toch meer kijken naar het terugdringen van stimulerende en geestverruimende middelen alsmede naar individueel en groepsgedrag". De laatste schakel in de keten het veilige vervoer naar huis of treinstation - valt uit de boot. Horeca Nederland niet betrokken Bij Koninklijke Horeca Nederland (KHN) wordt daar toch iets anders over gedacht. Woordvoerder Joris Prinssen zegt wel dat KHN niet is betrokken bij de pilots ("Klopt", zegt Joeri Vig: "We werken in de pilots samen met de betreffende gemeente, de brandweer, de politie en de lokale horecaondernemers") maar wel haar leden bijstaat die daar behoefte aan hebben. "Maar dat doen we al jaren", merkt hij op, verwijzend naar horecaondernemers die busbedrijven en taxibusjes inhuren om gasten na sluitingstijd huiswaarts te brengen. "Die feestgangers krijgen dan van de horeca-ondernemer een voucher waarmee ze gratis in de bus of taxibus kunnen stappen", legt hij uit. Al geeft ook hij aan dat - net als in Alkmaar - na het uitgaan de meeste mensen 'rustig' naar huis gaan. "Dankzij de vrije sluitingstijden die in de meeste steden worden gehanteerd, heb je niet meer de bulk huiswaarts kerende mensen die je vroeger wel zag", stelt Prinssen. Daarnaast speelt KHN zelf in op de zogeheten anti-straatroof campagne. "We hebben georgani-

Veel gemeenten stellen er prijs op feestvierders op uitgaansavonden of bij speciale grootschalige evenementen snel en veilig af te voeren. Experimenten in de afgelopen jaren lieten steeds weer zien dat dit de kans op conflicten en schade door dronkenschap en baldadigheid beperkt. Bovendien stelt het uitgaanspubliek veilig – en liefst goedkoop – (taxi)vervoer aan het eind van de uitgaansavond op prijs. Taxichauffeurs vinden het dan weer prettig dat er aan het eind van de uitgaansavond geen ‘run’ op taxi’s ontstaat, maar dat er een gecontroleerde aanvoer is. Meestal zorgen gemeenten, vaak in overleg met de locale taxisector, er dan ook voor dat er een flink taxiaanbod is tegen sluitingstijd en dat de (soms tijdelijke) taxistandplaatsen zijn gesitueerd in of vlakbij het uitgaansgebied.

Een land wat opmerkelijk veel ervaring heeft met dit soort projecten, is Australië. Daar zijn sinds een aantal jaren in vrijwel alle grote steden van het land ‘safe and secure taxi ranks’ (veilige en beveiligde taxistandplaatsen) te vinden. De ontwikkeling van deze standplaatsen en de bediening ervan door taxistewards en (soms) politieagenten wordt in veel gevallen door de overheid gesubsidieerd. Deelstaten, gemeenten en taxisector ontwikkelden gezamenlijk een vrijwel overal toegepaste blauwdruk voor de aanleg en werking van deze standplaatsen, die vooral op vrijdag en zaterdag tot in de vroege uurtjes worden bediend.

De meeste van deze speciale standplaatsen zijn voorzien van betere verlichting, duidelijke bebording, aparte veiligheidshekken (voor het vormen van een ordelijke rij en afscheiding van de rijweg) en camerabewaking. De locaties van de standplaatsen zijn op alle websites van gemeenten, taxibedrijven en het openbaar vervoer duidelijk weergegeven. In veel gevallen gelden vanaf deze standplaats ook vaste zonetarieven of rijden de taxi’s als deeltaxi’s.

• Zelfs de borden zijn speciaal ontwikkeld voor de veilige taxistandplaats.

seerd dat portiers van bijvoorbeeld discotheken de mensen naar de dichtstbijzijnde taxistandplaats verwijzen en er vaak ook voor zorgen dat daar voldoende aanbod is", legt hij uit. Wat duidelijk bijdraagt aan veilig en geweldloos naar huis terugkeren. Dat KHN niet als landelijke organisatie bij de pilots is betrokken, ziet hij nog niet echt als een gemiste kans. "Onze lokale organisaties kunnen dat best zelf oppakken en wij ondersteunen hen dan vanuit het landelijk bureau in Woerden", besluit hij.

‘Gemiste kans’ KNV Taxi sectorsecretaris Hubert Andela ziet het niet bij de pilots betrekken van zijn organisatie en de taxiwereld toch iets meer als een gemiste kans voor de mensen van het CCV, Bureau Beke en de betrokken gemeenten. "Wij kunnen heel goed vanuit de vervoerspraktijk adviezen geven aan de gemeentelijke diensten en dergelijke", zegt hij. Andela weet nog van een reeds in 2008 toegepast initiatief van het Utrechtse Team Alert in samenwerking met de gemeente en het toenmalige taxibedrijf Prestige. "De Utrechtse jeugd kon voor 5 euro een taxirit naar huis krijgen", zo blijkt. De werkelijke kosten waren weliswaar 10 euro per rit, maar vanuit een subsidiepot van het toenmalige ministerie van Verkeer en Waterstaat kreeg Prestige via de Stichting Team Alert de ontbrekende 5 euro aangevuld.

De Stichting Team Alert richtte zich overigens op verkeersveiligheid 'na het stappen'. Jongerenwerkers van de stichting gingen op stapavonden de straat op om jongelui aan te porren zich in te schrijven voor een taxipas. "Aanvankelijk geloofden ze niet dat je voor 5 euro een taxi kon huren om van de binnenstad naar een buitenwijk te worden gebracht", zo blijkt uit de annalen. Maar wie er wel gebruik van maakte, ontliep eventueel geweld en andere ellende. Nu - zeven jaar later - pakken Bureau Beke en het CCV de draad weer op. Niet met veilig vervoer maar met 'werken aan drank- en middelengebruik'. Toch een gemiste kans?

PV 03.14

‘Geen taxistewards’ De pilots in Alkmaar, Hilversum, Kampen en Amersfoort en bij het Gelredome in Arnhem worden uitgevoerd zonder taximanagers, zo blijkt. Mevrouw Hartog van de gemeente Alkmaar vertelt dat er bij hun pilot geen aandacht wordt besteed aan de 'veilige afvoer' van het uitgaanspubliek. "Meer dan tien jaar geleden kende Alkmaar in de straten en pleinen met veel café's en restaurants en dancings en dergelijke wel het optreden van taxistewards", weet ze zich te herinneren. "Maar nadat er andere sluitingstijden werden gehanteerd, zag je dat de marktwerking zijn intrede deed en verdwenen met de bulk huiswaarts kerende feestvierders ook de taxistewards", aldus Mirjam Hartog. Ze

Buitenlandse inspiratie

11

Ook als dat dichtbij de standplaats is". Een reden temeer dus om dat ruimhartig toe te passen? Niets blijkt minder waar.


PV 03.14

12

ko r t bus Positieve tussenevaluatie van pilot snelwegbussen

Uit de tussenevaluatie van de landelijke pilot snelwegbussen – gestart in 2011-2012 - blijkt dat bijna de helft van de deelnemers aan ‘Zeker met de bus’ zegt na de proef met de snelbus te blijven reizen. Of deze intentie ook daadwerkelijk omgezet wordt in reizen met de snelbus is (nog) niet te meten. Een aantal reizigers is ingegaan op een vervolgaanbod van de vervoerders waarbij men korting krijgt bij het gebruik van de snelbus. Het gaat om de verbindingen tussen Breda en Utrecht de Uithof (rijdt sinds december 2012), tussen Almere en Utrecht de Uithof (sinds begin 2012) en tussen Hilversum, Huizen en Amsterdam Amstel (sinds juli 2011).

Deelnemers die vooraf aan de proef voornamelijk met de auto reisden zijn tijdens de proef minder met de auto gaan reizen en meer met de snelwegbus. Ook deelnemers die vooraf aan de proef voornamelijk met openbaar vervoer reisden of reisden met een combinatie van openbaar vervoer en auto zijn vaker met de snelwegbus gaan reizen en minder met het regulier openbaar vervoer (bus en trein).

Door de inzet van de snelwegbus en de diverse campagnes is het

Koninklijke Beuk start erkend opleidingsinstituut CBR/CCV

De Koninklijke Beuk Groep heeft onder de naam Beuk Opleidingen een officieel, door het CBR/CCV erkend opleidingsinstituut, opgericht. De groep wil zo de eigen en overige beroepspersonen- en beroepsgoederenchauffeurs hoogwaardige en op maat gemaakte nascholing in het kader van de verplichte code 95 bieden. Iedere beroepschauffeur geboren na 30 juni 1955, is verplicht om eens in de vijf jaar 35 uur nascholing te volgen. Hierdoor krijgt en behoudt hij de aanduiding Code 95, als bewijs van vakbekwaam-heid, op het rijbewijs. “Onze chauffeurs gaven aan dat het niveau van bestaande nascholingscursussen niet voldeed aan de verwachting”, zegt

openbaar vervoer en met name het concept snelwegbus bekender geworden. Meer mensen (waarvan ongeveer de helft automobilist) zijn in aanraking gekomen met de snelwegbus. De snelwegbus wordt gemiddeld gewaardeerd met een 7,6 door reizigers die voorheen voornamelijk met de auto reisden en een 7,8 door reizigers die al regelmatig met het openbaar vervoer reisden.

Het gebruik van de snelwegbussen is in de jaren 2012 - 2013 toegenomen bij een gelijkgebleven aantal dienstregelingsuren. Een hogere bezettingsgraad bij gelijkgebleven kosten betekent dat de doelmatigheid is toegenomen. Vanaf het begin van de pilot zijn de regionale overheden en vervoerders gestart met lijnspecifieke marketing. Daarnaast wordt sinds augustus 2012 door de betrokken overheden en vervoerders, met behulp van gespecialiseerde bureaus, actief aan de gezamenlijke promotie van de snelwegbus in Nederland onder de slogan ‘Zeker met de bus’ gewerkt. De campagne ‘Zeker met de bus’ kende twee actieperioden. In het voorjaar van 2013 is een pilot uitgevoerd met 166 deelnemers. Deze pilot is ingezet om te leren welke mogelijkheden er zijn om automobilisten in de snelwegbus te krijgen. De definitieve evaluatie volgt in 2015.

Monique Snijders, Manager P&O. “Ook het inroosteren van opleidingen bleek niet altijd even gemakkelijk en bood ons niet de flexibiliteit die wij zochten, terwijl dit in een branche met seizoensdrukte zeer gewenst is.” Beuk geeft nu meerdere Code 95 opleidingen onder naleving van de strikte CBR/CCV eisen en werkt met gecertificeerde trainers. Er is gekozen voor mensen uit de praktijk die het vak van

Nauwelijks toename omzet touringcarsector België

Het Belgisch Instituut voor de Autocar en de Autobus (ICB) wil via de creatie van een conjunctuurbarometer de economische temperatuur in de touringcarsector continu volgen. Daarom ontvingen alle leden van de Belgische beroepsvereniging FBAA met tenminste één voertuig, een verzoek tot deelname aan de studie. Eén op drie bedrijven ging op die uitnodiging in. Aan de participerende bedrijven werd gevraagd om een evaluatie te maken van de uitgevoerde ritten in het dagtoerisme, kort meerdaags toerisme en lang meerdaags toerisme, het aantal gebruiksdagen, het personeelsbestand en de investeringen tijdens het vorige kwartaal ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Daarnaast werd hen ook gevraagd om de evolutie tijdens het volgende kwartaal in te schatten. Het grootste deel van de bedrijven verwacht op al de punten een status quo. Voor het dagtoerisme, het aantal gebruiksdagen, het personeelsbestand en de investeringen verwachten meer bedrijven een stijging dan er bedrijven zijn die een daling verwachten. Het lang meerdaags toerisme blijft echter een moeilijke markt: bijna 40% van de bedrijven verwacht hier een daling van de uitgevoerde ritten. chauffeur daadwerkelijk zelf ook beheersen, waardoor goede interactie ontstaat tussen trainer en cursist. Beuk beschikt over een professionele opleidingsruimte, maar komt desgewenst op locatie. Met de toekenning tot opleidingsinstituut biedt Beuk nu de gewenste hoogwaardige opleidingen, door gecertificeerde trainers, op data in het laagseizoen, tegen aantrekkelijke prijzen.

• Beuk Opleiding biedt hoogwaardige opleiding voor beroepschauffeurs.

• Voor productie in Skopje ontwikkelt Van Hool de ‘EX’, een standaard-touringcar. De nieuwe bus wordt in september op de IAA in Hannover gepresenteerd.

Van Hool breidt niet meer uit in België

De Belgische bus- en touringcarconstructeur Van Hool gaat de productie in zijn nieuwe fabriek in de Macedonische hoofd Skopje fors verhogen. De vestiging in Koningshooikt (Lier) wordt niet meer uitgebreid. Dat kondigde topman Filip Van Hool aan in een gesprek met de financieeleconomische krant De Tijd. Van het schrappen van banen is, voorlopig althans, geen sprake. In Koningshooikt werken vandaag ongeveer 4.000 mensen. “De hoogwaardige bussen blijven we in België bouwen. Wel moeten we de kosten hier met 5% verlagen. Ook het werkkapitaal moet naar omlaag”, zei Filip Van Hool.

In de Macedonische fabriek, waar de loonkosten 80% lager liggen dan in België, werden intussen al 150 bussen gebouwd. In 2014 zullen er dat 300 zijn en in 2015 500. Van Hool had volgens de topman net als onder meer Mercedes, MAN en Volvo al eerder een vestiging in een land met lagere loonkosten moeten openen.

Megafusie in Nederlandse reisbranche

De Duitse reisgigant Raiffeisen Touristik Group heeft de reisbureauketens D-reizen en VakantieXperts overgenomen. Ook de overgenomen reisbureaus van Globe en Thomas Cook gaan mee in de nieuwe onderneming D-RT Groep in Hoofddorp. Met in totaal 500 reisvestigingen (op een totaal aantal ANVR-vestigingen van 1056) en een jaaromzet van 700 miljoen euro is de combinatie in één klap marktleider in Nederland. D-Reizen topman Will van den Hoogen (63) wordt de bestuursvoorzitter van de nieuwe onderneming. De familie Dirk van den Broek blijft na de fusie aandeelhouder, maar zal zich niet meer bemoeien het het beleid van het bedrijf. Het moederconcern Raiffeisen Touristik Group is, behalve in Nederland, ook actief in in Duitsland, Oostenrijk en Luxemburg met in totaal zo'n 7500 reisbureaus.


• Met hulp van illusionist Jan Reinder en een echt lint trapt staatssecretaris Van Rijn Valys Nieuwe Stijl af.

kermisachtige sfeer van de kick-off van Valys Nieuwe Stijl op 8 mei jl – toepasselijk in de kantlijn van de Support 2014-beurs. “Dat is belangrijk in een inclusieve samenleving waarin iedereen moet kunnen reizen.” Illusionist Jan Reinder liet, met hulp van tientallen bolletjes wol en een uitgelaten publiek, zien hoe je zo’n netwerk spint met allemaal draadjes….

Wie gedacht mocht hebben dat OV-aanpassingen (lagevloerbussen, hogere haltes en dergelijke) het aantal gebruikers van het bovenregionale vervoerssysteem zou gaan drukken, hoeft zich (voorlopig) nog geen zorgen te maken. Echt zelfstandig reizen in het OV zal voor een grote groep mensen met een mobiliteitsbeperking (helaas) altijd een onbereikbaar ideaal blijven.

Meer keuze, meer varianten “Meer mobiliteit voor hetzelfde kilometerbudget”, zei Van Rijn. De houdbaarheid en betaalbaarheid van het contract van 60 miljoen zit vooral in nieuwe en uitgekiende vervoerskeuzes waardoor pashouders

meer kunnen reizen en er minder taxikilometers worden gemaakt. Het ministerie van VWS en Transvision, de eerste vervoersregisseur die ooit het Valys-vervoer organiseerde (vanaf 1 april 2004), gaan namelijk weer terug naar de basis: de trein wordt weer de ruggengraat van het systeem. In 2013 werden er op de 1 miljoen Valysritten (van 370.00 pashouders) slechts 345 (!) ritten deels per trein gemaakt. Een schrikbarend laag aantal. Maar er komt nu ook meer keuze: naast de klassieke taxirit van deur tot deur (ooit ingevoerd door Connexxion met als voorbeeld het eigen bovenregionale TraXX-systeem – zonder treincomponent), komt er weer de combinatie van trein en taxi. En al naar gelang de ‘treinervaring’ van de Valys-pashouder, kan gekozen worden voor Valys Begeleid en Valys Vrij.

Reisassistent en Reismaatje De eerste optie is wel het meest innovatief: tussen de taxirit naar en van het station (30 in totaal) wordt de Valysreiziger naar en van de trein begeleid door een Reisagent. De Reisagenten, die in dienst zijn van Transvision, zorgen dat de reizigers eventueel een print van de treinreis krijgen (daarvoor hebben NS en Transvision speciale printerkastjes op de 30 stations geïnstalleerd) en ook het Valys Reismaatje ontvangen – een vereenvoudigde telefoon met GPS - functie en goed zichtbare contactknop voor een oproep naar de centrale verkeersleiding. Zo kan die verkeersleiding bij eventuele vertragingen ook rechtstreeks contact opnemen met de Valysreiziger en zo zorgen dat de vertraagde reis wordt aangepast en de taxi op de eindbestemming blijft wachten. Wie meer vertrouwd is met de trein, reist met Valys Vrij vanaf elk station. Met de taxi als voor en natransport. Zo’n 70.000 pashouders kunnen

zelfstandig met de trein reizen. Voor beide ‘formats’ is een innige samenwerking met NS tot stand gekomen, gaf Transvision-chef René van der Veer aan. “Al lagen de werelden van spoor en taxi in eerste instantie ver uit elkaar, na een paar maanden loopt de samenwerking goed.” Volgens Valys “zijn de eerste ervaringen van gebruikers Begeleid en Vrij positief.” De eersten gingen al begin maart op stap. En voor wie het allemaal nog wat onwennig of onzeker voelt, is er de Valys Ambassadeur die desgewenst (gratis) meereist. Wie kennis wil maken met het Valys-reisproduct kan deelnemen aan de Valys Instapdagen. De eerste in Paleis Het Loo had 175 plaatsen voor

• Een uitgelaten zaal speelde netwerkje breien…

maar liefst 4.000 aanmeldingen.

NS-assistentieverlening Vraag is wel waarom naast Valys dan nog een aparte NS-assistentieverlening bestaat. Al is daar ook het een en ander verbeterd: op 112 van de ruim 400 stations is assistentieverlening beschikbaar. Moest die vroeger een dag van te voren worden aangevraagd, inmiddels is dat ‘nog maar’ drie uur voor vertrek. Vanaf 1 januari 2015 wordt dat zelfs één uur. En assistentie bij reizen tussen grote stations kan dan zelfs binnen een kwartier worden geregeld. Pas na 2030 kan iedereen zelfstandig met de trein reizen. Dan zijn de hoogtes van perrons en treinvloeren op elkaar afgestemd en is verouderd materieel buiten dienst gesteld. Jaar Uitgaven (mln)

2009 56

2010 58

2011 67

2012 54

• Met uitzondering van 2011 bleven de Valysuitgaven de laatste jaren beneden de begrote 60 miljoen (Gegevens VWS).

• Niet alleen Valys, maar ook de NS-assistentieverlening is fors verbeterd.

PV 03.14

“We willen Valys voor de toekomst houdbaar en betaalbaar laten zijn”, stelde staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) enigszins onwennig in de opgetogen en

Van Rijn:‘Houdbaar en betaalbaar systeem’

13

KICK-OFF VALYS NIEUWE STIJL ‘BACK TO BASICS’


TRANSVISION WIL MOBILITEITSREGISSEUR ZIJN, “MENSEN BIJ ELKAAR BRENGEN” Het lijkt er met het nieuwe Valys-elan op alsof Transvision terug is van weggeweest. De organisatie is fors uitgebreid, het (grotere) vervoerdersnetwerk staat en de Valys kick-off is geweest. De uitdaging is nu de trein-component binnen 2 jaar op de zelf gestelde doelstelling van 15% te krijgen. Voor Van der Veer en Van Hese, de nieuwe aanvoerders, is Valys geen eindstation, maar een opstap. • Van Hese en Van der Veer: “Informatie speelt in ons systeem een enorm grote rol. Vooral bij het real-time monitoren van de kwaliteit”

14

PV 03.14

“In de markt hebben we een naam als betrouwbare opdrachtgever. Dat vinden we belangrijk. En daar willen we op voortborduren”

Van der Veer en Van Hese: “Pro-actief reizen bewaken is uniek” Het verschil tussen het hoofdkantoor in Gorinchem en de nieuwe vestiging in Capelle aan den IJssel is opvallend. Driemaal zoveel ruimte? “Transvision is in korte tijd ‘ontploft’”, zegt Van der Veer. “Hadden we daar en in de vestiging in Amsterdam zo’n 75 mensen, nu gaan we mede door Valys over de 500. Daarvan maken de Reisassistenten, die we in dienst hebben, overigens al 243 uit.” Het is niet zo dat 400 mensen zich alleen bezig houden met Valys: er is ook een vestiging in Utrecht bijgekomen en er was in Amsterdam een uitbreiding in verband met Valys. “En je realiseert je toch wel dat het Valys-contract groter is dan een gemiddelde OVconcessie in Nederland”, vraagt Van Hese de

interviewer. “Het is wel twee keer de concessie Haaglanden.”

Betrouwbare opdrachtgever Hoewel Van der Veer en Van Hese maar net zijn aangetreden, popelen ze om de handen uit de mouwen te steken: “Wij zijn van de dynamiek”, zeggen de ondernemers bijna gelijktijdig. Beide hebben ze een commerciële achtergrond. Het binnenhalen van de Valys-aanbesteding is dan ook geen eindstation, maar een opstap naar méér. “Vóór Valys was Transvision vervoersregisseur”, zegt Van der Veer. “Maar we willen mobiliteitsregisseur zijn, mensen en partijen bij elkaar brengen. Zorgen voor de verbindende rode draad. Dat we ook nog in Amsterdam voor het WMOvervoer en in Utrecht voor de Regiotaxi actief zijn, is door omstandigheden gekomen. Maar we hebben geen ambitie taxibedrijf te zijn.” “We zaten de afgelopen tijd niet slechts in de markt van de taxi”, vult Van Hese aan. “Natuurlijk was Treintaxi wel de eerste deeltaxiformule van Transvision, maar we hebben naast Valys ook andere productformules. En in de markt hebben we een naam als betrouwbare partij voor opdrachtgevers en voor onze netwerkvervoerders. Dat vinden we belangrijk. En daar willen we op voortborduren.”

Welk netwerk? Van der Veer stelt met nadruk dat Transvision zich

netjes wil gedragen in de markt. Het bedrijf staat in de markt bekend als een nette opdrachtgever die haar vervoerders nooit heeft uitgeknepen en altijd fatsoenlijk heeft betaald. “We komen onze afspraken na.” Maar hij ontkent ook niet dat er enige ‘reuring’ in de markt is over de ‘oude’ Valysvervoerders, onderdeel van het Connexxionnetwerk, die nog meelopen in Valys.

Van Hese: “We hadden een hele korte implementatieperiode. We wilden de overgang voor onze klanten zo geruisloos mogelijk realiseren en we wilden zeker zijn dat we voldoende capaciteit zouden hebben bij het aflopen van het contract met

Connexxion. Voor Valys zijn we gestart met een deel van het netwerk van Connexxion en een deel met onze eigen netwerkvervoerders. Nu gaan we kijken welke prestaties alle vervoerders leveren en ik sluit niet uit dat we op basis van kwaliteit en het nakomen van de gemaakte afspraken een verdere selectie gaan doen.” Van der Veer: “Op dit moment zijn er nog geen discussies. Wij willen het Valyscontract kwalitatief zo goed mogelijk uitvoeren. Dat betekent dat we altijd voldoende reserve moeten hebben. Dus voorlopig blijven er nog wel een aantal doublures. Daarover zijn we ook altijd transparant geweest. Als daar iets in gaat veranderen gaan we dat klip en klaar communiceren.”

Lokale combinatiegraad verhogen Beiden stellen met nadruk dat vooral IT-technisch Transvision verder en pro-actiever is dan Connexxion. “Het is niet meer ritten eenvoudigweg over de schutting gooien”, zegt Van Hese. “Maar de ITmogelijkheden zijn ook op een hoger plan gekomen dan in die tijd. Informatie speelt in ons systeem een enorm grote rol. Vooral bij het monitoren van de kwaliteit. Real-time. We kunnen alle stappen in de keten van A tot Z volgen. Bijna alle ritten kunnen we hier in de Centrale Verkeersleiding zien. En we willen ook verder gaan en zien hoe we de combinatiegraad lokaal kunnen verhogen. Daar zoeken we naar een innovatieve aanpak. Het is nog een


Complete reizen Dat Connexxion de eerste keer bij het in de wacht slepen van het Valyscontract, niet in staat was om het treinreizen te bevorderen en Valysgebruikers liever met de taxi van voordeur tot voordeur vervoerde, is begrijpelijker voor wie weet dat een relatief simpele Valys- en treinrit voor iemand in een rolstoel al snel 7 reisonderdelen omvat (de taxi naar

Transvision Nieuwe Stijl

René van der Veer (45) kwam van de Zorgvervoer Centrale Nederland (ZCN) en volgde als algemeen directeur Paul Pietersen op, die daarvoor interim-directeur was. Diana van Hese (43) is bij Transvision nu Directeur Operations. In 2002-2003 was ze al eens account manager bij Transvision. Ze kwam van HTM Personenvervoer, waar ze Manager Commercieel Vervoer was.

Vanaf 1989 regisseerde Treintaxi BV (een 50-50 samenwerkingsverband van NS en de Nederlandse Samenwerkende Taxibedrijven NST) voor NS het deeltaxisysteem Treintaxi. In 1994 werd Treintaxi BV Transvision (én een volle NSdochter) en breidden de activiteiten zich uiteindelijk uit tot vervoersregie voor derden, zoals nu de zakelijke reizen voor de NS Business Card en ondermeer voor de mobiliteitskaarten Xximo, Radius en Mobility Mixx.

In 2004 namen directeur Henk Blommers en managers Paul Pietersen en Jan Dijkmans via een management buy-out het bedrijf over en verhuisde het naar Gorinchem. In 2009 gingen de aandelen naar de Rotterdamse Mobiliteits Centrale (RMC), dat vanaf 2004 al een belang had, en naar de BIOSgroep, elk 50%. Het call center voor Valys is gevestigd bij de RMC in Rotterdam, terwijl de Centrale Verkeersleiding bij Transvision zit. Het bedrijf draait met Korton-software in Rotterdam en Capelle het eigen managementsysteem VITA.

het station, begeleiding naar de trein, assistentieverlening voor een rolstoel, maximaal één overstap met nog tweemaal assistentieverlening, begeleiding van de trein naar de taxi en dan de taxi naar de eindbestemming). “Het is inderdaad veel simpeler dat vervoer met één simpele taxirit te doen”, zegt Van Hese. “Maar dan ben je als reiziger zo door je reismogelijkheden heen.” Inmiddels is Transvision sinds maart al over het cijfer gegaan van 345 treinverplaatsingen die in 2013 werden gemaakt (op 1 miljoen reizen). Nu al reist 2,7% “in de keten” en over twee jaar wil Transvision dat 15% van de reizen met de trein gaat.

Van der Veer en Van Hese zijn enthousiast over de samenwerking met NS. Vooral over hoe de samenwerking binnen de NS-organisatie is opgepakt. Terwijl ze nu toegeven dat ze aanvankelijk dachten dat het moeizamer zou gaan. Is het dan op termijn ook denkbaar dat die NS-assistentieverlening door Transvision of binnen Valys geregeld wordt? Het is toch wat vreemd dat er twee bijna identieke systemen naast elkaar lopen? Van der Veer en Van Hese kijken elkaar even aan: “Als alles ingeregeld is en we praten op operationeel niveau daarover met NS, geloven we zeker dat er voor beide partijen kansen zijn om slimmer te werken. Overigens is het zo dat ook NS een deel van onze processen als begeleiding zou kunnen overnemen of we elkaar kunnen versterken op stations. Maar vergeet niet dat wij maar op 30 stations overstapservice bieden en zij op 112 stations assistentieverlening hebben. Stap voor stap dus.”

Communicatie Een speciale uitdaging is de communicatie met de Valysreizigers, die onderweg bij begeleid reizen steeds via het elektronische Reismaatje op de hoogte worden gehouden van eventuele wijzigingen en waarmee Transvision de klant live kan volgen via de GPS-tool die in het apparaatje zit. “We hadden voordat we startten, prachtige ideeën over tablets en smartphones voor mensen onderweg”, stelt Van der Veer. “Maar we hebben ons, ook voor al onze andere communicatie, moeten realiseren dat een groot deel van onze klanten (nog) niet gedigitaliseerd is. Slechts 5% van de mensen krijgt een factuur per email. De meeste klanten sturen we vier keer per jaar een papieren nieuwsbrief. Een aantal krijgt hem al per email. Voor blinden en slechtzienden komt er een speciale tool. We hebben onze speciale IT-ideetjes voorlopig even op moeten bergen.”

Maar niet alle ideeën zijn opgeborgen. “Met het proactief bewaken van reizen hebben we hier wel iets unieks in handen”, zegt Van Hese. “Daar kunnen meer partijen plezier van beleven. Bovendien zitten we hier niet graag stil.” “Deze aanbesteding raken we zeker weer eens kwijt. Dat is namelijk een zekerheid als je een aanbesteding gewonnen hebt”, zegt Van der Veer. “Maar wij willen dat er na Valys een gezond en groter Transvision staat.”

• De trein is weer terug in het Valys-systeem. Zelfs het logo (nu met een trein) is –door Transvision- aangepast. “Maar het blijft van VWS.”

PV 03.14

Incentive voor trein? De Rotterdamse Mobiliteits Centrale (RMC) en Zorgvervoer Centrale Nederland (ZCN) werkten al zo’n twee jaar aan het nieuwe bestek. Later is Transvision daar pas bij gekomen. Maar zat de trein al meteen in het bestek? “We waren bezig met allerlei nieuwe ideeën, marktconsultaties, regelmatig overleg met VWS, noem maar op”, vertelt Van der Veer. “We wilden écht een grote kans maken. En omdat op de achtergrond ook bezuinigingen meespeelden, heeft VWS toch een beetje in de richting van de ketenreis met de trein gestuurd, is mijn inschatting. Al jaren speelt de discussie over het kilometerbudget, dat bij een groeiend aantal pashouders onder druk staat. En zo kwam de trein er nadrukkelijk in. Meer capaciteit tegen gelijkblijvend budget. Niet dat die treinreis bij Connexxion niet kon. Een treinreis kon je altijd boeken. Maar Transvision is meer van de ketenritten. En toen zijn we serieus naar een innovatieve aanpak met de trein gaan kijken.” De beide directeuren hoeven elkaar maar even aan te kijken om elkaars antwoorden af te maken. “Eigenlijk is het ook niet zo gek”, zegt Van Hese. “NS zit in ons DNA. Want NS en de Treintaxi lagen aan de basis van Transvision. En wij willen wel. Maar kunnen we de klant daar ook van overtuigen? Want er is de laatste jaren heel wat veranderd in de trein als je een tijdje niet gereisd hebt. En die reis moet dan vanaf de eerste keer absoluut soepel verlopen, zonder enig probleem.” Kregen jullie van VWS een incentive om de trein er in te zetten? “Nee” zegt Van der Veer. “Niet van hen. We hebben onszelf een bepaald percentage treingebruik opgelegd en daar een boetebedrag aan gehangen als we het niet halen.” Valysgebruikers hebben dus nu de keuze tussen Valys Basis (een complete taxireis), Valys Vrij (taxi en trein) en Valys Begeleid (taxi en trein met volledige begeleiding). Voor wie nog wat aan de trein moet wennen is er naast de Reisassistent (die van en naar de trein en taxi begeleidt) en de hulpmiddelen die Transvision de klant biedt, ook nog de Valys Ambassadeur die desgewenst de eerste keer meereist. De Reisassistenten zijn vast in dienst en de Ambassadeurs zitten in de aparte Stichting StapIn, die initiatieven ontwikkeld om mensen met een mobiliteitsbeperking te leren reizen in het OV.

“We hebben onszelf een bepaald percentage treingebruik opgelegd.”

15

beetje een proeftuin en we zullen dat zeker ook in samenspraak met onze vervoerders doen.” “Daar willen we ook nieuwe scenario’s op los laten,” zegt Van der Veer. “Maar we zullen altijd naar een win-winsituatie zoeken. Het kan soms ook best zijn dat een vervoerder zegt ‘Dat past niet in mijn plaatje wat jullie daar voorstellen.’ Maar uiteindelijk gaat het toch wel om het belang van Valys en de mensen die we vervoeren.”


VDL, IVECO EN VAN HOOL LEVEREN AAN DE LIJN HERMAN WELTER

VDL Bus & Coach bouwt in zijn Belgische vestiging in Roeselare voor de Belgische streek- en stadsvervoerder De Lijn 105 Citea’s SLF-120 Hybride met drie deuren. Van Hool levert 18 citybussen type A309 Hyb.

Vlaanderen experimenteert met hybrides, elektrische en waterstofbussen Met spanning werd uitgekeken naar het resultaat van de Europese aanbesteding door De Lijn van 123 hybride stadsbussen. VDL bleek de beste offerte voor de 105 12 m-bussen te hebben ingediend. Eens te meer toonde Van Hool zich een slechte verliezer. De constructeur uit Koningshooikt stapte naar de Raad van State. Uiteindelijk kreeg De Lijn groen licht voor de bestelling bij VLD. Een investering van ongeveer 34 miljoen euro.

In maart 2015 wordt de eerste, in november 2015 de laatste bus geleverd. De bussen, bestemd voor Antwerpen, Leuven, Gent en Oostende, hebben een veiligheidscapaciteit van 25 zit- en 70 staanplaatsen. Maar met 80 reizigers is de bus meer dan vol.

De Citea SLF-120 is uitgerust met een Cumminsdieselmotor ISB 4,5 Euro 6 met een vermogen van

16

PV 03.14

• Van Hool bouwt voor Antwerpen vijf waterstofbussen. Foto De Lijn.

H2 GA S

157 kW en een hybride aandrijving van Siemens. In tegenstelling tot de huidige hybride Van Hoolbussen zullen de Citea’s de haltes volledig elektrisch kunnen bedienen.

Van Hool levert van april tot juni 2015 18 hybride citybussen A309 met een Cummins-dieselmotor ISB 4,5 Euro 6 met een vermogen van 157 kW en een hybride aandrijving van Siemens. De veiligheidscapaciteit bedraagt 17 zit- en 56 staanplaatsen. De 18 citybussen kosten 5,6 miljoen euro. Ze worden ingezet in Hasselt, Genk en Brugge.

Iveco start levering Crossways In april stelde Iveco Bus de eerste van 160 Crossway LE’s aan de directie van De Lijn voor. Intussen

is de levering gestart. De verwachting is dat de in Tsjechië gebouwde bussen vanaf juni in het straatbeeld te zien zullen zijn. Van de 160 bussen zijn er 3 bestemd voor de opleiding van chauffeurs. De bussen, een investering van circa 27,5 miljoen euro, zijn uitgerust met een dieselmotor Iveco Cursor 9 Euro 6 met een vermogen van 265 kW en een versnellingsbak Voith DIWA 854.6. De veiligheidscapaciteit bedraagt 37 zit- en 52 staanplaatsen.

Aanvankelijk zou De Lijn bij Iveco 237 streekbussen bestellen (zie PV 06:2013). Maar de christelijke vakbond vroeg de Vlaamse regering om de bestelling in het belang van de werkgelegenheid in Vlaanderen niet goed te keuren. Na veel overleg kwam er een vergelijk. Iveco stemde in met een bestelling van ‘slechts’ 160 bussen, Van Hool mocht bovenop de 27 gelede streekbussen 5 waterstof-

bussen en 3 elektrische bussen bouwen en VDL bovenop de 27 stadsbussen nog 41 belbussen. Van Hool levert de 27 AG 300’s vanaf augustus. Inclusief eigen leveringen van De Lijn een investering van 8,3 miljoen euro. De dieselmotor is een DAF TRX 210 Euro 6 met een vermogen van 210 kW, de versnellingsbak een Voith D854.6. De veiligheidscapaciteit bedraagt 53 zit- en 98 staanplaatsen.

Eveneens vanaf augustus stromen in Gent 27 Citea’s SLF-120 met drie deuren in. Een investering van 6,2 miljoen euro. De motor is een FPT Cursor 9 Euro 6 met een vermogen van 228 kW; de versnellingsbak een ZF 6AP 1400B. De veiligheidscapaciteit bedraagt 25 zit- en 80 staanplaatsen. In mei startte VDL met de levering van 41 Mid-City’s


Voor Brugge bouwt Van Hool drie elektrische citybussen (8,95 m lang, 2,35 m breed). Veiligheidscapaciteit: 55 passagiers. Siemens levert de elektrische aandrijving met een permanent magneetmotor. Bombardier installeert in de remise het inductieve laadsysteem Primove. Nieuwe bestelling De Lijn bereidt momenteel ook de vervanging van 188 12 m-streekbussen en 40 gelede bussen voor. De aanbestedingsfase zal ongeveer een jaar in beslag nemen. Het is de bedoeling dat de eerste bussen vanaf het najaar 2015 instromen. Bij de gelede bussen zullen in het bestek zowel

• De eerste van 160 Crossway’s voor De Lijn. Foto De Lijn.

bussen met gestuurde achteras als een beperkt aantal ‘pushers’ worden gevraagd. De Lijn wil een vergelijking maken tussen beide types qua onderhoud en inzetbaarheid.

Op langere termijn sluit De Lijn een toename van het aantal hybride bussen niet uit. Veel hangt af van de technische evolutie. Die wordt op de voet gevolgd. Uit kostenoogpunt komen hybride bussen nog niet in aanmerking voor streeklijnen. De Lijn verwacht wel dat de prijs van een hybride bus in de toekomst zal dalen. De waterstofbus en de elektrische bus bevinden zich nog in de proeffase. Aanschaffen van grotere series zijn dan ook om financiële en exploitatieve redenen nog niet aan de orde.

• De Citea Electric in Antwerpen-Linkeroever. Foto Herman Welter

Elektrische bussen zouden best geschikt kunnen zijn voor de exploitatie van de Antwerpse stadslijn 36 die de Rooseveltplaats via de Waaslandtunnel met Linkeroever verbindt. Die indruk hou je over aan de testritten met een batterijbus van VDL, de Citea Electric. Het Nederlandse VDL Bus & Coach, met een vestiging in Roeselare, maakte van een bestaande driedeurs diesel Citea een bus die volledig elektrisch rijdt. De bus is daardoor geluidsarm, versnelt en remt schokvrij en stoot op lokaal niveau geen schadelijke stoffen voor mens en milieu uit. Met de Citea Electric werden al talrijke testritten gemaakt. Donderdag 24 april was de elektrisch aangedreven bus te gast bij Hansea (tot maart Veolia Transport Belgium) in Antwerpen. Stadslijn 36, geëxploiteerd door Hansea-dochter De Polder in opdracht van De Lijn, werd tweemaal bereden. Het gezelschap was al snel gecharmeerd van de comfortabele rijkwaliteiten van de Citea Electric. De steile helling in de Waaslandtunnel, vooral richting Linkeroever, werd met gemak genomen. Een bus zonder het geluid van een dieselaandrijving is wel wennen voor de passagiers én medeweggebruikers. De bus bedient vrijwel geruisloos de haltes. Elektrische bussen zullen daarom in de toekomst met een signaal worden uitgerust om onoplettende weggebruikers te waarschuwen. Tachtig kilometer Omdat er geen dieselgeluid meer in het interieur hoorbaar is, vallen pratende reizigers in de stille bus op. Dat is wennen: je zult in een elektrische bus alle andere geluiden zoals banden, deuren die rammelen en dergelijke horen.

De VDL-testbus wordt op de achteras aangedreven door twee wielnaafmotoren van het Duitse Ziehl-Abegg. De elektrische energie wordt geleverd door een relatief kleine batterij die een maximaal aantal buspassagiers mogelijk maakt. Bij een aangepast rijgedrag bedraagt de reikwijdte 80 km. Bij het remmen vloeit energie terug naar de batterij. De Antwerpse stadslijn 36 zou interessant kunnen zijn voor de exploitatie met elektrische bussen. Op de eindhalte op Linkeroever zou een oplaadinstallatie kunnen worden gebouwd. De bussen hebben hier een wachttijd van 20 minuten. Testresultaat Bij vertrek in de garage van De Polder was de batterij voor 99% geladen. Met lichten aan werd naar Linkeroever, het vertrekpunt voor de testritten, gereden, een traject van 8 km. Bij aankomst was de batterij nog voor 91% geladen. Met lichten uit (in de tunnel aan) ging het vervolgens via de route van stadslijn 36 naar de Rooseveltplaats. Bij elke halte werd gestopt. Bij aankomst stond 17,5 km op de teller; batterij nog 80% geladen. Terug op Linkeroever was de situatie: 25,2 km gereden, batterij 71% geladen. Met airco en alle lichten (binnen en buiten) aan werd dezelfde lijn bereden. Situatie op de Rooseveltplaats: 33,1 km, batterij 60%. Bij het einde van de testritten waren 40,7 km afgelegd en was de batterij nog voor 50% geladen.

PV 03.14

Van Hool-waterstofbussen De Lijn en Van Hool presenteerden dinsdag 13 mei in Mechelen de eerste van vijf waterstofbussen voor Antwerpen. De 13,15 m lange bus met drie assen heeft een maximaal vermogen van 170 kW. De brandstofcel en de batterijen leveren samen de aandrijfenergie. De veiligheidscapaciteit bedraagt 104 passagiers van wie 34 kunnen zitten.

Citea Electric maakt goede indruk op Antwerpse stadslijn

17

op basis van een Mercedes Sprinter. Een investering van 3,8 miljoen euro. Deze belbussen bieden 11 zit- en 9 staanplaatsen.

H2 G AS


18

PV 03.14

17 LETTERGREPEN, 3 DICHTREGELS IS EEN HAIKU VOOR NEW YORK CITY

Vat je leven, de stad in een haiku drie regels van vijf, zeven en vijf lettergrepen. Dat was de opdracht van de New York Times aan haar lezers. In tien dagen kreeg de krant maar liefst 2.800 bijdragen binnen, waarvan vele uit het buitenland. Volgens de krant “net zo indrukwekkend en uitputtend als de stad zelf.” De schrijvers moesten zich houden aan zes thema’s: het eiland Manhattan, vreemden, eenzaamheid, forenzen, 6.00 uur ‘s ochtends en vriendelijkheid. Opvallend was het grote aantal haiku’s dat met forenzen en met trein, metro en taxi te maken had. Nog opvallender: de mix van ‘vriendelijkheid’ en ‘forenzen’: veel forenzen geven vreemden een gratis rit en laten iemand zonder tegoed op hun OV-kaart door de poortjes.

Vooral trein, metro en taxi leveren inspiratie

morning Q commute has the best smell of the day: coffee and shampoo — Vanessa Vichit-Vadakan, 43, Berkeley, Calif.

cab driver Ahmed used to be an engineer American dream? — Millet Israeli, 43, Manhattan

No Man’s an Island Not on the Morning F Train Why Hello Armpit — Jason Paul, 27, Brooklyn

we are all of us waiting, wanting, wondering, local or express — Adam Bard, 44, Brooklyn

Lonely in the night Alone on a crowded train Many hearts, one soul — John McCarthy, 54, New Rochelle, N.Y.

curse the day I left energy and awesomeness now I Amtrak in — Susan M. Chagrin, 45, Fulton, Md.

Circular hole in My MetroCard; bigger hole where you used to be — Maura Monaghan, 16, Blauvelt, N.Y.

A sad, old cabbie Telling about his divorce I listen and nod — Jessica Perl, 28, Kagoshima, Japan

Let us praise the one Who squeezes through subway doors Spilling not a drop — David Stoller, 64, New Hope, Pa.


Tot zondag 14 december moet Hamont het op weekdagen stellen met drie ochtendtreinen naar Antwerpen en twee treinen in de avondspits vanuit Antwerpen. Zondagavond is er een studententreinen naar Leuven. En in juli en augustus rijdt er elke dag een directe trein naar en van Blankenberge.

Het niet meteen starten met een volwaardige treindienst noemt Jean Pauwels van de ACV Werkgroep Spoor Mol een gemiste kans. “Dat is moeilijk uit te leggen aan de samenleving. In Nederland zou dat ondenkbaar zijn.” Volgens Etienne De Ganck, directeur-generaal Transport van de NMBS, was een volledige treindienst nog niet mogelijk. Ook na de voltooiing van de elektrificatie van het baanbak Herentals – Mol eind 2015 zal de dienst Antwerpen – Hamont waarschijnlijk met dieseltreinstellen worden uitgevoerd. Burgemeester Schuurmans en de Kempense werkgroepen pleiten daarom voor een snelle elektrificatie tot Hamont of de bestelling van hybride treinen die zowel elektrisch als met dieseltractie (van Mol naar Hamont en Weert) kunnen rijden. “In Frankrijk rijden al jaren hybride treinen, gebouwd door Bombardier”, licht Jean Pauwels toe. Pauwels wijst er ook op dat de huidige dieseltreinen vaak defect zijn en te weinig deuren hebben. Dat maakt vlot in- en uitstappen onmogelijk wat leidt tot vertraging. Bovendien is er geen échte eerste klas. De motorwagens zullen vooral om technische redenen veel eerder moeten worden vervangen dan aanvankelijk gepland. De Nederlandse provincie Limburg blijft onverminderd voorstander van een treinverbinding Weert – Antwerpen. De NMBS heeft toegezegd onderzoek te zullen doen naar het aantal te verwachten reizigers, de kosten en de opbrengsten. Al afgerond is de oriënterende studie naar infrastructurele maatregelen op Nederlands grondgebied (zie www.limburg.nl/ov2016 onder documenten). Van de grens tot Weert is de lijn alleen voor goederenverkeer geschikt met een maximum snelheid van 40 km/u. Aanpassing van de infrastructuur kost ongeveer 8 miljoen euro. Voor elektrificatie is eenzelfde bedrag nodig. Niet inbegrepen zijn de kosten voor de aanpassing van het station Weert en voor de toelating van de treinen in Nederland. De studie geeft geen uitsluitsel over milieumaatregelen en de daarmee verbonden kosten. Wat de exploitatie betreft wordt gewacht op de gegevens van de NMBS. Voor er treinen tussen Hamont en Weert kunnen gaan rijden, moeten nog diverse stappen worden gezet. Aangestipt wordt dat voor deze treindienst de provincie Limburg niet de ov-autoriteit is. Bovendien ligt de lijn voor een stukje ook in Noord-Brabant (gemeente Cranendonck). Een ander heikel punt is de verdeling van de exploitatie- en infrastructuurkosten tussen de Nederlandse overheid, de provincies Limburg en Noord-Brabant en Belgische partners. • De smerig uitziende inwijdingstrein komt aan in Hamont. Ook een bloemetje op de neus ontbrak. De top van de NMBS blonk uit door afwezigheid. Foto Herman Welter

De NS en NMBS gaan –via BeNeRail- met Amadeus samenwerken op het gebied van de distributie van internationale treinkaartjes. Hierdoor wordt het gemakkelijker om vlieg- en treintarieven met elkaar te vergelijken, maar ook om geïntegreerde air/rail-boekingen te maken. NS en NMBS bundelden hun IT- en kaartverkoopkrachten begin 2000 in de joint-venture BeNeRail International. Dit gaat een partnership aan met Amadeus voor een ‘community IT-platform’, Total Rail. Dit platform biedt een IT-oplossing voor het managen van dienstregelingen, tarieven en inventaris-informatie van treinreizen binnen Europa. Maar ook boekingen, ticketing, after-sales, betalingen, rapportage en afhandeling lopen straks via Total Rail. BeNeRail zegt dat het nieuwe platform gefaseerd zal worden ingevoerd.

Brusselse regering legt Metro Noord-tracé vast

De Brusselse Regering heeft het definitieve tracé van Metro Noord vastgelegd. De keuze viel uiteindelijk op de variant die via Liedts, Collignon, Waelhem, Riga, Linde, Vrede en Bordet gaat. “Dit tracé heeft het grootste reizigerspotentieel en scoort het best op het vlak van technische haalbaarheid”, stellen de Brusselse ministers Grouwels en De Lille. Hiermee is de variant Liedts, Collignon, Waelhem 2, Helmet, Vrede en Bordet afgevallen. De regering verkoos variant B omdat dit tracé het grootste reizigerspotentieel heeft. Maar ook is dit tracé het gemakkelijkst te realiseren. Uit studies is immers gebleken dat het technisch moeilijk zou zijn om een station bij Helmet te bouwen. De Brusselse regering legt de eindhalte van Metro Noord vast in Bordet, maar behoudt de mogelijkheid om deze metrolijn in een latere fase te verlengen tot Haren. De bouw van de nieuwe metrotunnel gebeurt via het boren van een enkele tunnelpijp met een doorsnede van 9,8 meter. Gehoopt wordt in 2018 met de aanleg te starten. De uitbreiding van de metro richting Schaarbeek en Evere (de zogenaamde ‘Metro Noord’) is noodzakelijk om de groeiende vraag naar openbaar vervoer in het noorden van het gewest op te vangen. Vanuit het Noordstation zal de nieuwe metrolijn aansluiten op de huidige noord-zuidverbinding van de MIVB.

PV 03.14

Sinds maandag 7 april rijden er weer treinen naar het voormalige grensstation Hamont in Belgisch Limburg. De heropening van Hamont is mede te danken aan de jarenlange inzet van burgemeester Theo Schuurmans van Hamont-Achel, de ACV Werkgroep Spoor Mol en de grensoverschrijdende Werkgroep Openbaar Vervoer Kempen (WOVK). In aanwezigheid van spoorwegambtenaren, veel politici én een delegatie uit Weert werd zondag 6 april in Hamont een feestje gebouwd naar aanleiding van de heropening. Het reizigersvervoer van en naar Hamont werd op 1 juni 1957 gestaakt.

Amadeus verzorgt internationale distributie NS en NMBS

19

Nederlands Limburg blijft ijveren voor trein Antwerpen-Weert

kor t ra i l


‘EEN SAMENHANGENDE VISIE VAN ONZE MOBILITEITSBRANCHE ONTWIKKELEN’ WIM FABER

In de reclameuitingen van RMC en RTC staan tegenwoordig de gezichten van de mensen van RMC en RTC. Want die mobiliteitsjob is mensenwerk.

Rohany Amat laat die mensen opnieuw naar school gaan, naar haar RTC Business College, want ze wil dat taxiondernemers investeren in hun branche en in zichzelf. In een branche die eerder reactief dan pro-actief is, wil ze nu een ander geluid laten horen. Een opmerkelijk geluid. Gedreven.

Rohany Amat: ‘Investeer in mensen, investeer in de toekomst!’ Een gesprek met Amat is.... Langs de vloedlijn lopen, gebogen tegen windkracht 9 in. Je schrap zetten tegen een verbale storm. En tegelijk de wolken in je hoofd voelen wegblazen. Passie. Passie. Passie. En nog eens passie, gedrevenheid en inspiratie. Vooral dat laatste. Nieuwe gedachten tanken. Oude tot een prop verfrommelen en meteen weggooien.

zwart-wit foto’s van taxi’s en trams? Dat zijn onze voorouders. Ik ben een beetje spiritueel aangelegd, dus ik geloof dat als je verder wilt, je je voorgangers de plaats moet geven die ze verdienen. Hen dé erkenning geven.” Het lijkt alsof beide bedrijven pas nu echt goed bij elkaar komen, zonder ‘us and them.’ De verhoudingen zijn verbeterd, vindt Rohany, veel is transparanter geworden.

Rohany Amat (43) mag dan Manager Operations bij RMC zijn, ze ziet haar taak niet daartoe ….. ehm….beperkt. Ze heeft overal een mening over. Een gefundeerde. Zonder last van (valse) bescheidenheid: “Ik ben de toekomst en mijn mensen óók.”

Vier systemen, één scherm Voor een ruimte met zeker 40 (bezette) werkplekken is het opvallend rustig. Het zoemt hooguit plezierig – een achtergrondgezoem. “We zijn dé vervoersregisseur van Nederland. En het is echt

Vooral op die laatste is ze trots. Maar niet onbelangrijk om te vermelden, Henk van der Beek, de algemeen directeur van RMC is voor haar een belangrijk inspirator op het pad van professionalisering en transitie. “Hij kan ontzettend goed out of the box denken!”

knap wat die mensen hier in dit klantcontactcenter doen. Elk van hen neemt de telefoon op voor de RTC, voor Valys, voor WMO-vervoer en voor andere al dan niet vervoersgerelateerde bedrijven. Alles door elkaar, precies volgens vooraf vastgestelde en verschillende scripts. En hier (Rohany is al een afdeling verder gebeend - WF) bewaken we al die processen. Op de CVL zitten de mensen werkelijk bovenop de rituitvoering. Voor elke aanbesteding doen we de planning van elke opdracht afzonderlijk met ons automatisch planningssysteem. Ook als we eens een minder goede dag hebben, laten we die ritten na afloop opnieuw door het systeem plannen. Om te leren. Om het niet weer te laten gebeuren. Hoe kwam het zo? Hoe had het anders gemoeten?” Wie de motorkap van

20

PV 03.14

• “Het gaat om de professionalisering van de taxibranche. Zorgen voor kritische mensen”

Trots toont ze het klantcontactcenter en de Centrale Verkeersleiding (CVL) van de Rotterdamse Mobiliteits Centrale (RMC), kind van twee aanvankelijk ietwat verlegen ouders, elk met een eigen en bijzonder DNA: de Rotterdamse Taxi Centrale en de Rotterdamse Elektrische Tram – Rotterdams OV-bedrijf- RET. Pas nu groeien ze écht samen. En is RMC méér dan die twee bloedgroepen: “Zie je die foto’s daar aan de wand? Die


Maakte Rohany in het klantcontactcenter al gewag van haar spirituele achtergrond, haar nieuwe werkkamer ademt rust en Feng Shui. Maar dat duurt niet lang. De rust moet plaatsmaken voor de onrustige toekomst, terwijl ze fluks haar computerscherm omdraait en een presentatie voor RMC CEO Henk van Beek laat zien. “De taxi, néé de mobiliteitssector moet van Taxi nul punt vijf (0.5) naar Taxi drie punt nul (3.0)”, zegt ze gedreven.

Vragen stellen “Toen ik bij RMC kwam heb ik een jaar lang alleen maar vragen gesteld. Denk dat ze gek van me zijn geworden. Er was RET en er was RTC. Er was geen eigen identiteit. We moesten toch naar een gezamenlijke identiteit, die van RMC. ‘Wat zijn we?’, vroeg ik. ‘We zijn een rittenfabriek’, was het antwoord. Nou, laat me die machine dan maar eens zien, zei ik dan. ‘En we zijn een taxibedrijf en een vervoersregisseur.’ Ik heb toen alles wat ik maar kon lezen uit de kast gehaald, contracten uitgepluisd, de hele rimram bekeken. Heb toen ook stagiaires geïntroduceerd, studenten HBO en WO als uitzendkracht binnengehaald en voor een goede begeleiding gezorgd. Ik wilde alles terugbrengen tot de essentie. Waar zijn we mee bezig? En nu zitten we strak in ons vel. Met een aantal goeie nieuwe medewerkers in het middle management.” Amat noemt het voorbeeld van periodieke WMO

Een stal vol stokpaardjes Een ander voorbeeld. Vaak voorafgegaan door: “Ook een beetje een stokpaardje van me.” Ze heeft een hele stal vol van die dingen. De een nog kritischer en diepgravender dan de andere. Neem sociale problemen in de taxiwereld. “Die komen vrij vaak voor. Daarvoor hebben we een bedrijfs-

• “Ik ben de toekomst en mijn mensen óók”

“Voor ons is vooral de continuïteit, de juiste planning en een goeie vervoerskwaliteit belangrijk. Dan mag het best iets minder snel”

maatschappelijk werker aangenomen. En we zorgen wanneer nodig voor een multidisciplinaire begeleiding. Maar de boodschap is wel verander jezelf! Ik ben niet je moeder. Ik ben je werkgever.” De contacten binnen het bedrijf zijn misschien wel iets verzakelijkt, maar ze zijn helder. Amat noemt een pot pindakaas uit de winkel als vergelijking voor een gemotiveerde werknemer: “Als je naar de supermarkt gaat, mist er dan ook wat uit die volle pot pindakaas die je net hebt gehaald? Nee? Goed. Want ik betaal jou ook voor je complete aanwezigheid, voor een volle pot pindakaas en niet voor wat minder elke maand.”

RTC Business College “Ik wil de verantwoordelijkheid terugleggen waar die hóórt. Ik wil mensen trainen. Wil ze opleiden. Sjaak (RTC-CEO De Winter-WF) gelooft daar ook heilig in. Dát is de toekomst. High potentials binnenhalen. Onze opvolgers. Nieuwe ondernemers, zzp’ers die in ondernemers-chap geloven, die hun branche kennen. Vaak zijn dat ook nieuwe mensen in de taxisector. En daarom ook hebben we het Business College opgezet voor de RTC. Run het samen met één van die high potentials.”

PV 03.14

Schiphol Hoe word je in 2012 Manager Ops bij de RMC? Simpel. Daarvoor moet je uit een klein dorpje in Suriname komen, rechten gaan studeren, vervolgens in Leiden ook linguïstiek gaan studeren (Spaans) en vervolgens (“wat een ontzettend reactieve mensen zijn dat, zeg”) een IT-traineeship krijgen bij TNT Post. Daarna tijdens dat traineeschip tot de conclusie komen dat een management traineeship bij het uitzendbureau van Facilicom op Schiphol toch véél leuker is. Toen KLM in 2003 de complete Reduced Mobility-hulpverlening aanbesteedde en Amat die met haar bedrijf in de wacht sleepte, wist ze vier dingen: ”Ik wil resultaatgericht werken, creatief zijn, knopen kunnen doorhakken en blijven groeien. “In het eerste jaar hadden we een megaverlies – nog geen jaar later draaiden we winst. Wij sleepten ook nog even de aanbesteding op Zaventem – Brussel - en Parijs binnen, waar het Schipholconcept ook is geïmplementeerd.”

“Weet je hoe het ons lukt ook in de spitsen de meest onpopulaire bestemmingen weg te rijden? Door er smakelijke pakketjes van te maken. En er een premie-systeem op te zetten.”

management rapporten aan de taxiondernemers. “Het is een overzicht, een verantwoording van wat er van ons kwam. En tegelijk is het een uitdaging. Wat doen ze ermee? Je moet mensen de kans geven zelf dingen te doen en te ontdekken.” En dat deden de taxiondernemers snel, toen ze ineens vaststelden dat ze minder omzet draaiden als de gemiddelde snelheid omlaag ging. “Maar voor ons is vooral de continuïteit, de juiste planning en een goeie vervoerskwaliteit belangrijk. Dan mag het best iets minder snel”, lacht Rohany.

21

dit RMC-hart open doet, vindt vier systemen die harmonieus én op elke werkplek met elkaar samenwerken, bediend door goed opgeleide medewerkers. RMC heeft elke dag honderden busjes en 400 taxi’s aan een draadje. “En weet je hoe het ons lukt ook in de spitsen de meest onpopulaire bestemmingen weg te rijden? Door er smakelijke pakketjes van te maken. En er een premie-systeem op te zetten. Leuke ritten en minder leuke ritten. Door elkaar. Weet je trouwens dat de RTCchauffeurs het ten opzichte van anderen best wel makkelijk hebben? Ze zijn zo gewend werk van deze centrale te krijgen, dat je ze zelden op de standplaatsen vindt.” Bingo. Dat was mij inderdaad al eens opgevallen als ik in de regenachtige en winderige havenstad weer eens naar een taxi zocht.


Haar ogen lichten op en in de vijfde versnelling gaat ze verder. Rohany vertelt van de geïntegreerde trainingen. Het curriculum dat gezamenlijk wordt ingevuld. Van de inspiratietraining, van mensen vragen laten stellen. “Ja, het is gedreven, geïnspireerd… Maar daarom kun je het wel leuk maken.” Er zijn drie groepen van 10 man elk geweest. “Zelf gefinancierd. 120 uur. Toch 4.000 € per persoon. Maar je moet eens zien hoe die mensen groeien!” De kick-off is in de Efteling. Met een presentatie door de vroegere commercieel directeur van het park. Moet je ze eens zien kijken. ‘Ben ik hier wel goed?’ ‘Ja, ik moet toch hier zijn.’ En dan zien ze dat er eigenlijk weinig verschil is tussen de RTC en de Efteling. En later moeten ze voor de opdracht en de sleutel naar een huisje in Bosrijk. En daar zitten ze met z’n allen in zo’n huisje. Opdrachten uitvoeren. Denk je dat die mannen slapen? Ze zitten de hele nacht te praten. Over wat ze doen. Over wat ze bezig houdt.” Als afsluiting van de training geven de ondernemers een presentatie van drie minuten. Ook zat er een bezoek aan de TCA in Amsterdam in. “Gewoon kijken hoe zij dingen doen. Zij doen dingen anders. Hebben een andere historie. Daar kun je óók van leren.” De laatste keer was de afsluiting in Wolfsburg, in het Experience Center van VW. En in het Ritz Carlton Hotel. Regelt Amat zelf “via contacten en slim onderhandelen.” Een indrukwekkende omgeving. “En dan zie je dat bij iedereen”, roept Rohany, “Ik wil méér dan een gewone taxiondernemer zijn. Ik wil veranderen. Ik wil mijn bedrijf anders gaan runnen. En zo is er ook een echte Mission Vision voor de RTC.”

22

PV 03.14

Professionalisering Rohany is op één van haar stokpaardjes gestapt en heeft het ding flink de sporen gegeven: “Het gaat om de professionalisering van de taxibranche. Zorgen voor kritische mensen. Daardoor ga je anders denken. Anderen mogen geen misbruik maken van alles wat wij in al die jaren hebben opgebouwd. Als we niet op tijd erbij zijn, zijn we straks een nichemarkt. Kijk naar Uber. Uber is een digitale taxicentrale. Uber is de RMC in een klein digitaal pakje. Met heel veel geld. Amat raadt de ondernemers aan: “Vertel hoe goed we zijn, hoe leuk we het doen en wat we allemaal voor de klant doen.” En ga de concurrent vooral niet bekritiseren. Daarmee ben je verkeerd gefocust en raak je alleen maar meer van je eigen identiteit kwijt. Ga mee in de ‘experience economy’ die Uber zo mooi weet te bespelen, met al dat geld.” Bezuinigingen in de sociale sector maar ook in het openbaar vervoer vragen om een andere, meer innovatieve aanpak. RMC wil het vraagafhankelijk vervoer stimuleren. Kleine busjes inzetten. RMC levert nu al busjes voor de minder drukke lijnen van de RET. “En een kwart van de buschauffeurs van de RET. Uiterst flexibel.” Ook de verhouding tussen RET en RMC/RTC evolueert. Net als die tussen de laatste twee. “Het wantrouwen is minder geworden. De nieuwe generatie is echt heel anders. Het gaat niet om de macht. Het gaat er niet om wie de nieuwste aanbesteding wint. Als WIJ dat maar zijn. Die visie willen we ook uitdragen naar de ondernemers.”

“Vertel hoe goed we zijn, hoe leuk we het doen en wat we allemaal voor de klant doen.” En ga de concurrent vooral niet bekritiseren”

• “Stedelijke mobiliteit is compacte mobiliteit. Daar zijn wij bij uitstek geschikt om oplossingen te leveren”

“Het gaat in deze branche altijd om de auto. Of het busje. Moet je maar eens opletten. Die staan altijd op de voorgrond. Maar het gaat om de MENSEN!”

Investeerder “Een belangrijk ding is dat zo iemand van taxi ondernemer naar taxi investeerder evolueert. Dat hij investeert in de taxibranche, anticipeert. De branche is haast altijd reactief. Veranderingen roepen vooral weerstand op. Weet je wat ook zo apart is? Het gaat in deze branche altijd om de auto. Of het busje. Moet je maar eens opletten. Die staan altijd op de voorgrond. Maar het gaat om de MENSEN! Daarom staan in onze reclame uitingen nu de koppen van de mensen die het doen. Ja, hun koppen.”

“We moeten vooral investeren in mobiliteit en niet in het instrument. We moeten een samenhangende visie en een beeld van onze mobiliteitsbranche ontwikkelen. Hoe gaat de individuele mobiliteit er uitzien? Kijk je bijvoorbeeld naar Uber, dan zie je twee kanten van de maatschappij: hun service is prima voor mensen in grote steden, voor mensen die geen mobiliteitsbeperkingen hebben. Maar die laatste groep heeft meer dan ooit recht op goed, efficiënt en betaalbaar vervoer. Stedelijke mobiliteit is compacte mobiliteit. Daar zijn wij bij uitstek geschikt om oplossingen te leveren maar dan moeten we ook willen investeren. En vooral in mensen!”


Leggen Londense ‘cabbies’ de stad plat tegen Uber?

De Londense taxichauffeurs, aangevoerd door de invloedrijke Licensed Taxi Drivers Association (LTDA) dreigen de Britse hoofdstad 11 juni plat te leggen als de locale vergunningverlener Transport for London (TfL) geen actie onderneemt tegen de taxi-app Uber. Steve McNamara van de LTDA verwacht dat 10.000 taxi’s elk verkeer in Londen onmogelijk zullen maken. Vorige maand werd in Brussel, Barcelona en Berlijn UberPOP (betaalde liftservice door privéchauffeurs met hun eigen auto’s) al verboden. Ook elders in Europa neemt het verzet van taxiondernemers tegen de door Google Investments fors gefinancierde app hand over hand toe. In Berlijn werd naast UberPOP ook UberBlack verboden, omdat die zich richt op ‘Mietwagen’, huurauto’s met chauffeur. Die moeten eerst naar hun basis terugkeren voordat ze een nieuwe opdracht mogen aannemen. Onderweg een ritje van Uber aannemen mag dus niet. Iets vergelijkbaars speelt in Londen ook. Volgens TfL is Uber een ‘minicab’, een huurauto-service. Dat de smartphone als taximeter wordt gebruikt –het voornaamste bezwaar van de LTDA- doet volgens TfL niet ter zake, omdat het apparaat niet met de wagen verbonden is. Het steekt de LTDA dat de Uber-‘chauffeurs’ op deze wijze wel op de taximarkt concurreren, maar niet aan dezelfde zware eisen moeten voldoen als de Londense cabbies. Die studeren zo’n drie à vier jaar op de Knowledge om zo’n 400 routes, 25.000 straten en 20.000 plekken te beheersen. Uber vindt dat de Londense taxichauffeurs alles doen om hun monopolie op de taximarkt te beschermen. • Anders dan Uber, zorgde de in Londen uitgevonden Hailo-app er juist voor dat klanten uit de minicabs en in de ‘black cab’ stapten.

kor t

• De 41.195 wordt in Adegem op het spoor gezet naar het Stoomcentrum in Maldegem. Foto Willy Peyskens.

Vlaamse’ stoomloc gered van schroothoop

De enige nog bestaande stoomlocomotief die in Vlaanderen werd gebouwd, de 41.195 van de voormalige Belgische Staatsspoorwegen, werd op 29 april van La Louvière per dieplader en trein naar het Stoomcentrum Maldegem gebracht. Het is de bedoeling om deze historische locomotief in de toekomst weer rijvaardig te maken. De 41.195 werd in 1910 door de Ateliers J.J. Gilain in Tienen gebouwd. Van dit type werden 809 exemplaren gebouwd. Het was de omvang-rijkste Belgische locomotie-freeks ooit. Tijdens de Tweede Wereldoorlog speelden de 41’ers een belang-rijke rol achter het front. Kort na het begin van de gevechts-handelingen brachten de Staatsspoorwegen 2.000 stoomlocomotieven naar Frankrijk. Zo brachten de 41’ers in het niet bezette gebied treinen met artillerie en manschappen naar het IJzerfront. Een deel van de locomotieven werd onder-gebracht bij de Railway Operating Division (ROD) van het Britse leger.

Ruim 125.000 reizigers maakten dit jaar al gebruik van Arriva’s Keukenhof Express. Dat maakten Anne Hettinga, voorzitter van de raad van bestuur van Arriva en Zuid-Holland’s gedeputeerde voor verkeer en vervoer Ingrid de Bondt medio mei bekend. Sinds 2013 rijdt Arriva naar de Keukenhof met de Keukenhof Express. Arriva en de Keukenhof werken voor het tweede seizoen samen.

Anne Hettinga: “Vorig jaar reed Arriva voor het eerst naar de Keukenhof. We hebben toen al een grote reizigersgroei doorgemaakt. Dat deze stijgende lijn dit seizoen wordt doorgezet is natuurlijk fantastisch. Ik wil een groot compliment aan alle medewerkers geven waaraan dit mooie resultaat te danken is. Zij hebben al deze reizigers vervoerd en dit seizoen wederom tot een groot succes gemaakt.” De ‘tulpenbussen’ reden tot 18 mei vier tot twaalf keer per uur van en naar de Keukenhof.

Bezoekers konden vanaf Leiden CS en Schiphol de Keukenhof Express nemen, die ze rechtstreeks naar de ingang van de Keukenhof bracht. Een goede OV-verbinding ontbreekt immers voor deze seizoensattractie. Passagiers konden reizen met een combiticket -een busretour en entrée ineen- dat zowel online als bij gewone verkooppunten verkrijgbaar was. Hiermee hadden bezoekers korting op de totaalprijs en vermeden ze wachttijd bij de entree van Keukenhof. Het was ook mogelijk om met een OV-chipkaart of met

een papieren kaartje te reizen dat bij de chauffeur te koop was. In de met tulpen bestickerde en aangeklede bussen vertoonde Arriva beelden van de Keukenhof, maar ook van de Goudse binnenstad, Leiden en het karakteristieke Zuid-Hollandse landschap. Via een QR-code op de stoel werd de passagier geïnformeerd over de activiteiten van de Keukenhof op de desbetreffende dag.

23

Arriva’s Keukenhof Express opnieuw groot succes

PV 03.14

In het bezette deel van België maakte de Militär Eisenbahn Direktion Brüssel gebruik van de 41’en die door hun eenvoudige maar stevige constructie zeer betrouwbaar waren. Na de Wapenstilstand in 1918 werden veel Belgische locs, waaronder 41’en, teruggevonden in Duitsland, Polen, Roemenië en Rusland. (www.stoomcentrum.be)


Winnende slogan op spelersbus Oranje bekend

‘Echte mannen dragen oranje’. Dat is de inspirerende slogan die de Hyundai-spelersbus van het Nederlands voetbalelftal tijdens het wereldkampioenschap in Brazilië siert. Dat heeft de FIFA bekendgemaakt. De afgelopen maanden konden voetbalfans uit de hele wereld slogans indienen voor de spelersbussen van de 32 deelnemende teams aan het WK voetbal in Brazilië. In totaal werden meer dan 160.000 slogans ingediend. Meer dan een miljoen voetbalfans namen aan de stemming deel. Ook de slogan van de Hyundaispelersbus van het Nederlands elftal was populair. Niet alleen Nederlandse voetbalfans dienden een spetterende slagzin in, ook uit het buitenland kwamen leuke slogans voor op de spelersbus van Oranje binnen en werd er voorts op de slogan van Oranje gestemd. Na een zorgvuldige selectie bleven drie slagzinnen over, waaruit een keuze gemaakt kon worden. De slogan ‘Echte mannen dragen oranje’ kreeg uiteindelijk de meeste stemmen. Deze slagzin – die ook in de Engelse taal op de

24

PV 03.14

• ‘Echte mannen dragen oranje’. Deze slagzin staat prominent op de Hyundai-spelersbus van het Nederlands voetbalelftal tijdens het WK in Brazilië.

bus zal worden gecommuniceerd (‘Real men wear orange’) – prijkt straks prominent op de spelersbus van Oranje tijdens het WK voetbal in Brazilië. Dat WK begint voor het Nederlands elftal op 13 juni met de wedstrijd tegen Spanje. Op 18 juni speelt Oranje voorts tegen Australië en op 23 juni komt het Nederlands elftal uit tegen Chili. Hyundai is sinds 1999 Partner van de wereldvoet-

inbedrijf balorganisatie FIFA en fungeert sindsdien ook als automotive partner. Hyundai is tevens sponsor van de Europese voetbalbond UEFA.

Bombardier reviseert 20 Kusttrams van De Lijn

Bombardier Transportation gaat voor De Lijn 20 Kusttrams reviseren. Het contract heeft een waarde van ongeveer 6 miljoen euro. De Lijn heeft de Kusttrams al meer dan 30 jaar in gebruik en heeft besloten om hun levensduur nog eens tot 10 jaar te verlengen dankzij deze structurele revisie. Het werk zal worden uitgevoerd door Bombardier in haar Brugse vestiging. Daar werden de trams in de jaren ‘80 geproduceerd en sindsdien zijn de trams er gerenoveerd en onderhouden. Zo werden de tweeledige trams tussen 2001 en 2003 al uitgebreid met een tussenkast waardoor niet alleen de capaciteit van de trams werd verhoogd, maar ze bovendien gemakkelijker toegankelijk werden, dankzij de lage instap van het middelste rijtuig. Tijdens de revisiewerken neemt Bombardier de buitenkant van de Kusttrams onder handen en zullen onderdelen zoals ruiten, daken, deuren en tredenbakken worden gereviseerd. Bovendien worden cruciale technische onderdelen zoals batterijkoffer, ventilatiesysteem, stuurelektronica en pneumatische koffers hersteld of vernieuwd. De eerste gerenoveerde tram zal in januari 2015 weer op de sporen staan. Bombardiers team heeft jarenlange ervaring met renovatie en onderhoud van trams. In recente jaren heeft ze renovatie-orders ontvangen voor 24 trams voor Lille en 38 trams voor Grenoble, Frankrijk.

Mercedes-Benz uitgeroepen tot meest innovatieve automerk

Bij de uitreiking van de AutomotiveINNOVATIONS Award is Mercedes-Benz onderscheiden als ‘meest innovatieve automerk’. De basis voor de prestigieuze prijzen

is een diepgaande studie van het Center of Automotive Management (CAM) en consultancybureau Pricewaterhouse Coopers (PwC). Het merk met de ster kreeg de onderscheiding vanwege het enorme aantal innovaties. Naast de titel ‘Most innovative Group’ behaalde Mercedes-Benz ook de eerste plaats in de categorieën ‘Vehicle Concepts’ en ‘Safety Systems’.

• Thomas Weber van Daimler AG neemt de AutomotiveINNOVATIONS Award 2014 in ontvangst. De award werd overhandigd door Stefan Bratzel, Center of Automotive Management en Felix Kuhnert, Automotive Germany and Europe PricewaterhouseCoopers.

Nieuwe Fiat Ducato: meer technologie, meer efficiency en meer duurzaamheid

Inmiddels zijn er sinds 1981 meer dan 2,6 miljoen Fiat Ducato’s verkocht (de tophit van Fiat Professional) en inmiddels is het tijd voor de zesde generatie van het type. De richtlijnen bleven hetzelfde: robuustheid/ betrouwbaarheid, efficiency/lage exploitatiekosten en nieuwe hightech. Voeg daaraan toe een ‘state of the art’ design met een nieuw, fris exterieur en drie nieuwe interieurs (inclusief de Multifunction Tablet Holder). Plus de laagste emissies en verbruikscijfers van zijn segment – tot 5.8 l/100 km en 153 g/km CO2 in de NEDC cyclus – dankzij de MultiJet II motoren met 115–180 pk, ook leverbaar met de innovatieve Comfort Matic versnellingsbak.

• De nieuwe Ducato is de laatste evolutie van een bestseller die al 33 jaar lang - 5 generaties – bewezen heeft de beste reisgezel en businesspartner te zijn voor meer dan 2.6 miljoen klanten.

Starbucks en Shell ontwikkelen retail stores in Nederland en Frankrijk Starbucks Shell Nederland Verkoopmaatschappij en Société des Pétroles Shell gaan Starbucks retail stores bij Shell tankstations in Nederland en Frankrijk ontwikkelen. In de tweede helft van dit jaar gaat de eerste Nederlandse store open bij Shell Haarrijn aan de A2 bij Breukelen. Dankzij deze overeenkomst kunnen klanten van Shell in de toekomst bij verschillende tankstations van Shell genieten van hun favoriete Starbucks drankje.


‘Brussel-proof’

Eind februari 2014 verscheen plots een bericht in de krant : het Amerikaanse bedrijf Uber zal via een speciale app voortaan ook taxiritten aanbieden in Brussel.

Groot was mijn verbazing toen ik als Brussels minister van Vervoer dit nieuwtje via de pers moest vernemen. Mijn kabinet voerde sinds eind 2013 namelijk al informele gesprekken met vertegenwoordigers van de Amerikaanse firma. Ik had er tijdens die gesprekken bij Uber op aangedrongen om, zoals gebruikelijk, een dossier in te dienen bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit dossier had dan de basis kunnen vormen voor constructief overleg over de komst van Uber naar Brussel. Nochtans ben ik als Brussels minister van Vervoer en Informaticabeleid best wel geïnteresseerd in een gesofisticeerde app als die van Uber. Het zou de Brusselse taxisector immers nieuwe impulsen kunnen geven. Maar in plaats van voor de dialoog te kiezen, zocht en vond Uber de confrontatie met de Brusselse

overheid. Uber koos ervoor om - zonder veel overleg met de overheid - ‘taxiritten’ aan te bieden via particuliere chauffeurs en particuliere voertuigen.

Als Brussels minister van Vervoer heb ik moeite met een dergelijke handelswijze. Het is immers mijn plicht om, in het belang van de gebruiker, toe te zien op de kwaliteit van de dienstverlening. Maar door zich eenzijdig aan alle regels te onttrekken, wordt een dergelijke kwaliteitscontrole natuurlijk wel erg moeilijk. Over welke regels gaat het dan? Uber is zowel in overtreding met de specifieke Brusselse taxiregels als met de federale wetgeving: - Verzekering: Professionele chauffeurs hebben een specifieke verzekering. Passagiers die betrokken zijn bij een ongeval met een taxi, zijn dus te allen tijde verzekerd. Maar de Uber-voertuigen beschikken niet over een dergelijke aangepaste verzekering, zodat de verzekeringsmaatschappij niet meteen geneigd zal zijn om de schade na een ongeval te vergoeden. - Technische controles: Een Brussels taxivoertuig moet om de 6 maanden een technische controle ondergaan. Uber-voertuigen zijn niet aan dergelijke regels gebonden. - Bekwaamheidscertificaat voor de chauffeurs: Brusselse taxichauffeurs moeten slagen voor strenge testen. Voor Uber-chauffeurs geldt deze verplichting evenwel niet. - Belastingen: Brusselse taxichauffeurs betalen belastingen op hun beroepsinkomsten. Ook geldt een BTW-tarief van 6 procent op elke uitgevoerde taxirit. Het is onduidelijk of Uber deze belastingen betaalt. Het lag dan ook in de lijn van de verwachtingen dat een Brusselse rechter zou oordelen dat Uber niet

PV 03.14

• Brigitte Grouwels, Brussels minister van Vervoer

Smit-Kroes en Brusselse minister slaags over taxi’s

25

Recentelijk kregen EU ITcommissaris Neelie SmitKroes en Brussels minister van Vervoer en Informatica Brigitte Grouwels het aan de stok over een verbod van de Uber-service UberPOP (vervoer door privé-chauffeurs met hun privé-auto’s) in Brussel. SmitKroes verweet de Brusselse minister de ‘minister van antimobiliteit’ te zijn en Uber niet welkom te heten. In een exclusieve column geeft de minister hier al wat meer achtergrond over de werkwijze van Uber (dat in Nederland UberPOP –nog- niet heeft gelanceerd en min of meer binnen de wettelijke lijntjes kleurt). Tegelijk lanceerde Uber naast in Brussel, ook in Berlijn en Barcelona dezelfde service. Zouden ze het alfabet (B, B, B) afwerken? Ook daar werd de ‘betaalde liftservice’ UberPOP vrijwel onmiddellijk verboden. Inmiddels dreigen Londense taxichauffeurs op 11 juni met de blokkade van de stad door 10.000 taxi’s als protest tegen het feit dat dáár vergunningverlener Transport for London (TfL) de activiteiten van Uber juist niet verbiedt. In heel Europa (en al langere tijd in de VS) is Uber hét gespreksonderwerp in de taxisector. De Belgische krant De Standaard vroeg Magazine Personenvervoer als ‘taxispecialist’ om een opinie en in het nieuwe internationale magazine Taxi Times mengde ‘taxi-professor’ James Cooper zich eveneens in de discussie.


26

PV 03.14

Het leuke van EU-commissaris Smit-Kroes is dat ze regelmatig voor spraakmakende verrassingen zorgt. Of die de zaak of haar persoonlijke populariteit moeten dienen, is vaak goed verborgen. Ze zorgt voor leven in de EU-brouwerij.

• Joris Snaet/Copyright De Standaard.

voldoet aan de regels ter zake. Wat dus medio april 2014 ook geschiedde. Niet gehinderd door enige kennis van zaken over de Brusselse taxiwereld noemde Europees commissaris Neelie Kroes me na deze rechterlijke uitspraak zowaar de Brusselse minister van antimobiliteit. Indien dit betekent dat ik consequent blijf ijveren voor de naleving van de regels en voor de bescherming van de taxigebruiker, dan beschouw ik een dergelijke titel zelfs als een geuzennaam. Toch blijf ik open staan voor vernieuwende initiatieven in de Brusselse taxisector. Als Brussels minister van Vervoer heb ik immers zelf talrijke

innovatieve projecten ondersteund: de uitbreiding van de nachtelijke taxidienst Collecto, de lancering van 50 elektrische taxi’s, de invoering van de digitale taximeter, enzovoort.

Dat ze bij het lanceren van die verrassingen vaak het Engelse gezegde ‘engage brain before opening mouth’ vergeet, mag haar in haar opwindende hoog-technologische baan aan het bruisende Schumanplein, vergeven worden. Bepaald kwalijk is dat ze zich, niet gehinderd door enige kritische reflectie, voor het door Google fors-gefinancierde karretje van Uber Technologies en haar lobbyisten heeft laten spannen.

innovatieve boekingsapps dat naast, en ver vóór de komst van Uber, in en door de taxiwereld was ontwikkeld. Maar misschien moet die sector ook wat meer aan promotie doen…

Deze vernieuwde initiatieven kwamen telkens tot stand met respect voor de geldende regels én in nauw overleg met de diverse betrokkenen. Ook Uber kan wat mij betreft aan dit lijstje toegevoegd worden. Maar dan moet Uber wel eerst helemaal ‘Brussel-proof’ worden. Brigitte Grouwels Brussels minister van Vervoer

De prijs van een taxiparadijs?

Dat iemand die in eigen land als voormalig minister van Verkeer en Waterstaat in een gereguleerde taximarkt haar controlediensten altijd strak liet optreden tegen illegale taxi’s, juist het gebruik van dergelijk illegaal vervoer bevordert, is onvergeeflijk. Het had de technologie-commissaris eerder gesierd als ze aandacht had besteed aan het grote aantal

Mode-accessoire? Het verschil tussen Uber en de andere apps ligt hoogstens in de (astronomische) hoogte van de financiering van het Amerikaanse bedrijf dat zich na drie jaar nog steeds hardnekkig ‘IT-startup’ noemt, het design van de app, de soepele afrekenmogelijkheid (die sommige andere apps overigens ook hebben) maar ook vooral in de wijze van optreden van de Uber boys and girls en de ‘buzz’ die Uber ontwikkelt. Want vaak lijkt het dat in bepaalde kringen Uber eerder een mode-accessoire dan een simpele taxi-smartphone app is.


Innovatieve taxisector Uber gebruikt UberPOP/UberX vooral om te provoceren en om nieuwe wetgeving te forceren. De gratis reclame –ook nu weer in Brussel- is onbetaalbaar. En op zich is er niets mis met zo’n herijking van de taximarkt van tijd tot tijd. Zeker omdat Uber in een aantal landen met sommige van haar producten, die wél gebruik maken van taxi’s en limousines, binnen het wettelijk kader kleurt, maar tegelijk interessante nieuwe prijsstructuren heeft bedacht: is het druk bij typisch ‘taxiweer’ (regen) of trekt er toevallig een orkaan over, stijgt de door de app voorgestelde Uber-prijs aanzienlijk sneller dan het kwik bij het KMI in Ukkel. Aan de consument om al of niet deze ‘surge pricing’ te accepteren. Of eventueel… een taxi te bellen. Dat Uber de taxisector, zelf nog te vaak en te sterk ingesnoerd in regulering, verwijt alleen de waarde van haar taxivergunningen te beschermen, is ten dele waar. Oók waar is dat de taxisector –en niet alleen de Brusselse- best eens wat innovatiever zou kunnen zijn. Bijvoorbeeld door aantrekkelijke en goedkopere taxiproducten aan te bieden. Op dat vlak scoort de taxisector in Brussel juist best goed: elke nacht brengen Collecto-deeltaxi’s als onderdeel van het Brusselse openbaar vervoer, mensen voor 5 of 6 euro naar huis. Een uniek systeem. Even uniek is de samenwerking tussen taxisector en het Brussels Gewest waar het gaat om het vervoeren van mensen met een mobiliteitsbeperking in aangepaste voertuigen. In deze klanten is Uber niet geïnteresserd. Want ze kosten (meer) tijd dan een gewone taxiklant en leveren te weinig op.

Uber alles? Nee, liever niet. Wel als partner die zich op het level playing field aan de geldende regels houdt. Wim Faber

Zijn er over een paar jaar geen taxi’s meer? Of groeit de markt in grootte en diversiteit door allerlei apps? En hoe passen de apps in de wet- en regelgeving – als ze er al in passen? James Cooper, die zich bij de Universiteit van Edinburgh heeft gespecialiseerd in ‘Taxi Studies’ (en nu als gastprofessor naar St. Louis gaat) is er nog niet uit. Onze collega’s van het nieuwe internationale taximagazine Taxi Times spraken met hem.

Volgens Cooper is het “te vroeg om een definitief antwoord te geven” en vooral ook een kwestie van definitie: “Het zou best kunnen zijn dat er een compleet nieuwe mobiliteitsmarkt ontstaat, afhankelijk van je definitie van ‘taxi’ en van de manier waarop mensen de markt benaderen. Het kan zijn dat er een grotere markt ontstaat, met diverse voertuigen, zoals met Car2Go, waar de taxi deel van uitmaakt, of dat de taxi vooral specifieke groepen bedient, zoals de mensen met een mobiliteitsbeperking.” Cooper verwacht niet dat grote straattaximarkten als Londen en New York compleet zullen veranderen, “en ik ga ook niet zeggen dat de taxi gaat uitsterven, maar andere soorten dienstverlening komen er wel. – in elk segment van de markt, óók in het hogere.”

Trage start taxi-apps Volgens Cooper zijn de ontwikkelingen van apps in de taxisector nog relatief traag gegaan. “Andere sectoren waren veel sneller. En veel apps in het begin, zoals Hailo en TaxiMagic, waren gelinkt aan de taxisector. Ze wilden die markt ook niet kapotmaken, want ze kwamen uit die markt. Uber zag andere mogelijkheden en kwam op een veel radicalere manier op de markt. Sindsdien zijn er in verschillende steden ook ingrijpende wijzigingen geweest.” Die hebben niet alleen de ondernemers, maar ook de vergunningverleners flink verward. Op de vraag hoe de overheid met de diverse apps moet omgaan, antwoordt Cooper: “De overheid moet zich van tijd tot tijd de vraag stellen wat er precies aan controle op de taximarkt moet zijn.” De vraag is of het hele instrumentarium aan maatregelen dat de laatste decennia is ontwikkeld wel nodig is. “Af en toe die regulering herzien, zeker na 400 jaar taxiregulering, is een goede zaak. Vaak passen apps niet in de huidige regels. En dan zullen de ondernemers moeten toegeven dat sommige apps in sommige markten zo sterk geworden zijn, dat overleg nodig is. Hoewel Uber onlangs een sterk Europees offensief heeft ontplooid, loopt Europa nog steeds achter op de VS. Hier is nog tijd voor apps als E-cab, Cabonline en Taxi.eu om een regionaal tegenwicht tegen sommige apps te creëren.”

Innovatie, kwaliteit Het moet ook gezegd worden, vindt Cooper, dat apps gedijen in een markt waar taxibedrijven weinig innovatief zijn en slechte kwaliteit bieden: “Vaak is het niet alleen de kwaliteit, maar ook de verwachting die mensen van het taxiproduct hebben. Met nieuwe diensten op de markt, verandert ook het verwachtingspatroon van mensen. De eerste verdedigingslinie tegen apps is kwaliteit! Uber heeft de kwaliteit in de hand vanaf het moment dat je op de app drukt tot het einde van je rit. Als je niet beter bent dan Uber verlies je de markt.” “Ik denk dat vooral de taxicentrales zullen gaan verdwijnen. Vooral de centrales die niets anders doen dan ritten uitgeven. En dat juist omdat het bellen van een taxi steeds meer gaat verdwijnen. Die rol wordt overgenomen door de apps. In feite zijn Hailo, Taxi Magic, Uber, Lyft en al die anderen de taxicentrales van de toekomst.” Wim Faber

Het gehele interview is te lezen in de eerste uitgave van Taxi times, een internationaal taximagazine waaraan ook dit blad een bijdrage levert. Taxi times komt uit op 3 juni. www.taxi-times.com

PV 03.14

En aan die buzz doe ik hier onbedoeld mee. En dat is het slimme van Uber. Niet alleen heeft het bedrijf wereldwijd een leger van duurbetaalde lobbyisten en juristen in dienst, maar het optreden en vooral het doelbewust opzoeken van de illegaliteit in een handvol steden en landen en met slechts enkele van haar diensten (UberPOP/UberX) brengt vergunningverleners en de taxisector tot razernij. Waarom? Omdat Uber met UberPOP willens en wetens de regels overtreedt en graag het juridische gevecht opzoekt. De consument spint, zo lijkt het tenminste, garen bij deze ontwikkeling, omdat betaald liften met een niet-professionele chauffeur, privé-auto een aanzienlijk lagere kostenstructuur dan een gereguleerd taxibedrijf en onduidelijke belastingafdracht, een stuk goedkoper is dan een gereguleerde en regelmatig gecontroleerde taxi. Dat diezelfde consument bij UberPOP niet zeker is van een betrouwbare en ter zake kundige chauffeur, een goed-onderhouden auto en een deugdelijke verzekering, is volgens Uber aan de consument om te beoordelen. Terwijl juist de wetgever –niet alleen in Brussel - in de regulering van de taximarkt die bescherming van de taxi-consument heeft ingebouwd en alle taxi-achtige diensten op hetzelfde level playing field concurreren.

“Apps zijn eigenlijk de nieuwe taxicentrales”

27

‘TAXI-PROFESSOR’ COOPER VERWACHT PAS OVER JAREN STABILITEIT


PV 03.14

28

Vervoersplan NMBS: weinig visie, geen ambitie

• Een Desiro-trein nadert het station Antwerpen-Berchem. Hoewel deze treinen bestemd zijn voor het Brusselse voorstadsnet en stoptreindiensten zet de NMBS de Desiro’s van Siemens ook in als intercity. Wegens een ondermaatse eerste klas en slechts één wc per treinstel (drie rijtuigen) zijn deze treinen daarvoor niet geschikt. Foto Willy Henderikx.

Herman Welter OV-journalist en redacteur van Magazine Personenvervoer

opinie Het ‘vervoersplan’ dat de NMBS op zondag 15 december invoert, blijft onder vuur liggen. Zo weigeren de Belgische spoorwegen te communiceren over de volledige dienstregeling. De reizigersverenigingen TreinTramBus en navetteurs.be en de gebruikersvereniging Test-Aankoop doen dat dan maar in hun plaats. Nog maar eens sneuvelen vroege en late treinen. De cultuurwereld reageert verbijsterd.

De jongste maanden trok de NMBS het land in in om haar omstreden vervoersplan toe te lichten. Wijselijk werd niet gezegd dat opnieuw vroege en late treinen worden geschrapt. Vandaag kun je bijvoorbeeld vanuit Brussel-Centraal nog om 23.19 u. naar veel kleine stations sporen. Vanaf 15 december wordt dat 21.41 u. Wie een culturele avondactiviteit in de hoofdstad van Europa wil bijwonen, moet de auto nemen. Forenzen die in Zaventem en Kortenberg wonen, kunnen pas om 7.18 u in Leuven aankomen. Erg laat op een werkdag. Groeiende mobiliteit Weinig visie, geen ambitie. Zo kun je het plan samenvatten dat onder regie van de voormalige NMBS-topman Marc Descheemaecker tot stand kwam. Het door de NMBS als ‘robuust’ omschreven vervoersplan moet in de eerste plaats de sinds 2005 dramatisch gedaalde stiptheid verbeteren. De NMBS verwacht die doelstelling te kunnen bereiken met meer buffertijden in de dienstregeling, lees langere reistijden. Een strategie die al jaren zonder succes wordt toegepast. Dé bron van alle vertragingsellende - de heilloze splitsing tussen infrastructuur en exploitatie - blijft. Het ingewikkelde en kwetsbare spoorwegsysteem moet als één systeem worden beheerd. Als je dat systeem splitst, vraag je om problemen. De ‘samenwerking’ tussen ProRail en NS in Nederland, die reizigers herhaaldelijk met –vaak onnodige- stremmingen en flinke vertragingen opzadelt, is een goed voorbeeld.

Opmerkelijk, ondanks de groeiende behoefte aan mobiliteit neemt het aantal treinkilometers om budgettaire redenen niet toe. Maar het onverantwoord dure en bureaucratische NMBS-waterhoofd wordt ook door de nieuwe topman Jo Cornu gehandhaafd. Om over de niet uit te roeien politieke benoemingen te zwijgen. Ervaring, bekwaamheid en bevlogenheid zijn meer dan ooit bijzaak bij de Belgische spoorwegen.

Luchthaven De treinkilometers worden gewoon anders verdeeld. De bediening van de luchthaven krijgt prioriteit. Zitten de reizigers hierop te wachten? De NMBS hoopt zo de ontspoorde pps-constructie te kunnen betalen. Maar de dure treintickets naar de luchthaven, te wijten aan de hoge Diabolotoeslag van 5,07 euro per enkele reis, kunnen averechts werken. Een taxi blijkt vaak goedkoper en comfortabeler dan de milieuvriendelijke trein. Hoe de gierigheid eens te meer de wijsheid bedriegt. Pluspunten zijn een vierde snelle trein per uur tussen Brussel en Gent, een snelle verbinding Hasselt-Brussel en betere overstapmogelijkheden in enkele stations. Maar dat wordt elders in het land cash betaald. Wie van Hasselt naar Antwerpen wil, moet overstappen in Aarschot. Evenwijdig ligt nochtans een filegevoelige autosnelweg. Of mikt de NMBS niet langer op automobilisten?

Opnieuw verdwijnen vroege en late treinen. Op vier verbindingen wordt het aanbod afgeslankt tot een trein om de twee uur. Dat zal leiden tot nog minder klanten en op termijn tot sluiting van de lijn. Een bewuste strategie? De NMBS heeft er belang bij zo weinig mogelijk treinen te laten rijden. Dat heeft te maken met de hoge gebruiksvergoeding die Infrabel, het Belgische ProRail, voor reizigerstreinen aanrekent. Gemiddeld 2,5 keer hoger dan in Nederland. Maar Infrabel voert uit wat bij de splitsing van de NMBS begin 2005 met de overheid is afgesproken. De overheid en niet Infrabel is dus aan zet. Voorstadsverkeer Die overheid wenst, met woorden althans, dat de trein een toonaangevende rol speelt in de mobiliteit. Op de hoofdassen zal dat, vooral in het woon-werkverkeer naar/van Brussel, aardig lukken. Met voldoende zitplaatsen zeker. Op de regionale lijnen, vooral in het verstedelijkte Vlaanderen, blijft de dienstverlening ondermaats. Eén trein per uur is niet wervend, ook al omdat je nooit zeker bent van je aansluiting. Vaak rijden bus en trein naast elkaar zoals tussen Antwerpen en Puurs. De NMBS negeert de potentie van deze lijn. Blijkbaar niet geïnteresseerd in voorstadsverkeer in een regio waar de autostilstand heerst. Dat geldt eveneens voor de verbinding met Noorderkempen op de hogesnelheidslijn naar Nederland.

Als België het aandeel van het openbaar vervoer in de mobiliteit flink wil verhogen, moet het Zwitserse knooppuntsysteem worden omarmd. In een knooppunt sluit alle openbaar vervoer minstens om het half uur naadloos op elkaar aan. Van dit klantvriendelijke systeem is in België lichtjaren verwijderd. Door gebrek aan visie en ambitie. Van de NMBS én de federale overheid. Voor de meeste Belgische politici zijn de spoorwegen alleen belangrijk bij topbenoemingen en treinbotsingen met veel slachtoffers.


kort taxi Bij de ‘Rabobank Cijfers en Trends BrancheBarometer’ zijn flink wat vraagtekens te zetten: een foto van een straattaxi op een overzicht van een branche die voor 80% uit contractvervoer bestaat? Vreemd. Maar in die sector noteert de bank tenminste nog een lichte plus, al dreigt er gevaar van de (externe) taxi-apps. Ook liggen er kansen op de markt van het contractvervoer. Niet in de aanbestedingen, maar in samenwerking en regie. Al met al zijn de vooruitzichten matig, stelt de bank. De bank identificeert weliswaar de juiste trends (de mobiliteitsbehoefte neemt toe, zeker de vraag als gevolg van vergrijzing, de overheid trekt zich terug op ‘dikke vervoersstromen’ in het OV en de bezuinigingen in het contractvervoer blijven toenemen), maar koppelt daar een wat te zonnig perspectief aan. Vooral wanneer ze zegt dat er bij opdrachtgevers een voorzichtige tendens is naar meer betalen vor kwaliteitsvervoer. De taxi kan ook een rol spelen in het voor- en natraject van het OV (met concurrentie van de deelauto) en in samenwerking met anderen in het totale vervoersproces van de (dan gecombineerde) doelgroepen (in samenwerking met cliëntenorganisaties, opdrachtgevers en andere vervoerders). Waar ze juist ligt, is dat taxibedrijven nóg inventiever moeten worden in het zoeken van oplossingen voor vervoerssoorten die onder druk staan. • De Rabobank pleit voor inventieve oplossingen. Misschien meer reclame op de voertuigen?

Het Brusselse bedrijf Taxi2share biedt een taxi- carpooldienst tussen Brussel en de luchthavens van Zaventem en Charleroi aan. De oprichters zeggen dat ze ‘in tegenstelling tot Uber en Djump’ met professionele taxichauffeurs werken en de geldende regels respecteren. Taxi2share.eu mikt met de dienst op het hogere voertuigsegment (BMW, Mercedes S e.d.) en op maximal drie mensen die zich 24 uur van te voren op de website moeten melden. Een ritje Brussel-Zaventem kost 14 euro p.p. en naar de luchthaven Charleroi (een beroerde OV-verbinding vanuit Brussel) kost 33,50 euro. Het Brussels Gewest bekijkt momenteel de vergunningaanvraag van Taxi2share: “Net zoals we aan Uber en Djump signaleerden”, stelde het kabinet van minister Grouwels, “moeten de chauffeurs hier ook over een certificaat beschikken en moeten de passagiers afdoende verzekerd zijn.” Op 21 juli start de City Service in en tussen steden.

KNV Taxi waarschuwt dat zorg onbereikbaar wordt

KNV Taxi waarschuwt ervoor dat de zorg voor bepaalde groepen letterlijk onbereikbaar wordt, indien minister Schippers van Volksgezondheid het advies van het Zorginstituut Nederland volgt. Ze heeft ook de Kamer gewezen op de schrijnende en kostenverhogende gevolgen van het advies dat dit instituut uitbracht over het zittend ziekenvervoer. Het adviseert rolstoelgebruikers, blinden en slechtzienden met ingang van 2015 geen gebruik meer te laten maken van de huidige regeling voor het zittend ziekenvervoer voor vervoer naar ziekenhuizen en behandelcentra. Deze groep dient zich met ingang van 2015 te wenden tot de gemeente wanneer ze ziek zijn en niet over eigen vervoer beschikken. Als het aan het Zorginstituut ligt, wordt deze groep afhankelijk van de gemeentelijke WMO-voorziening voor vervoer naar behandelingen in het ziekenhuis. Het Zorginstituut komt tot dit advies omdat naar zijn mening zittend ziekenvervoer en WMO-vervoer toch al veel op elkaar lijken. In beide gevallen betreft het namelijk taxivervoer. Het advies moet een besparing op zittend ziekenvervoer opleveren van 41%, ruim 52 miljoen euro. Er is veel op het advies van Zorginstituut Nederland af te dingen. Zo is onder meer onduidelijk hoe een rolstoelgebruiker of een blind persoon straks bij een ziekenhuis of

behandelcentrum komt dat buiten het eigen WMO-gebied ligt. Doordat ziekenhuizen en behandelcentra zich specialiseren gaat deze situatie zich steeds vaker voordoen. Een gemeente zal voor de betreffende groep alleen tegen hoge kosten iets kunnen betekenen. Ritten buiten het eigen WMO-gebied bieden immers weinig mogelijkheden tot combineren en vallen daardoor relatief duur uit. Ook de landelijke vervoersvoorziening Valys is geen oplossing voor deze groep. Op dit moment bestaat er een hardheidsclausule binnen het zittend ziekenvervoer waardoor personen die niet tot de doelgroep behoren, toch in aanmerking kunnen komen voor een vergoeding van reiskosten door de zorgverzekeraar. Deze clausule is er nu echter alleen voor langdurige behandelingen. De hardheidsclausule open stellen voor onderzoeken en kortdurende behandelingen buiten de eigen WMO zone, zoals het Zorginstituut voorstelt, maakt de nagestreefde bezuinigingen weer ongedaan en is daardoor helemaal geen geschikt kostenbesparend alternatief. Verzekeraars kopen het zittend ziekenvervoer nu al tegen zeer scherpe prijzen in. Hierin zit nog maar weinig rek. Enkele grote zorgverzekeraars hebben bij de totstandkoming van het advies ook aangegeven dat de regeling zittend ziekenvervoer niet hoeft te worden aangepast. KNV Taxi voelt zich daardoor gesteund in haar zienswijze.

PV 03.14

Dat de taxisector al enige tijd in zwaar weer zit, is geen nieuws. Hoe zwaar die krimp is, komt toch enigszins als een verrassing. Verwachtte de Rabobank in haar recente bedrijfstakoverzicht voor de taxibranche dit jaar al 1,5-2% krimp in omzetvolume, het Sociaal Fonds Taxi (SFT) noteerde voor 2013 maar liefst 9% teruggang in de loonsom van taxibedrijven met personeel in loondienst. Het SFT schrijft dit vooral toe aan overheidsbezuinigingen op verschillende vormen van contractvervoer (leerlingenvervoer, AWBZ-vervoer, Regiotaxi e.d.) en aan het feit dat er steeds meer vrijwilligers worden ingezet. Ook de nog steeds neergaande prijsspiraal en de politiek van vaak verplichte ‘social return’ (vervanging van eigen mensen door herintreders van UWV) helpen niet bij het realiseren van een redelijk rendement plus het overeind houden van het juiste kwaliteitsniveau.

Taxi2share organiseert taxi-carpooling op Belgische luchthavens

29

Rabobank en Sociaal Fonds Taxi: flinke krimp taxisector


Koffers, Fransen en vouwfietsen maken treinforenzen tot een hel

“Allereerst zou ik zeggen: reis voor 5 uur ’s ochtends en na 10 uur ’s avonds. Ik heb daar goede verhalen over gehoord. (…)Dan wat tips voor de NS. Koffers doen we niet meer, toeristen nemen maar een taxi en Fransen zijn sowieso niet meer welkom in de trein. Verder moeten er coupés komen voor single mensen omdat getrouwden saai zijn, en moeten de ramen gewoon weer open kunnen zodat je er honden uit kunt gooien. Deprimerende mensen die bij deprimerende stations instappen betalen een flinke toeslag.” “Dan nog even een paar woorden speciaal voor de vouwfietsers: lieve mensen, iedereen haat jullie. Even afgezien van de thermosflessen, de windjacks en de rugzakken: doe even normaal. Doe niet net alsof een vouwfiets prima is in de trein. Jullie staan onwijs in de weg man! Met je dertig kilo staal voor ieders schenen. Ik stel voor: of we zien jullie nooit meer in de spits, of jullie krijgen standaard pek en veren en een omroepbericht in de categorie: ‘in rijtuig 4345 stapt een lul met een vouwfiets in’.” Japke-d. Bouma (‘Gids voor de kantoorjungle’) geeft wekelijks in NRC-Handelsblad onmisbare tips om te overleven op kantoor.

30

PV 03.14

• Heel creatief, deze wrapping van een Zweedse taxi. Maar de voetballer zal zich dagelijks vaak in het kruis getast voelen. Want wáár zit de deurkruk? Uit: www.themost10.com/unfortunate -advertising-placements, waar nog veel amusantere voorbeelden zijn te vinden.

de laatste

Grootste fietsenstalling ter wereld in Utrecht

Net nu de enorme overbevolking door fietsen en het plaatsgebrek bij stations weer de krantenkoppen haalt en bijna de helft van de Nederlanders met het stalen ros naar het station blijkt te komen, bouwt bouwbedrijf BAM in Utrecht de grootste fietsenstalling ter wereld. Het project is onderdeel van de revitalisering van het Stationsgebied in Utrecht.

In het drie verdiepingen tellende fietsenparkeergebouw kunnen straks 12.500 fietsen worden gestald. Het vernieuwde Stationsplein Oost, ontworpen door Ector Hoogstad Architecten te Rotterdam, zal de entree tot de stad Utrecht vormen. BAM begint in juni met de werkzaamheden. Het eerste deel op de plek van het inmiddels gesloopte taxiplatform zal begin 2016 gereed zijn. De complete voltooiing staat gepland in 2018, aldus BAM. Het project wordt gezamenlijk uitgevoerd door de werkmaatschappijen BAM Utiliteitsbouw en BAM Civiel.

Uber-app: ‘goed en duurzaam’

“Wat interessant is aan deze generatie”, zegt architect Nanne de Ru in het artikel ‘Hippies met een missie’ in Volkskrant Magazine, “is dat ze in tegenstelling tot de jaren zestig helemaal niet kiezen voor houtjetouwtjeoplossingen. Ze willen kwaliteit. Goede, duurzame spullen. Neem Uber, de (omstreden) app die de taxi opnieuw heeft uitgevonden. Een geweldige app, zeer gebruiksvriendelijk, gepersonaliseerd,

zonder al het onaangename dat een gewone taxi wel heeft. Als deze generatie al hippies zijn, dan zou ik ze eerder premium hippies noemen.”

Nep-agent ook effectief

Het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) heeft bij een proef in Zaventem (in zone 50 en schoolomgevingen) vastgesteld dat een dummy van een politieagent of politieauto langs de weg leidt tot een halvering van het aantal overtredingen. Hoewel het aantal studies over dit onderwerp zeer beperkt is, tonen eerdere resultaten in België en in het buitenland aan dat de weggebruikers geneigd zijn hun snelheid te verminderen in aanwezigheid van dummy-agenten of politieauto’s. Tijdens de periodes dat een dummy aanwezig was, kon men op de meetlocaties een lichte, maar belangrijke daling van de gemiddelde snelheid vaststellen. Het effect op het overtredingsgedrag was nóg sterker: het percentage geobserveerde automobilisten in overtreding werd gehalveerd

tijdens de aanwezigheid van een dummy. Na verwijdering namen snelheid en het aantal overtredingen weer toe.

Veel Nederlanders kopen tweedehandswagens in België en Duitsland

Nederlanders kopen massaal jonge tweedehandse auto’s in Duitsland en België, waar het aanbod groter en breder is en de prijzen lager. Cijfers van brancheorganisatie Bovag laten zien dat de import in het eerste kwartaal van dit jaar met 25% is gestegen. Vorig jaar steeg de import uit beide landen ook al met 20% naar een absoluut record. De Bovag wijt de toename aan een tekort aan ‘occasions’ op de Nederlandse markt. Dat is weer een gevolg van het feit dat de verkoop van nieuwe auto’s in Nederland al jaren terugloopt (416.000 of -25% in 2013). Belgische bronnen wijzen er dan nog fijntjes op dat de Nederlander vooral prijskoper is, terwijl de uitrusting van de (jongere) Belgische en Duitse tweedehandswagens uitgebreider is.

• De ‘yellow cab’ is sinds jaar en dag een geliefd kunstobject. Zo ook in deze Brusselse galerie vlakbij het Vlaams Theater waar de vitrine aan de straatkant compleet volgestort lijkt met taxi’s.

Frustratie

“De trage administratie werkt op mijn zenuwen”, zegt de Gentse wethouder voor mobiliteit, Filip Watteeuw van Groen in Knack. “Ik ben hier al een jaar en vier maanden en er verandert amper iets.”

“Watteeuw maakt de vergelijking met Frankrijk. ‘Als een stad daar beslist fietspaden aan te leggen, gebeurt de uitvoering vrijwel onmiddellijk’, weet hij. ‘In Vlaanderen wordt die beslissing voorgelegd aan allerhande organisaties, die hun zeg moeten hebben. Een van de meest gezaghebbende actoren is De Lijn. Elke beslissing wordt centraal afgetoetst. Dat duurt altijd een tijd. Ooit hadden de steden met de Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer Gent en de Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer Antwerpen zelf de regie in handen van de inrichting van hun openbaar domein, totdat ze fuseerden tot De Lijn. We zouden daar misschien beter op terugkomen. De Lijn is goed, maar werkt traag.’”


Oefen-demonstratie voor 10.000 taxi's?

Londense 'black cabs' oefenden enkele weken geleden alvast met 'op grote schaal demonstreren' bij het nieuwe en iconische Shard-gebouw. De 'cabbies' zijn boos dat er daar door de investeerders niet aan taxistandplaatsen is gedacht. Op 11 juni wil de invloedrijke Londense brancheorganisatie Licensed Taxi Drivers Association (LTDA) met 10.000 taxi's (de helft van de Londense taxivloot) de hele binnenstad van Londen lamleggen. Ze protesteren tegen hun eigen vergunningverlener, Transport for London (TfL), die toestaat dat Uber zich, in rechtstreekse concurrentie met de 'black cabs', bedient van chauffeurs van 'minicabs' (huurauto's met chauffeur). De taxichauffeurs zijn ook niet te spreken over het gebruik van Uber's app als taximeter. Foto LTDA.


InnoTrans 2014 23 – 26 SEPTEMBER · BERLIN International Trade Fair for Transport Technology Innovative Components · Vehicles · Systems

innotrans.com

FUTURE

THE OF

MOBILITY

Nederlands-Duitse Handelskamer Nassauplein 30 · 2585 EC Den Haag Tel. +31 (0)70-3114 158 Fax +31 (0)70-3114 198 g.corbelli@dnhk.org

Pv 03 14  
Pv 03 14  
Advertisement