Page 1


Kompania Globi-M.I u themelua në vitet 1980/1981, në qytetin e Gjilanit, atë kohë fillet e para të kësaj kompanie i bëri Milazim Haziri, Barjam Haziri dhe Ismet Haziri. Të cilët ishin iniciator të kësaj kompanie, dhe njëherit dhe bashkëthemelues të Kompanisë Globi-M.I. Emri Glob u morrë si perfshirje e gjithë Globit si tërësi, me produkte të cilat mendohej të prodhonte kompania në fjalë, ndërsa shkronjat M dhe i u morën inicialet e themeluesve të kompanisë. Globi-MI filloi me prodhimin e elementeve nga betoni, përkatësisht blloqeve të betonit, dhe gypave të betonit, prodhimi i tyre u bë me makineritë e thjeshta dhe me numër të vogël të punëtorëve. Në atë kohë kompania numëronte gjithësej 4 puntorë, dhe me këtë ritëm të puntorëve vazhdoi edhe përdisa vite, deri në zhvillimin e kompanisë dhe arritjen e cilësisë së prodhimeve. Sot Kompania Numëron mbi 50 puntorë, dhe është e ndarë në 3 sektor të ndryshëm: 1). Sektori i Kubëzave. 2). Sektori i Montimit të kubëzave (Dizajnimi, projektimi i oborreve). 3). Sektori i Prodhimit të Betonit të gatshëm. Në Vazhdimsin e punës mbi 30 vjeqare që nga koha e themelimit e deri më sot, kompania Vazhdon me kualitet dhe besueshmëri të përcjell këtë traditë edhe tek gjeneratat e reja të familjes Haziri, në mënyrë që puna kualitative, të vazhdoje dhe mëtutje, me hapa të sigurt drejt një të ardhme të ndritur si për kompaninë, ashtu edhe për klientët besnik të saj, që për shumë vite qëndruan besnik ndaj kompanise sonë.


Kompania jonë merret me prodhimin e shumë elementeve nga betoni, si kubëzave të ndryshme, vazove, blloqeve me dimenzione të ndryshme, blloqeve për oxhaqe, ansoreve, mbulesa për mure etj.. Poashtu bëjmë prodhimin e betonit, transportin e deri tek vendosja e tij në vepër, të gjitha këto bëhen me makinerit e fjalës së fundit.


LIDER NË INDUSTRINË E KUBËZAVE TË BETONIT GJITHMONË TË PRIRUR NDAJ SUKSESIT!


AGREGATE TË BUKURA, PËRMBAJTJE TË LARTË TË ÇIMENTOS DHE NGJYRA TË SHKËLQYERA NË PJESËN E SIPËRME E BËJNË NJË SIPËRFAQE JASHTËZAKONISHT TË QËNDRUESHME TË KUBËZAVE.

NUK KA GURË TË DËMTUAR OSE VRIMA NË SIPËRFAQEN E KUBËZAVE

QËNDRUESHMËRIA DHE FORTËSIA PËRFSHINË TË GJITHË KUBËZIN PRANDAJ GARANCIONI ËSHTË I PËRJETSHËM

DENSITET TË LARTË QË I REZISTOJNË DËMTIMIT NGA CIKLET E FTOHJES-NGROHJES SË TEMPERATURAVE

PËRQËNDRIM I LARTË I GURËVE TË GRIMCUAR DHE FORCË TË LARTË BETONI NË BAZË SIGURON FORCË TË LARTË KOMPRESIVE QË TEJKALON STANDARDET E INDUSTRISË.


REZISTENT NDAJ KUSHTEVE TË NDRYSHME ATMOSFERIKE


EKSPERIENCË

VIZION

SIGURI


PËRKUSHTIMI NË DETAJE NA BËNË TË VEÇANTË


@Globi.Gjilan

+383 44 693 088

globi.mi@hotmail.com www.globi-mi.com

Magjistralja Gjilan-Ferizaj KM III 60000 Gjilan, KosovĂŤ

Preview finale  
Preview finale  
Advertisement