Page 1

Dyer për jetë!

DYER KUALITATIVE

QËNDRUESHMËRI NDAJ MOTIT TË KEQ

A

KUALITET I KLASIT TË LARTË

ÇMIME TË ARSYESHME

KATALOGU


Eksperienca e gjatĂŤ e kombinuar me makineritĂŤ dhe pajisjet moderne...


AL i1141

AL i274

AL i711

AL i915

AL i0915


AL i1184

PVC i215 AL i915

PVC i0215 AL i0915

PVC i341 AL i1141

PVC i71 AL i711

PVC i05h AL i05h


AL i981

AL i935

AL i941

AL i881


PVC i281 AL i981

PVC i274 AL i974

PVC i291 AL i991

PVC i235 AL i935


AL i991

AL i955

AL i1133

AL i964


PVC i270 AL i870

PVC i341 AL i1141

AL i1184

PVC i181 AL i881

PVC i0181 AL i0881


PVC i264 AL i964

PVC i0264 AL i0964

PVC i56 AL i756

PVC i05rs AL i05rs

PVC i333 AL i1133

PVC i372 AL i1172


PVC 173xGO AL 1430xGO

AL i955 GO

AL i964 GO

AL i974 GO


PVC i71 AL i711

PVC i255 AL i955

PVC i301 AL i901

PVC i64 AL i784


PVC i191 AL i991

PVC i05h AL i05h

PVC i22 AL i722

PVC i05h AL i05h

PVC i241 AL i941

PVC i202 AL i902

PVC i0202 AL i0902


PVC 501v GO

PVC 483x GO AL 2003x GO

PVC 0482x GO AL 0202x GO

AL i915 GO


PVC 312v

PVC 544v

PVC 0544v

AL 4305

AL 4309

AL 439


PVC i168

PVC 173x AL i1403x

PVC 0172x AL i0142x

PVC 483a AL 2003a

PVC 0482a AL 0202a

PVC 173a AL 1403a

PVC 0172a AL 0142a


PVC 561v

PVC 272am AL 2102

PVC 501r

PVC 0501r

PVC 493v

PVC 0492v


PVC 493a AL 6103a

PVC 0493a AL 612a

PVC 501b

PVC 0501b

PVC i501v

PVC 0501v

PVC 501a

PVC 0501a


PVC 512v

PVC 553v

PVC 0553v

PVC 483x AL 2003x

PVC 0482x AL 0202x

PVC 520w


Adresa: Livoç i Muhaxherëve Tel: +383 44 475 114 Email: info@albtech-ks.com www.albtech-ks.com

Albtech  
Albtech  
Advertisement