Page 1

P O R T F O L I O

Lenka Půžová


Lenka Půžová datum narození: 19/08/1991 adresa: Česká Bělá 224, 58261 e-mail: lenka.puzova@centrum.cz

vzdělání:

LS 2014 2011/současnost 2010/2011 2006/2010 jazyková úroveň:

Aj (B2-C1) Fj (A2)

ENSAB Rennes, Francie FA VUT Brno FA ČVUT Praha Gymnázium Havlíčkův Brod


Maturitní práce z výtvarné výchovy- téma „Komunikace“ Kresba tuší (2008-2009) Koláž z fotek (Photoshop, 2010)


Malba (2012)


Vizualizace Iniciály (SketchUp, 2011)

Interiér (3ds Max+Mental Ray+Photoshop, 2011)


Modely (2011, ZAN, FA ČVUT) Prostor s libretem „Pohlcené a nepohlcené světlo na cestě životem“

Rozhledna


Turning Torso, Malmรถ (2012, FA VUT)


Občerstvovna na Císařském ostrově v Praze (ZAN, FA ČVUT,2011) vedoucí doucí práce: doc.Ing.arch. Karel Fořtl, CSc.

bridge

Situace

river

Úkolem bylo vytvořit malý občerstvovací objekt na Císařském ostrově v Praze a břehu řeky Vltavy blízko pražské Zoo či Trojskému zámku. V místě lokality vede přes řeku most, který jsem se rozhodla zapojit do svého návrhu a napojit na něj pochozí střechu. Samotná kavárna je přizpůsobena celoročnímu užívání a tvoří zázemí pro kolemjdoucí turisty. Na střeše se nachází terasa s venkovním posezením, druhá terasa je umístěná přímo na břehu řeky a z obou z nich je pěkný výhled na Trojský zámek i samotnou řeku.


Revitalizace zámeckého parku v Rosicích u Brna (ZAN, FA VUT 2012) vedoucí práce: doc.Ing.arch. Josef Hrabec, CSc.


Záměrem bylo vytvořit multifunkční altán v zámecké zahradě. Měl by účelně sloužit při kulturních akcích pořádaných na zámku Rosice u Brna jako pódium pro vystupující umělce, stejně tak jako přístřešek PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT a útočiště při posezení účastníku svateb, které se zde občas konají.

Po každé straně „podia“ se nachází zastřešený prostor. První slouží jako přístřešek vstupu do podzemního protiatomového krytu rozprostírajícího se pod podstatnou částí zahrady (v soušané době jej tvoří chátrající bouda). Druhý prostor slouží jako sklad zahradního nábytku, který je využíván při výše zmíněných akcích. PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

Dalším cílem je revitalizace kašny, která je nyní zchátralá a nevyužitá, zároveň tvoří centrální bod rosické zámecká zahrady. Její obnova je spojena s vybudováním další „vodní hříčky“, která má počátek v samotném „altánu“. Z něj voda plynule přetéká a přeskakuje, tím tvoří jakési „brány“ nad stávajícími cestičkami; až se dostane do „cíle“ - původní kašny.

Situace

Konstrukce je tvořena převážně dřevěným laťováním, přičemž částečnou ochranu před nepřízní počasí zajišťuje kromě střechy porost popínavých rostlin prorůstajících laťováním. Přírodní prostředí zámeckého parku, kde zeleň hraje klíčovou roli, dotváří kromě popínavých rostlin také zelená střecha, která nahrazuje travnatou plochu, kterou objekt zaujímá. Prostor kolem altánu je zatravněn druhem travního semene odolného proti případnému pošlapání.

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT


Lesní škola Zichovec (AT1, FA VUT, 2012/13) vedoucí práce: Ing.arch Jan Kratochvil

Mým hlavním záměrem je podpořit myšlenku samotné podstaty termínu „Forest school“, Lesní škola., v poslední době čím dál více se rozvíjejícího způsobu výchovy dětí ce školách už i v naší zemi. Samotné zadání - vytvořit lesní školu, která by však zároveň měla splňovat dostatečné ubytovací kapacity, učební prostory atd. se však od tématu lesní školy mírně vzdaluje, jelikož již po přečtení zadání mi bylo jasné, že nic jako lesní škola v původním slova smyslu, nemůže vzniknout. Jedná se totiž stručně řečeno o školu venku, nejlépe v lese, podstatou je trávit většinu/ věškerý čas venku na čerstvém vzduchu za téměř jakéhokoliv počasí včetně mrazů. Proto nezbylo, než se vydat cestou kompromisu - snažit se uspokojit obsáhlé zadání a zároveň neomezovat poselství lesního školství. Postavit základnu a zázemí jak formou budovy - prostoru, který bude zároveň útočištěm při velké nepřízni počasí - a zároveň poskytnout co nejlepší podmínky a motivaci k pobytu mimo budovu, což bude také hlavním záměrem. funkčnosti budovy - jedná se pravděpodobně i o jistou dávku absurdity - úkolem budovy je „vyhnat děti ven“. Proto jsem se rozhodla být velkorysá v rámci zajištění pobytu venku. Nicméně nejdříve vysvětlení konceptu hlavní hmotné budovy, která vznikla. Vycházela jsem z názoru, že má- li být úkolem co nejvíce zapojit exteriér do interiéru, nabízí se vždy dokonalý motiv kruhu - symbol propojení, semknutí, tvoření určité jednoty a centrem by mohl být právě „pokoj v exteriéru“, tzn. vytvořit prostor pod širým nebem obklopený menšími dílčíim objekty, poskytujícíim zázemí v interiéru. Pro tento účel se jako ideální půdorysný tvar malých budov okolo zdál tvar šestiúhelníku, jehož výhodou oproti motivu kružnice je to, že je možné jej svobodně „kopírovat“ a „rozrůstat“ do všech směrů a navazuje na sebe, ve finále může vytvořit i určitý „rastr“ (čehož v přírodě využívají například včely při tvorbě pláství).

Nakonec jsem však zvolila jednu „základnu“ nepravidelného půdorysu na základě původní myšlenky spojování šestiúhelníků, do které jsem umístila požadované vnitřní funkce (učebny, ubytování, jídelna, hygienické zázemí atd. ) a tento prostor nechala volně průchozí ven, do všech směrů - na terasy, které slouží také jako učebny a jsou velice variabilní a přizpůsobivé situaci, jelikož záleží jen na dotyčných kolektivech, kam si svou „učebnu venku“ umístí.. Vnitřní prostor je podobně variabilní, protože některé místnosti jsou primárně multifunkční - tedy to, zda ji v danou chvíli využijí děti z MŠ či kolektiv základní školy, záleží pouze na aktuálních požadavcích jednotlivých skupin- např. pokud jeden kolektiv žáků potřebuje využít hudební učebnu, další kolektiv má na výběr ze škály možností, který další prostor ke svému účelu využije (výtvarný ateliér/ venkovní terasu/ lesní terasu/ knihovnu. / hlavní sál. . .). Venkovní prostory, jak už bylo řečeno, umožňují stejný výběr, jako prostory vnitřní. Kromě již zmíněných venkovních teras jsou dále pro učební i herní potřeby využtelné terasy v lese či altán (čajový domek). K zábavě mladších dětí slouží dětské hřiště s prolézačkami, skluzavkami, lanovou částí v lese využívající konstrukce stromů. Dalším zábavním vyžitím může být lanová síť na lezení zavěšená na konstrukci rozhledny. Tato rozhledna dává možnost panoramatického výhledu na Středočeký kraj včetně hory Říp. Pro sblížení dětí s živočisnou říší přírody je jejich úkolem starat se o ovce, kozy a králíky, jejichž výběh je součástí návrhu. Do lesa je umístěn nový krmelec, kam v zimě děti nosí krmení hladovým zvířatům. tento krmelec je mj. také pozorovatelný z dětské lesní vyhlídky, která je součástí lesního hřiště. Ovocný sad a zahrada učí děti kladnému vztahu k zemědělství a pěstování plodin., zkrátka celkově k přírodě.


směr Ž erotín

Situace

15

8 7

5

4

6

2

1 9 3

10 11

13

smě

r Zic

hove

c

12 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

hlavní objekt rozhledna parkování terasa čajový domek ohrada pro kozy, ovce zahrada sad lesní pracovní terasy lesní prolézačky, hřiště krmelec LES LOUKA POLE SMÍŠENÝ LESÍK


půdorys 1.NP



 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

zádveří ložnice děti 16 ložnice děti 14 WC dívky sprchy WC chlapci chodba jídelna, sál, učebna, herna učebna, hudebna učebna, ateliér kancelář/recepce kuchyňka, ohřevna jídla ložnice dospělí 3 ložnice dospělí 2 ložnice 1 hala, herna, učebna WC handicapovaní WC + sprcha dospělí technická místnost šatna (odkládání oděvů, věcí) pracovní terasy výběh pro kozy, ovce výhled čajový domek úschova pro kola


půdorys 2.NP

26



knihovna


model


Ornament (2013)


Model židle 1:1 (2013)

vedoucí práce:: Ing.arch. Petra Žalmanová, Ph.D.


„CROSS CHAIR“ Lenka Půžová


kolíky vruty přeplátování kolíky

vruty

vruty


Návrh ateliéru (2013) ve spolupráci s Karolínou Pláškovou a Petrem Preiningerem


Café Space, Kraví Hora, Brno (AT2 FA VUT, 2013) PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

vedoucí práce: Ing.arch. Petra Žalmanová, Ph.D.

 

8 

 

 



 



3

10



 

16

17

 





4

  

 



6

11

2





5 15

 

1

14 

 



13

12 

19

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

20

7



 

zádveří bar přípravna, kuchyňka sklad sklad malý šatna zaměstnanci WC+sprcha zaměstnanci WC ženy WC muži WC handicap chodba „zóna“ 1 - nakloněná část se sedátky(4) pro děti či dospělé „zóna“ 2 - posezení 4x4 místa „zóna“ 3 - posezení 4x2 místa „zóna“ 4 - čítárna (4 místa) „zóna“ 5 - relaxační posezení - sedací pytle 3x3 místa střešní světlík terasa s posezením schodiště/sezení - výhled na start horkovzdušných balónů jezírko



9 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

 


Pohled severníá

Pohled jižní

Pohled východní

Pohled západní


Stáž u společnosti SINC s.r.o. (13 týdnů, léto 2013) Vizualizace BD Hybešova, Svitavy


Lenka Puzova  

Portfolio of my work 2014 (in Czech)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you