Page 1


คำ�นำ�

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ ARTI3319 จัดทำ�เพื่อบอกส่วนประกอบของการทำ� เซิร์ฟเวอร์จำ�ลองแบบเคลื่อนที่ สามารถแก้ไขและปรับแต่ง ข้อมูลและจัดระบบศิลป์ได้ โดย Wordpress Thai เป็น เวอร์ชั่น ภาษาไทยที่สะดวกต่อการจำ�ลองการสร้างสรรค์ บล็อก และระบุขั้นตอน ในการทำ�สร้างสรรค์ ข้อมูลการใช้คำ�สั่งต่างภายใน เซิร์ฟเวอร์จำ�ลอง นายภูวพล วงศ์กุลชาตะ ศิลปกรรม(ออกแบบนิเทศศิลป์)


นายภูวพล วงศ์กุลชาตะ รหัส 5111508544 ศิลปกรรม(ออกแบบนิเทศศิลป์) ปี 3 ข้อมูลการติดต่อ Puwaphon1101@gmail.com Tel. 0891441402 แนวคิดในการออกแบบ โดยส่วนใหญ่ นำ�แบบที่มีอยู่แล้วนำ�มาพัฒนา ส้รางหัวของ บล๊อก ใหม่ ทำ�เป็น ชุดออกแบบ บล๊อก โดยใช้บล๊อก ของ 2010 มาปรับเปลียนแก้ไข ทำ�เป็นชุด สี ประกอบ ไปด้วย หัว ของบล๊อก พื่นหลัง

3

3 Wordpress Thai


สารบัญ คำ�นำ� Wordpress การทำ�งาน Wordpress Thai การเข้าสู่ระบบ Wordpress Thai การจัดการ รูปลักษณ์หน้าเว็บ บล๊อกเมนูข้าง : Widgets การแก้ไข สีพื้นหลัง Hander การจัดการออกแบบ และแก้ไข หัวของบล็อก การสร้างบล็อกเนื้อหาใหม่ หน้า Wordpress Thai ที่ปรับแก้ไข

หน้า 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4

4 Wordpress Thai


Wordpress WordPress เป็นโปรแกรมสำ�หรับทำ�บล็อก พัฒนาด้วยภาษา PHP และใช้งานร่วมกับฐานข้อมูล MySQL ภายใน สัญญาอนุญาตใช้งานแบบ GNU General Public License WordPress มีการใช้งานที่ง่าย มีความยืดหยุ่นสูง เป็นที่นิยมของบล็อกเกอร์ทั่วโลกรวมทั้งชาวไทยด้วยเช่นกัน มี ผู้พัฒนา ปลั๊กอิน และธีม (รูปแบบการแสดงผล) ให้เลือกใช้แบบฟรี ๆ อยู่เป็นจำ�นวนมาก นอกจาก WordPress รุ่นปกติแล้ว ยังมี WordPress MU อีกรุ่นหนึ่ง ที่ไว้ให้ผู้ใช้นำ�ไปเปิดเป็นผู้ให้บริการพื้นที่ ทำ�เว็บบล็อก ที่ผู้ใช้ทั่วไปสามารถมาสมัครเพื่อสร้างเว็บบล็อกของตนเองได้

WordPress นี้พัฒนาต่อยอดมาจาก b2\cafelog ที่พัฒนาโดย Michel Valdrighi และชื่อ WordPress นี้ก็ได้มาจาก การแนะนำ�ของ Christine Selleck ซึ่งเป็นเพื่อนกับหัวหน้าทีมพัฒนา นั่นคือ Matt Mullenweg โดยปรากฏโฉม ครั้งแรกในปี 2546 ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่าง Matt Mullenweg และ Mike Little เพื่อที่จะสร้าง fork ของ b2 ในปี 2547 บริษัท Six Apart ผู้พัฒนา Moveable Type ได้มีการคิดค่าใช้งาน ทำ�ให้ผู้ใช้หันมาใช้ WordPress กัน เป็นจำ�นวนมาก 5

5 Wordpress Thai


เริ่มการทำ�งาน Wordpress Thai

เมื่อเข้ามาในระบบ จะพบหน้าต่าง เข้าทำ�งาน สู่ เซิร์ฟเวอร์จำ�ลองแบบเคลื่อนที่ ไปที่ปุ่ม Localhost จะเข้ามาสู่หน้าระบบ

จะมีลิงค์ นำ�ไปสู่การจัดการระบบ เซิร์ฟเวอร์จำ�ลองแบบเคลื่อนที่ 6

6 Wordpress Thai


จากนั้นเข้าไปที่ เข้าสู่ระบบ ก็จะพบหน้าต่างนี้

เมื่อเข้ามาในระบบแล้ว ก็จะเป็นหน้าต่างการจัดการระบบ ข้อมูล เซิร์ฟเวอร์จำ�ลองแบบเคลื่อนที่

7

7 Wordpress Thai


การจัดการ รูปลักษณ์หน้าเว็บ

เมื่อกดก็จะมีให้เลือกจัดการระบบต่าง 1.ชุดออกแบบกราฟิกบล็อก

8

8 Wordpress Thai


เพื่อเป็นแม่แบบในการ จัดทำ�ชุดออกแบบกราฟิกบล็อก 2.บล๊อกเมนูข้าง : Widgets คือการจัดการ ระบบเมนูข้าง

เมนูคำ�สั่งต่างๆ ที่ต้องการ สามารถใช้งานโดยการ ลากเข้ามาทางด้านขวามือ

9

9 Wordpress Thai


การแก้ไข สีพื้นหลัง

เป็น เมนูการนำ�รูปภาพพื้นหลัง มาใส่เพื่อในพื้นหลัง เป็นรูปภาพ หรือ พื้นหลังที่ต้องการ เมนูคำ�สั่ง เพื่อใส่รหัสสี #?????? เพือ่สร้างสีพื้นหลังที่ต้องการ

10

10 Wordpress Thai


Hander การจัดการออกแบบ และแก้ไข หัวของบล็อก

สามารถสร้าง หัวของบล็อกจากโปรแกรม อื่นๆ เช่น PhotoShop และ เซฟเป็นไฟล์ .JEG , .GIF เป็นต้น และมีต้นแบบหัวบล็อกของ แม่แบบที่ใช้

11

11 Wordpress Thai


การสร้างบล็อกเนื้อหาใหม่

หัวข้อในการสร้างเนื้อหาใหม่ รายละเอียด ขอเนื้อหาใหม่ โดยสามารถ ในข้อมูลต่างๆ อาทิ รูปแบบ VDO ลิงค์ และสามารถเขียนเป็นภาษา Html ซึ่งเป็นภาษาในการเขียนเว็บได้

12

12 Wordpress Thai


หน้า Wordpress Thai ที่ปรับแก้ไข

13

13 Wordpress Thai


ชุด ออกแบบ หัวหน้าเวป WordPress Thai

14

14 Wordpress Thai

WORDPRESS THEME DESIGN-Puwaphon-ARTI3319  

Final project for Visual communication design class by Puwaphon Wongkulchata 5111508544