Page 1

Sportpark Geneneind 0492-341803 www.bavos.nl

j a a r g a n g 2 | N ov e m b e r 2 0 1 1 |

Het gaat goed met Bavos! Even een woordje vooraf op de voorpagina van dit mededelingenblad. Het gaat goed met Bavos en dat is fijn. Dat hebben we mede te danken aan de vele vrijwilligers die telkens weer klaar staan om te helpen waar nodig. Het gaat ook goed met ons eerste elftal dat bovenin meedraait in de competitie. Ook fijn dat er elke week zoveel Bavos leden en supporters langs de lijn staan om ze aan te moedigen. Het is een prettige constatering dat zoveel mensen zo’n clubgevoel hebben. Het schept toch altijd een fijne band om met je teamgenoten, vrienden en bekenden samen van alles wat voetbal is, te genieten. Inmiddels zijn we ook allemaal wel gewend aan de nieuwe Bavos site waar alles op te vinden is van je eigen en andere teams en nog veel meer informatie over de vereniging. En alles is actueel. Ook de laatste nieuwtjes kun je op de site vinden. Zo is onder andere ook het boekje van de jaarlijkse algemene ledenvergadering van 14 november op de site te vinden. Voor het eerst een digitale uitgave van het boekje. We gaan mee met de tijd en zo hoort het ook, ondanks dat dit wel eens ooit wat kleine probleempjes oplevert. Ik hoop dat alle leden deze nieuwsbrief lezen. Het is geen dikke uitgave maar wel leuk en informatief. Namens het bestuur: voorzitter Willie van den Heuvel

Let op! Nieuwe consumptiebonnen.

Met ingang van 1-1-2012 zijn de blauwe consumptiebonnen van Bavos NIET MEER GELDIG. Na deze datum zijn deze bonnen niet meer te gebruiken. Vanaf 1 november a.s. zijn er nieuwe rode consumptiebonnen. De witte consumptiebonnen van de Activiteitencommissie zijn alleen geldig tijdens speciale activiteiten welke door hen worden georganiseerd.

1

Ledenvergadering 14 november 2011

Op maandag 14 november a.s. wordt de jaarlijkse ledenvergadering van Bavos gehouden. Aanvang 19.30 uur in onze kantine op sportpark Geneneind. Behalve de normale agenda en verslagen staat ook de verkiezing van 3 nieuwe bestuursleden op de agenda. Zie voor de functies en kandidaten het artikel “Nieuwe bestuursleden”. Ook zullen tijdens deze vergadering onze jubilarissen worden gehuldigd.

Voor (oudere) leden die geen internet hebben!!

Deze leden kunnen zich persoonlijk aanmelden bij het bestuur daar we voornemens zijn om, bij voldoende belangstelling, enkele informatiebijeenkomsten per jaar te organiseren voor deze leden. Waar de overige leden via de website op de hoogte worden gehouden, willen we de leden die niet over die mogelijkheid beschikken graag op deze manier informeren over de gang van zaken. Bij deze bijeenkomsten zal altijd een afvaardiging van het bestuur aanwezig zijn.

Trots op sponsoren | 2

Bestuursleden | 3

Terras | 4


Mooi terras Nadat de kantine gezellig was ingericht was het de beurt aan het terras. Na het plaatsen van een mooi afdak was er behoefte aan meubilair om lekker buiten te kunnen zitten. Door Rien Verbaarschot zijn drie prachtige en solide banken gemaakt met bijbehorende tafels. Om met de tijd mee te gaan is alles vervaardigd uit steigerplanken. Het ziet er allemaal geweldig uit en er wordt erg veel gebruikt van gemaakt. We hebben dan ook al vele complimenten gehad over het geheel. Nu hopen dat we lekker herfstweer krijgen en veel buiten kunnen zitten. En hou je aan de regel: geen alcoholische dranken voorbij de bloembak. Rien, bedankt!

Boekjes leden vergadering

Dit jaar zal er voor de ledenvergadering geen !!! op! boekje met agenda en verslagen huis aan huis worden verspreid. In plaats hiervan zal het boekje Let voor de ge誰nteresseerden te downloaden zijn via de website op www.bavos.nl. Voor de bezoekers van de ledenvergadering zullen ca. 75 boekjes worden gedrukt zodat tijdens de vergadering iedereen de verslagen en de agenda kan volgen. Bent u niet in de gelegenheid om de tekst via de website te lezen of te printen dan kunt u dat kenbaar maken bij Jeroen Heling, telefoonnummer 342742. Er zal dan een exemplaar bij u worden afgegeven. De reden om niet meer bij elk lid een boekje te bezorgen is dat ongeveer 50 leden aanwezig zijn op de vergadering en er ca. 550 boekjes werden gedrukt om op elk adres een exemplaar in de brievenbus te doen. Hierdoor wordt een flinke besparing op de drukkosten gerealiseerd.

Jubilarissen

Ook dit jaar hebben we binnen Bavos weer een aantal jubilarissen. Hein van den Heuvel en Theo van Lamoen zijn al 25 lid. Henk Baggermans en Henri Thijs staan al 40 jaar ingeschreven bij Bavos en Frans van Lieshout en Piet Akkers bereiken de gouden lidstatus door zich 50 jaren geleden op te geven als aspirantjes. Aansluitend aan de ledenvergadering zullen de jubilarissen worden gehuldigd. Na de huldiging is er gelegenheid om hen te feliciteren. Wij hopen dat er veel Bavos leden naar de ledenvergadering zullen komen om deze jubilarissen de hand te schudden. Laat zien dat je betrokken bent bij je club en kom naar de ledenvergadering.

4

jubilarissen 2010 Grafische vormgeving PUUR in beeld www.puurinbeeld.com


Trots op nieuwe sponsoren De jeugd van Bavos staat er de komen jaren geweldig op. Een prachtig visitekaartje voor onze vereniging, met een fantastische uitstraling). Nieuwe shirts, broeken, trainingspakken en tassen voor alle teams. Een geweldige prestatie van de sponsorcommissie maar vooral ook van de sponsoren die bereid zijn gevonden hun bijdrage te leveren aan de uitstraling van Bavos. Even een overzicht.: Hoofdsponsoren : Friture De Smuller : voorzijde alle shirts : C-1000 Johan Habraken : achterzijde alle trainingspakken : Gammele Geval : broeken alle teams : Van Houtum Installaties : tassen : Hukla (Richard Seelen) : tassen Kledingsponsoren : A-jeugd Loonbedrijf Brouwers en Tigro (Ronnie van Tilburg) : B-jeugd Vescom (Philippe van Esch) : C-jeugd Vescom en Hukla : D-jeugd Slagerij Hagelaar (Gaby Lenssen) en Autorijschool de Kimpe (Willy de Kimpe) : E-jeugd Drukkerij Vane en Gevelstuc (Marc vd Heuvel) : F-jeugd Transportbedrijf Manders (Maarten Manders) en Tigro Mede dankzij Sportskoen.nl hebben alle teams dezelfde shirts en broeken. Wie de jongens en meisjes al heeft gezien zal zeker beamen dat ze er prachtig uitzien in de roodzwart gestreepte shirts, zwarte sokken en broeken. Namens alle jeugdleden: hartelijk dank aan alle sponsoren. En niet te vergeten dank aan de personen die dit namens de sponsorcommissie voor elkaar hebben gekregen, Richard Seelen en Phillippe van Esch. Geweldig bedankt. Oh ja, de sokken worden door de jeugdleden zelf aangeschaft. Dit omdat het wassen en het drogen van de sokken moeilijk is èn vaak problemen oplevert Sokken die links zitten drogen schijnbaar moeilijk?!?!

Voor alle leden

aanmelden, afmelden of wijzigen van de lidstatus (b.v. van actief naar rustend lid, of andersom) kan ALLEEN via Jeroen Heling middels een melding op ledenadministratie@bavos.nl . Dus NIET via leider, trainer of andere personen binnen de vereniging! Voor meer info over leden en contributie zie de website van Bavos.

2


Nieuwe bestuursleden Dat het damesvoetbal populair is wisten we al. De dames veroveren nu ook hun plekje in het bestuur van Bavos. Tenminste… als de leden instemmen met het voorstel van het bestuur. Met ook nog een nieuwe voorzitter voor de jeugd zit het voor het komende jaar met het bestuur wel goed. Even de kandidaten voorstellen: Ine Bouwmans is afdelingsmanager bij De Zorgboog en moeder van de alom bekende Stefan van Ooyen èn ze is de partner van Toon van Lijssel. Ine zit dus elke week ‘opgescheept’ met voetbal. Hoewel zij nog diverse andere sportieve hobby’s heeft wil zij de functie van secretaris op zich nemen. De huidige secretaris, Susan Baggermans, heeft aangegeven na 9 jaar te willen stoppen. Alle begrip hiervoor en dank aan Susan! Sally Mathijssen - van der Horst is bereid om penningmeester van Bavos te worden. Sally is wekelijks op het sportpark te vinden als leidster/speelster bij Dames 2. Ze is 33 jaar jong en werkt als accountant bij een accountantsadviesbureau. Sally en Ine draaien al vanaf augustus mee in de bestuursvergaderingen om alvast ervaring op te doen met het reilen en zeilen van Bavos. Willy de Kimpe draait inmiddels bijna een jaar mee als interim-voorzitter van de jeugdcommissie. Willy woont in Dierdonk en is zelfstandig rijschoolhouder. Zijn zoon Roel voetbalt in de E-jeugd. Samen met de coördinatoren van de jeugd heeft hij alles onder controle en kunnen we trots zijn op de organisatie zoals die momenteel draait. Tijdens de ledenvergadering hopen we deze drie kandidaten definitief in het hoofdbestuur op te nemen. Een goede reden voor iedereen om te komen stemmen op 14 november.

Nov

Een supporter tegen de scheidsrechter: “Waar is je hond?” De scheidsrechter, verbaasd: “Ik heb helemaal geen hond.” De supporter: “Wat? Blind en dan geen hond!?”

14

Verzorging A-selectie Als we naar ons sportpark kijken is het facilitair allemaal prima op orde.

Vanuit de Technische Commissie zijn we erg trots op onze sportverzorging. Zowel op de behandelruimte als op degene die daar wekelijks onze spelers verzorgt. Al voor het 3de seizoen is de verzorging van de A-selectie in de vertrouwde handen van Franca Michels. Franca heeft de erkende opleiding gedaan voor sportmasseur bij de NGS (Nederlandse Genootschap voor Sportfederatie), daarnaast is ze ook gecertificeerd in het elastisch tapen (kinesio-taping). “De sportmasseur is er ter preventie van en herstel bij blessures. Ook verzorgingsadviezen en EHBSO (Eerste Hulp Bij Sportongevallen) zijn erg belangrijk”, aldus Franca. Franca speelt daarnaast ook een belangrijke rol buiten haar ‘kamer’. “Op zijn tijd serieus, maar als het kan ook lekker gezellig nakletsen in de kantine, dat hoort ook bij teambuilding”, aldus Franca. De spelers zijn ook heel content met Franca als verzorgster: “We kunnen allemaal bij haar terecht met vragen, pijntjes en blessures. Ze is echt geweldig, zowel als verzorgster als als persoon”, aldus een selectiespeler. De afspraken die door Bavos met Franca gemaakt zijn, betreffen de verzorging van de spelers van de A-selectie. Overige Bavosleden zijn (op afspraak) ook welkom bij Franca, alleen zij moeten voor hun behandeling dan wel een kleine vergoeding betalen.

3

Bavos  
Bavos  

Mededelingenblad november 2011

Advertisement