__MAIN_TEXT__

Page 1

SAUNA -

KATALOOG

Et tevalm i s tu s | Ehi tus | H oold us


ta i h E n ga! i u t e sa ark m Puu


4

P U U M A R K E T / S AU N A E H I T U S

SAUNA PLANEERIMISEGA saab igaüks ise hakkama

L

eiliruumi kavandamises pole midagi keerulist, tuleb vaid teada ja arvesse võtta järgmisi põhipunkte.

Asukoht

Suurus

Leiliruum paikneb nüüdisaegsetes hoonetes üldjuhul kas teiste sanitaarruumide koosseisus või nende lähedal – saun ja pesuruum moodustavad ühtse funktsionaalse terviku. On ka mitmeid ehituslikke iseärasusi, mis kõrvuti paiknemist õigustavad: sauna ja pesuruumi siseklimaatilised karakteristikud, näiteks suur suhteline niiskus ja kõrgem temperatuur, on sarnased, see tähendab, et mõistlik on ruumid lahendada tervikuna ja teha ka hüdroisolatsioonitööd ühtse alana. Muidu võib juhtuda, et tuleb kasutada erilahendusi või põhjendamatult keerulisi ehituslikke võtteid.

Leiliruumi suurus sõltub saunaomaniku soovidest ja võimalustest. Eelistusi on erinevaid, aga üldjuhul ehitatakse saun olemasolevasse ruumi, mitte ei ehitata hoonet sauna ümber - ehk oluliseks faktoriks on vaba ruumi olemasolu, mis määrab, kui suurt leiliruumi on üldse võimalik ehitada.

Kindlasti peaks uks võimaldama saunas korralikku õhuvahetust. Ja muidugi oleks hea, kui uks rõõmustaks nii silma kui ka rahakotti.

Saun on koht, kus lõõgastuda ja puhastuda. Aga mitte ainult. Meie kultuuriruumis on laialt levinud põhimõte, et saunamõnusid nauditakse üheskoos – see on koht, kus suheldakse, kus ollakse koos. Seega võiks saun mahutada korraga vähemalt kahte-kolme inimest. Saunalava pikkuseks võiks arvestada umbes 60 cm ühe istuja kohta. Kui soovitakse, et saunas saaks ka pikali visata, peaks lavaruumi olema nii palju, et pikutajal poleks ebamugav. Saunalaval võiks siis

pikkust olla kahe meetri kandis. Sauna sügavust arvutades tuleks võtta aluseks kerise mõõt koos ohutuskujadega, millele liidetakse alumise lava sügavus 40 cm ja ülemise lava sügavus 60 cm. Kaks viimast mõõtu on soovituslikud, neid võib muuta vastavalt sellele, kuidas lava sauna mahub või mida mugavamaks peetakse.


P U U M A R K E T / S AU N A E H I T U S

5

Leiliruumi kõrgusele pole piire seatud, aga enamasti jääb see vahemikku 210–230 cm. Soe soovitus on arvestada ülemise lava ja lae vahelise kõrgusega. See võiks olla 100–120 cm – siis on tagatud, et istuda saab sirge seljaga ja samas saab kätte ka leili. Kõrgemal asuv lava võib osutuda ebamugavaks ja ülemäära kuumaks, madalama puhul on oht leilist ilma jääda. Ülemise ja alumise lava vaheline kõrgus võiks olla u 45 cm, sest siis saab mõnusalt jalgu toetada. Alumise lava kõrgus põrandast võiks olla u 50 cm, mis on kõrgem kui traditsiooniline trepiaste – nii saab hõlpsalt lavale ronida.

Kuju Heas leiliruumis on tagatud õhu loomulik takistusteta liikumine. Väga sopiline ruum ei ole sauna jaoks hea, samuti tasub hoiduda eenduvatest väljaehitistest lae tasapinnas, sest need takistaksid kuuma õhu liikumist lava kohale.

www.puumarket.ee


6

P U U M A R K E T / S AU N A E H I T U S


P U U M A R K E T / S AU N A E H I T U S

Ventilatsioon Ka kõige paremate kavatsuste ja kõrgeima meisterlikkusega ehitatud saunas võib mõnus elamus saamata jääda, kui ventilatsioonile pole pööratud piisavalt tähelepanu.

Kui saun ehitatakse uude hoonesse, peaks ventilatsiooni vaatama kui tervikut ning see ülesanne on mõistlik jätta kütte- ja ventilatsiooniinsenerile, kes arvutab vajalikud õhuvahetushulgad ja tasakaalustab hoone ventilatsiooni juba projektistaadiumis.

Juhendeid on erinevaid ja neis antud suunised sauna õhuvahetuse normväärtuste kohta erinevad üksteisest mitmekordselt, ulatudes vastavalt 3–6 korrani tunnis. Soovitame aluseks võtta kohalikud ehitus- ja projekteerimisnormid: heaks baasväärtuseks on 2 l/s/m2.

Ventilatsiooniavad võiksid saunas asetseda nii, et sissepuhe oleks kerise all põranda lähedal ning väljatõmme kerisest diagonaalis ruumi sisekõrguse alumise kolmandiku piiril. Väljatõmbe võib võimalusel paigaldada ka vahetult ülemise lava alla.

www.puumarket.ee

7

Kindlasti tuleb aegsasti hoolikalt läbi lugeda ka paigaldatava kerise kasutusjuhend, sest kerise õhuga varustamine võib vajada eritingimusi. Üldjuhul saab leiliruum õhu ukse all asuva pilu kaudu. Kui aga uksepilu on kaugel või sellest ei piisa, on vaja teha kerisele oma ventilatsiooniava, kui paigaldusjuhend seda nõuab.


8

P U U M A R K E T / S AU N A E H I T U S

Keris Korstna olemasolul võib otsustada nii puu- kui ka elektrikerise kasuks. Korstna puudumisel on võimalik valida elektrikerise või infrapunaelemendi vahel. Kerise võimsus valitakse sauna kubatuuri järgi: tavaliselt 1 kW võimsust 1 m3 kohta. Kui saunas on suured klaaspinnad, tuleb arvutada juurde u 0,5 kW klaaspinna ühe ruutmeetri kohta. Siis on tagatud, et saunas saavutatakse soovitud temperatuur (olenevalt kasutaja eelistustest) 30–50 minutiga ning see püsib kogu saunatamisaja. Puukeris ühendatakse korstna suitsulõõri ja seda peaks tegema vastava kutsetunnistusega isik, kes suudab tagada, et kõik ühendused ja läbiviigud vastavad tuleohutusstandarditele. Kindlasti tuleb veenduda, et korstna temperatuuriklass vastaks kerise karakteristikutele ja selle jaoks oleks olemas eraldi lõõr.

Hooldus Puit, millest saunad ehitatakse, on naturaalne materjal, see aga tähendab, et sauna pikaealisuse tagamiseks tuleb puitpindasid kaitsta ja hooldada. Saunamaterjalid saavad väga suure soojus- ja niiskuskoormuse osaliseks, mis võib rikkuda puidu väljanägemise ja vastupidavuse. Korraliku hooldusega on see aga ennetatav.

Enne sauna kasutuselevõttu tuleb kõik puitpinnad töödelda puidukaitsevahendiga, olgu selleks siis õli või vaha. Et sauna eluiga veelgi pikendada, tasub kasutada termotöödeldud puitu – see paneb bioloogilistele mõjuritele paremini vastu, on stabiilsem ja lisaks ka nägusa suitsuse tooniga. Termotöödeldud materjale on saada erineva töötlusastmega: tavaline ja intensiivne. Viimane annab sügavama tumeda tooni. Ka termotöödeldud materjal tuleb kaitsevahendiga töödelda. Pärast saunaskäiku tuleb lavade restid võimalusel püsti tõsta, et need saaksid paremini kuivada. Ka tasub keris alati saunaskäigu järel veel pooleks tunniks tööle jätta, et tõhustada puidu kuivamist. Niiskust aitab eemaldada ka piisav ventilatsioon. Kindlasti ei tohi aga puitpindadele jääda seisvat vett, ka ei maksa sauna pesta voolava veega – pindasid tuleks puhastada niiske lapiga. Kord kahe aasta tagant võiks sauna puitpinnad lihvida ja uuesti kaitsevahendiga töödelda. Ebapiisav hooldus on üks peamisi põhjuseid, miks sauna puitmaterjalid saavad kahjustada ja vajavad lõpuks väljavahetamist. i.


P U U M A R K E T / S AU N A E H I T U S

Allikas: Thermory

www.puumarket.ee

9


10

T H E R MO RY / S AU N A P U I TM AT E RJ A L I D

SAUNAEHITUSE IDEED JA LAHENDUSED Kas oled mõelnud, miks on saunad enamasti üsna ühesugused? Kuidas muuta oma saun eriliseks? Üks nutikas võimalus, mis tagab omanäolise tulemuse, on kasutada tavapärasest lühemaid seinavoodrilaudu. Themory pakub selleks ainulaadseid premiumklassi saunamaterjale.

Vertikaalsed ja diagonaalsed kombinatsioonid Lühike voodrilaud pakub lugematul hulgal võimalusi erakordsete pindade loomiseks alates klassikalisest ja nostalgilisest kalasabamustrist ning lõpetades millega iganes. Lase vaid fantaasial lennata! Erineva pikkuse ja värvitooniga laudu kombineerides saad luua oma saunast tõelise vaatamisväärsuse.


T H E R MO RY / S AU N A P U I TM AT E RJ A L I D

11

Selles klassikalises-nostalgilises kalasabamustriga saunas on kasutatud lühikesi haavapuidust voodrilaudu ja erinevaid liiste. Puit: haab Seinaprofiil ja mõõt: STP, 15 x 90 mm Liistud: voodrilaudade ühenduskohtades Thermory liist KA 8 x 35 mm, nurgas liist SI 15 x 18 mm. Üks näide saunast, mille seintel on maitsekalt kombineeritud naturaalset ja termotöödeldud haavapuitu. Ühel pildil on heledamat tooni materjal üleval ja tumedam allpool, teises saunas vastupidi – vali endale meeldivam variant. Puit: haab, termotöödeldud haab Seinaprofiil ja mõõt: STP, 15 x 90 mm Vertikaallaudise ühenduskohtades annab eriti kvaliteetse tulemuse see, kui lõigata lauaotsad mitte 90-, vaid 45-kraadise nurga alla - nagu on näidatud siin joonisel.

www.puumarket.ee


12

T H E R MO RY / S AU N A P U I TM AT E RJ A L I D

Efektsed valguslahendused Üks põnevamaid viise lisada saunale nii efekti kui ka hubasust on valgus. Saunas tekib üheainsa nupuvajutusega eriline atmosfäär, kui kasutad voodrilaua ühenduskohtades näiteks süvistatud valgusliiste või peidad valgustid seinast eenduva kattelaua taha. Nutikalt loodud nurgasaun: väga lihtsatest materjalidest, kuid äärmiselt hubane ja eriline tänu efektsele vertikaalsele valguslahendusele. Valgusliist on süvistatud voodrilaudade ühenduskohtadesse. Puit: lepp Seinaprofiil ja mõõt: STP, 15 x 90 mm Selles saunas on valgustus osavalt peidetud stiilselt laia laua taha, mis muuhulgas katab ka voodrilaudade ühenduskoha. Puit: termotöödeldud magnoolia Seinaprofiil ja mõõt: STS3, 15 x 185 mm Üks lihtne idee valgusribade lisamiseks T-liistude abil: T-liist 17 x 63 mm, mis toetub UK 12 x 42 mm liistule.

T-liist 17 x 63mm, mille all KA-liist 8 x 34 mm.


T H E R MO RY / S AU N A P U I TM AT E RJ A L I D

Laua jätkamine katteliistudega või peidetult Palju leidlikke võimalusi lühema voodrilaua jätkamiseks pakuvad erineva laiusega katteliistud, mis võivad olla nii seinaga samas toonis kui ka rõhutatult kontrastsed. Jätkates aga lauda hoopis saunalava all või seljaresti taga, peidad jätkukoha sootuks. See lahendus on eriti sobiv vertikaalse seinavoodri puhul. Kõige lihtsam viis on kasutada voodrilaudade ühenduskohtades samast puuliigist ja sama tooni katteliiste: näiteks nagu pildil näidatud Thermory T-liist. Puit: lepp Seinaprofiil ja mõõt: STP, 15 x 90 mm Vertikaalse sisevoodri laudu on kõige lihtsam jätkata saunalava all või seljaresti taga – sel juhul jäävad jätkukohad täiesti peitu. T- ja KA-liistude kinnitamiseks sobivad viimistlus- või dekoratiivnaelad. T-LIIST

KA-LIIST

www.puumarket.ee

T-liist on ümaramate servadega, teiste liistudega võrreldes on selle laudise peale jääv nähtav osa kõige õhem (ca 5 mm) – niisugune liist jääb seinal kõige vähem silma. Puit: lepp Seinaprofiil ja mõõt: STP, 15 x 90 mm Katteliist: T-liist 17 x 63 mm Thermory KA-liiste saab aga kasutada ka disainielemendina: katvate liistude kõrvale sobivad hästi teist mõõtu ja tooni liistud. Sel moel kombineerides saad kujundada tavapärasest põnevama ja särtsakama saunaruumi. Puit: haab (seinavooder), termotöödeldud haab (lavaelemendid ja liistud) Seinaprofiil ja mõõt: STP, 15 x 90 mm Katteliistud: KA-liist 8 x 34 mm ja 8 x 65 mm

13


14

T H E R MO RY / S AU N A P U I TM AT E RJ A L I D

Nutikad väikesed saunad Tihtipeale tundub, et sauna jaoks peab olema hoones eraldi planeeritud koht või ohtralt ruumi. Tegelikult saab selle väikese heaoluoaasi mahutada peaaegu kõikjale: suuremasse vannituppa või hoopis katusealusesse, kus samuti on hea kasutada lühemaid voodrilaudu. Üks suurepärane näide saunast, mis on ehitatud katusealusesse ruumi. Täisklaasist esisein annab õhulisust ja osavalt läbimõeldud valgustus lisab hubasust, ka on saunal mõnus katuseaken. Keris on siin paigaldatud tagumise seina taha: sellised peidetud kerisega lahendused on mõnes riigis väga populaarsed.

Puit: haab Seinaprofiil ja mõõt: STS4, 15 x 120 mm

Suuremasse vannituppa mahutatud saun. Väike, aga multifunktsionaalne: lisaks elektrikerisele on saunas ka infrapunaelemendid. Sellistes kombisaunades saavad lõõgastavat soojust nautida ka need, kes eelistavad mahedamat temperatuuri.

Puit: haab, termotöödeldud Seinaprofiil ja mõõt: STP, 15 x 90 mm


T H E R MO RY / S AU N A P U I TM AT E RJ A L I D

Lühemate voodrilaudade kasutamise eelised

> Keskkonnasäästlik materjalikasutus Meie jaoks on tähtis, et tootmine ja puidukasutus ehituses oleks võimalikult loodussõbralik. Lisaks efektsetele disainilahendustele on lühemal voodrilaual ka suur keskkonnasäästlik mõju – puit kasutatakse maksimaalsel määral ära.

15

> Kiired tarned Enamasti on lühematel laudadel lühike tarneaeg – või need on juba laos olemas. > Soodsam hind Meeldivaks boonuseks on kindlasti ka märkimisväärselt soodsam hind: lühikesed voodrilauad on oluliselt odavamad kui kahemeetrised ja pikemad.

Puit: haab Seinaprofiil ja mõõt: STP, 15 x 90 mm

www.puumarket.ee


16

T H E R MO RY / S AU N A P U I TM AT E RJ A L I D

DISAINI OMA

unistuste saun

Tahaksid, et sinu saun oleks eriline? mõõte.

Thermory pakub selleks inspireerivaid materjale, toone ja

Nii Eestis kui ka mujal Põhja-Euroopas on levinuimaks saunamaterjaliks punakat tooni lepp, sellele järgnevad termotöödeldud haab ja naturaalne haab. Kõige traditsioonilisem ja ka lihtsam terviklahendus on seejuures niisugune, et nii seinad, lagi kui ka lava on samast puuliigist ning kogu voodrilauamaterjal sama profiili ja mõõduga.

Erinevad profiilid, laudade pikkused-laiused ja värvitoonid loovad lõputult võimalusi.

Viimasel ajal on saun aga muutunud omaette disainiobjektiks, mis pakub lisaks heale leilile ka silmailu. Kui soovid, et saun oleks pilkupüüdev ja erilise atmosfääriga paik, tasub kasutada eksootilisemat puitu ning kombineerida erinevaid mõõte, puuliike ja värvitoone.

Üks levinud disainiidee on kasutada seintel rahulikku heledat tausta pakkuvat puitu, lava teha aga kontrastsest tumepruunist materjalist, näiteks kauni mustriga termotöödeldud radiata männist. Veidi ebapraktilisem, aga väga kaunis on ka vastupidine variant – hele lava ja tumedad seinad.

Kes liiga lennukalt alustada ei soovi, aga siiski tahaks natuke huvitavamat lahendust, võib lihtsalt kombineerida erinevaid voodrilaudu, näiteks traditsioonilist STP-profiili erilisema SRPprofiiliga.

Eriti huvitava lahendusena võib ka sauna laes kasutada tumedat puitu. Samuti saab kontraste luua, mängides erinevate materjalilaiustega: näiteks kitsas seinavooder ja laiad lavalauad – või vastupidi. Põnevaid võimalusi pakub ka puiduvaliku laiendamine. Näiteks kui seljarestide ja lavamoodulite puhul on oluline, et puit ei läheks kuumaks, siis seintes või laes võib ilu nimel vabalt kasutada ka mõnda sauna kontekstis harjumatut puitu, näiteks laiu ja kaunimustrilisi termotöödeldud saarelaudu.


T H E R MO RY / S AU N A P U I TM AT E RJ A L I D

17

Vooder: termotöödeldud haab STP 15 x 90 mm ja SRP 15 x 82 mm Lavad: termotöödeldud radiata männi puidust lavamoodulid Quality Hotel Lapland, Rootsi

Vooder: haab STS4 15 x 120 mm Lavad: tume termotöödeldud lepapuit SHP 27 x 135 mm Erasaun, Holland

Vooder: termotöödeldud saar STS4 19 x 185 mm Lavad: haab SHP 28 x 90 mm Seljaresti detailid: harjatud tume termotöödeldud lepp Erasaun, Saksamaa

www.puumarket.ee


18

T H E R MO RY / S AU N A P U I TM AT E RJ A L I D

Thermory Magnolia ja Radiata disainseeriad Kui soovid anda oma saunale unikaalse ilme, tee tutvust Thermory disaintoodetega. Magnolia ja Radiata tootesarjade laiad termotöödeldud lauad muudavad ruumi tõeliselt omanäoliseks ja luksuslikuks. Radiata seerias on olemas ka täiskomplekt lavadetaile.

Termotöödeldud tugev magnoolia Magnoolia ehk hariliku tulbipuu (Liriodendron tulipifera) kasvupiirkond on peamiselt PõhjaAmeerika keskja idaosa. Naturaalsel magnooliapuidul on kreemjalt kuldne, selgelt eristuvate tumedamate aladega värvivarjund ja iseloomulik süü, mis meenutab saare ja radiata männi oma.

TERMOTÖÖDELDUD JA HARJATUD MAGNOOLIA Ainulaadne välimus koos madala tihedusega teeb magnooliapuidust sobiva saunamaterjali ning erakordselt laiad lauad võimaldavad luua väärika ja erilise saunaruumi. Thermory tootevalikus on magnooliast saunamaterjalid termotöödelduna. Termotöötlus annab puidule parema vastupidavuse ja

kauni tumeda varjundi. Magnooliale iseloomulikku puidumustrit on võimalik veelgi rõhutada, kui valid harjatud viimistlusega lauad. Et säilitada puidu pilkupüüdvad omadused, tuleb seda töödelda ja hooldada sobiva puidukaitsevahendiga. Üks võimalus selleks on õlitamine, mis annab puidule sügava erksa tooni.

THERMALLY TERMOTÖÖDELDUD MODIFIED WOOD PUIT LUXURIOUS LAIAD LUKSUSLIKUD LAUAD WIDE PANELS BRUSHED HARJATUD FINISH SAADAVAL AVAILABLE VIIMISTLUS ATTRACTIVE, HUBANE JA ILUS TERMOTÖÖDELDUD JA ÕLITATUD MAGNOOLIA* õlitada omal soovil

COZY AESTHETIC EMBOSSED NATURAL WOOD PAINT TO YOUR PREFERENCE


T H E R MO RY / S AU N A P U I TM AT E RJ A L I D

Thermory tootevalik

Seinad ja lagi: termotöödeldud magnoolia STS3 15 x 185 mm Lavad: SHP 28 x 185 mm Erasaun, Eesti

Saunamaterjalid: voodrilauad ja lavalauad

Voodrilauad: termotöödeldud magnoolia STS3 15 x 185 mm

www.puumarket.ee

19

lavalauad: termotöödeldud magnoolia SHP 28 x 185 mm


20

T H E R MO RY / S AU N A P U I TM AT E RJ A L I D

Termotöödeldud luksuslik radiata mänd Männi mainimine võib mõne saunafänni küll esimese hooga ära ehmatada, kuid tegemist pole tavalise meile tuttava männiga. Eksootilist päritolu kiirjas mänd ehk radiata mänd (Pinus radiata) kasvab Põhja-Ameerika lääneosas, Uus-Meremaal, Austraalias, LõunaAafrikas, Tšiilis ja paiguti ka Euroopas. Kiire kasvu ja suurepärase kvaliteedi tõttu on see üks enim kasvatatavaid okaspuuliike. Radiata männi puit on hästi kerge, oksakohtadeta, ei aja vaiku ega pinde, ei muutu liiga kuumaks – nii sobib see ülihästi saunalavade materjaliks. Lisaks praktilistele väärtustele on puit väga kauni iseloomuliku süüga ning võimaldab toota luksuslikult laiu (kuni 185 mm) laudu. Puit on pinnakriimustuste osas küll mõnevõrra tundlik, kuid mõistliku

TERMOTÖÖDELDUD JA HARJATUD RADIATA MÄND kasutamise korral kaunistab sauna palju aastaid. Thermory tootevalikus on radiata männist saunamaterjalid termotöödelduna. Termotöötlus annab puidule pruuni varjundi ja ainulaadse välimuse. Puidu kaunist mustrit saab veelgi rõhutada, kui kasutad harjatud materjali.

Eriti eksklusiivselt mõjub, kui lauad õlitada – see muudab värvitooni erakordselt sügavaks ja luksuslikuks.

THERMALLY TERMOTÖÖDELDUD MODIFIED WOOD PUIT LUXURIOUS LAIAD LUKSUSLIKUD LAUAD WIDE PANELS BRUSHED HARJATUD FINISH SAADAVAL AVAILABLE VIIMISTLUS TERMOTÖÖDELDUD JA ÕLITATUD RADIATA MÄND* õlitada omal soovil

ATTRACTIVE, HUBANE JA ILUS

COZY AESTHETIC EMBOSSED NATURAL WOOD PAINT TO YOUR PREFERENCE


T H E R MO RY / S AU N A P U I TM AT E RJ A L I D

Thermory tootevalik Saunamaterjalid: voodrilauad, lavalauad ja liistud

Seinad ja lagi: termotöödeldud radiata mänd STS4 19 x 185 mm Lavad: haab SHP 28 x 90 mm Erasaun, Saksamaa

Valmiselemendid: lavamoodulid, lavaseelik, seljarest ja pink

Voodrilauad: termotöödeldud radiata mänd STS4 15 x 140 mm (tootevalikus ka 90 mm ja 185 mm laiad lauad)

www.puumarket.ee

lavalauad: termotöödeldud radiata mänd SHP 26 x 92 mm (tootevalikus ka 140 mm ja 185 mm laiad lauad)

21

Radiata männist lavadetailide komplekt


22

T H E R MO RY / S AU N A P U I TM AT E RJ A L I D

Thermory lavamoodulid muudavad saunaehituse sujuvaks Saunainterjööris nõuab kõige rohkem läbimõtlemist ja meisterdamist lava. Kas ehitad uut sauna või tahad välja vahetada olemasoleva lava – töö kulgeb kõige hõlpsamalt, kui kasutad Thermory meistrite käe all valminud lavamooduleid ja teisi valmisdetaile.

Lava ehitamist kavandades tasub silmas pidada, et ühe inimese kohta peaks laval olema vähemalt 60 cm ruumi, nurgaga lava puhul on vaja arvestada ka piisava jalaruumiga. Lavamooduleid on mitmes pikkuses ja tavaliselt kahes laiuses. Enamasti kasutatakse laiemat moodulit ülemisel ja kitsamat alumisel astmel, aga kui saunaruum on avaram, võib ka alumine moodul olla lai. Tavapärase kaheastmelise lava asemel võib ehitada hoopis kolmeastmelise. Igaüks saab disainida just endale sobiva saunalava, lõigates mooduleid lühemaks või kitsamaks ja kombineerides erinevate laiustega.

Puit: lepp Seinaprofiil ja mõõt: STP, 15 x 90 mm

Kui saunaruumi sobib ka L- või U-kujuline lava, saab lisaks tavapärastele moodulitele kasutada ka nurgamooduleid. Kui lavade otsad jäävad nähtavale, on võimalik katta need spetsiaalsete otsadetailidega. Nurgamoodulite ja otsadetailide üleminekud on kenad ja kasutajasõbralikud. Lava nurgamooduliga sobib hästi kokku nurga-seljarest, mis pakub lisaks mugavusele ka efektset lisavõimalust: seljaresti taha peidetud valgustitega saab luua eriti hubase atmosfääri. Thermory valmistoodete valikus on ka seljarestid, lavaseelikud, käetoed, pingid ja põrandarestid. Need kõik on omavahel sobiva disainiga. Võimalusi on palju, igaüks saab kujundada oma saunast ühtse ja harmoonilise terviku. Soovime häid ideid, ladusat ehitamist ja mõnusaid saunaelamusi!

Puit: lepp Seinaprofiil ja mõõt: STS4, 15 x 120 mm


T H E R MO RY / S AU N A P U I TM AT E RJ A L I D

Lavamoodulid 1 3 2

5

4 8

6

9

7 10

1

SELJAREST

6

ALUMINE LAVAMOODUL

2

ÜLEMINE LAVAMOODUL

7

KÄETUGI

3

NURGAMOODUL

8

KERISEKAITSE

4

LAVA OTS (VASAK)

9

PINK

5

LAVASEELIK

10

PÕRANDAREST

www.puumarket.ee

23


24

P U U M A R K E T / S AU N A P U I TM AT E RJ A L I D


P U U M A R K E T / S AU N A P U I TM AT E RJ A L I D

25

Allikas: TEKNOS

www.puumarket.ee


26

S A U N U M / S AU N A S I S E K L I I M A S E A D M E D

ÕIGE SAUN

turgutab ja lõõgastab Saunaskäik peaks tagama tervisliku lõõgastuse, olgu omaette medi-

teerides või pere, sõprade ja trennikaaslastega aega veetes. Tegelikult ei naudi aga paljud inimesed sauna kõrvetavat ebaühtlast leili ning hapnikuvaest õhku. Nüüd on olemas lahendus – Saunumi unikaalne tehnoloogia muudab saunaskäigu ühtlaselt mahedaks, mõnusaks ja ergutavaks.

„Me kõik ootame, et saun mõjuks lõõgastavalt ja tervistavalt, aga paljudele inimestele on saunaskäik kannatus – ehkki seda teistele enamasti ei tunnistata. Tulikuum veeaur, mis kõigepealt koguneb lae alla ja kondenseerub siis inimese nahale, on paljudele täiesti talumatu,” räägib Saunumi esindaja Henri Lindal.

Saunumuna a s b a muud saks! mõnu

‘‘

„Koos Tallinna Tehnikaülikooliga viisime läbi uuringu, millest selgus, et klassikalises saunas võib temperatuuri erinevus pea ja jalgade juures olla koguni üle 90 kraadi. Ideaalis võiks see aga nii üleval, lae all, kui ka allpool, jalgade juures, olla ühesugune. Seepärast saigi loodud unikaalne Saunumi tehnoloogia, mis segab ülemise kuuma õhu alumise jahedama õhukihiga ja tagab saunaruumis ühtlase temperatuuri.” Saunum Premium


S A U N U M / S AU N A S I S E K L I I M A S E A D M E D

Uuringust selgus veel, et enamasti on Eesti saunades CO2 tase soovitatust palju suurem (üle 2000 ühiku). Sellises keskkonnas võib kergesti tekkida stressitunne, sest süda pumpab verd kehas eriti kiiresti, et jahutada aju, see aga kiirendab pulssi, mistõttu väsimus on kiire tulema. Ka ilmnes uuringust, et Eesti saunade üks suur probleem on kesine ventilatsioon. Ventilatsiooniava kipub saunadel olema ainult laes, mistõttu kogunebki kuum aur lae alla ja õhuringlust ei teki. Õigesti ehitatud saunas peaks ventilatsioon olema ehitatud nii, et sissepuhe on leiliruumi laes (kerise läheduses) ning väljatõmme diagonaalis leiliruumi alumises kaugemas nurgas. Saunumi keriste ainulaadne tehnoloogia ühtlustab kuuma ja külma õhu-

www.puumarket.ee

27

voolu, segades kõrge CO2 tasemega õhku hapnikurikkama õhuga (näiteks õhuga, mis leiliruumi ukse alt sauna pressib) ning laseb saunas korralikult higistada ja häirimatult hingata, selgitab Lindal ning nendib, et tema tutvusringkonnas on nüüd saunainimesteks saanud ka need, kes varem väga leili võtma ei kippunud.


28

S A U N U M / S AU N A S I S E K L I I M A S E A D M E D

Mõjub hästi veresoontele ja hingamisteedele

Higistama hakkavad tänu Saunumile ka need, kes varem seda ei teinud – aga puhastumine läbi higistamise ongi ju sauna mõte!

Kahe rahvusvahelise patendiga Saunum teeb saunast koha, mis kaitstud Saunumi kohta võib on tõesti mõeldud lõõgastumiseks. liialdamata öelda: revolutsiooniline „Tavalisse sauna minnes on inimesel leiutis. jalad jahedas ja pea soojas, mistõttu keha annab vastandlikke signaale Lisaks õhu segamise ja temperatuuri ega saa pikka aega aru, et peaks ühtlustamise patendile on Saunumil hakkama higistama,” kirjeldab ka unikaalne patenteeritud soolaLindal. „Kui aga leil tuleb alt ja on doseerimise süsteem. Kõik Saunumi ühtlane, on soojusvahetus nahaga seadmed on varustatud Himaalaja parem, higistamine algab kiiremini soola kristallidega, mille osakesed ja inimesed suudavad tavapärasest jõuavad leiliruumi õhku. pikemalt leili võtta.” Niisugune niiske ja soolakas õhk Sageli tuleb ette, et inimesed, mõjub erakordselt hästi nii nahale kes seni suutsid leiliruumis välja kui ka hingamisteedele: sellises kannatada 5-7 minutit korraga, õhus on mõnus hingata, see mõnulevad pärast Saunumi leevendab hingamisteede haigusi kasutuselevõttu saunalaval 15-20 põdejate vaevusi ja mõjub hästi allergikutele. Saunumi saunas minutit. saavad käia ka astmaatikud.

Saunumi seadme toimimispõhimõte. Saunum Professional. Viimsi Spa

Saunum võib leilisauna muuta aurusaunaks „Ei maksa karta, et Saunumi seadet soetades kaob võimalus soovi korral ka kõrvetavat leili võtta, sest õhusegamisseadme saab kas üldse välja lülitada või muuta seadme võimsust, reguleerides nii leili intensiivsust,” rääkis Henri Lindal. „Oleme Saunumi lahendusi installeerinud nii puuküttel kui ka elektrikerisega saunadesse, aga testinud seda ka suitsusaunades, mida annab Saunumi abil muuta veel paremaks.” Uudseid patenteeritud saunalahendusi saab proovida näiteks Viimsi spaas, L’Embitu hotelli spaas, Sangaste lossis ja Ammende Villas, aga ka näiteks Saunamaailma saunakülas.


S A U N U M / S AU N A S I S E K L I I M A S E A D M E D BASE SOLUTION Ideaalne valik neile saunaomanikele, kes soovivad oma saunakogemust täiustada, kuid ei soovi loobuda olemasolevast puudega köetavast või elektrikerisest. Tänu ühtlasemale õhuniiskusele ja -temperatuurile pole saun kehale kurnav, see pakub loomulikumat heaolutunnet. Ka võimaldab see lahendus muuta tavalise sauna kuumaks aurusaunaks.

PRIMARY Saunumi uudistoode. Kompaktne, kuid igati korraliku kivimahuga keris on mõõtmetelt väiksem kui Premium, sobides hästi väiksematesse leiliruumidesse (sh korterisaunad).

SAUNUM PREMIUM Suurepärane lahendus neile, kes soovivad oma sauna paigaldada parima põhjamaise minimalistliku disainiga komplekslahenduse: keris + õhusegamisseade. Premium on praegu kõige populaarsem Saunumi keris, tänavu septembri lõpus pälvis see Bruno 2020 disainiauhindade jagamisel võitjatiitli insenertehnilise tootedisaini kategoorias.

PROFESSIONAL Saunumi kroonijuveel. Üle 200 kg kivimassiga võimas keris (12 - 23 kw) on mõeldud eeskätt suurematele leiliruumidele.

29


30

A N D R E S G L A SS / S AU N AU KS E D

ÕIGE UKSEGA

lood unistuste sauna Iga

mehe unistus on ehitada endale üks korralik saun, mis oleks mõnusalt kuum, turgutaks tervist ja näeks ka soliidne välja. Neid soove silmas pidades tuleb aga juba sauna planeerima asudes arvestada paljude üksikasjadega, mis kokku peaksid moodustama ühtse terviku ja võimaldama tulevikus mõnusaid saunaelamusi.

Saunaukse valik võib esmapilgul tunduda kõige lihtsam asi, tegelikkuses võib aga valesti valitud uks muuta saunaskäigu õudusunenäoks. Umbne ruum ja põletav leil, kõrvetatud pihud ja vaigused ukselengid on ainult väike loetelu võimalikest muredest.

turgutama mõeldud saunaskäigu muuta kahjulikuks või isegi ohtlikuks. Kolmandaks peaks uks võimaldama saunas korralikku õhuvahetust. Ja muidugi oleks hea, kui uks rõõmustaks nii silma kui ka rahakotti.

Kas on võimalik Mida tuleks sau- soetada saunanale ust valides ust, mis vastaks silmas pidada? kõigile nendele nõuetele? Esiteks tuleb arvestada, et saunauks peab olema kasutatav suure niiskuse ja pidevate temperatuurikõikumiste tingimustes. Teiseks on väga oluline, et uks oleks valmistatud ökoloogiliselt puhtast materjalist, mis ei hakka kuumenedes eraldama kahjulikke aineid – need võivad tervist

Aga loomulikult! Andres Glass Solutions saunauksed peavad ekstreemsetes tingimustes väga hästi vastu ning loovad avatud ja soliidse interjööri. Andrese ustevalikust leiab sobivad nii klassikalises kui ka modernses stiilis saunale.


A N D R E S G L A SS / S AU N AU KS E D

31

Andrese saunauste eelised > Karastatud 8 mm klaas on tavalisest klaasist viis korda tugevam, see on ohutult kasutatav kuni 300°C juures ja talub kuni 120°C temperatuurikõikumist. > Ukselengid on oksavabad, valmistatud sõrmjätkatud tehnoloogia järgi ja töödeldud niiskuskindlaks, et uksed ei deformeeruks, keerduks ega punduks. > Saunauste furnituur on valmistatud kvaliteetsest ja vastupidavast roostevabast materjalist. > Saunauste alumises servas on spetsiaalne õhutusava, mis tagab õhu liikumise saunas. > Uksed avanevad sujuvalt ja sulguvad tihedalt tänu kuumakindlatele tihenditele, mis aitavad hoida soojust leiliruumis. > Saunauksed on universaalse käelisusega. > Andrese saunauste valik on väga lai, igaüks leiab sealt endale sobiva. Andres on suurim ja vanim klaasist saunauste tootja Eestis, ettevõtte tootevalikusse kuulub enam kui 200 kvaliteetset mudelit. Lisaks saunaustele kuuluvad Andrese sortimenti ka täisklaasist lahendused saunadele ja duširuumidele, aurusaunauksed, klaasist siseuksed ning klassikalised ja moodsad LEDpeeglid.

www.puumarket.ee


32

P U U M A R K E T / S AU N A S O O J U STA M I N E

SAUNA SOOJUSTAMINE Ka

siis, kui sauna ehitamine jäetakse oma ala asjatundja hooleks, oleks sauna omanikul kasulik saunaehitust planeerima asudes end kõigepealt peamiste ehitusetappidega kurssi viia. Hea saun nõuab põhjalikku läbimõtlemist ning kindlate ehituspõhimõtete järgimist. Väga oluline on sauna puhul korralik soojustus, sest mida kehvem see on, seda võimsam peab olema keris. Tavaliselt kasutatakse leiliruumis 50 mm paksust villa, mis on juba fooliumiga varustatud – või siis pannakse villa peale eraldi fooliumikiht.

Fooliumi peale paigaldatakse u 20 mm distantsliist, siis ei puutu foolium kokku sauna voodrilauaga ning õhk saab fooliumi ja voodrilaua vahel vabalt ringelda. Piisav õhuringlus hoiab ära seina liigse kuumenemise ja tänu sellele ei ole pind kuum, kui leiliruumis seljaga seinale toetuda.

Lahendusi on mitmeid Teine võimalus sauna leiliruumi soojustada on PIR isolatsiooniplaadid. Isolatsiooniplaate võib kasutada muudeski ruumides tarindisisese isolatsioonikihina. Puumarketi tootevalikus on Kingspan Sauna-Satu, mis sobib sauna seinte-lagede ja muude niiskete ruumide laepindade isoleerimiseks. Tänu suurepärasele soojusisolatsioonivõimele on Sauna-Satu tarvilik paksus näiteks kivivillaga võrreldes poole väiksem. Isolatsiooniplaadi alumiiniumpind peegeldab osa soojuskiirgusest tagasi, parandades nii tarindi soojusisolatsioonivõimet. Sauna-Satu plaate on lihtne töödelda ja kinnitada.

Plaate saab lõigata, freesida, puurida ja naelutada. Isolatsiooniplaadid on varustatud täissulundiga kõigil külgedel, tänu sellele käib isolatsioonikihi kokkupanek kiiresti ja kindlalt. Kergeid plaate on lihtne töödelda-paigaldada ka kitsastes ruumides. Kingspan Sauna-Satu sobib ühtviisi hästi kasutamiseks nii kivi- kui ka puittarinditel. Sauna-Satu pakub kaitset hallituskahjustuste eest, sest isolatsioonimaterjali struktuur hoiab ära niiskuse kandumise seina- ja laetarinditesse. Täieliku hermeetilisuse tagamiseks kasutatakse plaatide jätkukohtades ja läbiviikudes vuugivahtu ja alumiiniumteipi. Sauna-Satu ei vetti ega tõmbu kokku, ei pehki ega hallita.


P U U M A R K E T / S AU N A S O O J U STA M I N E

www.puumarket.ee

33


34

K I N G S PA N / S AU N A S O O J U STA M I N E

TÕHUS SOOJUSTUSPLAAT saunade ja märgade ruumide isoleerimiseks

Kingspan Sauna-Satu® plaadiga saab sauna Kingspan Sauna-Satu ®

soojustada kiiresti ja tõhusalt, vältides kulukaid ehitusvigu. Õhuke, aga aurutihe ja niiskuskindel plaat tagab nõuetekohase tulemuse. Põranda ja seina piiril saab hüdroisolatsiooni tõsta otse soojustuse peale, nii et eraldi soklikonstruktsiooni pole vaja ehitada. Kingspan Sauna-Satu® on teistest enamlevinud soojustusmaterjalidest kuni kaks korda tõhusam. Lisaks leiliruumi isoleerimisele sobib ka märgade ruumide seestpoolt soojustamiseks.

> Tõhus PIR soojustus – soojaerijuhtivus 0,022 W/(m·K) > Paraja suurusega plaadid -30 x 600 x 1200 mm > Suurepärane survetugevus ≥100 kPa > Õhu liikumine ei halvenda isolatsiooni omadusi > Aurutihe ja niiskuskindel > Temperatuuritaluvus : -40 ... +100 °C, lühiajaliselt +250 °C > Lihtne käsitleda ja paigaldada > Ei sisalda kahjulikke aineid, emissiooniklass M1


K I N G S PA N / S AU N A S O O J U STA M I N E

Tüüpiline seinakonstruktsioon 1 2 3

4

www.puumarket.ee

1

KIVISEIN

2

KINGSPAN SAUNA-SATU ®

3

PUITROOV

4

VOODRILAUD

35


O N N I N E N / S AU N A V E N T I L ATS I O O N J A E L E K T E R

36

TÕHUS VENTILATSIOON ja nõuetekohane elektrilahendus tagavad muretu saunaskäigu

Sauna

niiskesse ja kuuma keskkonda tuleb ventilatsiooni- ja elektriseadmeid valida eriti hoolikalt. Meie kliimasse sobivad kõige paremini Põhjamaades tehtud tooted. Onninenist leiab klient kõik vajaliku nii uue kui ka renoveeritava sauna tarbeks. Leiliruumis peab lisaks kuumale leilile olema ka värske õhk, siis on nauding saunaskäigust täielik. Sageli on sauna ventilatsioon lülitatud kõiki eluruume teenindava ventilatsiooniagregaadi külge, kuid sauna ekstreemsed tingimused muudavad agregaadi töö keerulisemaks. Näiteks külmakraadide puhul tekitab soojusvahetisse jõudev niiske õhk seal jäätumisohu. Soome, Norra ja Rootsi tootjad on ventilatsiooniagregaatide ülesehituses, sulatusprogrammides jm selle

võimalusega arvestanud. Lõuna-Euroopast imporditud seadmed võivad olla küll odavamad, paraku pole need mõeldud meie kliimasse, mistõttu võib seadmete igapäevases hoolduses tekkida probleeme, mille lahendamine nõuab aega ja energiat. Lisaks Põhjamaade tuntud ettevõtete ventilatsiooniagregaatidele on Onnineni tootevalikus kõik sauna ventilatsiooniks vajalik – väikesest kodusaunast suure spaani. Näiteks renoveerimistöödeks sobib hästi 90 mm painduv Fitt Airi plasttorustik, mida on mugav paigaldada olemasolevatesse seintesse ja lagede taha. Muidugi on saadaval ka metalltorustik, samuti metallist lapik teleskoopkanal, mida võib paigaldada kerise lähedale.


O N N I N E N / S AU N A V E N T I L ATS I O O N J A E L E K T E R

Turvaline elektrilahendus Niiske keskkond nõuab eriti kvaliteetset elektrisüsteemi. Onnineni valikus on olemas kõik vajalik selle ehitamiseks. Sauna valgustid peavad olema nii kuuma- kui ka löögikindlad. Helsingi ettevõtte SAAS Instruments tooted on hea näide sellest, kuidas soomlased, põline saunarahvas, oskavad turvaliste ja nüüdisaegsete valguslahendustega saunaskäigule kibutäie naudingut juurde lisada. SAASi leedvalgustid, mis kannatavad kuuma kuni 125 kraadi, sobivad hästi ka leiliruumi. Neid saab paigaldada lakke, lava seljatoe taha valgust ülespoole suunama või lava esiserva taha – allapoole suunatud valgusega. SAASi valgustite suur pluss on ka võimalus reguleerida valgustugevust: leili saab võtta hubases meeleoluvalguses, samas on tagatud ka ere valgus mugavaks koristamiseks. SAASi leedvalgusteid müüakse koos toiteplokiga, seega on need kohe kasutusvalmis. Ettevõtte valikust leiab sobiva toote ka kerise kohale paigaldamiseks.

www.puumarket.ee

Elektrijuhtmestik peab kindlasti olema kvaliteetne ja saunatingimustesse sobiv. Kerise juures soovitatakse kasutada kaablit, mis kannatab kuumust rohkem kui 180 kraadi. Onnineni valikus on olemas sauna sobiv halogeenivaba külma- ja kuumakindel kaabel.

Saunas tahetakse muretult lõõgastuda ja puhata, see peab olema mugav ja turvaline. Kvaliteetne ventilatsiooni- ja elektrisüsteem ning läbimõeldud valguslahendus annavad sellesse oma – ja üldse mitte vähetähtsa – osa.

vaata lisaks www.onninen.ee

37


38

P U U M A R K E T / S AU N A P U I TM AT E RJ A L I D


P U U M A R K E T / S AU N A P U I TM AT E RJ A L I D

REGULAARNE SAUNASKÄIMINE KINGIB PIKEMA ELUEA JA PAREMA TERVISE!

www.puumarket.ee

39


42

PA S LO D E & S P I T / S AU N A K I N N I T U SVA H E N D I D

PASLODE KINNITAB

saunamaterjalid püsivalt!

Saun on eestlastele läbi aegade olnud koht, kus maandada pingeid, koguda mõtteid või lihtsalt mõnusalt aega veeta. Pikalt oli see keha ja vaimu puhastav püha ja tervendav koht. Eesti esimestest saunadest on kirjutatud juba 13. sajandil, need asusid põhjarannikul. Saun on meile endiselt tähtis, seda kinnitab ka tõsiasi, et uut kodu otsides on sauna olemasolu sageli üks kindel nõudmine. Seepärast on paljudes uusarenduste korterites saun enesestmõistetavalt olemas. Eramutesse või suvekodude-maamajade juurde sauna kavandades saab rohkem arvestada kliendi erisoovidega, samas tuleb kindlasti lähtuda ka asukoha spetsiifikast. Tänapäeval algab hea sauna ehitus soovide kaardistamisest: asukoht, mahutavus, meeleolu, mida saun looma peab, ehitamisel kasutatavad materjalid – kõike tuleb arvesse võtta. Pole vahet, kas plaanis on auru- või suitsusaun, tünnisaun või traditsiooniline leilisaun – see peab olema mugav ja hubane ning tagama mõnusa saunaelamuse.

Et valmis saun vastaks ootustele, on mõistlik ehitama asudes kaasata asjatundjaid, kes oskavad valida sauna ehitamiseks kõigiti nõuetekohased ja vastupidavad materjalid ning nendega sobivad kinnitusvahendid, mis ei kahjusta paigaldatavaid materjale. Kõige õigem on kasutada kinnitamisel roostevabasid naelu ja kruve, seda nii saunakonstruktsioone ehitades kui ka lavamooduleid kokku kruvides, sest tavaliste naelte-kruvide puhul on roostega määrdumine niiskes ruumis kiire tekkima ja sellega on sauna või lava väljanägemine rikutud. Nagu üks ehitaja kord ütles: „Milleks vaevata pead pinnakattega kruvide valimisega, kui meil on olemas roostevabad kruvid!“.


PA S LO D E & S P I T / S AU N A K I N N I T U SVA H E N D I D

43

Aegasäästvalt ja kvaliteetselt saab ehitada, kasutades tootesarju Paslode, NKT Fasteners ja SPIT. Paslode pakub head valikut roostevabu naelu ja kruvinaelu. Paslode IM50 viimistlusnaelutit ja sellesse sobivaid roostevabu naelu kasutades läheb töö kiiresti ja tulemus on vastupidav ning kena vaadata. Ka roovituse kinnitamiseks leiab neist tootesarjadest sobivaid lahendusi. ITW Construction Products OÜ valikus on NKT Fasteners kaubamärgi kruvid, mida on Taanis toodetud juba 120 aastat, nüüd lõpuks on need jõundud ka meile. NKT Fasteners roostevabu kruvisid on pikka aega arendatud koostöös ehitajatega, mitmed kruvilahendused on patenteeritud. Valikust leiab õige kruvi igale kasutuskohale: SPUN+ kruvid eriti karmidesse tingimustesse, Climate G3 kruvid välitingimustesse ja niisketesse ruumidesse jpt.

NKT Fastenersi pakend on toodetud keskkonnasäästlikult ja selle tagaküljel on hulk ehitajale vajalikku infot, mida vajaduse korral saab esitada ehitusjärelevalvele. Puumarketis on rikkalik ehitusmaterjali ja kinnitusvahendite valik ning töötajad teavad hästi, kuidas peab sauna ehitama – neilt võib alati julgelt abi küsida.

SPUN+ kruvid on hõlpsalt materjali sisse keeratavad, peitpea all olevad korralikud lõiketerad jätavad peaaegu alati pinnuvaba tulemuse. Asjatundlik saunaehitaja teab hästi, kui olulised on sellised näiliselt pisiasjad, hea tulemuse huvides järeleandmisi ei tehta.


44

P U U M A R K E T / S AU N A H O O L DA M I N E


P U U M A R K E T / S AU N A H O O L DA M I N E

45

Allikas: TEKNOS

www.puumarket.ee


46

C E M B R I T / T U L EO H U T U S

CEMBRIT SAUNA

turvaline siseviimistlusplaat

Tulekindel

kaitse sauna puitvoodrile. Sauna kerise tagune sein ja lagi vajavad tule- ja niiskuskindlat kaitset iga kerisetüübi puhul. Keris võib pikaajalisel kütmisel üle kuumeneda, liigne kuumus võib rikkuda puitvooderdist ning mustema stsenaariumi puhul isegi tekitada tulekahju.

Lisaks süttimisele ohustab sauna puitmaterjale niiskus. Leiliruumis paiskub kerise lähedal pidevalt vastu seina kuuma auru, puidu võtab see pikapeale narmendama. Seetõttu peaks ka elektrikerisega saunas olema sein kerise kõrval kas kivist või mõnest mittesüttivast niiskuskindlast materjalist. Ideaalne valik keriste ja tulekollete lähedusse on vastupidavast kiudtsemendist siseviimistlusplaat Cembrit Sauna, mis kuulub kõrgeimasse tuleohutusklassi A1, tagades saunas ohutuse. Lisaks täielikule tulekindlusele talub Cembrit Sauna hästi ka niiskust. Kiudtsementplaat mõjub loodusliku materjalina ja sobib väljanägemiselt hästi kokku puiduga. Tänu sellele tagab Cembrit Sauna lisaks ohutusele ka saunaruumide stiilse ja kvaliteetse siseviimistluse.


C E M B R I T / T U L EO H U T U S Cembrit plaat on asendamatu abimees ka siis kui on soovi investeerida sauna disaini keskmisest enam. Kata hall tulekindel tsementplaat dekoratiivmaterjalidega – selleks sobivad kõik looduslikud ja tehismaterjalist dekoratiivkivid. Kivide paigaldamiseks kasuta plaadisegu, mis on keskmisest elastsem – siis püsivad kivid seinas temperatuurikõikumiste kiuste.

Tehnilised andmed

Värvitoon: Tsementhall Mõõtmed, mm: 1200 x 630 x 9 mm 1200 x 1275 x 9 mm

Värvitoon: Etna Mõõtmed, mm: 1200 x 630 x 9 mm 1200 x 1275 x 9 mm 1200 x 2550 x 9 mm

Cembrit Sauna paigaldamiseks vajalikud tööriistad: Trell, vesilood, kinnituskruvid (Sauna Snap - seeria), märkimiskruvid (näiteks Hobau), Torx 20 otsik, 14 mm ja 6 mm puurid, mõõdulint ja pliiats. Plaatide lõikamiseks sobib karastatud hammastega käsisaag, suurema koguse korral tasuks kasutada tolmuimejaga varustatud ketassaagi ja isikukaitsevahendeid.

Sauna-Snap

www.puumarket.ee

47


C E M B R I T / T U L EO H U T U S

48

Paigaldamine 630 mm ≥50

≤530

6

1

≥50

≤500

1200 mm

≤500

≥100

≥100

Mõõtke ja märkige täpselt ära plaatidesse puuritavate kinnituskohtade asukohad. Pidage kinni minimaalsetest servakaugustest: pikal küljel ≥ 50 mm ja lühikesel küljel ≥ 100 mm. Lakke paigaldamise korral on kinnitusvahendite maksimaalne vahekaugus 400 mm.

Kinnitage kinnituskruvid seina sisse kogu harvkeerme ulatuses (Torx 20-peaga kinnituskruvi). 7

Paigaldage kinnituskruvidele hülsid (30 mm hülss tagab minimaalse kauguse süttivast alusmaterjalist).

2

Selleks, et tähistada kinnituskohtade asukohad aluskonstruktsioonil, kruvige esmalt märgitud kohtades plaadi sisse näiteks Hobau-kruvid ilma kruvisid plaadist läbi keeramata.

3

Tõstke plaat seinale ja veenduge loodi abil, et plaat paikneb sirgelt. Kruvige plaat ajutiselt aluskonstruktsiooni külge kinni. Nii tsentreerite Design-kruvid. 4

Tõstke plaat seinalt maha eemaldage Hobau-kruvid.

ja

5

Puurige märgitud kohtades plaadi sisse 14 mm augud (Hobau-kruvide abil tehtud aukudesse). Puurige märgitud kohtades aluskonstruktsiooni 6mm augud (Hobau-kruvide abil tehtud kruviaukudesse).

8

Tõstke plaat oma kohale (NB! Nähtavale jääv külg on lihvitud) ja kinnitage kruvipead käega keerates kinnituskruvide külge (tõstke plaati nii, et Design-pea alus läheks plaadis olevasse auku).

9

Soovi korral võite Design-pea asendi seadmiseks reguleerida kinnituskruve. 10

Puhta lõpptulemuse saavutamiseks pühkige puurimistolm niiske lapiga plaadilt ära.


P U U M A R K E T / S AU N A P U I TM AT E RJ A L I D

49

Allikas: Thermory

www.puumarket.ee


50

P U U M A R K E T / S AU N A P U I TM AT E RJ A L I D


P U U M A R K E T / S AU N A P U I TM AT E RJ A L I D

KÕIGE LAIEM VALIK SAUNAMATERJALE PUUMARKETIST!

www.puumarket.ee

51


52

P U U M A R K E T / S AU N A V I I M I ST L E M I N E


P U U M A R K E T / S AU N A V I I M I ST L E M I N E

53

TOONIKS SAUNA MUSTAKS? Aga miks mitte!

Enamik inimesi leiab, et traditsioonilisse sauna Hooldatud saun peab sobib vaid naturaalne puit. Küll aga leidub tänapäeval palju vesialuselisi aineid, millega töödeldud puitpinnad säilivad paremini või loovad hoopis teistsuguse meeleolu.

Loomulikult võivad sauna puitpinnad olla naturaalsed, aga teiselt poolt ei ole ühtki põhjust, miks ei võiks sauna võtta kui kodu osa, mis vajab samuti viimistlust. Näiteks on üks hea lahendus toonida saun tumedaks.

Must on maitsekas Ei saa eitada, et tumedat tooni saun on ainulaadne ning selles on teatud autoriteet. Tume värv annab edasi maitsekust, siinkohal saab hea võrdluse tuua näiteks viigipükste või musta kleidiga, mis vajavad terviku loomiseks minimaalselt aksessuaare. Must, valge ja hall on neutraalsed toonid, mis sobivad hästi kontrastiks teisele materjalidele, tekstuuridele ning toonidele, mida leiliruumi juures esile tuua. Näiteks on musta värvi leiliruumis oluliselt lihtsam kasutada muid toone või erineva tekstuuriga materjale.

www.puumarket.ee

vastu

Tegelikult on lõppkokkuvõttes oluline teada, et puidukaitseainega töödeldud puitpinnad kestavad märgatavalt kauem. Sageli arvatakse, et termopuit säilitab saunas oma värvi, kuid tegelikult kaotab ka see aja jooksul oma algse tooni ning muutub halliks. Juba kahjustatud puitu ei muuda aga ükski aine endiseks, seega on oluline sauna ja saunapuitu järjepidevalt hooldada.


54

T E K N O S / S AU N A H O O L DA M I N E

KUIDAS ÕIGESTI

hooldada sauna puitpindu

Saunaomaniku rõõmud ja mured käivad käsikäes: kuum saun on – eriti

külmal ajal – parim paik lõõgastumiseks, et aga puitpinnad säilitaksid värske ilme, tuleb neid korrapäraselt puhastada ja hooldada. Hilisemad puhastustööd lähevad lihtsamalt, kui sauna siseviimistluses on kasutatud vett ja mustust hülgavaid vahendeid.

Lakk, õli või vaha? Uut sauna ehitades on oluline kaitsta puitpinnad juba enne esimest kasutamist. Traditsiooniliselt on seinte töötlemiseks kasutatud lakki ja lava tarbeks spetsiaalset õli, viimastel aastatel on aga kasutusele võetud saunavahad, mis tavaliselt on juba toonitud või on neid võimalik toonida. Vaha sobib nii seinte kui ka lava viimistlemiseks. Toonitud vahaga saab soovi korral anda saunale põnevama ilme. Põhjanaabrite juures on populaarsust kogumas musta värvi saunainterjöör. Seda valides tuleb aga arvestada, et tumedates toonides ruum vajab tavapärasest intensiivsemat valgustust.

Kui juba kasutuses oleva sauna puiduvärvi lavale on aja jooksul tekkinud plekke, mis pesuga välja ei tule, siis on tumedamaks toonitud vahaga lihtne need peita ning anda lavale värske ilme.


T E K N O S / S AU N A H O O L DA M I N E

Kasuta õiget pesuvahendit

SATU saunasari

Enne vana sauna värskendamist tuleb see korralikult puhtaks pesta. Kodused pesuained jäävad sellise töö jaoks pisut lahjaks, kasutada tuleks spetsiaalset pesuvahendit, mis pleegitab puidu heledaks.

Teknose tootevalikust leiad SATU sauna- ja lavakaitsevahendid, mida kasutavad ning kiidavad teiste seas ka näiteks Iglusaun (www.iglusaun.ee) ja Lemmikmees (www.lemmikmees.eu).

www.puumarket.ee

55

SATU-sarja tooted moodustavad puidu pinnale vett ja mustust hülgava kihi, mis kaitseb puitu ja vähendab selle määrdumist, ning rõhutavad puidu naturaalset tooni. Tooted kannavad M1 ohutusklassi tähist.


56

T E K N O S / S AU N A H O O L DA M I N E

ÕIGESTI HOOLDATUD SAUN PÜSIB KAUA KAUNIS

SATU LAUDESUOJA SAUNALAVA KAITSEVAHEND

SATU SAUNASUOJA SEINTE-LAGEDE KAITSEVAHEND

SATU SAUNAVAHA JA RENSA PESUVAHEND

Parafiinõli sisaldav värvitu ja lõhnatu kaitseaine. Sobib nii töötlemata kui ka varem õliga töödeldud pindadele.

Vesialuseline kaitseaine on mõeldud puitseinte ja -lagede töötlemiseks leili- ja pesuruumides.

Vesialuseline naturaalset vaha sisaldav kaitseaine sauna puitpindadele. Saadaval ka poolläbipaistvates standardtoonides. Sobib nii töötlemata kui ka varem vahaga töödeldud pindadele.

Vahend on toonitav sisevärvikaardi lasuursetesse toonidesse.

Keskkonnasõbralik pesuvahend sauna ja teiste niiskete ruumide tõhusaks puhastamiseks-värskendamiseks. Sobib ka vanade värvitud pindade pesemiseks ning saunalava ja -paneelide küürimiseks enne kaitseainega katmist / vahatamist.


T E K N O S / S AU N A H O O L DA M I N E

TEKNOSE SAUNA- JA LAVAKAITSEVAHENDITEGA SÄILITATAKSE VÄRSKE ILME!

www.puumarket.ee

57


58

P U U M A R K E T / S AU N A P U I TM AT E RJ A L I D

Allikas: Thermory


www.puumarket.ee


Kõige laiemKaõpiguie dõ u-ig va laiem K

likugaleah a puidu- e tm s puiduikugaiie ehu kaupmlauvsatle itu-sa v a iktutga eh-it terjalik dle e kaup usmaEkeesttttEiesersjatilside klauuspteluste kett Eestis

KONTAKTID Männiku müügiosakond

Tartu müügiosakond

Rakvere müügiosakond

Väike-Männiku 11, 11216 Tallinn Tel. 679 1551, 654 1990 puumarket@puumarket.ee E-R 8-18, L 9-15

Ringtee 37c, 50105 Tartu Tel. 733 7940 tartu@puumarket.ee E-R 8-18, L 9-15

Ringtee 3, 44314 Rakvere Tel. 324 4366 rakvere@puumarket.ee E-R 8-18, L 9-15

Mustamäe müügiosakond Laki 3a, 10621 Tallinn Tel. 650 9835, 650 9830 mustamae@puumarket.ee E-R 8-18, L 9-15

Pärnu müügiosakond Lina 24, 80039 Pärnu Tel. 444 8080 parnu@puumarket.ee E-R 8-18, L 9-15

www.puumarket.ee

Profile for Merit Puumarket

Puumarketi saunakataloog  

Sauna ehitamine ei pea tingimata olema keeruline, kuid selleks, et töö laabuks viperusteta, tasub ennast kõigepealt viia kurssi peamiste ehi...

Puumarketi saunakataloog  

Sauna ehitamine ei pea tingimata olema keeruline, kuid selleks, et töö laabuks viperusteta, tasub ennast kõigepealt viia kurssi peamiste ehi...

Profile for puumarket
Advertisement