Page 1

6 414889

770581

14001

PAL.VKO 2014-16

977058-1401

€ 4.95


MANTŠURIAN KULTAINEN SKORPIONI MESOBUTHUS MARTENSII

Kustantamo: Sun Publishing OU Vaike-Ameerika 8, Tallinn, 10129 Päätoimittaja: Eugene Skidkin Layout ja taitto: Sun Publishing OU Käännös suomeen: Sun Publishing OU Lehti ilmestyy joka toinen viikko. Kustantaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa julkaisun hintaa. Kustantaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa numeroiden järjestystä ja sisältöä. Kaikki numerot sisältävät liitteen, jossa on ilmatiiviisti pakattuja niveljalkaisia. Valokuvat: Shutterstock, iStock, 123RF, Flickr Kaaviot ja grafiikka: Sun Publishing OU Painatus: PRINTALL Yhteystieto lukijoiden kirjeitä varten: info@hyonteiset.com valinta ”hyonteiset” Sivusto: www.hyonteiset.com

Vaaleanruskea, pienikokoinen ja ruumiiltaan kapea kiinan kultaskorpioni kuuluu paksuhäntäisten heimoon (Buthidae). Sitä tavataan Kiinassa, Mongoliassa, rannikolla (entisen Mantšurian alueella), Japanissa ja Kaakkois-Aasiassa. Päiväksi tämä skorpioni vetäytyy pimeisiin koloihin tai kivien alle, yöllä se nousee pyydystämään hyönteisiä, pieniä hämähäkkejä ja nilviäisiä. Kiinan kultaskorpioni ei ole kaikkein myrkyllisin laji paksuhäntäisten heimossa. Sen pistos ei ole ihmiselle hengenvaarallinen, mutta aiheuttaa kovaa kipua ja turvotusta. Kiinan kultaskorpionin ruumiinosia on käytetty perinteisessä kiinalaisessa lääketieteessä vuosisatojen ajan. Nykyisin tiedemiehet tutkivat sen myrkkyä, koska siitä on mahdollisesti apua epilepsian ja syövän hoidossa.

HUOMAUTUS! KAPSELISSA OLEVA HYÖNTEINEN ON OIKEA. ÄLÄ RIKO AKRYYLIKAPSELIA. LIITE ON TARKOITETTU YLI 3-VUOTIAILLE LAPSILLE.


NIMI | HUÖNTEISET NR 1 | 3

TÄYDELLINEN SAALISTAJA SKORPIONIT OVAT VANHA EL ÄINL AJI.

S

korpioni nousi merestä maalle noin 400 miljoonaa vuotta sitten ja levisi kaikille lämpimille ja kosteille

PÄÄJAKSO: NIVELJALKAISET ALAJAKSO: LEUKAKOUKULLISET

ilmastovyöhykkeille Uutta-Seelantia lukuun

LUOKKA: HÄMÄHÄKKIELÄIMET

ottamatta.

LAHKO: SKORPIONIT

Skorpionit ovat vastustuskykyisiä säteilylle ja voivat olla syömättä jopa vuoden. Ne ovat saaneet maineen maailman tehokkaimpina saalistajina.

Buthus occitanus — yksi yleisimmistä Buthidaeheimon skorpionilajeista.

HEIMO: PAKSUHÄNTÄISET


4 | HUÖNTEISET NR 1 | RUUMIINRAKENNE

ONNISTUNUT PROJEKTI SKORPIONIT OVAT ESIMERKKI MENEST YK SEKKÄÄSTÄ EVOLUUTIOSTA. NIIDEN RAKENNE ON PYSYNY T L ÄHES MUUT TUMAT TOMANA VIIMEISTEN MILJOONAN VUODEN AJAN.

V

aikka skorpionit kuuluvat

skorpionin silmät, leukakoukut, pihtijäsenet

tunnistettavin osa. Se koostuu viidestä

hämähäkkieläinten luokkaan, ne eivät

ja neljä paria jalkoja. Kitiinisen kilven alla

osasta. Osia peittäviä kilpiä yhdistää ohut

muistuta hämähäkkejä. Skorpionin

ovat suojassa sydän, maksa ja aivot.

ja joustava kutikula, joka mahdollistaa

ruumis koostuu kahdesta osasta, etuosasta

Skorpionin takaosan yläpuoli koostuu

hännän liikkeet. Aivan hännän päässä

ja takaosasta. Takaosa koostuu mesosomasta

niin ikään seitsemästä jaokkeesta, joita

sijaitsee kirurgin veistä muistuttava

ja metasomasta, jota kutsutaan yleisesti

peittävät lujat kilvet. Kuoren alla sijaitsevat

piikki, jonka tyvessä ovat

hännäksi.

sukupuoliaukko ja hengitysaukot, joista ilma

myrkkyrauhaset.

Skorpionin etuosan seitsemää jaoketta peittää kitiininen kilpi. Etuosassa sijaitsevat

virtaa erikoisiin keuhkoihin. Häntä on skorpionin näkyvin ja

1 SYDÄN

2 KEUHKOT

Skorpionin sydän on pitkä putki, jossa on

Skorpionin esivanhemmat elivät vedessä ja

4 KAMPAMAISET PEKTIINIELIMET Mesosoman alapinnassa ovat vain

seitsemän paria aukkoja. Sydämen etu- ja

hengittivät takaosan kidusten kautta kuten

takapäässä sijaitsevat aortat, joiden kautta

äyriäiset. Maalle siirtymisen yhteydessä

skorpioneilla tavattavat maahan asti

hemolymfa eli verta vastaava neste virtaa

kidukset mutatoituivat alkukantaisiksi

ulottuvat kampamaiset pektiinielimet.

elimiin. Lopuksi hemolymfa palaa aukkojen

keuhkoiksi.

Skorpionin takaosan alapinnalla sijaitsee

kautta takaisin sydämeen.

vielä yksi tunnusomainen aistin. Se

3 HERMOSTO

muistuttaa hammaslevyä, ja sen vuoksi se

Skorpioni ei ole älykäs. Neljästä

on saanut nimen ”hammasmainen elin”.

hermosolmusta koostuvat aivot sijaitsevat

Raajoja ja ruumista peittävät tuntokarvat,

suuaukon yläpuolella.

jotka aistivat värähtelyjä ja tuoksuja. Pektiinielimet ruumiin alapuolella aistivat ainakin maanpinnan muotoja ja tuoksuja. Ne auttavat skorpionia pyydystyksessä. Parittelun aikana se käyttää pektiinielimiä löytääkseen sopivan paikan maassa

5

1

sijoittaakseen sinne siemennestettä sisältävän spermatoforin.

3 2

4


RUUMIINRAKENNE | HUÖNTEISET NR 1 | 5

7

8

9

8 MYRKKYPIIKKI Myrkkypiikillä varustettu häntä on skorpionin tehokkain ase. Monet skorpionin

10

luontaisista vihollisista pyrkivät ensiksi riisumaan saaliinsa aseista puremalla sen hännän poikki.

9 KITIINI Kitiini on skorpionien ja muiden niveljalkaisten suojakilven perusaines. Sitä esiintyy myös kasvi- ja bakteerisoluissa.

11

Koostumukseltaan ja kemiallisilta ominaisuuksiltaan kitiini muistuttaa selluloosaa. Se kestää hyvin kemiallisia aineita, kuten laimeita happoja, emäksiä ja alkoholia.

10 LEUKAKOUKUT Skorpioneilla on ulkoinen ruoansulatus. Ne ruiskuttavat saaliiseen leukakoukuistaan

6

5 RUUANSULATUS Ravinto kulkeutuu kurkun kautta

6 PIHTIJÄSENET Voimakkailla pihtijäsenillään skorpioni

ruuansulatusentsyymejä, jotka sulattavat saaliin kudokset ravintoliuokseksi. Tämän evoluutioon sisältyvän keksinnön ansiosta

murskaa saaliinsa ja puolustautuu vihollisia

skorpionin ei tarvitse kuluttaa energiaan

ruokatorveen ja mesosomassa sijaitsevaan

vastaan. Lisääntymistanssissa uros pitelee

ruoan pilkkomiseen.

keskisuoleen. Keskisuoli on yhteydessä

niillä naarasta.

suureen ruoansulatusrauhaseen eli skorpionin maksaan. Keskisuolesta

7 JALAT

ravintoliuos etenee peräsuoleen ja

Jalkojen nivelissä on tuntokarvoja, joiden

11 SILMÄT Skorpioneilla on monta silmäparia, joiden rakenne vaihtelee. Etuosassa sijaitsevat

peräaukkoon, joka sijaitsee hännän

ansiosta skorpioni tuntee pienimmätkin

suuremmat silmät, ja etuosan kummassakin

viimeisessä jaokkeessa piikin juuressa.

maaperän tärähdykset.

reunassa pienemmät kylkisilmät.


6 | HUÖNTEISET NR 1 | LEVINNEISYYS

MAAILMAN VALLOITTAJA L ÄHES 400 MILJOONAN VUODEN AIKANA SKORPIONIT OVAT LEVIT TÄY T YNEET KAIKILLE ILMASTOLTAAN SOPIVILLE ALUEILLE.

N

ykyisin tätä hämähäkkieläintä tavataan jossain määrin kaikissa lämpimissä maanosissa Uutta-

Seelantia lukuun ottamatta. Arot ja aavikot ovat skorpionien mieluisimpia elinpaikkoja. Trooppisilla ja subtrooppisilla ilmastovyöhykkeillä niitä tavataan runsaasti myös kosteissa viidakoissa, vuoristoissa ja merenrannoilla.

1

Skorpionin myrkky luokitellaan neurotoksiiniksi. Sen sisältämät aineet aiheuttavat natriumkanavien tukkeutumisen. Natriumkanavat ovat ikään kuin solukalvollisia huokosia, jotka huolehtivat solujen sähköisistä toiminnoista,

2

kuten hermoimpulssien välityksestä. Jos hermoimpulssien eteneminen estyy, ihminen halvautuu. Skorpionien myrkky on kuitenkin suunniteltu pienille eläimille (kuten hyönteisille, hämähäkeille ja nilviäisille), joten se on harvoin ihmiselle vaarallista. On kuitenkin olemassa 40–50 skorpionilajia, joiden kanssa ei pidä joutua tekemisiin. Jotkut näistä lajeista ovat suorastaan

1 CENTRUROIDES SCULPTURATUS

2 TITYUS SERRULATUS

hengenvaarallisia etenkin, jos uhrina on

Lajia esiintyy Arizonassa. Tätä pientä

Keltainen brasilialainen skorpioni

lapsi, vanhus, allergikko tai sydänpotilas.

(pituus 7–8 cm), hiekanväristä skorpionia

lukeutuu erittäin myrkyllisiin lajeihin. Tämä

tavataan vain Sonoran autiomaassa,

pieni (pituus 4–5 cm), vaalea laji suosii

joka sijaitsee Yhdysvalloissa, Arizonan

asutusalueita, mikä selittää ihmisuhrien

osavaltiossa. Laji on erittäin myrkyllinen

suuren määrän. Tityus serrulatus lisääntyy

(pistokset vaativat muutaman ihmisen

partenogeneettisesti: naaras saa jälkeläisiä

hengen vuosittain) ja vastustuskykyinen —

ilman uroksen läsnäoloa. Aiemmin luultiin,

niiden on todettu selviävän jopa

että lajissa esiintyy pelkkiä naaraita.

ydinkoealueella.

Äskettäin löydettiin kuitenkin pieni populaatio, jossa esiintyi myös uroksia ja lisääntyminen tapahtui suvullisesti.


LEVINNEISYYS | HUÖNTEISET NR 1 | 7

3 LEIURUS QUINQUESTRIATUS

4 BUTHUS OCCITANUS

”Metsästäjä”, jota nimitetään myös

5 URODACUS MANICATUS

Välimerenskorpioni. Tämä oljenvärinen,

Musta kiviskorpioni. Tämä pieni (pituus

jordanianskorpioniksi. Tätä keskikokoista

pieni skorpioni elää Etelä-Euroopassa ja

noin 5 cm), tummanruskea skorpionilaji

(pituus 9–11 cm) skorpionia tavataan

Afrikassa. Lajin myrkyllisyys vaihtelee

elää Etelä-Australian kivisillä rinteillä. Pistos

Pohjois-Afrikassa (Algeriassa, Egyptissä

alueittain: eurooppalaiset yksilöt eivät ole

vastaa ampiaisen pistosta eli on kivulloinen

ja Etiopiassa) sekä Israelissa, Kuwaitissa,

yhtä myrkyllisiä kuin afrikkalaiset.

muttei suorastaan vaarallinen.

Syyriassa, Turkissa ja muissa Lähi-idän maissa. Laji on erittäin myrkyllinen ja vaarallisuudessaan lähes kobran veroinen.

4

3

6 5

6 ANDROCTONUS AUSTRALIS Androctonus-suvun eteläinen paksuhäntäinen skorpionilaji. Lajin

Myrkkyä vai lääkettä?

tieteellinen nimi, joka on johdettu

Kiinan kultaskorpionin ja muiden Buthidaeheimoon kuuluvien skorpionien ruumiinosia, varsinkin häntää, on käytetty perinteisessä kiinalaisessa lääketieteessä neurologisten sairauksien hoitoon jo vuosisatojen ajan. Sillä on hoidettu muun muassa kroonisia kipuja, halvauksia, aivoverenkiertohäiriöitä ja epilepsiaa. Viime vuosikymmeninä skorpioneista on kiinnostuttu myös länsimaisessa lääketieteessä. Tutkijat ovat löytäneet myrkystä kymmeniä aiemmin

klassisesta kreikasta ja latinasta, tarkoittaa ”etelämaalaisten surmaajaa”. Tämä keskikokoinen (enimmäispituus 10 cm) vaaleanruskea skorpioni elää PohjoisAfrikan aavikoilla. Sukulaisistaan poiketen tämän lajin edustajat eivät kaiva kuoppia. Aavikkoelämään sopeutuneina ne selviytyvät hurjimmastakin hiekkamyrskystä. Androctonus australis kuuluu maailman myrkyllisimpiin skorpionilajeihin.

tuntemattomia proteiineja (monimutkaisia proteiinimolekyylejä) ja pohtineet niiden käyttöä lääketeollisuudessa. Myrkyllä on todettu olevan esimerkiksi kipua lievittäviä ominaisuuksia. Pian sitä käytetään todennäköisesti myös kouristustautien hoidossa, sillä sen on huomattu lieventävän rottien epilepsiakohtauksia laboratoriokokeissa. Yhtä äskettäin löydettyä myrkkyproteiinia on puolestaan alettu käyttää kamppailussa syöpää vastaan.


8 | HUÖNTEISET NR 1 | ELINTAVAT

SAATOLLA SKORPIONEILL A ON YK SINKERTAINEN HERMOSTO JA KOVA EL ÄMÄ.

N

e ovat aktiivisia pimeässä ja

hämähäkkilajien ja nisäkkäiden, kuten

hämärässä. Tehokkaina metsästäjinä

kettujen tai apinoiden, ruokapöytään.

skorpionit eivät tuhlaa energiaa,

Meno voi jatkua jopa 24 tuntia. Pitkä esileikki ei kuitenkaan ole merkki

Skorpionin erikoisiin piirteisiin kuuluvat

skorpionien romanttisesta luonteesta. Se

vaan väijyvät saalistaan. Maan tärähtely

monimutkaiset parittelurituaalit. Uros löytää

on päinvastoin suunniteltu ehkäisemään

kertoo skorpionille uhrin tarkan sijainnin.

naaraan tämän erittämien feromonien

aggressiivista käyttäytymistä. Skorpionit

Kun sopivankokoinen saalis on alle

avulla. Uros tervehtii naarasta heiluttamalla

nimittäin syövät estoitta lajikumppaneitaan,

metrin etäisyydellä, skorpioni hyökkää.

ruumistaan edestakaisin. Sitten se lähestyy

ja lisääntymistanssin tarkoituksena onkin

Skorpionien pääasiallista ravintoa ovat muut

ja ojentaa pihtijäsenensä ottaakseen

estää naarasta tappamasta urosta ennen

selkärangattomat (nilviäiset, hyönteiset ja

kumppaniaan ikään kuin kädestä. Pari

parittelua. Vastaavia monimutkaisia

hämähäkit). Myös skorpioneilla itsellään

pyörii ympyrää nostellen yhteen liitettyjä

rituaaleja tavataan myös muilla

on runsaasti vihollisia. Moni skorpioni

jäseniään. Tanssiessaan ne etsivät samalla

aggressiivisilla eläinlajeilla kuten tiikereillä.

päätyy lintujen, matelijoiden, suurten

tasaista paikkaa, joka sopii paritteluun.

Skorpionien lisääntymistanssi.

Usealle skorpionilajille on ominaista, että koiras pistää naarasta parittelun aikana. Pieni myrkkyannos huumaa naaraan ja vähentää sen aggressiivisuutta.


ELINTAVAT | HUÖNTEISET NR 1 | 9

Brasilian kultaskorpioninaaras jatkaa sukua ilman urosta. Poikaset kehittyvät naaraan ruumiissa hedelmöittymättömistä munista.

Naaras kuljettaa poikasia selässään.

Eräät skorpionilajit lisääntyvät partenogeneettisesti eli ilman sukupuoliyhteyttä. Yksi näistä on brasilian kultaskorpioni, jonka pisto koituu muutaman ihmisen kohtaloksi vuosittain. Useimpien skorpionilajien naaraat synnyttävät. Munien kehittyminen emon ruumiissa vie uskomattoman kauan, muutamasta kuukaudesta jopa useisiin vuosiin. Poikasia on tavallisesti viidestä muutamaan kymmeneen, joskus jopa sata. Skorpionit huolehtivat jälkeläisistään, mikä on harvinaista hämähäkkieläinten keskuudessa. Emo kantaa vastasyntyneitä selässään ja suojelee niitä. Kun poikaset aikanaan varttuvat, emo kuitenkin unohtaa ”tunteensa” niitä kohtaan. Selästä laskeutuneet poikaset saavat paeta henkensä edestä.


10 | HUÖNTEISET NR 1 | AISTIT

KUUDES AISTI SKORPIONIN NÄKÖ ON EPÄTARKKA, MUT TA SILL Ä ON JALOISSAAN MAAILMAN TEHOKKAIMMAT ANTURIT.

Kuvassa näkyvät selvästi skorpionin etummaiset silmät, joiden avulla eläin hahmottaa esineiden muodon. Kylkisilmien avulla skorpioni aistii ympäristön valoisuuden.

U

seimmilla skorpionilajeilla on kahdeksan silmää. Määrä voi vaihdella lajeittain nollasta kymmeneen.

Hiekassa ilmenee kahdenlaista värähtelyä, niin sanottuja Rayleigh´n aaltoja ja

Silmät ovat evoluution kulussa käyneet

paineaaltoja. Rayleigh’n aallot ilmenevät

tarpeettomiksi esimerkiksi sysipimeissä

pelkästään hiekan pinnassa, kun taas

luolissa elävälle Vietbocap thienduongensis

paineaallot läpäisevät koko hiekkakerroksen.

-lajille.

Skorpioni aistii paineaaltoja jalkanivelten

Silmät sijoittuvat vartaloon pareittain:

Tiedemiehet ovat perehtyneet siihen, kuinka skorpioni määrittää uhrinsa sijainnin. Vertailemalla eläimen kahdeksan jalan välittämiä signaaleita on pystytty luomaan matemaattinen malli, jota kutsutaan aikaikkunamalliksi.

värähtelyä tunnistaviin aisteihinsa.

pienten tuntokarvojen avulla. Niiden

suuremmat eteen ja pienemmät sivuille.

reseptorit aistivat maan värähtelyn

Kylkisilmät aistivat vain valaistuksen

signaaleina.

ja sen muutokset. Etummaiset silmät

Tuntokarvojen avulla skorpioni tunnistaa

näkevät huomattavasti paremmin, ja

suunnan, josta värähtely on peräisin.

niiden avulla skorpioni suunnistaa kuun

Skorpionin kahdeksan jalkaa sijoittuvat

valossa. Valoherkkyydestä huolimatta

ympyrän muotoon. Saalista lähinnä olevat

skorpionin näköaistia ei voi kehua. Silmät

jalat havaitsevat signaalit ensimmäisinä,

eivät muodosta selkeää kuvaa aivoihin,

muut jalat muutamaa sekunnin

ja skorpionin on luotettava pikemmin

tuhannesosaa myöhemmin. Tämän pienen


AISTIT | HUÖNTEISET NR 1 | 11

Skorpionien jaloissa sijaitsevat reseptorit aistivat pienetkin maaperän värähdykset. aikaeron ansiosta skorpioni hahmottaa kohteensa sijainnin tarkalleen. Värähtelyn voimakkuudella ei ole merkitystä, skorpionia kiinnostaa vain suunta. Jos skorpionin reseptorit havaitsevat ensiksi heikkoa värähtelyä toiselta suunnalta ja myöhemmin voimakkaampaa värähtelyä toiselta, mikä voi viitata kookkaampaan saaliiseen, eläin reagoi aiempaan värähtelyyn ja hyökkää sen perusteella. Skorpionin kutikulan päällä kasvavat karvat rekisteröivät toisenlaista värähtelyä: paineaaltoja. Karvat ovat niin herkkiä, että skorpioni havaitsee niiden avulla hiekanjyvän, joka on siirtynyt millimetrin tuhannesosan verran.

Sarvinokka syö skorpionia.

Skorpionit aistivat ultraviolettisäteilyä silmiensä sijaan koko kehollaan. Oklahoman yliopiston biologi Gaffin päätyi äskettäin tähän johtopäätökseen. Hän suoritti kokeen, jossa 40 skorpionin silmät peitettiin erikoisvalmisteisilla ”silmälaseilla”. Tämän jälkeen eläinten käyttäytymistä tutkittiin ensin vihreässä

valossa ja sitten ultraviolettilampun alla. Vihreässä valossa skorpionit jähmettyivät paikalleen eivätkä osoittaneet enää mitään aktiivisuutta. Ultraviolettivalossa ne puolestaan suunnistivat tavalliseen tapaan pimennyslaseista huolimatta. Ennen tätä koetta kyky ”nähdä” ultraviolettivalossa oli havaittu ainoastaan Drosophila-kärpäsellä.


12 | HUÖNTEISET NR 1 | FAKTAA JA FIKTIOTA

VIINISSÄ ON TOTUUS

Skorpioniviini, eurooppalaisille uusi juoma.

K

iinan kultaskorpionin kotimaassa hämähäkkieläimiä voidaan käyttää riisiviinin valmistuksessa.

Skorpioniuutteen uskotaan parantavan reumaa ja niveltulehduksia. Skorpioniviiniä myydään paljon eri puolilla Aasiaa, mutta myös eurooppalaisilla, venäläisillä ja amerikkalaisilla alan harrastajilla on mahdollisuus tilata sitä Internetin kautta.

Muiden muassa Bill Gates ja Fjodor Dostojevski ovat horoskooppimerkiltään skorpioneja.

SKORPIONI JA ORION

S

korpionin tähtikuvion nimesivät muinaiset kreikkalaiset. Legendan mukaan Orion-nuorukainen loukkasi

Artemis-jumalattaren seurueeseen kuulunutta neitoa. Jumalatar vihastui ja lähetti Orionin perään skorpionin, joka tappoi tämän myrkyllään. Tapahtuman jälkeen niin Orion kuin skorpioni muutettiin tähtikuvioiksi. Vihoittelun välttämiseksi ne sijoitettiin vastakkaisille puolille taivaankantta. Myöhemmin skorpionin tähdistön mukaan nimettiin myös horoskooppimerkki. Astrologiassa on määritetty, että horoskoopiltaan skorpioneja ovat henkilöt, jotka syntyvät ajanjaksolla lokakuun lopusta marraskuun loppuun.

SALAPERÄINEN HOHDE

K

un ultraviolettivalon aallonpituus on sopiva, skorpionit voivat hohtaa valoa. Tämä johtuu kutikulan

sisältämistä fluoresoivista yhdisteistä. Tämän ainutlaatuisen ominaisuuden ansiosta harrastajat ja tutkijat voivat seurata skorpionien liikkeitä pimeässä UV-lampun avulla. Mielenkiintoista kyllä skorpionien hohde vain voimistuu iän myötä, kun fluoresoivien yhdisteiden määrä kutikulassa kasvaa kuoren vaihtojen myötä.

Skorpioni hohtaa ultraviolettivalossa.


MYYTIT | HUÖNTEISET NR 1 | 13

FAARAOIDEN AIKAAN MENEST YK SEKKÄÄSTI YMPÄRI MAAILMAN LEVINNY T SKORPIONI LÖYSI PIAN TIENSÄ KANSAN MYY T TEIHIN JA LEGENDOIHIN.

M

uinaisessa Egyptissä skorpionia

Erään tarinan mukaan Isis saapui kerran

pidettiin hedelmällisyyden

skorpioneineen rikkaan linnanherran

jumalattaren Isiksen seuralaisena.

palatsiin ja pyysi yösijaa. Linnan isäntä ei

Jumalattaren ja skorpionin ystävyys sai

kuitenkaan tunnistanut jumalatarta vaan

alkunsa epätavallisesta tapahtumasta.

ajoi tämän tiehensä. Isis sai myöhemmin

Yksi skorpioneista pisti Isiksen poikaa

suojan köyhän talonpojan vaatimattomasta

Horusta tämän leikkiessä ruovikossa. Kun

majasta. Skorpionit päättivät kostaa tylylle

jumalallisen lapsen henki oli uhattuna, jopa

linnanherralle. Kuusi niistä antoi oman

aurinko keskeytti kauhuissaan kulkunsa

myrkkynsä seitsemännelle, Tefenille, joka

taivaankannella, ja maailmaan laskeutui

tunkeutui linnaan ja pisti isännän poikaa.

pimeys. Isis pystyi kuitenkin parantamaan

Linnanrouvan tuska oli mittaamaton. Isis

Horuksen yliluonnollisilla voimillaan.

päätti armahtaa isäntäväen ja paransi lapsen.

Aurinkokin rauhoittui ja palasi taivaalle.

Skorpioneilla oli Isiksen lisäksi myös oma

Vainajista huolehtiva jumalatar Selket. Muinaisessa Egyptissä sarkofagin päälle asetettiin usein tällainen veistos.

Skorpionit tekivät sovinnon Isiksen kanssa ja

jumalatar. Tämä oli auringon jumalan Ran

alkoivat kunnioittaa häntä valtiattarenaan.

apulainen, kuoleman jumalatar Selket.

Siitä lähtien Isiksellä oli aina mukanaan

Selket kuvataan usein naisena, jonka pään

seitsemän myrkkypistimin varustettua

päällä on skorpioni. Nimi Selket tarkoittaa

lepäävistä muumioista neljän muun

suojelijaa. Ensimmäisinä saattueessa tulivat

”häntä, joka antaa hengittää”. Jumalattaren

jumalattaren kanssa. Yksi kuuluisimmista

skorpionit Petet, Thete ja Matet, jotka

uskottiin voivan estää tukehtumisen, jonka

muinaisen Egyptin veistoksista on

varmistivat reitin turvallisuuden. Isiksen

esimerkiksi skorpionin pistos voi aiheuttaa.

Tutankhamonin hautakammiosta löydetty

sivuilla kulkivat Mesetet ja Mesetetef ja perässä Tefen ja Befen.

Hänen pääasiallinen tehtävänsä oli kuitenkin huolehtia sarkofageissaan

Selket-figuuri, jonka pään päällä on suuri kultaskorpioni.

Tiesitkö, että... – Säteily ei käytännössä vaikuta skorpioneihin. – Uskomus skorpionin kyvystä tehdä itsemurha, kun sitä ahdistetaan, on tarua? Todellisuudessa skorpionit ovat immuuneja omalle myrkylleen. – Skorpioni voi hidastaa aineenvaihduntaansa niin, että se tulee toimeen kuukausikaupalla ilman vettä ja ruokaa. Skorpioni kuuluu maailman vastustuskykyisimpiin eläinlajeihin. Se voi selviytyä uskomattoman ankarissa olosuhteissa.


14 | HUÖNTEISET NR 1 | TERRAARIO

MYRKYLLINEN YSTÄVÄ USEIMMISTA HÄMÄHÄKKIEL ÄIMISTÄ POIKETEN KIINAN KULTASKORPIONI TULEE TOIMEEN MYÖS VANKEUDESSA. JOS SELL AISEN HALUAA LEMMIKIK SEEN, SILLE KANNAT TAA LUODA MAHDOLLISIMMAN HYVIN KIINAN LUONTOA VASTAAVAT OLOSUHTEET.

Y

ksi skorpioni mahtuu 40 litran

skorpioneihin. Jos lemmikkejä on useita,

terraarioon, kahdelle tarvitaan

niitä on ruokittava säännöllisesti, etteivät ne

tilaa 80–100 litraa. Lämpötilan

ala jahdata toisiaan.

tulee talvella olla vähintään 23 °C ja

Huolehdi siitä, etteivät skorpionisi pääse pistämään sinua.

Kiinan kultaskorpioni lisääntyy

kesällä enintään 30 °C. Kosteuden tulee

vankeudessa ongelmitta. Tiine naaras

olla 30–60 %. Terraarion pohjalle sopivia

on kuitenkin eristettävä mahdollisista

materiaaleja ovat kookoskuitu, hiekka ja

kumppaneistaan, etteivät nämä söisi

koostumukseltaan sopiva multa. Skorpionit

vastasyntyneitä poikasia. Emo kantaa

tarvitsevat myös varjoa, johon vetäytyä. Tätä varten terraarioon voi sijoittaa saviruukun palasia tai isoja kaarnanpaloja. Toisin kuin usein luullaan, skorpionit tarvitsevat myös juomavettä. Terraarioon voi

Älä tarjoa skorpionille sisätiloista tai puutarhasta löytyneitä hyönteisiä, sillä niissä voi olla hyönteismyrkkyjä.

laittaa vesiastian, jonka pohjalle asetetaan kiviä, ettei eläin huku astiaan, tai kostean sienen. Monet lemmikinomistajat jäljittelevät jälkikasvuaan aluksi selässään. Kun sadetta ja suihkuttavat terraarion sisäseiniä

poikaset laskeutuvat maahan (yleensä

vedellä parin päivän välein.

½–2 viikon kuluttua), ne on siirrettävä

Ruuaksi skorpioneille tarjotaan

Vaikka kiinan kultaskorpionin pistos ei olekaan hengenvaarallinen, eläimen hoidossa on oltava varovainen. Kun alat puhdistaa terraariota, laita käsiisi paksut käsineet tai nosta skorpionit terraariosta väliaikaiseen säiliöön verkon tai erityisten pihtien avulla.

heinäsirkkoja ja muita hyönteisiä kuten kärpäsentoukkia. Ruokaa annetaan 2–3 päivän välein. Pariviikkoisen lomamatkan ajaksi skorpionin voi jättää huoletta hoitamatta. Se selviytyy ravinnotta tarvittaessa usean kuukauden ajan. Tämä pätee kuitenkin vain yksinäisiin

Stressaantuessaan skorpioni muuttuu hyvin aggressiiviseksi, joten sen kanssa on oltava hyvin varovainen. Kun osoitat skorpionia pimeässä ultraviolettilampulla, lemmikkisi alkaa hohtaa.

toiseen terraarioon, etteivät ne päädy äitinsä ateriaksi.


Kustantaja pidättää itsellään oikeuden tehdä muutoksia kokoelman järjestykseen ja sisältöön.

MESOBUTHUS MARTENSII

HEIMO THERAPHOSIDAE

ANOPLOPHORA GLABRIPENNIS ARGIOPE BRUENNICHII MOTSCH (SCOPOLI)

ANOMALOCERA (MERETRICULA) OLIVACEA

XYLOTRUPES MNISZECHII THOMSON

ARANEUS

LOCUSTA MIGRATORIA

NEOLUCANUS PERARMATUS DIDIER

APRIONA GERMARI (HOPE)


SEURAAVASSA NUMEROSSA

TUOTE EI OLE LELU. EI ALLE 3-VUOTIAILLE. SISÄLTÄÄ PIENIÄ OSIA. TUKEHTUMISVAARA.

INTE EN LEKSAK. EJ FÖR BARN UNDER 3 ÅR. INNEHÅLLER SMÅ DELAR. KVÄVNINGSFARA.

Hyonteiset  

Hyonteiset

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you