Page 5

Byen for folk,

bilen ut?

I Stockholm er både bilister og politikere skjønt enige om å begrense biltrafikken med avgifter og strenge parkeringsregler. Hvorfor følger ikke Oslo etter? PUTSJ gir deg historien om et lukrativt parkeringshus og en populær bilavgift.

– Generelt ønsker vi ikke flere parkeringshus

«O

– Folk klager jo allerede over hvor vanskelig det er å parkere, sier Rune Gerhardsen fra AP, som er leder i samferdsels- og miljøkomiteen i Oslo bystyre. – Så det viser at vi allerede har gjort ganske mye, mener han.

slo skriker etter parkeringsplasser

og boligmarkedet viser at folk er villig til å strekke seg langt for å få en egen parkeringsplass. Dermed blir de helautomatiske anleggene lukrative investeringer.» Det nettavisa E24 omtaler som en «lukrativ investering» er ikke en lekker toppleilighet med fjordgløtt. Tvert imot er det en plan om et underjordisk parkeringshus med plass til 500 biler, midt under Youngstorget i Oslo sentrum, tvers ovenfor Arbeiderpartiets ruvende hovedkontor.

Ren utopi – Er det ikke et poeng å få færre biler i sentrum? – Å tro at man kan fjerne all biltrafikk innenfor sentrum er en ren utopi, svarer Steinar. – Men vi vil jo fjerne bilene fra overflaten. Å ha biler parkert i gata er jo ikke noe bra for miljøet. Men hvis vi skal ta bort parkeringsplasser fra gata, så må vi gi folk et alternativ. Vi mener vi har et veldig miljøvennlig prosjekt, siden bilene her kan kjøre rett inn fra ringveien, sier han. Steinar har heller ikke noen tro på at kollektivtrafikken er en bedre løsning. – Det er jo ikke alt som lar seg frakte på t-banen heller.

putsj_02_07.indd 8-9

– Transportforsker Jan Usterud Hanssen

Tekst og foto: MARIT K. HEPSØ

– Vi vil bygge parkeringshus her fordi vi ønsker mer liv i området, sier Steinar Saghaug. Han er daglig leder i Youngstorget Eiendom, som eier arealene, og for Youngstorget Parkeringshus, som formelt har søkt om å få bygge ut parkeringshuset. – Jeg er også styreleder for Gårdeiergruppen Youngstorget-kvartalet, som består av alle gårdeierne rundt torget. Så det er godt lokalt forankret dette her, understreker han.«Å bygge flere parkeringshus i sentrum vil selvsagt bare få enda flere til å velge bilen når de skal inn til byen.»

Transportøkonom Jonas er fornøyd med Stockholmsforsøket.

Stockholmsforsøket «Det här är drömmen för en trafikforskare». Jonas Eliasson ler litt når jeg trekker frem sitatet fra avisa Dagens Nyheter 6. juni i fjor. – Men ja, det var akkurat som julaften! Vi satt der på pressekonferansen med en hel haug utrolig detaljerte og grundige forskningsrapporter, forteller han ivrig. Jonas er transportøkonom, og ledet en gruppe forskere som skulle analysere effekten av det såkalte Stockholmsforsøket, som pågikk mellom august 2005 og august 2006. Forsøket bestod av to deler: Økt satsning på kollektivtrafikk, og økte avgifter på bilkjøring, særlig i rushtida. Målet med forsøket var mindre trengsel i sentrum, bedre fremkommelighet og bedre miljø. Jonas og de andre forskerne som fulgte forsøket, ble overrasket over resultatet, særlig av den såkalte «trängselsskatten», som gjorde det dyrere å kjøre bil i rushtida. – Trafikken gikk ned med hele 20-25 prosent, sier Jonas. Det var nesten dobbelt så mye som de hadde regnet med å oppnå. I tillegg ble det mindre forurensning: Utslippene av lokal forurensning og klimagasser gikk ned med 14 prosent i byen, og 2,5 prosent i regionen. Kanskje mest overraskende var det likevel at stockholmerne selv var positive til avgiften. Ved valget i fjor høst stemte de for å videreføre ordningen, og fra i sommer kommer trängselsskatten for å bli hos söta bror.

Forrige gang bystyret behandlet en søknad om å bygge parkeringshus i Oslo sentrum, var i 2006. Da var planen å bygge parkeringshus i Vika like ved Rådhuset. Byråden fra Høyre gledet seg til nytt parkeringshus, men bystyret sa nei: Sammen med SV og Venstre var det AP som sørget for at søknaden ble avvist, og den gang brukte Rune mye tid på å snakke om miljø i bystyresalen. Saken om Youngstorget vil han ikke si noe konkret om, siden den enda ikke er kommet opp til behandling. – Men generelt er det god kapasitet her fra før, så med mindre det kommer andre argumenter, ser jeg ikke noen grunn til å bygge flere parkeringshus i denne delen av byen, sier Rune. – Hovedsynspunktene fra den gang står vi fremdeles på. Vi ønsker ikke flere parkeringsplasser her, og vi må ta hensyn til bymiljøet, men vi får se på saken når den kommer til behandling.

–Vi har jo noe Stockholm ikke har Rune har også hørt om tiltakene Stockholm har innført for å begrense biltrafikken, men han føler seg ikke så sikker på at vi har noe å lære av svenskene: – Vi har jo noe som Stockholm ikke har, nemlig bomringen. Den har begrenset trafikken mye. Og nå fremover satser vi mye på Oslopakke 3, som er tiltak for å forbedre kollektivtrafikken og veinettet i Osloregionen. I forhandlingene om Oslopakke 3 var det bare SV som ønsket å innføre rushtidsavgift slik de har hatt i Stockholm, – men det forslaget fikk ikke flertall.24-04-07 22:15:05

Putsj #02/07  

Tema: Byer

Putsj #02/07  

Tema: Byer

Advertisement