Page 23

6ELKOMMENTIL3PORVEISBUSSENES

ANNONSER

452"),%2

6IHARF’RSTEKLASSESTURBILERMEDALTDUKAN’NSKEDEGAVFASILITETER Vi har førsteklasses turbiler med alt du kan ønske deg av fasiliteter. Det er sikkerhetsbelter i alle seter. Bussene tar fra 15-78 passasjerer. $ETERSIKKERHETSBELTERIALLESETER"USSENETARFRAnPASSASJERER Vi har ogsü konferansebuss og busser spesialtilpasset for handikappede. 6IHAROGSËm EREBUSSERSPESIALTILPASSETFORHANDIKAPPEDE

+ONFERANSETUR "RYLLUPSTUR (ANDLETUR 3PORTSTUR (ELGETUR +ORPSTUR &IRMATUR &IRMATUR ,ANGTUR 'OLFTUR 3KITUR

putsj_02_07.indd 44-45

'ODTUR

Foto: Bjørnar Johansen

+ONTAKTOSSFORPRISTILBUD 4LF &AKS -AILTURBIL SPORVEISBUSSENENO WWWSPORVEISBUSSENENO

Nyt Finnmark!

www.ffk.no

24-04-07 22:19:38

Putsj #02/07  

Tema: Byer

Putsj #02/07  

Tema: Byer

Advertisement