Page 21

Rom-kaprerne Tekst: TONE HUSE

Space Hijackers – direkte oversatt «rom-kaprere» – er en Londonbasert aktivistgruppe, som har gjort mange små og store aksjoner som kombinerer aktivime og «gerilja-kommunikasjon» eller «kulturjamming». Noen av de mer kjente som driver med slik jamming er Adbusters, som også finnes i Norge. Kulturjamming er en form for aktivisme som «vrenger» dominerende kulturelle uttrykk. Dette kan være kjente merkevarelogoer, måter å bruke byrommet på, eller symboler som organiserer og påvirker hvordan meninger kan ytres, og av hvem. Kulturjamming kan i prinsippet anvendes på alle politiske felt, men har vært spesielt populært blant folk som jobber med spørsmål rundt massemedia og med byutvikling. Det som begge disse feltene har til felles er en sterk kommersiell styring, og at de i stadig mindre grad er åpne for politiske konflikter og ytringer. Kulturjammere tar derfor ofte utgangspunkt i de uttrykkene og symbolene som allerede har plass i mediene eller byrommet, og vrenger eller jammer dem så de får en annen betydning. Slik trenger de ikke kjempe for et eget sted å kommunisere, men kan bruke allerede eksisterende symboler og meninger og gi dem nye betydninger. Et eksempel på dette er Space Hijackers sin aksjon mot hvordan kaffekjeden Starbucks etableres på bekostning av det lokale næringslivet i Whitechapel-området øst i London. (Se bilde 1) Den berømte Starbucks havfruen (bilde: 2) har fått tilbake noe av sin opprinnelige karakter. Før kjeden tok til seg logoen og navnet var Starbucks en hippiegruppe, som benyttet seg av en havfruelogo med både navle og brystvorter. I logoen som Space Hijackers har jammet har havfruen fått disse tilbake.

Miljøvennlig festival Nok en gang skal Natur og Ungdom bidra til å gjøre Øyafestivalen miljøvennlig, og vi vil gjerne ha med deg på laget! Som frivillig for Natur og Ungdom jobber du to dager og får to dager fri under festivalen. Jobben vår er å rydde og resirkulere, verve folk til NU og informere om miljøvern. Du kan få med deg band som Nine Inch Nails, Amy Winehouse, Lily Allen, Rocky Erickson, Thomas Dybdahl m/KORK, Primal Scream, Big Bang, The Lionheart Brothers og mange mange flere. Festivalen er i Oslo fra 8. til 11. august. For å være med må du være medlem av Natur og Ungdom, være over 16 år og være glad i miljø og musikk. Meld din interesse til oya@nu.no.

T-banefester er blant de mer kjente aksjonsformene til Space Hijackers. Disse ligner en del på festene til «Reclaim the Streets»-bevegelsen, som oppstod på 1990-tallet. Slike «spontante» gatefester har en lang tradisjon i London, og hadde sitt utspring i en kritikk om at London har blitt en by for butikker og biler heller enn for folk. Gatefesten er en måte å kreve en bruk av byen som ligger utenfor de fastlagte kommersielle rammene. Reclaim-bevegelsen var i hovedsak en allianse mellom ravere og antibilaktivister. Det disse hadde til felles var i utgangspunktet en lov som kom i 1994 og forbød disse gruppene å bruke byrommet – raverne ville danse, anti-bil aktivistene ville aksjonere. Resultatet ble en karnevalinspirert aksjonsform der gatefesten danner rammen for å okkupere byrommet og hindre bilene. Festene ble etter hvert så store at opptil 20.000 mennesker deltok. Men med økt motstand fra politiet oppløste bevegelsen seg etter hvert. Space Hijackers t-bane fester holdes fremdeles, på undergrunnstog og/eller -stasjoner. Informasjon om tid og sted spres gjennom uformelle kanaler, og så fort festen er i gang styrer den seg selv. En gang festet så mange som 8000 mennesker på togene til Londons undergrunn. Utradisjonelle måter å kommunisere budskapet på, er rom-kaprernes kjennetegn. De tar ofte utgangspunkt i, og gjør om på, gjenstander som har en vant funksjon i byrommet. Eksempler er plakater som annonserer byggeprosjekter, eller knappene på lysstolpen i en fotgjengerovergang. Den første aksjonen er en kommentar til hvordan byen oppgraderes på en slik måte at opprinnelige beboere ikke lengre har råd til å bo i hjemme sine (bilde 3), var den siste en del av en større mobilisering for demonstrasjoner mot krigen i Irak (bilde 4 og 5).

40

putsj_02_07.indd 40-41

41

24-04-07 22:19:16

Putsj #02/07  
Putsj #02/07  

Tema: Byer

Advertisement