Page 1

ISSN 1508-49-30

DOSTARCZANY BEZPŁATNIE MIESZKAŃCOM MIASTA WYDAWANY PRZEZ STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PUSZCZYKOWA

Prywatne referendum, s. 4

Foto: Włodzimierz Kowaliński

Listopad 2012

123

nr


2

Listopad 2012 • Nr 123

Willa zwana Jadwinówka

K

ilka dni temu, w gronie przyjaciół zawodowo związanych z rewitalizacją zabytkowej architektury, zastanawialiśmy się jak najlepiej zdefiniować pojęcie zabytku. Uwiodłem ich wtedy prostym ujęciem tematu, że dla mnie zabytek to sztuka nowoczesna tylko wczoraj lub przedwczoraj, w znaczeniu 50 lat temu lub 100 lat temu i jeszcze dawniej. Ta definicja może robić wrażenie przewrotnej, ale jak sądzę nie można jej odebrać prawdziwości. Dzisiejsza sztuka nowoczesna będzie także kiedyś zabytkową. I teraz pytanie: czy przyszłe pokolenia będą ją traktowały z szacunkiem? To jest pytanie o jakość dzisiejszej architektury, wyrażoną w trwałych wartościach takich jak: rodzaj materiałów, proporcje, detal, kolor, jedność formy i funkcji. Proszę w ten sposób spojrzeć na willę Jadwinówkę w Puszczykowie na ulicy Cienistej. Zbudowana została w 1905 roku przez polskiego kupca Włodzimierza Adamskiego pod wynajem pokoi letnikom. Dla tej funkcji dobrana została technologia szachulcowa dająca możliwość względnie taniego i szybkiego montażu, przy jednoczesnych sprawdzonych walorach estetycznych. Szachulec, dla przypomnienia, to konstrukcja drewniana, słupowo-ryglowa z zastrzałami pomiędzy którymi znajdywało się wypełnienie najczęściej ceglanym murem, często otynkowanym. Grubość takiej ściany oscylowała w przedziale od 15 do 25 centymetrów, dlatego dla polepszenia izolacyjności wznoszono także wewnętrzne ściany, tworząc w efekcie mur warstwowy. Szachulcowa konstrukcja przez modułowość, czyli powtarzalność wysokości słupów i długości rygla poziomego, pozwalała kiedyś także na szybkie, automatyczne znajdowanie dobrych proporcji bryły zewnętrznej i wewnętrznych podziałów. Dziś podobną zasadą kieruje się wystawiennictwo targowe, stosując znormalizowane aluminiowe profile sigmy i oktanormy. Szachulec ma także nieprzemijające walory dekoracyjne i przez to darzony jest przez wielu ciepłym uczuciem. Powtórzę, na co już kiedyś zwróciłem uwagę, że jego dekoracyjność jest mimowolną cechą konstrukcji i proces starzenia nie odbiera mu jej. Podstawowy zestaw kolorystyczny, do którego przywykliśmy to kontrast poczerniałego drewna i bieli wapiennego tynku, ale możliwe są inne konfiguracje. Na przykład we Francji stosuje się piaskowo żółty tynk i polichromowane drewno, koloru błękitu kobaltowego, zieleni chromowej lub sieny i różnych odcieni tych barw. Takie zestawienia tworzą bajkowo kolorystyczne elewacje. Detalem snycerskim w szczycie dachu, balkonach i ganku Jadwinówka nawiązuje do popularnego na przełomie wieku XIX i XX stylu tyrolskiego. Taka stylizacja nie była przypadkowa, była raczej czymś co dzisiaj, na przykład w salonach samochodowych, nazywane bywa identyfikacją wizualną (CI). Wtedy stosowanie wydatnych okapowych dachów i góralskich snycerek wskazywało na uzdrowiskową funkcję architektury i tym samym na charakter danej miejscowości.

Gdy ktoś po piwnej nocy obudził się w południe i wyjrzał przez okno od razu wiedział gdzie jest i na co może liczyć w nadchodzący wieczór. Podobny charakter co ta willa, mają również puszczykowskie dworce, i szereg innych obiektów tamtego okresu. Świadczy to o ówczesnym poczuciu smaku, a może nazwę to inaczej: poczuciu stosowności. Jeśli Puszczykowo było uzdrowiskiem czy tylko letniskiem wypadało tę rzecz podkreślić. Modułowość konstrukcji szachulcowej rodzi pozory ograniczenia inwencji twórczej, w rzeczywistości, jak się przegląda różne przykłady, widać jak można wiele różnicować detalem; formą i podziałem wewnętrznym okien, drzwi, balkonami, a szczególnie zastrzałami w konstrukcji. Te elementy przybierały postać: krzyży, łuków, parabol, ukosów pojedynczych lub zwielokrotnionych, czy kombinacji kilku w obrębie jednej elewacji. Jeśli zaś chodzi o związek tej architektury z klasycyzmem, wskazać trzeba na zachowanie instynktowe, czyli: stosowanie symetrii i równowagi kompozycyjnej (równoważenie prawej i lewej strony budynku podobnymi detalami), grawitacyjnej statyki optycznej (zmniejszanie ciężaru ku górze), a nade wszystko nie można powiedzieć, że szachulcowe elewacje zioną nudą pustych ścian i oczodołów okiennych.

Jadwinówka stoi i trochę postoi jeszcze przy ulicy Cienistej. Pierwotnie była willą z pokojami pod wynajem, od drugiej wojny jest stałym mieszkaniem. Może niekoniecznie w niej, ale dlaczego w zabytkowej willi lub pensjonacie po odpowiednich, umiejętnych przekształceniach, na które służby konserwatorskie na pewno się zgodzą, nie można wpasować dowolnej funkcji publicznej? Bo można. Może być to hotel, restauracja lub kawiarnia, biura, urząd, a nawet galeria handlowa... Proszę zwrócić uwagę jak doskonale wpisała się w zabytkowy budynek Apteka „W Starym Domu” na ulicy Dworcowej z nowo-czesną aranżacją wnętrz. Zbigniew Cichocki Foto: Włodzimierz Kowaliński

OWIADCZENIE „Redaktor naczelna „Kuriera Puszczykowskiego” oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczykowa wyrażają ubolewanie i przepraszają właściciela nieruchomości przy ul. Dębowej za naruszenie jego dobrego imienia, spowodowane opublikowaniem w numerze 118 z kwietnia 2012 r. „Kuriera Puszczykowskiego”, w dziale Listy do Redakcji, listu pp. Elżbiety i Ryszarda Mazurowskich pt.: „Obywatelska wrażliwość”, przedrukowanym w wydaniu specjalnym „Kuriera Puszczykowskiego” z czerwca 2012 r. pt. „Portrety Puszczykowskich Domów” oraz w związku z zamieszczeniem w serwisie internetowym Stowarzyszenia nieprawdziwych i nierzetelnych informacji dotyczących działań podejmowanych na należącej do niego nieruchomości. Wszelkie działania w stosunku do przedmiotowej nieruchomości podejmowane były przez jej właściciela na podstawie odpowiednich zezwoleń, zgodnie z obowiązującym prawem. Z uwagi na powyższe, nieusprawiedliwione i krzywdzące jest również użycie przez autorów listu sformułowań dotyczących właściciela nieruchomości przy ul. Dębowej godzących w jego wizerunek oraz zaufanie i powszechny szacunek do jego osoby”.


Listopad 2012 • Nr 123

3

Szanowni Czytelnicy,

L

istopad powoli staje się grudniem, jesienna słota z wyjątkowo częstymi w tym roku mgłami przekształca się w czas oczekiwania na Święta. Ale jeszcze nie teraz, jeszcze trochę. Późnojesienne, krótkie dni przygnębiają i wpędzają w apatię. Ale to co może być utrudnieniem dla nas – dorosłych, naszym dzieciom najwyraźniej nie przeszkadza. Są pełne energii i z właściwą sobie radością angażują się w przeróżne działania, spędzając jesienne dni bardzo aktywnie. Puszczykowskie dzieci i młodzież biorą udział w ciekawych przedsięwzięciach, dzięki którym pogłębiają swoją wiedzę i uczą się nowych umiejętności. W aktualnym numerze poświęcamy dużo miejsca najmłodszym, którzy wykazywali się na wszelkich

możliwych polach – zarówno edukacyjnych jak i sportowych. Skoro zaś mowa o sporcie, warto też dodać kilka słów o rekreacji – dziś zamieszczamy odpowiedź byłej Pani Burmistrz na list dotyczący niedoszłej inwestycji w zakresie zagospodarowania terenów nad Wartą. Projekt drogi spacerowej wzdłuż rzeki, niestety, nie doszedł do skutku. Serdecznie zachęcam jednak wszystkich Czytelników do korzystania w czasie jesienno-zimowym z wszystkich dostępnych tras spacerowych i czerpania z całego bogactwa przyrody otaczającej nasze miasto. Miłej lektury życzy Redaktor naczelna – Katarzyna Trybuś

Podzikowanie za 1% Wszystkim ofiarodawcom, którzy korzystajc z ustawowej moliwoci przekazali nam 1% swojego podatku dochodowego za rok 2011, wspierajc tym samym statutow dziaalno Stowarzyszenia PrzyjacióPuszczykowa - organizacji poytku publicznego

 SERDECZNIE DZIKUJEMY! Wspierajc ruch obywatelski w naszym miecie dokonalicie Pastwo dobrego wyboru. Zainteresowanych prac Stowarzyszenia PrzyjacióPuszczykowa zapraszamy na OTWARTE spotkania, które odbywaj si w kady pierwszy wtorek miesica o godz. 18.00 w sali posiedze organizacji pozarzdowych w Bibliotece Miejskiej CAK przy ul. Wysokiej 1 w Puszczykowie. Stowarzyszenie PrzyjacióPuszczykowa

WYBORY UZUPENIAJ CE Na niedzielę 9 grudnia 2012 wojewoda wielkopolski ogłosił wybory uzupełniające do Rady Miasta Puszczykowa w okręgu nr 6. Okręg ten obejmuje ulice: Bema, Berwińskiego, Dworcową (od nr 2 do 16 i od nr 1 do 27), Fiołkową, Jaskółczą, Kosynierów Miłosławskich, Kraszewskiego, Konopnickiej, Niwkę Starą, Nowowiejskiego, Norwida, Nizinną, Niepodległości, Niezłomnych, Narcyzową, Nowe Osiedle, Radosną, Słowiczą, Środkową, Tulipanową. Lokal wyborczy w Szkole podstawowej nr 2 w Puszczykowie, ul. Kasprowicza 1 będzie czynny w godz. 8.00-22.00. O jeden mandat ubiegać się będzie pięciu kandydatów:

1. 2. 3. 4. 5.

Jackowiak Ryszard Krzyżański Piotr Piechocki Dariusz Potocki Tomasz Stefaniak Przemysław

Idź i głosuj świadomie!

- KWW Niezależni - KWW Piotra Krzyżańskiego - KWW Nasze Miasto - KWW Tomasza Potockiego - KWW Razem dla Mieszkańców


4

PRYWATNE REFERENDUM

W

Listopad 2012 • Nr 123 wie lokalizacji marketu w badanie w sprawie obecności marki Lidl w Puszczykowie w ogóle. Duża część badanych może nie mieć pojęcia, gdzie jest ulica Magazynowa, ale z pewnością wie, że Lidl w Puszczykowie pozwoli na robienie zakupów taniej i wygodniej. Niewiele jest osób, które na pytanie o budowę sklepu Lidl odpowiedzą negatywnie i nie ma się co temu dziwić. Inna sprawa, że nikt przeciw budowie Lidla w Puszczykowie nie protestuje, wiele osób sprzeciwia się natomiast budowie jakiegokolwiek marketu (dyskontu) przy ulicy Magazynowej, na miejscu przedwojennej willi i w sąsiedztwie domów jednorodzinnych. Wymieniłem trzy główne powody, które sprawiają, że mieliśmy do czynienia z wydarzeniem bezprecedensowym. Są one wystarczające, aby uznać ankietę za akcję PR-ową inwestora, swoiste prywatne referendum, którego ewentualny korzystny dla niego wynik należy traktować nie jako rozstrzygnięcie sprawy, ale jako argument za organizacją konsultacji społecznych z prawdziwego zdarzenia. Jako przykład można podać akcję prezydenta Poznania w sprawie zabudowy na terenie dawnego stadionu E. Szyca przy Dolnej Wildzie. Mieszkańcy Wildy mieli się wypowiedzieć, czy chcą tam nowej zabudowy osiedlowej, obiektów handlowych czy terenów zielonych. Zanim jednak udzielili odpowiedzi, mogli usłyszeć argumenty wszystkich zainteresowanych stron i na tej podstawie wyrobić sobie zdanie. Wynik? Dzięki zaangażowaniu dobrze przygotowanych merytorycznie społeczników, mieszkańcy zdecydowanie opowiedzieli się za zachowaniem tradycyjnego klina zieleni. Mam jednak nadzieję, że uczestnicy ankiety wykazali się troską o charakter Puszczykowa i wyrazili negatywną opinię na temat budowy marketu (dyskontu) w tym właśnie miejscu. Powinni wszakże pamiętać, że następny market (dyskont) może powstać tuż za ich płotem. Więcej na temat planów budowy marketu p r z y M a g a z y n o w e j n a w w w. z i e l o n e puszczykowo.pl Marcin Muth

jest ulica Magazynowa i dlaczego, zdaniem burmistrza, rady miejskiej i wielu puszczykowian, market (dyskont) w tym miejscu stać nie powinien. Najlepiej ten mechanizm pokazuje jedyny negatywny komentarz, jaki ukazał się na blogu Zielone Puszczykowo pod tekstem zachęcającym do głosowania w ankiecie na „nie”. Mieszkanka Puszczykowa napisała: Jako mieszkanka Puszczykowa bardzo cieszyłabym się, gdyby powstał w moim mieście sklep typu Lidl. Puszczykowo to duże miasto i konieczność jeżdżenia na większe zakupy do Poznania/Lubonia/Mosiny jest czasem męcząca. Mamy już co prawda Biedronkę, ale jej asortyment jest nieco okrojony. Tym bardziej trudno zrozumieć czemu Biedronka nie przeszkadza mieszkańcom, a Lidl tak. Przecież i tak nie będzie tu pielgrzymek z całej wielkopolski, a jedynie mieszkańcy będą korzystać z tańszego Lidla niż np. z drogiego i ubogiego w asortyment Społem. Sądzę, że większość tych, którzy sprzeciwiają się tej budowie to burżuje, którym wszystko jedno czy zapłacą za coś 1 czy 3 zł. Mi wszystko jedno nie jest, chcę mieć możliwość tańszego wyboru dlatego mówię tej inwestycji TAK! (pisownia oryginalna) Nie ma w tej wypowiedzi ani słowa o lokalizacji marketu (dyskontu) przy ulicy Magazynowej, przeciw której mieszkańcy i społecznicy protestują. Jest natomiast wyraźne odniesienie do marki sklepu, która ma zapewnić mieszkańcom większy wybór (asortyment) oraz niższe ceny (konkurencja), przeciw której nikt w Puszczykowie, przynajmniej oficjalnie, nie protestuje. W ten sposób doszedłem do trzeciego powodu, dla którego uważam ankietę za wydarzenie bez precedensu. Otóż, pierwszy raz spotykam się z działaniem marketingowym, które udaje bezstronne badanie opinii publicznej. Trzeba bowiem jasno powiedzieć: Lidl to nie jest typ sklepu (jak napisano w artykule zapowiadającym ankietę w „Głosie Puszczykowa”), to jest marka sklepu. Marka, która za gigantyczne pieniądze zbudowała wizerunek sklepu, w którym kupisz produkty dobrej Komentarz redakcyjny: o tym, że w Puszczyjakości w niskiej cenie. Użycie jej nazwy kowie zagościł klimat marketowo-parkingowy w pytaniu ankietowym zmienia badanie w spra- pisaliśmy już w Kurierze parę lat temu – przy okazji wybudowania Biedronki na puszczykowskim rynku, i to w miejscu przewidzianym pierwotnie na budynek usługowo-kulturalny (Kurier nr 101 z 2010 roku). Nasz niepokój wywołała wówczas lokalizacja dyskontu . Zamiast rynku reprezentacyjnego – miejsca W ramach Puszczykowskich Spotka Kulturalnych, w dobrym stylu, integrującego mieszkańców (wg pomysłodawców) mamy turkot wózków w Sali Parafialnej im. Jana Pawa II sklepowych i przemykanie między samochodami. w kociele pw. w. Józefa Tamta publikacja nie straciła na aktualności: kolejny inwestor usiłuje powielić pomysł z rynku w pitek 7 grudnia 2012 roku o g. 19.30 trzy ulice dalej, wśród domów jednorodzinnych. I to mimo sprzeciwu mieszkańców, władz wystpi miejskich i konserwatora zabytków. Trzeba by szukać lokalizacji na zewnątrz miasta.W tym miejscu przypominamy, że Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczykowa od ponad roku upomina się o DEBATĘ PUBLICZNĄ nt. Z ZESPOEM dalszego rozwoju Puszczykowa. Czas wreszcie zadecydować wspólnie o dalszych losach naszego miasta a nie omijać problemy„byle do Bilety - cegieki mona nabywa w zakrystii, po Mszach w. jutra”.

dniach 20-22 listopada 2012 do 600 puszczykowskich domów zapukali ankieterzy Centrum Analiz Przestrzennych i Społeczno-Ekonomicznych UAM, żeby zadać jedno, z pozoru proste, pytanie o opinię w sprawie planów budowy dyskontu spożywczego typu Lidl u zbiegu ulic Magazynowej i Poznańskiej. Inwestor, który wynajął ankieterów, reklamował to wydarzenie jako bezprecedensowe badanie opinii publicznej w sprawie prywatnej inwestycji i deklarował, że z pokorą przyjmie wolę mieszkańców, apelując jednocześnie o to samo do władz miejskich sprzeciwiających się budowie. Zgadzam się z inwestorem, że jest to wydarzenie bez precedensu, ale z zupełnie innych powodów niż podane przez niego. Po pierwsze, pierwszy raz spotykam się z sytuacją, kiedy prywatny inwestor zastępuje miejskie władze i organizuje coś w rodzaju referendum lokalnego. Nie biorąc pod uwagę argumentów wszystkich oponentów (konsultował sprawę jedynie z Urzędem Miasta), nie zważając na jednostronność całego przedsięwzięcia, reklamuje badanie jako próbę poznania prawdziwej opinii większości mieszkańców, którzy rzekomo chcą budowy marketu, ale zostali zakrzyczani przez nieliczną grupę sąsiadów inwestycji i wspierających ich społeczników, którzy dodatkowo zmanipulowali radę miejską i burmistrza. Po drugie, nie spotkałem się jeszcze z sytuacją, choć wyniki badań przeprowadzanych dla celów komercyjnych śledzę służbowo od kilku lat, aby szanująca się pracownia badawcza zadawała pytanie zupełnie wyrwane z kontekstu i niepozwalające sensownie odpowiedzieć ludziom słabo zorientowanym w temacie lub w ogóle niezorientowanym. Jeśli się bowiem czyjąś opinię bada, to chce się zazwyczaj poznać odpowiedź jak najbliższą prawdy, a taka jest możliwa tylko wtedy, gdy badany zna sprawę oraz najważniejsze jej aspekty i może o każdym z nich się wypowiedzieć. Natomiast, zadanie pytania, „czy jesteś za czy przeciw marketowi przy Magazynowej”, dla wielu mieszkańców sprowadza się do pytania, czy jesteś za czy przeciw dyskontowi w ogóle. Nie muszą bowiem wiedzieć, gdzie

K O M U N I K A T

ZENON LASKOWIK

lub zamawia pod nr tel. 61/.813 31 35 lub 600 352 103


Listopad 2012 • Nr 123

5

Listopadowe wito

P

rzez dwa dni Puszczykowianie mieli okazję wspominać czas odzyskania niepodległości. Najpierw 10 listopada, w przeddzień Święta, podczas koncertu pieśni patriotycznej, który w Sali im. Jana Pawła II zaprezentowali nam wspaniali muzycy. Każdy mógł ponucić, pośpiewać znane utwory, te dawne z czasu odzyskania niepodległości, ale i te których powstanie pamiętamy – piosenki Jacka Kaczmarskiego, Przemysława Gintrowskiego, niejako oddając hołd niedawno zmarłym bardom czasu Solidarności – wszystkie bliskie sercu prawdziwego Polaka. Solista, Poldek Twardow-

ski słowem i śpiewem wprowadził nastrój nostalgii, wzruszenia, śpiewanej modlitwy za tych co walczyli, zginęli, byśmy my byli wolni. W niedzielne południe, podczas uroczystej Liturgii patriotycznej, która zgromadziła na modlitwie w intencji Ojczyzny

mieszkańców i kapłanów z Puszczykowa, władze miasta oraz liczne poczty sztandarowe, mogliśmy posłuchać wspaniałej homilii, podkreślającej wartość słowa Ojczyzna. Następnie zgromadziliśmy się, już tradycyjnie na zaproszenie O. Proboszcza, w Sali Parafialnej.

Wypełniona Sala zatętniła wspólnym śpiewem znanych pieśni przy akompaniamencie organisty P. Macieja Kubackiego, ale także pod przewodnictwem chóru Nadwarciańskich Puszczyków. Mieliśmy też okazję posłuchać krótkiej historii wydarzeń związanych z odzyskaniem niepodległości, odczytanej uroczyście przez P. Tadeusza Blumczyńskiego, z Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Wielkie Bóg zapłać dla O. Marka Smyka – proboszcza parafii św. Józefa Oblubieńca NMP za zaproszenie do uroczystej modlitwy, ale i poczęstunek, który od lat jest okazją do wspólnego przeżywania naszego Polskiego Święta. Jolenta Strabel

UWAGA: Zmiany w podatkach!

O

d 2012 roku nie płacimy podwójnego podatku za listopad!!!

Zmieniony został zapis dotyczący zapłaty zaliczki na podatek za miesiąc listopad i grudzień. Obecnie płacimy podatek dochodowy za listopad do 20 grudnia, a za grudzień do 20 stycznia (art. 44 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), (osoby prawne art.25 ust.1a). Obliczając zaliczkę na podatek za miesiąc grudzień nie ma obowiązku uwzględnienia spisu z natury. Rozliczamy go dopiero w deklaracji rocznej.

Zmiany w zasadach wystawiania faktur Przewiduje się, że od 1 stycznia 2013 r. nastąpi zmiana dotycząca wystawiania faktur. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zakłada wprowadzenie faktur uproszczonych gdy należność ogółem nie przekroczy kwoty 450 zł lub dla transakcji w euro wynosić będzie 100 euro. Faktury uproszczone nie będą musiały zawierać części danych np: danych nabywcy, miary, ilości towarów, wykonanych usług, ceny jednostkowej i wartości sprzedaży netto. Faktur uproszczonych nie będzie można stosować przy sprzedaży wysyłkowej. Wystawiając faktury podatnik będzie mógł wybrać, czy zastosuje fakturę uproszczoną czy

pozostanie na zasadach ogólnych. Wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2013 r. Od 1 stycznia 2013 r. wzrośnie minimalne wynagrodzenie za pracę. Będzie ono wynosić 1.600 zł brutto. Podniesienie wynagrodzenia spowoduje również wzrost składek ZUS za pracowników mających minimalną płacę. Po wzroście minimalnego wynagrodzenia suma kosztów za pracownika wzrośnie z kwoty 1.811,10 zł do kwoty 1.931,84 zł. Przedstawione powyżej informacje wyjaśniam szerzej na stronie www.kicinski.pl Lucjan Kiciński

Pozwólmy bezuytecznym dla nas przedmiotom da drugie ycie.

S

erdecznie proszę szanownych czytelników i tych, którzy chcieliby nieodpłatnie przekazać niepotrzebne przedmioty i tych, którzy poszukują o zgłaszanie potrzeb na adres mailowy mariolachudak@onet.eu lub tel. 506 507 150 Szukam: żywego ptaszka z klatką oraz publikacji przyrodniczych (encyklopedii, książek lub in. pomocy naukowych) - dla chłopca z IVkl. kochającego przyrodę, 2 dużych biurek z szafkami oraz wąskiej szafki lub regału do książek wys. do 2m - dla dzieci pani Izy, butów do gry w piłkę nożną tzw. korki, rozmiar 44-45 i piłki nożnej - dla Jasia, biurka z szafkami (orzech) - dla pani Ireny, małego biurka z szafką - dla pani Moniki, 6 krzeseł do pokoju - dla pani Elżbiety, stołu z krzesłami - dla pani Asi, 2 dużych foteli - dla

starszego małżeństwa, zamrażarki szufladkowej i elektrycznej suszarki do prania - dla pani Ilony, małej pralki automatycznej (40) dla pani Bogumiły, pralki automatycznej - dla pani Marzeny, lodówki - dla pani Basi, zmywarki i pralki - dla pani Kasi, telewizora, lodówki, zamrażarki, firan, kanapotapczanu 2-osobowego i 2 foteli, stołu z krzesłami, mebli kuchennych, segmentu, pralki automatycznej - dla pani Violetty, mikrofalówki - dla pani Agnieszki, amerykanki (1os. fotel rozkładany) - dla pani Moniki, komputera - dla dzieci pana Sławka, roweru kolarzówki (może być uszkodzona) - dla miłośnika tych rowerów, elementów wyposażenia domowej siłowni - dla Mateusza, pralki i dużej klatki (dla fretki) - dla pana Sławka,

sokowirówki - dla pana Roberta, lodówki - dla pana Grzegorza, małej zamrażarki - dla pana Krzysia. Do wydania: duża patera pod ciasta lub tort - od pani Basi, łóżeczko + kojec dziecięcy 2 w 1 niebiesko zielony oraz fotelik dziecięcy samochodowy od 9 kg - od pani Izabeli, telewizor Philips 21"- od pana Przemysława, telewizor Sharp 14" czarno-biały, 3 aparaty telefoniczne - od pana Krzysztofa, Uwaga! Szukam gier planszowych dla dzieci i samochodu strażackiego dla 2-latka. Zgłosiła się osoba, która chętnie odbierze drewno na opał (stare meble, palety itp.) Mariola Marecka Chudak


6 Szanowna Redakcjo,

D

ołączam swój komentarz do artykułu p. Elżbiety Pustkowskiej-Kornobis „Okiem obywatela”, który ukazał się w październikowym Kurierze Puszczykowskim. Jako była burmistrz miasta posiadam być może kilka informacji, które nigdy nie zostały upublicznione, a które w części są odpowiedzią na pytanie dotyczące drogi spacerowej wzdłuż Warty. Niektórzy mieszkańcy przypomną sobie zapewne, że w listopadzie 2010 w Echu Puszczykowa umieszczono następującą informację podpisaną przez p. sekretarza miasta, Macieja Dettlaffa: „PIENIĄDZE UNIJNE NA ŚCIEŻKĘ NAD WARTĄ Kolejny wniosek o dofinansowanie miejskiej inwestycji zyskał uznanie instytucji zarządzającej środkami europejskimi. Tym razem chodzi o wspólny wniosek Puszczykowa i Mosiny dotyczący realizacji małej infrastruktury turystycznej w sąsiedztwie obszarów chronionych. Na terenie Puszczykowa powstanie długo wyczekiwana ścieżka spacerowa wzdłuż rzeki Warty. Mosina natomiast planuje zagospodarować na cele turystyczno rekreacyjne teren dawnego wyrobiska na Górze Pożegowskiej. Ścieżka spacerowa będzie miała długość ok. 750 metrów, rozpoczyna się na zakolu Warty, a kończy się przy wiacie piknikowej Wielkopolskiego Parku Narodowego. Wzdłuż ścieżki ustawionych zostanie siedem tablic edukacyjnych, zamontowane zostaną ławki i kosze na śmieci, a także drewniane barierki zabezpieczające. Całość projektu „Turystyka na Terenach Chronionych Mikroregionu WPN – Budowa Miejsc Wypoczynku i Edukacji Ekologicznej” opiewa na kwotę ponad 950 tys. złotych, 85% kosztów zostanie sfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, resztę pokryją środki budżetowe Puszczykowa i Mosiny. Projekt otrzymał wysoką ocenę i znalazł się na 6. miejscu w Polsce na etapie oceny merytorycznej, został umieszczony na liście rankingowej jako projekt podstawowy” Ponieważ osobiście, w obecności pracowników UM w Puszczykowie i przedstawiciela stowarzyszenia ekologicznego „Salamandra” przemierzałam wzdłuż i wszerz teren przyszłej ścieżki, zleciłam odtworzenie granic działek, rozmawiałam z właścicielami gruntów, tam gdzie zachodziła możliwość kolizji z gruntami prywatnymi, wreszcie pisałam wniosek i jeszcze w grudniu 2010 podpisywałam zgodę na przyjęcie pieniędzy. Niestety nowe władze miasta zdecydowały, że nie będą projektu realizować i zrezygnowały z około 650 000 zł dotacji dla Puszczykowa i niepowtarzalnej okazji uporządkowania i udostępnienia terenów wzdłuż Warty. Koncepcja części edukacyjnej została zaproponowana przez Stowarzyszenie „Salamandra”, sposób wykonania ścieżki został opisany i narysowany w koncepcji dołączonej do wniosku, natomiast szczegółowe rozwiązania miały być dopiero konsultowane z mieszkańcami. Na rezygnacji z funduszy unijnych skorzystała Mosina, która po przepisaniu wniosku, i rozszerzeniu go o nowe elementy infrastruktury turystycznej – sięgnęła po całą kwotę. Efekt podziwiamy od ubiegłego roku. Pan radny Stelmachowski, który zapytał, dlaczego miasto nie podjęło dotacji uzyskał odpowiedź, że projekt był niedoszacowany,

a w budżecie nie było pieniędzy na wkład własny (z budżetu miasta trzeba by dołożyć około 95 000 zł). Na razie były fakty, teraz pozwolę sobie na komentarz. Jakże cieszyliśmy się, że wreszcie „przywrócimy” na tym odcinku Wartę mieszkańcom. Do dziś nie jestem w stanie zrozumieć, jak można było zrezygnować z takich pieniędzy, a w każdym razie jak można było podjąć tak ważną decyzję bez nawet dyskusji z Radą! Przecież zagospodarowanie brzegów Warty jest jednym z celów wpisanych do Strategii Rozwoju Puszczykowa na lata 20102020. Tłumaczenie władz brzmi co najmniej niepoważnie. Osobiście miałam i mam do tej

PRZEBIEG PROJEKTOWANEJ ŚCIEŻKI PRZYRODNICZEJ NAD WARTĄ Przebieg ścieżki przyrodniczej Barierki przy ścieżce Drewniany taras z barierkami Drewniana kładka z barierkami Wieża obserwacyjna

Listopad 2012 • Nr 123 pory bardzo spójną koncepcję rekreacyjnego urządzenia brzegu Warty: od przystani kajakowej połączonej ścieżką spacerową z Zakolem Warty, gdzie między innymi zostałaby odtworzona dawna plaża, a dalej edukacyjnej ścieżki z kładkami i tarasami widokowymi, kończącej się na parkingu WPN przy ul. Cyryla Ratajskiego. Chciałabym żeby mieszkańcy Puszczykowa zobaczyli tę koncepcję (pochodzi z mojego archiwum i nie wiem czy jest to ostatnia wersja) i na nowo podjęli dyskusję o przyszłości Zakola i brzegów Warty. Zainteresowani na pewno cały wniosek znajdą jeszcze w archiwach UM w Puszczykowie. Małgorzata Ornoch-Tabędzka


Listopad 2012 • Nr 123

7

N a s z e s z ko y Jedynkowe pasowanie I w końcu nadszedł ten wyjątkowy dzień. Uczniowie klas pierwszych przygotowywali się do niego od początku roku szkolnego. Uczyli się dzielnie tekstów, wierszy, piosenek, wytrwale ćwiczyli podczas wielu prób. W sobotę 20 października 53 uczniów złożyło uroczyste ślubowanie. Od samego rana w Szkole panowała świąteczna atmosfera. Nasi najmłodsi uczniowie - choć troszkę stremowani – zaprezentowali rodzicom, nauczycielom i zaproszonym gościom wspaniałe przedstawienie. Po złożeniu ślubowania przed pocztem sztandarowym, Pani Dyrektor Ewa Budzyńska dokonała symbolicznego pasowania na ucznia, dotykając piórem ramion pierwszoklasistów. Życzymy nowo przyjętym do braci uczniowskiej żakom wielu sukcesów w nauce. Do grona uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Puszczykowie zostali przyjęci: Klasa 1 a – Biedronki Wychowawca: Ewa Szykulska: Chałupka Wiktor, Derkowska Olga, Głowacka Alicja, Kowalska Antonina, Kozłow-

P

rzed pasowaniem na ucznia klasa Ib ze Szkoły Podstawowej nr 2 w ramach testu na odwagę i samodzielność spędziła noc w szkole. Większość uczniów po raz pierwszy zasnęła poza domem bez rodziców, ale nie to było dla nich najtrudniejszą próbą do pokonania. Zaczęło się spokojnie od samodzielnego przygotowania kolacji. Był konkurs na najpiękniejszą kanapkę, więc dzieciaki z zapałem smarowały chleb masłem, obkładały szynką, serkiem, zdobiły pomidorkami, ogórkami, rzodkiewkami, papryką i sałatą. Pierwszy egzamin wszyscy zdali celująco, trudno było wyłonić zwycięzcę, kanapki były nie tylko piękne, ale zdrowe i pyszne. Perspektywa walki na poduchy sprawiła, że dzieciaki szybko umyły ząbki i buźki umorusane ketchupem i wskoczyły

Lekcja przyrody w terenie

J

esień zagościła w naszym mieście już na dobre. Kolorowe liście, klucze dzikich kaczek na niebie i poranny szron nastroiły klasy II b i II c ze Szkoły Podstawowej nr 1, by sprawdzić gdzie ukryła się jesień w lesie. Poranny deszczyk w dniu zaplanowanego wyjazdu uczniowie obu klas przegonili dobrym nastrojem i zdeterminowaniem, by wiedzę zdobytą na lekcjach w klasie sprawdzić w terenie. Udało się. W Nadleśnictwie Konstantynowo czekały na dzieciaki już same pozytywne niespodzianki. Mżawka ustała, zza chmur wychodziło słońce, a spacer wzdłuż ścieżki edukacyjnej wraz z panią leśnik był nie tylko

ska Dominika, Libera Wiktoria, Lis Aleksander, Majkowska Nadia, Namysł Franciszek, Odrowąż – Kruszka Jan, Olejniczak Martyna, Pawlik Ewa, Piasecki Gracjan, Sadowski Stanisław, Woźnikiewicz Jan, Zawartowski K a c p e r, Z e u s c h n e r Łukasz, Ziaja Wiktoria. Klasa 1 b – Pszczółki Wychowawca: Agata Akuszewska: Białas Angelika, Bochon Roksana, Brzozowska Alicja, Czyż Nell, Dziedzic Sebastian, Kierczyńska Aleksandra, Król Dawid, Krupa Oliwia, Kujaszewski Jakub, Michałowski Gracjan, Paszak Aleksander, Pinkowski Marek, Przęczek Maria, Rachocka Anna,Ratajczak Mateusz, Ratajczak Wiktoria, Wojciechowski Daniel, Wojda Krzysztof, Zielińska Matylda.

w piżamki. Wojna była zacięta, ale nie tylko nikt w niej nie ucierpiał, ale wywołała sporo radości. Dzieci bawiły się ulubionymi zabawkami przyniesionymi z domu, słuchały kolejnych odcinków czytanej im codziennie przez Panią Olę książki o przygodach detektywa Pozytywki i oglądały filmy animowane. Gdy było już ciemno i oczy dzieci zaczęły się kleić ktoś pod drzwi sali wsunął list. Okazało się, że była to wiadomość od Krzysia przyjaciela Kubusia Puchatka. Krzyś prosił dzieci o pomoc, gdyż zły czarodziej postanowił zniszczyć bajki, by na świecie nie było radości i kolorów, a ludzie nie mieli dzieciństwa tylko rodzili się od razu dorośli. Pierwszaki postanowiły pomóc. Natychmiast z latarkami ruszyły korytarzami szkoły kierując się strzałkami i postępowały zgodnie z poleceniami w listach. Pokolorowały portrety porwanych bohaterów bajkowych i rozwiesiły je na korytarzu, by pomóc w ich odnalezieniu. Odszukały i połączyły nazwy poplątanych bajek i, aby nie pozwolić czarodziejowi wymazać ich ze swojej pamięci, odgadywały zagadki słowne związane p r z y j e m n y, a l e i p o u c z a j ą c y. W czasie wycieczki dzieci wiele razy miały możliwość zabłysnąć wiedzą nabytą w szkole, jak i wzbogacić ją nowymi informacjami. Spacer to jednak nie wszystko. W budynku nadleśnictwa dzieci miały okazję zapoznać się z okazami zwierząt żyjących w pobliskich lasach oraz obejrzeć edukacyjną opowieść o mieszkańcach okolicy. Bardzo serdecznie dziękujemy za miłe przyjęcie i przekazaną wiedzę Pani Małgorzacie Okulicz-Kozaryn oraz zarządowi Nadleśnictwa Konstantynowo.

Klasa 1 c – Motylki Wychowawca: Katarzyna Knapp: Bobrowska Lena, Borski Oliwier, Dziubalska Oliwia, Gembara Zofia, Kalinowski Marcel, Kirszewski Piotr, Konieczna Oliwia, Kwaśniewski Hugo, Maślak Zuzanna, Menka Aksel, Połomski Jakub, Stranz Iwo, Szczepanek Natalia, Szott Julia, Weiss Wojciech, Wołyński Aleksander. Aleksandra Lewandowska

Noc w szkole z nimi. Ułożyły puzzle ze zniszczonych ze złości przez czarodzieja bajkowych ilustracji i odszukały wykradzione przez czarodzieja przedmioty z bajek i kawałki czarodziejskiej kuli. Nie było to łatwe zadanie. Bardzo trudno było po ciemku odszukać lampę Aladyna, lusterko Macochy z bajki o Śnieżce, miotłę Baby Jagi, pantofelek Kopciuszka i koszyczek Czerwonego Kapturka, a jednak dzieciom udało się wygrać ten nierówny pojedynek ze złem. W końcu niedobry czarodziej pękł ze złości, a bajkowe postacie mogły powrócić do swoich bajek. Podążając cukierkową ścieżką dzieci odszukały Chatkę Baby Jagi pełną słodyczy, która była ich nagrodą za dobre serce i odwagę. Kolejny egzamin został zaliczony. Dzieci nie tylko nie bały się spać z dala od domu i rodziców, ale były gotowe w środku nocy ratować innych. Na resztę nocy przygotowany został maraton filmów animowanych, które usypiały kolejno małych bohaterów. Niestety nie na długo, bo już od szóstej rano pierwsze ranne ptaszki zaczęły ćwierkać i szybko ruszyły do zabawy tym razem w świetlicy. Gdy już wszyscy byli na nogach, dzieci zjadły wspólne śniadanko wspominając przygody poprzedniego wieczoru. Pani Ola jest bardzo szczęśliwa i dumna ze swojej klasy. Uczniowie klasy I b zasłużyli, by być pasowani na ucznia. Aleksandra Lewandowska

Beata Markowska, Marta Madaj


8

Listopad 2012 • Nr 123

N a s z e s z ko y

AMPEREK

Imieniny Karola

23 października nasi najmłodsi uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 uczestniczyli w „Akademii Małego Amperka”. 54 uczniów z klas pierwszych zostało przeszkolonych przez pana elektryka Dariusza Knapp i Amperka z zakresu bezpiecznego korzystania z prądu elektrycznego. Dzieci otrzymały książeczki z głównymi zasadami bezpiecznego postępowania z prądem, których powinny przestrzegać oraz odblaskowe misie. Dzięki nim mogą być bezpieczni na drodze. Projekt „Akademia Małego Amperka – ostrożnie z prądem” jest objęty honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Rzecznika Praw Dziecka. Katarzyna Knapp

4 listopada 2012, w Sali im. Jana Pawła II w parafii św. Józefa w Puszczykowie, odbyło się przedstawienie upamiętniające naszego Wielkiego Rodaka – Karola Wojtyłę. Data spektaklu nie była przypadkowa, ponieważ właśnie w tym dniu papież Polak obchodził swoje imieniny. Widzowie nie zawiedli – sala wypełniła się po brzegi. Przedstawienie było przekrojem całego życia Jana Pawła II. Od Wadowic – miejsca urodzenia, czasów dzieciństwa i młodości, przez Kraków – miejsce studiów, po Rzym, gdzie objął urząd następcy św. Piotra i gdzie odszedł do Domu Ojca. Efekt przedstawienia, jakie mogli obejrzeć widzowie, jest zasługą wielu osób. Autorem scenariusza, reżyserem i odtwórcą roli papieża był absolwent Gimnazjum Nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Puszczykowie – Kac-

per Pietrzak. Wszyscy aktorzy wykazali się wielkim zaangażowaniem, emocjonalnością oraz kunsztem gry. Równie ważne zadanie miały osoby odpowiedzialne za scenografię, oświetlenie i efekty specjalne. Nad całością przedstawienia czuwała pani Barbara Kokot, nauczycielka religii. Każdy stanowił istotną część, która złożyła się na obraz końcowy. Bardzo ciekawym momentem spektaklu było zaproszenie do udziału w scenie dzieci oraz ich rodziców, do których Jan Paweł II skierował kilka słów. Niektórzy poczuli się jak na prawdziwym spotkaniu z papieżem. Chciałabym podziękować koleżankom i kolegom oraz absolwentom mojej szkoły, którzy poświęcili swój czas, aby jeszcze bardziej poznać i przybliżyć postać błogosławionego Jana Pawła II. Ewa Orzechowska, uczennica klasy II a

OBCHODY DNIA PATRONA

5

listopada mszą świętą zainicjowaliśmy obchody dnia patrona szkoły Gimnazjum nr 2 - Ignacego Jana Paderewskiego. Po powrocie do gimnazjum, odbyły się dwie lekcje, następnie zadaniami z historii rozpoczęliśmy Dzień Humanistyczny. Bądźmy szczerzy, łatwo nie było, ale jakoś przebrnęliśmy. Bo kto

pamięta, jak nazywa się wygolone miejsce na głowie mnicha?! My się jednak łatwo nie poddajemy i takim pytaniom też dajemy radę. Oprócz historii sprawdzono nasze wiadomości, m.in. z lektur. Jak tu na zawołanie wiedzieć jak nazywał się Rob Rojek bohater powieści Małgorzaty Musierowicz? A jeszcze puzzle

należało ułożyć! Jednym słowem szkoda opisywać! Nasze umysły zostały wystawione na próbę, można powiedzieć - kryminalną, ponieważ trzeba było tworzyć portret pamięciowy jednego z negatywnych bohaterów literackich. Kto wie, być może dzięki temu ktoś odkrył swoje powołanie? Wracając do rzeczy, przed uczniami postawiono także zadanie wagi ciężkiej. Na wykonanie mamy co prawda miesiąc, ale chętnych do pisania opowiadania z wątkami fizycznymi jak na lekarstwo! Na szczęście, są odważni reprezentacji klas, którzy z problemem zmierzą się w cztery oczy. Miejmy nadzieję, że nie zawiodą, a z walki wrócą z tarczą. Po rozgrywkach humanistycznych odbył się apel przybliżający nam postać Ignacego Jana Paderewskiego. Szkoła była zaszczycona możliwością obcowania ze swoim patronem. Oczywiście, mamy na myśli jedną z ról, odegraną przez Igora Doeringa podczas przedstawienia. Inscenizacja była efektem wspólnej pracy klas pierwszych i trzecich. Ważnym akcentem stała się prezentacja okoliczności odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę. Z szacunkiem uczciliśmy pamięć tych, którym zawdzięczamy wolność Polski. Ewa Orzechowska.


Listopad 2012 • Nr 123

9

N a s z e p r z e d s z ko l a Kulinarne czary-mary u Le nych Przyjació

N

asze przedszkole wzięło udział w projekcie „Zdrowe nawyki żywieniowe wśród dzieci”, który był objęty patronatem Powiatu Poznańskiego. W dniu 3 października pani dietetyk Justyna Nowaczyk przeprowadziła z najstarszymi grupami dzieci dwa interaktywne warsztaty zdrowego odżywiania. Podczas zajęć wszyscy dowiedzieli się, dlaczego warto zdrowo jeść, jakie pokarmy są niekorzystne dla organizmu człowieka, w jaki sposób ciekawie i apetycznie przyrządzać posiłki. Podsumowaniem zdobytej wiedzy było

samodzielne przygotowanie przez dzieci zdrowego i zbilansowanego posiłku, który wszystkim smakował. Mniam! Na zakończenie mali adepci sztuki kulinarnej otrzymali dyplomy „Kucharza zdrowego jedzenia” wraz z zestawem zdrowych przepisów . Przedszkolakom bardzo podobały się warsztaty, a od rodziców wiemy, że w niejednej domowej kuchni zaszły wielkie zmiany w żywieniu – inicjatorami zmian były dzieci. Joanna Górczyńska

Zwiedzili my stadion Lecha Pozna

D

zieci z Przedszkola Nr 3 „Leśni Przyjaciele” dnia 9 października odwiedziły Stadion Miejski przy ulicy Bułgarskiej w Poznaniu. Przed stadionem czekał na przedszkolaków przewodnik, który zaprosił do obejrzenia najciekawszych miejsc na obiekcie. W planie wycieczki nie zabrakło zwiedzania płyty głównej stadionu, szatni dla piłkarzy, sali konferencyjnej, loży prezydenckiej oraz

trybuny dla dziennikarzy. Dzieci mogły zapoznać się także z korytarzem sław piłkarskich, a po intensywnym oglądaniu tylu atrakcji czekał na nie piknik kibica. Sporym zainteresowaniem cieszyła się makieta stadionu przygotowana specjalnie dla osób niewidomych. Dla wszystkich kibiców, tych dużych i małych, to była niezapomniana sportowa przygoda! Joanna Górczyńska

Kady przedszkolak dobrze wie, Jak by bezpiecznym na drodze

S

potkanie dzieci z policjantami w Przedszkolu Nr 3 „Leśni Przyjaciele” odbyło się 12 października. Przedstawiciele Komendy Policji w Puszczykowie wraz z maskotką Pyrkiem przypomnieli zasady bezpiecznego poruszania się po drodze. Dzieci dowiedziały się, na czym polega praca policjanta, jak wygląda jego ubiór, z jakich sprzętów korzysta w swojej pracy oraz aby czuć się bezpiecznie. Goście podarowali p o d z i ę k o w a ł y p o l i c j a n t o m p i o s e n k ą , jak należy zachować się w różnych sytuacjach przedszkolakom książeczki, plakaty i zawieszki wierszykiem i kwiatami. Joanna Górczyńska odblaskowe. Za tak miłe spotkanie dzieci

Puszczykowska Jesie Kulturalna dla dzieci

L

istopadowe spotkania w ramach tegorocznej Puszczykowskiej Jesieni Kulturalnej zaadresowane zostały do najmłodszych mieszkańców Puszczykowa. Jako pierwsze wystąpiły dla nich aktorki Teatru Frajda z Torunia w spektaklu pt. „Wyjątkowe rodzeństwo”. Bohaterami sztuki byli wróbel i kukułka – przybrane rodzeństwo, które za pośrednictwem swoich przygód wyjaśniało jak ważna jest rodzina, jaką siłę ma przyjaźń i wyobraźnia. Koncert poznańskiej artystki Haliny Benedyk uświetnił drugie spotkanie dla dzieci. Wokalistka po raz pierwszy zaistniała na scenie będąc jeszcze nastolatką. W '84 roku wraz z Włochem Marco Antonellim zaśpiewała

w trakcie sopockiego festiwalu utwór „Frontiera”, zdobywając w ten sposób trzecie miejsce spośród wszystkich wykonawców. Od tamtego momentu artystka odnosiła wiele sukcesów. Od lat 90-tych występuje także dla dzieci. W trakcie koncertu dla naszych pociech dowiodła, że spotkanie z nią jest gwarancją świetnej zabawy. Pani Halina jest osobą niezwykle ciepłą, pogodną, stąd też nie dziwi nikogo fakt, że dzieci wraz z nią próbowały swoich sił w śpiewie i tańcu na scenie. Dziękujemy dzieciom za piękne uśmiechy, radość i beztroskę w trakcie tych spotkań, dzięki którym tegoroczny listopad wspominać będziemy niezwykle mile i ciepło. Małgorzata Niedzielska


10

Listopad 2012 • Nr 123

BIBLIOTEKA MIEJSKA im. M. Musierowicz CENTRUM ANIMACJI K U LT U R Y

Biblioteka Miejska im. M. Musierowicz w Puszczykowie Zaprasza na warsztaty fotografii portretowej

Portret studyjny, klasyczny i eksperymentalny prowadzone przez

W odzimierza Kowali skiego Warsztaty jednodniowe. Ilo  miejsc ograniczona (termin do uzgodnienia) Zg oszenia przyjmujemy telefonicznie 61-8194-649, 668-857-921 W ramach warsztatów  teoria i praktyka wykonywania fotograficznego portretu studyjnego: analiza cech modela, rodzaje i dobór , ustawienia owietlenia, waciwy pomiar wiata. Owietlenie w portrecie klasycznym i eksperymentalnym. Podsumowaniem warsztatów b dzie wystawa zdj  portretowych wykonanych przez uczestników w BMCAK w Puszczykowie.

Koszt warsztatów 20 z

ul. Wysoka 1 62-040 Puszczykowo tel./fax 61 819 46 49

www.biblioteka.iq.pl e-mail: biblioteka puszczykowo.pl

K U R I E R P U S Z C Z Y K O W S K I – C Z A S O P I S M O T Y P U „ N O T- F O R - P R O F I T “ Redaguje zespół w składzie: Katarzyna Trybuś (redaktor naczelna), Gabriela Ozorowska (z-ca red. nacz.) e-mail: kurierpuszczykowski@o2.pl, Włodzimierz Kowaliński. Stale współpracują: Elżbieta Pustkowska-Kornobis, Mariola Marecka Chudak. Adres Redakcji „Kuriera Puszczykowskiego”: 62-040 Puszczykowo, ul. Grunwaldzka 7, tel./fax 61 813 30 78. Wydawca: Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczykowa KRS 0000105528; Nr Rej. Sądowego: RPR 748; Konto Bankowe: Nr konta 49 1020 4027 0000 1102 0297 2743. Drukarnia: TOM Luboń. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i redagowania otrzymanych tekstów. Tytuły, śródtytuły i wytłuszczenia pochodzą od Redakcji. Redakcja nie odpowiada za treść drukowanych listów, które prezentują poglądy ich autorów, nie publikujemy anonimów. Skróty oznaczone [...] nie mogą zniekształcać treści wypowiedzi Czytelników. Redakcja nie odpowiada za treść reklam. Na teksty czekamy w nieprzekraczalnym terminie do 15 dnia każdego miesiąca. Nakład 3200 egz.

Kurier Puszczykowski 123 (11.2012)  
Kurier Puszczykowski 123 (11.2012)  
Advertisement