Page 1

m  k: n   (p)c Story Dated: Sunday, February 16, 2014 12:47

p: n m   !"k a"%&'t % ""%) * c p ", "-* !" c. n !% a"%&' %,.n % 0 Ń? 2 ", "-* ) *  a,k  . * *4 *k a Ń?2 * %) "k0 . "!. .k 56 c o !"k a"%&'c .. ", "-*   * 8 ut %! un:k; !4 n 2. "! a"%&'t < = i< o4 *kn; ) *  !,4" ?@:k;  n.  4 t " .Ak ack % kn i"d C :C DE. en i ", un k . i %  "'- ) *  un u" ?@ a c % n @ ut G. p ", "-* ) *  D Ht;

I" !nď&#x203A;&#x20AC;K. !c :*, "kL0 i"dt %ď&#x203A;&#x20AC;M. - *% n "*. < * Ń? ,L N Ek % &,! c" an @%D%I . i * * %t:n; i"dt % %:%  n. n,O kO e.. % % P c i"dt p"tk ! n. e. :k < Ń?Q% R S' Ń? U en " 0 ) a pnM.


n  k  e.k s

เดฎเดพเดจเดตเดพเดŸเดฟ: เดฎเดนเดฟเดณเดพ เต‡เด•เดพ เดธเต เดธเด‚เดพเดจ เด…เดง เดฌเดฟเต เดฏเต เต†เดŸ เดธเด‚เด—

เดฟเดจเดฟเต†เดŸ เตˆเดฎ"เต เด“เดซเต เต†เดš& เดŽเดธเต.ํ€"เต เดฒเด‚เดฎเดพ*เด‚. เดฎเดพเดจเดตเดพเดŸเดฟ เดŽเดธเต.ํ€

เตˆเดท,เดตเดฟเดจเดพเดฃเต เดฒเด‚เดฎเดพ*เด‚. เดฎเดพเดจเดตเดพเดŸเดฟ เด—เดพ.เดฟเดชเดพ0"เดฟเดฒเต เดจเดŸ1 2เต€ เดฎเตเต‡1* เดฏเดพ4เดฏเต เต†เดŸ เดชเดฐเดฟเดชเดพเดŸเดฟ"เดฟเต†เดŸเดฏเดพเดฃเต เดธเด‚เดญเดตเดฎเต7เดพเดฏเดคเต. เด—เดพ.เดฟเดชเดพ0"เดฟเดฒเต 10 เดฎเดฃเดฟ เดฎเตเดคเดฒเต 5 เดฎเดฃเดฟเดตเต†เดฐ เตˆเดฎ"เต เด‰เดชเต‡เดฏเดพเด—เดฟ"เดพเดจเต เดชเดพเดŸเดฟ:เต†เดณ1 เต‡เด•เดพเดŸเดคเดฟ เด‰

เดฐเดตเต เดฒเด‚เด˜เดฟ<เดคเดฟเดจเดพเดฃเต

เตˆเดฎ"เต เด“เดซเต เต†เดš&เดคเต. =เดŸ01เต เดŽเดธเต.ํ€เต†"เดคเดฟเต†เดฐ เดฌเดฟเต เดถเด•เดพเดฐเดต0เดทเด‚ เดจเดŸ

เดฟเดฏเดฟ?@. เดธเด‚เดญเดตเต†

เดคเดŸเดธเต†EเดŸเต

=เดŸ01เต เด’Bเต—เต‡เดฆเดพเด—เดฟเด• เดคเดจเดฟ0เดตเดนเดฃเด‚

เดฟเดฏ เดฌเดฟเต เต†Fเดคเดฟเต†เดฐ เต‡เดชเดพเดฒเต€เดธเต เต‡เด•เต†เดธเดŸเต

เดฟ?@.

Nilambur  
Nilambur  
Advertisement