Page 1

$$ .,,te J..

\1.

t gffiFEtRF€cTED

$

\,FAAWSTIEffi N NS

$1. q1!

'ss

s

$$

l$


ttr, ti

T i


{ 5. fTl Thj *

ruffi Tffi

ffiffi


fti

\n s I

E,

\

1..'

,1,,

.ffiro&

:# : -:

i* I

#.

" .n# o-r-ffit

ffiffim ii f:

s

,$,


ffiffiruw


# W f f ig i ffiliff P

I

qt , ffi#

,til:"b*t ru

i ' , r , , *f f i{f ;

,' **, f f i f f .^il ''';t*

:l

t':

j".o .!

::

,/;

W-


1ffiffiffim

ffiffi;F="

t{ffikffi r:bk% i=;;"-ffr

q;-

! Rfdm esfuro


Pffif

ffi m8


ffid @A

ffiffi@


Y Y 9{fl}*r.e@s",i}:

r f


rm

ft r* a@% E

fr

G L t ftffi6"

H

Nb


w


W


++

*4 -rt# \

th;lr {+t ,'uf v + #+*

+#+ ++ +#+ \+./

VCI o


ffi

ffi


i rt'

!r

ts[ OF

tora

euNrs uo

6ilffi1s rmc miil.r{/lwom


707. f102

ilillll lilllllllll 03 r

4 041740


3

!

\0,,' ,,

'

i|''*

i

",

ri .

t.,


a

,!tr

I :a

i


- r*tl

(o

Itr

lr

r -tJ

*-4

ffi


ru


,LBfi5


S*

tr W, t, G rffil ES 0ffi


fy f €


T5il V€ffi 0w_

jrepffiv


\u= kd,

. \*-*1

.-)L-.

as

'?jr y q

5g \%/

?2

f**\

,{fut^\- 5, i\- dJ

Al [*h'H-5tg!t"b tr,R

mltsg \- - - o .G r =lGi€

r€lrlrlfl{B \- illJ ffi)=-=toB

r I

-

P

5 ; = \ = 5l f , 3 =j i.,

i==E E:


h*-

'r,41

I

.tl * dl


KSNJ I

4:s Isd

-q

+

sF[.j'

*

i0 f' t"

I

/,e

Fnr / \'. t

-

J d

I6'JJ't${4 --.(}

^

i: r,"t

ij;/; $

a S

0*. )rtNa

ffi$

c

Imperfected Folkster 2009  

Unique handmade artist book of mixed medium drawings from the "Let Forever be Delayed" project

Imperfected Folkster 2009  

Unique handmade artist book of mixed medium drawings from the "Let Forever be Delayed" project