Page 1

Rachunek nr …01/062013………………………….. Oryginał/Kopia Data wystawienia: 24.06.2013……………………….. Data sprzedaży: 24.06.2013………………………….. Miejsce wystawienia: Sopot……………………..

Sprzedawca Imię i nazwisko lub nazwa firmy: Adres: Miejscowość Kod pocztowy i poczta: NIP e-mail:

Nabywca Karolina Śmiech

Imię i nazwisko lub nazwa firmy:

Lingua Sp. z o.o.

Adres:

Stary Rynek 100

Ul. Kubusia Puchatka 15/5 Sopot 81-810

Miejscowość

Poznań

Kod pocztowy i poczta:

61-773

NIP

777-11-33-111 PurpleFairy@wp.pl

778-14-35-103

e-mail:

Bank:

Bank:

Nr konta:

Nr konta:

Uwagi: …………………………………………………………………………………….…………………………………….. N a z w a

L. p.

t o w a r u

J.m.

Ilość

Cena

Rabat

Wartość

l u b u s ł u g i Tłumaczenie pisemne, 1068594 znaków przekładu; nauka wystawienia dokumentów księgowych

1 40820,29 PLN

40820,29 PLN


Razem:

Otrzymana zaliczka Do zapłaty Słownie: Forma zapłaty: Data zapłaty:

40820,29 PLN

0,00 PLN 40820,29 PLN

Czterdzieści tysięcy osiemset dwadzieścia złotych dwadzieścia dziewięć groszy przelew 01.01.2013

………………………………………………. Osoba upoważniona do wystawienia

………………………………………………. Osoba upoważniona do odbioru

Rachunek purple fairy  
Rachunek purple fairy  

Rachunek wystawiony za wykonane tłumaczenie pisemne (trzy dokumenty w róznym formacie) w ramach nauki wystawiania dokumentów księgowych - po...

Advertisement