Page 1

2018

PURNEWS

PUR-AIT OY:N ASIAKAS- JA SIDOSRYHMÄLEHTI


10

Sisältö

6 3 4 6

Pääkirjoitus Toimitusjohtaja Jukka Vuorisen tervehdys.

Aitaprojektin huolellinen suunnittelu Kiinteistön aitauksen suunnittelussa tärkeintä on selvittää aidan ja porttien käytön tarpeet niin yksityiskohtaisesti kuin mahdollista.

Tikkurila Oyj:n pääkonttori sai arvoisensa aitauksen

Jokainen huomaa tyylikkään ja uuden aitauksen, mutta harva tulee ajatelleeksi, että aidan synty alkaa jo kauan ennen ensimmäisenkään tolpan pystyttämistä.

8

Aidan teräselementtien käsittelyllä on väliä Kuumasinkitys on osoittautunut tehokkaimmaksi tavaksi suojata aitojen teräsosat esimerkiksi ruostumista vastaan.

10 Toimiva porttialue

Rakennuksen aluesuojauksen ja porttialueen sunnittelussa kannattaa käyttää aikaa. Ennakoimalla tulevia tarpeita voidaan säästää paljon rahaa ja vaivaa.

12

8 Soittaen sisään

GSM-ohjauksella toimivaa porttia voi nyt hallita verkon yli. Etäohjelmointi PC:llä toimivan ohjelmiston kautta lisää sen ominaisuuksia merkittävästi.

14 Huolto QR-koodilla

Jos lumiaura on vaurioittanut porttia tai ankara talvisää puskenut lunta ja jäätä portin koneiston tukkeeksi, kenelle soitat? Purservice-huoltopalvelun tavoitat nyt helposti QR-koodilla!

15

Sometusta työpaikalla Sosiaalisen median koordinaattori Karoliina Vuorinen jakaa Pur-ait Oy:n arkea Facebookissa, Instagramissa ja YouTubessa.

Pur-ait Oy, Lyhtytie 24, 00750 Helsinki Puh. 09 350 9400 huolto@purait.fi, myynti@purait.fi www.purait.fi

Pur-ait Oy:n asiakas- ja sidosryhmälehti Purnews 2018. Toimituksellinen aineisto, suunnittelu, kuvat ja taitto: Mainostoimisto Frank Oy. Painosmäärä: 4000 kpl. Jakelu: yhteistyökumppanit ja asiakkaat, sidosryhmät. Osoitelähde: Pur-ait Oy:n asiakasrekisteri, väliaikainen markkinointirekisteri.


8

Pääkirjoitus

Ostamisen vaikeus Jukka Vuorinen, toimitusjohtaja

Pur-ait Oy:n 40-vuotissyntymäpäivillä pääsin keskustelemaan asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja tavarantoimittajien kanssa mukavista muistoista ja uusista ilmiöistä. Puheenaiheeksi nousi myös tuotteiden vertaamisen vaikeus. Koska asiakas on usein aitaostoksilla ensimmäistä kertaa, saattaa tuotevalinta olla haasteellista. Niinkin yksinkertaista tuotetta, kuin aitaelementti, voidaan tarjota usealla erilaisella variaatiolla. Aidan materiaalien mitat on usein määritetty elementin korkeuden ja silmäkoon mukaan. Elementtejä valmistetaan kuitenkin erilaisille lankapaksuuksilla. 1-2 mm ero langan paksuudessa ei välttämättä näy heti silmään, mutta ero materiaalin määrässä ja painossa, ja sitä kautta lujuudessa on helposti 25-30%. Näkyviin tämä tulee viimeistään, kun lumivallit kuormittavat aitaa. Heikompi elementti painuu mutkalle, eikä enää palaudu lumien sulettua. Aidan yläreuna näyttää olevan kuin löysälle viritetty pyykkinaru. Myös verkon silmäkoolla voi säästää materiaaleissa. Ostajan on usein vaikeaa tietää ja luetella kaikki vaatimukset ja välttää sudenkuopat. Asiaa yksinkertaistavat kuitenkin tuotteille laaditut eurooppalaiset standardit. Laittamalla tarjouspyyntöön halutun korkeuden lisäksi vaadittu lankapaksuus, yleensä 8+6+8 mm, sekä maininta, että tuotteen täytyy täyttää standardin EN 10223-7 varmistaa, että tarjoukset ovat materiaalien mitoitukseltaan vertailukelpoisia. Edulliselta näyttävässä tarjouksessa saattaa olla kyse aitaelementin pinnoituksen laadusta. Markkinoilta voi löytää neljää erilaista tasoa pintakäsittelylle. Halvin ja härskein tapa on maalata niin sanottu musta rauta, eli täysin ruostesuojaamaton elementti maalaamossa. Maalipinta kestää korroosiota siis takavalojen häipymiseen saakka. Euroopassa käytetään aitaelementeissä myös sähkösinkitystä, eli galvanointia maalipinnan alla. Sähköisesti muodostetulla galvaanisella parilla voidaan saavuttaa maksimissaan 8-12 mikronin paksuinen sinkkikerros. Suotuisissa olosuhteissa suoja saattaa kestää jotakin vuosia, mutta Suomen ilmastossa se on aivan riittämätön ruostesuojaus niinkin pysyvälle rakenteelle, kuin aita.

Kuumasinkitys on ainoa hyväksi havaittu tapa suojata teräspintaa ruostumiselta. Isokokoisen aitaelementin kuumasinkitys on varsin kallis ja vaivaa vaativa menetelmä. Hinnassa voi säästää hitsaamalla tuotteet kuumasinkityistä langoista. Hitsausautomaatit eivät kuitenkaan toimi, jos langassa on paksu sinkkikerros. Niinpä markkinoille on tullut elementtejä, jotka hitsataan kevyesti kuumasinkityistä langoista ja maalataan. Tällöin toimittaja voi markkinoida tuotetta kuumasinkittynä, vaikka todellisuudessa sinkkikerros on aivan liian ohut ja poltettu pois hitsaussaumoista. Myös hitsatuista saumoista tulee prosessia haittaavan sinkin takia heikompia ja langat saattavat irrota toisistaan muutamassa vuodessa. Paras ja kestävin suojaus aidalle saadaan, kun sen kaikki osat ja varsinkin elementit ovat kokonaisina kuumasinkitysaltaaseen upotettuja. Aitaelementit kuumasinkitään siis hitsauksen jälkeen. Tällöin kaikki saumat ja pinnat ovat peittyneet riittävän paksulla sinkkikerroksella. Aidan kanssa jatkuvasti työkseen toimivat syntymäpäivävieraamme kyllä osaavat verrata ja vaatia tuotteiden ominaisuuksia. He tietävät sudenkuopat ja osaavat varoa ”halpaversioita”. Harvoin aidan kanssa asioivat eivät ehkä tiedä, mitä kaikkea pitää ottaa huomioon. Tarjouspyyntöön tulee listata kaikki vaaditut ominaisuudet ja verrata vaatimusten täyttäminen mittojen ja varsinkin pinnoituksen osalta. Hyvät kilpailijamme taistelevat kaupoista puhtain asein ja verrannollisin tuottein. Uskon, että asiakasta informoimalla ja tietoisuuden lisääntyessä nuo riman alta puikkivat yrittäjät karsiutuvat pois.

v


AITAPROJEKTIN HUOLELLINEN SUUNNITTELU Kiinteistön aitauksen suunnittelussa tärkeintä on selvittää aidan ja porttien käytön tarpeet niin yksityiskohtaisesti kuin mahdollista. Hyvä suunnittelu säästää ylimääräistä työtä ja paljon euroja.

4 PURNEWS 2018


Vaikka kiinteistön aitaus toimivine porttialueineen on aluesuojauksen ydin, rakennuttajat eivät aina kiinnitä sen suunnitteluun riittävästi huomiota. Usein kiinteistön aitaus tilataan suoraan urakoitsijalta ilman tarkkaa suunnitelmaa, jolloin lopputulos riippuu pitkälti urakoitsijan osaamisesta. Suunnitteluun löytyy kuitenkin ammattilaisia, joiden tietotaidon avulla yritys voi säästyä monelta harmilta. “Asian tärkeyttä ei aina ymmärretä”, toteaa turvallisuuskonsultti Seppo Lehtinen T1Consulting-yrityksestä. “Ja jos suunnitellaan, moni toiminnallisuutta parantava seikka saattaa jäädä huomioimatta, koska kaikkia tarpeita ei selvitetä edeltäkäsin. Parhaiten nämä tarpeet selviävät haastattelemalla porttialuetta käyttäviä henkilöitä. Heillä on käsitys siitä, millainen porttialue toimii ja millainen ei.” “On tärkeää, että suunnittelijat tekevät riittävän yksityiskohtaiset toimintaselostukset ja tarkat urakkamääritelmät”, jatkaa Lehtinen ja luettelee selvitettäviä seikkoja. “Liikutaanko portista vain henkilöautoilla tai pienillä pakettiautoilla vai tarvitaanko ohjauksia myös raskaalle liikenteelle? Mihin aikaan vuorokaudesta ja viikosta liikennöintiä tapahtuu? Miten ovi- tai porttiohjaus on hoidettu? Kuinka tiukka valvonta portille tarvitaan? Miten vierailijoiden liikkuminen tai portin etäkäyttö järjestetään?”

“Tuotteista tulee myös löytyä asianmukaiset CE-merkinnät, jotka kertovat niiden täyttävän EU:n asettamat turvallisuusnormit”, jatkaa Jaatinen. Jaatisen mukaan kiinteistön suojauksessa on tärkeintä selvittää aluksi itselle, millaista suojausta tarvitsee. “Myöhemmät tarkennukset voidaan tehdä suunnittelijan tuella, mutta asian alkuun pääsee esimerkiksi vertailemalla lähiseutujen aitauksia ja etsimällä niistä referenssejä.” Juha Jaatinen kehottaa keskittymään tarpeen selvittämisen ja toimintasuunnitelman seikkaperäisyyteen. “Kun suunnittelussa panostetaan alkupäähän ja rakennetaan selkeä kuva tarpeista, säästytään paljolta myöhäisemmältä harmilta. Jos itsellä ei ole tähän riittävää asiantuntemusta, sitä kannattaa hankkia ulkopuoliselta asiantuntijalta. Hyvin suunniteltu ja laadukas aita kestää helposti yli 20 vuotta”. Lisätietoja aitaprojektin suunnittelun tueksi voi helposti kysyä Pur-ait Oy:n henkilökunnalta esimerkiksi sähköpostitse: myynti@purait.fi.

Lehtinen muistuttaa, että porttialueen sähköiset toiminnot kannattaa ottaa huomioon jo itse kiinteistöä ja pihaa rakennettaessa. Mikäli pihan rakennusvaiheessa tehdään myös putkitus porttialueelle, sitä pitkin saadaan myöhemmin vedettyä tarvittavat sähkökaapelit hoitamaan portin toimintoja. Muussa tapauksessa piha joudutaan repimään auki porttialueen rakentamisen yhteydessä, ja tämä maksaa sekä aikaa, vaivaa että rahaa. Lehtisellä on vuosikymmenten kokemus porttialueiden ja oviympäristöjen suunnittelusta sekä toimittajan että riippumattoman konsultin roolissa.

Urakoitsijalla on väliä Myös Pur-ait Oy:n myyntipäällikkö Juha Jaatinen korostaa suunnitteluun liittyviä yksityiskohtia. “Usein portin ajoaukosta tehdään liian ahdas. Suhteellisen pienellä kustannuksella ajoaukkoon saadaan kuitenkin 1-2 metriä lisää leveyttä, jonka avulla portin käyttö helpottuu ja monipuolistuu. Urakoitsijan referenssilistaa kannattaa myös tarkastella. Edullisin ratkaisu ei aina ole se paras.” Suomen sääoloissa on tärkeää varmistaa urakoitsijalta, että huoltopalvelu toimii. Esimerkiksi liian sääherkkä laitteisto saattaa talvella jättää portin auki, ja jokainen voi kuvitella mahdolliset vahingot. Kotimaisissa tuotteissa huolto yleensä toimii nopeasti, ja esim. Purait Oy:n tuotteissa varaosien saatavuus ei oman tuotannon ansiosta aiheuta ongelmia PURNEWS 2018

5


TIKKURILA OYJ:N PÄÄKONTTORI SAI ARVOISENSA AITAUKSEN Jokainen huomaa tyylikkään ja uuden aitauksen, mutta harva tulee ajatelleeksi, mitä kaikkea on tehty ennen ensimmäisenkään tolpan pystyttämistä.

Autamme mielellämme tarjouspyynnön lähettäviä asiakkaitamme ja konsultoimme heitä erilaisista vaihtoehdoista aitaprojektin toteutuksessa. Tarjousvaiheessa vierailemme tarvittaessa projektikohteessa, jotta voimme tarjota asiakasta parhaiten palvelevan aitaratkaisun. Näiden vaiheiden jälkeen on huomattavasti helpompaa antaa asiakkaalle yksityiskohtia myöten tarkennettu tarjous. Suunnitteluun ja oikean vaihtoehdon valintaan vaikuttavat mm. asennusolosuhteet ja maan kaltevuus. Myös maakaapeleiden kartoitus ja niiden vaikutus rakentamiseen selvitetään tässä vaiheessa: varmin tapa on hakea paikalliselta sähkölaitokselta kaapelikartta. Vaikka usein asiakas uskoo, että maan alla ei ole kaapeleita, todellisuus on osoittanut että niitä voi silti siellä olla, ja lopputuloksena tällöin on ollut jonkin kohteen ”pimeneminen” kaivuutöiden alettua. Maasähkökaapelit, valokuidut, maakaasulinjat ja kaukolämpölinjat merkitään maahan tarkasti ennen kaivuutöiden aloittamista.

6 PURNEWS 2018

Näin aita asennetaan Kun aitaprojekti etenee suunnittelupöydältä työmaalle, on aika ottaa kynää raskaammat työkalut käyttöön. Alkuun määritellään aitalinjaus lyömällä harjaterästapit tilaajan osoittamiin rakennettavan aidan kulmakohtiin. Tämän jälkeen linjalanka vedetään kulmiin asennettujen merkkitappien kautta tulevalle aitalinjalle ja näin saadaan suora aitalinjaus valmiiksi. Seuraavaksi merkitään tolppaperustusten paikat maalilla tontille teräsmittanauhaa käyttäen. Asentaja hyppää pieneen maakairalla varustettuun työkoneeseen ja kairaa asennusohjeiden mukaisesti perustuksille sopivan syvät valukuopat. Jos vastaan tulee kalliota, kairan sijaan porataan reikä kallioon poravasaralla ja asennetaan siihen harjateräs, johon tolpat juotetaan kiinni. Perustuskuoppien valmistuttua on aika tilata betoniauto paikalle täyttämään kuopat sementillä. Sementti saa hetken jähmettyä, jonka jälkeen merkitään jälleen aitalinja linjalangalla.


Valuun asennetaan tolppia yksi kerrallaan elementtijaon mukaisella mittakepillä. Valun hieman hyydyttyä mitataan vatupassilla tolppien tasaisuus. Tarvittaessa lisätään aidalle korkoa elementti kerrallaan. Maaväli pyritään pitämään kohtuullisena, kuitenkin tarpeeksi matalana, ettei aidan ali pääse.

Tikkurila Oyj:n pääkonttorin aitaprojekti

Aitaurakoitsijan ajatuksia Tikkurila Oyj:n aitaprojektin toteutti aitaurakoitsija Sami Karjalainen, joka on Pur-ait Oy:n pitkäaikaisimpia urakoitsijoita. ”Tikkurilan projekti sujui erittäin hyvin ja sovitusti. Projektissa oli erittäin hyvä yhteyshenkilö, jonka sai aina tarvittaessa kiinni puhelimella ja hän tiesi koko ajan, missä mennään. Tämä on tärkeä seikka projektin onnistumisen kannalta”, toteaa Karjalainen.

Maaleja ja muita pintakäsittelyaineita valmistavan Tikkurila Oyj:n päärakennus sijaitsee Vantaan Tikkurilassa. Projektin toteuttajaksi valittiin Pur-ait Oy. Pur-ait Oy päätyi tarjouksessaan näyttävään Atlas-aitaan, josta käytettiin kahta eri aitasäleen päätä: sekä vinoa että tasaista. Atlas-aidan elementeissä on kaksi vaakatankoa, joiden läpi kulkee 26 mm:n paksuiset pystysäleet 125 mm:n välein. Jokainen pystysäle on hitsattu kiinni vaakatankoon. Ylikiipeämisen hankaloittamiseksi säleiden päät on katkaistu vinoiksi aidoissa, joiden korkeus on 1500 mm tai enemmän. Turvallisuussyistä johtuen säleiden päät ovat tasapäisiä 1000 mm ja 1250 mm korkeissa aidoissa. Pur-ait Oy:n toimittamat aitakorkeudet ovat 10002500 mm (korkeudet 250 mm välein). Sami Karjalainen kertoo pitävänsä ammatistaan. Asennustyöt suoritetaan yleensä yhteistyössä muiden aitaurakoitsijoiden kanssa, eikä esimerkiksi ammattikateutta tunneta eri toimijoiden kesken. Jokainen urakoitsija toimii yrittäjänä, jolloin projekteihin suhtaudutaan yrittäjän asenteella. ”Nämä piirit ovat aika pienet, kaikki tuntevat toisensa ja siksi yhteistyö on ihan luonnollista ja henki on hyvä.” Työn parhaana puolena hän mainitsee yrittäjästatuksen tuoman vapauden. ”Kun hoitaa hommansa kunnolla ja aikataulussa, mielellään vähän ennen viimeistä takarajaa, saa muuten olla rauhassa.”

Atlas-elementit ovat kokonaisina elementteinä kuumasinkittyjä, joten niiden korroosionkestävyys on erityisen korkea. Tyylikäs ja pitkään hyvänä säilyvä ulkomuoto onkin syynä siihen, että Atlas-mallia käytetään usein yritysten päärakennusten aitauksissa. Uusi aita luo uutta, arvokasta ilmettä Tikkurilan pääkonttorille ja lopputulos tyydyttää niin tilaajaa kuin toimittajaakin. Katso aidan asennuksen timelaps-video Pur-ait Oy:n Youtube-kanavalta: https://www.youtube.com/ 4 Kanava löytyy kirjoittamalla hakuun "Pur-ait".

Hänen mukaansa työssä on sopivasti haasteita, mutta pitkällä kokemuksella niistä aina selviää. ”Tärkeintä on, että tilaaja on selvittänyt tietyt asiat ennakkoon, ettei tehdessä tule yllätyksiä. Täytyy olla hyvä suunnitelma ja esimerkiksi kaapeleiden sijainnit selvillä. Sähköistys on syytä vetää jo etukäteen portille, että muut työt eivät seiso sitä odotellessa.” ”Kaverini vihjaisi minulle jo vuonna 1997, että Purait Oy:ssä saattaisi olla meikäläiselle hommia, ja siitä lähtien olen urakoinut heidän aitojaan”, kertoo Sami. ”Pur-ait Oy:lle meno oli loistava siirto, koska yritys on aitausten rakennuttajana edelläkävijä ja maan tärkeimpiä toimijoita”, toteaa Sami.

PURNEWS 2018

7


AIDAN TERÄSELEMENTTIEN KÄSITTELYLLÄ ON VÄLIÄ Kuumasinkitys on osoittautunut tehokkaimmaksi tavaksi suojata aitojen teräsosat esimerkiksi ruostumista vastaan. Pur-ait Oy:n teräselementit ovat aina elementteinä kuumasinkittyjä ja osa sen jälkeen myös maalattuja.

88PURNEWS PURNEWS2018 1-2018


Sinkityksen avulla aidan teräskomponenttien korroosionkestävyyttä pyritään kasvattamaan. Suuri osa markkinoilla olevista aitakomponenteista on sähkösinkitty, jolloin tuote päällystetään sinkkikerroksella elektrolyysialtaissa puhdistusvaiheiden jälkeen. Tällä sinkitysmenetelmällä korroosionkestävyys on selkeästi lyhyempi, kuin kuumasinkityksellä.

Kuumasinkitys tehokkainta Elementtinä kuumasinkitty ja sen jälkeen maalattu aitalementti kestää parikymmentä vuotta. Runsaat ilmansaasteet tai suolainen meri-ilma saattavat kuitenkin lyhentää kestoaikaa. Kuumasinkityllä teräksellä on erityisen hyvä kulutuskestävyys, kiinnipysyvyys, korroosiosuojaus sekä mekaaninen kestävyys. Kuumasinkitsemisen hyvä korroosionkestävyys perustuu kappaleen pintaan muodostuvaan suojakalvoon. “Meillä Pur-ait Oy:ssä käytetään sähkösinkityksen sijaan kuumasinkitystä, joka on vielä tehokkaampi tapa suojata aitaelementti ruostumisen varalta”, toteaa toimitusjohtaja Jukka Vuorinen. “Kuumasinkityksessä kappale upotetaan sulaan, n. 450-asteiseen sinkkiin. Sinkki ja teräs reagoivat kemiallisesti toisiinsa muodostaen kestävän pinnoitteen. Ohuemmilla kerroksilla saavutetaan kiiltävä, harmaa pinta, paksummilla kerroksilla suojaus on mattapintainen ja tummanharmaa”

elementtejä sinkitetään myös ns. tankona, jonka jälkeen osat hitsataan yhteen. Tässä tavassa heikko kohta on sinkittämisen ulkopuolelle jäävät hitsaussaumat, joiden kautta korroosio pääsee syömään elementtiä.” Asiakkaan kannattaa varmistaa toimittajalta, että tuotteet täyttävät eurooppalaiset laatustandardit sekä se, että elementti sinkitään kokonaisena, eikä myöhemmin yhteen hitsattavina osina. Heikoin vaihtoehto on täysin sinkittämätön, suoraan päälle maalattu elementti, joka kestää vain pari vuotta ruostumattomana.

Huomio myös ulkonäköön “Aitausten suunnittelu on myös esteettinen kysymys”, kertoo Vuorinen. “Kuumasinkitty teräs on esteettisesti edustava, ja se voidaan helposti myös maalata. Jos maalipinta halkeilee iän myötä, sinkin ainesosat täyttävät maalin halkeamat ja pinta pysyy siistinä. Sinkin korroosiotuotteet eivät myöskään syrjäytä maalia”. “Kauttamme on saatavilla myös valmiiksi maalattuja aitaelementtejä. Suoraan varastostamme löytyy kaksi yleisintä vakioväriä, tummanvihreä ja tummanharmaa, mutta tilauksesta elementtejä on saatavilla kaikissa RAL-väreissä”, kertoo Vuorinen. “RAL-värien kirjo on hyvin laaja, joten tuotteidemme joukosta jokainen suunnittelija löytää omaan kiinteistöönsä parhaiten soveltuvan sävyn.”

“Kuumasinkityksessäkin on laatueroja”, jatkaa Vuorinen. “Pur-ait Oy:n kuumasinkitettyjen tuotteiden tavarantoimittajat täyttävät eurooppalaiset standardit ja omat laatukriteerimme. Aitaelementit on aina sinkitty kokonaisina, jolloin tulos on paras mahdollinen. Aita-

Varmista nämä asiat: • elementit on kuumasinkitty • toimittajan käytössä on eurooppalaiset laatustandardit • aitaelementit sinkitään kokonaisina

3 Protector liukuportin kiinnikeen upotus n. 450 ° C sinkkialtaaseen. Kokonaisena kuumasinkitty säleverkkoelementti asennettuna. 4 PURNEWS 2018

9


TOIMIVA PORTTIALUE

Rakennuksen aluesuojauksen ja porttialueen sunnitteluuun kannattaa käyttää aikaa. Ennakoimalla tulevia tarpeita voidaan säästää paljon rahaa ja vaivaa.

“Porttialueen suunnittelu kannattaa aloittaa tutkimalla alueen asemakaavaa, sisäänajoliittymän sijaintia sekä maanpinnan korkeuseroja”, kertoo Pur-ait Oy:n myyntipäällikkö Juha Jaatinen. Sisäänajoliittymän leveyteen vaikuttaa kulkeeko portista liikennettä yhteen vai kahteen suuntaan. Liian kapeaksi jäävä kääntymisalue taas lisää vaurioriskiä. “Mikäli sisään ajaminen tapahtuu suoraan, eikä edellytä ajoneuvon kääntymistä, ei ongelmia juurikaan ole. Muissa tapauksissa kannattaa aina miettiä millaisilla ajoneuvoilla portille käännytään. Riittävän kääntymistilan koko selviää arvioimalla kohteessa käyvien suurimpien ajoneuvojen tarvitsema kääntösäde. Kääntymistilan arvioinnissa täytyy ottaa huomioon myös vuodenajat. Talvella teiden liukkaus sekä päivien hämäryys lisäävät kääntymistilan tarvetta liikennevaurioiden välttämiseksi”, jatkaa Jaatinen. “Ajoaukon leveys kannattaa havainnollistaa itselle suunnitteluvaiheessa mahdollisimman tarkoin. Jopa kahdeksan metrin aukko näyttää ennen toteutusta leveältä, mutta saattaa silti jäädä niukaksi”, Jaatinen kertoo. Verrattuna aluesuojauksen kokonaiskuluihin, yhden tai kahden metrin levennys ajoaukkoon ei ole edes kustannuskysymys. Liukuportti voidaan toteuttaa yksilehtisenä aina kymmeneen metriin asti, tästä leveämmät taas kahdella vastakkaisella portilla.

10 PURNEWS 2018

Yrityksillä tai toimialoilla saattaa myös olla omia turvanormejaan. Joissain projekteissa edellytetään ylikiipeämissuojan tai jopa piikkilankaesteen rakentamista aidan ja portin yläreunaan. Asiakkaan tarpeet, erityisesti ketkä käyttävät porttia ja milloin, säätelevät sen käyttöön liittyviä valintoja, kuten portin avausjärjestelmän valintaa. Myös yöliikenne vaatii joissakin tapauksissa omanlaisiaan ratkaisuja.

Ennakointi pidentää elinkaarta ja säästää kuluissa Mikäli porttiratkaisussa ei ole heti koneellistamisen tarvetta, kannattaa valita porttimalli, joka on helppo myöhemmin koneellistaa. Tilanteet voivat muuttua, ja kevytrakenteisen tai vääräntyyppisen portin koneellistaminen myöhemmin voi olla ongelmallista. Myös kokonaisuuden kattava CE-hyväksyntä kannattaa tarkistaa portin toimittajalta. “Jo portin rakennusvaiheessa kannattaa asentaa sekä tienalitusputki että sähkösyöttö myöhemmän koneellistamisen varalta. Kun ne tehdään etukäteen, ei pihaa tarvitse repiä auki uudelleen, mikäli myöhemmin päädytäänkin koneellistamiseen”, kertoo Jaatinen.


Saga Furs Oy:n porttiympäristö Vantaalla.

Porttiratkaisujen elinkaaren aikana ilmeneviä tarpeita on myös hyvä pohtia etukäteen. Tunnetun valmistajan tuotteiden käytössä etuna on varmempi huolto- ja varaosasaatavuus. Myös vuosihuolto toimii parhaiten, kun työ ja tarvikkeet tilataan suoraan valmistajalta. “Valmistaja tuntee tuotteensa parhaiten, joten lopputuloskin on paras silloin, kun huolto tulee samasta talosta”, tähdentää Jaatinen. Pur-ait Oy panostaa erityisesti huolto- ja varaosapalvelunsa laatuun. Suurin osa varaosista tehdään itse Suutarilassa, ja niitä on aina valmiina hyllyssä. Kun osia ei tarvitse tilata mistään, huolto- ja varaosapalvelut toimivat sujuvasti ja nopeasti. Pur-ait Oy:n palvelulupaukseen sisältyy huoltopalvelun luotettavuus. Yritys sitoutuu tekemään kaikkensa, jotta asiakkaalla ilmennyt ongelma saataisiin ratkaistuksi. Se ottaa huoltovastuun vakavasti, eikä jätä asiakasta yksin, vaikka ongelman ratkaisu osoittautuisi arvioitua hankalammaksi. Kokonaisvaltainen huoltovastuu taas tarkoittaa, että asiakkaan ilmoittaman ongelman lisäksi Pur-ait Oy huolehtii tarvittaessa myös porttiympäristön kokonaisuudesta. Tavoitteena on, että porttiympäristön toimintavarmuuden lisäksi myös sen ulkonäkö pysyy ryhdikkäänä.

Hinta ei ole paras hankintaperuste “Tarjouksia arvioitaessa tulisi painottaa muitakin seikkoja kuin pelkkää edullista hintaa”, toteaa Jaatinen. “Jotta päästäisiin parhaaseen vertailtavuuteen, on tarjouspyyntöjen oltava mahdollisimman tarkkoja. Riittävä yksityiskohtaisuus ei jätä tilaa tarjouskeplottelulle.” Yrityksen työn jälkeä voi tarkastella referensseistä, jotka kertovat, millaisia aita- tai porttialueratkaisuja se on tehnyt aiemmin. On aina luottamusta herättävää, mikäli yrityksellä on kokemusta erilaisista vaativistakin projekteista. Myös urakan oikealla ajoituksella voi säästää. Suurin kiire aitojen ja porttialueiden urakoitsijoilla on myöhään syksyllä ennen lumen tuloa. Lyhyet päivät ja kylmät säät vähentävät päivittäin käytössä olevien työtuntien määrää, mikä näkyy väistämättä urakan pituudessa. Mikäli talviajan käyttää tarjouspyyntöihin ja tarjousten vertailuun, työn toteuttamiselle jää paljon leveämpi aikaikkuna: urakka voidaan aloittaa heti keväällä maaperän roudan sulettua. “Ylipäätään kun yrityksen piha-alueen ja aluesuojauksen tulevaisuutta suunnitellaan, on erittäin tärkeää suoda pieni hetki myös porttialueen perusteelliselle miettimiselle. Siinä voi säästyä monelta harmilta tulevaisuudessa”, toteaa Jaatinen. PURNEWS 2018

11


SOITTAEN SISÄÄN GSM-ohjauksella toimivaa porttia voi nyt hallita verkon yli. Etäohjelmointi PC:llä toimivan ohjelmiston kautta lisää sen ominaisuuksia merkittävästi.

Pur-ait Oy:n ajoportteihin voidaan asentaa GSM-ohjauskeskus, jolloin ajoportin voi avata pelkällä puhelinsoitolla. Sähköisten porttien ja puomien ohjaus tapahtuu ilmaisella puhelinsoitolla, joka perustuu soittavan numeron tunnistukseen. Järjestelmä mahdollistaa myös liikenteen seuraamisen jälkikäteen. Kaikista käynneistä jää tapahtumalokiin merkintä käyttöajasta sekä kulkijan nimestä. Laitteen muistiin mahtuu 1200 viimeistä tapahtumaa, jotka voi jälkeenpäin tarkistaa ohjelmistosta. GSM-ohjaimen käyttö on turvallista, koska portin avauspyyntöjä voi suorittaa ainoastaan valtuutetuista puhelinnumeroista, jotka on ohjelmoitu ennalta laitteen muistiin. Käyttäjäoikeuksien päivittäminen on todella helppoa verkon yli toimivan ohjelmiston avulla. Ylläpitäjä syöttää portin avaamiseen oikeutetut puhelinnumerot järjestelmään. Erilaisin käyttöoikeuksin rekisteröityjä käyttäjiä voi olla jopa 1000 yhtäaikaa käytössä. Suuret käyttäjälistat voidaan ajaa csv-tiedostona suoraan järjestelmään. Käyttäjäoikeuksia voidaan määritellä monin eri tavoin. Käyttäjällä voi olla esimerkiksi avauslupa vain yhteen nimettyyn porttiin tai kaikkiin kiinteistön portteihin. Käyttäjäkohtaista kulkuaikaa voidaan myös määritellä vapaasti (klo 0-24), tai käyttää kiintiestön oletusarvoista pääsyaikaa (esim. klo 7-16). Pur-ait Oy:n porttien ohjauskeskus on lämmitetty, näin GSM-yksikkö on toimintavarma talven pakkasillakin.

12 PURNEWS 2018

Edullinen lisäosa, suuri hyöty GSM-ohjausjärjestelmä säästää porttiympäristön ylläpitäjän aikaa sen käyttäjähallinnan helppouden ansiosta. Uuden verkon yli toimivan ohjelmiston lisäksi yksikkö voidaan edelleen ohjelmoida myös kytkemällä tietokone USB-kaapelilla ohjaimeen, tai tekstiviestitse käyttäjä kerrallaan päivittäen. GSM-ohjauksen käyttöönotto on asiakkaalle helppoa. Uuden yksikön asennuksen yhteydessä ajamme sisään ensimmäisen käyttäjälistauksen, joten ohjausjärjestelmä on heti asennuksen jälkeen käyttövalmis. Suosittelemme GSM-ohjauksella toimivia portteja erityisesti tukkureille ja maaliikennekeskuksille, joissa on paljon liikennettä 24h vuorokaudessa!

Asennettavissa myös vanhoihin portteihin GSM-ohjauskeskus voidaan asentaa myös vanhoihin portteihin parantamaan porttiympäristön sujuvaa päivittäistä toimintaa. Porttiympäristön kehittämishankkeissa voitte ottaa yhteyttä myyntipalveluumme: myynti@purait.fi ja puhelimitse 09 350 9400.


PURNEWS 2018

13


HUOLTO QR-KOODILLA Jos lumenauraaja on vaurioittanut porttia tai ankara talvisää puskenut lunta ja jäätä portin koneiston tukkeeksi, kenelle soitat? Purservice-huoltopalvelun tavoitat nyt helposti QR-koodilla! Talvella liukuportti joutuu koville, jos porttiympäristöstä ei pidetä huolta. Lumikasat portin liikkumaradalla voivat pakata lunta ja jäätä rungon sisään, jolloin liukurullaston toiminta häiriintyy jäätymisen vuoksi. Kesällä asennettu portti voi myös vaatia talvella jäykistyneen hammaspyörästön hienosäätöä. Näissä tilanteissa on syytä tilata paikalle Pur-ait Oy:n huoltopalvelu Purservice. Löydät huollon puhelinnumeron liimattuna liukuportin ohjauskeskukseen tai portin runkoon. Talvipakkasella yhteydenotto sujuu mukavasti ilman näpyttelyn tarvetta, jos puhelimessasi on asennettuna QR-koodin lukija. Skannaamalla QR-koodin pääset suoraan kotisivuillemme, josta voit klikata puhelinnumeroa ja soittaa huollon paikalle.

Vuosihuoltosopimuksella liiketoiminnallesi sujuvuutta 24/7/365 Pur-ait Oy:n liukuportit kestävät kovaa käyttöä vuosikymmeniä. Liukuportin vuosihuollolla varmistat, että kiinteistön liikenne ei katkea kulumisesta tai hienosäädön puutteesta johtuvista syistä edes talvella.

Mekaaniset ja ulkoiset ennakkohuoltokohdat: •ulkoisten vaurioiden toteaminen •liikeradan tarkistus ja säätö -liikkeen tasaisuus, pysäyttimen tarkistus -herkkyys -liikealueen esteettömyys •yläohjainrullien toiminta •vastapylvään alaohjaimen tarkistus ja säätö •koneiston ulkopuolinen tarkistus -kiinnitys -kulmavaihteen tiiviys Sähkö- ja turvalaitteiden ennakkohuoltokohdat: •ohjauskeskuksen tarkistus •käsikäyttökytkimet -hätäseis-painike -sulkeutumisviive -ohjauksen toiminta (ei kello-ohjausta) •turva- ja avaussilmukoiden toiminnan tarkistus -silmukoiden eristeen vastuksen mittaus -tarvittaessa herkkyyden säätö •turvareunan toiminta -turvareunan lähettimen paristojen vaihto -valokennon toiminnan tarkistus •muiden turva- tai varoituslaitteiden toiminnan tarkistus

Purservice vuosihuolto kattaa porttiympäristön sekä muut yleisten huoltosopimusehtojen mukaiset tarkastukset. Kartoitamme samalla mahdolliset korjaus-, varaosa- ja laajennustarpeet sekä CE-merkinnän mukaisten turvalaitteiden asennusmahdollisuuden. Vuosihuolto suoritetaan huoltosopimuksessa määritellyin käyntikerroin kohteen ja arvioidun käyttötiheyden mukaan, kuitenkin vähintään yhden kerran vuodessa. Lähetämme vuosihuollon mukaisen tarkastuslistan laskun mukana. Mahdollisista vuosihuollon ulkopuolisista korjaustöistä toimitetaan tilaajalle erillinen tarjous.

14 PURNEWS 2018 1-2018

PURSERVICE TILAA VUOSIHUOLTO PUH: 09 350 9400 HUOLTO@PURAIT.FI WWW.PURAIT.FI ASENNUS KK/VUOSI:


SOMETUSTA TYÖPAIKALLA Sosiaalisen median koordinaattori Karoliina Vuorinen jakaa Pur-ait Oy:n arkea Facebookissa, Instagramissa ja YouTubessa. Kesällä 2017 Pur-ait Oy:n sosiaalisen median koordinaattorina aloittanut Karoliina Vuorinen haluaa tuoda somen avulla työntekijöitä tutuiksi asiakkaille ja esitellä yrityksen arkea niin verstaalta kuin työmaaltakin. "Rakennusalalla ei helposti välity keitä me olemme tai mitä me teemme. Haluan tehdä meidän firmasta läpinäkyvämmän ja näyttää, mitä tehdasrakennuksen sisällä tapahtuu tai mistä ja kenen toimesta aidat asiakkaan pihalle ilmestyvät", Karoliina Vuorinen kertoo. "Facebookin kautta voimme olla yhteydessä asiakkaisiimme hieman rennommalla otteella, kuin kotisivujemme uutisten kautta. On kivaa jakaa työyhteisömme tapahtumia ja antaa kasvot työntekijöillemme". Pur-ait Oy:llä on kolme virallista some-tiliä: Facebook, Instagram ja YouTube. "Facebookissa Pur-ait Oy:tä seuraamalla saa varmasti tiedon uusimmista sisällöistä", Karoliina vinkkaa. YouTubeen tullaan lataamaan mm. asennusvideoita ja tuote-esittelyitä. "Olen myös innoissani drone-lennokkikuvauksesta, toiveenani olisikin kuvata joku asennuskohteistamme lentävällä kameralla. Video olisi varmasti hieno, kohdevinkkejä otetaan vastaan!", Vuorinen huikkaa ja jatkaa somettamista etätyöpisteeltään viihtyisässä kahvilassa.

Pur-ait Oy sosiaalisessa mediassa, tervetuloa seuraamaan: facebook.com/purait instagram.com/pur_ait youtube.com/ (Hae "Purait")

15 15

PURNEWS PURNEWS 1-2018 2018


v u o t ta

Pur-ait Oy Lyhtytie 24 00750 Helsinki

Puh. 09 350 9400 myynti@purait.fi, huolto@purait.fi www.purait.fi

Purnews 2018  
New