Page 1

Februari Söndag

Torsdag

Söndag

03.02

07.02

10.02

kl. 10.00

kl. 19.30

kl. 14.00 OBS tiden!

Ssk i Zion. Gudstjänst i Betel, Birgitta Ahlskog, offer för nationell mission, nattvard, Grupp E Temakväll i Zion. Johan Klingenberg: Ordspråksboken Gudstjänst i Zion, Tua och Caj Långnabba, församlingsoffer, servering. Grupp F

Tisdag

12.02

kl. 13.00

Symöte i Zion

Onsdag

13.02

kl. 1930

Bön i Betel

Lördag

16.02

kl. 19.30

Bibeln i centrum hos Rabbe o May-Len Ede. May-Len Ede: Aktuellt.

Söndag

17.02

kl. 10.00

Söndagsskola i Zion

Torsdag

21.02

kl. 19.30

Temakväll i Åvist. Christoffer Björkskog: Vardagskristen

Tisdag

26.02

kl. 13.00

Symöte i Zion

Onsdag

27.02

kl. 19.30

Bön i Betel

Torsdag

28.02

kl. 14.00

Andakt på Purmohemmet

Rätt till ändringar förbehålles.

Mars Söndag

03.03

kl. 10.00

Söndagsskola i Zion

kl. 13.00

Vårmöte i Zion, servering

Torsdag

07.03

kl. 19.30

Temakväll i Prästgården. Christer Olin: Israel

Söndag

10.03

kl. 10.00

Gudstjänst i Betel, Ralf Salo, offer för SBFU, grupp A

Tisdag

12.03

kl. 13.00

Symöte i Zion Planering

Onsdag

13.03

kl. 19.30

Bön i Betel

Söndag

17.03

kl. 10.00

Ssk i Zion. Gudstjänst i Zion. Birgitta Ahlskog, församlingsoffer. Grupp B

Torsdag

21.03

kl. 19.30

Temakväll i Lillby församlingshem. Albert Häggblom: Nådegåvorna

Söndag

24.03

kl. 19.30

Stugmöte hos Christer och Anneli Olin. Seppo Särkioja. Grupp D

Tisdag

26.03

kl. 13.00

Symöte i Zion

Långfredag 29.03

kl. 10.00

Gudstjänst i Betel. Birgitta Ahlskog, nattvard. Grupp C

Söndag

kl. 10.00

Söndagsskola i Zion

31.03

Följ med annonseringen i ÖT!


Annandag påsk på kvällen ”Emmausvandrarna” i Purmo kyrka

Purmo Baptistförsamling Församlingsblad Februari - Mars 2013

Vi gratulerar! 02.03

Eva Nyman 85 år

Avlidna 28.12.2012

Elsbeth Johanna Willfors 89 år

Jesus svarade: ”Jag är vägen sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.” Joh. 14:6

Purmo Baptistförsamling Överpurmovägen 280 68970 ÖVERPURMO

Telefonnummer till Zion (06) 7273589 Församlingens konto: Purmo Andelsbank FI21 5570 0040 0032 37

Ordf. Tore Ede Ejdevägen 215 68940 LILLBY Tel. (06) 7273001

Kassör. Majvor Westström Härmälävägen 57 68940 LILLBY Tel. (06) 7271121

Välkommen med på gudstjänster och samlingar!

Purmo baptistförsamlings program feb-mars 2013  

Purmo baptistförsamlings program feb-mars 2013