Page 1

April Måndag

01.04

19.30

Torsdag

04.04

14.00 19.30

”Emmausvandrarna” i Purmo kyrka Andakt på Purmohemmet, Hans-Erik Jansson Temakväll i Zion, Tuula Vilo: Bön för orter Gudstjänst i Betel, Karin Asp Grupp E

Söndag

07.04

10.00

Tisdag Onsdag Söndag

09.04 10.04 14.04

13.00 19.30 10.00

Symöte i Zion Bön i Betel, Christer Olin Ssk. Gudstjänst i Zion, May-Len och Rabbe Ede, församlingsoffer

Onsdag Söndag

17.04 21.04

19.30 10.00

Bön i Betel, Maj-Lis Ede Gudstjänst i Zion, besök från FSB; Davi Knispel och Peter Sjöblom, efteråt samling med styrelsen och äldste. Offer för nationell mission, servering Grupp F

Tisdag Torsdag

23.04 25.04

13.00 14.00 19.30

Symöte i Zion Andakt på Purmohemmet Temakväll i Åvist bykyrka, Anders Blomberg: Sådd och skörd i Guds rike

Rätt till ändringar förbehålles.

Fredag Lördag Lördag

26.04 27.04 27.04

18.00-18.00 10.00

Söndag

28.04

10.00

Bönevakt FSB:s och SBFU:s vårmöte i baptistkyrkan i Hirvlax Söndagsskola i Zion

Maj Söndag

05.05

10.00

Gudstjänst i Betel, offer för MST Grupp A

Tisdag Onsdag Torsdag

07.05 08.05 09.05

13.00 19.30 14.00

Symöte i Zion Bön i Betel, Harry Liljeström Barnfest/teater i Esse baptistkyrka, söndagsskolan speciellt inbjuden

Måndag Onsdag Lördag Söndag

13.05 15.05 18.05 19.05

13.00 19.30

Planering Bön i Betel, Karin Asp Talko på Hummelholmen Pingstgudstjänst i Zion, Marita Kackur, nattvard, församlingsoffer Grupp B

Onsdag Fredag Lördag

22.05 24.05 25.05

19.30 18.00-18.00

10.00

Bön i Betel, Ragni Liljeström Bönevakt

Följ med annonseringen i ÖT!


Söndag

Onsdag

26.05

29.05

14.00

19.30

Gudstjänst i Zion, besök av ett 50-tal från Oravais baptistförsamling. Karensångarna, Jeanette Ljungars, Rafael Edström, servering Grupp C

Purmo Baptistförsamling Församlingsblad April-Maj 2013

Bön i Betel, May-Len Ede

Vi gratulerar! 10.04

Harry Liljeström

75 år

Gemenskapshelg 12-14.7.2013 på Hummelholmen Vi inbjuder Purmobor och före detta Purmobor med familjer till gemenskap, med början fredag kväll kl. 18.00 den 12 juli. Planeringsgruppen förbereder program för olika åldrar och med flera medverkande. Helgen avslutas söndag eftermiddag kl. 14.30. Frivillig avgift för deltagarna, övernattning i lägerhyddor. Anmälan görs till May-Len Ede, tfn 044 381 3270 eller per e-post may-len.ede@multi.fi

Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom tro har vi frid med Gud genom vår herre Jesus Kristus Rom 5:1

Purmo Baptistförsamling Överpurmovägen 280 68970 ÖVERPURMO

Telefonnummer till Zion (06) 7273589 Församlingens konto: Purmo Andelsbank FI21 5570 0040 0032 37

Ordf. Tore Ede Ejdevägen 215 68940 LILLBY Tel. (06) 7273001

Kassör. Majvor Westström Härmälävägen 57 68940 LILLBY Tel. (06) 7271121

Välkommen med på gudstjänster och samlingar!

Purmo program april-maj 13  
Purmo program april-maj 13  

Purmo baptistförsamling programblad

Advertisement