Page 1

April Skärtorsdag 05.04

kl. 19.30

Torsdag Getsemaneafton i Betel, Anna-Lisa Björklund

Söndag

26.04

29.04

Påskdag

08.04

kl 10.00

Ssk i Zion. Gudstjänst i Zion, C-G Strand, brödsbrytelse, Grupp E

Tisdag

10.04

kl. 18.00

GK i Betel

Onsdag

11.04

kl. 19.30

Bön i Betel

Torsdag

03.05

Torsdag

12.04

kl. 13.00

Symöte i Zion

Lördag

05.05

Lördag

14.04

kl. 09.30 Kvinnofrukost i Zion Karolin Högberg och Birgitta Sjölund. Anmälan senast 11.04 till Ragni Liljeström tel. 050-3503641 eller Maj-Lis Ede tel. 050-5179043

Tisdag

17.04

kl. 18.00

GK i Betel

Onsdag

18.04

kl. 19.30

Bön i Betel

Söndag

22.04

kl. 10.00

Ssk i Zion. Gudstjänst i Betel, Erik Nylund, församlingsoffer, församlingsmöte. Grupp F

kl. 14.00

Andakt på Purmohemmet

kl. 19.30

Planering i Betel

kl. 13.00

Gudstjänst i Zion, Birgitta Ahlskog. Bön för sjuka Grupp A.

Maj kl. 13.00

Symöte i Zion Vårtalko på Hummelholmen

kl. 19.00

Temakväll hos Gurli och Tore Ede. ”Bibeln och tron” Anneli Olin, offer för Missionsstandaret. Grupp B

Söndag

06.05

kl. 10.00

Söndagsskola i Zion

Måndag

07.05

kl. 17.00

Städtalko vid Zion

Tisdag

08.05

kl. 18.00

GK i Betel

Onsdag

09.05

kl. 19.30

Bön i Betel

Lördag

12.05

kl. 10.00

FSB:s vårmöte i Vasa baptistkyrka

Tisdag

24.04

kl.18.00

GK i Betel

Tisdag

15.05

kl. 18.00

GK i Betel

Onsdag

25.04

kl. 08.00

start till Hummelholmen för färdigställande av Lansbo

Söndag

20.05

kl. 10.00

kl. 19.30

Bön i Betel

Gudstjänst i Zion. Leif-Erik Holmqvist, församlingsoffer, brödsbrytelse. Grupp C

Rätt till ändringar förbehålles.

Följ med annonseringen i ÖT!


Onsdag

23.05

kl. 19.30

Bön i Betel

Torsdag

24.05

kl. 14.00

Andakt på Purmohemmet

Söndag

27.05

kl. 10.00

Ordet och bönen i Betel, Karin Asp berättar från Thailand. Grupp E

Purmo Baptistförsamling Församlingsblad April - Maj 2012

Vi gratulerar Hjördis Nyman

75 år

10 maj

Karin Asp

70 år

25 maj

Pastorn Pastor Daniel Victorzon är tjänsteledig under tiden 01.09.2011- 31.8.2012

Jesus sade: 'Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör, och var och en som lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö. Joh 11:25-26

Purmo Baptistförsamling Överpurmovägen 280 68970 ÖVERPURMO

Telefonnummer till Zion (06) 7273589 Församlingens konto: Purmo Andelsbank FI21 5570 0040 0032 37

Ordf. Tore Ede Ejdevägen 215 68940 LILLBY Tel. (06) 7273001

Kassör. Majvor Westström Härmälävägen 57 68940 LILLBY Tel. (06) 7271121

Välkommen med på gudstjänster och samlingar!

Purmo program april-maj  

Purmo baptistförsamling program april-maj

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you