Page 1

P UR E L OVE -FOTOGRAFI E-

Le tmecapture your

Lov e S tory

-I nformati e & pri j sl i j st -


We lcome “Vi erde l i ef de,el ke dag ppni euw”

en s s u det ef i Del ! ek i n ou hz oc dent en ek pr s f el z an ov z , de ef i wgel ou J J meer edaar aj t edags k el et Ni . s i en t n bi er ev ek i n seenu wi ou r manenv e i af ogr ot sF t eMomen r u anP v deel der on , e i af ogr ot eF ov L r u u P . l i t s j bi w eu oi deopn ef i i edel i l l u ej gdi n i ar v eer ek i n neenu emeei i l l u j eemt n , . t as ev i l l l u j egt el i s es os ot ef der on z j ebi Dez . en ev enenbel oel v aat l e i l l u sj al er ov wegaanz , e i eemot di , aan r et di , h ac el Di . n j i ez i l l u sj oal z . en gev aan f el z e t aar k el demet ef i el di t s bewu eel wenh eu i omopn et sh i Hoemooi aak ogv amenn es i l l u j odat z , eggen l t as env at el t enendat oel v g. n i ar v eer der on z j ebi enopdez k j i enk n n u gk u er t

. eggen el t t as esv i eemot t h somec ei af ogr ot sf al ndoel j Mi en s s u dt eban al i pec des of , de ef i egel ouenj anj ev i t ac er t n Dei e anj v enwaar emak ent t et r t Ompor d. n i eneenk der eenou gen n i er n n i er eh der on z j Ombi ! j i benj Dat a! J . . . eggen enz t aas n . en er v l i z er ev t t oms oek det oor ev enendez eër r ec t e ov eL r u oeeenP h er esov l eal eesj el n i eMagaz ov eL r u P t ndi I . en t h wac er v t n u ek j enwat kgaat nwer j i nz ei i s es S g! n i ar v eer ek i n eu ndez ameni aps t S , oet egr ev i L

Cindy


The

E X P E R I E NCE


Time line

-VOORBEREI DI NGEN -

V anP u r eL ov ef ot ogr af i eon t v an genj u l l i ebei deeen v r agen l i j s t . Dez ev r agen l i j s t gaat ov er j ez el f enj e par t n er , maar v oor al ov er der el at i emet el k aar . Dez e v u l j ei nens t u u r j et er u gn aar P u r eL ov ez on der di t aanel k aar t el at enl ez en .

-BI J ZONDEREMOMENTEN P u r eL ov eber ei dt j u l l i es h oot u i t gebei dv oor meden aar aan l ei di n gv andedoor j u l l i ei n gev u l de v r agen l i j s t .

-DEPUREL OVEERVARI NG Opdedoor on saf ges pr ok endat u ms l u i t enweon s v oor eenan der enh al f u u r c ompl eet af v ande bu i t en wer el dopeendoor j u l l i egek oz enl oc at i e . Omdat dez eer v ar i n gdr aai t omj u l l i eenev enn i et s an der sv r aagi kj u l l i ej ec ompl eet opent es t el l en v oor el k aar ( du sgeent el ef oon s , k i n der en , wer k , et c . )

-THETRI PDOWN MEMORYL ANES amenmet el k aar gaanwet er u gi ndet i j d, det i j d dat j u l l i eel k aar v oor h et eer s t on t moet t e , j u l l i e t r ou wdag, an der ebi j z on der edagenen gebeu r t en i s s enenl an gsdez ewegv oer enwe on sn aar h et h edenendet oek oms t .

-EEN NI EUWEHERI NNERI NG Nadat weaf s c h ei dh ebbengen omen , k u n n enj u l l i e n at u u r l i j kj u l l i edagc ompl eet mak endoor s amen n ogwat t eon der n emen . P u r eL ov et r ek t z i c ht er u g env er z amel t al l eemot i esdi edez en i eu weh er i n n er i n g h eef t opgel ev er d.

-VOORAL TI J DVASTGEL EGDAl sj u l l i er u s t i gdet i j dh ebbengeh adomn at e gen i et env andez ebi j z on der edag, on t v an genj u l l i e n at weewek eneenu n i ek egeper s on al i s eer dev i deo enc on c ept v oor j u l l i eP u r eL ov eal bu m, di en a goedk eu r i n gbi n n en2wek enbi j j u l l i et h u i s bez or gdwor dt .


-PRI J ZEN EN MOGEL I J KHEI DEN -

10s t u k s 20s t u k s 30s t u k s

195eu r o

-UI TVERGROTI NGEN 25eu r o 35eu r o 45eu r o 35eu r o

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-F OT OPRODUCTEN 5L os s ebou t i qu epr i n t s . Geper s on al i s eer debewaar box F i n ear t Can v as100x70. F i n ear t Ac r y l 40x60. . Mi n i ac c or di onboek( 10f ot o’ s ) F ac ebookt i mel i n e .

195eu r o 350eu r o 475eu r o

85eu r o 50eu r o

-EXTRA-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ui t v er gr ot i n g20x30 Ui t v er gr ot i n g30x40 Ui t v er gr ot i n g50x70 F ot ooph ou t v a

..........................

P u r eL ov eer v ar i ni n c l . f ot os es s i e Max . du u r 2u u r I n c l . v oor ber ei di n genenn abwer k i n g Geper s on al i s eer dev i deo Geper s on al i s eer df ot oal bu m

.............

-DI GI T AL EBEST ANDEN -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-PUREL OVEERVARI NG -

55eu r o 45eu r o 165eu r o 85eu r o 65eu r o 20eu r o

E x t r af ot oal bu m Vi deoopDVD


P UR E L OVE -FOTOGRAFI E-

I NFO@PUREMOMENTS. NL WWW. PUREMOMENTS. NL 06-50 24 77 21

Pure love magazine  

Pure Love, een bijzondere fotoshoot!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you