Page 1

DE PIJNAPPELKLIER. DE VERBONDENHEID VAN ONZE KINDEREN MET HET GROTERE GEHEEL EN DE VERGETEN KLIER. WAAROM ZIJN ONZE KINDEREN VAN NU “ZO” BELANGRIJK VOOR DEZE WERELD VAN VERANDERING EN HEBBEN WIJ ALS VOLWASSENE DE TAAK, HEN ZO GOED ALS WE KUNNEN, TE BEGELEIDEN, OM OP TE GROEIEN ALS VOLWAARDIGE MENSEN?


Created by Magdalena Sigrid Troch voor Pure Food For Children Foundation

INLEIDING: Dat we goed zorg moeten dragen voor onze kinderen als ouder dat weet iedereen. Een kind is zo gevoelig en heeft recht op liefde, warmte, een thuis, voeding, kleding en de natuur. In onze hedendaagse maatschappij zijn wij echter zo veel omtrent “het mens zijn“ vergeten. Het ware mens zijn is in de vergetelheid geraakt en weggeduwd door wat deze maatschappij ons heeft willen laten geloven van wie we zijn. We zijn vergeten, wie kinderen eigenlijk werkelijk zijn en wat de werkelijke taak is van de volwassene bij het opgroeien van het kind. Wat we vergeten zijn is, en wat sommige wetenschappers zelfs willen ontkennen en dat is :” Wij, mensen zijn “spirituele

wezens”. Wij zijn verbonden met de natuur, de energie die in alles zit en alles omvat. Een energie die creërt en die oneindig is. Dit hebben reeds vele grote meesters op deze aarde ons laten zien. Wanneer wij mensen ons openstellen voor deze “AL” dragende energie, dan zij wij tot zoveel wonderen en schoonheid in staat. Ieder van ons is op zoek in zijn leven naar LIEFDE, AANDACHT, WARMTE, BEGRIP, ZIJN PASSIE KUNNEN BELEVEN... Iedereen ... zelfs al vertoont hij agressie, verdriet, onverschillig gedrag... de essentie die erachter zit, is het gebrek, het verloren zijn van “DE LIEFDE”. Wij mensen zijn LIEFDE en nu spreek ik niet over de liefde waarover alle liedjes het hebben. Ik spreek over de “AL DRAGENDE, UNIVERSELE, ENERGIE” Eigenlijk zijn er geen woorden voor. Want woorden zijn een beperking. Gevormd door ons brein. Het is “DAT” wat er voor zorgt dat alles in harmonie is.

2


Created by Magdalena Sigrid Troch voor Pure Food For Children Foundation

Het is “ DAT” wat oneindig leven is.

WAAROM IS DIT BELANGRIJK? Omdat dit de essentie is voor het begeleiden van onze kinderen. Vele van ons kijken naar kinderen, alsof ze klein zijn, nog alles moeten leren, nog niets weten... een leeg lichaam zijn dat door ons volledig moet gevormd worden. En dit is een hele grote misvatting. Deze misvatting is duidelijk geworden deze laatste twintig jaren... Zoveel kinderen die een bijzondere gave hebben, zoveel kinderen die zich herinneren van wie ze waren in een vorig leven, waar zij toen leefden en wat ze deden. Kinderen die bijzondere beelden zien, horen, voelen, ruiken. Kinderen die telepatisch zijn. Kinderen die de volwassene spiegelen en tonen hoe verkeerd zij handelen en leven. Sommige mensen noemen deze kinderen de nieuwetijdskinderen, indigokinderen, kristalkinderen, sterrekinderen, regenboogkinderen enz.. Er is veel aan de hand met onze kinderen in deze tijd. Bijna geen enkel kind is gevrijwaard van medicatie, vaccinatie, stress en verarmde onzuivere voeding. Zoveel kinderen die een stoornis hebben. Dit heeft zich nog nooit in de geschiedenis afgespeeld naar mijn weten. We leven toch in een moderne wereld, zegt men dan. Op dat vlak moet je zeker mijn boekdictionar lezen: “Een nieuwe kijk op voeding voor onze kinderen” De bedoeling is dat wij als ouder, als opvoeder onze kinderen zien als volwassene in een klein lichaam. Onze kinderen zijn wijze wezens. Zij hebben een ziel, net als ons natuurlijk, (wij zijn ook kind geweest) Maar dit besef van een ziel te hebben is gedurende eeuwen zo vreselijk op de achtergrond geduwd, door ons te laten geloven dat we klein en nietig zijn, schuldig, zondaars, afhankelijk van de buitenwereld.

3


Created by Magdalena Sigrid Troch voor Pure Food For Children Foundation

De geschiedenis heeft ervoor gezorgd dat we zijn gaan geloven in ons “IK”, in ons ego, onze persoonlijkheid. Maar dit alles is maar één kant waar wij voor kunnen kiezen als mens in dit leven te staan. Er is een veel grotere kant aan het “mens zijn” en dat is Wij zijn “ONEINDIGE CREATIEVE UNIEKE ENERGIE”. WIJ ZIJN LEVEN ! WIJ ZIJN “LIEFDE” in de ware zin van het woord.

Er zit een kracht in ieder van ons die verbonden is met de bron waaruit alle zichtbare en onzichtbare gecreërd wordt. Onze ziel. Wanneer wij ons opnieuw verbinden met deze ziel, deze energetische kracht, dan komen wij opnieuw in ons “WARE MENS ZIJN” terecht. Dit is het vergeten deel van ons “Ware Zelf” Wanneer wij vanuit deze kracht opnieuw in het leven staan dan zullen er prachtige creaties ontstaan. Die verbondenheid met je ziel doet je ook verbinden met de natuur, je medemens en elk levend wezen rondom jou, de aarde het univerisum. Door deze verbondenheid zal je niemand anders bestelen, pijnigen, oorlog voeren enz. Want je beseft dat wanneer je een ander levend wezen, inclusief moeder aarde pijnigt ook jezelf daardoor pijnigt. Je voelt je verantwoordelijk, doordat je bewust bent van oorzaak, gevolg.

4


Created by Magdalena Sigrid Troch voor Pure Food For Children Foundation Het is belangrijk om je als ouder, opvoeder opnieuw open te stellen voor dit vergeten concept dat je een “ ziel “ hebt geconnecteerd met de BRON van het WARE LEVEN. Een manier om deze connectie opnieuw te voelen is door meditatie, door je connecteren met de natuur, je intuïtie te volgen. Nu onze kinderen hebben deze connectie nog vanzelf, daar zij nog vrij zuiver zijn. Ze zijn nog niet in die vergetelheid gebracht. Zij weten wie ze zijn. Door de ontwikkeling van het “ik” gebeuren en onze vergetelheid van wie wij als “ MENS ZIJN „ krijgen onze kinderen naarmate ze ouder worden ook minder contact met de essentie van hun ware Zelf. De essentie van ons ware

zijn ligt in onze hartsenergie en in de zetel van de ziel= onze pijnappelklier.

In het volgend hoofdstuk zal ik het hebben over deze pijnappelklier, een belangrijk orgaan waarvan wij als ouder bewust moeten van zijn, zodat wij ons kinderen op de juiste manier kunnen begeleiden.

Waar bevindt zich de pijnappelklier of de epifyse en welke functie heeft zij in ons lichaam? Onze pijnappelklier of de epifyse, is een klein orgaan in het centrum van ons brein. Een bolletje van grijs-wit weefsel zo groot als een erwt in de vorm van een denne-appel.. Het zit verborgen aan de achterkant van de schedel vrijwel precies op de middellijn van de hersenen, achter de hypofyse van ons derde oog.

5


Created by Magdalena Sigrid Troch voor Pure Food For Children Foundation

Deze klier maakt oa twee belangrijke hormonen aan, nameijk “melatonine en serotonine�. 1)Melatonine: -De klier staat indirect onder invloed van licht. Dit komt omdat de pijnappelklier verbonden is met het netvlies van ons oog. De zenuwen berichten aan de pijnappelklier (of epifyse) hoeveel licht er binnenkomt. De aanwezigheid van licht onderdrukt de signalen van de zenuwen naar de pijnappelklier en blokkeert daardoor de aanmaak van melatonine. Gebrek aan licht maakt dat de epifyse melatonine gaat produceren, hetgeen het lichaam eraan herinnert dat het tijd is rustiger aan te doen en zich klaar te gaan maken voor de slaap. -Het hormoon melatonine zorgt niet alleen voor het slapen maar speelt ook een rol speelt bij de seksuele rijping en bij de controle van verschillende biologische ritmen. -Uit het melatonine worden ook een reeks andere hormonen gefabriceerd. Bijvoorbeeld pinoline, deze is verantwoordelijk voor met name helderziende waarnemingen en 5-meo-DMT, die dromen en betekenisvolle visioenen mogelijk maakt. Melatonine wordt aangemaakt onder invloed van de afwezigheid van licht. 2)Serotonine: -Ze maakt ook serotonine aan. De klier is het serotonine-reservoir voor de hersenen. -Serotonine is een stof die voor diverse functies in het lichaam verantwoordelijk is zoals spierspanning, eetlust, slaap – geheugen, stemming Serotonine zorgt ook voor de overdracht van signalen tussen de hersencellen, het behoort dan ook tot de zogenaamde neurotransmitters De belangrijkste gevolgen van een tekort aan Serotonine kan tot gevolg hebben : stemmingsproblemen, depressie, een toename van angstgevoelens Serotine heeft dus een heel belangrijke taak in ons organisme.

6


Created by Magdalena Sigrid Troch voor Pure Food For Children Foundation Is er iets niet in orde met de pijnappelklier dan gedragen wij ons onder de maat van het ware”Mens zijn” en denken we nooit aan wie we “werkelijk” kunnen zijn.

WAAR STAAT DE PIJNAPPELKLIER NOG VOOR? - De pijnappelklier zou uit verkennende experimenten ook gevoelig zijn voor geluid. - Het is de eerste klier die zich vormt in de foetus en kan na drie weken al worden ontwaard. Men noemt dit gedeelte “één van de primitiefste delen van de hersenen” aldus niet in beslag genomen door de wil of het intellect. - Oude spirituele tradities beschouwen de pijnappelklier als een kosmische antenne via welke wij in contact staan met een diepere, mystieke realiteit. Descartes noemde de pijnappelklier: “De zetel van de ziel.” De ontvanger voor kosmische invloeden. - Sommige noemen de pijnappelklier de persoonlijke sterrenpoort. - Nog een belangwekkende ontdekking is de aanwezigheid van kristallijne bolletjes(in de grootte van 100-300nm). Deze kristallen blijken te bestaan uit colciet,apatiet en magnetiet. De aanwezigheid van kristallen doet je denken aan de genezende werking van de kristallen uit de natuur. Magnetiet wordt gebruikt bij pijnbestrijding.

7


Created by Magdalena Sigrid Troch voor Pure Food For Children Foundation

Calciet wordt gebruikt bij verzachting en het oppeppen van de gevoeligheid, claciet helpt bij het vergroten van kennis, helder zien, openheid, tegen mentale verwarring, voor dynamisch leven. - De pijnappelklier is het fysieke orgaan van intuïtie, inspiratie, geestelijk inzicht en goddelijk denken. Telkens als we een voorgevoel hebben, vibreert ze sterker;; Blavatsky zegt:”De pijnappelklier is de sleutel om naar het hoogste en meest goddelijke bewustzijn te gaan als mensZijn alwetende, geestelijke en allesomvattende geest.” - De hypofyse en de pijnappelklier reguleren samen het ritme van de stofwisseling en de groei. - De pijnappelklier controleert je focus of attentie op de innerlijke wereld van slaap en meditatie en de externe wereld van fysieke realiteit. Zoals je kan merken is de “Pijnappelklier” toch wel een bijzonder orgaan. Bij gezonde mensen is de pijnappelklier poreus en bij ongezonde mensen niet. Bij oudere mensen is deze vaak verkalkt. Hier uit blijkt dat wanneer deze klier niet goed werkt, er een serieuze stoornis ontstaat in je hormonenhuishouding, maar ook in je contact met je ware “Zelf”, het verbonden gevoel waarin je werkelijke kracht, energie, en leven zit. Of wel is de klier te groot geworden of wel is ze totaal in elkaar geschrompeld. Dit zou ook een reden kunnen zijn dat het voor sommige mensen moeilijk is om te voelen, contact te hebben met de natuur, mededogen, empathie met hun medemens.

8


Created by Magdalena Sigrid Troch voor Pure Food For Children Foundation

Alsook zou dit de oorzaak kunnen zijn dat mensen tot moorden en vernietiging komen, tot onverschillig gedrag enz. Hoe het met onze eigen pijnappelklier zit, dat kunnen we dus wel te weten te komen door onze hormonenhuishouding, ons gevoel, onze emototies, onze nachtrust, onze empathie.

DE PIJNAPPELKLIER BIJ ONZE KINDEREN

Onze kinderen hun pijnappelklier is bij de geboorte open, De fontanel is nog steeds open en de pijnappelklier is heel goed ontwikkeld. Hierdoor hebben zij een hele grote verbondenheid hebben met het “AL” dat is. Zij beseffen, wie ze zijn. Het is van groot belang dat deze klier een gezonde werking mag behouden en aldus open mag blijven. Wil het kind zich als een volwaardig mens kunnen ontplooien in verbinding met zijn ware “Zelf”. Daar onze maatschappij hier zo weinig over af weet, gebeuren er dus vreselijke dingen met deze klier zodra onze kinderen open gesteld worden voor onze hedendaagse voeding, medicatie, vaccinatie en alles waarin onnatuurlijke, synthetische bewerkte stoffen mee gemoeid zijn. De pijnappelklier wordt dus kleiner en oudere mensen is deze klier vaak verkalkt en niet meer funcitoneel.

9


Created by Magdalena Sigrid Troch voor Pure Food For Children Foundation Deze samenstelling van onze hedendaagse voeding beïnvloed de chemische huishouding in onze hersenen. Deze chemische samenstelling in onze hersenen beïnvloed de slaap, het driftleven en smaak, alsmede ook de houding tegenover de medemensen. Bij onze kleine kinderen zijn hun hersenen nog volop in ontwikkeling. Zij krijgen door deze onvolwaardige voeding stoornissen in hun hersenen, hun pijnappelklier krimpt en alle gevolgen die we nu bij onze kinderen in stijgende mate zien voorkomen. We hebben als ouders een hele grote verantwoordelijkheid en het is van zo een groot belang dat wij ook onze verbinding met ons diepere zijn opnieuw ontwikkelen zodat we opnieuw beter ons buikgevoel of onze intuïtie kunnen volgen. Onze kinderen krijgen de kans niet meer om te zijn wie ze werkelijk zijn. Of ontdekken en ontwaken zij, wanneer ze geluk hebben, pas wanneer ze in hun leven eerst een heleboel ervaringen hebben moeten doorstaan, dat er in hun leven iets niet klopt, iets gemist wordt en gaan ze opnieuw op zoek naar hun ware mens zijn. Onze kinderen van NU op deze wereld, zijn hier omdat hun ziel kiest om deze tijd van transformatie door te maken. Zij zijn hier om ons te laten inzien dat wij, als volwassene opnieuw moeten ontwaken. Wij zitten in een wereld van illusie die op zijn einde loopt. Er staat een nieuwe aarde te wachten. Een wereld waarin ieder opnieuw vanuit zijn diepere, innerlijke verbondenheid leeft en niet meer vanuit zijn ego, zijn “klein ikje”.

10


Created by Magdalena Sigrid Troch voor Pure Food For Children Foundation

WAT KUNNEN WE DOEN VOOR DE GUNSTIGE WERKING VAN DE PIJNAPPELKLIER? Als wij onze eigen pijnappelklier en die van onze kinderen willen openhouden en harmonieus werkt, moeten wij zorgen voor een gezonde natuurlijke voeding waar levensenergie in zit. Als volwassene is hierbij regelmatig mediteren ook een must. Zorgen voor voldoende slaap, weinig stress en tijd doorbrengen in de zon. Goed voedsel voor de pijnappelklier zijn pruimen, vijgen en bananen daar zij veel serotonine bevatten. Vlees, melk en vis vermindert de serotonine, terwijl het verhoogd wordt door geraffineerde deegwaren en suiker. Dat wat mensen eten geeft hun hersensituatie weer. Het neigen naar een tegennatuurlijke levensinstelling bewijst reeds een verstoring binnen de pijnappelklier. Er is nog een zware boosdoener voor de pijnappelklier en dat is Fluor. Fluor in tandspasta en in drinkwater is zeker te mijden. Fluor is gif en tast de pijnappelklier zwaar aan zodat de klier helemaal in elkaar schrompelt en verbinding met de “Bron” teniet gedaan wordt. Onderzoek heeft uitgewezen dat de pijnappleklier het doelwit is voor ophoping van fluoride. Dit zorgt dus voor een zwaar verstoorde pijnappelkier.

Ook elektromagnetische straling , een veld creëerend van 60Hz resulteert in een verminderde productie van serotonine.

11


Created by Magdalena Sigrid Troch voor Pure Food For Children Foundation Aangezien we constant omgeven zijn door velden van 60hz in ons huis, op het werk en buiten, ligt de pijnappelklier constant onder vuur. Opgelet! Onze “nieuwetijdskinderen” zijn krachtige kinderen en ze kunnen wel tegen een stootje. Toch kan je hen een heel pak vooruit helpen in dit leven door hen zo natuurlijk en liefdevol mogelijk groot te brengen. Je bespaart jezelf daardoor een heleboel onheil.

SLOT De transformatie die voor de deur staat op deze wereld is van groot belang en onze kinderen komen hier aan meewerken. Onze mensheid zal voor een keuze komen te staan: Of de mens zal blijven kiezen voor het rationele en geloof in wat je zintuigen je vertellen, vanuit de gedachte leven dat je een persoonlijkheid bent, die maar één keer leeft, die gelooft in het nietig zijn van de mens, die meedoet met wat de media en de dokter hen vertelt, die klaagt en zaagt over een ander en zichzelf, die depressief wordt, die geen verantwoordelijkheid durft te nemen en maar verder leeft met zijn ogen toe, met een verschrompelde pijnappelklier. Of de mens zal kiezen om natuurlijk en gezond te leven, zijn verantwoordelijkheid te nemen voor deze planeet en zijn medemens, in verbinding met zijn ziel te leven. Te leven als een WARE MENS verbonden door de poort van de pijnappelklier met de BRON, waaruit een sterk immuunsyteem voortvloeit, een passie voor alles wat hij/zij doet, een leven in liefde en harmonie.

12


Created by Magdalena Sigrid Troch voor Pure Food For Children Foundation

Wel waarvoor kiezen wij dan als ouder, als opvoeder voor ons kind? ELK KIND HEEFT HET RECHT OM ZIJN EIGEN “WERKELIJKE ZELF” HIER OP DE AARDE NEER TE ZETTEN”

Dit kan natuurlijk door: -VOLWAARDIGE BIOLOGISCHE VOEDING dewelke zorgt voor een goede darmflora, een sterk immuunsysteem en en een open pijnappelklier. -LIEFDE EN AANVAARDING VAN HET KIND dewelke zorgt voor vrijheid . -JE KIND REGELMATIG MEENEMEN NAAR DE NATUUR EN SAMEN MEDITEREN dit zorgt er voor dat je kind een volwaardig mens wordt, die zijn verantwoordelijkheid neemt op en voor deze planeet. De keuze is aan ons volwassenen, hoe wij ons kind willen laten opgroeien. Hun toekomst ligt in de handen van de volwassene. Laat ons samen voor deze nieuwe toekomst kiezen. Een toekomst in verbondenheid met de “Bron”, gedragen door de oneindige, creërende liefde en levensvolle energie. Met liefde geschreven Magdalena S.Troch

13


Created by Magdalena Sigrid Troch voor Pure Food For Children Foundation

14

De verbondenheid van kinderen met het grotere geheel  

Essay over de werking van de pijnappelklier