Page 1

KinderKinder-Avonturenkrant

54 Jaargang 16, 16, lente 2014 2014 Hallo zonnige lentelente-avonturiers, De nieuwe nieuwe Kleuren in de lucht is er! Het zonnige omslag is geschilderd door PREMA REMA NIENKE ROTERMUNDT. In deze krant vind je een fotoverslag van de feestelijke presentatie op 16 maart in de AngelShop, Utrecht. Utrecht. Plus een overzicht van de nieuwe ontwikkelingen binnen OnderstroomBoven en de Boekencoรถperatie Nederland, die sterk verbonden zijn met Kleuren in de lucht. lucht. Verder een uitnodiging voor de ELFENSPEELDAG op 13 april; zie blz. 11 En zie natuurlijk de mooie tekening van YILLA ROOS hierboven. We wensen je veel leeslees- en lenteplezier!!!!

1


Presentatie Kleuren in de lucht, 16 maart AngelShop Utrecht De heruitgave van Kleuren Kinder--Avonturenland, om verschillende redenen: Kleuren in de lucht is een nieuw hoogtepunt in de geschiedenis van Kinder # Na ruim 20 jaar is de oorspronkelijke oplage uitverkocht. Liefst 2300 exemplaren vonden hun weg de wereld in. We kunnen alleen raden hoeveel hoeveel kinderen en volwassenen deze boeken door de jaren heen werkelijk (voor)gelezen hebben. Maar het zijn er toch wel zoveel dat we nu een n nieuwe durven te spreken van een moderne klassieker. Mooi dat dit boek nu in een nieuwe aantrekkelijke vorm beschikbaar is voor ee generatie droomkinderen droomkinderen van alle leeftijden, met veel dank aan OnderstroomBoven; OnderstroomBoven; daarover meer op bladzijde 4. # Je hebt vast al het schilderij op de voorpagina voorpagina bewonderd. bewonderd. Kunstenares PREMA NIENKE ROTERMUNDT geeft een tijdloos blije uitbeelding van de ‘grote tuin,’ waar de boomkinderen in hun dromen zo graag spelen. En ook steeds meer in het echt, maar dan net weer een beetje anders, dat is het leuke. leuke. # Inspirerend Inspirerend detail: Hein had Prema gevraagd om “een paradijselijke tuin met een waterval, een regenboog en spelende kinderen bij het water.” Hij had er niet bij gezegd hoeveel, en ook niet hoe ze eruit zagen. Prema, die Kleuren in de lucht een jaar of tien geleden gelezen had en het zich niet meer zo precies herinnerde, kwam intuïtief uit op vijf kinderen: In het water om te beginnen een blond meisje en een bruine jongen, duidelijk Ralf en Jenny. Op het gras een jongen met rood haar; Arne, dat kan niet missen. Arne speelt met… hier schilderde Prema eerst een wit meisje, met al de neiging haar een bos dunne vlechtjes te geven. In de boeken heet ze Birgit, SurinaamsSurinaams-Creools van afkomst en zwart van huid. Je herkent haar vooral aan haar vele vlechtjes. Dus schilderde Prema haar treffend over met donkere verf.

PREMA NIENKE ROTERMUNDT, ROTERMUNDT, MET HET ZOJUIST VOLTOOIDE ‘DE ‘DE BOOMKINDEREN IN DE GROTE TUIN.’ OP DE ACHTERGROND EEN EEN VAN HAAR ANDERE WERKEN: WERKEN: ‘BETWEEN THE ELEMENTS.’ ELEMENTS.’

2


 Op de kant zit een meisje met lang haar. Dit zal dan Sanne zijn; een jaar of twee ouder dan haar vijf boomvrienden. In Kleuren in de lucht heeft ze punkhaar; in de grote tuin zag ze er kennelijk zo uit voor ze punk werd. Hoe lang geleden zou dat zijn? zijn? O nee, dat maakt niet uit, want in de grote tuin bestaat geen tijd. Toch? Of droomt Jenny dat nu alleen maar? Of… Lees het zelf in Kleuren in de lucht;lucht;-) Prema was verrast dat zij, zonder zich het verhaal goed te herinneren, de boomkinderen zo treffend treffend weergegeven had. Alleen Dikkie ontbrak nog; een blonde langharige jongen die snel heel bruin wordt. Prema overlegde lang met Hein waar ze Dikkie het beste in het beeld kon passen. Ze kwamen uit op links achter de anderen in het water. Om het plezier compleet compleet te maken speelt ook hij met een bal, een groene, als grappig contrast met de rode bal rechts. En dan is er nog die waterval, en die sprankelende regenboog… regenboog… # Voor Voor het eerst verschijnen de zes boomkinderen, hoofdpersonen in de serie boeken die begon met Kleuren in de lucht, lucht, samen min of meer herkenbaar op papier. papier. Ook dit is wel speciaal in de geschiedenis van KinderKinder-Avonturenland. Weer wordt de droom een stukje echter. # Wat die nieuwe vorm vorm betreft ook dit: dit: Kleuren in de lucht had zijn waarde al bewezen. Heel wat kinderen beschouw(d)en het als hun lievelingsboek dat ze steeds opnieuw wil(d)(l)en lezen, zogezegd horen, ren, dankzij wel konden/kunnen dromen. Toch kunnen ook zij het verhaal nu met nieuwe oren ho eindredacteur GERBRAND MULLER. Hij wees Hein van Elteren erop dat Kleuren in de lucht in de oervorm oervorm nooit uitgegeven had mogen worden. Ook was hij zo behulpzaam het hele boek van kritisch commentaar en suggesties voor wijzigingen te voorzien. Voor Hein ging een wereld open. Het verblufte hem met welke eenvoudige middelen je, je, zonder afbreuk te doen aan de inhoud, inhoud, een tekst zoveel pakkender en vloeiender kunt maken. Welke Welke die middelen precies precies zijn voert hier wat te ver. Als Als je interesse hebt verwijzen verwijzen we je graag naar de ONDERSTROOMBOVEN-SCHRIJFCURUS. Zie de Agenda op bladzijde 12 12. 3


?? Ken je Kleuren in de lucht al van vroeger? vroeger? Dan nodigen we je uit zelf te ontdekken hoe leesbaar je het boek nu vindt. De eerste reacties zijn veelbelovend. We hebben hebben het voorgevoel dat dit boek in deze nieuwe uitgave een (veel) groter publiek zal gaan bereiken. # Dit is niet alleen een voorgevoel; en wordt van alles aan gedaan om Kleuren in de lucht en nog veel meer boeken tot een succes te maken. maken. Dit brengt ons op ONDERSTROOMBOVEN, het schrijversschrijvers-, kunstenaarskunstenaars- en uitgeverscollectief waar je al eerder over kon lezen in de Avonturenkrant. Avonturenkrant. Anderhalf jaar bezig zijn we nu, met een vaste kerngroep van ongeveer 10 personen. personen. We zien elkaar eens eens per maand, maand, op maandagmiddag half drie, vaak in Casa Poëtica, Ruigoord; ook wel eens in een studio in Amersfoort, op een varend woonkunstwerk woonkunstwerk in Utrecht of… We zijn een dynamisch gezelschap met bijzonder creatieve, harmonieuze en inspirerende bijeenkomsten, veel meer dan ‘gewoon’ vergaderingen. Er wordt, wordt, naast alle persoonlijke uitwisseling en plezierigheid, plezierigheid, concreet een agenda afgewerkt, met onze lopende activiteiten en plannen daarvoor; zoals: zoals: gezamenlijke gezamenlijke optredens op schrijversschrijvers- en dichtersfestivals; de samenstelling en uitgave van kwartaalmagazine OnderstroomBoven; het schrijven, redigeren, vormgeven, publiceren en verkopen van diverse boeken, van nonnon-fictie tot tot fantasy, en dat alles in zelfbeheer, waar waar mogelijk buiten het bestaande geldsysteem om. # Om dit alles nog beter te kunnen realiseren wordt op 12 mei a.s. de coöperatieve vereniging BOEKENCOOP NEDERLAND opgericht. Op sociocratische basis; besluitvo besluitvorming vorming gebeurt dus niet bij meerderheid, meerderheid, maar unaniem. unaniem. Zolang iemand nog een onoverkomelijk bezwaa ezwaar heeft, wordt er samen gezocht naar een beter besluit. # Iederee Iedereen die iets te maken heeft met boeken kan binnenkort lid worden van de Boekencoop. Schrijvers, redacteuren, illustratoren, drukkers, uitgevers, PRPR-mensen, recensenten, journalisten, boekhandelaren, boekhandelaren, organisatoren organisatoren van literaire podia…

GERBRAND MULLER VERTELT “KOFFIEDIK KIJKEN, AVONTUREN VAN EEN PEN EN EEN RING,” DAT HIJ VOOR ZIJN KLEINDOCHTER SCHREEF.

# Een coöperatie is een vereniging van zelfstandige ondernemers. Zoals melkveehouders al jaren gezamenlijk hun zaken regelen via bijvoorbeeld de Campina, is OnderstroomBoven via de BoekenBoekencoop volop bezig een verfrissend nieuwe speler op de markt te worden. Binnen enkele jaren, zo is de verwachting verwachting, ting, kunnen we een totaalpakket aanbieden aan hulp bij het redigeren en publiceren van je manuscript. Voor euro’s euro’s en/of in ruil voor diensten. Hiervoor zijn verschillende nieuwe nieuwe vormen en netwerken in ontwikkeling. 4


# Spreekt dit alles je aan? ?? Ben je, op welke wijze dan ook, veel bezig met boeken? # Wil je je kwaliteiten graag met anderen delen op een vernieuwende gelijkwaardige manier? manier? Je bent bent van harte welkom op de OPRICHTINGSVERGADEING BOEKENCOÖPERATIE BOEKENCOÖPERATIE NEDERLAND: NEDERLAND: => Maandag 12 mei, 13.00 13.003.00-15.30, bij Desiree van Woerden, voorzitter voorzitter Onderstro Onderstroomboven, Van der Werffplein 17, Utrecht. Voor nadere info info en binnenkort een persoonlijke uitnodiging: uitnodiging: met agenda en programma programma: amma: onderstroomboven@gmail.com onderstroomboven@gmail.com

 PRESENTATIE KLEUREN IN DE LUCHT: ONTHULLING VAN HET BOEKOMSLAG, MUZIKAAL BEGELEID DOOR IRMGARD VALK. HAAR DOCHTER MARGO WAS EEN JAAR LANG KINDERBOUWER IN SOEST. LINKS OP DE FOTO DOROTHEE HELMERT, BEKEND VAN KINDERPRAKTIJK HET BERENHOL, NIJMEGEN. 5


Voorwoord door Briony Hein ken ik al sinds mijn eerste elfenstappen in deze wereld. Of beter gezegd, sinds de organisatie van het eerste elfenfestival in Vlaanderen. Het idee om een avonturenland samen met kinderen te bouwen trok me heel erg aan. Al snel nam Hein dan ook een plekje in bij de droomboom waar kinderen hun dromen kunnen tekenen en in de boom kunnen hangen. De dromen worden meegenomen door de luchtwezens die zij dan als boodschapjes in de oren van de juiste mensen fluisteren. Als je goed luistert, fluisteren ze nog steeds. Ze fluisteren over de verhalen van verleden en toekomst en ook Hein hoort het fluisteren van de kinderdromen. Vastberaden schrijft hij deze in een aardeboekvorm zodat ook mensen die het fluisteren niet zo goed horen, mee kunnen genieten van deze dromen. Ik ben Hein ontzettend dankbaar dat hij mee deze dromen de wereld in zet. De sprookjes die ik zelf schrijf zijn op gelijkaardige manier ontstaan. Door het voelen van de wensen en dromen van kinderen en van het kind in mijzelf dat wil spelen, gelukkig zijn, genieten en deze dromen delen... De droomverhalen doen de zaadjes ontwaken in elk mens om ook hun eigen droom te ontdekken, vorm te geven en uit te stralen. Ik heb met veel plezier het boek Kleuren in de lucht gelezen. Het was heel herkenbaar en ik heb het in een ruk uitgelezen. Naar mijn gevoel is het heel belangrijk dat (grote en kleine) kinderen dit lezen en zichzelf hierin herkennen. Het boek kan deuren openen naar een beter begrip van je zelf, je diepere talenten en jezelf in relatie met anderen. Vlinderwijze groetjes, Briony Vanden Bussche, coรถrdinator vlinderwijze basisscholen en bezielster van de elfenschool, het elfenfestival en het elfentheater. www.elfentheater.be 6


Voorwoord bij de heruitgave, door Hein Aan alle mensenkinderen die dit lezen: Welkom in KinderKinder-Avonturenland, waar je dromen echt kunnen gebeuren. Dit ware sprookje begon eind 1991 met een heldere droom. Binnen één nacht kwamen Jenny en Ralf mijn leven binnen. Ik had toen niet kunnen vermoeden hoe sterk ze mijn wereld zouden gaan veranderen.

Kennelijk Kennelijk is dat gelukt, want nadat Kleuren in de lucht in de winkels kwam, begon ik brieven van kinderen te ontvangen. Ze herkenden zich in het verhaal en waren benieuwd hoe het verder ging. Dat heeft mijn leven echt veranderd.

Het schrijven ging bijna vanzelf. Toen Kleuren in de lucht na zeven weken af was, kwam er meteen een uitgeverij op mijn pad, Akasha. Ze waren zo enthousiast enthousiast dat ze liefst 2300 boeken lieten drukken; aardig wat voor een nog onbekende auteur met een heel nieuw onderwerp: hooggevoelige kinderen, door sommige mensen ook wel nieuwetijdsnieuwetijdsof sterrenkinderen genoemd. Nu zijn dat maar namen, die zelden gebruikt gebruikt worden door kinderen. Als volwassene vind ik het juist een uitdaging voor kinderen zelf te schrijven, me in hun wereld te verplaatverplaatsen. Een van mijn motto’s luidt: als je echt iets te zeggen hebt, kun je dat ook duidelijk maken aan een kind van zes.

YILLA ROOS TOVERT TOVERT OP HAAR EIGEN MANIER KLEUREN IN DE LUCHT; RECHTS HAAR BROER TARO.

Met een aantal kinderen kinderen samen schreef ik een vervolgboek: Het grote kleurenspel. En later, met een nieuwe groep, een derde deel: Dromen van de Tijdgrot. De droom werd steeds echter. In 1997 was ik een der oprichters van PlatPlatform Nieuwetijdskinderen. Nieuwetijdskinderen. Wij maakten het ADHDADHD- en Ritalinverhaal bekend en bereikbereikten tienduizenden tienduizenden ouders, therapeuten en leerkrachten. Het werd me duidelijk dat ik niet ‘alleen’ ‘alleen’ schrijver was; graag wilde ik ook op andere manieren iets voor kinderen doen. Op een camping in Frankrijk waar ik jeugdjeugdactiviteiten organiseerde, zomer 1999 rond de fameuze zonsverduistering, kwam kwam de inspiratie om met KinderKinder-Avonturenland te beginnen. Onder die vlag heb ik sindsdien workshops op scholen en festivals gegeven, en samen met vele anderen Avonturen Avonturenturen-OntOntdekkingsdagen, boekschrijfgroepen en doordoorgaande KinderKinder-Avonturenclubs begeleid, op talloze locaties, van buurthuizen tot naturisnaturistenterreinen en van de boulevard van KnokKnokkeke-Heist tot het scoutinggebouw pal naast paleis Soestdijk, met als ander merkwaardig 7


hoogtepunt een workshop “Spannende Geschichten erfinden” erfinden” (spannende verhalen verzinnen) met 25 leerlingen (ca. 12 jaar) van het Musische Gymnasium in Salzburg, Oostenrijk, precies op de ochtend dat mijn beste vriend in Nijmegen overleed. Maar dat dat is weer een ander verhaal. Tja dokter, waarwaarom zou ik toch schrijver geworden zijn? Af en toe ontmoet ik jonge mensen die zich Kleuren in de lucht herinneren: “Heb jíj dat geschreven? Dat las ik toen ik tien was. Het heeft me echt geholpen.” Twee kinderen kinderen die in 2000 meededen met het eerste KinderKinder-Avonturenkamp, zagen elkaar twaalf jaar later voor het eerst terug in een studentencafé. Ze herkenden elkaar onmiddellijk: “Jij komt ook uit KinderKinderAvonturenland; ik zíe het aan je…” Wat dat is kunnen jullie zelf ontdekken, beste lezers en voorlezers. Ik kan wel zeggen dat het schrijven me steeds meer plezier geeft. Zeker nu meer en meer van de dromen en wensen wensen waar ik over schrijf, blijkt uit te komen. Zo heb ik jaren verlangd naar en me ingezet voor gelijkwaardige gelijkwaardige samenwerking met anderen. Tegenwoordig geniet ik van alle ontwikkeontwikkelingen binnen OnderstroomBoven.

Eindelijk ben ik als auteur verlost van de twijfel: “Wordt mijn boek wel uitgegeven?” Natuurlijk, want dat doen we zelf! Dat is leuker, leuker, creatiever creatiever en vaak ook goedkoper dan in zee gaan met een ‘klassieke’ uitgever. uitgever. Het bevalt me prima prima zo samen te werken met collega’s. Prachtig om te zien wat er binnen anderhalf jaar allemaal allemaal al gegroeid is. is. Tegelijk beseffen we dat dit nog maar het begin is. We hebben te maken met grote veranderingen, niet alleen in boekenland, nee, in de hele maatschappij. Volgens de astrologie, mijn andere beroep, is 2014 een roerig jaar. jaar. Voor de zoveelste keer sinds 2010 staan Uranus en Pluto vierkant op elkaar. Pluto in Steenbok, symbool van beheersing en je vastklampen vastklampen aan status en macht, macht, versus de wispelturige, kleurrijke en rebelse Uranus in Ram. Dit krachtige spanspanningsveld is wereldwijd de belangrijkste aanduider van nieuwe groepen en ontwikkeontwikkelingen zoals Occupy, Occupy, de Arabische Lente en Pussy Riot. Riot. Internetbeweging Internetbeweging AVAAZ weet regelmatig binnen korte korte tijd honderdduizenhonderdduizenden handtekeningen te verzamelen, daarmee daarmee de politiek steeds effectiever beïnvloedend beïnvloedend op terreinen als mensenrechten, uitbuiting en milieu. milieu. Voor mij is het duidelijk dat de overgang van de ‘oude’ naar de ‘nieuwe’ ‘nieuwe’

maatschappij in volle gang is. En weet je wat ik nou het leuke en spannende vind? Uranus is sneller dan Pluto, en daardoor uiteindelijk sterker sterker. er. Astrologisch gezien is een totale transformatie onafwendbaar. We zitten er al middenin en de komende jar jaren aren zal dit gevoel nog wel sterker worden, totdat… ?? Ja, hoe ziet de wereld er dan uit? Als het paradijs dat wij ons wensen? Waarschijnlijk nog niet helemaal. Maar steeds meer kinderen zoals Jenny, Ralf en hun vrienden, van alle leeftijden en ook uit andere dimensies, vinden elkaar terug en doen samen prachtige dingen voor Moeder Aarde. 2014 is een belangrijk belangrijk jaar, jaar, vooral vooral voor vernieuwende netwerken en initiatieinitiatieven zoals ecodorpen. Duurzame projecten die al jaren, vaak tegen tegen de bierkaai en achter de schermen voorbereid worden, lijken eineindelijk aan te slaan bij het grote(re) publiek. Machtige leiders, geestelijken en bankiers kunnen niet langer ongestraft hun gang gaan. Ook zij beginnen te beseffen dat ze beter mee kunnen gaan in de transformatie. Hoe meer mensen bewust uit oude dader/ slachtofferpatronen slachtofferpatronen stappen en kiezen voor hun eigen kracht, in harmonie met elkaar, des te sneller bereiken we het kantelpunt, de quantumsprong. Google maar eens op “De 8


honderdste aap,” mocht mocht je dat bemoedigende verhaal nog niet kennen. Ik weet het, er is ook nog veel tegenstand en licht en donker kunnen op onze dualistische planeet planeet moeilijk zonder elkaar. Toch heb ik het vertrouwen dat de krachten van liefde, vrijheid en verbondenheid zullen winnen, winnen, in ieder die zich er bewust voor opent.

Waarom? Omdat velen van ons zich die plezierige sferen nog herinneren, uit heel andere tijden tijden en wie weet ook van andere planeten. En iedereen die deze woorden leest verlangt diep van binnen (terug) terug) naar een wereld van liefde, liefde, kleur en harmonie, bij voorkeur hier op aarde en liefst ook nog in dit leven. Welkom in KinderKinder-Avonturenland, waar je dromen echt kunnen gebeuren. Ik ben vereerd met deze heruitgave van Kleuren in de lucht, lucht, in dit inspirerende jaar, jaar, als eerste concrete concrete resultaat resultaat van de samensamenwerking binnen OnderstroomBoven. Graag bedank ik de volgende collega’s collega’s en vrienden persoonlijk: NIENKE PREMA ROTERMUNDT, voor je ontroeontroerende schilderij www.nienkerotermundt.nl; www.nienkerotermundt.nl; GERBRAND MULL ULLER, je tekstredactie is even grondig als inspirerend; EWOUT STORM VAN LEEUWEN, onstuitbare onstuitbare toegewijde uitgeveruitgever-nieuwenieuwe-stijl; www.magisteruitgeverij.com; www.magisteruitgeverij.com; HELGA KUIJPERS, voor de zorgvuldige opmaak in Ewww.hecotel.nl; E-pub; www.hecotel.nl; IWANJKA, veel dank dat je filmpjes van de presentatie al zo snel op Youtube stonden;

SARAH MORTON, ik heb veel aan jouw opbouwende kritiek en recensies; www.duswww.dus-sarahsarah-morton.info; morton.info; DESIREE VAN WOERDEN OERDEN; je verhaal van Vrouwe Magma is nog even actueel; HANS PLOMP; ouwe piraat, makker en Romein; www.ruigoord.nl VALAL en HJALMAR: voor jullie sfeervolle begeleiding met muziek en gedichten; Tevens mijn dank aan MAGDALENA TROCH en RUDY VAN DAMME, omdat jullie Kleuren in de lucht in afleveringen publiceren publiceren in jullie zinvolle magazine Pure Child, zie http:// purefoodforchildrenfoundation.webs. purefoodforchildrenfoundation.webs.com Last but not least, een speciaal dankwoord dankwoord voor BRIONY VANDEN BUSSCHE: jij brengt mijn idealen over kinderen, opgroeien, opgroeien, creat creativiteit en bewustwording op dit moment het meest in praktijk, op de meeste verschill verschillende manieren. Heel veel succes met al je mooie elfenactiviteiten; elfenactiviteiten;-) Mede dankzij jullie ging Kleuren in de lucht met volle volle Maan stormachtig de wereld in. Die doeken wapperden veelbelovend;veelbelovend;-) Yippie, de droom wordt steeds echter! Hein van Elteren, april 2014

Kleuren aan de Werf, onderaan de AngelShop de AngelShop.

9


Achterkaft Kleuren in de lucht Meteen en gebeuren er wonderlijke dingen. Jenny en Jenny en Ralf leiden heel verschillende levens, tot ze elkaar ontmoeten, zomaar op straat. Mete Ralf zien overal kleuren in de lucht. Soms voelen ze tegelijk dezelfde pijn. Ze weten precies van elkaar wat ze denken en ze weten ook dat ze broertje en zusje zijn, ook al hadden ze elkaar nog nooit eerder ontmoet. ontmoet. Hoe kan dat allemaal? En wat voor een groot plan is dat eigenlijk, waar alle kinderen aan mee mogen doen, om de aarde weer mooi en heel te maken? spannend, nnend, maar dan gaat er iets mis. Ralf Ralf en Jenny gaan op avontuur in die nieuwe geheimzinnige wereld. In het begin is alles even leuk en spa raakt in de macht van de Nare Wensheks. Jenny doet wat ze kan om hem te bevrijden… Een moderne klassieker, voor het eerst verschenen in 1993, opnieuw geredigeerd en vormgegeven, voor alle droomkinderen van nu. Als ik “Kleuren in de lucht” lees lijkt het net of ik er zelf in zit. Je wordt er helemaal in mee gezogen en kan bijna niet stoppen met lezen Erien Heesen (13) Kleuren in de lucht vertelt over de kracht van gedachten, over wat je met je verbeelding kunt doen – Hans Plomp, schrijver, dichter, inspirator van Ruigoord www.ruigoord.nl Dit boek is niet alleen voor kinderen, veel thema's gaan ook volwassenen iets aan en het kan hen helpen om zich te verplaatsen in de wereld van hun kind. Het is een van de mooiste www.dus--sarah sarah--morton.info mooiste kinderboeken – Sarah Morton, auteur Wat je niet verteld is… www.dus

Kleuren Kleuren in de lucht, lucht, Hein van Elteren / Prema Nienke Rotermundt Uitgeverij Magister, 2014 Vanaf 6 jaar. ISBN papieren boek: 9789072475008 E-boek verschijnt binnenkort binnenkort NL: bestel via http://www.boekenroute.nl/gasten/gtn1Boek.aspx?BoekID=38306 € 19,95 Europa: maak € 22,50 per exemplaar over op IBAN NL82 INGB 0004 2655 74, t.n.v. KinderKinderAvonturenland, BeekBeek-Ubbergen. BIC INGBNL2A Zet er vooral duidelijk je naam en adres bij, plus, als je wilt, de naam van degene voor wie Hein het boek zal signeren. Na ontvangst van het geld wordt je bestelling verstuurd. Rest van de wereld: de droom wordt steeds echter;echter;-) 10

Heel veel lenteachtig voorleesplezier met de nieuwe Kleuren in de lucht;lucht;-) en tot speels in KinderKinder-Avonturenland! Avonturenland!


Persoonlijk bericht van Hein: Een half jaar geleden kwam ik in aanraking met een uniek product, ontwikkeld door gelauwerde topartsen, met als hoofddoel welzijn te brengen aan de mensheid. Dit hoogwaardige, zuiver natuurlijke pakket voedingsmiddelen kan zorgen voor grote, vaak blijvende gezondheidsverbeteringen en wordt bijvoorbeeld al gebruikt in vele ziekenhuizen. Wereldwijd, in minimaal 45 landen, zijn al miljoenen mensen enthousiast, ook over de vernieuwende organisatie achter dit product. Merkwaardig genoeg is het in Nederland nog vrijwel onbekend. Ik ontdekte het via een goede vriend, Martien Mooijman, die het als een van de eersten in ons land introduceerde. Meteen raakte ik gefascineerd, maar van nature ben ik ook kritisch. Eerst wilde het product zelf uitgebreid testen voordat ik het eventueel zou aanbevelen. Sinds vijf maanden gebruik ik het dagelijks, en ik kan nu wel zeggen dat zowel mijn gezondheid als mijn welzijn duidelijk vooruitgaan. Ik voel me zelfverzekerder, daadkrachtiger, sterker gefocust op mijn doelen en lichter dan ooit, in elk geval de afgelopen 25 jaar. Dit zal je niet verbazen als je deze krant tot hiertoe al gelezen hebt. Ook merk ik dat een bepaalde

allergie waar ik heel lang last van had, zich in snel tempo aan het oplossen is. Nu kan ik niet zeggen of dit alles alleen door deze voedingsmiddelen komt; ik doe nog wel meer voor mijn gezondheid. Zo heb ik mijn menu flink aangepast: veel minder suikers en granen; veel meer groente en noten. Daardoor ben ik kilo’s afgevallen en voel ik me sowieso al beter. Maar toch, in totaal ben ik zo enthousiast over dit product dat ik jullie nu graag de kans geef er ook vrijblijvend mee kennis te maken.

DONDERDAG 24 APRIL VAN 2020-22 uur geeft Martien Mooijman een presentatie in de Angelshop, Oudegracht 288A. Voor nadere inlichtingen: bel hem op 06-48766265, alsjeblieft na 8 april. Voel je vrij te komen en kennis te maken met een verbluffend verhaal, bijna een modern sprookje, maar aantoonbaar echt;-)

De sfeer in de werfkelder tijdens tijdens de presentatie. Verschillende OnderstroomOnderstroomBovenBoven-auteurs vertelden uit hun boeken: boeken: Gerbrand Muller: de verleidelijke pen. Hans Plomp: Jaya en het Orakel Sarah Morton: Wat je niet verteld is… is… Iwanjka: wanjka: Diagnose levensklem. Valal: droeg gedichten voor Desiree van Woerden: Woerden: vertelde haar Verhaal van Vrouwe Magma, uit Dromen van de Tijdgrot. Met flitsende flitsende muzikale medewerking van Irmgard, Irmgard, Valal en Hjalmar Alles bij elkaar een een succesformule;succesformule;-)

www.kial.nl 11


AVONTURENAVONTUREN-AGENDA De KIA KIAL IAL-Sterrenclub Friesland organiseert weer twee vrolijke speeldagen, speeldagen, voor eigeneigen-wijze gevoelige kinderen en ouders. In de blokhut van Avonturenbos Sparjebird, Sparjebird, Hemrik: ZONDAG ONDAG 13 APRIL 11.00— 11.00—16.00 16.00

SPEELDAG ELFENWERELD Met: Elfenkrachtstok maken; Toveren op een elfenplek in de natuur. elfenastrologie voor ouders, Magisch bosavontuur voor het hele gezin; gezin;-) Begeleiding: Lilian Kreuijer en Hein van Elteren Bijdrage € 10 per perso persoon, vanaf 4 jaar, exclusief lunch (betaalbare (betaalbare catering aanwezig). Kom verkleed als elf;elf;-) en neem ook leuke kleren voor je ouders mee;mee;-)

ZONDAG ONDAG 18 MEI 11 11.00— .00—16.00

LENTEFEESTspeelDAG Met onder meer een spetterende dansworkshop door Gabriella Gabriella Halvax www.gabriellahalvax.nl en kinderyoga door Alberta van der Heide www.likeyoga.nl! Voor meer info en aanmelding: Lilian Kreuijer 0512-549641 Hein van Elteren hein@kial.nl

 €☯ ☺ Wil je het geld overmaken op NL82 INGB INGB 0004 0004 2655 74 ten name van KinderKinderAvonturenland in BeekBeek-Ubbergen? Bedankt! O ja, zet vooral je NAAM en ADRES er duidelijk leesbaar bij!

Volgende uitgave ☺ KinderKinder-Avonturenkrant nr. 55 55 verschijnt ongetwijfeld binnen afzienbare tijd tijd. Wanneer precies? Je merkt het wel… Je krijgt tijdig een mail over de deadline. O, krijg je onze nieuwsmails nog niet? Meld je aan via hein@kial.nl. hein@kial.nl. Bedankt!

MAANDAG 12 MEI 13.0013.00-15. 15.30 OPRICHTINGSVERGADERING BOEKENCOOPERATIE NEDERLAND ZIE BLADZIJDE 5.

Lid blijven/worden Als je HIER een rood rondje vindt, vragen we je vriendelijk (opnieuw) te betalen. KINDEREN (tot en met 16 jaar) zijn voor € 12,50 een jaar lang lid/abonnee. GROTE MENSEN kunnen voor € 15,00 een jaar donateur worden en deze krant in de bus krijgen.  Kinderbouwers, Doegroepers en andere medehelpers krijgen deze deze krant gratis, als dank voor al hun inzet.

© KinderKinder-Avonturenland APRIL 2014; 2014; alles uit deze uitgave mag in goed vertrouwen gekopieerd en doorgegeven worden, als je de bron erbij noemt.

Hoe je ons kunt vinden: # Per telefoon: 024024-6843736 (Hein) # Per muis: hein@kial.nl # Op het web: web: www.kial.nl # Op Twitter: #KiALTweet # Per bank: NL82 INGB INGB 0004 0004 2655 74 t.n.v. KinderKinder-Avonturenland, Potgieterstraat 9, 6573 CC BeekBeek-Ubbergen # Per droom: dat kun je zelf ontdekken… 12

Avonturenkrant n°54  

Van, door en voor avontuurlijke "kinderen"!