Page 1

technische informatie super cleaner ontvetter


SUPER CLEANER ontvetter

Algemeen Super Cleaner is een allesreiniger die vet en vuil zonder problemen aanpakt. Super Cleaner is niet brandbaar, niet giftig en niet corrosief. Een veilig gebruik is gegarandeerd.

De voornaamste kenmerken zijn • Niet brandbaar • Niet giftig • Niet corrosief • Veiligheid gegarandeerd

Verdunning 1/10 ovens, motoren, zeer vervuilde vloeren 1/20 keuken machines 1/100 schilderwerk, tapijt, nicotine aanslag 1/200 ramen en spiegels

Toepassing

Het product kan puur toegepast worden voor hardnekkige vervuiling. Bij behandeling met puur product handschoenen dragen.

• • • • •

Universele ontvetter Reiniger voor geschilderde wanden en plafonds Reiniger voor deuren en ramen Reiniger voor keukentoestellen Reiniger voor tegels en andere gladde oppervlakken Reiniger voor tapijt

Aanbrengcondities Geschikt voor zowel manuele als machinale reiniging (hoge druk reiniger, schrobmachine etc.) Verpakking leverbaar in 1L.

Basisgegevens pH; 13 Densiteit/S.G.; 1040 Bewaren in oorspronkelijke verpakking en op een vorstvrije plaats: 12 maanden. Technische raadgevingen Niet alle in de praktijk voorkomende o ­ ndergronden en hun voorbehandeling kunnen in dit t­echnisch informatieblad opgenomen worden. Het is d ­ ­aarom raadzaam bij specifieke situaties uw ­leverancier te ­raadplegen. Deze technische informatie werd s ­ amengesteld naar de jongste verftechniek. ­ Aansprakelijkheid voor de ­algemene geldigheid van deze ­aanwijzingen moet worden afgewezen, daar toepassing en v­erwerkingsmethoden buiten onze invloed liggen en grote verschillen in de aard van de ondergrond steeds een aanpassing van de werkwijze naar het inzicht van de vakkundige verwerker vragen. Veiligheid De verf is irriterend voor de huid en ogen. In geval van contact, overvloedig spoelen met water en direct een arts consulteren. De verf buiten bereik van kinderen houden. Zorg voor voldoende ventilatie tijdens het verwerken en drogen.

Voor verdere i­nformatie ­raadpleegt u de Pure & ­Original site. www.pure-original.nl

Versie 1

Super Cleaner technische informatie NL  

Technische informatie over Pure & Original Super Cleaner. Een zeer intensieve ontvetter.

Super Cleaner technische informatie NL  

Technische informatie over Pure & Original Super Cleaner. Een zeer intensieve ontvetter.