Page 1

tekniskt datablad classico chalkpaint - kritbaserad färg med naturliga pigment


CLASSICO CHALKPAINT KRITBASERAD FÄRG med naturliga pigment

Allmänt Classico Regular är en vattenlöslig kritfärg för målning inomhus. Utvecklad i enlighet med de mest hållbara och miljövänliga tekniker som finns idag. Den har en utmärkt vidhäftnings- och täckningsförmåga. Denna kritbaserade färg innehåller endast naturliga pigment. Kritan i färgen ger ett matt, pudrigt och sammetslikt utseende. Kombinationen av krita och naturliga pigment ger färgen dess djupa, intensiva kulörer.

På redan målade ytor, är det möjligt att applicera Classico chalk paint direkt på befintlig yta. På svaga ytor (speciellt porösa och smuliga/sandiga) ytor rekommenderas först ett lager Pure & Original WallFix, därefter två lager Classico. Karakteristiskt för produkten • I princip luktlös • Vattentålig • Diffusionsöppen • Icke gulnande • Lätt att rengöra • Mycket lättarbetad • Mycket matt och pudrigt utseende

1. Ta bort all lös gammal färg. 2. Redan målade ytor rengörs med Pure & Original Super Cleaner. Nytt poröst/sandigt underlag behöver förbehandlas med ett lager Pure & Original WallFix. Väggar med ojämnt sugande underlag grundmålas med ett lager Pure & Original WallPrim.

Applicering •

• • • • • •

Förberedelse De flesta måleriproblem har sitt ursprung i dåligt förarbete av underlaget. Ytan som du skall måla bör vara ren, torr, fri från damm och fett. Ta bort all löst sittande färg. Redan målade ytor kan rengöras med Pure & Original Super Cleaner. På nytt poröst/sandigt underlag, förbehandla ytan med Pure & Original WallFix.

Putsade väggar Stuckatur Redan målade väggar Tegel Tapet Trä Glas

På träytor: ruffa upp ytan med sandpapper, grunda med ett lager Pure & Original Omniprim för att undvika att träet “blöder”. Måla därefter med Classico.

Alternativ I miljöer med stora krav på tåliga ytor kan Licetto vara ett alternativ till Classico. Licetto är en mycket tålig vattenlöslig väggfärg. Färgen är reptålig och tål rengöring utan att det blir glansiga fläckar även i mörka kulörer.

På vinyl: rengör med Pure & Original Super Cleaner. Applicera därefter två lager Pure & Original WallPrim. Låt torka ordentligt mellan strykningarna. Applicera därefter två lager Pure & Original Classico. Efterbehandling/underhåll Classico chalk paint är, obehandlad, lätt tvätt-/ avtorkningsbar. Kritfärg är mycket porös och suger därför lätt upp fett och smuts. Direkt vatten och stora mängder kondens kan lämna fuktfläckar. För att undvika detta kan man försegla färgen med Pure & Original Dead Flat Eco Sealer. Efter att färgen förseglats med Dead Flat Eco Sealer blir den lätt att rengöra. OBS: för tjocka lager eller ojämna lager av Dead Flat Eco Sealer, kan (speciellt på mörka kulörer) lämna en vit dimma. Respektera torktiden 2 - 3 dagar innan Dead Flat Eco Sealer påföres. Rengöring Rengör händer och verktyg omedelbart efter användning med vatten och tvål/såpa. Undvik aggressiva rengöringsmedel. Färgen är, under normala omständigheter och utan efterbehandling, lätt avtorkningsbar efter två veckor. Rengöring av mörka kulörer kan ibland lämna ljusa spår efter rengöring.

För ytterligare information besök www.pure-original.com

Version 2


CLASSICO CHALKPAINT KRITBASERAD FÄRG med naturliga pigment

Förutsättningar vid applicering Applicera färgen med pensel (gärna långa, mjuka spröt), roller eller spruta. Normalt behöver färgen inte spädas. Ev spädning med vatten kan ske med max 10%. Rör om väl och kontrollera kulören innan användning. Måla en hel yta i ett svep, måla vått i vått. Pressure Airless (tryck spruta); 150 - 180 bar Munstycke; 0,53 - 0,68 mm 0,021” - 0,027” Vinkel; 50° Spädning; ingen

Fakta för produkt vid 20°C Densitet; Innehåll; I volym; Rek. tjocklek. torrt; Rek. tjocklek. vått; Färgåtgång; Torktid; Övermålningsbar; Färdighärdat; Flampunkt;

Temperatur: >3°C, <50°C (luft, yta, material). Relativ fuktighet: max 85%

EU-gräns: VOC class A/i. Denna produkt innehåller max 30 gr/l VOC.

Kulörer I enlighet med Pure & Original färgkarta. Förpackning Tillgänglig i 1L och 2,5L.

1,4 g/cm³ +/- 47 vol% +/- 42 vol% 75 microm 150 microm 9 - 12 m²/L Dammfri 30 min - 1 tim Efter 4 tim 2 - 3 dagar Ingen

Förvara i originalförpackning 6 - 12 månader. Tekniska råd Alla förekommande ytor och deras behandling kan inte nämnas i denna informationstext. Kontakta gärna därför din återförsäljare för råd om specifika situationer. De tekniska råden i detta informationsblad baseras på den senaste tekniken inom måleri. Inget generellt ansvar tas för tolkning av informationen i denna beskrivning, då applicering, arbetsteknik och de förhållanden som produkten används under ligger bortom vårt inflytande och stora skillnader i ytan/underlaget kan kräva en anpassning av förfarandet i enlighet med en kompetent användares erfarenhet. Säkerhet denna färg irriterar hud och ögon. Skydda händer och ögon. Skölj rikligt med vatten och konsultera läkare vid kontakt. Förvaras utom räckhåll för barn. Ventilera väl under applicering och torkningsprocessen.

För ytterligare information besök www.pure-original.com

Version 2

Classico chalk-based paint technical information SW  
Classico chalk-based paint technical information SW  

Technical information about Pure & Original Classico chalk-based paint