Page 1

Centro:

CEIP DE PRÁCTICAS DE OURENSE

Data: maio 2014- maio 2015 PALABRA O Vinteún

LUGAR DE RECOLLIDA

PEQUENA DESCRICIÓN DO TERREO

POSÍBEL SIGNIFICADO

Canedo- Ourense Barrio de Ourense Grande campo onde antigamente se celebraba una feira de gando todos os días 21 de cada mes. A expresión “ O campo da feira do Vinte e un” ficou reducido a “O Vinteún”.

Canedo

Ourense

Antigo concello Similar a Canaval (lugar de canas). Do latín cannetum= canna (cana), máis o abundancial -etum (-edo).

A Ponte

Ourense

Barrio de Ourense Toma o nome da Ponte vella por estar cerca dela.

Guizamonde

Ourense De (villam) Wizamundi, ou (vila) de Wizamundus.

Barrio dos gandeiros

As Eiroás

Sabrigueira

As Eiroás

Situado na fin da Rúa Quintián Onde vivían os gandeiros Cerca do campo de fútbol Posibelmente lugar onde abundaba o sábrego (area de má calidade)


Campo de Santiago

As Eiroás

As Tapias

Ourense

Chaira cerca do Tinteiro Onde se facía a Festa do Santiago

Lugar de hortas e casas Fai referencia ás herdades pechadas

Eirasvedras

Canedo

Chaira cerca do Miño Plural de eira (lat. area) e vedra (lat. vetera “antiga”)

Eiroás

Ourense Posíbel derivado de areola, diminutivo de eira.

Astrés

Vilar de Astrés Canedo Ourense

Parece derivar de Astraixi, xenitivo do nome xermánico do posuidor.

Fonsillón Do latín Fons Silioni (Fonte do Silo) As Caldas

Ourense Do latín aquas calidas ˃ (aquas) caldas ˃ caldas


Arrabaldo

Ourense Do hispano-árabe al-rabad (o suburbio)

A Golpilleira

Arrabaldo Ourense De vulpiculariam, derivado do latín vulpes, golpe, raposo. Cubil ou gorida onde mora o golpe.

Trasalba

Ourense De tras- latino e o indoeuropeo alb/alp (altura, monte). “Detrás do monte”.

Toponimia 1 ceip de prácticas (1)  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you