Page 1

Nikolina Ciprić

WEB SERVIS BURZE ROBA I USLUGA BIZNET

SEMINARSKI RAD Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet - Zagreb

Kolegij: Upravljanja poslovnim dokumentima Mentor: dr. sc. Božidar Jaković Broj indeksa autora: 0067446382

Zagreb, studeni 2012.

1


SADRŽAJ 1. UVOD………………...................................................................................................................4 1.1. PREDMET I CILJ RADA................................................................................................4 1.2. IZVORI PODATAKA I METODE PRIKUPLJANJA............................................................4 1.3. SADRŽAJ I STRUKTURA RADA.....................................................................................4 2. OPIS WEB SERVISA...............................................................................................................5 2.1. FUNKCIONALNOST BIZNET-A....................................................................................5 2.2. LINK WEB SERVISA.....................................................................................................5 2.3. EKRANSKI PRIKAZ POČETNE STRANICE BIZNET-A.....................................................5 3. TEHNOLOŠKI OKVIR..............................................................................................................6 4. KRATAK RAZVOJ...................................................................................................................7 5. OPIS PROBLEMA UPOTREBOM BIZNET-A............................................................................8 6. DETALJNA RAZRADA TEME...................................................................................................9 6.1. FUNKCIONALNOSTI KOJE PRUŽA WEB SERVIS...........................................................9 6.2. MOGUĆNOSTI KOJE PRUŽA WEB SERVIS................................................................12 7. KREIRANJE PROFILA............................................................................................................24 8. POSLOVNA PRIMJENA........................................................................................................25 9. KONKURENCIJA..................................................................................................................26 9. 1. U- EXCHANGE..........................................................................................................26 9.2. APPS MARKETPLACE................................................................................................27 9.3. BIZNET SOLUTION SUPPLIER PERFORMANCE MENAGEMENT................................28 9.4. EEX...........................................................................................................................29 9.5. B-EXCHANGE............................................................................................................30 2


10. POZITIVNE I NEGATIVNE STRANE BIZNET-A.....................................................................32 11. SWOT ANALIZA.................................................................................................................33 12. TROŠKOVI, POKAZATELJI POSLOVANJA, USPJEŠNOST......................................................34 13. MOGUĆNOST NADOGRADNJE FUNKCIONALNOSTI U BUDUĆNOSTI...............................35 14. ZAKLJUČAK.......................................................................................................................37 15. LITERATURA......................................................................................................................38 16. ŽIVOTOPIS AUTORA SEMINARA.......................................................................................40 17. SAŽETAK...........................................................................................................................42

3


1.

UVOD

1.1.

PREDMET I CILJ RADA

Predmet obrade ovog seminarskog rada je način funkcioniranja poslovnog servisa koji je uspostavljen s ciljem pružanja pomoći hrvatskim i stranim tvrtkama prilikom nastupa na domaćem i stranom tržištu. Radi se o integriranom informacijskom sustavu HGK koji ima za cilj pružiti poslovne informacije i usluge te poticati razvoj elektroničkog poslovanja, ponajprije u svojstvu poslovnog servisa svojim članicama i svim korisnicima Interneta. Cilj ovog rada je da na vrlo jednostavan način budućim poduzetnicima i vlasnicima poduzeća, te svim korisnicima Interneta pokušam objasniti funkcioniranje ovog poslovnog servisa, te kakve koristi od njega mogu očekivati. 1.2.

IZVORI PODATAKA I METODE PRIKUPLJANJA

Kako bi sa što većom točnosti opisala ovaj web servis, potrebno se u početku informirati o pojmu „Burza roba i usluga“. Infomacije vezane za taj pojam prikupila sam iz raznih poslovnih časopisa te stranicama interneta. Pošto se radi o tek novo predstavljenom projektu HGK-e, podatke koje ću koristiti vezano za infomacije o funkcioniranju ovog servisa su stranice interneta u kojem se navedeni servis spominje. 1.3.

SADRŽAJ I STRUKTURA RADA

Na početku rada ću kratko objasniti web servis Biznet, te priložiti link na kojem se servis može pronaći, zajedno sa ekranskim prikazom. Da se bolje upoznamo sa spomenutim servisom, potrebno je poznavati njegove početke, odnosno pisati ću o vremenu njegova osnivanja i razloge zašto je servis uopće osnovan. Nakon toga ću detaljno, kroz ekranske prikaze, objasniti njegove osnovne funkcionalnosti i mogućnosti koje servis može pružiti. Bitno je znati probleme koji se rješavaju upotrebom odabranog Web servisa i poslovi koji se putem njega mogu rješavati. Znači, ukoliko se ne koristi ovaj servis s kojim se sve problemima korisnici mogu susreti. Na kraju seminara, spomenut ću glavne konkurente servisa, i njegove prednosti i slabosti u primjeni. Kako bi zaokružili cjelinu rada, kroz kratku SWOT analizu ću navesti njegove osnovne prilike, mogućnosti, slabosti, prijetnje i snagu. 4


2.

OPIS WEB SERVISA

2.1.

FUNKCIONALNOST BIZNET-A

Burza roba i usluga potiče poslovnu suradnju između hrvatskih poduzeća, povezuje domaća i strana poduzeća te olakšava promociju i uspostavljanje prvih kontakata među tvrtkama na domaćem i stranom tržištu. Sve to dovodi do stvaranje uvjeta za povećanjem robne i drugih vrsta razmjena u Hrvatskoj i svijetu. Na taj način Burza doprinosi razvoju nacionalnog gospodarstva, uključivanju u tokove globalizacije te povećavanju robne razmjene sa inozemstvom.1 2.2.

LINK WEB SERVISA http://www.biznet.hr/

2.3.

EKRANSKI PRIKAZ POČETNE STRANICE BIZNET-A

SLIKA 1.: Početni ekranski prikaz Web stranice

Izvor: http://www.biznet.hr/

1

Izvor: http://www1.biznet.hr/Burza/do/listing?catId=-1

5


3.

TEHNOLOŠKI OKVIR

HGK raspolaže bazom svih poslovnih subjekata registriranih u Republici Hrvatskoj, koja se zahvaljujući suvremenoj informatičkoj infrastruktri i dostupnim službenim izvorima svakodnevno ažurira i nadopunjuje s podacima sistematiziranim prema svjetskim i europskim klasifikacijama. U nastojanju da se udovolji zahtjevima za informacijama o hrvatskom gospodarstvu koji u HGK stižu iz zemlje i svijeta, u sklopu Centra za poslovne informacije organiziran je Odjel za poslovne informacije čija je osnovna zadaća pružanje odgovora u što kraćem roku i uz što manje posredovanja, na upite vezane uz poslovnoinformacijske servise.2 S obzirom na veliku i opsežnu strukturu ovih servisa potrebno je imati veliki broj iskusnih voditelja programa, developera i programera. Kao i izuzetno veliku ponudu proizvoda i industrija, stručno osoblje kroz trening i savjetovanje pružaju nevjerojatnu brigu i podršku klijentima.3 Poslovni procesi i procedure unutar Bizneta temelje se na načelima upravljanja kvalitetom s integracijom kontrole za upravljanje informacijskom sigurnošću. 4 Ovi principi i kontrole su integrirani u jedan cjelovit sustav kako bi se omogućilo optimalno postizanje poslovnih ciljeva.5 Pripada modelu tehnološki usmjerenih web aplikacija sa servisima koji su usmjereni na ponašanje korisnika te omogućuju fleksibilniji pristup stvaranju, pohrani, distribuciji i korištenju informacija. Implementacija Web 2.0 tehnologija u poduzeća rezultirala je promjenama u svim poslovnim aktivnostima. Novi pristup poslovanju stavlja naglasak na kolektivnu kreativnost zaposlenika koji kroz suradnju i osobni doprinos stvaraju nove sadržaje i znanje. Primjenom Web 2.0 tehnologija u poslovnim aktivnostima može se unaprijediti suradnja između zaposlenika, poduzeća te sa njihovim klijentima i poslovnim partnerima.6

2

Izvor: http://www.hgk.hr/category/sektor-centar/centar-poslovne-informacije/

3

Izvor: http://www.biznetsolutions.com/company/certifications/

4

Izvor: http://www.biznetsolutions.com/products-and-services/training/

5

Izvor: http://www.biznetsolutions.com/company/certifications/

6

Izvor: http://www.scribd.com/doc/6312782/Primjena-Web-20-tehnologija-u-poslovanju

6


4.

KRATAK RAZVOJ

Poslovni servis Biznet u Hrvatskoj gospodarskoj komori osnovan je 1993. godine.7 Kao otvoreni tip burze, mogu ga koristiti svi zainteresirani korisnici iz Hrvatske pa i iz inozemstva. Svojom pojavom na Internetu Burza je dostupna korisnicima širom svijeta. U sklopu Centra za poslovne informacije organiziran je Odjel za poslovne informacije čija je osnovna zadaća pružanje odgovora u što kraćem roku i uz što manje posredovanja, na upite vezane uz slijedeće poslovno-informacijske servise. Unutar ovoga centra stvorila se ideja o razvoju bure roba i usluga, odnosno web servisa HGK-e, Biznet. Tako se i Centar za informatiku bavi informacijskim tehnologijama koje ubrzavaju, poboljšavaju i čine učinkovitijim poslovanje Hrvatske gospodarske komore. Centar održava kompletnu hardversku i softversku informatičku infrastrukturu Komore, ali i kreira IT podršku svim akcijama, projektima i inicijativama te javnim ovlastima komore, poput baza podataka o tvrtkama, baza koje su upisnici po javnim ovlastima komore.8

7

Izvor: http://www.hgk.hr/odjel-za-poslovne-informacije/burza-roba-i-usluga/

8

Izvor: http://www.hgk.hr/category/sektor-centar/centar-it/

7


5.

OPIS PROBLEMA UPOTREBOM BIZNET-A

Burza roba i usluga je poslovni servis uspostavljen s ciljem pružanja pomoći hrvatskim i stranim tvrtkama prilikom nastupa na domaćem i stranom tržištu. Ona potiče poslovnu suradnju između hrvatskih poduzeća, povezuje domaća i strana poduzeća te olakšava promociju i uspostavljanje prvih kontakata među tvrtkama na domaćem i stranom tržištu. Sve to dovodi do stvaranje uvjeta za povećanjem robne i drugih vrsta razmjena u Hrvatskoj i svijetu. Na taj način Burza doprinosi razvoju nacionalnog gospodarstva, uključivanju u tokove globalizacije te povećavanju robne razmjene sa inozemstvom.9 Ukoliko se ne koristi ovaj servis, poduzetnici nisu u potpunosti informirani o kretanjima na domaćem i stranom tržištu. Osim toga, nisu u mogućnosti uspostaviti odnose s potencijalnim tvrtkama ili klijentima, te se onemogućava njihova promocija i robna razmjena s inozemstvom.

9

Izvor: http://www.hgk.hr/odjel-za-poslovne-informacije/burza-roba-i-usluga/?category=74

8


6.

DETALJNA RAZRADA TEME

6.1.

FUNKCIONALNOSTI KOJE PRUŽA WEB SERVIS

Kako bi što bolje shvatili daljni opis ovoga servisa, potrebno je znati od koje udruge je osnovan ovaj servis i razloge njezinoga nastanka. Hrvatska gospodarska komora (kratica HGK) samostalna je stručnoposlovna organizacija, koja promiče, zastupa i usklađuje zajedničke interese svojih članica pred državnim i drugim tijima u Hrvatskoj i inozemstvu. Članice Hrvatske gospodarske komore su sve pravne i fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost sa sjedištem na području Republike Hrvatske. Jedna od osnovih misija HGK je promicanje hrvatskog gospodarstva. Slijedeći ovu misiju, predstavili su novi projekt za njezine postojeće klijente i one koji to žele postati. BizNet je integrirani informacijski sustav HGK koji ima za cilj pružiti poslovne informacije i usluge te poticati razvoj elektroničkog poslovanja, ponajprije u svojstvu poslovnog servisa svojim članicama i svim korisnicima Interneta. Sastoji se od nekoliko baza podataka, kataloga, servisa i vodiča koji zajedno čine cjelinu integriranog informacijskog sustava. SLIKA 2.: Ulaz na burzu roba i usluga

Izvor: http://www.biznet.hr/5.htm

9


Kad klikom miša stisnemo na ulaz u servis, ponudi nam se više opcija koje možemo pregledati. Sastoji se od nekoliko baza podataka, kataloga, servisa i vodiča koji zajedno čine cjelinu integriranog informacijskog sustava. SLIKA 3.: Cjelina informacijskog sustava

Izvor: http://www.biznet.hr/

U Biznetu možemo pronaći sljedeće baze podataka:10 •

Registar poslovnih subjekata

Gospodarska kretanja

Stanje u gospodarstvu

Vodič za poduzetništvo

Burza robe i usluga

10

Izvor: http://www.biznet.hr/

10


Burza otpada

BizNet International

Hrvatski proizvod

Internet Payment Service

Katalog hrvatskih web trgovina

Oglašavanje na Burzi je besplatno, a prijava oglasa jednostavna. Popunjeni prijavni obrazac elektroničnom poštom se šalje Komori. Potrebno je najprije odabrati određeni predmet ponude/potražnje, prema ponuđenim kategorijama. Nakon toga se odabire kategorija ponude ili potražnje. U prijavnom obrascu potrebno je minimalno ispuniti sva polja označena zvijezdicom: tvrtka/naziv, mjesto, država, ime i prezime i e-mail osobe za kontakt, trajanje oglasa, ciljana država te naziv oglasa, ključne riječi i opis oglasa. Ostale osnovne podatke kao što su matični broj, ulica, poštanski broj, web, godina osnivanja, ukupni prihod, broj zaposlenih, funkcija osobe za kontakt, telefon, fax i mobitel nije obavezno upisivati, ali je poželjno unijeti što više podataka. Stručna osoba u Komori provjerava ispravnost podataka i objavljuje oglas na Burzi. Uz suglasnost oglašivača oglas se može objaviti i u tiskanim medijima Hrvatske gospodarske komore. Pri objavljivanju oglasa Hrvatska gospodarska komora zadržava pravo da ne objavi prijavljeni oglas na Burzu ukoliko sadrži nezakoniti sadržaj koji krši postojeće pravne propise i ukoliko sadrži neistinite informacije čije bi korištenje moglo nanijeti štetu drugim korisnicima ovog servisa. Oglasi na Burzi mogu se pronaći pretraživanjem prema broju oglasa ili prema sadržaju odnosno: tvrtki/nazivu, državi, ciljanoj državi/skupini država, kategoriji i tipu oglasa.

11


SLIKA 4.: Burza roba i usluga

Izvor: http://www1.biznet.hr/Burza/do/listing?catId=-1

Osnovni cilj ovoga servisa je povezivanja ponuda i potražnji hrvatskih i stranih tvrtki. Pomaže svojim klijentima u stvaranju učinkovitosti i uspješnosti preko svog lanca opskrbe. Svojom pojavom na Internetu Burza je dostupna korisnicima širom svijeta. Na taj način Burza doprinosi razvoju nacionalnog gospodarstva, uključivanju u tokove globalizacije te povećavanju robne razmjene sa inozemstvom. Na prethodnoj slici vidimo koje kategorije, odnosno predmete ponude i potražnje možemo koristiti.

6.2.

MOGUĆNOSTI KOJE PRUŽA WEB SERVIS

U Registru poslovnih subjekata dostupne su detaljne informacije o svakoj tvrtki koje osim osnovnih kontakt podataka obuhvaćaju i podatke o osnovnoj djelatnosti tvrtke, broju zaposlenih, veličini, pravnom obliku, glavnom transakcijskom računu te ostale informacije 12


relevantne za pojedini poslovni subjekt.11 Svim korisnicima Interneta besplatno je omogućen pristup određenom setu podataka ovog servisa Hrvatske gospodarske komore. SLIKA 5.: Pretraživanje Registra poslovnih subjekata

Izvor: http://www1.biznet.hr/HgkWeb/do/extlogon;jsessionid=32309A97BEBE0C0F53E65DB1E4BD6DC7

Potrebno je poznavati, na prethodnoj slici, barem jedan podatak od ponuđenih kako bi tražilica bila uspješno provedena. Ukoliko ste član HGK-e i primijetili da su vaši podaci u „Registru poslovnih subjekata“ pogrešni, imate mogućnost ispraviti ih na način da na stranici s podacima o svojoj tvrtki odaberete karticu pod nazivom “Zahtjev za izmjenu podataka”, unesete ispravne podatke i zahtjev pošaljete na autorizaciju.12

11 12

Izvor: http://www1.biznet.hr/HgkWeb/do/extlogon Izvor: http://www.hgk.hr/zk/pula/biznet/

13


SLIKA 6.: Pretraživanje po broju oglasa ili sadržaja

Izvor: http://www1.biznet.hr/Burza/do/article/searchform?catId=1

Primjerice, pod kategorijom patenti/licence/ izumi mogu se naći razne ponude registriranih firmi gdje hrvatskom tržištu nude razne proizvode i usluge, te traže partnere koji bi sudjelovali za daljnje plasiranje proizvoda na tržište. Ovo područje bilo bi zanimljivo svim budućim poduzetnicima koji su u stanju izmisliti ili izumiti neki proizvod/uslugu te traže ozbiljnijeg poslovnog partera te zajedničkim snagama plasirati proizvod na tržište. Na burzi rada i usluga, osim već navedene kategorije, postoje kategorije kao što su: trgovinsko posredovanje, istraživanje i tehnološki razvoj, zajedničko ulaganje, financijska suradnja, nekretnine i poslovni prostori, poslovne usluge i savjetovanje, proizvodnja, radna snaga, slobodni kapaciteti/postrojenja/oprema. 14


SLIKA 7.: Popis oglasa u trenutnoj kategoriji

Izvor: http://www1.biznet.hr/Burza/do/listing?catId=1

Ukoliko pojedinac, odnosno tvrtka želi objaviti svoju ponudu/potražnju, mora ispuniti obrazac u koji ispisuje osnovne podatke o poduzeću (matični broj, naziv tvrtke, ulica, poštanski broj, godina osnivanja poduzeća, ukupni prihod, broj zaposlenih, ...), zatim odlučuje iz ponuđenog izbornika koliko vremenski u mjesecima navedeni oglas želi biti na stranicama, te ciljanu državu ili skupinu država za koji se traženi oglas navodi. Unos oglasa vrši se na engleskom i hrvatskom jeziku uz naziv oglasa te kratak opis. Potrebno je ažurirati podatke na Biznetu i svoju internetsku domenu kako nebi ostali bez weba i e-pošte.

15


SLIKA 8.: Unos ponude

Izvor: http://www1.biznet.hr/Burza/do/article/add?type=Ponuda&catId=1

Hrvatska burza otpada je središte ponuda i potražnji svih vrsta otpada nastalih tijekom proizvodnje koje se međusobno povezuju ovisno o predmetu prijave. Organizirana je s ciljem povezivanja poslovnih partnera koji nude ili traže sve vrste korisnog otpada/sekundarnih sirovina koje se mogu iskoristiti kao ulazna sirovina za daljnju proizvodnju. Osnovana je u Hrvatskoj gospodarskoj komori kao ekološki projekt i po svojoj osnovnoj funkciji je element ukupne državne strategije gospodarenja otpadom.13

13

Izvor: http://www.biznet.hr/6.htm

16


SLIKA 9.: Ulaz na Hrvatsku burzu otpada

Izvor: http://www.biznet.hr/6.htm

Ulaz na Burzu otpada obavlja se na jednak način kao i prethodno spomenutog Registra. Sadrži na isti način sve predmete ponude i potražnje koji su trenutno aktualni, a vezani su općenito za otpad (nastanak prilikom proizvodnje, istraživanja, od prerada materijala, pročišćavanjem kemijskih plinova, prerade nafte...). SLIKA 10.: Predmeti ponude/potražnje na Burzi otpada

Izvor: http://www1.biznet.hr/Burza/do/listing?catId=20

17


Biznet IPS omogućava on-line autorizaciju i plaćanje kreditnim karticama na Internetu. Drugim riječima, Biznet IPS povezuje web trgovinu registriranog korisnika sa kartičarskim sustavom te omogućava plaćanje robe i usluga kreditnim karticama na Internetu u realnom vremenu.14 Nakon što je kupac u Vašoj web trgovini odabrao željenu robu i usluge (napunio košaricu), sada naravno treba obaviti plaćanje. Upravo tu funkciju obavlja Biznet IPS na jednostavan i efikasan način. Prilikom plaćanja kupac upisuje podatke o svojoj kreditnoj kartici, a Biznet IPS prosljeđuje ove podatke u autorizacijski sustav. Ovo se obavlja na siguran i zaštićen način u realnom vremenu. Daljnje provođenje transakcije posao je izdavatelja kartice. Vaša trgovina zatim dobiva povratnu informaciju o obavljenoj transakciji (uspješnoj ili neuspješnoj) te nakon toga možete izvršiti isporuku, dostavu robe, odnosno obavljanje usluga. Prednosti Biznet IPS-a:15 Razvoj vlastitog elektroničkog plaćanja je tehnički zahtjevan zadatak i naravno zahtjeva nemalu investiciju. Vlasnici mnogih potencijalnih web trgovina odustali su od otvaranja upravo iz tog razloga, ili su ostali na polu-funkcionalnim trgovinama bez elektroničke naplate. Biznet IPS pruža mogućnost korištenja zajedničke infrastrukture svim hrvatskim web trgovinama i na taj način može ponuditi ovu uslugu po izuzetno povoljnim uvjetima. Procedura za ugovaranje Biznet IPS usluge je jednostavna. Potrebno se samo javiti e-mailom ili telefonom u Biznet gdje se dobivaju detaljne upute za ugovaranje. Tvrtka, vlasnik web trgovine potpisuje ugovor sa Biznet-om i odgovara na upitnik o tehničkim podacima.

14 15

Izvor: http://www.biznet.hr/9.htm Izvor: http://www.biznet.hr/9.htm

18


Za korištenje Biznet IPS usluge plaća se priključna pristojba i mjesečna naknada za korištenje. Mjesečna naknada je fiksna i ne ovisi o broju ili vrijednosti provedenih transakcija. PRIKLJUČNA PRISTOJBA autorizacijske stranice nalaze se na poslužitelju web trgovine 2.500,00 kn MJESEČNA NAKNADA ukupne mjesečne transakcije manje od 20.000,00 kuna

200,00 kuna

ukupne mjesečne transakcije veće od 20.000,00 kuna

550,00 kuna.16

Katalog hrvatskih web trgovina napravljen je u sklopu BizNet-a, servisa poslovnih informacija Hrvatske gospodarske komore. Korisnicima i posjetiteljima Bizneta i Hrvatske gospodarske komore Katalog pruža popis hrvatskih web trgovina s linkovima, kratkim opisom i kategorizacijom, a namjena mu je prvenstveno olakšati snalaženje po hrvatskom web prostoru.17 Cijeli postupak prijave u Katalog hrvatskih web trgovina je besplatan. Dovoljno je samo popuniti obrazac za prijavu, a podaci o pojedinoj trgovini će biti uvršteni na popis u roku 5 dana od prijave. U ovaj Katalog mogu se prijaviti sve članice Hrvatske gospodarske komore. U ispod prikazanoj slici, dani su za primjer neki od popisa web trgovina.

16 17

Izvor: http://www.biznet.hr/9-1.htm Izvor: http://www.biznet.hr/11.htm

19


SLIKA 11.: Katalog trenutnih web dućana u Hrvatskoj

Izvor: http://www.biznet.hr/11-1.htm

Na zasićenom modernom tržištu, kojim vlada sve zahtjevniji i izbirljiviji potrošač, odluku o kupnji određenog proizvoda ili usluge svaki pojedinac donosi pokrenut svojim unutarnjim motivima, ali i vođen utjecajem brojnih vanjskih čimbenika. Vizualni kod koji proizvod ili usluga nose često je osobito važan u tom trenutku. Pokažu li se proizvod ili usluga kvalitetnima i dostojnima povjerenja, njihov vizualni kod ostaje zabilježen kod potrošača kao jamstvo dobro utrošenog novca. Kvalitetan proizvod ili usluga uključuju, u širem smislu, sve vidljive, ali i nevidljive značajke koje čine jedan proizvod ili uslugu, kao što su prepoznatljivost, pouzdanost, dostupnost, trajnost i dr.18 Vizualnim označavanjem kvalitetnih hrvatskih proizvoda i usluga Hrvatska gospodarska komora želi promovirati skupinu vrhunskih hrvatskih proizvoda i usluga, i na taj način pomoći hrvatskim tvrtkama da njihovi proizvodi i usluge budu prepoznatljivi na tržištu.

18

Izvor: http://www2.hgk.hr/znakovi/index.asp

20


Znak "Hrvatska kvaliteta" kupcu je jamstvo da je riječ o proizvodima i uslugama koji jamačno predstavljaju sam vrh svjetske ponude u svojoj klasi. Proizvodi i usluge sa znakom "Izvorno hrvatsko" imaju posebnu vrijednost. To proizlazi iz činjenice da je riječ o kvalitetnim proizvodima i uslugama koji uključuju značajke hrvatske tradicije, razvojno-istraživačkog rada, dakle o proizvodima i uslugama s jedinstvenim karakteristikama. Ovim projektom nastoji se pokrenuti oni projekti koji su posebice okrenuti sustavnijem promišljanju kreativnosti u poslovanju, promidžbi i dizajnu odnosno kvaliteti u najširem smislu te riječi. U svakoj etapi provedbe projekta, zahtijeva se ozbiljan pristup. Zbog toga se zahtijeva vrlo detaljno ispitivanje proizvoda i usluga, postavljeni su vrlo visoki kriteriji prihvaćanja, te samo najbolji hrvatski proizvodi i usluge mogu nositi te znakove. Takvim pristupom uspjeh proizvoda i usluga na tržištu bit će jedini istinski i vjerodostojan pokazatelj jesu li uspjeli u svojim namjerama te je li projekt ispunio svoju svrhu. SLIKA 12: Proizvodi „Hrvatske kvalitete“

Izvor: http://www2.hgk.hr/znakovi/kvaliteta/kvaliteta.asp

21


Ukoliko kliknemo na ikonu „Hrvatska kvaliteta“ dobijemo ispis svih proizvoda koji su nakon razmatranja svedeni u tu kategoriju. Isti princip je s hrvatskim proizvodima kategorije „Izvorno hrvatsko“.

SLIKA 13.: Proizvodi „Izvorno hrvatsko“

Izvor:http://www2.hgk.hr/znakovi/izvorno/izvorno.asp

22


SLIKA 14.: Popis tvrtki nosioca znakova Hrvatska kvaliteta i Izvorno Hrvatsko

Izvor: http://www2.hgk.hr/znakovi/tvrtke/tvrtke.asp

Ukoliko želite da proizvod/uslugu dobiju titulu „Hrvatska kvaliteta“ ili „Izvorno hrvatsko“, potrebno je kontaktirati Hrvatsku gospodarsku komoru, Centar za kvalitetu, dopisom na adresu, telefonskim brojem ili e-mail porukom.

23


7.

KREIRANJE PROFILA

Kreiranje profila na ovim stranicama nije omogućeno bilo kojim korisnicima Interneta. Pristup svim podacima Bizneta omogućeno je samo članovima registriranim u HGK-u. Ono što je omogućeno svim korisnicima su samo podaci vezani za popis ponude i potražnje za proizvodima/uslugama, te za jednostavno ili napredno pretraživanje registriranih poduzeća. Korištenje baze podataka HGK dozvoljeno je na način i pod uvjetima određenim od strane HGK. Baza podataka predstavlja autorsko djelo i zaštićena je sukladno odredbama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima i svako neovlašteno korištenje predstavlja povredu prava za što se odgovara u građanskom, kaznenom i prekršajnom postupku. Baza podataka HGK može se koristiti samo za osobnu uporabu i svaki drugi način korištenja predstavlja povredu zaštićenog prava. Baza podataka HGK dostupna je samo putem pretraživanja pojedinačnog korisnika i samo za onu količinu podataka koji se pojedinačnim pretraživanjem mogu učiniti dostupnim. Svako drugo pretraživanje i vađenje podataka kojim se zaobilazi redovna procedura ulaska u zaštićenu bazu podataka HGK, predstavlja povredu zaštićenog prava za što se odgovara materijalno, kazneno ili prekršajno. Za svako korištenje koje nije isključivo za osobne svrhe, za vađenje podataka radi daljnjeg javnog objavljivanja ili komercijalnog iskorištavanja, kao i za vađenje većeg broja podataka od uobičajenog za posebne potrebe korisnik se obavezno prethodno mora obratiti HGK. 19

19

Izvor: http://www1.biznet.hr/HgkWeb/do/extlogon

24


8.

POSLOVNA PRIMJENA

Burza je visokoorganizirano i specijalizirano tržište gdje se prema strogo utvrđenim pravilima trguje raznim robama i uslugama.20 Osnovni cilj ovog web servisa je pružanje poslovnih informacije i usluge te poticati razvoj elektroničkog poslovanja, ponajprije u svojstvu poslovnog servisa svojim članicama i svim korisnicima Interneta. Ono spaja kupca i prodavatelja robe ili usluge u ostvarenju njihovih ciljeva. Glavni cilj burze jest povećanje transparentnosti tržišta, veća efikasnost, manji troškvi a trgovina da bude jednostavna, brza i efikasna. Stranice web servisa dostupne su na web stranicama HGK (www.hgk.hr), na hrvatskom i engleskom jeziku, čime je olakšan pristup svim važećim ponudama i potražnjama te ubrzan način unošenja novih oglasa. Oglašavanje na Burzi je besplatno, a prijava oglasa jednostavna. Potrebno je najprije odabrati određeni predmet ponude/potražnje, prema ponuđenim kategorijama. Nakon toga se odabire kategorija ponude ili potražnje.

20

Izvor: http://hr.wikipedia.org/wiki/Burza

25


9.

KONKURENCIJA

9.1.

U-Exchange

Osnovna funkcija U-Exhange-a je omogućavanje posjetiteljima i članovima pregledavanje obrte i raznih industrija. Mogu se pronalaziti bilo koje zemlje, država (SAD) ili provincije (kan.). Stranicom se može odrediti tražena lokaciju na karti na vrhu svake kategorije. Kontaktirati se može bilo koji član trgovine koja vas zanima jednostavnim klikom na gumb kontakata. Omogućuje vam slanje e-mail-a koji se šalje putem anonimne kontakt forme. Posjetitelji su mogli pročitati U-Exchange raspravu, ali pitanja mogu postavljati postavši član. LINK: http://www.u-exchange.com/businessbarter SLIKA 15. : Početna stranica U-Exchangea

Izvor: http://www.u-exchange.com/

Osnovna razlika ovog web servisa je što omogućava registriranje bilo kojeg zainteresiranog korisnika, znači nije potrebno prethodno biti član neke udruge kako bi se pristupilo daljnjim infomacijama. 26


9.2.

Apps Marketplace

Apps Marketplace je servis radi potrebe pokretanje svog poslovanja vezano za računovodstvo, upravljanje projektima, upravljanje kupca i drugo: 21 Računovodstvo i finacije: Aplikacije za upravljanje novcima, uključujući i trošak izvješćivanja, fakturiranje i inventara alata za upravlj produktivnosti. Proizvodnja: Širok raspon aplikacija kako bi se dobili stvari učinci - od dizajna i imovine do stvaranja zadataka za timsku suradnju. Projektni menadžment: Aplikacije za pomoć timovima u praćenju zadataka i vođenja projekata. Prodaja i marketing: Aplikacije za stvaranje e- kampanje. Sigurnost i usklađenost: Aplikacije za osiguranje i reviziju datoteka, podataka o tvrtkama i korisnicima. Tijek: Aplikacije koje pomažu u upravljanju s procesima i protokom informacija između ljudi i timova. LINK: http://www.google.com/enterprise/marketplace/ SLIKA 16.: Početna stranica Apps Marketplacea

21

Izvor: http://www.google.com/enterprise/marketplace/

27


Izvor: http://www.google.com/enterprise/marketplace/

Za potrebe korištenja ovoga servisa potrebno je samo dodati svoj korisnički račun i koristiti pravo iz Vašeg preglednika.

9.3.

Biznet Solutions Supplier Performance Menagement

Predstavlja tvrtku za poboljšanje performansi dobavljača s nekima od najvećih tvrtki na svijetu, sa više od 10 godina radnog iskustva. Biznet pomaže svojim klijentima u omogućavanju bolje učinkovitosti i uspješnost preko svojih lanaca opskrbe. Korištenjem ovog servisa povećava se profitabilnost, produktivnost i prikazuje jača društvenu odgovornost. LINK: http://www.biznetsolutions.com/

28


SLIKA 17. : Početna stranica Biznet Solutions-a

Izvor: http://www.biznetsolutions.com/

Predstavlja široku strukturu servisa s velikim brojem iskusnih voditelja programa, developera i programera. Stručno osoblje daje veliku brigu i podršku svojim klijentima, kao i razne proizvode i industrije.

9.4.

EEX

Europska burza energije (EEX) vodeća je energetska razmjena u Srednjoj Europi, sa sjedištem u Leipzigu, osnovana 2002 kao rezultat spajanja dviju njemačkih elektrana burzama u Frankfurtu i Leipzigu. Od tada, EEX je evoluirala iz čiste snage razmjene u vodeća trgovačko tržištu energenata i srodnih proizvoda s međunarodnim partnerstva. EEX posluje na tržištu platforme za trgovanje električnom energijom, plinom, ugljena i emisije plinova.22 LINK: http://www.eex.com/de/ 22

Izvor: http://www.eex.com/en/EEX

29


SLIKA 18.: Početna stranica EEX-a

Izvor: http://www.eex.com/de/

U razmjenama češće sudjeluju poduzeća razvijenijih srednjoeuropskih zemalja kao što su Njemačka, Francuska, Švicarska i Austrija. U prijavi ovog servisa potrebno je isto tako prethodno kontaktirati traženu upravu za moguću daljnju uporabu.

9.5.

B-EXCHANGE

Na Business Exchange-u možete prodati svoje proizvode ili usluge, pronaći najbolje dobavljače za svoje potrebe ili povećati reputaciju svoje tvrtke pomoću postojećih poslovnih partnera. Pomoću alata Poslovni Exchange možete podijeliti preporuke Vaše tvrtke koje je dobila putem društvenih mreža i poboljšati vidljivost Vašeg poslovanja. LINK: http://www.b-exchange.com/

30


SLIKA 19.: Početna stranica B-Exchangea

Izvor: http://www.b-exchange.com/

Za korištenje opisanog web servisa potrebno se samo besplatno registrirati. Prilikom registracije potrebno je znati da se neke opcije godišnje naplaćuju iznosima do 200$ godišnje.

31


10.

POZITIVNE I NEGATIVNE STRANE BIZNET-A

TABLICA 1: POZITIVNE STRANE

NEGATIVNE STRANE

Promicanje hrvatskog gospodarstva

Za većinu funkcija dozvoljene samo za članove HGK

Pruža poslovne infomacije i usluge

Predugačka provjera informacija oglasa strane HKG prije objavljivanju oglasa

Potiče razvoj elektroničkog poslovanja

Česta nemogućnost otvaranja pojedinih ikona

ulazi u korist članicama i korisnicima

Premala informiranost o pojedinim

Interneta

kategorijama koje su ponuđene

mogućnost pregleda podataka za

Strogost u očuvanju privatnih podataka

pojedinačno poduzeće ili set poduzeća

objavljenih na Burzi, za koje se kazneno odgovara

Povezivanje ponude i potražnje hrvatskih i

Za pojedine djelatnosti,kao što je vađenje

stranih tvrtki

podataka ili informiranje za osobne svrhe, korisnik se prethodno mora obratiti HGK

Povećanje robne razmjene s inozemstvom

Staromodan i neprivlačan izgled web servisa

Oglašavanje je besplatno

Nedovoljan broj informacija za pojedini oglas

Jednostavna prijava

Mogućnost prevare u oglasima

Omogućuje veliki izbor ponude i potražnje

32


11.

SWOT ANALIZA

TABLICA 2:

SNAGA

SLABOST

Dobar imidž

Manjak infomacija vezanih za oglas

Stručna osposobljenost

Dozvoljena samo za članove HGK

Veliki broj ponude i potražnje

Strogost u očuvanju podataka za koje se kazneno odgovara

Promoviranje hrvatskog proizvoda

Mogućnost prevare u oglasima

Isticanje ekološki prihvatljivih proizvoda

Premala infomiranost o pojedinim kategorijama

PRILIKA

PRIJETNJA

Reklamiranje na društvenim mrežama

Jačanje konkurencije

Isticanje hrvatskog tržišta

Nepovoljna gospodarska situacija u zemlji i svijetu

Suradnja hrvatskih tvrtki sa stranim

Nepopularnost stranice

poduzećima Pomoć malim poduzećima u razvoju

Slabo otvaranje novih poduzeća

Povoljni trendovi na tržištu

Rizik prodaje nekvalitetnih proizvoda/usluga

33


12.

TROŠKOVI, POKAZATELJ POSLOVANJA, USPJEŠNOST

Korištenje servisa za sve članove je besplatno, te je isto tako oglašavanje na Burzi besplatno. Ono što se od usluga servisa naplaćuje je kategorija Binet IPS-a, koja povezuje web trgovinu registriranog korisnika sa kartičarskim sustavom te omogućava plaćanje

robe i usluga

kreditnim karticama na Internetu u realnom vremenu. Nakon što je kupac u Vašoj web trgovini odabrao željenu robu i usluge (napunio košaricu), sada naravno treba obaviti plaćanje. Upravo tu funkciju obavlja Biznet IPS na jednostavan i efikasan način. Za korištenje Biznet IPS usluge plaća se priključna pristojba i mjesečna naknada za korištenje. Mjesečna naknada je fiksna i ne ovisi o broju ili vrijednosti provedenih transakcija. PRIKLJUČNA PRISTOJBA autorizacijske stranice nalaze se na poslužitelju web trgovine 2.500,00 kn MJESEČNA NAKNADA ukupne mjesečne transakcije manje od 20.000,00 kuna

200,00 kuna

ukupne mjesečne transakcije veće od 20.000,00 kuna

550,00 kuna.

Od samoga osnivanja, web servis HGK-e Biznet je vrlo aktualan. Primjerice, prilikom izrade ovoga rada statistika trenutno aktivnih oglasa na Burzi roba i usluga i na Burzi otpada bila je sljedeća: Statistika oglasa Burza robe i usluga : Aktivnih (1925) u ponudi (1832) u potražnji (93) Statistika oglasa Hrvatska burza otpada : Aktivnih (11) u ponudi (7) u potražnji (4)23 . Po ovome možemo zaključiti da je na burzi roba i usluga veliki broj onih pojedinaca i poduzeća koji su proslijedili svoj oglas Komori kako bi iznijeli svoju ponudu. Ne zaboravimo da podaci koji su trenutno na oglasu, da imaju svoj rok isteka, te poduzeća koja svoj oglas žele zadržati na oglasu potrebni su kontinuirano ažurirati svoje podatke i biti stalno u toku sa stanjem na tržištu. 23

Izvor: http://www1.biznet.hr/Burza/do/listing?catId=-1

34


13.

MOGUĆNOST NADOGRADNJE FUNKCIONALNOSTI U BUDUĆNOSTI

13.1. RAZVIJANJE BIZNET-A U BUDUĆNOSTI Hrvatska gospodarska komora kao najstarija hrvatska i regionalna gospodarska institucija s kontinuiranim djelovanjem, ovih se godina postojanja uvijek prilagođavala zahtjevima svog vremena. Vjerujem da su vrata HGK otvorena svim domaćim i stranim poslovnim subjektima kojima Komora pružanjem poslovnih informacija, usluga i kontakata uvijek stoji na raspolaganju. Kako bi svojim klijentima omogućila bolje poslovanje osnovala je ovaj projekt servisa, odnosno Biznet. Organizirani Odjel za poslovne informacije čija je osnovna zadaća pružanje odgovora u što kraćem roku i uz što manje posredovanja, na upite vezane uz poslovno-informacijske servise od kojih su jedan od njih kategorije koje obuhvaća Biznet. U njoj su registrirani svi gospodarski subjekti na području Republike Hrvatske, u kojoj sve imaju jednaka prava na usluge i pristup informacijama čime se zadržava pravedan princip međusobne potpore i solidarnosti. Ovim servisom omogućeno je dovođenje do stanja gdje se na tržištu mogu realizirati projekti otvaranja tržišta. To nam pokazuje i statistika koja je izdala podatak da je HGK pokrenuo izgradnju relativno najprosperitetnije euroregije (JI Europa) čiji je porast međusobne robne razmjene samo u ovom desetljeću veći od 300 posto.24 Primjerice putem akcija “Kupujmo hrvatsko”, „BeCroative“, „Drvo je prvo“, „Vrijedne ruke“, dodjele znakova “Hrvatska kvaliteta” i “Izvorno hrvatsko”. Ograničila se na određeni segment gospodarstva i zalaže mala i tek novootvorena poduzeća, kojima je omogućeno promoviranje njihovih gospodarskih interesa. Biznetom im je omogućeno da to provedu i elektroničkim putem.

24

Izvor: http://www.hgk.hr/o-hgk/

35


13.2. MOGUĆA FUNKCIONALNOSTI BIZNET-A Uvijek postoje određene pojedinosti koje ako ugradimo u servis, omogućujemo njezinu učestaliju primjenu ili bolje poslovanje. Ono što smatram da je potrebno za ovaj servis, što bi vjerujem utjecalo na veću popularnost primjene, je njezin izgled. Ako smo primjetili početnu stranicu Bizneta, možemo reći da je dosta zastarjela i prejednostava. Uz suvremenu tehnologiju i izgled raznih dizajna web stranica, službena stranica web servisa HGK bi mogla biti zanimljivija i popularnija za njezine korisnike. Dodatno bi uložila napore u poslove promoviranja stranice web servisa, te na taj način omogućila inozemnim subjektima veću zainteresiranost za suradnju s našim tvrtkama.

36


14.

ZAKLJUČAK

U današnje vrijeme možemo reći da se kao mala zemlja nalazimo u vrlo teškoj situaciji. Postoje razna poduzeća kojima prijeti propast, a šanse za otvaranje novih poduzeća su vrlo male. Iz tih razloga se javljaju različite udruge čije se djelatnosti zasnivaju na pomaganju već postojećih poduzeća i otvaranju novih. Jedna od takvih institucija je HGK koja pružanjem poslovnih informacija, savjetovanjem, davanjem usluga i kontakata uvijek stoji na raspolaganju. Kako ne bismo bili odvojeni o suvremenoga svijeta, potrebno je biti u toku sa zahtjevima svoga vremena. U uvjetima ubrzanog života i rada, da uspijemo na tržištu potrebno je svoje poslovanje obavljati brže i jednostavnije. Iz tih razloga osnovan je Biznet, kao pomoćna komponenta u poslovanju poduzeća. Svojim kreiranjem servisa omogućeno je da svoje cjelokupno poslovanje obavimo potpuno elektronički. Ovakvim internetskim uslugama sami odlučujemo obavljanje svojih poslovih radnji a i način organiziranja poslovanja. Kako bi svoje poslovanje učinili konkurentim potrebno je trgovati i sa inozemnim tržištem, jer otvaranjem vrata stranim poslovnim subjektima stvaramo dodatna iskustva i jačamo suradnju s inozemstvom. I za kraj, ovakav način poslovanja može biti zanimljiv, dinamičan i uzbudljiv a ujedno bi ostvarivao egzistenciju poduzećima za vrijeme svoga postojanja. Stvaranjem

novih

vrijednosti i aktivnim poslovanjem potrebno je prihvatiti izazov tržišta, znati ga iskoristiti i svojim poslovanjem pridonijeti ekonomskom prosperitetu Republike Hrvatske.

37


15.

LITERATURA

1. Pristupano 15.11.2012.: Službena stranica Bizneta, http://www.biznet.hr/ 2. Pristupano 15.11.2012.: Službena stranica HGK, http://www.hgk.hr/ 3. Pristupano 15.11.2012.: Wikipedia-HGK, http://hr.wikipedia.org/wiki/Hrvatska_gospodarska_komora 4. Pristupano 14.11.2012.: Poslovni dnevnik, http://www.poslovni.hr/ 5. Pristupano 18.11.2012.: Limun, http://limun.hr/ 6. Pristupano 14.11.2012.: Ministarstvo poduzetništva i obrta, http://www.minpo.hr/default.aspx?id=63 7. Pristupano 14.11.2012.: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, http://www.mrrsvg.hr/ 8. Pristupano 16.11.2012.: B-Exchange, http://www.b-exchange.com/ 9. Pristupano 16.11.2012.: U-Exchange, http://www.u-exchange.com/businessbarter 10. Pristupano 16.11.2012.: Apps Marketplace, http://www.google.com/enterprise/marketplace/ 11. Pristupano 16.11.2012.: EEX, http://www.eex.com/de/ 12. Pristupano 16.11.2012.: Biznetsolutions, http://www.biznetsolutions.com/ 13. Pristupano 18.11.2012.: Poslovni savjetnik, http://www.poslovni-savjetnik.com/onama

POPIS SLIKA SLIKA 1.: Početni ekranski prikaz Web stranice SLIKA 2.: Ulaz na burzu roba i usluga SLIKA 3.: Cjelina informacijskog sustava SLIKA 4.: Burza roba i usluga SLIKA 5.: Pretraživanje Registra poslovnih subjekata SLIKA 6.: Pretraživanje po broju oglasa ili sadržaja 38


SLIKA 7.: Popis oglasa u trenutnoj kategoriji SLIKA 8.: Unos ponude SLIKA 9.: Ulaz na Hrvatsku burzu otpada SLIKA 10.: Predmeti ponude/potražnje na Burzi otpada SLIKA 11.: Katalog trenutnih web dućana u Hrvatskoj SLIKA 12: Proizvodi „Hrvatske kvalitete“ SLIKA 13.: Proizvodi „Izvorno hrvatsko“ SLIKA 14.: Popis tvrtki nosioca znakova Hrvatska kvaliteta i Izvorno Hrvatsko SLIKA 15. : Početna stranica U-Exchangea SLIKA 16.: Početna stranica Apps Marketplacea SLIKA 17. : Početna stranica Biznet Solutions-a SLIKA 18.: Početna stranica EEX-a SLIKA 19.: Početna stranica B-Exchangea

POPIS TABLICA: TABLICA 1.: Pozitivne i negativne stane Biznet-a TABLICA 2.: SWOT analiza

39


16.

ŽIVOTOPIS AUTORA SEMINARA

Europass Životopis Osobni podaci Prezime(na) / Ime(na) Adresa(e) Telefonski broj(evi) E-mail Državljanstvo Datum rođenja Spol

Ciprić Nikolina Školska 25, 10361 Zagreb- Sesvetski Kraljevec (Hrvatska) 01/2011137

Broj mobilnog telefona

091/8907239

nikolinacipric@gmail.com Hrvatska 03 svibnja 1989 Žensko

Željeno zaposlenje / zanimanje ekonomist Radno iskustvo Datumi Zanimanje ili radno mjesto Glavni poslovi i odgovornosti

01 srpnja 2010 - 10 siječnja 2011 bankarska službenica pisanje ovrha na odjelu prisilnih naplata

Ime i adresa poslodavca

Zagrebačka banka Samoborska cesta 145, 10000 Zagreb (Hrvatska)

Vrsta djelatnosti ili sektor

Administracija

Obrazovanje i osposobljavanje Datumi Naziv dodijeljene kvalifikacije Ime i vrsta organizacije pružatelja obrazovanja i osposobljavanja

01 rujna 2008 - 01 listopada 2010 stručna pristupnica ekonomije Ekonomski fakultet Zagreb (Stručni studij) Kennedyjev trg, 10000 Zagreb (Hrvatska)

Osobne vještine i kompetencije Materinski jezik(ci)

Hrvatski

Drugi jezik(ci) Samoprocjena Europska razina (*)

Razumijevanje Slušanje

Čitanje

Govor Govorna interakcija

Pisanje

Govorna produkcija

40


Engleski

C1 Iskusni korisnik C1 Iskusni korisnik C1 Iskusni korisnik C1 Iskusni korisnik C1 Iskusni korisn

Njemački

B1

Španjolski / Kastiljski

Samostalni korisnik

B1

Samostalni korisnik

A2 Temeljni korisnik A2 Temeljni korisnik A2 Temeljni koris

A1 Temeljni korisnik A1 Temeljni korisnik A1 Temeljni korisnik A1 Temeljni korisnik A1 Temeljni koris (*) Zajednički europski referentni okvir za jezike

Društvene vještine i kompetencije

spremnost na timski rad dobre komunikacijske vještine stečene tijekom iskustva

Tehničke vještine i kompetencije Računalne vještine i kompetencije

daktilografija-slijepo pisanje poznavanje MS Office-a Internet osnovno poznavanje aplikacija grafičkog dizajna

Druge vještine i kompetencije

odlazak u kazalište čitanje knjiga rekreativno trčanje

Vozačka dozvola

B

41


17.

SAŽETAK

Predmet obrade ovog seminarskog rada je način funkcioniranja poslovnog servisa koji je uspostavljen s ciljem pružanja pomoći hrvatskim i stranim tvrtkama prilikom nastupa na domaćem i stranom tržištu. Radi se o integriranom informacijskom sustavu HGK koji ima za cilj pružiti poslovne informacije i usluge te poticati razvoj elektroničkog poslovanja, ponajprije u svojstvu poslovnog servisa svojim članicama i svim korisnicima Interneta. Poslovni servis Biznet u Hrvatskoj gospodarskoj komori osnovan je 1993. godine. Kao otvoreni tip burze, mogu ga koristiti svi zainteresirani korisnici iz Hrvatske pa i iz inozemstva. Svojom pojavom na Internetu Burza je dostupna korisnicima širom svijeta. Burza roba i usluga potiče poslovnu suradnju između hrvatskih poduzeća, povezuje domaća i strana poduzeća te olakšava promociju i uspostavljanje prvih kontakata među tvrtkama na domaćem i stranom tržištu. Sve to dovodi do stvaranje uvjeta za povećanjem robne i drugih vrsta razmjena u Hrvatskoj i svijetu. Na taj način Burza doprinosi razvoju nacionalnog gospodarstva, uključivanju u tokove globalizacije te povećavanju robne razmjene sa inozemstvom. Sastoji se od nekoliko baza podataka, kataloga, servisa i vodiča koji zajedno čine cjelinu integriranog informacijskog sustava. Osnovni cilj ovoga servisa je povezivanja ponuda i potražnji hrvatskih i stranih tvrtki. Pomaže svojim klijentima u stvaranju učinkovitosti i uspješnosti preko svog lanca opskrbe. Ukoliko se ne koristi ovaj servis, poduzetnici nisu u potpunosti informirani o kretanjima na domaćem i stranom tržištu. Osim toga, nisu u mogućnosti uspostaviti odnose s potencijalnim tvrtkama ili klijentima, te se onemogućava njihova promocija i robna razmjena s inozemstvom. Kreiranje profila na ovim stranicama nije omogućeno bilo kojim korisnicima Interneta. Pristup svim podacima Bizneta omogućeno je samo članovima registriranim u HGK-u. Ono što je omogućeno svim korisnicima su samo podaci vezani za popis ponude i potražnje za proizvodima/uslugama, te za jednostavno ili napredno pretraživanje registriranih poduzeća.

42


Ograničila se na određeni segment gospodarstva i zalaže mala i tek novootvorena poduzeća, kojima je omogućeno promoviranje njihovih gospodarskih interesa. Biznetom im je omogućeno da to provedu i elektroničkim putem.

43


44


20.11.2012.

SADRŽAJ

Biznet AUTOR: Nikolina Ciprid KOLEGIJ: Upravljanje poslovnim dokumentima

1. INFORMACIJE O AUTORU SEMINARA NIKOLINA CIPRIĆ • Rođena: 3. svibnja 1989. • Završena XVI (jezična) gimnazija 2008.godine • Diplomirala na Ekonomskom fakultetu 2010. godine na Stručnom studiju poslovne ekonomije • Stručna pristupnica ekonomije • Daljnje fakultetsko obrazovanje na Ekonomskom fakultetu (4. godina)

2. OPIS WEB SERVISA BIZNET • posebno organiziran servis Hrvatske gospodarske komore s ciljem povezivanja ponuda i potražnji hrvatskih i stranih tvrtki • pojavom na Internetu Burza dostupna korisnicima širom svijeta • doprinosi razvoju nacionalnog gospodarstva, uključivanju u tokove globalizacije te povedavanju robne razmjene sa inozemstvom

1. Informacije o autoru seminara 2. Opis Web servisa- BIZNET 3. Registracija na Biznet 4. Funkcije Bizneta kao Web servisa 5. Zaključak

2. OPIS WEB SERVISA BIZNET • LINK WEB SERVISA: http://www.biznet.hr/

3. REGISTRACIJA NA BIZNET • Kreiranje profila nije omogudeno bilo kojim korisnicima Interneta • Pristup svim podacima Bizneta omogudeno članovima registriranim u HGK • svim korisnicima omogudeni podaci vezani za popis ponude i potražnje za proizvodima/uslugama, te za jednostavno ili napredno pretraživanje registriranih poduzeda.

1


20.11.2012.

4. FUNKCIJE BIZNETA KAO WEB SERVISA

Sastoji se od nekoliko baza podataka, kataloga, servisa i vodiča koji zajedno čine cjelinu integriranog informacijskog sustava

ULAZ NA BURZU ROBA I USLUGA • Klikom miša stisnemo na ulaz u servis • ponudi nam se više opcija koje možemo pregledati

PRETRAŽIVANJE: • Na slici vidimo koje kategorije, odnosno predmete ponude i potražnje možemo koristiti • Osnovni cilj ovoga servisa: povezivanja ponuda i potražnji hrvatskih i stranih tvrtki • burza doprinosi razvoju nacionalnog gospodarstva, uključivanju u tokove globalizacije te povedavanju robne razmjene sa inozemstvom

Oglasi na Burzi mogu se pronadi pretraživanjem prema broju oglasa ili prema sadržaju odnosno: tvrtki/nazivu, državi, ciljanoj državi/skupini država, kategoriji i tipu oglasa

UNOS PONUDE/POTRAŽNJE • Ponuda/Potražnja se objavljuje uz ispunjavanje obrasca u koji ispisuje osnovne podatke o poduzedu

(matični broj, naziv tvrtke, ulica, poštanski broj, godina osnivanja poduzeda, ukupni prihod, broj zaposlenih, ...),

• oglašavanje na Burzi je besplatno, uz jednostavnu prijavu oglasa • unos oglasa vrši se na engleskom i hrvatskom jeziku uz naziv oglasa te kratak opis • popunjeni prijavni obrazac elektroničnom poštom se šalje Komori • stručna osoba u Komori provjerava ispravnost podataka i objavljuje oglas na Burzi • potrebno ažurirati podatke na Biznetu i svoju internetsku domenu kako nebi ostali bez weba i epošte

2


20.11.2012.

PRETRAŽIVANJE REGISTRA POSLOVNIH SUBJEKATA

HRVATSKA BURZA OTPADA

• dostupne detaljne informacije o svakoj tvrtki: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

kontakt podaci podaci o osnovnoj djelatnosti broju zaposlenih veličini pravnom obliku glavnom transakcijskom računu ostale informacije za pojedini poslovni subjekt

središte ponuda i potražnji svih vrsta otpada nastalih tijekom proizvodnje koje se međusobno povezuju organizirana s ciljem povezivanja poslovnih partnera koji nude ili traže sve vrste korisnog otpada/sekundarnih sirovina koje se mogu iskoristiti kao ulazna sirovina za daljnju proizvodnju element ukupne državne strategije gospodarenja otpadom

KORISTI BIZNET IPS-A: • Ulaz na Burzu otpada besplatan i jednostavan • sadrži predmete ponude i potražnje koji su trenutno aktualni, a vezani su opdenito za otpad (nastanak prilikom proizvodnje, istraživanja, od prerada materijala, pročišdavanjem kemijskih plinova, prerade nafte...)

5. ZAKLJUČAK PREDNOSTI 1. Pruža poslovne infomacije i usluge 2. Potiče razvoj elektroničkog poslovanja 3. Povezivanje ponude i potražnje hrvatskih i stranih tvrtki 4. Povedanje robne razmjene s inozemstvom 5. Besplatno oglašavanje i jednostavna prijava

• povezuje web trgovinu registriranog korisnika sa kartičarskim sustavom • omogudava pladanje robe i usluga kreditnim karticama na Internetu u realnom vremenu • Nakon što je kupac u Vašoj web trgovini odabrao željenu robu i usluge, funkciju pladanja obavlja Biznet IPS • plada se priključna pristojba i mjesečna naknada za korištenje

5. ZAKLJUČAK NEDOSTACI 1. Za vedinu funkcija dozvoljene samo za članove HGK 2. Neprivlačan izgled web servisa 3. Nedovoljan broj informacija za pojedini oglas 4. Česta nemogudnost otvaranja pojedinih ikona 5. Za pojedine djelatnosti korisnik se prethodno mora obratiti HGK

3

85_Cipric_Nikolina_www.Biznet.com  

Ciprić Nikolina

85_Cipric_Nikolina_www.Biznet.com  

Ciprić Nikolina