__MAIN_TEXT__

Page 3

TURINYS 4 ĮVADAS 6 ANALIZĖ 8 Teritorija Klaipėdos miesto kontekste 10 Apie teritoriją 12 Pėsčiųjų ir viešųjų erdvių sistema 14 Žaliųjų erdvių sistema 16 Infrastruktūra 18 Automobilių parkavimas 20 Esamų namų tipologija ir charakteristika 24 Vidutinis būsto dydis ir vykdoma namų renovacija, energetinis efektyvumas 26 Viešos funkcijos teritorijoje 28 Galiojančių teritorijos planavimo dokumentų analizė 30 Kvartalų išskyrimų schema 34 Analizės apibendrinimas 36 PROCESAS 38 Visuomenės Įtraukimas į procesą 42 Teritorijos vystymo variantai 56 Variantų ekspertinis vertinimas 62 Pasiūlymai viešų erdvių konversijai 76 Susitikimai su gyventojais 78 VYSTYMO VIZIJA 80 Pagrindinės rekomendacijos 82 Teritorijos urbanistinė vizija 90 Architektūriniai pasiūlymai daugiabučių renovacijai - rekonstrukcijai 94 Daugiabučių kiemų vizija 108 Viešų erdvių vizija 130 Ekspertinis vertinimas ir preliminarių investicijų skaičiavimas 137 Veiksmų planas

3

Profile for PUPA - Public Urbanism Personal Architecture

Klaipėdos tikslinės teritorijos ir gretimųjų visuomeninių erdvių tvarkymo galimybių studija  

Klaipėdos tikslinės teritorijos ir gretimųjų visuomeninių erdvių tvarkymo galimybių studija  

Advertisement