Page 1

YHTEISHAKU 2. asteelle Ammatillisiin perustutkintoihin ja lukioihin haetaan sähköisesti osoitteessa: www.opintopolku.fi HAKUAIKA: 20.2.-13.3.2018. Nettihaku sulkeutuu viimeisenä hakupäivänä klo 15! Puolalan oppilaat hakevat 6.3. mennessä (opo tarkistaa hakemukset) Hakemuksen voi täyttää kotona huoltajan tai koulussa opon valvonnassa Hakutoiveita ei voi muuttaa hakuajan päättymisen jälkeen!

Huoltajan sähköpostiosoite syytä laittaa sähköiseen hakemukseen!


    

Yhteishaussa on mukana ammatillinen koulutus (perustutkinnot) ja lukiokoulutus Pohjakouluvaatimuksena perusopetuksen oppimäärä Opiskelijaksi ottamisessa käytetään päättötodistusta Koulu toimittaa lopulliset päättötodistusarvosanat suoraan opiskelijavalintarekisteriin LUPA WILMASSA 30.11. MENNESSÄ!!! → hakuvaiheessa ei siis kysytä arvosanoja (Koski-järjestelmä) Hakemukseen voi merkitä 1-5 hakutoivetta  valinta aina ylimpään hakutoiveeseen, johon pisteet/keskiarvo riittävät (alimmat hakutoiveet peruuntuvat)


Uutta 2. asteen ammatilliseen koulutukseen haettaessa 

 

Kevään yhteishaku säilyy edelleen pääväylänä peruskoulun päättäville ja vailla ammatillista tutkintoa oleville Rinnalle tulee ns. Jatkuva haku, jossa hakevat mm. tutkinnon omaavat, ammatinvaihtajat, keskeyttäneet, lukion suorittaneet jne. Urheilijoiden ammatillinen koulutus siirretään myös jatkuvaan hakuun. TAI kuuluu Turun urheiluakatemiaan. Jatkuva haku tehdään myös sähköisesti, ohjeistus koulujen nettisivuilla ja www.opintopolku.fi


Sähköinen haku 

Sähköiseen hakemukseen ei huoltajan allekirjoitusta

Huoltajaa tulee kuitenkin kuulla liittyen nuoren hakutoiveisiin

Puolalan koulun huoltajan kuuleminen: 1) Tiedote ja harjoitushaku marraskuussa 2) Vanhempainilta 21.11. 3) Toinen koehaku tammikuussa → palautetaan huoltajan allekirjoittamana opolle viim. 25.1.2018!!!

Toisessa koehaussa kysytään tekeekö oppilas yhteishakunsa koulussa opon valvonnassa vai kotona huoltajan valvonnassa Tarvittaessa huoltajapalaveri koululla tai puhelimitse Sähköistä DEMO-ohjelmaa harjoitellaan koulussa, mutta kannatta harjoitella myös kotona! DEMO sulkeutuu yleensä n. viikkoa ennen varsinaista hakua.


AMMATILLISEN KOULUTUKSEN UUDET VALINTAPERUSTEET v. 2018 lähtien HAKIJOILLE ANNETAAN PISTEITÄ:  perus- tai lisäopetuksen (tms.) suorittaminen hakeutumis- tai edellisenä vuonna 6p.  yleisestä koulumenestyksestä 0-16p.  painotettavista arvosanoista (3 parasta arvosanaa  kotitalous, kuvataide, käsityö, liikunta, musiikki) 0-8p.  ensimmäisestä hakutoiveesta 2 p.  mahdollisesta pääsy- tai soveltuvuuskokeesta 0-10p.  (työkokemus, joka hankittu perusopetuksen suorittamisen jälkeen tai 16 v. täytettyään)


TERVEYDELLISET SEIKAT  

 

Ammatin valintaan vaikuttavat terveydelliset seikat on otettava. huomioon hakutoiveita pohdittaessa Opiskelijaksi ei voida ottaa henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan/toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin/harjoitteluun Hakijoita pyydetään ilmoittamaan nettihaussa, täyttävätkö opinnoissa edellytettävät terv.vaatimukset Oppilaitos voi pyytää hakijalta tarkempaa tietoa terveydentilasta arvioidakseen pystyykö hakija suoriutumaan opinnoista


HARKINTAAN PERUSTUVA VALINTA 

  

Koulutuksen järjestäjä VOI erityisen syyn perusteella ottaa korkeintaan 30 % kuhunkin amm. peruskoulutuksen valintayksikköön otettavista opiskelijoista valintapistemääristä riippumatta. Hakijan erityisiä henkilökohtaisia syitä voivat olla oppimisvaikeudet, sosiaaliset syyt ja riittämätön tutkintokielen taito Kaikki ulkomaisella todistuksella hakevat käyttävät harkintaan perustuvaa valintaa (myös lukiokoulutukseen) Harkintaan perustuvan valinnan perustelut (koulutodistukset, erityisopettajan, sosiaalityöntekijän lausunnot yms.) ja kopio hakulomakkeesta tai nimi ja hakemusnumero pitää toimittaa hakuaikana suoraan oppilaitokseen


LUKION OPISKELIJAKSI OTTAMISEN PERUSTEET 

  

Perusopetuksen päättötodistuksen keskiarvo seuraavissa aineissa: äidinkieli ja kirjallisuus, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet, uskonto tai elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi, matematiikka, fysiikka, kemia, biologia, maantieto, terveystieto Joissakin lukioissa pääsy- tai soveltuvuuskokeet, hakijan harrastuneisuus tai muut lisänäytöt (max. 20p.) Joissakin lukioissa voidaan painottaa tiettyjä oppiaineita laskettaessa ed. mainittujen aineiden keskiarvoa Tasatilanteessa pääsyn ratkaisee 1) hakutoivejärjestys 2) keskiarvoon lisätään KO, KU, LI, MU, TS/TN


 

 

Lukioon pyrkijät täyttävät sähköisen ainevalintakortin tod. näk. maaliskuun aikana opon opastuksella atk-luokassa Erityislukioiden liitteet oppilaat toimittavat itse lukioiden ohjeiden mukaan Esim. musiikkitodistukset + mu-opettajan lausunnon oppilaat toimittavat itse P-mäen lukion kansliaan viim. 27.4.2018 sekä varaavat haastatteluajan (7 ja 8.5.)! Tarkempia ohjeita Turun hakuoppaassa ja koulujen nettisivuilla Tärkeää kierrellä lukioiden esittelyilloissa, Puolalanmäen esittelyillat: Yleislinja 16.1.2018 klo 18.30 ja Musiikkilukio 17.1. klo 18.00


Pääsy- ja soveltuvuuskoe 

   

Pääsy –ja soveltuvuuskokeet sekä kielikokeet järjestetään huhti-toukokuusa. Kokeet voivat olla maksullisia. Ammatilliset oppilaitokset lähettävät kutsun Lukioihin mennään etukäteen ilmoitettuna ajankohtana (Puolalanmäki/MU-linjalle hakija varaa ajan) Kaikki hakijat pääsevät pääsykokeisiin Jos ei osallistu pääsykokeisiin, ei voi saada opiskelupaikkaa


Kielikoe – muutoksia ensi kevääksi 

 

Ammatilliset oppilaitokset päättävät itse, miten arvioivat hakijan kielitaidon ja pitävätkö kielikokeita Samassa oppilaitoksessa eri aloilla voi olla erilaisia kielitaitovaatimuksia Jos siis hakijan äidinkieli joku muu kuin suomi, voi joutua osallistumaan kielikokeeseen!


Tulosten julkaisu ja opiskelupaikan vastaanottaminen Valinnan tulokset julkaistaan aikaisintaan to 14.6.2018  Opiskelijavalintojen tulosten julkistaminen: Joko kirje kotiin tai sähköposti-ilmoitus!?  Opiskelupaikan vastaanottaminen tehtävä ohjeiden mukaan! → Ole paikalla vk 25!!! Amm. koulutus viimeistään 28.6.2018. Lukioihin viedään päättötodistus ja valitaan 1. vuoden kurssit yleensä juhannusviikolla!!! 


Mitä jos en pääse opiskelemaan  

1) 2)

3)   

Yleensä jälkiohjauskirje opiskelupaikkaa vaille jääneille Opo koululla ma 18.6.2018 Sähköinen haku perusopetuksen jälkeiseen valmistavaan koulutukseen 22.5.-24.7.2018 Lisäopetus eli kymppiluokka (Turun kristillinen opisto) VALMA - amm. peruskoulutukseen valmentava koulutus LUVA - Maahanmuuttajien lukiokoulutukseen valm. koulutus Ei enää täydennyshakua, vaan oppilaitokset täyttävät vapaaksi jääneet paikat oppilaitosten omilla lisä- ja erillishauilla. Tiedot vapaista paikoista tulevat löytymään Opintopolusta Ohjaamo ja Nuorten Turku auttaa nuoria kesällä, lisäksi Iltalukion Starttilukio


OPPAAT    

Turun hakuopas → Turun lukiot ja Turun ammatti-instituutti www.opintopolku.fi Lukiokohtaiset kurssiselosteet yleensä netissä koulujen kotisivuilla sähköisessä muodossa Ammattialakohtaisia tietoja löytyy myös netistä oppilaitosten sivuilta


Esimerkkejä 

   

2017 alimmat keskiarvorajat tavallisiin suomenkielisiin lukioihin Turun lyseon lukio 7,33 ja Turun normaali-koulun lukio 7,85 Huom! Luostarivuoren lukio ja Turun lyseon lukio yhdistyvät → Luostarivuoren lyseon lukio 2017 korkeimmat keskiarvorajat Puolalanmäki 8,92 ja Kerttuli 8,75 Erityislukioiden korkeimmat pääsyrajat 2017 TSYK/luonnontiede 9,39 (painotettu ka.) ja Kerttuli/Urheilulinja 15,74 Naapurikuntien lukioihin (esim. Raisio, Kaarina, Lieto 7,0) sekä Turun Steinerkoulun (7,15) lukioon usein hieman alhaisemmat pääsyrajat


Esimerkkejä v. 2017 amm. Koulutuksen pisteistä Esimerkki 1: keskiarvo 7 ja painotetut aineet 7, pisteitä 1. toiveeseen 26 → kohtuulliset pääsymahdollisuudet useille aloille  Esimerkki 2: ka. 8 ja pain. aineet 8, pisteitä 1. toiveeseen 32 → todella hyvät pääsymahdollisuudet monille aloille  Parannusta pisteytykseen: 6 p. peruskoulun suorittamisesta hakeutumisvuotena tai edellisenä vuotena 


Hakutoivemuutoksista Hakutoiveita ei voi muuttaa hakuajan päättymisen jälkeen  Muutoksen hakuaikana voi tehdä vain hakija itse (ei huoltaja, ei opo) 1) lähettämällä muutospyynnön hakemukseen merkitystä sähköpostiosoitteesta osoitteeseen neuvonta@opintopolku.fi (myös hakijan allekirjoittama kirje) Muutospyyntöön hakijan nimi, hakemusno. sekä toivotut muutokset täsmällisesti 2) Sähköpostilinkin kautta hakijalla mahdollista tehdä muutokset suoraan sähköiseen hakemukseen! → Ilmoitus hakukohteista ja muutoksista lähetetään tod.näk. sekä hakijan että huoltajan sähköposteihin, jos ne on ilmoitettu sähköisessä hakulomakkeessa!!! 


OPH:n neuvontaa neuvonta@opintopolku.fi  p. 029-5331010, palveluaika arkisin 9-13  fax 029-5331039  Opintopolun hakuneuvonta Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki 


Lopuksi tärkeää  

Hakutoiveita kannattaa laittaa tarpeeksi, jotta varmistaa opiskelupaikan saannin Kannattaa pääsymahdollisuuksien lisäksi myös pohtia, miten nuori pärjää ja viihtyy tulevassa opiskelupaikassaan Tärkeää nuoren oma motivaatio ja vahvuudet


 

Ihmise onni tule siit, et hänel on oma paikka täs maailmas, oma merkitys ja tarkotus Ammatin kaut ihmine rakentta oma pesäkolos ja vahvista miältäs Taito ja tiato antta rohkeut ja riamu

- Heli Laaksonen

Profile for Puolalan koulu

Yhteishaku 2018  

Yhteishaku 2018  

Advertisement