Page 1

Puolalan koulu Vuosikertomus 2016-2017


Kannen kuva: Anastasia Torhamo 8b, Suomi 100

Tekstit & valokuvat: Puolalan koulun opettajat ja oppilaat sekä DepositphotosŽ. Taitto: Virva Piispanen. Paino: Painotalo Painola , 2017

2


Rehtorien terveiset Hyvät Puolalan koulun oppilaat ja oppilaitten huoltajat, lukuvuosi on päättynyt ja on ansaitun kesäloman aika. Nuorimmat oppilaamme ovat vuoden aikana oppineet lukemaan ja kirjoittamaan sekä hankkineet monia sellaisia tietoja ja taitoja, joiden varassa on hyvä ponnistaa eteenpäin. Koulumme vanhimmille oppilaille yhdeksäs luokka on ollut jo valmistautumista toisen asteen opintoihin. Toivomme, että jokainen peruskoulunsa päättävä oppilaamme saa tulevina viikkoina haluamansa jatko-opintopaikan! Kuluneen lukuvuoden alkaessa vuosiluokilla 1-6 otettiin käyttöön uusi opetussuunnitelma OPS 2016. Sen mukana alakoulun uusiksi oppiaineiksi tulivat yhteiskuntaoppi ja ruotsi. Ympäristöoppi korvasi biologian, maantiedon, fysiikan ja kemian. Alkuopetuksessa aloitettiin varhainen kielenopetus ja kaikki oppilaat perehtyivät koodaamiseen. Uuden opetussuunnitelman myötä oppimisessa korostetaan laaja-alaista osaamista, oppimisprosessia ja toiminnallisuutta. Yläkoulussa uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön asteittain vuosina 2017–19.

Puolalan alakoulun peruskorjaushanke on lukuvuoden aikana edennyt siten, että tämän vuosikertomuksen ilmestyessä todennäköisesti jo tiedämme tulevan urakoitsijan ja yhteistyökumppanimme, jonka kanssa suunnittelutyö käynnistyy kesäkuussa 2017. Varsinainen peruskorjaustyö alkaa kesällä 2018 ja kestää kaksi vuotta. Korjaustöiden aikana alakoulu työskentelee väistötiloissa. Peruskorjattuun koulutaloon pääsemme palaamaan elokuussa 2020. Peruskorjauksen etenemistä voi seurata peruskorjausblogistamme: https://blog.edu.turku.fi/puolala/category/ peruskorjaus/ Lukuvuoden lopuksi onnittelemme peruskoulunsa päättäviä yhdeksäsluokkalaisia. Toivotamme kaikille rentouttavaa kesää!

Tuomas Nousiainen, rehtori Kaisu Metsä-Tokila, apulaisrehtori

Lukuvuoden aikana oppilaita on liikuttanut hallituksen kärkihanke Liikkuva koulu. Koulussa on vietetty unelmien liikuntapäiviä, leivottu maratoonareita juoksukoulussa, kisailtu käytävägolfin luokkamestaruuksista, availtu liikkuvaa joulukalenteria ja päästy mukaan lajikokeilupäiviin sekä katkaistu oppituntien istumajaksoja toiminnallisin opetustuokioin. Hankkeen mukana kouluun on saatu suuri määrä oppilaiden toivomia liikuntavälineitä. Vuoden aikana kaikki kieliluokkamme ovat päässeet osalliseksi Kielivirta –hankkeesta, joka huipentui huhtikuussa messukeskuksessa pidettyyn Kielikarnevaaliin. Tapahtuma kokosi yhteen 1200 kieliluokkalaista eri puolilta Turkua. Turun Kielivirta –hanke on Turun sivistystoimen kaksikielisen opetuksen kehittämishanke, jota Opetushallitus rahoittaa. 3


Oppilaskunnat Yläkoulun oppilaskunta

http://blog.edu.turku.fi/puolalanopk/

Lukuvuoden alussa äänestettiin jäsenet Puolalan koulun oppilaskunnan hallitukseen. Edustajiksi valittiin Minea Wallis-Brown, Veera Schrey, Aku Nieminen, Adriana De Los Rios Mendoza, Kerttu Kurki, Rebekka Raula, Elli Lampikoski, Saana Puumalainen, Ronja Lempinen, Aino Nurminen, Oona Suomio, Iiris Juvonen, Maria Koivukoski, Viola Nyyssönen ja Tilda Lehtimäki.

Syksyn alussa oppilaskunta jatkoi pullonkeräyslaatikoiden ja viikoittaisen karkkikioskin ylläpitämistä. Tiedottajat vastasivat koulun Instagram-tilin ja blogin päivityksistä, ja loivat Puolalan koululle myös oman Snapchat-käyttäjän. Lukuvuoden alussa päätettiin, että oppilaskunta alkaisi pitämään kuukausittaisia luokkatunteja. Lokakuussa oppilaskunta järjesti tukioppilaiden kanssa yhteistyössä Halloween-teemaviikon, jonka ohjelmaan sisältyi mm. kahvila, pukeutumispäivä, leikkejä ja kauhukäytävä. Marraskuussa jokainen luokka kuvasi oman Mannequin-haasteen oppilaskunnan toimesta. Joulun alla oppilaskunnan hallitus järjesti jouluisen kahvilan ja jakoi oppilaille joulukortteja. Keväällä oppilaskunta ja tukioppilaat järjestivät yhteistyössä ystäväviikon, johon sisältyi halipäivä, tytöt pojiksi, pojat tytöiksi -pukeutumispäivä ja ystävänpäiväkahvila. Lisäksi viikon aikana seurattiin

luokkien työrauhaa luokkavihkojen avulla. Puolalan koulussa järjestettiin huhtikuun alussa kuntavaalit, joiden järjestelyissä ja valvomisessa oppilaskunta oli mukana. Loppukeväästä oppilaskunta aikoo vielä järjestää ekoviikon, vierailla Ruusukorttelissa viihdyttämässä vanhuksia ja tutustuttaa tulevia seitsemäsluokkalaisia yläkouluun.

4


Oppilaskunnan tehtävänä on ohjata oppilaat keskinäiseen yhteistyöhön, pyrkiä parantamaan oppilaiden asemaa koulussa ja edistää oppilaiden harrastustoimintaa sekä vastuuta yhteisten asioiden hoidosta. Oppilaskuntaan kuuluvat kaikki koulun oppilaat ja opiskelijat ja sitä edustaa oppilaskunnan hallitus.

Alakoulun oppilaskunta Oppilaskunta toimii osana koulun arkea. Oppilaskunnan ministerit edustivat kouluamme syksyllä ja keväällä Lasten parlamentin kokouksissa. Hallitus kokoontui noin kerran kuukaudessa keskustelemaan ja päättämään yhteisistä asioista. Syksyllä oppilaskunnan jäsenet osallistuivat kehitysryhmän kokoukseen, maalasivat koulun pihamaalaukset kuntoon ja järjestivät työrauhatempauksen. Uusi hallitus äänestettiin 18.1.2017 yhteisissä vaaleissa maailmanpelastajien kanssa. Jokaisesta luokasta valittiin edustaja oppilaskunnan hallitukseen. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Ronja Maude, sihteeriksi Kerttu Nummenmaa ja tiedottajaksi Aarne Förbom. Uudet oppilaskunnan jäsenet jatkavat toimintaansa kevään ja syksyn 2017 ajan. Vaalitunnelmaa oppilaskunnan ja maailmanpelastajien vaaleista 18.1.2017.

5


Tukioppilastoiminta Tukioppilastoiminta

L

ukuvuonna 2016-2017 koulussamme toimi 15 tukioppilasta. Heti koulun alettua tukioppilaat tulivat tutuiksi seitsemäsluokkalaisille, kun järjestettiin perinteinen seitsemäsluokkalaisten tutustuttamistilaisuus Puolalan puistossa. Tukioppilaat järjestivät myös Kenia-teemapäivän, jolla kerättiin rahaa koulumme kenialaisen kummioppilaan lukukausimaksuihin.

Vuoden aikana tukioppilaat järjestivät erilaisia välituntipiristyksiä ja teemapäiviä, kuten 80-luku päivän. Toukokuussa tukioppilaat kävivät opon kanssa alakoululla kertomassa yläkoulusta tuleville seiskaluokkalaisille ja esittivät kuudensille luokille rooleihin liittyvän näytelmän ja pitivät oppitunnin. Tukioppilaat suunnittelivat ja toteuttivat myös viimeisellä viikolla pidetyn ysigaalan.

KiVa-koulu KiVa Koulu eli kiusaamisen vastainen koulu

P

uolalan koulussa pyritään ennalta ehkäisemään koulukiusaamista ja tukemaan oppilaiden terveen itsetunnon kehittymistä. Lukuvuoden aikana opettajat pitävät säännöllisesti KiVa Koulu- , Lions Quest- , Hyve- tai Turvataito -tunteja. Kaikkien näiden ohjelmien tarkoitus on ohjata oppilaita huomioimaan itseään, toisiaan, ympäristöään ja muita ihmisiä kunnioittavasti ja toimimaan erilaisissa tilanteissa ja ryhmissä. Kiusaamisen vastainen työ on olennainen osa koulun arkea ja myös oppilaskunta on siinä mukana tempauksillaan.

6

KiVa-tiimiin kuuluvat yläkoulussa Eija Tammisto ja Annaleena Viljamaa ja alakoulussa Eija Erasvuo, Kirsi Lahti, Kaisu Metsä-Tokila ja terveydenhoitaja Ulla Lehto. Vuosittain järjestetään koulukiusaamiseen ja viihtyvyyteen liittyviä kyselyitä ja apunamme käytämme valtakunnallista KiVa Koulu – ohjelmaa.

www.kivakoulu.fi.


Oppilashuolto

K

oulun terveydenhoitajat ovat koululla päivittäin. Oppilaille suoritettiin luokka-asteen mukaiset määräaikaistarkastukset.

Laajat terveystarkastukset ( lääkäri + terveydenhoitaja) tehtiin alakoulussa 1. ja 5. luokkalaisille. Yläkoulussa laaja terveystarkastus toteutettiin siten, että terveydenhoitaja kutsui vanhemmat mukaan 7.- luokkalaisten tarkastukseen ja lääkärintarkastus oli 8. luokalla. Tarkastuksissa selvitettiin kokonaisvaltaisesti lapsen/nuoren ja koko perheen hyvinvointia sekä tuen tarpeita. Tarkastuksiin sisältyi yksilöllinen lapsen ja nuoren kehitysvaiheen mukainen terveysneuvonta. Kaikille 6.- luokkalaisille tytöille tarjottiin mahdollisuus HPV-rokotteeseen kohdunkaulan syöpää vastaan .9.- luokkalaiset saivat Boostrix-rokotteen (jäykkäkouristus- kurkkumätä- hinkuyskärokote) ja yhteenvedon rokotustiedoista. Koululääkäri kirjoitti 8-luokkalaisille nuorison terveystodistuksen, jota voi käyttää mopo-tai henkilöautokorttia hakiessa. Terveydenhoitajat ja lääkärit toimivat yhteistyössä vanhempien, opettajien ja koulun muun henkilökunnan kanssa ja osallistuivat opiskeluhuoltotyöhön.

Terveydenhoitaja Ulla Lehto: luokat 1-6

Erityisopettaja Eija Erasvuo: luokat 1-6

Terveydenhoitaja Anne-Maj Ainasoja: luokat 7-9

Erityisopettaja Kirsi lahti: luokat 1-6

Koululääkäri Auli Muurman-Englund: luokat 1-6

Erityisopettaja Helena Räihä: luokat 7-9

Koululääkäri Satu Hedborg: Luokat 7-9

Koulukuraattori Jenni Teräs: luokat 1-9 Koulupsykologi Salla Huurinainen: luokat 1-9

O

ppilashuolto on koko koulun henkilöstön yhteinen asia. Tarkoituksena on edistää oppilaiden hyvää oppimista, psyykkistä ja fyysistä terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia kouluympäristössä sekä ennalta ehkäistä ongelmien syntyä ja pahenemista. Tärkeässä osassa ovat sekä yhteisöllinen että yksilökohtainen oppilashuolto. Lukuvuonna 2016-2017 koulupsykologina toimi Salla Huurinainen ja joulukuusta lähtien koulukuraattorina Jenni Teräs. 7


Kestävä kehitys

T

ämä lukuvuosi on jo viides Mape-vuosi alakoulussa. Ensimmäiset maailmanpelastajat valittiin jo vuonna 2012. Tämän lukukauden aluksi valittiin ensimmäistä kertaa mapeille puheenjohtaja ja sihteeri. Puheenjohtajaksi valittiin Robert Wallis-Brown, 6a ja varapuheenjohtajaksi Iiris Mustonen, 6c. Sihteereinä toimivat Vilhelmiina Ijäs, 5e ja Veeti Kousa, 2c. Syyslukukaudella puheenjohtajan tehtävään astuu Matilda Vaara, 5b, varapuheenjohtajaksi tulee Minja Kananen, 4e ja samat sihteerit jatkavat. Syyslukukauden keke-viikolla luokat suorittivat WWF:n Naturewatch-tutkimuksia. Tutkimukset käsittelivät mm. kouluympäristön viihtyisyyttä, veden-, lämmön- ja sähkönkäyttöä ja koulun siisteyttä sekä koulun historiaa. Mapet kokosivat luokkien tekemien tutkimusten tuloksista näyttelyn koulun seinille. Yläkoulussa kekeiltiin syksyllä monialaisen opintokokonaisuuden yhteydessä. Teemana oli ilmastonmuutos, jota käsiteltiin eri oppiaineissa eri näkökulmista.

Viikon aikana syntyi käytäville oppilaiden tekemiä tietoiskuja julisteiden muodossa. Kuvataidetunneilla luotiin kantaaottavia taidejulisteita ja keskityttiin tulevaisuuden kaupunkisuunnitteluun. Farkkujen tuotantoketjuun pystyi tutustumaan S-talon käytävälle tehdyn havainnollistavan esityksen perusteella ja QR-koodien takaa sai vinkkejä helppoihin arkipäivän ekotekoihin. Teemaviikko huipentui koko yläkoulun yhteiseen elokuvanäytökseen Finnkinossa, jossa katsottiin dokumenttielokuva Katastrofin aineksia. Ellimaija Virtanen 8D

8

Elisa Lohva 8E


M

aaliskuussa alakoululla vieraili kaksi WWF-koululähettilästä osana Suomi100-juhlavuoden viettoa. WWF:n toiminnallisten tuntien aiheena oli ”Vuosisata metsässä – lahopuun salatut elämät”. Näille tunneille saivat osallistua viidensien ja kuudensien luokkien oppilaat sekä maailmanpelastajat eri luokka-asteilta. Keväällä alakoulussa aloitettiin Ruoka-agenttitoiminta yhteistyössä koulun keittiön kanssa. Mapet vastasivat alkukartoitukseen, jonka tulosten pohjalta Ruoka-agenttitoiminta käynnistyi. Kartoituksessa selvisi, että oppilaat ovat tyytyväisiä ruokailun ajankohtaan, ruoan ulkonäköön ja maistuvuuteen. Parannettavaa löytyi käytöstavoista ruokailun aikana ja ruokailutilan meluisuudesta. Palautteen anto ruokailusta koetaan myös puutteelliseksi ja oppilaat kokevat, ettei heille kerrota tarpeeksi kouluruokailun suunnittelusta, valmistuksesta ja raaka-aineista. Näihin asioihin mapet pohtivat ratkaisuja ensi lukuvuotta varten. 8.-luokkalaiset vierailivat kaatopaikalla ja kierrätyskeskuksessa huhtikuussa. Lisäksi yläkoulussa päätimme panostaa koulun viihtyvyyteen ja yhteisöllisyyteen idättämällä yhdessä rairuohoa koulun ikkunlaudoille ja tekemällä kukkaistutuksia koulun pihoille. Kuvataidetunneilla askarreltiin kierrätysmateriaaleista pääsiäiskoristeita kyseisiin istutuksiin. Pääsiäisviikolla oppilaskunnanhallitus piti ekoteemaista kahvilaa, jossa myytiin mm. Reilun kaupan tuotteita. Kahvilan tuotolla ostetaan yläkouluun kekeilyä edistäviä tarvikkeita, tai jos sopiva kestävää kehitystä edistävä hyväntekeväisyyskohde löytyy, lahjoitetaan rahat sinne. Leo Autere 7A Anastasia Torhamo 8B_

9


Itsenäisyyspäivän juhla 9. luokat juhlivat Suomen 99 -vuotista itsenäisyyttä koulussamme perinteiseen tapaan juhlavilla tanssiaisilla. Juhlallisuudet järjestettiin koulun salissa maanantaina 5. päivä joulukuuta. Juhlaan pukeuduttiin asiaan kuuluvalla arvokkuudella, saliin saapui yleisön seistessä lippu ja lopuksi tanssittiin ahkerasti harjoiteltuja tansseja. Tunnelma juhlissa oli arvokas ja Suomen itsenäisyyttä kunnioittava. 7.-8.-luokkien juhlassa oli aiheena ilmastonmuutos.

Itsenäisyyspäivän ilmastonmuutosruno Katso ympärillesi, meidän kaunista Suomea sinistä ja valkoista, on kaikki kuin taivaista. On tää lumi, joka sulaa, mut sataa pian uudestaan on metsät hienoimmat ylväimmät ja kauneimmat ja ei järviä voi unohtaa kun ollaan tuhannen sellasen maa. Mutta ootko huomannut, on kaikki muuttumassa jo. Talvet lämmenneet. ”Eiks se kivaa o?” No ei! Etkö huomannut, et kun jäätiköt sulaa? Juu on vähän lämmintä, mut jääkarhuil on pulaa ja kaikkial muual maailmas. Ei tää planeetta nyt tykkää, kun joka paikkaan luonnonkatastrofeja lykkää. Mieti tulevaisuutta se ei ehkä oo niin kaunista Tässä on sulle ihan pieni kuvitelma: Valvon taas ja mietin siirtoa seuraavaa. Mietteitä en vältellä voi ja se minua satuttaa. Pystyn jo aavistamaan, mikä täällä varjostaa. Valoa ei kai enää kirkkaaksi saa. Kaikki vaan on tummaa, puuduttavaa ei meillä enää oo, kun kesät ja jatkuvat sateet. Aurinkokin sumunen

ja siitä ei näy kuin pieni palanen. Ei oo enää kirkkai vesii tai puhtait taivait. Ne kaikki on mustunu, pois kuivunu. Kun muualta elintila on loppunu, tuhannet linnut tänne Pohjolaan on lentäny. Myös ihmisvirrat lisääntyny, ja täältäkin luonnonvarat ehtynyt. Kaduilla tungos on ja mieles pimeys loputon. Toivoisin et kaikki tulis muuttumaan ja takas kauniiks palaamaan. Mutta, hei! Älä lannistu! Ei aika ihan vielä ole loppunut. Voidaan pysäyttää muutos tää. Ei ole liian myöhäistä. Meidän vaan täytyy vaikuttaa, vaik se olis vaikeaa. Tehdään pieniä tekoja kyllä siitäkin on apua. Täytyy puhua ja saada äänemme kuulumaan, vaikka tuntuis siltä, ettei se paljon auttaiskaan. Ei toimita huomenna, toimitaan nyt! Ja toimitaan yhdessä! Maapallo parannetaan ryhmässä. Yhdessä kasvatetaan vihreät metsät ja tulevaisuudessakin vietetään kauniit kesät. Ei tän talven lumet ole meidän viimeiset ja vielä tuhannen vuoden päästä on taivaat siniset! Evelin Perttu ja Vilhelm Vähäsilta, 8b

Evelin Perttu ja Vilhelm Vähäsilta esittivät 7.-8.-luokkien ilmastonmuutosaiheisessa juhlassa yhdessä kirjoittamansa runon.

10


Kerhotoiminta K

erhotoiminta oli jälleen vilkasta kuluneena lukuvuotena. Kerhoja tarjottiin kaikille luokka-asteille. Alakoulun pienimmillä oppilailla oli koko lukuvuoden ajan mahdollista osallistua puuhakerhoon, jossa leikittiin ja pelattiin, tutustuttiin kirjallisuuteen, tehtiin kuvataidetta, käytettiin tietotekniikkaa, tutustuttiin eri kieliin, askarreltiin, leivottiin ja kokkailtiin. Syyslukukaudella pienten kuvataidekerhossa tutustuttiin erilaisiin tekniikoihin ja tehtiin kuvia syksyisistä asioista. Liikkuva koulu-kerhossa oli monipuolista liikuntaa koko lukuvuoden ajan sekä pienille että isoille oppilaille.

Isommille oppilaille oli tarjolla myös koodauskerho sekä Aboa Vetus & Ars Novan järjestämä arkeologia- ja taidekerho. Kevätlukukaudella helmikuussa starttasi 3.-4.-luokkalaisten kuvataidekerho ylä-

Koodauskerho Puuhakerho Arkeologia- ja taidekerho

Liikkuva koulu Kuvataidekerho Shakkikerho

Liikuntakerho

koulun tiloissa. Jo itse valoisa ja tilava kuvataideluokka oli kerholaisille elämys. Kevään aikana kerhossa kokeiltiin erilaisia tekniikoita ja materiaaleja hiilipiirustuksesta peitevärimaalaukseen. Mieleisimmäksi ja ehkä jännittävimmäksi tehtäväksi muodostui kuitenkin oman paperinaamion teko sanomalehdestä ja liisteristä. Toinen kevätlukukauden uutuuskerhoista oli shakkikerho, jossa kehitettiin kerholaisten loogista ajattelua tämän strategisen lautapelin avulla.

11


Yläkoulun kuvataidevuosi: pelihahmoja ja taidenäyttelyitä 7A ja 7C osallistuivat tänä lukuvuonna eTapIt100hankkeeseen, jonka päämääränä oli luoda oma opetuspeli. Hanke oli osa suurta kansainvälistä HundrED hanketta, joka etsii uusia opetusinnovaatioita. Leimu Laine 7C Kuvataidetunneilla oppilaat keskittyivät pelien visuaaliseen puoleen, eli pelihahmojen ja -taustojen suunnitteluun ja toteuttamiseen yksilö- tai ryhmätöinä. Siinä sivussa syntyivät myös pelitarinat.

nen toteutettiin matematiikan tunnilla kevätlukukaudella, ja osa oppilaista teki myös käsitöissä pelihahmostaan maskotin. Oppilaat osallistuivat huhtikuussa valmiilla hahmoillaan pelikilpailuun Tuubissa.

Keväällä rehtori ja koulusihteeri toimeksiantoivat kisan koulun vuosikertomuksen kansikuvasta. Aiheena oli Suomi 100 vuotta. Kisa poiki monta upeaa ja kekseliästä teosta, joissa monissa toistui ainutlaatuinen luontomme ja sisukas luonteemme. Kisan voitti Anastasia Torhamo 8B-luokalta, ja voittajateoksen näettekin kannessa. Palkinnoksi nuori taiteilija sai taidetarvikkeita.

Aliisa Tintunen 7C

Projekti lähti liikkeelle elokuun lopussa, jolloin oppilaat jakautuivat ryhmiin ja alkoivat suunnitella oman pelinsä ideaa ja hahmoja. Syyskuussa luokassa vieraili Darja Supercellistä ja Rammin’ Speedistä Startseva 7C tuttu peliasiantuntija Janne Kodisoja kertomassa pelisuunnittelijan ammatista. Oppilaat saivat esitellä omat peli-ideansa ja hahmoluonnoksensa Jannelle, joka antoikin asiantuntevaa ja kannustavaa palautetta oppilaille. Lokakuussa hahmopiirrokset muutettiin Maarit Savolaisen avustuksella vektorigrafiikaksi InkScapella ja väritettiin tietokoneella. Itse pelien koodaamiIda Leppänen 7A

12

Kuvataideryhmät vierailivat vuoden aikana ahkerasti Turun museoiden näyttelyissä. Wäinö Aaltosen museossa peilattiin Suomen itsenäisyyden aikaa itse nimikkotaitelijan taiteen kautta. 7.-luokkalaiset kävivät Turun taidemuseossa katsastamassa Elina Brotheruksen kokoelmanäyttelyn. Toukokuussa valinnaisen kuvataiteen ryhmät pääsivät taidematkalle Helsinkiin: Ateneumissa ihasteltiin Kultakauden kuuluisimpia taideteoksia ja vastapainoksi tutustuttiin myös ajankohtaiseen nykytaiteeseen.


Vanhan ajan koulupäivä

M

aaliskuun alussa yläkoulussa järjestettiin vanhan ajan koulupäivä. Opettajat ja moni oppilaista oli pukeutunut 1900-luvun alkupuolen muodin mukaisesti. Koulun juhlasalissa järjestettiin päivänavaus, jossa oppilaat seisten kuuntelivat eläkkeellä olevan apulaisrehtori Anneli Leppäsen muistoja hänen omalta kouluajaltaan Puolalan koulussa. Koulupäivä aloitettiin käsien tarkistuksella. Opettajia ja muuta koulun henkilökuntaa teititeltiin koko päivä. Kun oppitunnilla vastattiin opettajan kysymyksiin, noustiin seisomaan. Osa oppilaista kävi myöskin luokan nurkassa kokeilemassa, miltä vanhan ajan koulun kurinpitokeino tuntui. Luokkien siisteydestä vastasivat päivän aikana järjestäjät. Lounaaksi vanhan ajan koulupäivänä tarjottiin puuroa. Koulussa oli myös vanhojen tavaroiden näyttelyitä, joissa oli esillä mm. leluja, soittimia ja kotitalouteen liittyviä esineitä.

Kuva: Anna-Liisa Markkula

13


Lähikoululuokat

A

loitimme lukuvuoden perinteeksi muodostuneella vanhempainyhdistyksen järjestämällä pihatapahtumalla syyskuussa. Lämpimän illan aikana nautittiin buffetin herkkuja, kisailtiin leikkimielisesti ja tutustuttiin toisiin perheisiin ja opettajiin. Iloisten lasten ja aikuisten riemu päättyi vasta auringonlaskun jälkeen. Lokakuussa A-luokat lähtivät yhteiselle vanhempainyhdistyksen kustantamalle syysretkelle Kaarinan Harvaluotoon. Kauniin syyspäivän aikana eri toimintapisteissä leikittiin, pelattiin, taiteiltiin ja tutkittiin luontoa. Retken ehdoton kohokohta oli tietysti hetki jolloin eväsreput aukenivat. Maaliskuussa järjestettiin a-luokkien yhteistyönä pääsiäismyyjäiset. Luokkien oppilaat toivat myyjäisiin arpajaisvoittoja, viidesluokkalaiset huolehtiessa arpajaismyynnistä. Kuudesluokkalaiset olivat leiponeet omatoimisesti ja vanhempien avustuksella pöydät täyteen maittavia. Vanhempainyhdistys oli korvaamattomana apuna järjestelyissä. Toukokuun 9. päivänä vietettiin vuosien aikana suosituksi tullut Estradi kutsuu-päivä. Päivän aikana jokainen halukas oppilas sai olla vuorollaan tähti, ja voittaa itsensä lavalla. Innostunut yleisön palkitsi esiintyjät raikuvilla suosionosoituksilla.

14

Vuoden aikana a-luokat kukin vuorollaan pitivät koko koululle yhteisiä aamunavauksia suomalaisista merkkihenkilöistä ja juhlapäivistä. Tällä tavoin pyrimme vaalimaan ja tekemään tutuksi suomalaista kulttuuriperinnettä. Kummitoiminta jatkui läpi vuoden isojen ja pienten oppilaiden välillä.


Englannin kieliluokat Alakoulun luokat 3b-luokassa vieraili elokuussa 2017 japanilainen oppilasryhmä huoltajineen. Yuto, Mishun, Yiuka, Kosuke ja Hiyoriko opettivat oppilaille mm. kalligrafiaa, solmintaa, origamia ja japanilaisia hyrräleikkejä. Saimme myös osallistua japanilaiseen teeseremoniaan. Me leikimme heidän kanssaan välitunneilla. Varsinkin pojat olivat innokkaita jalkapallon pelaajia.

Yläkoulun luokat Tänä vuonna yläkoulun englannin kieliluokat ovat jatkaneet opiskelua globaali-ilmiöihin liittyvistä aiheista mm. ilmaston lämpeneminen, koulutus, oma yhteisö ja yhteisöt ympäri maailmaa, maailman rauha ja erityisesti ihmisoikeudet. Käyttämässämme aineistossa on monipuolisesti tehtäviä kirjoittamisen, lukemisen ja puhumisen harjoitteluun sekä runsaasti mahdollisuuksia käyttää teknologiaa oppimisen avuksi. Lukuvuonna 2016–2017 järjestettiin kaksi kaikkia Puolalan kieliluokkia yhdistävää tapahtumaa. Syksyllä kaikki 8.-luokalla kieliluokkaoppilaat osallistuivat tietokilpailuun. Oppilaat jaettiin sekajoukkueisiin, jossa oli yksi oppilas venäjän, saksan ja englannin kieliluokilta. Yhdessä he kisailivat siitä, kenellä oli eniten tietoa kielikohdemaista. Tietovisa tehtiin Kahootilla. Voittajille jaettiin karkkeja. Keväällä järjestettiin toinen samankaltainen tapahtuma, jossa 7.-luokalla olevat kieliluokkalaiset tekivät ”matkailuvideon” Turusta. Videoissa näytettiin erilaisia nähtävyyksiä Turussa, ja esitettiin erilaisia matkailuun liittyviä sanoja ja ilmaisuja. Videot näytettiin yhteisessä tapahtumassa, jossa oppilaat katsoivat jokaisen kieliluokan videota. Sen jälkeen testattiin Kahootin avulla, kuinka paljon kukin sekajoukkue oli oppinut videoissa olevista kielistä. Voittajajoukkue sai karkkipalkinnon.

8.-luokalla toteutettiin järjestyksessä jo kuudes oppilasvaihto hollantilaisen partnerikoulumme Pontes Lyceumin kanssa. 8b-luokka vietti lokakuun alussa viikon Zeelandin maakunnassa pienessä ja idyllisessä Goesin kaupungissa. Matkalla oppilaat kuvasivat iPadeilla aineistoa, josta koostettiin blogi syyslukukauden aikana Project Holland-kerhossa, https://blog.edu.turku.fi/puolalaholland. Kevään kerhossa käsikirjoitettiin, kuvattiin ja editoitiin mainosvideoita, joiden avulla hollantilaiset oppilaat ja opettajat huhtikuussa tutustuivat Turun nähtävyyksiin.

www.kieliluokat.fi 15


Englannin kieliluokat Opintomatka

www.kieliluokat.fi

Goes, Hollanti 1.10.-7.10.2016 Lokakuun alussa Puolalan koulun englannin kieliluokan 8b:n oppilaat vierailivat hollantilaisessa ystävyyskoulussamme Zeelandin maakunnassa Goesin pienessä ja idyllisessä kaupungissa. Oppilaat asuivat perheissä ja pääsivät näkemään hollantilaista arkea ja koulunkäyntiä. Teimme yhdessä energiaprojektia, jonka yhteydessä vierailimme radioaktiivisen jätteen varastointilaitoksessa COVRAssa. Tutustuimme myös Alankomaille tärkeän Delta-projektin täydentäneeseen Neeltje Jansin tulvapatoon, simpukan- ja ostereiden viljelyyn Yerseken merenrantakylässä sekä yritykseen, joka valmistaa perinteisellä menetelmällä puukenkiä. Lisäksi katselimme nähtävyyksiä Goesin kaupungissa ja opettelimme paritansseja tanssistudiolla. Amsterdamissa osallistuimme Anne Frankin talossa työpajaan ja kanava-ajelulla katselimme kaupungin kaunista arkkitehtuuria.

8b tutustumassa COVRAan, joka pystyy varastoimaan Alankomaissa seuraavan sadan vuoden aikana syntyvän radioaktiivisen jättn.

Voimamies Vinski kokeilee COVRAssa paljonko yksi jätetynnyri suojakuorineen painaa.

Yersekessä viljellään, jalostetaan ja myydään simpukoita, ostereita ja hummereita. Fysiikan luokassa 8b teki tasapainokokeita.

16


Hollanti-projekti

http://www.kieliluokat.fi/

Puolalan koulun englannin kieliluokat tekevät yhteistyötä hollantilaisen Goesin pikkukaupungissa sijaitsevan Pontes Lyceumin kanssa http:// www.pontes.nl.

syksyn ja alkuvuoden Hollantiprojektikerhossa. Nämä matkamuistiinpanot voi lukea blogista: https://blog.edu.turku.fi/ puolalaholland/

Tämän lukuvuoden aikana toteutui jo kuudes 8.luokkalaisten oppilasvaihto, joka on vakiintunut osa opiskelua englannin kieliluokalla. Yhteydenpito toisiin eurooppalaisiin nuoriin edistää monikulttuurisuutta käytännössä, opettaa kansainvälisyyttä ja parantaa oppilaiden käytännön kielitaitoa, kun heille tarjoutuu autenttinen mahdollisuus kommunikoida englanniksi.

Kevään Hollanti-projektitunneilla oppilaat käsikirjoittivat, kuvasivat ja leikkasivat turkulaisista nähtävyyksistä iPadeilla mainosvideoita, joiden avulla hollantilaiset tutustutettiin suomalaiseen kulttuuriin ja paikallisiin nähtävyyksiin heidän vieraillessaan toukokuussa Turussa.

Hollanti-yhteistyömme sisältää aina projektin, jota työstetään lukuvuoden ajan. Vierailumme Goesissa lokakuun alussa käynnisti lukuvuoden 2016–2017 mediaprojektityöskentelyn. Viikon opintomatkalla oppilaat kuvasivat ryhmissä matkapäiväkirja-aineistoa, joita on työstetty iPadeillä

Turun linnan ja Aboa Vetuksen lisäksi hollantilaiset nuoret pääsivät saunomaan ja uimaan Luonnonmaalle, kiipeilemään Flowparkiin, tutustuaan Olkiluodon ydinvoimalaan, näkemään Helsinkiä, opettelemaan animaation tekemistä ja tietysti tutustumaan suomalaiseen elämänmenoon perheissä.

8b ja hollantilaiset saunoivat ja uivat Luonnonmaalla jääkylmässä meressä. Välillä paistoi aurinko, välillä satoi lunta. Onneksi grillinuotiolla oli lämmin tunnelma!

17


Saksan kieliluokat Alakoulun saksanluokat starttasivat uuteen lukuvuoteen syyskuisella grilli-illalla, jota vietettiin viehättävässä Torninkadun koulumiljöössä yhdessä vanhempien ja kannatusyhdistyksen kanssa.

www.kieliluokat.fi

Helmikuussa riehaannuimme jälleen juhlimaan laskiaista karnevaalilla ja oppilaiden omilla huimilla ohjelmanumeroilla. Tarjolla oli yhteistanssia, musiikkiesityksiä ja näytelmiä.

Syys-lokakuun vaihteessa saimme kouluumme vierailemaan kirjailija Päivi Honkakosken, joka johdatti meidät suomalaisen prinsessa Ebban tarunhohtoiseen maailmaan ja elämään 1800luvun lopun Saksassa. Hänen vierailustaan jäi kouluumme muistoksi muutama kiehtova Prinsessa Ebba-kirja. Turun Kirjamessut inspiroivat luokkiamme järjestämään lokakuussa saksanluokkien omat kirjamessut, joilla tutustuimme saksankieliseen lasten- ja nuortenkirjallisuuteen ja vietimme kiireettömiä lukuhetkiä. Jotkut luokistamme kävivät myös Logomossa katsomassa saksalaista Sputnik-elokuvaa osana kirjamessujen tarjontaa.

Lumen yllätettyä iloisesti kaupunkimme olemme olleet helmikuussa koulutyön ohella myös pulkkamäessä Puolalanpuistossa kummiluokkiemme kanssa.

Marraskuussa toimme valoa ja lähimmäisenrakkauden ajatusta kouluumme perinteisellä Martinpäivän kulkueella. Kulkueen jälkeen jaoimme Pyhän Martin päivän tapojen mukaisesti Brezelrinkelit keskenämme.

18

Maalis-huhtikuussa saksanluokillamme oli harjoittelemassa saksalainen opiskelija Simon Hertel. Huhtikuussa 5.-9.-luokkalaiset osallistuivat Suurlähetystön järjestämille luennoille, joiden aiheina olivat esim. Feste in Deutschland ja Reformation 500. Saksanluokat osallistuivat muiden turkulaisten kieliluokkien kanssa 11.4. Kielikarnevaalitapahtumaan, joka on osa Kielivirta-hanketta.


Saksanluokilla Kielivirta-hankkeeseen kului myös kielenelävöittäjän lisätunteja kaikille alakoulun luokille ja myös uusien materiaalien hankkimista. Yläkoulun saksan kieliluokkalaiset ovat jälleen lukuvuonna 2016-2017 osallistuneet oppilasvaihtoon saksalaisen, Cellen-kaupungissa sijaitsevan Hermann-Billung-Gymnasium-koulun kanssa. Maaliskuussa 2017 suoritettiin Puolalan koulussa viidettä kertaa deutsches Sprachdiplom I –kielitutkinto. Tavallisen kielenelävöityksen lisäksi saksankielen oppitunteja elävöittivät ulkomaalaiset harjoittelijat. Juhlavuodet Suomi 100 ja reformaatio 500 vuotta olivat eri muodoissa osana opetusta.

Myös saksan luokilla on pidetty kevätlukukaudella ylimääräisiä kielentunteja kerhoperiaatteella. Tunnit pitää saksan luokkien kielenelävöittäjä Anke Michler-Jantunen. Tähän mennessä tunteja ovat hyödyntäneet luokat 4-6, mutta loppukeväästä mahdollisuus lisätunteihin varmasti tarjoutuu myös luokille 1-3.

19


Suomalais-venäläiset kieliluokat S

uomalais-venäläiset luokkien lukuvuoteen on taas mahtunut paljon mukavia tapahtumia: ensimmäisen kellonsoiton juhla, Privet-disko, venäjänkielinen taidetyöpaja sekä Pakkasukkojuhla. Kevätlukukaudella järjestettiin uudenlaista toimintaa, kun kaikki suomalaisvenäläisten luokkien oppilaat osallistuivat venäjänkielisiin draamatyöpajoihin venäläisen näyttelijän johdolla.

Oppilasvaihto jatkui entiseen tapaan. Pietarista kouluista 204 ja 227 kävi oppilasryhmä Turussa helmikuussa. Pietarilaiset asuivat vierailunsa aikana perinteisesti Turussa venäjää opiskelevien oppilaitten perheissä.

Vastavierailulle Pietariin yläkoululaiset lähtivät yhdessä lukiolaisten kanssa 22.4.-26.4. Vierailun aikana tutustuttiin venäläisiin ikätovereihin ja venäläiseen kouluun 204, vierailtiin Venäläisessä museossa ja käytiin Mariinskiteatterin baletissa.

Alakoulun oppilaat matkustivat yhdessä huoltajiensa kanssa ja kävivät Nukketeatterissa, Heurekan tapaisessa tutkimusmuseossa nimeltä LabirintUM ja koko Venäjän pienoismallissa, Grandmaket Rossijassa.

Lumihiutaletyttö Emilia Pakkanen Pakkasukkojuhlassa.

www.kieliluokat.fi

20


http://blog.edu.turku.fi/puolalanvenaja

Matkalla Pietarissa lukiolaisten kanssa.

Venäjä-kerho

Pietarilaisten oppilaiden vierailu, oppilaat oppivat soittamaan kanteletta.

21


Turun Kielivirta T

urun Kielivirta – hanke on Turun sivistystoimen kaksikielisen opetuksen kehittämishanke, jota Opetushallitus rahoittaa. Kieliluokkia Turussa toimii Puolalan lisäksi Luostarivuoren, Wäinö Aaltosen, Vähä-Heikkilän ja Topeliuksen kouluissa. Kieliluokkalaisia on yhteensä lähes 1200. Turun kaupungin ki2eliluokka- ja kielikylpykielinä ovat englanti, saksa, ranska, ruotsi ja venäjä. Kielivirtahankkeen tavoitteena on muodostaa kieliluokkaopetuksen verkosto, järjestää opettajille koulutusta sekä tarjota oppilaille monikielistä kulttuuri- ja harrastetoimintaa sekä innostaa vieraiden kielten opiskeluun Turussa.

toiltiin vaahtokarkkimassasta lumiukkoja, jotka koristeltiin sokerimassahatulla ja porkkananenällä. Lisäksi 8b osallistui toukokuussa Gerry Mackenin animaatiotyöpajaan, jonka aiheina olivat Suomi 100 vuotta ja 2. maailmansodan tapahtumat. Historiaa välähdyksinä elävöittävät ryhmätyöt toteutettiin iPadeilla.

Englannin kieliluokkien 1.-3. luokan oppilaat ovat osallistuneet amerikkalaisen Chris Keithin ohjauksessa English Clubiin, jonka teemana ovat olleet leikit, pelit ja toiminnallinen kielenoppiminen, esim. clapping games. Yläkoulun englannin kieliluokkalaisten syyslukukausi huipentui jouluisiin vaahtokarkkityöpajoihin Pink Vanilla-kahvilassa. Yhdysvalloista muuttaneen Granger Simmonsin ohjauksessa muo-

Syksyllä suomalais-venäläisten luokkien yläkoululaiset kävivät Wäinö Aaltosen museossa tutustumassa Pietarista tuotuun näyttelyyn ”Taide, uskonto, valta”, jonka jälkeen he kirjoittivat aineet näyttelyesineistä. Alakoulussa järjestettiin perinteinen Uuden Vuoden juhla venäläiseen tapaan, jonka ohjelmaan saatiin Kielivirta-hankkeen rahoituksella hieno Taikuriesitys.

Turun kieliluokkien ysit toimivat Kielikarnevaaleissa Seppo -ohjelman tuomareina ja ohjaajina

22

Alakoulun saksan luokilla on pidetty kevätlukukaudella ylimääräisiä kielentunteja kerhoperiaatteella 1. – 6. luokan oppilaille. Tunnit on ohjannut saksan luokkien kielenelävöittäjä Anke Michler-Janhunen.


Los geht’s! 3c:n saksan kieliluokkalaiset valmiina Kielikarnevaalitehtäviin

K

eväällä kaikki suomalais-venäläiset luokat osallistuivat draamapajoihin, jotka piti venäjänkielinen ammattinäyttelijä Elena Belskaja. Pajoissa oppilaat harjoittivat leikkien kautta muistia ja mielikuvitusta sekä oppivat sanastoa, venäläisiä runoja ja sanontoja.

Kaikki koulumme kieliluokkalaiset osallistuivat Kielikarnevaali-tapahtumaan Turun messukeskuksessa 11.4. yhdessä muiden Turun kieliluokkalaisten kanssa. Päivän aikana 1.- 3.- luokan oppilaille oli tarjolla toiminnallista kieliin tutustumista ja 4. – 8. luokkalaiset osallistuivat suureen kieliaiheiseen virtuaaliseikkailuun Seppo.io – oppimisalustalla. 9. -luokan oppilaat toimivat Seppo-kielipelin tuomareina. Koko karnevaaliväki kokoontui yhteen tutustumaan videoiden avulla Turun laajaan kieliluokkalaisten verkostoon ja kuuntelemaan Felix Zengerin beatbox-esitystä. Kuva: Linda Aarnio

Lisätietoa Kielivirta-hankkeesta: https://blog.edu.turku.fi/kielivirta

Kielikarnevaalitapahtumaan osallistuneet 1200 kieliluokkalaista täyttivät Turun Messukeskuksen auditorion

23


Musiikkiluokat

Yläkoulun musiikki

Seitsemännet luokat viettivät musiikkileirikoulunsa syyskuun lopulla Heinänokassa. Leirin satoa kuultiin mm. koulun itsenäisyyspäiväjuhlassa, jossa seitsemänsien luokkien kuoro esiintyi. Yhdeksänsien luokkien tanssiaisia säesti tänä vuonna lukiolaisbändi Otso Kauniskankaan ja Anna-Mikaela Mellasen luotsaamina.

”Seimen äärellä” –joulukonsertti tapahtui Mikaelin kirkossa joulukuussa. Tunnelma lukion kanssa yhteisessä konsertissa oli innostunut ja lumoava. Joulun aikaan seitsemänsien ja kahdeksansien luokkien Tiernapoika- ja Lucia-ryhmät valloittivat kaupungin runsaslukuisilla esiintymisillään. Musiikkilukion orkesterissa Concentus Aboensis on soittanut monia yläkoululaisia. Orkesteri esiintyi syksyllä mm. Katedralskolan ja Suomen koululaitos 740-vuotta – tapahtumassa konserttitalossa. Keväällä orkesteri piti oman konsertin Betel-kirkossa. Yhdeksänsien luokkien musikaali "Narnia” oli menestys! Musikaalin ohjasi Susanna Nera, musiikista vastasi Anni Susi ja visuaalisuudesta Milla-Mari Naukkarinen-Nurmi. Kahdeksannet luokat vierailivat helmikuussa Kansallisoopperassa katsomassa Bizet´n Carmenia. Yksi kevään produktioista oli myös uuden joululevyn äänittäminen. Koulussamme vieraili kevätlukukauden aikana neljä kuoroa! Ensimmäisinä maaliskuiset vieraat Italian Ceccanosta. Seuraavina Copenhagen Girls Choir Tanskasta. Heti perään saimme vieraita Unkarista Szegedistä – Tömörkény István Gimnánazium -koulun tyttökuoron. Viimeisenä toukokuiset vieraat Saksan Versmoldista - Christophorus-Jugendkammerchorin. Kukin kuoroista piti konserttin meillä koulussa ja Turun eri kirkoissa. Myös omat kuoromme esiintyivät näissä konserteissa: seitsemänsien musiikkiluokkien kuoro Timo Lehtovaaran johdolla italialaisten kanssa ja kahdeksansien kuoro Kari Jantusen kanssa unkarilaisten konsertissa. 24


Toukokuussa yhdeksänsien luokkien kuoro Canticum teki kuoromatkan Århusiin sekä Köpenhaminaan Copenhagen Girls Choirin vieraiksi Anni Suden johdolla. Toukokuussa kaikki yläkoulun ja lukion kokoonpanot esiintyivät Gaalakonsertissa Logomossa. Tunnelma oli katossa! Kuun lopulla kuuntelimme vielä taitavia bändejä Wimmassa järjestetyssä bändikatselmuksessa.

Alakoulun musiikki Musiikkiluokkien vuosi oli jälleen tapahtumarikas ja mielenkiintoinen sisältäen jälleen kerran paljon yhteistyötä monien innostavien tahojen kanssa. Lämmin kiitos kaikille! Heti syyskauden alussa Cantitare leireili Heinänokassa 8.9., Piccolo vasta syysloman jälkeen 18.10. Leireillä valmisteltiin joulun konserttia, vietettiin mukavaa aikaa yhdessä ja nautittiin ympäröivästä luonnosta. Syksyn alussa kuudes luokka esitti musiikkinäytelmän Onneli ja Anneli. Käsikirjoittaminen ja suunnittelu oli aloitettu jo keväällä. 11.10. vietettiin koululla Soiton ja laulun iltaa. Sali oli täynnä eri-ikäisiä perheenjäseniä. Yleisö sai nauttia luokkien esityksistä ja laulaa yhteislauluja. Perinteinen joulukonsertti Kynttilän valossa viritti kuorolaiset ja vanhemmat joulutunnelmaan Tuomiokirkossa 29.11. Joulun jälkeen neloset ja viitoset esittivät nukketeatteria. Nuket, tarina, tehosteet ja musiikit olivat itse suunniteltuja. Nukkeja ja kulisseja tehtiin ahkerasti myös käsityönopettaja Johanna Säilän vetämässä nukketeatterikerhossa.

Viidesluokkalaiset aloittivat vielä ennen joulua uuden produktion harjoitukset. Marko Aution säveltämä ooppera Logicomix keräsi yhteen 80 eri-ikäistä esiintyjää Puolalan koulusta, Puolalanmäen musiikkilukiosta, Turun Konservatoriosta ja Turun AMK:sta. Kyseessä oli mielenkiintoinen yhteistyöprojekti, joka huipentui 10.3. maailmanensi-iltaan Sigyn-salissa. Oopperan ohjasi Maiju Sallas, ja libretto oli Jukka Aaltosen. Tämän produktion kanssa lomittain valmistauduttiin jo kevätkonserttiin. Valmisteltiin AnnaMari Kähärän Yökyöpelit-lauluja. Harjoittelemassa käytiin myös Heinänokassa; Piccolot 21.3. ja Cantitare 30.3. Raija Lehmussaari aloitti koreografioiden tekemisen huhtikuun alussa ja vanhempien orkesteri kokoontui myös huhtikuussa miettimään sovituksiaan. Konsertit olivat 17. ja 18. toukokuuta tutussa Sigyn-salissa. Valot suunnitteli ja toteutti Janne Auvinen ja Musiikkituki hoiti monenlaisia järjestelyjä. Kuutoset äänittivät jälleen kevään aikana Timo Lehtovaaran johdolla S-talon studiossa Jukka Salmisen lauluja uutta sähköistä oppimateriaalia varten.

Kuvat ovat Logicomix-oopperasta

25


Liikkuva koulu V

altakunnallinen kärkihanke Liikkuva koulu starttasi myös meidän koulussamme tänä lukuvuonna. Syyskuussa koulussa järjestettiin juoksukoulu, jota vetivät kuudennen luokan jänikset. Oppilaat innostuivat kiertämään koulun pihalle tehtyä juoksureittiä välituntisin ja tunneillakin. Reippaimmat saivatkin juostua kuukauden aikana puolimaratonin. Syyskauden ajan koulussamme oli liikuntaneuvojaharjoittelijana Eveliina Savimäki. Hän piti luokille toiminnallisia liikuntahetkiä integroituna oppitunteihin. Kuudesluokkalaiset järjestivät ulkona Välkkis-toimintaa. Lokakuussa viikon ajan välitunneilla oli mahdollisuus osallistua Pokemon Go- Puolala Gorataan. Oppilaat saivat etsiä Pokemoneja kuudesluokkalaisten piilottamista pöntöistä. Marraskuussa liikuntaneuvojaharjoittelija piti ekaluokkalaisille liikuntasalissa sisäliikuntavälitunteja. Välitunnit olivat kaikille erittäin mieluisia. Joulukuussa koulun käytävillä oli mahdollisuus osallistua tonttusuunnistukseen. Tammikuussa järjestettiin välinemessut. Päivän aikana luokat kiersivät salissa innostuneina kokeilemassa uusia Liikkuva koulu-

26

hankerahoilla hankittuja välineitä. Välineitä tilattiin oppilaiden toiveiden ja ehdotusten pohjalta. Jokaiseen kerrokseen saatiin myös omat liikuntavälinekärryt. Välineiden avulla luokissa voitiin toteuttaa toiminnallista oppimista ja liikuntatuokioita. Helmikuussa järjestettiin luokkatasojen väliset Puolala Golf-kisat koulun käytävillä. Maaliskuussa tanssiopettaja ja tanssikummi vierailivat koululla kahden päivän ajan pitämässä tanssiopetusta ja luovaa liikuntaa integroituna oppitunteihin.Huhtikuussa järjestettiin jälleen suosittu juoksukoulu koulun pihalla kahden viikon mittaisena.Toukokuussa kisailtiin luokkatasoittain Puolalan viestimestaruuksista. Voittajat pääsivät edustamaan koulua koulujen välisiin viestikarnevaaleihin. Koko vuoden aikana luokissa liikuttiin aiempia vuosia enemmän. Huomiota kiinnitettiin erityisesti istumajaksojen katkaisemiseen. Luokilla oli myös mahdollisuus osallistua erilaisiin lajikokeiluihin mm. taekwondoon ja futsaliin. Vuoden kokeilujen pohjalta koululle laadittiin oma Liikkuvan koulun toimintasuunnitelma.


HundrED - 100 koulua -hanke

U

sea luokka koulustamme on osallistunut Hundred100 koulua -koodaushankkeen pelien kehittämiseen ja opetukseen. Scratchalusta on tullut tutuksi ja oppimisen ilo on ollut suuri! Luokkien pelejä voi käydä ihailemassa Tuubissa. http://tuubi.edu.turku.fi/koulut/ puolalan-koulu

Maskotteja / pelihahmoja HundrED-hankkeen alla koodattuihin peleihin ja niiden pelimaailmoihin.

Rubert, Oona Suomio 7a

Turku ja Puolalan koulu ovat mukana HundrED 100 - koulua -hankkeessa. Tässä hankkeessa oppilaat ideoivat ja toteuttavat pieniä pelejä ja pelihahmoja monialaisena oppimiskokonaisuutena. Hankkeeseen ja sen kilpailuihin voi kuitenkin osallistua vaikkapa vain yhdenkin oppiaineen puitteissa. Lukuvuoden päätteeksi järjestetään pelifestarit, missä oppilaat voivat näin esitellä pelejään ja pelihahmojaan yhdessä mm. Supercellin kanssa. HundrED on osa Suomen itsenäisyyden 100vuotisjuhlavuoden ohjelmaa vuonna 2017 ja sen viralliset yhteistyökumppanit ovat OP, DNA, Supercell ja Teknologiateollisuuden 100vuotissäätiö. https://hundred.fi/fi https://www.facebook.com/100koulua

Lissu ja Pallominati Jenny Mutta ja Fia Marjanen 7c

Kettu, Maria Marenkova 7c

27


NPDL, monialainen oppiminen Gropuwork roles

Puolalan koulussa toteutettiin lukuvuonna 2016–2017 kaksi uuden opetussuunnitelman mukaista monialaista oppimiskokonaisuutta: lokakuussa - Turku kotikaupunkini ja maaliskuussa - Suomi 100 vuotta sitten. Suomi 100 vuotta sitten- teemassa vietimme koko yhtenäiskoulun Vanhan ajan koulupäivää. Saimme vieraaksemme myös mukavia vieraita, eläkeläisopettajiamme, kertomaan koulusta ennen vanhaan. Osallistuimme myös vanhan ajan aamunavaukseen. Molemmissa oppimiskokonaisuuksissa keskityttiin alakoulussa ryhmätyötaitojen arviointiin NPDLmenetelmää käyttäen. Taitojen arviointia avattiin luokissa 1-6, ikätasolle sopivasti esimerkein ja keskustelemalla ja lopulta jokainen oppilas teki itsearviointia taidoistaan ryhmätyöskentelyn lomassa. Turku ja Puolalan koulu on mukana kansainvälisessä New Pedagogies for Deep Learning -ohjelmassa, jonka tavoitteena on maailmanlaajuinen oppimisenmuutos. Tavoitteena on lisätä oppijoiden opiskelumotivaatiota ja osaamista.

Positive feedback

28


Oppilaiden taideteoksia

Ainuliisa Tähtinen 5C, omakuva, öljyliity ja peiteväri copy Aliisa Tintunen 7C_peitevärimaalaus Elisa Lohva 8E, lyijykynätyö, mielikuvituseläin

Helmi Viljanen 8E_tussipiirros

Asma Mannai 7A_peitevärimaalaus

Franz Virtanen 5C, omakuva, öljyliidut

29


Koulun henkilökunta Ade Rosanna Aarras-Varjus Johanna Aavikko Kati Ahosmäki Heli Ainasoja Anne-Maj Aldea Marilena Alin Sirkku Andersén Kati Antola Sanna Arho Maija Arola Aila Arvaja Kukka-Lotta Auremaa Heidi Enholm Jaana Erasvuo Eija Forsberg Oksana Hedborg Satu Heikkilä Maiju Heikkinen Jussi Hietanen Riitta Huurinainen Salla Hörkkö Jari-Antti Inberg Eija Jantunen Kari Johansson Janette Jäntti-Uka Marjukka Järvenpää Marika Kaasinen Eija (Routsi Hanna) Kallioranta-Kuitula Veera Kujanpää Saila Kurkijärvi Roope Laakio Hanna Laakso Galina Lafond Beata Lahti Kirsi Laitakari Karoliina Lakalehto Iida (Vähätalo Anu) Lehto Ulla Lehtovaara Timo Lempiäinen Riikka-Maria Lindholm Anne Lindström Lotte Lintuaho Anni Lumme Tanja Lähde Jenni Malin Jaana Mattila Tiina Maunu Janne Metsä-Tokila Kaisu Michler-Janhunen Anke

koulunkäynninohjaaja luokanopettaja 3a luokanopettaja 6e luokanopettaja 1a terveydenhoitaja (yläkoulu) maahanmuuttajien äidinkieli, romania luokanopettaja 5b luokanopettaja 5c luokanopettaja 5e koulunkäyntiavustaja luokanopettaja 4e luokanopettaja 5-6d historia, yhteiskuntaoppi luokanopettaja1c erityisopetus luokanopettaja3-4d koululääkäri koulunkäyntiavustaja luokanopettaja 4a luokanopettaja 3e koulupsykologi tekninen työ luokanopettaja 4b musiikki matematiikka, fysiikka, kemia, liikunta uskonto, islam kotitalous, terveystieto luokanopettaja 2a luokanopettaja, 6b uskonto, islam matematiikka, fysiikka, kemia, liikunta, luokka 8a vararehtori 1-6, luokanopettaja 3b venäjä maahanmuuttajien äidinkieli, unkari erityisopetus ruotsi, englanti, luokka 8d luokanopettaja 6a terveydenhoitaja (alakoulu) musiikki liikunta, terveystieto englanti, venäjä, luokka 9b historia, yhteiskuntaoppi, luokka 8b luokanopettaja 6c venäjä saksa, ruotsi matematiikka, fysiikka, kemia englanti, ruotsi, ranska, luokka 8c matematiikka, fysiikka, kemia, luokka 7d virka-apulaisrehtori saksan kielen elävöittäjä

Muurman-Englund Auli Naukkarinen-Nurmi Milla-Mari Nera Susanna Ojala Maija (Nikkonen Lotta) Nkegbe Abla Nousiainen Tuomas Pajuniemi Jussi Peltonen Meija Perho Antti Peräsaari Miina Piispanen Virva Pulkkinen Barbara Pärssinen Katri Rannikko Paula Rantanen Jarna Raudaskoski Pekka Rose Judi Räihä Helena Räsänen Jenni (Kostamo Satu) Salonen-Nikolajev Marja Sarras Jarkko Snabb Hans Susi Anni Sutinen Emma-Liina Suvanto Sirke Säilä Johanna Taipalus Eero Tammisto Eija Tammisto Mikko Teräs Jenni Tuliniemi Elina Tuovila Tarja Uusinarkaus Pasi Vaahtoranta Tiina Valtola Antti Wigren Sini Vihervuori Satu Viljamaa Annaleena Viljanen Harri Virolainen Taija Virtanen Suvi Vuojärvi Minna

koululääkäri kuvataide, liikunta, käsityö, uskonto musikaalin ohjaus (9.lk) luokanopettaja 2b uskonto, katolinen rehtori luokanopettaja 3c vararehtori 7-9, uskonto, historia, yhteiskuntaoppi, luokka 9d liikunta suomi toisena kielenä koulusihteeri englanti, luokat 1-6 kuvataide uskonto, ortodoksi englanti, ranska, luokka 9e kouluvaari englanti, luokka 7b erityisopetus, elämänkatsomustieto luokanopettaja 2c luokanopettaja 1-2d kouluvaari koulunkäynninohjaaja musiikki intendentti, musiikkiluokkien tuki ry luokanopettaja 1b tekstiilityö matematiikka, tietotekniikka, luokka 7c äidinkieli ja kirjallisuus, luokka 7e luokanopettaja 5a koulukuraattori luokanopettaja 4c äidinkieli ja kirjallisuus, luokka 8e biologia, maantieto, terveystieto, luokka 9a biologia, maantieto, terveystieto, luokka 9c tekninen työ matematiikka, fysiikka, kemia oppilaanohjaus äidinkieli ja kirjallisuus, luokka 7a historia, yhteiskuntaoppi suomi toisena kielenä kouluavustaja kotitalous

Koulun ruoka–, siivous– ja kiinteistönhoidon palveluista vastaa Arkea Oy:n henkilökunta. 30


Peruskoulun päättötodistuksen saaneet 9a

9b

9c

9d

Ahmadi Puja Ahmadi Pujan Al Humadi Amani Harri Otto Hendawi Wasem Jartti Olli Jokinen Leevi Kangas Ella Kirveennummi Antti Kivi Sofia Koivula Noora Koponen Emma Korpinen Leevi Kutvonen Elviira Laine Isabella Manoiel Korkes Monjib Khadija Nieminen Mirjam Palhus Kosti Saarni Nick Szinovatz Marko Tanase Andreea Varjo Inka Virtanen Elias Virtanen Inka Wallis-Brown Minea Yaghi Karim

Aalto Oona Argenta Miranda Grönroos Anniina Härkönen Aada Jurvainen Iiro Kallatsa Katri Ketola Veera Kosonen Nea Kukkonen Roope Kulju Sofia Kuusilehto Siiri-Maria Lammi Veeti Lehtinen Max Lineri Tommi Meriharju Melina Nieminen Janina Poikonen Eeli Raula Rebekka Remes Isabella Rotkus Heidi Sandell Wenla Sarja Patrick Talasvirta Ella Talso Vilma Timonen Ansa Vuorinen Verna

Aaltonen Akseli Aarnio-Wihuri Camilla Dahlström Disa Erdmann Eddamari Julin Jemina Karvio Elsa Kirpu German Kiviniemi Eevi Koivukoski Elise Kymäläinen Lotta Laine Julia-Aurora Lehtimäki Tilda Lehtonen Mika Malinen Joona Nazimova Sonja Nieminen Annika Nikola Eliazer Närväinen Leena Sappinen Aleksi Suominen Antti Toivonen Emma Tolonen Joel Tuulos Samu Uusimäki Eva Virta Lotta Volgin Nikita

Aittokoski Sarka Autere Nella de Los Rios Mendoza Adriana Helin Matilda Honkala Ahti Iivanainen Tuuli Keinänen Akseli Keisala Fanny Kitachev Seppo Koskinen Olli Kähkönen Aina Lampainen Jenni Laukkanen Mandi Miettinen Langgård Nuka Mäkinen Mikko Nynäs Elsie Nynäs Signe Pulkkinen Lahja Pöyhönen Venla Raitalahti Krista Tahkola Oona Vahter Alina Viljanen Anna Vilola Helmi-Emilia

Toivo Mäkinen 7C_peitevärimaalaus

9e Aitio Wilma Andrejeff Ronja Autio Aava-Lilja Fazliu Dafina Hakala Eerika Hakulinen Iida Hermaja Usva Järvenpää Tuuli Järvi Salla-Mari Kunnola Onni Laukkanen Sara Lempinen Pyry Lohiluoto Lina Narva Iris Nuyttens Iiro Rantanen Atte Rappu Arttu Savolainen Elias Schmuul Siiri Schrey Veera Schrey Wilma Seppänen Anastasia Suoranta Susanna Vermola Alina Virtanen Eero Ylönen Eemeli

31


Kauppiaskatu 14 Puutarhakatu 5 Torninkatu 4

http://info.edu.turku.fi/puolala/

32

Vuosikertomus 2017  
Vuosikertomus 2017  
Advertisement