Page 1

YHTEISHAKU Ammatillisiin perustutkintoihin ja lukioihin haetaan sähköisesti osoitteessa: www.opintopolku.fi Harjoitus eli demo-ohjelma suljetaan yleensä n.viikkoa ennen yhteishakua: demo.opintopolku.fi HAKUAIKA: 21.2.-14.3.2017. Nettihaku sulkeutuu viimeisenä hakupäivänä klo 15! Puolalan oppilaat hakevat 7.3. mennessä (opo tarkistaa hakemukset) Hakemuksen voi täyttää kotona huoltajan tai koulussa opon valvonnassa Hakutoiveita ei voi muuttaa hakuajan päättymisen jälkeen! Huoltajan sähköpostiosoite syytä laittaa sähköiseen hakemukseen!


   

Yhteishaussa on mukana ammatillinen koulutus (perustutkinnot) ja lukiokoulutus Pohjakouluvaatimuksena perusopetuksen oppimäärä Opiskelijaksi ottamisessa käytetään päättötodistusta Koulu toimittaa lopulliset päättötodistusarvosanat suoraan opiskelijavalintarekisteriin (lupa wilmassa 30.11. mennessä) → hakuvaiheessa ei siis kysytä arvosanoja Hakemukseen voi merkitä 1-5 hakutoivetta → valinta aina ylimpään hakutoiveeseen, johon pisteet/keskiarvo riittävät (alimmat hakutoiveet peruuntuvat)


Sähköinen haku 

Sähköistä hakemukseen ei huoltajan allekirjoitusta

Huoltajaa tulee kuitenkin kuulla liittyen nuoren hakutoiveisiin

Puolalan koulun huoltajan kuuleminen: 1) Tiedote ja harjoitushaku marraskuussa 2) Vanhempainilta 23.11. 3) Toinen koehaku tammikuussa → palautetaan huoltajan allekirjoittamana opolle viim. 27.1.2017!!!

Toisessa koehaussa kysytään tekeekö oppilas yhteishakunsa koulussa opon valvonnassa vai kotona huoltajan valvonnassa

Tarvittaessa huoltajapalaveri koululla


AMMATILLISEN KOULUTUKSEN UUDET VALINTAPERUSTEET HAKIJOILLE ANNETAAN PISTEITÄ:  perus- tai lisäopetuksen (tms.) suorittaminen hakeutumisvuonna 6p.  Ilman koulutuspaikkaa 8 p.  yleisestä koulumenestyksestä 0-16p.  painotettavista arvosanoista (3 parasta arvosanaa  kotitalous, kuvataide, käsityö, liikunta, musiikki) 0-8p.  ensimmäisestä hakutoiveesta 2 p.  vähemmistösukupuoli (alle 30 % hakijoista) 2p.  mahdollisesta pääsy- tai soveltuvuuskokeesta 0-10p.  (työkokemus, joka hankittu perusopetuksen suorittamisen jälkeen tai 16 v. täytettyään)  Aiemmat opinnot tai muut lisänäytöt (musiikki, liikunta, tanssi, sirkus, kuvallinen ilmaisu)


TERVEYDELLISET SEIKAT  

 

Ammatin valintaan vaikuttavat terveydelliset seikat on otettava. huomioon hakutoiveita pohdittaessa Opiskelijaksi ei voida ottaa henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan/toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin/harjoitteluun Hakijoita pyydetään ilmoittamaan nettihaussa, täyttävätkö opinnoissa edellytettävät terv.vaatimukset Oppilaitos voi pyytää hakijalta tarkempaa tietoa terveydentilasta arvioidakseen pystyykö hakija suoriutumaan opinnoista


HARKINTAAN PERUSTUVA VALINTA 

  

Koulutuksen järjestäjä VOI erityisen syyn perusteella ottaa korkeintaan 30 % kuhunkin amm. peruskoulutuksen valintayksikköön otettavista opiskelijoista valintapistemääristä riippumatta. Hakijan erityisiä henkilökohtaisia syitä voivat olla oppimisvaikeudet ja sosiaaliset syyt Kaikki ulkomaisella todistuksella hakevat käyttävät harkintaan perustuvaa valintaa (myös lukiokoulutukseen) Harkintaan perustuvan valinnan perustelut (koulutodistukset, erityisopettajan, sosiaalityöntekijän lausunnot yms.) ja kopio hakulomakkeesta tai nimi ja hakemusnumero pitää toimittaa hakuaikana suoraan oppilaitokseen


Turun ammatti-instituutin Elävä kirjasto - kuvassa Logistiikka-alan opiskelijoita ja 9. lk:n oppilas


TAIn laboranttiopiskelijoita ja 9. luokkalaisia


LUKION OPISKELIJAKSI OTTAMISEN PERUSTEET 

  

Perusopetuksen päättötodistuksen keskiarvo seuraavissa aineissa: äidinkieli ja kirjallisuus, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet, uskonto tai elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi, matematiikka, fysiikka, kemia, biologia, maantieto, terveystieto Joissakin lukioissa pääsy- tai soveltuvuuskokeet, hakijan harrastuneisuus tai muut lisänäytöt (max. 20p.) Joissakin lukioissa voidaan painottaa tiettyjä oppiaineita laskettaessa ed. mainittujen aineiden keskiarvoa Tasatilanteessa pääsyn ratkaisee 1) hakutoivejärjestys 2) keskiarvoon lisätään KO,KU, LI, MU, TS/TN


  

Lukioon pyrkijät täyttävät sähköisen ainevalintakortin maaliskuun huhtikuun alkupuoliskon aikana opon opastuksella atk-luokassa Erityislukioiden liitteet oppilaat toimittavat itse lukioiden ohjeiden mukaan Esim. musiikkitodistukset + mu-opettajan lausunnon oppilaat toimittavat itse P-mäen lukion kansliaan viim. 28.4.2017 sekä varaavat soveltuvuushaastatteluajan (4 ja 5.5.)! Tarkempia ohjeita Turun hakuoppaassa ja koulujen nettisivuilla


Pääsy- ja soveltuvuuskoe sekä kielikoe 

   

Pääsy –ja soveltuvuuskokeet sekä kielikokeet järjestetään huhti-toukokuusa. Kokeet voivat olla maksullisia. Amm.oppilaitokset lähettävät kutsun Lukioihin mennään etukäteen ilmoitettuna ajankohtana (Puolalanmäki/MU-linjalle hakija varaa ajan) Kaikki hakijat pääsevät pääsykokeisiin Lievennyksiä kielikokeeseen: Jos hakijalla äidinkieli muu kuin suomi ja hakee suomenkieliseen amm.koulutukseen ja saa päättötodistuksen suomenkielisestä peruskoulusta, EI KIELIKOETTA


Tulosten julkaisu ja opiskelupaikan vastaanottaminen Valinnan tulokset julkaistaan aikaisintaan to 15.6.2017  Hakija saa kirjeen kotiin, usein tieto myös koulujen ilmoitustaululla/netissä  Opiskelupaikan vastaanottaminen tehtävä ohjeiden mukaan! → Amm.koulutus viim. 29.6.2017 Lukioihin viedään päättötodistus ja valitaan 1. vuoden kurssit yleensä juhannusviikolla!!! 


Mitä jos en pääse opiskelemaan    1) 2) 3)   

Yleensä jälkiohjauskirje opiskelupaikkaa vaille jääneille Opo koululla ma 19.6.2017 Sähköinen haku nivelvaihekoulutuksiin 23.5.-25.7.2017 Lisäopetus eli kymppiluokka (Turun kristillinen opisto) VALMA - amm. peruskoulutukseen valmentava koulutus LUVA - Maahanmuuttajien lukiokoulutukseen valm. koulutus Ei enää täydennyshakua, vaan oppilaitokset täyttävät vapaaksi jääneet paikat oppilaitosten omilla lisä- ja erillishauilla. Tiedot vapaista paikoista tulevat löytymään Opintopolusta Ohjaamo ja Nuorten Turku auttaa nuoria kesällä, lisäksi Iltalukion Starttilukio


OPPAAT    

Turun hakuopas → Turun lukiot ja Turun ammatti-instituutti www.opintopolku.fi Lukiokohtaiset kurssiselosteet yleensä netissä koulujen kotisivuilla sähköisessä muodossa Ammattialakohtaisia tietoja löytyy myös netistä oppilaitosten sivuilta


Esimerkkejä 

 

2016 alimmat keskiarvorajat tavallisiin suomenkielisiin lukioihin Turun lyseon lukio 7,42 ja Turun normaalikoulun lukio 7,83 2016 korkeimmat keskiarvorajat Puolalanmäki 9,00 ja Kerttuli 8,58 Erityislukioiden korkeimmat pääsyrajat 2016 TSYK/luonnontiede 9,06 (painotettu ka.) ja Turun klassillinen/ilmaisutaidon linja 15,77 Naapurikuntien lukioihin sekä Turun Steinerkoulun lukioon usein hieman alhaisemmat pääsyrajat


Ammatillisen koulutuksen nykyisen pisteytyksen ansiosta peruskoulun päättäneillä paremmat mahdollisuudet saada opiskelupaikka Esimerkki 1: keskiarvo 7 ja painotetut aineet 7, pisteitä 1. toiveeseen 26 – kohtuulliset pääsymahd. useille aloille Esimerkki 2: ka. 8 ja pain. aineet 8, pisteitä 1. toiveeseen 32 – todella hyvät pääsymahd. monille aloille


Hakutoivemuutoksista Hakutoiveita ei voi muuttaa hakuajan päättymisen jälkeen  Muutoksen hakuaikana voi tehdä vain hakija itse (ei huoltaja, ei opo) 1) lähettämällä muutospyynnön hakemukseen merkitystä sähköpostiosoitteesta osoitteeseen neuvonta@opintopolku.fi (myös hakijan allekirjoittama kirje) Muutospyyntöön hakijan nimi, hakemusno. sekä toivotut muutokset täsmällisesti 2) Sähköpostilinkin kautta hakijalla mahdollista tehdä muutokset suoraan sähköiseen hakemukseen! → Ilmoitus hakukohteista ja muutoksista lähetetään sekä hakijan että huoltajan sähköposteihin, jos ne on ilmoitettu sähköisessä hakulomakkeessa!!! 


OPH:n neuvontaa neuvonta@opintopolku.fi  p. 029-5331010, palveluaika arkisin 9-13  fax 029-5331039  Opintopolun hakuneuvonta Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki 


Lopuksi tärkeää  

 

Hakutoiveita kannattaa laittaa tarpeeksi, jotta varmistaa opiskelupaikan saannin Kannattaa pääsymahdollisuuksien lisäksi myös pohtia, miten nuori pärjää ja viihtyy tulevassa opiskelupaikassaan Vaihtaminen lukiosta amm. koulutukseen vaikeaa (TAIn Valma) Tärkeää nuoren oma motivaatio ja vahvuudet


  

Ihmise onni tule siit, et hänel on oma paikka täs maailmas, oma merkitys ja tarkotus Ammatin kaut ihmine rakentta oma pesäkolos ja vahvista miältäs Taito ja tiato antta rohkeut ja riamu

- Heli Laaksonen

9 lk vanhempainilta - opon esitys  
Advertisement