Page 1

TIC educat

TIC educat Projecte final

Màster en dinamització de la Societat de la Informació i el Coneixement Mercè Fort Rodríguez Tutoria: Esther Subias febrer 2010

1


TIC educat

2


TIC educat

ÍNDEX. 1. Llicència d’ús................................................................................................................4 2. Introducció............................................................................................................... 5-8 2.1. Organització principal vinculada al projecte. ....................................................... 8 2.2. Resum. ..................................................................................................................9 3. Context. ................................................................................................................. 9-15 4. Justificació i oportunitat. ..................................................................................... 16-19 5. Disseny del projecte. 5.1. Anàlisi de necessitats. ........................................................................................20 5.2. Objectius....................................................................................................... 21-22 5.3. Indicadors quantitatius i qualitatius...................................................................23 5.4. Públic objectiu que es beneficiarà amb el projecte. .................................... 23-24 5.5. Recursos. ...................................................................................................... 24-25 5.6. Pla de comunicació. ...................................................................................... 24-26 5.7. Sistema d’avaluació. ..................................................................................... 26-27 6. Desenvolupament i implementació. 6.1. Primera fase. Elaboració del projecte. ............................................................... 27 6.2. Segona fase. Elaboració del material didàctic.............................................. 27-29 6.3. Tercera fase. Difusió de l’activitat. .....................................................................29 6.4. Quarta fase. Execució de les sessions. ......................................................... 29-30 6.5. Quinta fase. Redacció de la valoració del projecte i de la memòria final ..........30 7. Calendari. ...................................................................................................................31 8. Pressupost. ................................................................................................................31 9. Avaluació. ............................................................................................................ 32-34 10. Conclusions. ...............................................................................................................34 11. Bibliografia i web grafia .............................................................................................36 12. Annexos ............................................................................................................... 37-43

3


TIC educat

1. Llicència d’ús.

4


TIC educat

2. Introducció. Les xarxes socials, amb més avantatges que inconvenients, suposen una revolució de la comunicació entre els més joves. Són molts els pares que afirmen conèixer el significats d'algunes de les paraules més utilitzades pels seus fills, com 'tuenti', 'myspace', 'live spaces' o 'facebook'. No obstant això, quan se'ls pregunta pel seu significat es limiten a respondre de forma vaga que "és una mica relacionat amb Internet". Tots aquests termes fan referència a noms de xarxes socials molt populars i en les quals els joves participen de forma activa. Aquesta pràctica reflecteix el canvi d'hàbits que han experimentat els adolescents en els últims anys: ja no es barallen per veure la televisió en el saló, discuteixen per la pantalla del seu ordinador i, a poder ser, en la intimitat de la seva cambra. Amb el telèfon es compleix el mateix patró: ja no es pot dir que els joves passin les tardes enganxats a l'aparell, sinó que controlen la comunicació amb totes les seves amistats a través d'Internet i mitjançant determinats serveis coneguts com xarxes socials.

Què fa el meu fill adolescent tota la tarda enfront de l'ordinador? El més comú és mantenir la comunicació que ha iniciat al migdia en el pati del col·legi, només que d'una manera diferent. La relació en les xarxes socials no és tan intensa en el plànol físic com la presencial (es poden veure, però no tocar), encara que ofereix centenars de maneres de comunicar-se sense la necessitat física de veure's cara a cara: vídeo, àudio, veu, imatge, text, jocs... Aquesta fórmula no és exclusiva per als amics del col·legi, del lloc d'estiueig o la discoteca; hi ha milers d'adolescents més de tots els racons del món en Internet amb els quals poden establir aquest tipus de relacions virtuals. Per a l'adolescent, la xarxa social és una prolongació del seu món, del grup on se sent comprès i amb el qual s'identifica.

5


TIC educat

Per què els interessa tant? El primer objectiu de l'adolescent quan entra i s'inscriu en un d'aquests serveis és conformar la seva pàgina personal i crear així la seva identitat virtual. En aquesta pàgina “penjarà” fotografies amb la seva imatge i la dels seus amics, inclourà els vídeos que li agradin, els enllaços als seus llocs de la Xarxa favorits, les cançons que més escolta i contarà les seves experiències i pensaments. A partir d'aquí, es trobarà amb amics virtuals amb els quals interactuarà i ampliarà el seu espectre comunicatiu. És normal que molts pares vulguin saber què fan els seus fills en aquestes xarxes, en què consisteixen i amb qui parlen. Amb la finalitat de que aquest interès no sigui qualificat pels fills com una intromissió, convé preguntar-los a ells directament i que els convidin a observar alguna de les seves xerrades, sempre amb cautela i respecte. En cas que es neguin, no és recomanable, ni necessari, usar l'ordinador filial per a veure la pàgina personal del jove i el que allí escriu. Convé entrar des d'altre terminal a la pàgina general de la xarxa social i, des d'allí, navegar per les pàgines dels seus membres per a veure el seu disseny i els continguts que mostren. En el cas que es tracti de xarxes tancades a les quals no es tingui accés, es pot contactar amb els pares d'alguns amics els fills dels quals es comuniquen mitjançant aquest sistema amb la finalitat de conèixer què fan en aquestes xarxes. Però abans de res no cal obsessionar-se, tampoc es té un coneixement exhaustiu del que fan els joves a cada moment quan va a les discoteques i no per això se'ls prohibeix anar.

Són perillosos aquests llocs? Encara que s'han donat alguns casos que les xarxes juvenils s'han utilitzat amb fins deshonestos per part d'adults, aquests han estat molt minoritaris. A més, aquests serveis conten amb un estricte control de la privadesa i dels continguts que es publiquen per a evitar que s'exposin missatges perniciosos o que vulnerin els drets del menor. Els límits d'edat, els botons d'avís de continguts molests i les clàusules de responsabilitat són freqüents. En general, la influència de les xarxes en els seus usuaris

6


TIC educat

és molt positiva. En primer lloc, perquè els familiaritza d'una manera lúdica amb unes tecnologies que seran en uns anys les seves principals eines laborals. També perquè les xarxes socials suposen una segona oportunitat per als joves que en el món exterior no assoleixen comunicar-se amb el seu entorn: en les xarxes, el jove tímid, amb dificultats de relació o que té problemes per a trobar a persones d'interès en el seu ambient pot comunicar-se a la seva manera, sense complexos i per a un públic molt més ampli. Una altra dels grans avantatges de les xarxes és el seu caràcter col·laboratiu. Els joves comparteixen continguts de manera constant i alhora, també coneixements. Fins i tot es passen apunts de classe i es consulten dubtes. És a dir, aprenen a estudiar i treballar en equip, qualitat molt valorada en les empreses. Per tant, aquestes xarxes, lluny d'aïllar-los, socialitzen encara més als joves. Els perills als quals s'exposen els joves quan naveguen per la xarxa no es limiten a pàgines web amb continguts pornogràfics per a nens, sinó que a més els més petits són els principals objectius dels ciberdelincuents per a obtenir dades confidencials d'una forma il·lícita. Així ho revela un estudi realitzat per una de les principals empreses de seguretat de continguts en Internet, Trend Micro, que s'ha associat a l'ONG Common Sense Mitja para conscienciar i educar a pares, educadors i joves sobre la importància d'usar Internet de forma "segura, intel·ligent i ètica". "Encara que els pares no siguin usuaris de les xarxes socials, han de saber com funcionen i quins són els seus riscos per a saber com reaccionar i quines decisions prendre davant els usos que els seus fills facin de les mateixes", adverteix -en declaracions a EFA- Gabriel Agatiello, enginyer i expert en seguretat de tecnologies de la informació. En la seva opinió, una gran majoria de pares no controlen als seus fills quan accedeixen a continguts online perquè no saben com fer-lo, ja que tenen menys domini o coneixements que els seus nens sobre la navegació per Internet. XARXES SOCIALS de fet, segons un estudi de Trend Micro, els llocs de xarxes socials, Facebook o MySpace, són cada vegada més populars entre els joves - gairebé el 60 per cent dels adolescents entre 12 i 17 anys afirmen tenir perfils en aquestes pàgines- i al voltant del 14 per cent d'ells han rebut sol·licituds online no desitjades. Agatiello

7


TIC educat

considera aquesta situació "molt preocupant" perquè cada vegada són més les pàgines de confiança (com les citades xarxes socials, portals governamentals o web educatives) que poden tenir un codi maliciós ocult -instal·lat per un tercer o 'intrusos'- per a infiltrar-se en els equips dels usuaris i robar informació confidencial com nombres bancaris o dades de la seguretat social. No obstant això, l'últim informe elaborat per Panda Security (companyia multinacional de seguretat informàtica), corresponent al tercer trimestre d'aquest any, situa a Espanya juntament amb EEUU com els països del món amb un percentatge més alt de malware actiu (codis informàtics maliciosos). Segons l'expert, això es deu al fet que "a Espanya i els països llatins els internautes se solen descarregar 'programaris' (programes informàtics) il·legals" que, encara que no s'actualitzen ni protegeixen davant nous virus, "molts usuaris creuen que si estan segurs davant possibles infeccions". Per això, Gatiello assegura que "un antivirus és indispensable", però també cal prendre altres mesures com filtres per a evitar l'accés a determinades pàgines, eines per a evitar spam (correu-vos escombraries) o phishing (e-mails aparentant provenir de fonts fiables per a obtenir dades confidencials de l'usuari) i, sobretot, "educació i sentit comú".

2.1. Organització principal vinculada al projecte i altres organitzacions que intervindran d'alguna manera (per col·laborar, treballar en xarxa, per aportar recursos o usuaris finals...). Sr. Jordi Llorens Regidor de promoció econòmica i noves tecnologies Ajuntament de Santa Bàrbara Sr. César Roig Director Escola Jaume Balmes de Santa Bàrbara Sra. Bàrbara Rodrigo Presidenta APA APA Escola Jaume Balmes de Santa Bàrbara

8


TIC educat

2.2. Resum. El projecte TIC educat és una eina de formació i educació en les TIC i el seu ús. Els continguts d’aquesta estan destinats a infants d’entre 9 i 14 anys i als seus pares i mares. Aquest recurs, conté la informació necessària per dur a terme sessions per informar de les possibilitats que les noves tecnologies ens ofereixen, conèixer els riscos amb els que ens podem trobar en l’ús de les noves tecnologies i donar unes pautes d’ús i unes recomanacions per evitar qualsevol d’aquests perills. Amb aquesta eina s’informa als pares de les pautes recomanades alhora de controlar l’ús que els seus fills fan de les TIC. Cal fer reflexionar, per una part als infants, del privilegi que tenen de disposar d’aquestes eines per poder desenvolupar-se en el món, i d’altra banda, implicar als pares i mares en una bona educació en l’ús de les noves tecnologies. L’objectiu és fer arribar als dos col·lectius les pautes i recomanacions principals per aconseguir usuaris que saben que les TIC i el seu bon ús, és molt més estar-se davant d’un ordinador. Els pares han de conèixer les eines que els seus fills utilitzen per treballar, jugar i comunicar-se i els fills cal que aprenguin a fer un ús sa i eficient de les eines de les que disposen, eines que ara utilitzen principalment per a l'oci i que d'adults necessitaran i utilitzaran per treballar.

3. Context. L’Infocentre de Santa Bàrbara, forma part de la xarxa de Telecentres de Teletreball de Catalunya, també ha format part en el seu moment, de la Xarxa pilot de Programari Lliure. Actualment, forma part de la xarxa punt TIC, i com a telecentre de la xarxa de teletreball, molts dels serveis que ofereix als seus usuaris van relacionats amb el món

9


TIC educat

del teletreball, i molt especialment lligat en el món de les PIMES i MICROPIMES de la nostra àrea d’influència. Gràcies a les línies d’ajut de la Generalitat de Catalunya, concretament les promogudes per la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació, l’Ajuntament de Santa Bàrbara, pot continuar amb la tasca de consolidació dels serveis de l’Infocentre i d’ampliació dels mateixos. També des de la Diputació de Tarragona, s’aconsegueixen recursos per millorar la qualitat de les aules i espais de l’Infocentre. Per tant, l’Ajuntament de Santa Bàrbara, necessita dels ajuts de les administracions per poder gestionar i seguir oferint tots els serveis que fan que el Punt TIC de Santa Bàrbara sigui referent a les nostres Terres. L’Infocentre, està situat a la població de Santa Bàrbara, població situada a l’interior de la comarca del Montsià. Aquesta població compta actualment amb quasi 4.000 habitants, la principal font d’ingressos de la nostra població, és l’agricultura, però també es lluita constantment per a que les petites empreses de la nostra població tirin endavant, l’Infocentre hi té una tasca important dins d’aquesta lluita. Les linies d’autofinançament són molt limitades per això l’Ajuntament de Santa Bàrbara necessita d’Administracions superiors per poder finançar els seus projectes i activitats. L’Infocentre forma part de l’àrea de promoció econòmica i noves tecnologies de l’Ajuntament de Santa Bàrbara, tant les activitats de promoció econòmica com les relacionades en les noves tecnologies van estretament lligades i no és pot pensar en una sense tenir l’altra present, el treball de l’Infocentre transversalitat

destaca i

per

per la

la

seva

seva

tasca

participativa en les activitats locals.

10


TIC educat

L’Infocentre compta amb una Dinamitzadora del Telecentre, contractada per l’Ajuntament de Santa Bàrbara; la dinamitzadora desenvolupa les tasques com a tal i es qui obre i tanca el telecentre dins de l’horari laboral. El telecentre de Santa Bàrbara també compta amb un AODL, en aquest cas l’AODL està contractat per quatre ajuntaments, Santa Bàrbara, Masdenverge, La Galera i Godall. Donat que en el seu moment, cap dels quatre ajuntaments tenia els recursos per poder contractar un ADOL propi, els quatre Ajuntaments van arribar a un acord per poder tenir un AODL conjunt i compartir les despeses i els recursos que això comportava, una solució acceptada i assumible pels quatre municipis. L'Infocentre de Santa Bàrbara neix arrel de la necessitat del territori i dels seus habitants. El ràpid desenvolupament de les TIC i el procés de globalització afecta a totes les empreses i a tots els ciutadans, les zones rurals ens veiem desafavorides dins d'aquest procés, ja que les infraestructures i mitjans tècnics per dur a terme aquesta globalització ens arriben més tard que als grans nuclis urbans i/o a zones molt industrialitzades. Això fa que els telecentres, en concret en aquest cas, l’Infocentre tingui un paper clau dins d'aquest procés. Santa Bàrbara compta amb dos centres públics d'ensenyament, l'escola Jaume Balmes de primària, que compta amb 340 alumnes, i l'IES Les Planes d'ensenyament secundari que compta amb 400 alumnes, aquest centre acull alumnes de 5 poblacions dels Montsià. Santa Bàrbara, per tant, és la població de referència de l'Interior del Montsià per l'oferta educativa que ofereix i per acollir alumnes, tant en l'escola pública com en l’ institut, de les poblacions dels seu voltant. Cal tenir en compte que la resta de pobles tenen poblacions inferiors i les escoles formen una ZER, essent Santa Bàrbara l'única que té escola de primària i institut de secundària. El nostre objectiu és posar a l'abast de tothom el mitjans necessaris per poder fer ús de les noves tecnologies i poder fer de les TIC l'eix de treball de empreses, comerços i usuaris en general. A nivell d'empreses, PIMES i MICROPIMES, les TIC els han d'ajudar

11


TIC educat

a maximitzar els seus beneficis, minimitzar les despeses i ampliar mercats fora del territori. L’Infocentre treballa pel re equilibri territorial

i

igualtat

d'oportunitats,

cal

treballar per a que tothom sigui igual i tingui les mateixes oportunitats en l'ús de les TIC. La principal funció de l’Infocentre, és oferir als ciutadans, entitats, associacions, col·lectius, empreses i ciutadania en general un servei, que molts cops és per a ells una solució a les seves necessitats. Serveis de l’Infocentre: Connectivitat. Oferim a tots els ciutadans la possibilitat de poder accedir i/o connectar-se a Internet en un ampli horari. Oferim connexió gratuïta per a tothom, (1/2 hora al dia gratuïta), i en cas de necessitar més estona amb preus molt assequibles per a tothom. Els nostres usuaris també poden adquirir el carnet d’usuaris amb diferents tarifes segons l’ús que n’hagin de fer. Suport tècnic. Els nostres usuaris poder acudir a l’Infocentre per a fer consultes tècniques sobre problemes o dubtes que tenen amb l’ús de les TIC, des de l’Infocentre els intentem resoldre els seus dubtes i/o problemes i orientar-los per a una bona resolució de les seves dificultats. En el cas del suport, estem en contacte directe amb els comerços de la nostra població per a oferir-los aquest assessorament i aconseguir d’aquesta manera la implantació i l’ús de les TIC en totes les petites i mitjanes empreses de la nostra zona.

12


TIC educat

Formació. L'Infocentre realitza una tasca molt important en la formació. En col·laboració en altres àrees de l'Ajuntament, es programen cursos per a diferents col·lectius, empresaris, dones, immigrants, persones amb discriminació social, jubilats, i també per a tot tipus d'usuari. També en col·laboració amb l’APA de l’Escola Jaume Balmes de Santa Bàrbara, realitzem com a activitat extraescolar, classes d’informàtica, on els alumnes de l’escola poden assistir a classes d’informàtica i iniciar-se en el món de les noves tecnologies. Centre col·laborador ACTIC. El Punt TIC de Santa Bàrbara és centre col·laborador ACTIC, com a tal, ofereix la possibilitat de realitzar la prova per obtenir la certificació ACTIC al nostre centre, les persones que superin satisfactòriament la prova tindran un certificat acreditatiu que emetrà la Generalitat, i que els possibilitarà acreditar un determinat nivell de competències (bàsic, mitjà o avançat) en TIC davant de qualsevol empresa o administració. Per mitjà de l’ACTIC , la persona titular por acreditar, davant de qualsevol instància pública o privada, les seves competències en tecnologies de la informació i la comunicació. Participació. L’Infocentre participa de manera activa en diferents activitats tant econòmiques, com culturals, festives, etc, que es realitzen a la nostra població. Un dels reptes de l'Infocentre és estar present en tots els àmbits de la nostra població, això ho aconseguim participant en diferents activitats, com ara la cursa enigmàtica de les festes de Santa Bàrbara, la fira de l'oli, el Parc infantil de Nadal, els actes i activitats organitzades per la Unió de comerciants, i en activitats que van sorgint en el dia a dia de les entitats i associacions municipals. Amb això el que volem aconseguir, és que la tasca de l’Infocentre no sigui només de portes en dins del nostre espai físic de treball, volem sortir al carrer i participar amb la gent per a fer més propera a tothom la nostra tasca.

13


TIC educat

Punt de suport de la UOC. L'Infocentre forma part dels espais anomenats Punts de Suport de la UOC. La universitat oberta de Catalunya, té una de les seves seus més importants a les Terres de l'Ebre, donada la situació geogràfica de la nostra zona, cada cop són més les persones que decideixen seguir els seus estudis superiors en la UOC. La seu central de la UOC a la nostra zona està situada a la ciutat de Tortosa, però per tot el territori podem trobar espais, com l'Infocentre, que són punts de suport de la UOC i que ofereixen serveis als estudiants de la Universitat. Els principals serveis són, els retorn de préstec de llibres que la UOC ofereix als seus alumnes i la connectivitat il·limitada per als seus alumnes. Borsa de treball. La borsa de treball ens permet estar en contacte directe en les empreses del nostre territori, coneixent d'aquesta manera no només la seva activitat, si no que també les seves necessitats, també oferim formació tant als empresaris com a les persones que busquen feina o volen millorar la seva situació laboral. Viver d'empreses. L'Infocentre disposa d'un espai on empresaris i emprenedors poden fer-ne ús. El viver d'empreses posa a l'abast de tothom les últimes novetats en tecnologies. Impressions A3, escàner A3, connexió alta velocitat. A més, és la millor manera de fomentar el Teletreball i d'oferir un espai per als teletreballadors. Assessorament a empresses i nous emprenedors. Tenint en compte que la majoria d'empreses de la zona són PIMES o MICROPIMES, la relació amb ells és molt directa i fluida. A les empreses ja creades i als emprenedors els oferim assessorament i informació de les subvencions a les que poder acollir-se, també se’ls orienta en totes les gestions que puguin necessitar. Amb aquest projecte s'organitzaran sessions informatives i formatives per a pares i infants sobre les TIC i el seu bon ús. Per una part s'informarà als pares de les eines que els seus fills utilitzen per treballar, jugar i comunicar-se. En la majoria dels

14


TIC educat

casos, els pares no comprenen i no coneixen les eines que utilitzen els seus fills, d'altra banda, als fills se'ls ha d’orientar per a que realitzin un ús sa i eficient de les eines de les que disposen, eines que ara utilitzen principalment per a l'oci i que d'adults necessitaran i utilitzaran per treballar.

15


TIC educat

4. Justificació i oportunitat. L’AMPA IES “Les Planes” de Santa Bàrbara es posar en contacte amb l’Infocentre durant el curs 2008-2009 per poder realitzar sessions informatives, dirigides als pares dels alumnes, sobre el tema de l’ús de les TIC entre els adolescents. Una problemàtica sorgida al centre degut a un mal ús de les TIC, va motivar als pares a informar-se sobre aquest tema. Es van realitzar un total de tres sessions en les que es van explicar eines de comunicació, en especial entre els joves i adolescents, blogs, blogs fotogràfics, facebook, msn, e-mail, … També es va veure el funcionament de les mateixes i dels controls paterns que els pares disposen per a la supervisió que els seus fills fan d'Internet i de l'ordinador en general. Això va despertar en els pares, les ganes de que els seus fills siguin també informats dels avantatges i dels inconvenients que l'ús de les TIC impliquen. Al final de les sessions vam realitzar un qüestionari d'avaluació de l'activitat i tots els participants van coincidir en la manca d'informació de cara als fills i de la importància d'aquest tipus d'actuacions. Per això des de l'Infocentre vam detectar una necessitat important, la de realitzar jornades d'aquest tipus on pares i fills coneguin i parlin des de diferents perspectives de les TIC i el seu ús.

16


TIC educat

Jornada mares i pares d'alumnes de l'IES Les Planes de Santa Bàrbara

Aquest projecte és una eina educativa i informativa per a nenes i nens i els seus pares que comencen a fer ús a nivell personal de les eines d'Internet, especialment de les eines de comunicació i de les eines col·laboratives. Per poder fer ús d'aquestes eines, en la majoria, cal un enregistrament previ, per tant cal identificar-se i donar dades personals, un dels principals objectius serà ensenyar quines són les dades que es poden donar i quines no, cal que aprenguin a reconèixer els llocs webs segurs i ignorar aquelles pàgines no segures que els demanen dades personals. També cal que els infants tinguin molt present que sempre han de comptar amb l’autorització, el consentiment i ajuda dels pares per donar qualsevol tipus de dades. Actualment, les eines de comunicació entre usuaris, són un dels recursos de la xarxa més utilitzats, xats, missatgeria instantània, correu electrònic, xarxes socials,... és molt important que els adolescents coneguin per a que serveix cadascuna d'aquestes eines i sàpiguen quina utilitzar en cada cas i per a cada necessitat.

17


TIC educat

En especial èmfasi es treballarà i informarà de les xarxes socials, un dels fenòmens en ple creixement de la nostra dècada. Cal que els més joves coneguin la repercussió que suposa a nivell de la intimitat i privadesa personal la participació en aquestes xarxes, especialment quan s’utilitza informació que implica a altres persones, principalment, amics i familiars del mateix usuari. Els nens i nenes, han de ser conscients de l'abast de la xarxa i de la informació que aquesta conté, han de poder valorar tant les coses positives que aquesta ens ofereix, com les negatives i perjudicials. Han de ser conscients de la repercussió que un “clic” pot suposar i han de ser conscients que la xarxa produeix una falsa sensació d’intimitat que ens pot portar a realitzar un mal ús de la xarxa. Alhora, entre els pares i mares d'aquestes nenes i nens, neix la necessitat de conèixer el que fan els seus fills amb les noves tecnologies, hi ha molts pares i mares que no fan ús de les TIC i per tant no estan al dia de les eines de comunicació que aquestes ens ofereixen, i es troben fora de joc davant aquestes eines i l'ús que els seus fills en fan. Això genera una desconfiança i una por per part dels pares i mares sense fonament, és molt important que siguin ells, els primers d’aprendre els recursos que ofereix la xarxa per poder guiar als seus fills en el seu ús. És molt bo que els pares coneguin Internet i l'ús que els seus fills en poden fer, és una manera d'apropar-se als seus fills i poder parlar amb ells dels avantatge i dels inconvenients que la xarxa i el seu ús ens ofereixen. Els adults ens tenim que implicar en l’educació de les Tic dels nostres fills, igual que els hi ensenyem els perills de la vida

18


TIC educat

quotidiana i els alertem per a que tinguin precaució, hem d’alertar-nos dels perills amb els que es poden trobar a la xarxa per que sàpiguen que no tot socs jocs i oci, que també hi ha coses que els poden perjudicar, el fet d’avisar-los farà que estiguin més alerta i previnguin situacions que posin en perill la seva integritat com a persones i com a usuaris. La prevenció és la millor eina per a evitar mals usos de la xarxa. La societat de la informació és caracteritza per oferir als ciutadans un poder, el poder de la informació, cal aprendre a gestionar aquesta informació que utilitzem i generem en benefici propi i col·lectiu, cal que aprenguem a ser usuaris amb moral TIC. Les mares i pares hi tenen un gran paper en aquest punt, però molts cops per desconeixement, opten per deixar en mans dels seus fills decisions que en la vida quotidiana no deixarien. Els nostres fills són “natius digitals” i tenen el privilegi de tenir al seu abast moltes eines tecnològiques que els ajudaran i els oferiran moltes prestacions, molts serveis i moltes eines per a desenvolupar les seves tasques diàries i professionals, els nens han de ser conscients i n’han de ser sabedors per a que aprenguin a valorar-ho. Hem d’evitar però, de caure en l’error de pensar que pel fet que els natius digitals tenen molta facilitat per a aprendre a utilitzar els aparells tecnològics, ens eximeix de la responsabilitat que tenim d’ensenyar-los i educar-los per que ho facin bé. Hem d’evitar pensar que se’n poden sortir sols i que com en saben més que nosaltres no ens cal intervenir. Hem d’aconsellar-los, guiar-los i estar al seu costat per estar al corrent de les activitats que realitzen i de les eines que utilitzen.

19


TIC educat

5. Disseny del projecte. 5.1. Anàlisi de necessitats. Donats els conflictes que s’han succeït a la nostra població a causa del mal ús de les TIC per part d’un grup d’adolescents, i la inquietud dels pares d’aquests per trobar una solució, un lloc, on espai, una activitat, on poder acudir per formar-se i informar-se de quina postura i quin paper juguen en l’educació TIC dels seus fills, la realització d’aquestes sessions formatives per a pares i fills és una necessitat i una mancança detectada dins l’àmbit d’actuació del Punt TIC de Santa Bàrbara. Un cop plantejat el projecte, vaig realitzar un estudi dels col·lectius més adients per a la implementació del mateix. Vaig tenir en compte l’edat en la que els infants deixen de veure les TIC com espai on trobar infinitat de jocs i comencen a fer ús de les eines comunicació que tenim al nostre abast, correu electrònic, missatgeria instantània, xats, blogs, etc. Aquesta edat està compresa entre els 9 i els 12 anys, per tant vaig anar tancant el cercle del públic al qui aniria adreçada l’activitat. Finalment vaig decidir treballar amb els alumnes de cicle superior de l’Escola Jaume Balmes de Santa Bàrbara. Era un grup d’alumnes considerable, més de 70 alumnes i més de 300 pares i mares de l’APA del mateix centre. La ben entesa amb la direcció del centre i l’interès mostrat tant per l’APA com pel cos directiu de l’escola van ser decisius en la decisió de treballar amb aquest centre.

20


TIC educat

5.2. Objectius. El projecte TIC educat pretén ser una eina d'educativa i un recurs per a tots els que treballem dia a dia per millorar i ensenyar l'ús de les TIC. El fet de ser usuaris de les noves tecnologies no només implica conèixer el funcionament dels procediments per realitzar una acció determinada, també implica fer-ho d'una manera correcta i saber detectar aquells perills i/o perjudicis amb els que ens podem trobar, així com saber actuar davant d'aquests. Promoure aquesta activitat des dels centres d'ensenyament comporta arribar a un major nombre d'infants i molta més implicació per part dels pares i mares. Objectius principals: •

Minimitzar l'escletxa digital, principalment en els col·lectiu de pares i mares.

Minimitzar l'escletxa generacional que generen les TIC entre els natius digitals, els fills, i els natius no digitals, és a dir, els pares.

Fer difusió del bon ús de les TIC

Donar l'oportunitat als infants i pares i mares d’aquests, sense discriminació d'edats en aquest cas, d'apropar-se a les TIC i als serveis del Punt TIC.

Que els participants aprenguin quines són les eines que tenen a la seva disposició, que les sàpiguen distingir i que coneguin quina és la més adequada per a cada cosa.

Que els participants siguin conscients de la quantitat d'informació que generen a la xarxa i que tinguin la capacitat de decidir i de triar quina és la que volen compartir i quina no.

21


TIC educat

Que tant els pares com els fills siguin conscients de la repercussió que té la presència en la xarxa, tant per a bé com per a mal.

Conscienciar a tots que molts cops la informació utilitzada implica a altres persones i cal conèixer els límits i les conseqüències que això pot suposar.

Els objectius específics varien en funció a l'àmbit d'actuació, en aquest cas, pares i fills. Objectius específics àmbit d'actuació col·lectiu de pares i mares: •

Aconseguir el màxim nombre de participació per part dels pares i mares dels alumnes.

Conscienciar als adults que el fet de no ser usuaris TIC no els eximeix de la responsabilitat d'educar als infants vers aquest tema.

Aconseguir que tota la família comparteixi moments davant l'ordinador.

Que aquest sigui el principi d'una activitat amb continuïtat.

Objectius específics àmbit d'actuació col·lectiu infants: •

Aconseguir la motivació dels alumnes participants pels temes tractats.

Fer tenir consciència als infants de la importància de conèixer els perills que comporta l'ús d'Internet i les precaucions que cal prendre-hi.

Ensenyar les pautes per navegar segurs.

Que els infants sàpiguen que els adults els ensenyaran i guiaran en el bon ús de les TIC i que han de confiar en ells i en els seus coneixements.

22


TIC educat

5.3. Indicadors quantitatius i qualitatius. Per poder realitzar una valoració de l’impacta de les actuacions dutes a terme és valorarà el nombre d'alumnes participants en l'activitat, en aquest cas, com l’ implementació del projecte és farà dins hores lectives de l’escola, podem comptar amb el 100% de participació dels alumnes dels cursos implicats, és a dir un total de 75 alumnes participaran en el projecte. D’altra banda s’espera que una partipació del 10%, com a mínim, per part pares i mares, que és l’índex de participació enregistrat per l’APA de l’Escola Jaume Balmes en les activitats, xerrades, etc que organitzen. Per poder realitzar una valoració més acurada de la qualitat i l'interès de les sessions, es realitzarà una enquesta de valoració tant per als alumnes com per a les mares i pares que hi participin. L'enquesta serà anònima en format paper. Després de les sessions, és convocarà una reunió amb el director del centre, la presidenta de l'APA, el representant de l'Ajuntament i la dinamitzadora per fer una valoració de l'activitat realitzada. Al final de l'activitat redactaré una memòria de valoració que reculli els resultats obtinguts i on és reflexin els aspectes tant positius com negatius per millorar el recurs generat. La memòria també recollirà de manera detallada la descripció les actuacions que s'han dut a terme, el grau de satisfacció dels participants i la valoració de l'activitat per part de tots els agents implicats.

5.4. Públic objectiu que es beneficiarà amb el projecte. Tots els alumnes de 5è i 6è de l'Escola Jaume Balmes de Santa Bàrbara i mares i pares dels mateixos.

23


TIC educat

Els alumnes de 5è i 6è són nenes i nenes entre 10 i 12 anys, tots estan escolaritzats i no s'hi farà cap tipus de distinció ni discriminació de sexe, raça i/o religió. En el cas dels pares, l'única condició serà que tinguin algun fill o filla a l'escola on es realitzarà l'activitat. Actualment a l'escola hi ha 70 alumnes en aquests cursos, les sessions tindran lloc dins d'hores lectives, per tant la previsió és que tots alumnes hi assistiran. A l’escola hi ha més de 300 pares com a públic potencial d'aquesta activitat, l'objectiu és aconseguir un mínim de 30 assistents a la sessió. Hi ha dos cursos de 5è i un curs de 6è, per tant es realitzaran un total de 3 sessions d'una hora i mitja cadascuna.

5.5. Recursos. Per poder dur a terme aquest projecte caldran una sèrie de recursos tant a nivell de personal com de material tècnic i formatiu. L’Ajuntament de Santa Bàrbara es farà càrrec de les despeses de personal i del material de difusió. Del maquinari utilitzat, el mobiliari i els espais, se’n farà càrrec l’Escola i l’APA de la mateixa. Per elaborar els materials he recollit i utilitzat informació de llibres, articles i pàgines webs que tracten sobre el tema de la seguretat a la xarxa, al final del document en faig referència a tots els recursos emprats. Les sessions formatives i informatives les duré a terme jo mateixa, dinamitzadora del Punt TIC de l'Ajuntament de Santa Bàrbara, compto amb més de deu anys d'experiència en formació en l'ús de les noves tecnologies i des de fa cinc anys, un dels col·lectius amb els que treballo diàriament són infants de 7 a

24


TIC educat

12 anys, que participen de les activitats extraescolars que realitzem a l'Infocentre amb conveni amb l'APA de la mateixa escola. Les classes seran al 100% presencial i tindran lloc a les instal·lacions de l’Escola Jaume Balmes de Santa Bàrbara, concretament a l'aula d'informàtica d'aquest centre. L'aula compta amb tot el maquinari necessari per poder dur a terme aquesta activitat, ordinadors, espais adaptats per als nens (taules i cadires), connexió a Internet, canó projector, pantalla i ordinadors portàtils. Per fer més agilitzar les sessions i reforçar les explicacions, s'utilitzarà una presentació, per tant caldrà una pantalla, un ordinador portàtil i un projector, aquest material, el disposa l'aula d'informàtica de l'escola i en podem fer ús sense cap tipus de problema. Per poder accedir a Internet, s'utilitzarà l'accés wifi de l'escola. Espero poder disposar també de material de difusió i sensibilització que em facilitarà el CESICAT del Departament de Governació i Administracions Públiques, he establert contacte amb aquest departament i em faran arribar material per a la jornada, pot haver-hi un petit contratemps de no tenir-lo a temps, però tot i no tenir-lo per al dia 28, el faré arribar igualment a tot els participants.

5.6. Pla de comunicació. Actuacions de comunicació. Els mitjans utilitzats: · Cartells publicitaris. · Díptics informatius. · Anuncis per ràdios locals.

25


TIC educat

· Anuncis als bans i comunicats locals. · Publicitat via Web. S’enviarà una nota informativa a totes les famílies, aquesta nota es repartirà a tots els alumnes de l’escola i informarà tant de la formació que rebran els seus fills, com convidant-los i recomanant-los d'assistir a la sessió dirigida a ells. Els cartells publicitaris i els díptics, es distribuiran pels comerços locals, en els plafons d’informació dels Ajuntaments, Infocentre, Centre Cultural, associacions municipals, centres d’ensenyament,… La ràdio local, La Plana Ràdio de Santa Bàrbara farà difusió de l'activitat. En els pobles, els bans i comunicats locals, són dels mitjans de comunicació utilitzats per fer assabentar a la població d’activitats, notícies i comunicats en general, també utilitzaré aquest mitja per fer-ne difusió. Publicació a la pàgina web de Santa Bàrbara de les sessions, especialment fent convocatòria per a la sessió dirigida als pares.

5.7. Sistema d'avaluació. Per poder realitzar una valoració acurada dels resultats i impactes de les actuacions dutes a terme, es recolliran les dades de les enquestes i se'n farà un full de càlcul valorant els resultats. També és recolliran les valoracions del regidor de noves tecnologies de l'Ajuntament de Santa Bàrbara i del director i presidenta de l'APA de l'escola “Jaume Balmes”. És demanarà, tant al director de l'escola, com a la presidenta de l'APA, que omplin una enquesta de valoració de l'activitat.

26


TIC educat

Dies després de l'activitat realitzarem una reunió, regidor, director, presidenta i dinamitzadora, per poder fer una valoració global de l'activitat i de la repercussió que aquesta ha tingut en els participants. Tan mateix, amb totes les dades recollides, realitzaré una memòria final de valoració que contindrà totes les fases del projecte i tota la documentació emprada per poder-lo dur a terme.

6. Desenvolupament i implementació. La implementació del projecte s’ha dut a terme en diferents fases: 6.1. Primera fase. Elaboració del projecte inicial. Durant la primera fase del projecte s’ha dut a terme la redacció d’un primer esbós del treball, aquest ha estat revisat per la tutora i he realitzar les modificacions oportunes segons les indicacions de la mateixa. En la primera fase s’han realitzat principalment les tasques de recopilació d’informació, sobre el tema a tractar, les noves tecnologies i la seva seguretat. En aquesta fase he dedicat molt de temps a llegir llibres, articles i tot tipus d’informació sobre el tema del projecte. També durant aquesta fase s’ha dut a terme l’elaboració de la introducció, el resum, els objectius, el públic potencial i la descripció del context en el que més tard tindrà lloc l’activitat.

6.2. Segona fase. Elaboració del material didàctic. Durant la segona fase, he realitzar entrevistes amb personals i telefòniques amb personal del CESICAT i del cos de policia, Mossos d’Esquadra, per tenir

27


TIC educat

altres visions sobre activitats que s’han duent a terme arreu de Catalunya per fomentar l’ús de la xarxa d’una manera segura. Adjunto entrevista amb l’agent del cos dels Mossos d’Esquadra de la comissaria d’Amposta, Annex 1. Un cop recollida tota la informació vaig començar a elaborar el material didàctic i la programació de les sessions. Tant per a les sessions dels infants com per a les sessions dels pares, vaig realitzar una presentació per acompanyar gràficament la xerrada. Les presentacions tenen dos parts clarament diferenciades, en una primera part, que a més és la mateixa per als pares que per als fills, s’explica que és Internet i les principals eines web amb les que treballem els usuaris, web, correu electrònic, missatgeria instantània, fòrums, blogs, wikis, xarxes socials,... Les pantalles i el llenguatge utilitzat, encara que de vegades amb massa tecnicismes, va ser el mateix per tots dos col·lectius amb la intencionalitat que pares i fills rebin la mateixa informació i la puguin comentar identificar i associar l’explicació que en vaig fer, totes les pàgines de la presentació van acompanyades d’una imatge, “icona” del contingut del text, que com reflexa l’avaluació, va funcionar molt bé. La segona part de la presentació tot i ser paral·lela per als dos col·lectius, la dels infants conté recomanacions específiques per al bon ús de les noves tecnologies, i en el cas dels pares, conté recomanacions per al control i l’educació de l’ús de les TIC dels infants. Per a una bona temporalització de les sessions, vaig realitzar la programació de les sessions. Adjunto documents, Annex 2 (temporalització sessió pares), Annex 3 (temporalització sessió infants). En la segona fase vaig establir els contactes amb els altres agents implicats, per una part amb el regidor de noves tecnologies de l’Ajuntament de Santa Bàrbara, Sr. Jordi Llorens, amb qui vaig mantenir varies converses per explicar-li tot el projecte i qui ha estat supervisant l’execució del projecte. El regidor també va col·laborar en els primers contactes amb el centre escolar, per sol·licitar-los la

28


TIC educat

seva col·laboració. Un cop establerts els primers contactes, en una reunió, amb el Director de l’escola Jaume Balmes, Sr. Cesar Roig, amb la presidenta de l’APA, Sra. Bàrbara Rodrigo, el regidor Sr. Jordi Llorens i jo mateixa com a Dinamitzadora, vaig exposar l’activitat a realitzar, tant l’escola com l’APA van acollir la idea de manera molt positiva i hem van posar a disposició de l’execució del projecte tots els recursos dels que disposen, cosa que em va facilitar moltíssim la tasca, especialment a nivell de material necessari per a l’activitat.

6.3.Tercera fase. Difusió de l’activitat. Execució del pla de comunicació especificat. La difusió de l’activitat és va dur a terme a través del mitjans locals, la ràdio ( La Plana Ràdio), la web municipal, www.santabarbara.cat, i mitjançant una nota informativa que amb la col·laboració de tots els mestres del centre, és va fer arribar a totes les famílies

6.4. Quarta fase. Execució de les sessions. En la quarta fase del projecte, es van dur a terme les sessions educatives i informatives. El dia 28 de gener del 2010 a les 10.00 h va tenir lloc a una de les aules de l’escola, la primera sessió informativa per als alumnes de 5è A. El mateix dia a les 12.00h vaig realitzar la sessió al curs de 5è B, i per la tarda a les 16.00h vaig fer la sessió als alumnes de 6è. El mateix dia 28 a les 20.30h i a la sala multi usos del centre Jaume Balmes, va tenir lloc la sessió per als pares i mares dels alumnes del centre.

29


TIC educat

Metodologia emprada. Les sessions tenen una part teòrica on s’expliquen els continguts, en aquesta part es recomanable convidar als participants ha intervenir explicant experiències pròpies per fer més dinàmica i interactiva la classe. Al final de la sessió és mostren uns vídeos de l’Agència Noruega de protecció de dades, en aquest vídeos és mostra d’una manera molt educativa i molt clara, les conseqüències d’un mal ús de les TIC. Per acabar s’obre un torn de preguntes i es realitzar una enquesta de valoració per part dels agents implicats. Adjunto Annex 4 (Presentació pares), Annex 5(Presentació fills), Annex 6, (Enquesta valoració alumnes), Annex 7 (Enquesta valoració centre), Annex 8 (Enquesta valoració pares).

6.5. Quinta fase. Redacció de la valoració del projecte i de la memòria final. En aquesta fase he recopilat totes les dades i he realitzat una valoració de l’activitat. També he realitzat la memòria final que recull tota la informació d’elaboració i implementació del projecte.

30


TIC educat

7. Calendari. GENER 2010

4

5

6

7

FEBRER 2010 3

4

5

MARÇ 2010

1

2

3

1

2

6

7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

8

9 10 11 12 13 14

8

9 10 11 12 13 14

11 12 13 14 15 16 17

15 16 17 18 19 20 21

15 16 17 18 19 20 21

18 19 20 21 22 23 24

22 23 24 25 26 27 28

22 23 24 25 26 27 28

25 26 27 28 29 30 31

29 30 31

Elaboració projecte Elaboració material per implementar el projecte Materialització del pla de comunicació. Realització de les sessions Elaboració de la memòria i valoració del projecte

8. Pressupost. Pressupost detallat de l’activitat:

Descripció

IMPORT

Despeses de personal elaboració projecte Materialització pla comunicació (bands, ràdio, anuncis web, díptics,...) Despeses de personal realització sessions Equip projecció (canó, pantalla, ordinador) Despeses espais utilitzats (mobiliari, llum, calefacció,...) Material fungible Despeses elaboració valoració de resultats obtinguts

600,00€ 225,00€ 200,00€ 1.000,00€ 175,00€ 125,00€ 150,00€

TOTAL

2.475,00€

31


TIC educat

9. Avaluació. Valoració sessions infants. Van participar un total de 75 alumnes de cicle superior, el nombre de participants per part dels alumnes és molt positiu, ja que tenint en compte que l’Escola Jaume Balmes és l’únic centre escolar de Santa Bàrbara i que acull alumnes d’altres poblacions, podem dir que l’impacte sobre la població d’entre 9 i 11 anys del radi d’acció, ha estat gairebé del 100%. La participació dels infants en les sessions han estat molt actives i enriquidores, han fet que l’activitat hagi estat molt dinàmica, especialment en dos dels grups, 5è A i 6è, el grup de 5è B ha estat més passiu i li ha costat més participar, però al final és van animar i el resultat va ser molt positiu. En general la valoració de les sessions han estat molt positives i molt enriquidores, els nens han mostrat molt d’interès pels temes tractats i s’han identificat molt amb les eines de les que hem parlat. La valoració per part del centre també ha estat molt positiva, han trobat molt interessants els temes tractats i han valorat molt positivament la realització de les sessions tant als infants com als adults. En l’enquesta realitzada pel centre, en l’apartat de suggerències per a properes sessions, han recomanat el poder incorporar alguna activitat dinàmica i participativa per als alumnes. Per poder dur a terme aquesta millora caldria ampliar els nombre de sessions de l’activitat per poder incloure-hi activitats pràctiques, i no es descarta el fer-ho en properes edicions de l’activitat. De fet el centre ha proposat donar-li continuïtat a aquesta activitat per poder incloure-ho dins els seu programa d’activitats culturals que es duent a terme durant la setmana cultural de l’Escola.

32


TIC educat

Valoració sessió pares. A la sessió per als pares van assistir 31 pares, per tant van participar-hi el 10% de les famílies que tenen nens a l’escola. L’índex de participació va ser l’habitual en les activitats que es realitzen per als pares. La sessió va ser molt enriquidora i els pares i mares van mostrar molt d’interès pels temes tractats, especialment els que afecten als perills que poden afectar als seus per fer ús de la xarxa i de les seves eines. Cal destacar que la majoria de famílies participants tenen Internet a les seves llars i en la majoria de les llars els nens disposen d’Internet a la seva habitació. Als pares i mares els va semblar molt bé que els seus fills rebin aquest tipus d’informació, i més si ho fan des de el mateix centre educatiu, el fet de que l’activitat és dugués a terme dins l’escola va fer que l’acceptació i la participació fos molt més alta. Per part de l’APA la valoració de l’activitat ha estat molt positiva, els temes tractats han estat del seu interès i també s’han mostrat interessats en donar-li continuïtat en propers cursos escolars. Valoració general. La valoració general de l’activitat és molt positiva, la resposta per part de pares i fills ha estat molt gratificant i tant el centre com l’APA han mostrat el seu interès en el projecte i la seva satisfacció per poder haver-hi participat i poder haver sigut part beneficiada de l’activitat. La implementació del projecte s’ha dut a terme sense cap tipus d’incidència, la col·laboració per part de l’Ajuntament, del centre i de l’APA ha estat incondicional, cosa que s’ha de valorar molt positivament i ha estat un dels pilars que ha permès l’èxit de l’activitat.

33


TIC educat

La realització d’aquest projecte m’ha permès a mi personalment i al Punt TIC de Santa Bàrbara, establir contacte amb altres entitats que treballen per la seguretat de l’ús d’Internet, tant el cos dels Mossos d’Esquadra, com el CESICAT han posat a la nostra disposició la seva col·laboració i el seu interès per aquest tipus d’activitat, per tant, la valoració no pot ser més que positiva. No puc deixar de reflexar en aquesta valoració, l’enriquiment personal que ha suposat la implementació d’aquest projecte, per una part he aprés moltíssim sobre la seguretat a la xarxa i sobre les precaucions que cal tenir-hi, he aprés que la prevenció és la millor eina que tenim a les nostres mans i que aquest tipus d’actuacions impliquen un canvi en la manera de veure les eines que les TIC ens ofereixen.

10. Conclusions. Les principals conclusions que cal tenir en compte un cop finalitzat el projecte són: •

Cal treballar en l’educació dels infants pel que fa a les TIC.

Els pares necessiten suport i informació per una millor educació dels seus fills.

Les actuacions preventives sempre donen resultats positius.

Cal continuar aprenent tot que les TIC ens aporten com a persones i com a Societat del coneixement.

Cal continuar generant recursos de formació, educació i difusió de les noves tecnologies i del seu ús per aconseguir uns bons usuaris TIC.

34


TIC educat

11. Bibliografia i web grafia: http://www.segu-kids.com/ http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=4555 http://www.aprendergratis.com/seguridad-en-internet-para-adolescentes.html http://www.privacyrights.org/spanish/pi21.htm http://revista.consumer.es/web/es/20080601/internet/72607.php http://www.oei.es/valores2/monografias/monografia05/reflexion05.htm Educar en valores en entornos virtuales de aprendizaje: realidades y mitos. Josep M. Duart UOC http://www.uoc.edu/dt/20173/20173.pdf Recurs vídeos Agència Noruega de Protecció de dades. http://tempsde.punttic.cat/?page%20id=14

35


TIC educat

12. Relaciรณ annexos.

Annex 1.

Entrevista Agent cos Mossos dโ€™Esquadra.

Annex 2.

Temporalitzaciรณ sessiรณ pares.

Annex 3.

Temporalitzaciรณ sessiรณ infants.

Annex 4.

Presentaciรณ sessiรณ pares.

Annex 5.

Presentaciรณ sessiรณ infants.

Annex 6.

Enquesta valoraciรณ infants.

Annex 7.

Enquesta valoraciรณ centre.

Annex 8.

Enquesta valoraciรณ pares.

36


TIC educat

Annex 1.

ENTREVISTA COS DE POLÍCIA – MOSSOS D’ESQUADRA – COMISARIA D’AMPOSTA.

Internet i la seva seguretat.

Contingut de les vostres sessions. Objectiu principal. L’objectiu principal de les xerrades que realitzen els Mossos d’Esquadra vers Internet i el seu ús és la prevenció. Les xerrades van acompanyades d’una presentació i els expliquen les pautes a seguir per realitzar una navegació segura per la xarxa. Els continguts principals són l’explicació de la privadesa de les dades personals, la importància d’utilitzar contrasenyes segures, la recomanació de no posar a la xarxa fotos d’altres persones, la falsa sensació d’intimitat que ofereix la xarxa,...

Edats a les que van dirigides. Tenen una presentació en la que modifiquen els continguts segons l’edat a la que va dirigida la xerrada, en un principi treballem amb totes les edats si els hi ho demanen, però han detectat que les edats en els que cal fer-hi incidència és entre els 10 i els 14 anys. Destaquen que l’edat en la que els infants passen de l’escola al institut, és una edat en la que s’hi detecten conductes problemàtiques, sobretot a nivell d’insults i assetjaments. Per això entre els 10 i 14 anys són edats claus per aconseguir un resultat positiu en aquest tipus d’actituds.

Quines són les conductes delictives més habituals pel mal ús de les TIC entre els infants i adolescents? Les conductes varien molt segons la zona geogràfica, per exemple no és troben amb els mateixos problemes a la nostra zona que a la zona metropolitana de Barcelona, però a grans trets els problemes més habituals són els d’utilització de les noves tecnologies per insultar, assetjar, quedar per agredir a alguna persona a un grup determinat, etc. Una altra problemàtica és la violació del dret a la intimitat, són molts els casos en que s’utilitzen fotos d’altres persones i el que pot començar com una gràcia d’enviar una foto a un amic, s’acaba amb insults i assetjaments a la persona que apareix a la foto.

37


TIC educat

Drets té el ciutadà com a víctima de les noves tecnologies. Davant la llei, tot ciutadà que segui víctima de qualsevol conducta delictiva on les TIC han estat el mitjà utilitzat, té el dret a efectuar la corresponent denúncia per iniciar els tràmits oportuns en cada cas. Tot i això, des de la policia, es recomana resoldre els conflictes entre els afectats abans d’arribar a n’ aquest punt. Quan els problemes són entre infants, normalment, tot s’inicia amb insults entre ells o amb bromes de mal gust, el fet d’interposar una denúncia comporta l’enfrontament entre famílies i la casa pot arribar a extrems innecessaris, ells recomanen fer la reflexió als infants i resoldre el conflicte a bones, fins ara aquest mètode està resultant efectiu i evita enfrontaments majors.

Recomanacions. • • • • • • •

Ús de contrasenyes segures. No donar dades personals. No penjar a la xarxa fotos nostres i d’altres persones. En cas de ser insultats i/o assetjats informar als adults. Si tenen dubtes preguntar. Evitar tenir una càmera web activada, i en cas que l’ordinador estigui parat, girar-la. ...

Des de la policia, s’anima als infants i a les famílies que facin ús de les noves tecnologies, la base es que els nens aprenguin a fer-ne un bon ús, essencialment evitant l’abús i el mal ús. La prevenció és la millor eina que tenim els adults per aconseguir que els natius digitals aprenguin els beneficis de les eines de que disposen per jugar, aprendre i treballar en un futur.

38


TIC educat

Annex 2.

TEMPORALITZACIÓ SESSIÓ DIRIGIDA ALS PARES DE L’ESCOLA JAUME BALMES La sessió tindrà lloc a la sala multi usos de l’escola “Jaume Balmes “ de Santa Bàrbara. La sessió està dirigida a tots els pares i mares d’alumnes de l’escola. L’objectiu de l’activitat és informar a les mares i pares de les eines més utilitzades d’Internet pels infants i adolescents. La sessió tindrà una durada d’una hora i mitja i tindran tres parts diferenciades: 1era part. (10 minuts) PRESENTACIÓ. Bon dia/bona tarda, el meu nom és Mercè Fort i sóc la dinamitzadora del Punt TIC del nostre poble. El Punt TIC està situat a la planta baixa del Centre Cultural i és un espai on tenim com a objectiu apropar a tothom a les noves tecnologies i al seu ús. Per a aconseguir això oferim molts serveis als ciutadans, connexió a Internet, cursos de formació, suport tècnic,... En el món virtual continuo sent dinamitzadora del Punt TIC de Santa Bàrbara a més de moltíssimes coses més, com una escriptora, una noia que li agrada molt la vela, etc. (aquest referent servirà per fer-los reflexionar sobre la repercussió que té el rastre que deixem quan naveguem i treballem per la xarxa). 2ona part. (1 hora) EXPOSICIÓ DELS CONTINGUTS. Explicació dels continguts de la sessió, aquesta part anirà acompanyada d’una presentació per facilitar l’enteniment amb exemples i pantalles de les eines que s’explicaran. (Adjunto presentació amb continguts) Visualització vídeos de l’Agencia Noruega de protecció de dades: http://tempsde.punttic.cat/?page%20id=14 Part final. (10 minuts) CONCLUSIONS. Cal tenir molta precaució i coneixement sobre el que és fa a la xarxa, la solució no és no fer ús de les eines que tenim a la nostra disposició, la solució és saber fer un bon ús d’elles i aprofitar-les per al benefici tant personal com col·lectiu. Els nostres fills i filles han de tenir molt present que són privilegiats per tenir al seu abast tantíssima informació i tantíssimes eines per gestionar-la. El futur de la Societat de la Informació i del coneixement són ells, per tant, està a les seves mans i depèn del seu saber fer que tinguem una societat i un món millor, per això com a pares i educadors tenim la responsabilitat d’educar-los i guiar-los com en qualsevol altra aspecte de la seva vida, el fet de no coneixe les noves tecnologies o de no fer-ne ús no ens eximeix de la responsabilitat de l’educació TIC dels nostres fills i filles.

Torn obert de preguntes.(10 minuts)

39


TIC educat

Annex 3.

TEMPORALITZACIÓ SESSIÓ DIRIGIDA ALS INFANTS DE 10 A 11 ANYS. La sessió tindrà lloc a l’escola “Jaume Balmes “ de Santa Bàrbara, als cursos de 5è i 6è, en aquesta edat molts d’aquest nens i nenes comencen a fer ús d’eines de la xarxa, especialment d’eines de comunicació i xarxes socials, per aquest motiu, es important que rebin informació sobre les recomanacions per fer un bon ús de les noves tecnologies. Les sessions tindran una durada d’una hora i mitja i tindran tres parts diferenciades: 1era part. (10 minuts) PRESENTACIÓ. Bon dia/bona tarda, el meu nom és Mercè Fort i sóc la dinamitzadora del Punt TIC del nostre poble. El Punt TIC està situat a la planta baixa del Centre Cultural i és un espai on tenim com a objectiu apropar a tothom a les noves tecnologies i al seu ús. Per a aconseguir això oferim molts serveis als ciutadans, connexió a Internet, cursos de formació, suport tècnic,... En el món virtual continuo sent dinamitzadora del Punt TIC de Santa Bàrbara a més de moltíssimes coses més, com una escriptora, una noia que li agrada molt la vela, etc. (aquest referent servirà per fer-los reflexionar sobre la repercussió que té el rastre que deixem quan naveguem i treballem per la xarxa). 2ona part. (1 hora) EXPOSICIÓ DELS CONTINGUTS. Explicació dels continguts de la sessió, aquesta part anirà acompanyada d’una presentació per facilitar l’enteniment per part dels infants dels conceptes i termes explicats. (Adjunto presentació amb continguts) Visualització vídeos de l’Agència Noruega de protecció de dades. http://tempsde.punttic.cat/?page%20id=14 Part final. (10 minuts) CONCLUSIONS. Cal tenir molta precaució i coneixement sobre el que és fa a la xarxa, la solució no és no fer ús de les eines que tenim a la nostra disposició, la solució és saber fer un bon ús d’elles i aprofitar-les per al benefici tant personal com col·lectiu. Heu de tenir molt present que sou privilegiats per tenir al vostre abast tantíssima informació i tantíssimes eines per gestionar-la. El futur de la Societat de la Informació i del coneixement sou vosaltres, per tant, està a les vostres mans i depèn del vostres saber fer que tinguem una societat i un món millor.

Torn obert de preguntes.(10 minuts)

40


TIC educat

Annex 6.

ENQUESTA ALUMNES

VALORACIÓ PROJECTE TIC educat

EDAT:

XIQUET

XIQUETA

Tens adreça de correu electrònic?

Si

No

Tens connexió a Internet a la teva llar?

Si

No

Ets membre d’alguna xarxa social?

Si

No

Els teus pares t’ensenyen com utilitzar l’ordinador?

Si

No

Tens ordinador a la teva habitació?

Si

No

Utilitzes l’ordinador amb els teus pares?

Si

No

Valora de l’1 al 5 1 2 3 4 5 Has trobat interessant tot el que t’han explicat? Penses que et serviran els consells que t’han donat? A partir d’ara tindràs més cura alhora d’utilitzar dades personals a la xarxa? La dinamitzadora s’ha explicat de manera clara i entenedora? T’ha agradat que l’explicació anés acompanyada d’una presentació?

Quin és el punt dels quals s’ha parlat t’ha resultat més interessant?

41


TIC educat

Annex 7.

VALORACIÓ PROJECTE TIC educat

ENQUESTA CENTRE

NOM DEL CENTRE___________________________________________________________________ CÀRREC DE LA PERSONA QUE REALITZA L’ENQUESTA ______________________________________ POBLACIÓ _________________________________________________________________________ DATA_____________________________________________________________________________ Valora de l’1 al 5 1 2 3 4 5 Els continguts de l’activitat han estat interessants per als alumnes? Creus que els conceptes explicats són pràctics i aplicables? Penses que seguir unes pautes pot ajudar a les famílies a fer un millor ús de les TIC? Valoració de què l’activitat es realitzi paral·lelament als alumnes i als pares. Creus que és bo que l’escola s’impliqui i col·labori en aquests tipus d’activitats? La dinamitzadora ha expressat de forma clara els conceptes? L’activitat s’ha ajustat a les espectatives? Recomanaries la continuïtat d’aquestes sessions? Quin és el punt dels quals s’ha parlat destacaries?

Quins aspectes creus que han de millorar per a properes sessions?

Propostes per incloure en properes sessions TIC educat.

Observacions que creguis oportunes.

42


TIC educat

Annex 8.

ENQUESTA PARES

VALORACIÓ PROJECTE TIC educat 1 NOMBRE DE FILLS:

2

3

4

5

EDATS:

EDAT:

DONA

Tens adreça de correu electrònic? Tens connexió a Internet a la teva llar? Ets membre d’alguna xarxa social?

Si Si Si

Valora de l’1 al 5.

HOME No No No

1 2 3 4 5

Els continguts han estat del teu interès? Creus que els conceptes apresos són pràctics i aplicables? Penses que seguir unes pautes pot ajudar als teus fills a fer un millor ús de les TIC? Valores positivament que l’activitat es realitzi paral·lelament a les sessions Informatives dels infants? Creus que és bo que l’escola s’impliqui i col·labori en aquest tipus d’activitats? La dinamitzadora ha expressat de forma clara els conceptes? L’activitat s’ha ajustat a les teves espectatives? Recomanaries la continuïtat d’aquestes sessions? Quin és el punt dels quals s’ha parlat t’ha resultat més interessant?

Quins aspectes creus que han de millorar per a properes sessions?

Propostes per incloure en properes sessions TIC educat.

Observacions que creguis oportunes.

43

Projecte: TIC educat  

Projecte TIC educat. DRETS DE COMPARTICIÓ Reconeixement – No Comercial – Compartir Igual (by-nc-sa) No es permet un ús comercial de l'obra o...