__MAIN_TEXT__

Page 1

MUNTANYOLA 1

Revista trimestral

Novembre 2018 / Núm. 6


EDITORIAL I CRĂˆDITS | 2

CRĂˆDITS EdiciĂł: Ajuntament de Muntanyola www.muntanyola.cat Coordina: Sònia Vivancos Col¡laboren: Ă€ngel Roig, Carles Morera, Carme JuĂ rez, Cristina Pina, Escola Bressol de Muntanyola, Escola de Muntanyola, Esquerra Republicana de Catalunya, Imma CamprubĂ­, Joves de Muntanyola, Margarida Tubau, Naila Bosch, Pdcat, Pol Vilaregut, Ramon LlorĂ , Serena Brunells, Tots fem Muntanyola, Xavier Sabata CorrecciĂł, compaginaciĂł i maquetaciĂł: Montse Mir i Eva Freixa de l’empresa iServeis ImpressiĂł: Publicitat Montseny 300 exemplars DistribuciĂł gratuĂŻta DL: B11466-2017 La revista Muntanyola s’edita trimestralment i es fa arribar, mitjançant una bustiada, a totes les llars del municipi. Si no la rebeu correctament, comuniqueu-ho al telèfon 938 830 186 o adreça de correu electrònic muntanyola@diba.cat. TambĂŠ la podeu consultar a travĂŠs de la pĂ gina web municipal.

SUMARI L’ENTREVISTA INFORMACIÓ MUNICIPAL

3 4-5

MEDI AMBIENT

6

SALUT

6

EL RACĂ“ DE LA NAILA

7

LA RECEPTA

7

LES ACTIVITATS DE MUNTANYOLA

8-9

LLAR D’INFANTS

10

RACĂ“ REMEIER

10

HISTĂ’RIA

11

PUNT JOVE

11

PARTITS POL�TICS INFORMACIÓ DE SERVEIS L’AGENDA

12-13 13 14- 15

EDITORIAL I ja hi tornem a ser, hem passat un altre estiu amb dies molt calorosos, gaudint de la piscina i la platja, entre d’altres. Per sort, no hem hagut de córrer a apagar cap foc. Ara, amb la tardor, de moment pocs bolets s’han pogut collir. Comença a venir alguna pluja, benvinguda, perquè ara ja començava a estar tot una mica sec. 8QFRSÀQDOLW]DWHOPHVG¡DJRVWLLQLFLDWHOFXUV escolar, tot torna a la normalitat, Ês a dir, els QRVWUHVÀOOVLÀOOHVFRPHQFHQO¡HVFRODHOVSDUHV cap a treballar i es comencen les activitats extraescolars. Comencem a preparar-nos pel fred, les glaça-

des, les nevades, a gaudir de l’escalf de la casa. A l’últim dissabte del mes d’octubre ens tornaran a canviar l’hora. 8QFRSSDVVDGDOD&DVWDQ\DGDLÀQDOLW]DWHOPHV de novembre, comencem a parlar i programar les festes tradicionals Nadalenques com el Tió, Nadal, Cap d’Any, la cavalcada‌ I, Ês clar, amb les reunions familiars corresponents, siguin dinars, sopars, trobades amb els amics i, com sempre, enviant missatges mitjançant les xarxes socials de felicitacions nadalenques, ja que, cada vegada menys es segueix la vella tradició d’escriure les postals de Nadal, desitjant-nos molt bon any i feliç any nou!!!!


ENTREVISTA |

3

Parlem amb el nou equip directiu de l’Escola Muntanyola Per Xavier Sabata

Comença el nou curs i tenim nou equip directiu. Els nens i nenes estan il·lusionats per trobar-se amb els companys. Alguns saben que és l’últim any a l’escola, ja que l’any que ve aniran a “l’insti”. La Mar, que és la nova directora, i l’Irma, que és la nova secretària, han estat una estona explicant el projecte, compartit amb l’equip de professorat. Es tracta d’un projecte ambiciós, DPE XQ SURJUDPD SODQLÀFDW amb professionalitat i essent conscients que hauran de dedicar-s’hi amb força, però estan disposades a treballar tant com calgui per aconseguir-ho. Actualment a l’escola hi ha 46 alumnes i 5‘5 places docents a la plantilla. Una de les funcions de l’escola és fomentar la relació social. Entre les famílies, alumnes, educadors, Ajuntament, Escola Bressol, Punt Jove…”considerem important fomentar l’estima en tot el nostre entorn, entre nosaltres i el que podríem anomenar fer poble”. Precisament per aconseguir aquesta unió es mantindran durant el curs una sèrie de UHXQLRQVDPEODÀQDOLWDWG·LQWHUcanviar opinions i poder desenvolupar junts els projectes. És important la participació. L’escola ha de ser una entitat viva, actual, capaç d’adaptar-se a la societat, a les noves tecnolo-

gies. Pendent dels canvis socials, de les noves tendències, tant comunicatives com vivencials. La LQIRUPDFLyLIRUPDFLyDFWXDOLW]Dda és vital per al futur d’aquests nois i noies i aquesta és la missió de l’escola. Sobre la millora dels serveis, en aquests moments hi ha converses i s’està esperant la visita que des de l’Ajuntament s’ha concertat amb el personal del Departament d’Educació. “Som conscients que una escola nova és difícil aconseguir-la, però remodelar i millorar el que tenim és factible”. Quant a la línia educativa, es GHÀQLULD FRP XQD HVFROD DFWLva, participativa i basada en el fet que els mateixos infants sàpiguen investigar, contrastar i aprendre de manera activa. És important que, per exemple, se sàpiga que 2+2 fan 4, perquè així ens ho diuen, però més important és voler adquirir aquest coneixement i saber com adquirir aquest coneixement. Això ho aconseguim raonant cada resposta, guiant, provocant l’interès, la motivació

per aprendre el perquè de les coVHVLODVHYDÀQDOLWDW A l’entrevista també hem parlat de robòtica. Amb la col·laboració d’un pare molt implicat que ve de manera voluntària setmanalment, es pot apropar el món de la robòtica als alumnes. És important desenvolupar aquesta modalitat present avui a la indústria d’una manera total. 8WLOLW]HPMRFVTXHHVWDQDOPHUcat que permeten crear els propis robots i programar-los. Això desperta l’interès i la imaginació i, per tant, la creativitat. A la vegada, a l’escola es dóna molta importància a crear un esperit de col·lectivitat on tots hi siguem acceptats i respectats: un equip. També es dóna importància a les diferents arts i a la creativitat de cada un.

“Ens agradaria que fos una escola que tots se la sentin seva i l’estimessin, que fos part del poble meravellós en el qual vivim”


NOTĂ?CIES |

S’aproven els ajuts econòmics per a la infà ncia Amb l’objectiu de mantenir i incrementar el nombre d’alumnes del poble a l’escola bressol municipal, l’Ajuntament ha aprovat les bases per atorgar ajuts econòmics de caràcter universal. A mÊs, les funcions es van delegar a la regidora delegada de Benestar Social, Imma Camprubí.

Visita a la Consellera de Cultura Laura BorrĂ s

L’alcalde Ramon Llorà , juntament, amb la regidora Imma Camprubí i el regidor Carles Morera, van visitar la consellera de Cultura Laura Borràs, justament el dia despès de la celebració de la Diada Nacional catalana. La intenció era continuar treballant per la cultura del municipi i obtenir el màxim de recursos per tal de poder ampliar l’oferta.

Noves bústies al costat de la piscina municipal A causa de la demanda de veïns que no tenien bústia, hem posat un nou mòdul a l’entrada de la piscina municipal. Ara ja tindrem 5 punts de recepció de correu postal al municipi repartits de la segßent manera: a l’entrada de Fontanelles, a l’esWDFLyPHWHRUROzJLFDDOD]RQDGH l’Aliberch, al barri de Múnter i ara a la piscina municipal. Amb aquesta ampliació esperem poder donar servei a tothom.

4

Mal ús del parc workout! Abans de l’estiu es va inaugurar el parc i en el moment de la inauguració es va dir que era un parc per a tothom, sempre que se’n fes un bon ús. Malauradament no ha estat així! Hi van els nens/es petits/es sense els pares, interrompent l’entrenament dels usuaris, amb el risc que això comporta, ja que poden fer-los mal sense voler. A banda que hi ha mainada que

ÀQVKLIDQOHVQHFHVVLWDWVÀVLROzgiques, cosa que no Ês el lloc. Per aquest motiu que des de l’Ajuntament hem encarregat una placa amb l’explicació dels exercicis que V¡KLSRGHQUHDOLW]DULSHUO¡DOWUD ens hem vist obligats a limitar l’edat d’entrar en el parc. Esperem que aquestes mesures serveixin perquè entre tots siguem mÊs respectuosos.

Victòria de l’Erik Merino El triatleta professional de Muntanyola, Erik Merino (Club Triatló Granollers) ha guanyat el triatló olímpic sense drafting de l’Estartit. La prova es va disputar el 14 d’octubre i com a particularitat, els triatletes van ser portats HQ YDL[HOO ÀQV D OHV ,OOHV 0HGHV de Muntanyola va passar la línia En una cursa molt disputada de meta en primera posició, amb DPE 5RJHU 0DQ\D ÀQDOPHQW HO un temps total de 1.59.15.

L’Ajuntament instal¡la una sitja per a facilitar la provisió de sal de desgel La sitja serà d’ús exclusiu per a la brigada i per a empreses que facin el servei de neteja, manteniment dels carrers en episodis de nevades, glaçades, etc. Tot i que el seu emplaçament tindrà un impacte visual, l’assessorament rebut indica que Ês la millor opció perquè ha de ser de fàcil accÊs per a la càrrega i descàrrega. Per això s’ha considerat adient l’entrada del poble per la carretera de Tona, tant per l’amplada com pel fet que Ês al mig del poble. Si algú necessita sal de desgel que es posi en contacte amb l’Ajuntament, que farà el servei de venda.

Muntanyola Cardioprotegida

Ja està en funcionament el nou GHVÀEULOþODGRU D OHV HVFROHV GH Múnter. Amb aquest ja tindrem dos aparells a Muntanyola, i estem treballant per posar un altre al barri de Fontanelles. D’aquesta manera tindrem coberta la majoria d’extensió de Muntanyola, sobretot les parts mÊs poblades.


NOTĂ?CIES |

5

8QLQIRUPHGHOSURIHVVRUGH*HRJUDČ´DGHOD8%FRQWUDGLX l’estudi anònim que defensava la segregaciĂł de MĂşnter Tots els grups a l’Ajuntament van aprovar per unanimitat l’informe que ha elaborat el profesVRU GH *HRJUDĂ€D GH OD 8QLYHUsitat de Barcelona, Joan Tort i Donada, sobre la possibilitat de segregar el territori de l’antic terme i parròquia de MĂşnter del terme municipal de Muntanyola. Aquest document es va elaborar per donar resposta a l’estudi d’autor anònim entregat per veĂŻns de MĂşnter amb el tĂ­tol MePzULD MXVWLĂ€FDWLYD GH O¡DOWHUDFLy dels termes municipals de Malla i Muntanyola, per l’enclavament de MĂşnter. En aquest document es repassa la vinculaciĂł geogrà ÀFD L KLVWzULFD GH 0~QWHU DPE Malla i “es preveu una possible distribuciĂł dels serveis municipalsâ€?. S’hi al¡lega que els veĂŻns del terme de MĂşnter, “puguin democrĂ ticament decidir sobre la possibilitat d’annexiĂł d’aquesta part del municipi al terme municipal de Mallaâ€?.

L’informe elaborat pel professor Tort diu, entre altres coses, que seguint la legislació Múnter no pot ser considerat un enclavament i que la diferenciació entre Múnter i la resta del municipi Ês una situació habitual en municipis d’Osona i la Plana de Vic. De la mateixa manera l’informe desfà els arguments relacionats amb qßestions d’ordre històric, GHPRJUjÀFLFXOWXUDOLHOVUHODFLonats amb la prestació dels serveis municipals i administratius en general, perquè ni de l’anàlisi detinguda de la memòria ni del reconeixement en directe del ter-

1.300 euros en beques escolars i esportives per a infants de Muntanyola El passat 12 de març es va obrir la convocatòria de beques per a GHVSHVHV G¡HVFRODULW]DFLy L EHTXHV SHUDODUHDOLW]DFLyG¡DFWLYLWDWVHVSRUWLYHVSHUDLQIDQWVLMRYHVÀQDOLW]DQWHOGHPDLJ Les beques tenen com a objectiu cobrir les necessitats socials i econòmiques dels infants i joves del municipi, les quals s’atorguen a travÊs d’una valoració dels Serveis Socials municipals. L’import total de les beques es reparteix segons les sol¡licituds presentades i els requisits esta-

EOHUWV VXEYHQFLRQDQW ÀQV D XQ mà xim de 450,00 euros per infant, per a cadascuna de les beques. La dotació econòmica per les beques escolars (llibres, material i sortides curriculars) ha estat de 1.300,00 euros, amb 15 infants i MRYHVEHQHÀFLDULV Pel que fa a les beques esportives la dotació ha estat de 957,50 euros, amb 9 infants i joves beQHÀFLDULV SHU UHDOLW]DU DFWLYLWDWV com gimnàstica artística, piscina, EDOOHW IXWERO VDOD WUDSH]L L SDWLnatge.

ritori dut a terme, no n’ha resultat cap evidència de mancances o desigualtats. Finalment, respecte als termes “sobirania popularâ€? i “legitimitat democrĂ ticaâ€?, el text diu que “no estem al¡ludint a una problemĂ tica de fons de naturalesa polĂ­tica sinĂł mĂŠs aviat administrativa, es tracta, aquĂ­, d’una escala inadequada, la qĂźestiĂł afecta l ‘individu com a ciutadĂ  (enquadrat en el marc d’un municipi concret), i no pas com a subjecte de l’acciĂł polĂ­tica, vincle que ens portaria a haver de parlar G¡DOWUHV HVWUXFWXUHV RUJDQLW]DWLves, per damunt de la municipalâ€?.

Es fan canvis en el transport escolar per anar a Gurb A causa de l’increment que hi ha hagut d’alumnes de secundà ria que fan servir el transport HVFRODU SHU DQDU ÀQV D *XUE el Consell Comarcal ha hagut de posar un autobús per fer el transport escolar dels alumnes d’ESO de l’institut de Gurb per WDOGHWHQLUVXÀFLHQWVSODFHVOOLXres a la línia regular. Per tant GXUDQWDTXHVWFXUVD part de l’autobús de línia regular habitual, hi ha un altre autobús de transport escolar.


ARTICLES |

6

MEDI AMBIENT

La tardor a Muntanyola Cada vegada està mÊs consolidada i acceptada per tothom la idea que el medi ambient Ês una de les coses que mÊs cal cuidar i que mÊs requereix els esforços de qualsevol ajuntament. En el nostre cas, això ha estat així des de fa molts anys, i són moltes, com sabeu, les iniciatives que en aquest sentit hem adoptat. Muntanyola Ês, segur, un dels municipis on el contacte amb la natura Ês mÊs intents de tota OD FRPDUFD /¡HVSHFLDO RURJUDÀD del terme, l’altitud de mÊs de PHWUHVPROWSHUVREUHGHOD veïna Plana, la nostra gran extensió i un poblament moderat i bàsicament dispers en masies

centenà ries i en tota mena de cases aïllades i sempre en contacte amb la vegetació, fa que tots els habitants tinguem molt clara la necessitat de cuidar el territori i mantenir-lo en les millors condicions perquè les generacions futures en puguin seguir disposant. Som a la tardor. En els nostres pobles Ês una època especialment esperada, i no nomÊs pels boletaires, sinó per tothom a qui li agrada passejar i gaudir de la natura, podent gaudir molt especialment d’uns dies d’aire sa, de la visió dels panorames que ens envolten i tot sense la calitja i la calor que a vegades es fan pesa-

des a l’estiu, ni el fred de l’hivern, que sovint ens fa venir mandra de deixar el confort de cada casa. $SURÀWHP GRQFV O¡RSRUWXQLWDW que aquesta època ens ofereix, DSURÀWHP OHV SOXJHV DEXQGDQWV per trobar bolets (si el vent no ens ho ha espatllat) i no oblidem tampoc els bons costums relacionats amb el medi ambient, la neteja i el manteniment de les vies públiques, la correcta gestió de les deixalles, el reciclatge‌ sense oblidar, però, els plaers de la bona taula que tambÊ ens porta l’estació: la caça, les castanyes i panellets‌ i els rovellons i OHVOOHQHJXHVVLO¡DQ\ÀQDOPHQW ens hi acompanya.

SALUT

Avui parlarem de la febre Per Àngel Roig, Metge homeòpata

La febre Ês un augment de la temperatura corporal com a mecanisme d’aportació energètica davant de situacions d’estrès a ÀGHIDFLOLWDUODVHYDUHVROXFLy En la majoria dels casos, la febre Ês causada per infeccions, però hi ha altres causes com pot ser una crisi de creixement o de dentició en els infants o situacions posteriors a gran estrès emocional, fred o calor excessius o esgotament físic extrem, etc. Davant la febre cal: 1. Beure força líquids, especialment aigua.

2. Fer repòs. Deixar tota l’energia a resoldre el problema 3. Rebaixar la febre per mitjans físics (bany tebi, tovalloles humides), suar al llit i intentar respectar al mà xim l’efecte guaridor de la febre. Prendre pocs antitèrmics i nomÊs en cas de febre superior a 40°, si hi ha convulsions o si esteu espantats. 4. Tenir paciència i esperar XQHVKRUHV6LODIRFDOLW]DFLypV FODUD à HJPyDPLJGDOLWLVLQIHFció d’orina per exemple) anar o avisar al metge de referència i seguir el tractament que prescrigui. 5. Anar a urgències nomÊs si la febre alta Ês persistent mÊs

GHKVLODSHUVRQDWpXQGRlor molt fort en algun òrgan, si hi ha sensació important d’ofec, vòmits i diarrees persistents o si hi ha mal de cap amb rigidesa i PROWD GLÀFXOWDW SHU D PRXUH¡O L vòmits.


ARTICLES | 7

RACĂ“ DE LA NAILA

La Rutina Per Naila Bosch

La rutina Ês un hà bit adquirit per costums que amb el temps, ens permet fer les coses sense pensar-les. Les obligacions diàries ens marquen una estructura que ens pot donar seguretat però tambÊ ens pot anul¡lar la possibilitat de crear i experimentar coses noves. Amb la UXWLQD FUHHP OD QRVWUD ]RQD GH confort, un indret on pensem que la nostra persona està salvada. La rutina no Ês ni positiva ni negativa, depèn de cada persona

i del moment que està vivint, hi ha persones que els hi aporta seguretat, constància i harmonia. A d’altres els fa sentir avorrits i amb la sensació que s’estan perdent alguna cosa i el temps se’n va. Si ens trobem ofegats, Ês important demanar-nos què hi poGHPIHUDOFDSLDODÀHQVRP els responsables i encara que a vegades ens sembla impossible. Podem canviar els costums, ja sigui amb petites variacions diàries, com fer alguna activitat extra que ens agradi, canviar la ruta d’anar a la feina, el lloc on dinem, etc., o bÊ canviar-ho tot

per complet. Tots mereixem sentir-nos a gust amb les responsabilitats diĂ ries, i podem ser els amos del nostre camĂ­.

RECEPTA

Sopa de fredelucs (o fredolics) INGREDIENTS per 6 persones Fredelucs 1/2 kg. Farigola una branqueta Orenga una branqueta Sajolida una branqueta Ametlles torrades 30 grams Brou de carn 2 litres oli i sal

ElaboraciĂł

Fem un brou de carn i hi tirem les herbes aromà tiques i oli. Ho deixem coure uns 10 minuts i DL[t HO EURX V¡DURPDWLW]DUj 7RW seguit ho coleu. Poseu de nou el brou amb els bolets, ben nets i rentats. Ho

Per Margarida Tubau

deixeu coure 15 minuts i hi afegiu una picada d’ametlles i les llesques de pa. Ho deixeu coure 10 minuts mÊs. Ho podeu triturar i queda com una crema. Nota: aquesta sopa Ês molt popular a Catalunya


24 HORES DE FUTBOL SALA

MUNTANYOLA CELEBRA L’1 D’OCTUBRE

MUNTANYOLA CELE DELS VIGATANS


EBRA LA MARXA

MÚNTER CELEBRA LA FESTA MAJOR


ARTICLES ARTICLES | 10| 10

LLAR LLAR D’INFANTS D’INFANTS

LaLa importància importància que que tenen tenen lala gestió gestió del del temps temps i i les les rutines rutines enen elel treball treball aa lala Llar Llar d’Infants d’Infants Si sempre les les portem portem a terme a terme terme i a iles a les quals quals no no se’lsse’ls sol sol Si sempre A la A llar la llar d’infants d’infants el temps el temps té téterme forma forma similar, similar, els els infants infants donar importància, importància, ja que ja que es fan es fande de molta molta mésmés importància importància del del quequedonar prenen seguretat seguretat i això i això els els fa fa diàriament i acaben i acaben prenent prenentprenen en en un un principi principi potpot semblar. semblar. El Eldiàriament tenir la ment la ment lliure lliure perper poder poder protagonisme protagonisme les les activitats activitatstenir diadia a dia a dia en una en una escola escola s’estrucs’estruc-mésmés aprendre i així i així continuar continuar avanavanproposades perper aquell aquell diadia comcomaprendre tura tura a partir a partir de: de: moments moments de deproposades çant perper poder poder arribar arribar a ser a ser experimentacions experimentacions o els o els fetsfetsçant joc,joc, moments moments de relacions de relacions persoperso-araara autònoms. autònoms. Amb Amb el pas el pas del del esporàdics queque hagin hagin pogut pogut sor-sor-benben nals, nals, de cura de cura d’un d’un mateix mateix i dels i delsesporàdics temps, temps, ja no ja no parlarem parlarem de de ru- rualtres... altres... Com Com a mestres, a mestres, quequegir.gir. tines sinósinó queque acabaran acabaran sent sent Quan parlem parlem de de rutines rutines par-par-tines tinguem tinguem el dia el dia estructurat estructurat serà serà Quan hàbits, hàbits, queque és el ésmoment el moment en en del del conjunt conjunt d’activitats d’activitats quequeunsuns molt molt important, important, ja que ja que perper als alslemlem aquella aquella rutina rutina ja forma ja forma part part es porten a terme a terme de manera de manera re- re-quèquè infants infants és és comcom el seu el seu rellotge, rellotge,es porten deconducta la conducta de l’infant. de l’infant. petida i sempre i sempre de de forma forma simisimi-de la igual igual d’important d’important és també és també els elspetida queque ja en ja sabeu en sabeu mésmés coses, coses, l’arribada l’arribada al matí, al matí, l’estona l’estona AraAra principis principis i valors i valors queque transmetransme-lar:lar: segur segur que que els els podreu podreu donar donar més més de sortir de sortir a fora, a fora, el canvi el canvi de bolde boltemtem en el ennostre el nostre diadia a dia! a dia! importància queque la que la que tenien tenien quers, l’hora l’hora delsdels àpats, àpats, l’estona l’estonaimportància Prenen Prenen molta molta importància importància les lesquers, abans! abans! de descans... rutines rutines queque es es vanvan portant portant a ade descans...

RACÓ REMEIER RACÓ REMEIER

PerPer Carme Carme Juàrez Juàrez Estudiosa Estudiosa i divulgadora i divulgadora de les de les herbes herbes remeieres remeieres d’Osona d’Osona

planta. Entre Entre molts molts delsdels seus seus be- beEl 27 El de 27 Setembre de Setembre vàrem vàrem fer fer la laplanta. - Jornada Jornada de de Portes Portes Obertes Obertes del del mulant, digestiu, digestiu, hipertensor hipertensor i tò-i tòTaller Taller remeier remeier de de Muntanyola. Muntanyola.mulant, hepàtic. hepàtic. És ideal És ideal pel pel cabell cabell en en Hi Hi vanvan assistir assistir força força persones persones i inic nic xampú xampú i olii de oli massatge de massatge pel pel cuircuir pilós, pilós, ja que ja que regula regula la secreció la secreció se- seel Romaní. el Romaní. bàcia bàcia i estimula i estimula el creixement el creixement del del a 2a metres 2 metres d’alçada, d’alçada, és una és una de de 2 cullerades de romaní, de romaní, massatges perper a millorar a millorar el dolor el dolor 2 cullerades les les plantes plantes mésmés usades usades de la deMela Me-massatges 2 cullerades de menta, de menta, d’articulacions i afegit i afegit a l’aigua a l’aigua 2 cullerades diterrània, diterrània, perper totstots els els seus seus usos usosd’articulacions ml.ml. d’aigua, d’aigua, bany bany estimula estimula la circulació. la circulació. 100100 tanttant medicinals medicinals comcom culinaris. culinaris.del del 25 ml. 25 ml. de Cognac. de Cognac. Té un Té un tacte tacte unauna mica mica resinós, resinós, un un Es bull el romaní el romaní i la imenta la menta i esi es UnaUna de les de les fórmules fórmules queque vàrem vàrem Es bull deixa reposar reposar durant durant unauna hora. hora. elaborar és un és un tònic tònic aromàtic aromàtic pel peldeixa pulmons pulmons i una i una sensació sensació balsàmibalsàmi-elaborar cutis, queque també també perper va bé vaper bé per des-desca pels ca pels seus seus principis principis actius, actius, uti-uti-cutis, présprés de l’afaitat. de l’afaitat. Es necessiten: Es necessiten:


ARTICLES ARTICLES | 11 | 11

HISTÒRIA HISTÒRIA

Presència Presència humana humana aa Muntanyola Muntanyola des des dede lala prehistòria prehistòria PerPer Serena Serena Brunells Brunells

Material Material extret extret del Mapa del Mapa del patrimoni del patrimoni cultural cultural de Muntanyola. de Muntanyola.

XIV, queque es es començaran començaran a exa exFossa Fossa d’end’en Terrades Terrades i laitroballa, la troballa,XIV, plotar plotar sistemàticament sistemàticament les les parts parts altes del del municipi municipi i esi documenes documende material dispers dispers tanttant de sílex de sílexaltes La presència La presència humana humana al municial munici-de material - de de ceràmica ceràmica campaniforme, campaniforme, pi de pi Muntanyola de Muntanyola es documenta es documentacomcom portant. LesLes primeres primeres dades dades de de permeten permeten pensar pensar en una en una ocu-ocu-portant. desdes de de l’època l’època prehistòrica. prehistòrica. Tota Totaensens pació extensiva extensiva de tot de tot aquest aquest es- es- -pació segle XV XV quan quan el terme, el terme, aleshoaleshopai pai desdes del del neolític, neolític, el calcolític el calcolític i isegle res res format format perper bona bona partpart de de les les restes restes fòssils fòssils procedents procedents de de les les terres delsdels actuals actuals municipis municipis queque L’ocupació sistemàtica sistemàtica delsdels fonsfonsterres diverses diverses formacions formacions geològiques geològiques L’ocupació l’envolten, tenia tenia unes unes 32 famílies. 32 famílies. les les valls valls seràserà posterior, posterior, amb ambl’envolten, queque conformen conformen el municipi. el municipi. PerPer la lade de troballes troballes de de material material dispers dispers 41llarg al llarg del del segle segle XVIXVI i a prini a prind’època ibèrica ibèrica i romana, i romana, a punts a puntsa 41a al indicis indicis de vida, de vida, a partir a partir de restes de restesd’època del del segle segle XVII XVII ja hi jahavia hi havia unsuns dispars dispars comcom la Muntada, la Muntada, Vi- Vi-cipicipi paleontològiques, paleontològiques, provenen provenen de detantan lavendrell i Múnter, i Múnter, queque s’han s’han prop prop de de l’església l’església parroquial, parroquial, on onlavendrell segle segle XVIII, XVIII, la població la població eraera de relacionar de relacionar amb amb el paper el paper de la de ladel del pràcticament pràcticament la mateixa la mateixa queque centcent d’und’un cèrvid. cèrvid. anys anys enrere, enrere, però però desdes d’aleshores d’aleshores SónSón poques poques les les dades dades conegudes conegudes experimentà un un certcert increment increment muntanya muntanya queque permeten permeten la laexperimentà sobre sobre el patró el patró d’ocupació d’ocupació d’aquests d’aquestsde de comunicació del del Lluçanès Lluçanès amb amb el el primers primers moments moments prehistòrics. prehistòrics.comunicació període període àlgid, àlgid, queque no no serà, serà, però, però, Moianès. La La presència presència de dos de dos conjunts conjunts me-me-Moianès. Serà a partir a partir de de mitjan mitjan segle segle galítics: galítics: la de la Serra de Serra Subirana Subirana i lai la Serà

PUNT PUNT JOVE JOVE

Deixa’t Deixa’t anar anar aquells aquells anys anys queque mésmés ri- riTotTot comença comença sent sent unsuns marrecs marrecs SónSón alles i plors i plors t’havien t’havien fet fet treure. treure. de de 2 anys, 2 anys, sense sense preocupacions preocupacionsalles “m’has “m’has decebut” decebut” delsdels teus teus ni ni neguits. neguits. Després Després arriba arriba el el El El pares, quan quan veien veien queque no no havihaviqueque se’nse’n diudiu infància, infància, quiqui no no la lapares, es aprovat es aprovat l’examen; l’examen; o el,o “Estic el, “Estic recorda? recorda? ElsEls estius estius amb amb la família, la família, els els marcat un un gol gol o demostrat o demostrat queque Nadals Nadals amb amb regals regals i torrons, i torrons, el elmarcat podies fer fer el mateix el mateix queque feiafeia la la primer primer contacte contacte amb amb la neu la neu gla-gla-podies mateixes mateixes papallones papallones a laa panxa la panxa teva mare mare i el iteu el teu pare”. pare”. çada çada queque feiafeia queque se’tse’t congelescongeles-teva senties senties abans abans de sortir de sortir davant davant pensareu pensareu perper quèquè trectrecqueque sin sin les les puntes puntes delsdels ditsdits o quan o quan et et AraAra delsdels companys companys de classe. de classe. I elImés el més aquest tema? tema? portaven portaven perper primer primer copcop al mar. al mar.aquest important, important, recordar: recordar: recordar recordar qui qui Però, Però, ets ets capaç capaç de de recordar recordar d’ond’on vens, vens, les les rialles rialles i lesi les porspors queque a vegades a vegades va bé va tornar bé tornar a aets,ets, unauna de les de les etapes etapes possiblement, possiblement,creccrec t’han t’han fet tal fet com tal com ets ets avui. avui. reviure reviure les les coses, coses, tornar tornar a somriua somriu-queque mésmés dures dures de la deteva la teva vida? vida? Perquè fer-se fer-se gran, gran, no no vol vol dir dir re d’aquella manera manera tantan especial especial Perquè Encara Encara no saps no saps del del queque parlo? parlo? re d’aquella deixar de somriure... de somriure... feies feies en veure en veure la persona la persona quequedeixar D’acord D’acord doncs... doncs... AraAra t’hot’ho diré, diré,queque Recorda-ho. t’agradava. A tornar A tornar a sentir a sentir les les Recorda-ho. em em refereixo refereixo a l’adolescència. a l’adolescència. t’agradava.


PARTITS PARTITS POLÍTICS POLÍTICS | 12| 12

GRUP GRUP MUNICIPAL MUNICIPAL D’ERC D’ERC

UnUn any any dede l’1l’1 d’octubre d’octubre continuar continuar treballant treballant per convènper convènun any, un any, i hani han passat passat moltes moltes cosescoses Ja ha Ja passat ha passat un any un any del Refedel Refecer aquells cer aquells que que després després de tot de eltot el al nostre al nostre país,país, i al país i al país veí, veí, peròperò rèndum rèndum de l’1 ded’octubre. l’1 d’octubre. Sempre Sempre que que ha passat ha passat encara encara dubten dubten o o encara encara no podem no podem dir que dir la que Repúla Repúrecordarem recordarem com com vamvam viureviure aquell aquell han han començat començat a dubtar, a dubtar, perquè perquè blicablica Catalana Catalana siguisigui una una realitat. realitat. dia. dia. TotaTota la feina la feina per evitar per evitar que que no es no veuen es veuen reconeguts reconeguts en un en un AixòAixò no ens no ha ensde hafer decaure fer caure en elen el ens tanquessin ens tanquessin el local, el local, l’arribada l’arribada estatestat autoritari autoritari i demofòbic i demofòbic com com pessimisme, pessimisme, sinó sinó refermar-nos refermar-nos en en de l’urna, de l’urna, les primeres les primeres càrregues càrregues l’espanyol. l’espanyol. Des de Des les deinstitucions, les institucions, la nostra la nostra determinació determinació com com a po-a popolicials policials retransmeses retransmeses per per TV3,TV3, des de desl’exili, de l’exili, des de desles de presons, les presons, ble per blecontinuar per continuar exigint exigint a l’Estat a l’Estat els problemes els problemes informàtics informàtics que que hi hi des del des carrer, del carrer, cal seguir cal seguir exigint exigint espanyol espanyol i al imón al món sencer sencer que que es es va haver va haver per per les intervencions les intervencions que es querespecti es respecti la nostra la nostra voluntat voluntat reconegui reconegui el resultat el resultat de l’1ded’octul’1 d’octujudicials, judicials, el constant el constant degoteig degoteig de de d’autodeterminar-nos. d’autodeterminar-nos. La RepúLa Repúbé oque bé se’ns que se’ns permeti permeti exercir exercir veïnsveïns d’altres d’altres llocsllocs que que pujaven pujaven a bre a obre blicablica Catalana Catalana va ser va proclamaser proclamael nostre el nostre dret dret a l’autodetermia l’autodetermiMuntanyola Muntanyola per votar, per votar, els nervis els nervis da elda 27eld’octubre, 27 d’octubre, i el Parlament i el Parlament nació. nació. Tot això Tot això ho hem ho hem de fer dede fer de per si per pujava si pujava la Guàrdia la Guàrdia Civil,Civil, la la encara encara no l’ha no l’ha revocada. revocada. Si manSi manforma forma coordinada coordinada ambamb les nostres les nostres relació relació ambamb els Mossos, els Mossos, que havique havitenim tenim la unitat la unitat entreentre ciutadania, ciutadania, institucions, institucions, a lesaquals les quals no podem no podem en de encomplir de complir la sentència la sentència judi-judirenunciar, renunciar, perquè perquè sense sense elleselles tot tot cial cial sense sense alterar alterar la convivència, la convivència, i institucions, i institucions, ho aconseho aconseseriaseria moltmolt més més difícil. difícil. Carrer Carrer i polítics i polítics guirem, guirem, perquè perquè la nostra la nostra causa causa és és partits partits polítics polítics i Go-i Go- Parlament, - Parlament, vern,vern, hemhem d’estar d’estar en sintonia en sintonia per per pública pública Catalana, Catalana, 9 vots 9 vots en conen con#AraRepública #AraRepública poder poder fer més fer més força. força. I també I també cal cal tra itra 5 vots i 5 vots en blanc. en blanc. Ha passat Ha passat

TOTS TOTS FEM FEM MUNTANYOLA MUNTANYOLA

NoNo podem podem oblidar oblidar que que l’objectiu l’objectiu ésés aconseguir aconseguir la la República República ganyat ganyat contínuament contínuament i, dei, mode mosat 1sat d’octubre 1 d’octubre de 2017, de 2017, malgrat malgrat El passat El passat dia 30 diade 30setembre, de setembre, ment, ment, van van aconseguint aconseguint que que la la les amenaces, les amenaces, l’ús l’ús il·legítim il·legítim de de vàrem vàrem commemorar commemorar el primer el primer gentgent es cansi es cansi de tot de plegat tot plegat i se i se la violència la violència i la brutalitat i la brutalitat policipolicianiversari aniversari de ladeTrobada la Trobada PopuPopual per al part per part del govern del govern espanyol. espanyol. lar del lar dia del 1dia d’octubre 1 d’octubre de 2017. de 2017. que que els mateixos els mateixos partits partits inde-indeÚltimament es parla es parla moltmolt de de Sense Sense adonar-nos’en, adonar-nos’en, ja hajapasha pas- Últimament pendentistes pendentistes s’enfronten s’enfronten entre entre la necessitat la necessitat que que el govern el govern de de sat un sat any. un any. Un Un any any ambamb moltmolt ells ells sense sense cap cap acord. acord. ComCom un un l’Estat l’Estat espanyol espanyol s’assegui s’assegui a ne-a nemoviment. moviment. Malauradament Malauradament con- conque que va avalaaderiva la deriva sen-senun referèndum un referèndum acordat acordat i vaixell i vaixell tinuem tinuem tenint tenint presos presos polítics polítics i gociar i gociar se capità. se capità. Van Van per per l’objectiu l’objectiu de de que que acceptin acceptin el resultat el resultat demodemoexiliats. exiliats. “divide “divide y vencerás” y vencerás” i el més i el més tristtrist cràtic cràtic que que s’obtingui. s’obtingui. El dia El1dia d’octubre 1 d’octubre és laés commela commeés que és que s’està s’està caient caient en aquesta en aquesta A hores A hores d’ara, d’ara, després després de tot deeltot el temptació. temptació. que que ens ens han han arribat arribat a fer, a fer, siguisigui qualqual tots tots els ciutadans els ciutadans i ciutai ciutaNo oblideu us oblideu d’allò d’allò que que s’ha s’ha un partit un partit o unoaltre un altre de l’estat de l’estat es- es- No us danes danes tenien tenien a lesaseves les seves mans mans el el dretdret de decidir de decidir el seu el seu futurfutur lliu- lliuque que us separin, us separin, sobretot, sobretot, recorrecorquinquin puntpunt pot tenir pot tenir credibilitat credibilitat rament. rament. deu deu tots tots els grups els grups independenindependenacceptin acceptin pactar pactar un referènun referènTambé També hemhem de reivindicar de reivindicar i que i que tistes tistes que que tenim tenim un objectiu un objectiu en en dumdum quanquan tot eltot que el que ens han ens han dit dit agrair agrair a totes a totes aquelles aquelles persones persones comú: comú: aconseguir aconseguir la república. la república. que que farien farien i acceptarien i acceptarien no ho no ho que que van van fer possible fer possible el referènel referènVisca Visca Catalunya!!!!! Catalunya!!!!! han han fet. En fet. resum, En resum, ens ens han han en- endumdum d’autodeterminació d’autodeterminació del pasdel pas-


PARTITS PARTITS POLÍTICS POLÍTICS | 13 | 13

PDeCAT PDeCAT

Sí,Sí, hoho vàrem vàrem fer, fer, l’11 l’11 dede setembre setembre elsels catalans catalans vam vam tornar tornar a sortir a sortir al al carrer carrer PropProp d’und’un miliómilió de persones de persones es es van manifestar van manifestar per la per República la República i i l’alliberament l’alliberament dels dels presos presos polítics polítics i el iretorn el retorn dels dels exiliats. exiliats. SeguraSeguramentment éremérem molts molts més,més, peròperò ja sa-ja sabembem com com va aquest va aquest joc de jocdades. de dades. Malgrat Malgrat tot, el tot, que el és queinnegable és innegable és que és que la Diagonal la Diagonal de Barcelona, de Barcelona, lloc on llocesonvar es fer varlafermanifestació, la manifestació, va quedar va quedar desbordada, desbordada, en un enamun ambientbient totalment totalment festiu, festiu, reivindireivindicantcant el llegat el llegat de l’1-O. de l’1-O. tir-nos tir-nos orgullosos orgullosos de ser de muntaser muntauna una diada diada lúdica lúdica i festiva, i festiva, sen- senI Muntanyola I Muntanyola no va noser va menys, ser menys, nyolencs nyolencs i muntanyolenques i muntanyolenques i i se aquells se aquells nervis nervis de l’any de l’any passat passat el diumenge el diumenge 30 de 30setembre, de setembre, va va catalans catalans i catalanes. i catalanes. Visca Visca la Rela Reperòperò ambamb la mateixa la mateixa intenció intenció i el i el commemorar commemorar el dia el 1 diad’Octubre 1 d’Octubre pública! pública! mateix mateix sentiment. sentiment. I com I com no senno sende fadeun fa any. un any. Aquest Aquest cop va copser va ser

TELÈFONS TELÈFONS I SERVEIS I SERVEIS D’INTERÈS D’INTERÈS MUNICIPAL MUNICIPAL Ajuntament Ajuntament de Muntanyola de Muntanyola T. 93T.883 93 883 01 86 01 86 Horari: Horari: Mati:Mati: dilluns dilluns a divendres a divendres de 9de a 29 a 2 Tarda:dimarts Tarda:dimarts i dijous i dijous de 4de a 74 a 7 últimúltim dissabte dissabte de mes de mes obertobert de 9de a 19del a 1matí del matí PuntPunt JoveJove Muntanyola Muntanyola T. 93T.813 93 813 61 51 61 51 Horari: Horari: de 3de a 83del a 8 vespre, del vespre, de dilluns de dilluns a a divendres divendres Escola Escola Bressol Bressol T. 938136089 T. 938136089 Escola Escola de Muntanyola de Muntanyola T. 93T.813 93 813 60 91 60 91

ADFADF Fontfreda Fontfreda 619 619 304 304 808 808 Aigues Aigues Vic Vic 93 885 93 885 25 00 25 00 Ambulancies Ambulancies Vic Vic 93 889 93 889 55 55 55 55 Cap Cap Remei Remei 93 883 93 883 34 43 34 43 Cap Cap TonaTona 93 887 93 887 11 62 11 62 Consultori Consultori de Santa de Santa Eulàlia Eulàlia de Riuprimer de Riuprimer 93 883 93 883 34 43 34 43 Emergències Emergències 112 112 Bombers Bombers de lade Generalitat la Generalitat 112 112 Mossos Mossos d’Esquadra d’Esquadra Emergències Emergències 112 112 Mancomunitat Mancomunitat LA PLANA: LA PLANA: Serveis Serveis Socials Socials MediMedi Ambient Ambient Funerària Funerària Deixalleria Deixalleria

93 812 93 812 41 67 41 67


AGENDA AGENDA 14 14

AGENDA AGENDAD’ACTIVI D’ACTIV

De Denovembre novembrede de2018 2018aagen ge NOVEMBRE NOVEMBRE

DESEMBRE DESEMBRE

FESTA FESTA DELS DELS AVIS AVIS Dia Dia 11 de 11novembre de novembre

TALLER TALLER DE FANALETS DE FANALETS DE NADAL DE NADAL Dia Dia 12 de 12desembre de desembre

El dia El 11 diade 11novembre de novembre al local al local polivalent polivalent farem farem la festa la festa delsdels avis.avis. Dintre Dintre de la decelebrala celebració farem ció farem el tradicional el tradicional dinar. dinar. L’ajuntament L’ajuntament es posarà es posarà en contacte en contacte ambamb totstots els avis els avis i àvies i àvies del municipi del municipi per per convidar-los convidar-los a la a la celebració. celebració.

Dimecres Dimecres 12 de 12desembre de desembre a lesa 17h les 17h al local al local polivalent polivalent tindrem tindrem un taller un taller per per preparar preparar els els fanalets fanalets de nadal. de nadal. TotsTots els nens els nens i nenes i nenes queque vulguin vulguin participar participar es poden es poden apuntar apuntar al Punt al Punt Jove.Jove.

TALLER TALLER DE VISERES DE VISERES Dia Dia 21 de 21novembre de novembre Dimecres Dimecres 21 de 21novembre de novembre a lesa 17h les 17h al local al local polivalent polivalent farem farem un taller un taller de viseres de viseres per per a a nens nens i nenes. i nenes. Ja usJapodeu us podeu apuntar apuntar al Punt al Punt Jove.Jove. XERRADA-COL·LOQUI XERRADA-COL·LOQUI SOBRE SOBRE LA LA VIOLÈNCIA VIOLÈNCIA DE GÈNERE DE GÈNERE Dia Dia 23 de 23novembre de novembre El divendres El divendres dia 23 diaa23 lesa 19.30 les 19.30 al local al local poli-polivalent, valent, celebrant celebrant el dia el internacional dia internacional contra contra la violència la violència versvers les dones, les dones, queque seràserà el dia el dia 25, la 25,Carme la Carme Juárez Juárez ens ens faràfarà unauna xarada xarada sobre sobre la violència la violència de gènere, de gènere, i llegirem i llegirem un un manifest. manifest.

MOSTRA MOSTRA DE TEATRE DE TEATRE Dia Dia 18 de 18desembre de desembre Dimarts Dimarts 18 de 18desembre de desembre a lesa 17h les 17h al local al local polivalent, polivalent, els nens els nens i nenes i nenes de teatre de teatre ens ens faran faran unauna petita petita mostra mostra del que del que hanhan estat estat treballant. treballant. Acabarem Acabarem ambamb cocacoca i xocolata i xocolata per per totstots els assistents. els assistents. AUDICIÓ AUDICIÓ DE NADAL DE NADAL Dia Dia 20 de 20desembre de desembre El dijous El dijous 20 de 20desembre de desembre a lesa 17h les 17h al local al local polivalent polivalent es farà es farà l’audició l’audició de nadal de nadal delsdels alumnes alumnes de guitarra de guitarra i de icant. de cant. Grans Grans i petits i petits ens ens cantaran cantaran i tocaran i tocaran unes unes cançons cançons per per celebrar celebrar el nadal. el nadal. Després Després tindrem tindrem un petit un petit berenar berenar per per tothom tothom CAGADA CAGADA DE TIÓ DE TIÓ Dia Dia 21 de 21desembre de desembre El divendres El divendres 21 de 21desembre de desembre a lesa 17.00 les 17.00 al al locallocal polivalent polivalent farem farem cagar cagar al tió. al tió. TotsTots els els nens nens i nenes i nenes de Muntanyola de Muntanyola estan estan con-convidats. vidats. S’han S’han d’apuntar d’apuntar a partir a partir del 12 delde 12 de


AGENDA AGENDA | 15| 15

ITATS ITATS

ner er de de2019 2019 GENER GENER PATGE PATGE REIAL REIAL Dia Dia 28 de 28desembre de desembre

CAVALCADA CAVALCADA DELS DELS REISREIS 5 de5gener de gener

El divendres El divendres 28 de 28desembre, de desembre, de 19.00 de 19.00 a a 20h20h al local al local polivalent, polivalent, tindrem tindrem la visita la visita del del patge patge reial. reial. TotsTots els nens els nens i nenes i nenes podran podran venir venir a donar-li a donar-li la carta la carta queque vulguin vulguin fer arribar fer arribar als Reis als Reis de de l’Orient. l’Orient.

El dissabte El dissabte 5 de5gener de gener a lesa 19h les 19h a l’església a l’església arribarà arribarà la cavalcada la cavalcada delsdels reis.reis. Els veuEls veuremrem arribar arribar i tots i tots els nens els nens i nenes i nenes podran podran entrar entrar a parlar a parlar ambamb ells,ells, fer-se fer-se unauna fotofoto i i explicar explicar als Reis als Reis queque hanhan sigut sigut moltmolt bons bons aquest aquest any.any.


Profile for Punt jove de Muntanyola

Revista de Muntanyola Novembre 2018  

Revista de Muntanyola Novembre 2018  

Advertisement