__MAIN_TEXT__

Page 1

1

MUNTANYOLA Revista trimestral

FOTO: IVAN SANZ

Maig 2017


2

CRÈDITS

SUMARI

Edició: Ajuntament de Muntanyola www.muntanyola.cat

ENTREVISTA 3

Col·laboren: Naila Bosch, Margarida Tubau, Xavier Sabata, Nuria Esteban Mateo, Serena Brunells, Ramon Llorà, Carles Morera, Sònia Vivancos, PDeCAT, Esquerra Republicana, Tots fem Muntanyola.

SALUT 6

Correcció, compaginació i maquetació: Montse Mir i Eva Freixa de l’empresa iServeis Impressió: Publicitat Montseny Tiratge 325 exemplars DL: B11466-2017 Distribució gratuïta La revista Muntanyola s’edita trimestralment i es fa arribar, mitjançant una bustiada, a totes les llars del municipi. Si no la rebeu correctament, comuniqueu-ho al telèfon 938 830 186 o adreça de correu electrònic muntanyola@diba.cat. També la podeu consultar a través de la pàgina web municipal.

INFORMACIÓ MUNICIPAL

EL RACÓ DE LA NAILA

4-5

6

RUTES 7 LA RECEPTA 7 LES ACTIVITATS DE MUNTANYOLA

8-9

L’ESCOLA 10 ELS JOVES 10 HISTÒRIA DE MUNTAYOLA

11

MEDI AMBIENT 11 INFORMACIÓ DELS PARTITS POLÍTICS

12-13

RACÓ REMEIER 13 L’AGENDA 14-15

EDITORIAL Benvolguts i benvolgudes, ja tornem a tenir la Revista de Muntanyola aquí. Neix amb un format diferent, amb alguns nous col·laboradors, d’altres repeteixen. Trobareu seccions que es repeteixen, d’altres són noves. Surt amb la voluntat i el compromís municipal de fer-vos arribar la informació i la gestió del dia a dia del nostre poble. Cada un de nosaltres, amb la nostra manera de ser i pensar, formem part d’aquest gran poble. Cada racó d’aquest municipi té una part de la nostra identitat. Hem vist com ha anat evolucionant i què s’ha anat fent al llarg d’anys, amb l’esforç de molta gent. Aquesta revista es fa en format paper, tot i que també la trobareu penjada al web de l’Ajuntament. Per tal fer-vos una mica de tastet, les diverses seccions que, de moment, componen la revista són: El sumari i l’editorial. També hi ha un resum de les notícies municipals, fent referència a la gestió municipal actual, i un seguit de seccions de diversos àmbits, que ens permetran conèixer el municipi i la gent que hi viu des de molts punts de vista. Així doncs, en aquesta revista descobrirem rutes que es poden fer en el nostre municipi tan extens i parlarem de salut gràcies a diversos col·laboradors i col·laboradores, experts i expertes en fisioteràpia, medicina natural i podologia.

També gaudirem del Racó de la Naila, que ens explicarà temes varis, i la secció de les receptes, amb les quals podreu practicar a casa amb els vostres i gaudir del plaer de la cuina. Cal destacar també que dedicarem les pàgines centrals a fer un resum en imatges de les activitats organitzades el trimestre anterior i comptarem amb un apartat de l’Escola, on ens explicaran les activitats que treballen amb els nostres nens i nenes. També tornem a reeditar la secció de la història de Muntanyola, secció que ja sortia publicada en l’anterior Revista, des d’aquí un record a l’Imma Brunells, responsable en aquell moment de fer aquesta secció i que amb el permís de la família tornem a publicar. Igualment, aprofitarem aquesta nova publicació per parlar de la flora i la fauna del nostre municipi, coneixerem flors, arbres i fauna que potser algú de vosaltres no sap que tenim, i dedicarem un espai per tal que tots els grups polítics puguin opinar sobre els diversos temes que afecten el nostre municipi. Lògicament, la revista també compta amb l’espai de l’agenda, sí aquella agenda que us trobeu cada dos mesos a la vostra bústia, doncs ara la trobareu en aquest butlletí. Finalment, també es comptarà amb una entrevista, sí, sí, cada trimestre hi haurà una entrevista amb algú del poble. Esteu convidats a participar en aquest nou projecte. Si teniu interès a col·laborar-hi, poseu-vos en contacte amb el Punt Jove.


L’ENTREVISTA

JAUME COLL MARINÉ Muntanyola, 1989.

PER_ Núria Esteban i Xavier Sabata

Llicenciat en Filosofia. Màster en llengua i literatura catalana. Actualment està fent un Doctorat a la Universitat de Vic sobre en Segimon Serrallonga. Músic i poeta Com a músic estic bàsicament amb Obeses i altres coses que van sortint. Recentment hem fet el Musical sobre Verdaguer, estrenat al Romea (Barcelona) i a l’Atlàntida, en el marc de Vic Capital Cultura Catalana. Es tracta d’un musical basat en textos de Verdaguer, de la seva època juvenil, més en l’àmbit biogràfic. Tant les cançons com gran part de la trama estan basades en aquests textos no tan populars, però que tenen, en conjunt, més interès biogràfic d’un Verdaguer més desconegut i, d’altra banda, també un interès literari que el temps li ha anat negant. - El musical té un interès, és molt temàtic ...

Generalment en els musicals són els textos de les cançons els que fan avançar la trama i aquí tens l’inconvenient que la cançó no està pensada per una trama, fer jugar que les cançons ajudin a la trama de l’obra era el punt més complicat. En aquest cas l’argument és Verdaguer en un moment molt concret: l’enamorament i desenamorament de la Caterina filla del mas Deus i els retrets d’un Verdaguer vell per no haver sigut prou valent per lluitar per aquest enamorament. - Després hi ha les teves poesies que tenen una temàtica molt anti ciutat i molt rural.

Anti ciutat tampoc, bàsicament perquè Muntanyola no és un

nucli important. La meva poesia està basada en les vivències no en la militància en contra de... Si hagués viscut a Barcelona, hauria estat context urbà. - Aquest és un dels aspectes que volíem comentar, escrius del d’aquí perquè és el que coneixes o haguessis buscat aquest entorn...

No se sap mai, però en qualsevol cas hi ha el context on he crescut i després des d’un punt de vista literari o artístic, normalment el que m’ha interessat més són els que m’explicaven un context semblant a aquest meu i això naturalment fa que et vagis decantant cap a una manera de fer. Evidentment Gabriel Ferrater m’interessa molt i ell és gairebé purament urbà, però m’interessa més per les seves maneres. En canvi un poeta com Segimon Serrallonga o Verdaguer, en molts casos, que les seves mirades estan enfocades cap a un context de la naturalesa perquè és el seu, m’interessen més per una qüestió d’empatia. Verdaguer també va viure molts anys a Barcelona. Però la seva referència i lloc ideal era Folgueroles - No has escrit cap cançó d’Obeses.

No perquè hi ha una diferència de gèneres entre poemes i cançons, la cançó és més narrativa i va lligada a una melodia concreta. - Et va costar publicar? Vaig tenir un cop de sort. Vaig enviar l’obra a un premi, que no vaig guanyar, llavors la vaig enviar a Edicions de 1984. D’entrada vaig rebre un correu dient que no però al cap d’un parell de setmanes em van trucar dient que sí que els interessava i al cap d’un any va sortir el llibre.

FOTO: ADRIÀ PLANA

- A banda d’aquestes tenen moltes altres coses?

Vaig començar a escriure amb voluntat literària als 16 o 17 anys. Si hi ha possibilitat de publicar, ha de tenir interès, que la gent no pensi que ha perdut el temps. Llavors revises i veus que funciona o no. De mica en mica vas aprenent i en el proper llibre potser no hauré d’esporgar. El primer que ha d’estar content és qui el fa. És complicat fer un llibre, sobretot si no està pensat com a llibre. Quan t’enfrontes a aquesta situació veus que hi ha de haver un fil o te l’has d’ inventar. El pensament s’ha de mirar de portar enfora i ser sincer, no ha de respondre a una cosa purament tècnica, hi ha d’haver sinceritat. Si no hi ha el punt de sinceritat que el porti cap algú, si no surt d’una persona, no podrà arribar a una altra persona. - Quins interessos i perspectives de futur tens. Què t’agradaria fer i aconseguir?

No ho sé ben bé, la tesi que estic fent d’en Serrallonga és una cosa que m’he anat trobant. En Francesc Codina va comentar que fóra interessant fer alguna cosa sobre això, m’ho va proposar i m’hi vaig engrescar. Acabaré la tesi i després ja s’anirà veient. Ara traurem el disc del musical de Verdaguer i de cara a setembreoctubre traurem el quart disc d’Obeses. A l’abril participaré al festival MOT de Girona. No tinc perspectives a llarg termini, el que vagi sortint.


4

Informació dels plens municipals INFORMACIÓ DELS PLENS MUNICIPALS: Les actes de les sessions dels plens estan exposades al web municipal des que queden aprovades a la següent sessió, aprofitem aquest espai per informar dels assumptes més importants: SESSIÓ ORDINÀRIA DE 16 DE GENER DE 2017: PRESSUPOST MUNICIPAL PER L’EXERCICI 2017, BASES D’EXECUCIÓ I PLANTILLA DE PERSONAL: Es va aprovar inicialment el pressupost d’aquest Ajuntament per l’exercici 2017, la plantilla de personal i les bases d’execució, d’acord amb el següent resum: INFORMACIÓ SOBRE LA IMPLANTACIÓ DEL SISTEMA DE RECOLLIDA DE DEIXALLES PORTA A PORTA: A càrrec del regidor de Medi Ambient, Sr. Carles Morera Calm. Es vol iniciar a final de març principi d’abril. Desapareixeran les àrees del poble i la de l’Aliberch passarà a La Roca, “l’ecoshop” serà només per segona residència i per rústiques. Possiblement es canviarà de lloc. RENÚNCIA D’UN REGIDOR: El Sr. Antoni Bou Castellà, va comunicar la seva renúncia al càrrec de Regidor de l’Ajuntament, després d’haver-hi estat 14 anys. El Ple va acceptar la renúncia i va acordar iniciar l’expedient pel nomenament del seu substitut. SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 16 DE MARÇ DE 2017:

INGRESSOS

DESPESES

Capítol I

232.500

Capítol I

262.000

Capítol II

10.000

Capítol II

368.000

Capítol III

128.600

Capítol III

0

Capítol IV

305.400

Capítol IV

23.100

Capítol V

10.700

Capítol VI

348.200

Capítol VI

41.800

Capítol IX

29.100

Capítol VII

164.400

Capítol VIII

0

Capítol IX

39.500

TOTAL:

1.030.400

TOTAL:

1.030.400

PRESA DE POSSESSIÓ D’UN REGIDOR: El Sr. Antoni Maria Palou Carles, va rebre la credencial de regidor remesa per la Junta Electoral Central, va prometre el càrrec i va prendre el relleu al Sr. Bou en el càrrec de regidor, a tots els efectes. COMPRA D’ENERGIA ELÈCTRICA: El 31 de desembre de 2016 va finalitzar l’Acord Marc d’electricitat de l’ACM, al qual estava acollit aquest Ajuntament. El 10 de novembre es va adjudicar un nou Acord a l’empresa Endesa, després d’una subhasta realitzada el passat 8 de novembre. Amb el nou Acord s’han aconseguit uns millors preus (rebaixa d’entre el 7-8%) i mantenir el subministrament d’energia 100% renovable. Per això el ple va acordar formalitzar l’adhesió al nou acord i poder gaudir de les noves condicions, a través de l’Agència Local de l’Energia d’Osona del Consell Comarcal d’Osona.

APROVACIÓ DE DOS PROJECTES I LA DESPESA PER LA SEVA REALITZACIÓ: El ple va aprovar els projectes i va delegar en l’alcalde la tramitació de la seva execució. Compten amb ajuts de la Diputació de Barcelona. “Rehabilitació cruïlla de l’Avinguda Muntanyola i el carrer Mirallà”: Elaborat per l’Arquitecte Tècnic, Sr. Joan Bertran Serra, amb un pressupost d’execució per contracte de 75.348,43 €, dels que 62.271,43 € són el preu i els 13.077,00 € restants es corresponen a l’IVA. “Pavimentació de part de tres carrers del sòl urbà”: Examinat, s’acorda l’aprovació del projecte elaborat per l’Arquitecte tècnic Sr. Joan Bertran Serra, amb un pressupost d’execució per contracte de 70.498,56 €, dels que 58.263,27 € són el preu i els 12.235,29 € es corresponen a l’IVA.


5

Urbanisme i obres Rehabilitació de la cruïlla entre l’avinguda Muntanyola i el carrer Mirallà. L’estat actual d’aquesta zona és problemàtica i, per això, s’eixamplarà, cosa que permetrà guanyar en visibilitat i seguretat viària. El cost d’aquesta execució serà de 75.348,43€ Asfaltat dels tres carrers del sòl urbà. Acabarem l’asfaltat dels tres últims carrers que ens quedaven pendents. Donant per finalitzada una mancança d’un servei bàsic, per un import de 70.498,56 €, dels quals una part són en contribucions especials. Millora de la cruïlla de Rústiques Muntanyola “entrada per Subirana” amb una inversió de 6.000€. Millora d’eficiència energètica en els edificis municipals. S’ha instal·lat una doble porta d’en-

trada al Bar Casal de Muntanyola. El cost del tancament ha estat de 5.459,41€. Millora de l’acústica de la sala gran del local polivalent amb un cost de 4.500€. Estat actual de l’església de Sant Quirze i Santa Julita de Muntanyola. Des de l’any 2002 l’Ajuntament i la Diputació de Barcelona estan fent el seguiment de diferents esquerdes a l’estructura d’aquesta. El passat mes de febrer, en la nau principal, es va desprendre una motllura que va caure sobre un banc. Com que no es pot garantir la seguretat a la part central, s’ha habilitat la capella fonda per poder continuar fent la missa. S’està treballant per buscar finançament per avaluar i solucionar el problema.

SERVEIS GENERALS

MEDI AMBIENT

Plans d’ocupació Des del Consell Comarcal i el SOC s’ofereix un pla d’Ocupació amb una durada de 6 mesos que finalitza a mitjans de juliol. Les tasques a realitzar són les de jardineria. La Diputació de Barcelona ens ha facilitat prorrogar el Pla d’ocupació provinent de l’any 2016. En podem gaudir un any més.

Escola Bressol Muntanyola Període de preinscripció del 2 al 12 de maig a la mateixa escola. L’Escola Muntanyola va rebre la visita del Director General dels Serveis Territorials de la Catalunya Central, Antoni Massegú. El motiu de la visita va ser per millora les instal·lacions existents.

Millores d’accés als camins rurals Arranjament del camí que va des de la carretera BV4317 fins a Mas Vilavendrell amb una inversió econòmica de 37.500€ Aportació econòmica a la millora del ferm de la carretera de Tona amb un pressupost de 29.100€ Camí de Miralmarges, passant per Can Lleó i fins al camí de Segrell, amb un pressupost aproximat de 29.500€ (línia d’ajut entre la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament i l’ADF Fontfreda). Estem a l’espera de rebre la resolució de la sol·licitud d’una subvenció de la Unió Europea i de la Generalitat de Catalunya pel camí ramader de Fontfreda amb una inversió total de 66.500€.

MEDI AMBIENT

Recollida porta a porta

A causa dels resultats desfavorables de la recollida selectiva s’implantarà un nou model de recollida de les deixalles urbanes que significarà una millora molt important, tant en la qualitat com en la quantitat dels residus que es podran reciclar. Aquest nou model de recollida es començarà a implantar el 8 de maig i comportarà la clausura de les àrees d’aportació, que actualment són un punt d’abocament incontrolat de residus i així millorarem l’entorn del nostre poble. Ja han començat les xerrades informatives sobre aquest tema i les següents setmanes hi hauran quatre reunions més per tal d’informar tot el poble.

Substitució àrea de recollida de deixalles del sector de l’aliberch A causa de la ubicació i altres factors de l’àrea de l’Aliberch, s’ha decidit traslladar-la al sector de la Roca, fent així ús exclusiu a la zona rural.

Prevenció d’incendis Seguint la llei 52003 del 22/04 de mesures de prevenció d’incendis, estem treballant amb la franja d’autoprotecció del veïnat de Rústiques Muntanyola amb una inversió econòmica de 55.414,94€.


6

EL RACÓ DE LA NAILA

Diferència entre emocions i sentiments PER_ Naila Bosch

Emocions i sentiments no són sinònims. La diferència és subtil, però important. El que fa que siguem com som, fins i tot que tinguem més o menys salut, diners o èxit, ho determina el nostre estat d’ànim. De sentiments n’hi ha molts. En canvi d’emocions 5: amor, fàstic, por, tristesa i ràbia. Segons el científic Gregg Braden, es poden resumir en dues: amor i por, perquè les altres tres, les genera la por. Com podem diferenciar què experimentem? És fàcil, però requereix predisposició a una sinceritat personal. L’emoció és inconscient, molt

ràpida, està present abans que el pensament. El sentiment és conscient, l’experimentem després de pensar. Per exemple: He quedat amb un amic a les 5 i arriba tard. Mentre l’espero, el meu pensament m’ofereix un ventall de possibilitats, segons el que penso, va canviant el

que sento. Uns instants abans, l’inconscient m’ha regalat una emoció que ignoro. Si hem estat relaxats, l’emoció és amor. Si ens hem preocupat o enfadat és por. I de què? Doncs d’infinitat de motius que no som conscients, i que dirigeixen la nostra vida.

SALUT

Quin és el calçat ideal de cara a la primavera? PER_ Cristina Pina Camprubí Núm. Col·legiada 838-08-1446

Segur que us haurà passat alguna vegada que heu anat a comprar sabates i no estàveu del tot convençuts de si us anirien bé. Moltes vegades, sobretot les dones, acostumem a provar-nos més d’una vegada el calçat, per estar realment convençudes que no ens tornaran a fer mal quan les portem una llarga estona. Seguidament donarem uns consells: - Les típiques xancletes de dit s’haurien de limitar a utilitzarles quan anem a la platja o a la piscina, perquè no és un calçat d’ús habitual.

- Les parts laterals de la sabata han de ser confortables per donar estabilitat al peu. Si aquestes són massa toves, el peu dominarà la sabata, en el cas d’un peu aplanat, no l’ajudarem a treballar congruentment. En canvi, si les parts laterals són massa dures la pell que hi ha a la zona del pont del peu se’ns irritarà. - El calçat ideal ha de tenir algun tipus de subjecció per la part del taló o cama, d’aquesta manera evitem els cops continuats que semblen de poca importància, però que a la llarga provoquen els típics talons ressecs i fets mal bé. - La sola de la nostra sabata hauria de ser gruixuda i si és possible d’algun material

amortidor, com ara el cautxú, per ajudar al cos a absorbir l’impacte continu que genera el nostre peu en caminar. - Si volem portar talons, és recomanable que oscil·li entre uns 2 cm i 4 cm com a molt alt, ha de ser ample per poder augmentar la superfície de contacte i ha de tenir una sola gruixuda. - Per les persones que porten plantilles, també hi ha sabates preparades per poder col·locar les plantilles al seu interior, sempre hem de retirar la plantilla interior que hi ha per disminuir gruixos. Finalment direm que els nostres peus agrairan una tria responsable i conscient del calçat. Està en joc la seva salut i el seu benestar.


7

RUTES

Breu història del senderisme PER_ Carles Morera Els primers senders van néixer a Suïssa. A causa de la seva accidentada geografia, va sorgir la necessitat de senyalitzar els seus camins com a mesura de seguretat personal, l’any 1933. La idea aviat es va popularitzar i la van posar en pràctica diversos països; creant-se poc després la Federació Europea de Senders (ERA) per tal de coordinar tals senyalitzacions. Actualment la ERA, té la seu a la petita localitat de Saarbrucken a prop de Luxemburg. A Espanya, els senders van arribar bastant més tard i les primeres experiències es fan a Catalunya, amb el Comitè Català de Senders amb seu a Barcelona,

que l’any 1976 és reconegut i admès dins la ERA.Des de l’any 1988, el Comitè Català té una participació activa en els senders europeus, amb vot i veu a la ERA. Els principals treballs senderistes, s’han fet sempre al principat, detall que ho demostra els poc més de 4.000 kilòmetres marcats actualment a Catalunya que contrasten amb el miler i poc de kilòmetres que hi ha a la resta d’Espanya. A Europa, hi ha bàsicament tres tipus de senders reconeguts: Els GR de gran recorregut (pintats blancs i vermells), els PR de petit recorregut (pintats blancs i grocs) i els SL, anomenats senders locals (pintats blancs i verds).

- Els GR uneixen grans zones amb una idea molt clara d’anar d’un lloc a un altre molt distant i tenen gran quantitat de kilòmetres. Un sender no sempre va pel camí més curt, si no pel més atractiu i pel que ofereix més serveis (allotjament, transports, etc.). - Els PR complementen els grans senders i accedeixen a zones més concretes, són de quilometratge més curt, molts d’ells al voltant d’uns 20 kilòmetres. - El SL, dits senders locals, la majoria de vegades són promoguts pels mateixos ajuntaments o consells comarcals i fan rutes i passejos més curts.

RECEPTA INGREDIENTS > Cigrons > Suc de bullir els cigrons > Macarrons (deu o dotze per persona) > 100gr d’ametlles torrades > Oli d’oliva > 2 o 3 ous > Alls escalivats > Formatge Parmesà

Sopa modernista PER_ Margarita Tubau Afegiu al suc de bullir els cigrons uns quants cigrons triturats i colats per tal que quedi més espès. Esmicoleu les ametlles juntament amb els alls escalivats i ho afegiu al brou dels

cigrons amb una mica d’oli i sal. Tot seguit afegiu-hi els macarrons. Un cop els macarrons estiguin cuits afegim els ous batuts i ja es pot servir, ben calent. El formatge al gust de cada comensal. Bon profit!


8

ACTIVITATS A MUNTANYOLA! BONS HÀBITS POSTURALS_ La Pilar Martín va venir a fer una xerrada sobre bons hàbits posturals per ensenyar-nos com tenir-ne cura dia a dia, per tal de no tenir mal d’esquena, contractures, dolors articulars... Una xerrada molt interessant i pràctica!

ÈXIT DE LA FIRA DE L’ARBRE I LA NATURA_ El dia 12 de març es va fer la XXI Fira de l’Arbre i la Natura de Muntanyola. Va ser una festa amb moltes activitats, molt alegre i amb molt d’èxit on van gaudir des dels més petits als més grans.

< FOTO GUANYADORA DEL CONCURS D’INSTAGRAM_

Aquesta es la foto de la guanyadora del concurs d’Instagram que es va fer durant la festa de l’arbre. La va fer dangieann. Enhorabona a la guanyadora!


9

TORNEN LES CARAMELLES_ Per les festes de Setmana Santa, el dia 16 d’abril, un grup de xics i grans de Muntanyola van fer una cantada de caramelles. Primer van actuar a

CAMINADA POPULAR_ Diumenge 2 d’abril vam fer una caminada popular des del Local Polivalent fins a la casa de Fontanelles. Allà hi havia avituallament, uns entrepans boníssims i refrescos per agafar forces per la tornada. Després vam poder gaudir de la calçotada acompanyada amb botifarra i cansalada. Un bon dia d’exercici i bon menjar!

l’església de Sant Quirze i Santa Julita i després al restaurant de Muntanyola. Els hi agraïm que ens alegressin el dia amb unes boniques cançons.


10

PUNT JOVE

Ets qui vols ser? PER_ Usuari Punt Jove Muntanyola

Avui vull deixar una pregunta a l’aire. Ets qui vols ser? O ets qui els altres volen que siguis? Quan entres a l’adolescència és quan comences a descobrir qui ets, com ets, què et defineix... Et comences a construir a tu mateix. Posem d’exemple que tu, el que està llegint aquest petit text, acabes d’entrar a l’adolescència. Tens un somni que es créixer com a persona tu sol/a. I de sobte, ve algú i et canvia completament els plans. Ve algú, i et diu el que està bé i el que no, el que pots fer i el que no...

Jo desgraciadament em vaig adonar tard que aquella gent em portava pel mal camí, em van inculcar idees que jo no volia tenir al meu cap. Em van fer creure coses que jo en el fons sabia que no eren com ells deien. I el que mes em frustra de tot, em van obligar a trencar promeses que havia fet a una de les persones

més importants de la meva vida. Em van obligar a ser algú que ni jo mateix coneixia. Per això, si estàs llegint aquesta petita història del que va ser la meva adolescència fins fa 2 anys, et demano que et paris atenció a tu mateix, i pensis en què et defineix. Sigues qui vols ser, no qui volen que siguis.


11

HISTÒRIA DE MUNTANYOLA

Una noció geogràfica PER_ Imma Brunells amb adaptació de Serena Brunells

En aquest apartat de la revista es pretén donar a conèixer la història de Muntanyola. Per fer-ho possible es recuperarà una secció que ja es publicava en la primera edició d’aquesta revista l’any 1995. En aquest primer número es pretén donar una noció geogràfica del nostre municipi. Muntanyola és un municipi d’Osona situat al sector sud-occidental de la Plana de Vic. La seva superfície és de 40,3 Km² i està format bàsicament pels termes de tres antigues parròquies: la de Caraüll, la de Múnter i la de Muntanyola. Aquestes tres entitats tenen una història i evolució diferents: Caraüll i Munter són annexiona-

des a Muntanyola l’any 1840 formant l’actual municipi. Els seus límits geogràfics formen tres curiosos enclavaments: - El primer està situat al punt de contacte entre els municipis de la Guixa, Santa Eulàlia de Riuprimer i Muntanyola, als vessants de ponent de la Serra de la Talleda, que fa que el Mas de les Comas formi un enclavament de Muntanyola dins el municipi de Santa Eulàlia de Riuprimer. - El segon és el de Caraüll situat entre els termes d’Oristà, Santa Maria d’Oló i Sant Bartomeu del Grau. - El tercer enclavament és el de la Muntada, entre Oristà i Sant Bartomeu del Grau. El sector de Muntanyola s’estén

per la serra de Muntanyola (que tanca per ponent la plana de Vic) i la vall compresa entre aquesta i la que fa de límit amb l’Estany, entre els masos de la Vall i El Postius. La demarcació de Muntanyola té com a centre la vall de la riera de Muntanyola, aquesta riera està constituïda pels rierals de Tresserra i el Saborit, que s’uneixen al peu del Mas del Castell i desemboquen sota el Mas de Torroella, al riu Méder. Muntanyola ja té un passat prehistòric com ho demostren algunes restes arqueològiques, més endavant va formar part d’un gran feu i temps després fou força poblat i benestant com ho demostren els grans casals que es troben per tot el terme.

MEDI AMBIENT

Efectes del canvi climàtic sobre els boscos PER_ Carles Morera i Ramon Llorà

Els efectes que el canvi climàtic ocasionarà sobre els boscos de la comarca d’Osona vindran determinats principalment per les variacions en la disponibilitat d’aigua. Els principals impactes seran l’increment dels incendis forestals i la mort de boscos per sequera. Aquests impactes seran el resultat, no tan sols del canvi climàtic, sinó de l’agreujament que aquest causarà d’un seguit de factors acumulatius: sequera estival, manca de gestió forestal, abandonament de l’activitat agrícola, increment de la pressió humana, etc. El debilitament de

les masses forestals afavorirà l’increment de plagues i malalties forestals, fet que afectarà la gestió forestal i s’incrementarà el risc d’incendi. En els darrers anys aquests efectes són ben palpables: increment de la presència de processionària, de plagues de perforadors dels pins i de la quantitat de roures amb puntes seques a causa d’una major competència per l’aigua. Per mitigar aquests efectes és important una bona prevenció d’incendis forestals en l’àmbit municipal i comarcal, que tingui en compte les principals unitats geogràfiques de la comarca en el seu conjunt. És important que es

posin al dia els plans de protecció municipals i especialment els plans d’autoprotecció de les urbanitzacions, o qualsevol altra instal·lació situada en terrenys boscosos. En l’àmbit de gestió forestal és interessant afavorir els boscos mixtes i les espècies més adaptades a la menor disponibilitat d’aigua, alhora que realitzar una gestió adequada dels boscos, amb aclarides adequades que regularan la competència pels recursos hídrics. Així mateix també és interessant incentivar la transformació a pastura o plantació forestal dels terrenys de conreu que inevitablement hagin d’abandonarse per ser econòmicament inviables.


12

GRUP MUNICIPAL D’ERC

Benvinguda PER_ Grup municipal d’ERC Des del grup municipal d’ERC, volem donar la benvinguda a aquesta segona etapa de la Revista de Muntanyola. Ja en el seu moment el nostre grup es va mostrar contrari a la seva desaparició. Valorem positivament la iniciativa i des del primer moment hem col·laborat amb interès i idees. Pensem que aquest ha de ser un espai de tot@s els muntanyolencs, un nou espai de comunicació, de debat i d’intercanvi. Tanmateix ens ajudarà a fer créixer el sentiment de poble. La revista és cultura, dinamització, informació, és crear sentiment de pertinença a

una comunitat. Volem aprofitar aquest primer número per agrair la feina feta, al llarg d’aquests anys, pels regidors que en nom d’ERC Muntanyola Independents han estat al servei del nostre poble i, molt especialment al Toni Bou, gairebé 14 anys al peu del canó tant en l’equip de govern com des de l’oposició. En Toni es va comprometre a cedir el seu lloc a la meitat de la legislatura a en Toni Palou, i quan ERC

dona una paraula, la compleix. Tanmateix, en Toni no deixa de treballar al servei del nostre país. Des de fa ja més de tres anys, és el responsable de l’anomenada Querella Argentina per l’afusellament del President Lluís Companys i 48 alcaldes republicans. Actualment, presideix la Sectorial de Memòria d’ERC. Benvinguda Revista, informació, transparència i pluralitat.

PDeCAT

Donem la benvinguda a la nova revista PER_ PDeCAT Muntanyola Avui és un dia especial, després de tants anys es torna a publicar la revista de Muntanyola. Donar les gràcies a tots els voluntaris que ho estan fent possible, i agrair que ens donin l’oportunitat d’exercir a tots el dret d’expressió. Per altra banda, volíem informar-vos, que la llista independent que vàrem presentar les darreres eleccions teníem el suport de CiU, com ja sabeu aquest grup polític es va dissoldre. Pròximament ens donarà aquest suport la nova

formació anomenada PDeCAT. Estem fent una oposició constructiva dins l’Ajuntament, tot i que tenen majoria, fem costat a les seves propostes quan hi estem d’acord, però també mostrem la nostra

disconformitat quan no hi coincidim. Seguim treballant i estem a la vostra disposició a pdecat.muntanyola@gmail. com, per la resta de la legislatura.


13

TOTS FEM MUNTANYOLA

Treballem per Muntanyola! PER_ Tots Fem Muntanyola Estem contents de tenir un espai per poder parlar del nostre grup “TOTS FEM MUNTANYOLA” Per començar us agraïm la confiança que ens vàreu dipositar el dia de les eleccions. Som conscients que no sempre ho fem bé per a tothom, no obstant això, el nostre lema és fer-ho el màxim de bé possible i, que beneficiï a tots els nostres veïns i veïnes del poble de Muntanyola. El nostre treball és amb la proximitat, el sentiment, la transparència, la racionalitat, la participació, amb el compromís, la integració, la claredat i l’honestedat, són adjectius que

ens guien el nostre dia a dia. Us agraïm l’oportunitat de poder millorar el nostre poble amb diferents actuacions que s’han realitzat, s’estan fent i de les que es portaran a terme al llarg d’aquesta legislatura. Com a grup que som

us demanem els vostres suggeriments per a poder millorar el nostre municipi. Ens trobareu a totsfemmuntanyola@gmail. com. Esperem la vostra col·laboració.

RACÓ REMEIER

Licor de farigola PER_ Taller Remeier El passat mes d’octubre, es va iniciar el grup del poble anomenat “Taller Remeier”, format per persones de totes les edats, interessades en el coneixement de les plantes i recursos naturals del nostre entorn, i la seva aplicació en el nostre dia a dia. Al llarg del curs, hem anat elaborant tota classe de remeis, ungüents, cremes, xarops, sabons naturals, licors casolans, etc. Ha estat (i és) un espai molt nodridor, on aprenem gaudint i on estem recuperant fórmules i receptes

antigues. Avui, us compartim una fórmula de licor perquè pugueu també vosaltres intentar la seva elaboració. LICOR DE FARIGOLA Ingredients: •Flors de farigola •Alcohol de 90° (de boca, l’heu de comprar a una botiga on venen vins i licors) •Sucre •Aigua Elaboració: Colliu totes les flors que pugueu, ara estan fantàstiques per collir, i

poseu-les en una ampolla de manera que les flors omplin ¾ parts d’aquesta. Afegiu tant d’alcohol com pugueu, i deixeu-ho macerar durant 2 o 3 mesos. Passat aquest temps, filtreu l’alcohol i prepareu un almívar amb 400 g de sucre i mig litre d’aigua i barregeuho amb l’alcohol (dues parts d’almívar, per una d’alcohol). Ompliu les ampolles, i ja es pot consumir! (a mi m’agrada deixar-ho un mes més amb la barreja feta). Mai no utilitzeu alcohol de farmàcia o supermercat, és metzinós!


14

AGENDA D’ACTIVITATS CAP DE SETMANA DE CINEMA!!

VACUNACIÓ DE GOSSOS

_ Dissabte 13 i diumenge 14 de maig _ Local Polivalent

_ Dissabte 20 de maig de 2017 _ De les 11 del matí a la 1 del migdia _ Local Polivalent

Projecció de pel·lícules al Local Polivalent. Seran les primeres projeccions de pel·lícules que fem després d’arreglar la sala per tindre millor so. Dissabte a les 16h primera sessió pels petits fins a 8 anys. Dissabte a les 18h segona sessió amb els mitjans (de 9 a 12 anys) Diumenge a les 19h sessió a partir de 13 anys. Les pel·lícules encara no estan decidides. Podeu fer la vostra proposta al Punt Jove!!

CONCURS DE DIBUIX “PORTADA DE LA FESTA MAJOR”. _ Fins el 19 de maig de 2017 Concurs de dibuix per fer la portada de la programació de la Festa Major de Muntanyola 2017. La temàtica és lliure i la presentació serà en mida A5 (mitja A4). No es poden fer servir fotografies.

RATAFIA DE MUNTANYOLA _ 15 de juny _A les 6 de la tarda El grup d’Herbes Remeieres farà una classe gratuïta oberta a tothom per explicar com elaborar la Ratafia de Muntanyola. Aquest licor és diferent a cada poble que es fa, perquè es fan servir els productes propis que hi ha a cada localitat.

FESTA MAJOR DE MÚNTER _ Dia 29,30 de juliol i 6 d’agost Com és tradició el dissabte dia 29 es farà el sopar de la Festa Major i, el diumenge següent, dia 6 es farà la missa, el piscolabis i la rifa. Més endavant sortirà el programa de les festes més detallat per informar-vos a tots i totes.

Es donarà el servei de: vacuna de la ràbia, tetra, xip i, si s’escau, la regularització de la cartilla.

TALLER DE SEPARADORS DE LLIBRES _ 1 de juny de 2017 _ A 3/4 de 5 de la tarda _ Al Local Polivalent Farem un taller amb els nens i nenes per aprendre a fer separadors de llibres. Ja us podeu apuntar a la llista trucant al Punt Jove.

FESTA MAJOR DE MUNTANYOLA _ Del 16 al 18 de juny de 2017 Per la festa major tenim moltes activitats preparades. Us farem arribar el programa quan s’acosti la data. De moment us avancem algunes de les activitats programades. El divendres començarà amb un planetari mòbil molt bonic per a petits i grans i un taller de coets d’aigua. Després hi haurà un sopar amb carn a la brasa i ball. Dissabte inaugurarem la temporada de la piscina, amb inflables i la festa de l’escuma i a la nit la sardinada popular!! El diumenge tindrem la 2a BTT de Muntanyola. Us hi esperem!!

ARRIBADA FLAMA DEL CANIGÓ _ 23 de juny a les 8 del vespre Arribada de la Flama del Canigó i encesa de la Foguera a la Pista poliesportiva.


15

CONCURS “EL TEU LLOC PREFERIT DE MUNTANYOLA”.

19è TORNEIG 24H DE FUTBOL SALA DE MUNTANYOLA

_ Fins el 10 de juliol de 2017

_ Dies 22 i 23 de juliol de 2017 _ Pista poliesportiva de Muntanyola

Envia’ns una foto d’un punt, paisatge o qualsevol cosa de Muntanyola, el que més t’agradi! i una petita explicació d’on és i perquè és el teu preferit. Pots guanyar un sopar per a 2 persones al Restaurant de Muntanyola. L’Ajuntament podrà fer servir aquestes fotos i textos en pròximes edicions de la revista de Muntanyola.

L’any passat hi van participar 12 equips i els guanyadors van ser els Lanzarote Futsal. Ja podeu formar un equip per aquest any. Més informació i preinscripcions al Punt Jove.

TELÈFONS I SERVEIS D’INTERÈS MUNICIPAL Ajuntament de Muntanyola T. 93 883 01 86 Horari: Mati: dilluns a divendres de 9 a 2 Tarda:dimarts i dijous de 4 a 7 últim dissabte de mes obert de 9 a 1 del matí Punt Jove Muntanyola T. 93 813 61 51 Horari: de 3 a 8 del vespre, de dilluns a divendres Escola Bressol T. 938136089 Escola de Muntanyola T. 938 13 66 09

ADF Fontfreda 639 009 516 Aigues Vic 93 885 25 00 Ambulancies Vic 93 889 55 55 Cap Remei 93 883 34 43 Cap Tona 93 887 11 62 Consultori de Santa Eulàlia de Riuprimer 93 883 34 43 Emergències 112 Bombers de la Generalitat 112 Mossos d’Esquadra Emergències 112 Oficina d’Atenció ciutadana 93 883 01 86 Mancomunitat LA PLANA:

93 812 41 67

Serveis Socials Medi Ambient Funerària Deixalleria


Profile for Punt jove de Muntanyola

Revista de muntanyola maig juliol  

1er número de la nova Revista de Muntanyola

Revista de muntanyola maig juliol  

1er número de la nova Revista de Muntanyola

Advertisement