__MAIN_TEXT__

Page 1

MUNTANYOLA 1

Revista trimestral

FOTO: JOSEP MARIA COSTA

Maig 2018 / Núm. 4


EDITORIAL I CRÈDITS | 2

CRÈDITS Edició: Ajuntament de Muntanyola www.muntanyola.cat Col·laboren: Naila Bosch, Margarida Tubau, Xavier Sabata, Serena Brunells, Ramon Llorà, Carles Morera, Imma Camprubí, Sònia Vivancos, Ivan Sanz, PDeCAT, ERC, Tots fem Muntanyola. Correcció, compaginació i maquetació: Montse Mir i Eva Freixa de l’empresa iServeis Impressió: Pla Valldaura Tiratge 300 exemplars DL: B11466-2017 Distribució gratuïta

La revista Muntanyola s’edita trimestralment i es fa arribar, mitjançant una bustiada, a totes les llars del municipi. Si no la rebeu correctament, comuniqueu-ho al telèfon 938 830 186 o adreça de correu electrònic muntanyola@diba.cat. També la podeu consultar a través de la pàgina web municipal.

SUMARI EDITORIAL

2

ENTREVISTA

3

INFORMACIÓ MUNICIPAL

4-5

MEDI AMBIENT

6

SALUT

6

LA SECCIÓ DE LA NAILA

7

LA RECEPTA

7

LES ACTIVITATS DE MUNTANYOLA

8-9

L’ESCOLA

10

ELS JOVES

11

LA HISTÒRIA DE MUNTANYOLA

11

INFORMACIÓ DELS PARTITS POLÍTICS HERBES REMEIERES L’AGENDA INFORMACIÓ DE SERVEIS

12-13 13 14-15 15

EDITORIAL I ja arribem a l’any, aquesta ja és la quarta edició. Hem entrat a la primavera, endarrere deixem l’hivern. Un hivern que ens ha deixat unes quantes nevades, i no petites, amb uns quants centímetres de neu que variaven en funció del barri a on vivim, també hem tingut glaçades … Hem viscut el Carnestoltes, el mes de febrer i la XXII Fira de l’arbre i la natura, el mes de març, per cert, amb molt vent. Va ser una llàstima, ja que moltes parades varen haver de plegar i hi va haver activitats que no es van poder portar a terme a causa del vent. Ara ja us podeu començar a preparar, arriba la primavera, i tot comença a florir.

Alerta amb els que tenen al·lèrgies, ja que, pel que diuen, serà una primavera complicada. Recordeu que el mes de juny ens arriba la Festa Major, com sempre amb moltes activitats i adreçada a ser un entreteniment familiar per a totes les edats. I, com no?, per a poder gaudir de la gresca i la gatzara tots plegats. Com sempre diem, és la Festa Major de tots i totes, la que ens defineix com a poble. Finalment, recordeu també, que a finals del mes de juliol farem la Festa Major de Múnter, de la qual teniu més informació a l'agenda.


ENTREVISTA | 3

Conversem amb diversos alumnes de l’Escola Muntanyola

Per Xavier Sabata

L’any 2000 la població de Muntanyola era de 311 habitants; l’any 2006, era de 464 i el 2017 la població va augmentar fins a les 613 persones de l’actualitat. Aquest augment progressiu de població està format majoritàriament de parelles joves, amb fills d’edat escolar que estan obligats a desplaçaments a altres pobles per la seva escolarització, fins a l’any 2007 que es va crear l’Escola de Muntanyola. L’escola vetlla perquè els mateixos infants siguin els protagonistes dels seus aprenentatges i fer donar resposta als nous reptes i les necessitats de la societat actual. Dit això em trobo davant d’uns personatges sorpresos, inquiets i molt riallers que són en Marçal de

5 anys, l’Iris de 7 anys, en Joan de 8 anys, la Mariona de 10 anys i en Pau d’11 anys. -Què penses de Muntanyola? És un lloc meravellós per viure, gaudir de la natura, dels seus boscos i, sobretot, no tenir contaminació atmosfèrica. -Què penses de l’escola? L’escola és unió i amistat. A banda, ens aporta els coneixements necessaris per afrontar els estudis superiors. -Si fossis alcalde o alcaldessa, què afegiries al poble de Muntanyola? Milloraria les comunicacions, els serveis i la zona esportiva.

-Els que anireu a l’institut de Gurb el curs vinent, com ho veieu? Què n’espereu? Servirà per augmentar els nostres coneixements, fer noves amistats i conèixer diferents ambients. -Quin esport voldries que s’insWDXU«V RȴFLDOPHQW D OȇHVFROD R D Muntanyola? Hoquei, gimnàstica, voleibol, bàsquet i arts marcials. -Coneixeu la història de Muntanyola? Aquesta és una assignatura pendent. Tots cinc van estar molt eixerits els envio una forta abraçada. Ho vaig passar molt bé. Gràcies.


INFORMACIÓ MUNICIPAL |

4

El pressupost anual per al 2018 creix pràcticament un 20% respecte l’anterior L’Ajuntament ha aprovat per unanimitat el pressupost de cara a l’exercici 2018. En aquesta ocasió el total del pressupost puja a 1.235.200 euros, el que suposa un increment del 19,9% respecte al pressupost del 2017. Aquestes xifres s’han fet d’acord amb el compliment del Pla econòmic financer aprovat al Ple del 16 d’octubre del 2017, pendent d’aprovació per part de la Generalitat de Catalunya. De fet, les directives d’aquest Pla ja es varen anar aplicant els darrers mesos del 2017, exercici que presenta un tancament amb perspectiva favorable i previsió de superàvit, tot i la situació deficitària de determinats serveis, i el pagament d’algunes inversions d’obres, de les

INGRESSOS

DESPESES

Capítol I

249.000

Capítol I

269.700

Capítol II

10.000

Capítol II

308.700

Capítol III

98.600

Capítol III

0

Capítol IV

295.000

Capítol IV

23.100

Capítol V

10.600

Capítol V

31.100

Capítol VI

41.800

Capítol VI

573.500

490.700

Capítol IX:

29.100

Capítol VII Capítol VIII

0

Capítol IX:

TOTAL:

39.500

1.235.200

TOTAL:

1.235.200

que està pendent d’ingrés la subvenció externa del seu finançament consolidat.

Èxit de la recollida porta a porta un Manteniment del any després de la seva implantació camí del Pla de Tona a Munter i Cal Ros

La recollida porta a porta es va iniciar a Muntanyola durant el mes de maig del 2017. Per tant, ja fa un any que vam encetar aquest projecte i fins aquest moment podem dir que la valoració és molt positiva. Una vegada superats els obstacles que representen iniciar un projecte d’aquestes característiques, en aquest moment es pot dir que la resposta de la major part de la ciutadania ha estat un èxit. Recordem que per a qualsevol dubte només cal posar-se en contacte amb el Punt Jove o amb l’Ajuntament. Des de l’Ajuntament agraïm l’esforç de la ciutadania que està treballant per a millorar cada dia el reciclatge i així millorar la sostenibilitat del medi ambient.

En el marc del conveni signat el 2009 entre l’Ajuntament de Muntanyola i el Consell Comarcal d'Osona, aquest any es preveu que el Consell Comarcal porti a terme les tasques de manteniment del camí del Pla de Tona a Múnter i Cal Ros al seu tram de Cal Ros a Munter. La previsió inicial és que aquesta obra tingui un cost total de 7.119,34 euros. D’acord amb el conveni que es va signar en el seu moment, d’aquesta inversió total el Consell Comarcal d’Osona haurà d’aportar 5.339,50 euros, que suposen el 75% del cost total. Per la seva banda, l’Ajuntament hi aportarà 1.779,84 euros, que signifiquen el 25% restant.


INFORMACIÓ MUNICIPAL | 5

La Fibra òptica arribarà aviat al municipi Treballant per oferir el millor servei de connexió a internet Arran de la important demanda de millora de la connexió a internet per part de la ciutada-nia, l’Ajuntament està treballant a diverses bandes per aconseguir una solució òptima al més aviat possible. De moment, la solució més immediata es farà via Taradell per ràdio enllaç, desplegant-se la fibra pel sòl urbà per part d’una empresa. De fet, l’antena per aquest enllaç ja està instal·lada a la façana posterior del Local Polivalent. El desplegament de la fibra pel sòl urbà ja estarà feta, i el sistema serà funcional de forma immediata.

Mentrestant, però, també es treballa amb la previsió de connexió amb fibra òptica cable des de Santa Eulàlia de Riuprimer. En aquest sentit, la Diputació té un projecte de fer una cuneta des de la sortida de Vic de la carretera BV4316 i arribar fins a Muntanyola per la BV4317. En el marc d’aquest projecte, es deixarà una canonada per on es podrà fer passar el cablejat de fibra òptica. En aquest cas caldrà, però, que a un proveïdor li interessi passar a donar el servei per fibra. Quan això es materialitzi, es podria fer servir el ràdio enllaç com a reforç o bé anul·lar-lo. Amb tot, fins a aquest moment so hi ha cap calendari definit per a portar a terme aquestes obres.

Treballs de millora i manteniment del municipi

Enjardinament de les entrades del poble

En el marc dels treballs de manteni ment i millora que es fan al municipi per garantir la qualitat de vida de la ciutadania, pròximament l’Ajuntament portarà a terme l’enjardinament de la nova rotonda de les obres fetes a l’avinguda Muntanyola, a prop de la zona esportiva.

Una vegada passades les nevades d’aquest hivern, ara l’Ajuntament ha portat a terme les tasques d’enjardinament de les dues entrades del poble. D’aquesta manera s’han fet tasques d’embelliment de la rotonda que hi ha l’entrada del poble venint per Santa Eulàlia, així com a la rotonda que hi ha a l’entrada del municipi venint de Tona.


ARTICLES | 6

MEDI AMBIENT

Comença la prohibició de fer foc Per Carles Morera

Des del 15 de març està prohibit fer foc sense permís específic, tant al bosc com a les parcel·lesurbanes i rurals de Muntanyola,fins al 15 d’octubre. Aquesta prohibició es troba recollida en el Decret 64/1995, i té per finalitatprevenir els incendis forestals. Les principals zones d’aplicació de la norma són terrenys forestals, poblats o no d’arbres i arbustos, i en la franja de 500 metres al seu voltant. En aquestes zones no es pot encendre foc, sigui quin sigui el seu objectiu: - No es poden cremar restes de poda, agrícoles o de jardineria.

Tampoc es poden cremar marges sense autorització del Departament d’Agricultura. - No es poden realitzar focs per esbarjo, com barbacoes a l’aire lliure, o llençar petards i focs artificials. - Dins les parcel·les de les urbanitzacions es poden fer barbacoes si s’utilitzen barbacoes d’obra amb mata guspires, sempre que es demani permís de foc a l’Ajuntament que és acceptat o denegat pel Cos d’Agents Rurals. -També es prohibeix el llançament d’objectes encesos, abocar escombraries i restes vegetals i

industrials de qualsevol tipus que puguin ser la causa de l’inici d’un foc, així com la utilització de bufadors o maquinària similar en obres que es realitzin en vies de comunicació que travessin terrenys amb massa forestal.

RACÓ SALUT

Peus Grecs, Egipcis o Quadrats Per Cristina Pina Camprubí Num. Col. 838-08-1446

Segur que heu sentit a dir d’algun professional “tens un peu egipci”, un “peu grec” o un “peu quadrat”. Aquestes són les tres fórmules digitals que existeixen, és a dir, són les tres formes que poden tenir els nostres dits dels peus, i que ens serveixen per conèixer millor com funciona una part del peu. Tenir el dit gros (el 1r dit) més llarg que el segon, més curt o igual fa que el nostre peu sigui més propens a tenir determinades patologies. Per conèixer l’origen de cada nom (grec, egipci o quadrat) hem de fer una mica d’història. Totes les cultures donaven força impor-

tància als peus i els representaven d’una forma característica. A les estàtues de l’antiga Grècia podem apreciar com el 2n dit és més llarg que el dit gros. En el cas dels egipcis, les pintures i les estàtues ens mostren com el dit gros és més llarg que el 2n dit. I en el cas de l'últim peu, el quadrat, com que els dos dits tenen la mateixa llargada, dóna la sensació que la forma del peu és quadrada. Ha de quedar clar que les tres fórmules són completament normals. Peu egipci: és quan el primer dit és més llarg que la resta de dits. És la fórmula més habitual. Segons alguns estudis, el peu egipci és el més nombrós en el món dels esportistes. És el que causa menys problemes de deformacions.

Normalment la punta de les sabates sol ser rodona o triangular això provoca que aquest peu no hi cap. Peu grec: és quan el 2n dit és més llarg que la resta de dits. És la segona fórmula digital més habitual. Aquesta forma també es pot anomenar fórmula triangular. És el tipus de peu que s’adapta més bé al calçat de sèrie. Aquest tipus de peu dóna molts problemes al polipell del 2n dit, com ara, durícies i/o ulls de poll, ja que és el que toca primer dintre la sabata. Peu quadrat: és quan el 1r dit i el 2n dit són iguals. Aquest tipus de peu s’adapta força bé a les sabates amples i amb forma quadrada.


ARTICLES | 7

RACÓ DE LA NAILA

La física quàntica Per Naila Bosch

La física quàntica és la poesia i la filosofia de la ciència. Explica la imperfecció i la màgia de la vida. Estudia el curiós comportament de les partícules en el nivell més reduït de la matèria, el terme quàntic, ve de quàntum, que és la unitat més petita que forma la llum. Els experiments, han demostrat que la matèria és llum condensada, això vol dir que tot el què veiem i el què no, està format pel mateix, energia. Des de l'univers fins els nostres cossos i tot el què forma part del nostre planeta, estan compostos de una única substància.

La física quàntica, confirma que les partícules reaccionen diferent segons l'observador, o sigui que segons qui les miri el seu comportament canvia, per tan, son impredictibles, i que existeixen mils de possibilitats, davant una determinada acció, totes igual de vàlides. Això voldria dir, que tot el què imagines, és possible que passi. S'han fet importants descobriments que expliquen millor el món que ens envolta, generant al mateix temps moltes preguntes. Gràcies a ella hem tingut gransavanços tecnològics. Però encaraqueda molt per demostrar, està en creixement.

RECEPTA

Conill amb xocolata INGREDIENTS 20 pinyons 20 grams d’ametlles torrades Un conill de 1200-1500 grams. 1 ceba 1 porro 1 pastanaga 1 cap d’alls 1 manat d'herbes Farigola, llorer i canyella amb la mà. Oli 1 litre de vi negre Una copa de brandi 50-75 grams de xocolata a la pedra Un pols de farina Sal i pebre negre Brou de gallina din secs.

Per Margarida Tubau

ELABORACIÓ En una cassola poseu-hi els trossos de conill tallat petit, el manat d'herbes, el vi, el brandi i el pebre. Tot plegat s’ha de deixar en adob 24 hores. Escurem bé el conill i el sofregim amb oli. Amb aquest mateix oli sofregim les herbes i les verdures ben escorregudes i hi tirem la farina i el vi que, que s’ha de coure 5 minuts. Després colem tota la verdura i tirem tot el suc al conill. Mentrestant, fem una picada amb els alls escaldats (sense pell), els pinyons, les ametlles i la xocolata i ho tirem a la cassola. La salsa ha de quedar suau.


Inauguració de l’exposició de cartells per a l’eliminació de la violència vers les dones.

El taller de màscares va aconseguir aquest excel·lent resultat

Audició de fi de trimestre

Aquest any la Fira de l’Arbre i la Natura va estar marcada pel temporal de vent que va obligar a suspendre algunes de les activitats previstes.

Les caramelles van tornar a tancar la Setmana Santa

Pel que fa a la disfressa de grup, els guanyadors van ser la família Peppa Pig: Gemma, Joan, Agnès, Iris i Lluc, i el grup de les Viledes: Ariadna, Amy, Phoebe, Jana, Xavi i Elliot.

Èxit de participació del Carnestoltes 2018. Aquest any els guanyadors de la millor disfressa individual van ser l’Iris, que anava de regal, i l’Itzel, que anava de lloro.

LES FESTES A MUNTANYOLA


ESCOLA | 10

La revista de l’escola Muntanyola

El segon trimestre, els alumnes de cicle mitjà i superior de l’Escola Muntanyola hem fet un

de

revista amb l’objectiu de fer una revista entre tots. Hem treballat individualment o per parelles. Hem pogut escollir el tema sobre el qual fer la nostra

Els títols i dibuixos, els hem fet nosaltres a Hem fet entrevistes, reportatges, notícies, receptes, experiments, passatemps, contes,...

Us convidem a entrar al bloc de l’escola per donar-hi una ullada: https://agora.xtec.cat/escolamuntanyola/

FINS LA PROPERA !


ARTICLES

11

HISTÒRIA

L’Ocupació Francesa a Muntanyola L’ocupació francesa de la plana de Vic es va produir entre els anys 1809 i el 1812. Fins a cinc vegades les tropes franceses s’endinsaren a la Plana i la saquejaren. Els francesos van arribar al nostre poble perseguint fugitius, ja que Muntanyola era un indret ideal per amagar-se. Quan van arribar a l’església es disposaven a cremar-la. El primer a entrar va ser el capità, però, de sobte, mirant l’altar major es va fixar en les imatges dels nostres patrons i, tot seguit, va demanar a algú del poble que hi havia allí pels seus

noms. Quan va saber que estractaven de Sant Quirze i Santa Julita, el capità va caure de genolls a terra i, en aquesta posició, s’hi va estar una bona estona, mentre les tropes esperaven fora amb les torxes enceses. De cop i volta es va aixecar i va donar l’ordre que apaguessin el foc i que respectessin l’església. El de Muntanyola es va apropar al Capità i li va demanar perquè havia canviat la seva intenció i el capità, amb els ulls plorosos li va explicar que en sentir el nom de Julita va recordà la seva mare que així

PUNT JOVE

Temps Crec que la vida està feta de temps. Som tan ignorants que no li donem la suficient importància. Tenim els ulls tan plens d'oportunitats que sense saber-ho, a través d'ells, només veiem com passa el temps. Que irònic, no? De petits ja podíem agafar un gran refredat, relliscar, caure i rascar-nos els genolls, que fins que no guanyàvem no paràvem. No hi havia temps que ens parés. I ara ni ens parem a veure com cau la pluja, el que neteja o aclareix. El que es veu a través d'ella. Sempre ens excusem amb un "si tinc temps". No. No en tenim, perquè el temps no deu res.

es deia i feia molt i molt temps que no veia i la devoció que aquesta tenia per la Santa. I heus aquí que a causa d'aquest fet, la nostra església es va salvar de l’incendi i la destrucció francesa.


PARTITS POLÍTICS | 12

GRUP MUNICIPAL D’ERC

Persistim. No renunciem. Guanyarem. El moviment republicà ha demostrat al llarg dels anys una gran capacitat per resistir la repressió de l’estat, una vocació pacífica i pacifista de defensa dels drets democràtics de la ciutadania i dels pobles, una gran capacitat per incorporar gent al projecte republicà, una gran capacitat de mobilització, i també una voluntat de governar les nostres institucions per posar-les al servei de la ciutadania. Són aquestes les nostres virtuts, i les eines que ens permetran aconseguir finalment la llibertat del nostre poble. El món ha vist que som un poble pacífic i cívic que aspira a viure en llibertat i en pau

pau, i que estem patint una repressió violenta i antidemocràtica per part d’un estat que ha oblidat els drets humans per imposar per la força una unitat de destí que ja no sorgeix de la voluntat popular. Europa ha obert els ulls, i es comença a pronunciar sobre el cas català. Arriben bones notícies d’Alemanya i de Bèlgica, i el temps juga a favor nostre. Ens toca practicar la paciència, la perseverança i la perspectiva, com va dir el MHP Carles Puig demont, abans de marxar a l’exili. Sabrem trobar la manera d’aprofitar la situació actual i fer

passes endavant. Tenim la força de la raó, no necessitem la raó de la força. Aconseguirem formar un govern per aixecar el 155 i continuar amb el procés cap a la República Catalana, alliberar els presos polítics i forçar l’estat a acceptar els nostres drets democràtics com a poble. Persistim en els nostres objectius. No renunciem a res. Guanyarem la llibertat.

TOTS FEM MUNTANYOLA En el moment de començar a fer aquest article, divendres 23 de març a la tarda, ens arriben les notícies que el jutge Llarena torna a dictaminar presó per a Turull, Rull, Romeva, Forcadell i Bassa. A més de la notícia de l’exili de la secretària d’ERC de Catalunya, Marta Rovira. La veritat, no hi ha paraules per poder expressar la indignació, injustícia, tristesa i ràbia que un sent. Quan penses en les famílies, la tristor i buidor que deuen sentir les parelles, això sense parlar dels fills, els pares i mares... “Diuen que hi ha un jutge anomenat temps i que aquest posa les coses al seu lloc. També diuen que donarà la raó a qui la

tingui”. A veure si és veritat i per anar bé que no tardi. I no n’hi ha prou amb tot el que està passant, que el diumenge 25 de març ens detenen al nostre MHP Carles Puigdemont. Ara sols ens queda esperar i a veure que dictaminen els jutges des d’Alemanya i sobretot no defallir i persistir. Ja ens varen avisar que el camí no seria fàcil i és ben cert. És un camí llarg, feixuc, costerut, amb moltes pujades i baixades, però de segur que, potser tardarem més del que volem, però arribarem al final i vencerem! La nostra solidaritat a tots les que avui estan tancats a la presó i/o exiliats.

NO ESTEU SOLS. MOLTS D’ÀNIMS I CONTINUAREM LLUITANT PACÍFICAMENT!!


PARTITS POLÍTICS | 13

PDeCAT

La presó permanent revisable Aquest tipus de pena és una mesura impròpia d’un Estat de dret del segle XXI i des del PDeCAT entenem que aquest tipus de pena és totalment contrària a la política de reinserció i rehabilitació dels presos. La millor manera de construir un veritable Estat de dret és invertir els recursos necessaris per a transformar un sistema judicial lent i saturat, com el que tenim el dia d’avui. Allò que protegeix la societat és un sistema judicial que treballi

en la prevenció de delictes i que garanteixi un apropiat acompanyament a les víctimes. Entenem que la presó permanent revisable va en contra d’aquest model de societat. A l’hora legislar, els diputats tenen l’obligació d’abstreure’s dels instints més primaris i de l’electoralisme, per tal de prendre aquelles decisions que ens acostin al model de societat que desitgem. La feina dels diputats ha de ser la d’impulsar un model de justícia àgil i modern sota els principis de

reparació a les víctimes i reinserció dels presos. Per això, el PDeCAT va votar a favor, al Congrés dels Diputats, de tramitar la modificació del Codi Penal per tal de suprimir la pena de presó revisable.

RACÓ REMEIER

Ȋ(O%RL[DFȋȊ&DOHQGXOD2ɝFLQDOLVȋ Per Carme Juàrez estudiosa i divulgadora de les herbes remeieres d’Osona

Unes de les primeres plantes que apareixen a la primavera, tant de forma espontània pels voltants de les nostres masies, com cultivades als jardins, és el Boixac. Fàcil de conrear, i en abundància de manera silvestre, les seves flors ens alegren els ulls tant com ens alleugen nombroses molèsties, tant d’ordre intern com tòpic. Per tal que regeneri la pell, podem posar a macerar 21 dies força fulles de calèndula amb oli d’ametlles. Passats aquests dies ja es pot utilitzar com a oli regenerador de la pell. Amb aquest oli, una

vegada filtrat, també podem elaborar una potent crema hidratant que, a més, és antiinflamatòria, cicatritzant i nutritiva. Per fer-ho només cal posar cera d'abella a aquest oli, al

bany maria, deixant que s'espesseixi fins a obtenir la consistència desitjada. És molt útil pels culets irritats dels nostres nadons, sobretot quan estan dentant, així com en petites cremades i feridetes. Per tal de fer un regulador menstrual, podem fer infusions i començar a prendre’n una setmana abans de la menstruació. Antigament, les flors del boixac es trenaven i es penjaven a les portes de les cases per protegir-les del mal. Un famós herborista anglès del segle disset (Nicholas Culpeper) va escriure de la flor de la calèndula: “Simplement, mireu les seves flors i la vostra vida millorarà i veureu complerta la vostra felicitat”.


AGENDA | 14

AGENDA D’ACTIVITATS TALLER DE FIGURES AMB TUBS DE PAPER HIGIÈNIC

FESTA MAJOR DE MUNTANYOLA

_ 30 de maig a les 16:45h. _ Punt Jove

_ 15, 16 i 17 de juny

7DOOHUSHUDQHQVLQHQHVGHȴJXUHWHVDPEWXEVGH SDSHUKLJLªQLFDOHVKDOORFDOSROLYDOHQW-DSRGHX LQVFULXUHXVDOWDOOHUWUXFDQWDO3XQW-RYH

ELABORACIÓ DE LA RATAFIA DE MUNTANYOLA BGHMXQ\DOHVbK _ Al local polivalent (OJUXSG KHUEHVUHPHLHUHVHQVIDU¢XQWDOOHUSHU HQVHQ\DUQRVDHODERUDUOD5DWDȴDGH0XQWDQ\ROD ‹VXQWDOOHUJUDWX±WREHUWDWRWKRP -DSRGHXLQVFULXUHXVDO3XQW-RYH

/D)HVWD0DMRUHVWDU¢SOHQDG DFWLYLWDWVSHUWRWKRP REHUWXUDGHODSLVFLQDVDUGLQDGD%77DUURVVDGDL PROWHVP«VDFWLYLWDWV%HQDYLDWXVIDUHPDUULEDUHO SURJUDPDVHQFHUGHWRWHVOHVDFWLYLWDWVSURJUDPDGHV

MOSTRA DE TEATRE FI DE CURS _ 19 de juny a les 17.30h. _ Al local polivalent (OVQHQVLQHQHVGHWHDWUHHQVIDUDQXQDPRVWUDGH WRWHOTXHKDQDSUªVDTXHVWDQ\DOHVFODVVHVGH WHDWUH(VWHXWRWVFRQYLGDWV


AGENDA | 15

AUDICIÓ MÚSICA FI DE CURS _ 21 de juny a les 18h. _ Al local polivalent Els grups de guitarra i de cant i solfeig ens faran una petita audició per tancar el curs 2017-2018. Veniu a veure’ls.

ARRIBADA FLAMA DEL CANIGÓ _ 23 de juny a les 20h. $ODSLVWDSROLHVSRUWLYDDUULEDU¢ODȾDPDGHO&DQLJ¾ per encendre la foguera de Sant Joan.

20è TORNEIG DE FUTBOL SALA DE MUNTANYOLA _ 21 i 22 de juliol KRUHVGHIXWEROVHQVHSDUDU&RPFDGDDQ\ preparem el nostre torneig. En breu s'obriran les inscripcions per tots els equips que vulguin participar

FESTA MAJOR MÚNTER _ Del 28 de juliol al 5 d’agost Dissabte dia 28 de juliol es farà el sopar de la Festa Major de Múnter. El cap de setmana del 4 i 5 continuarà la Festa Major

TELĂˆFONS I SERVEIS D’INTERĂˆS MUNICIPAL Ajuntament de Muntanyola T. 93 883 01 86 Horari: Mati: dilluns a divendres de 9 a 2 Tarda:dimarts i dijous de 4 a 7 Ăşltim dissabte de mes obert de 9 a 1 del matĂ­ Punt Jove Muntanyola T. 93 813 61 51 Horari: de 3 a 8 del vespre, de dilluns a divendres Escola Bressol T. 938136089 Escola de Muntanyola T. 938 13 66 09

ADF Fontfreda Aigues Vic Ambulancies Vic Cap Remei Cap Tona Consultori de Santa Eulà lia de Riuprimer Emergències Bombers de la Generalitat Mossos d’Esquadra Emergències

Mancomunitat LA PLANA: Serveis Socials Medi Ambient FunerĂ ria Deixalleria

639 009 516 93 885 25 00 93 889 55 55 93 883 34 43 93 887 11 62 93 883 34 43 112 112 112 93 883 01 86 93 812 41 67


Profile for Punt jove de Muntanyola

Revista de muntanyola num 4  

Revista de muntanyola num 4  

Advertisement