Page 1

MUNTANYOLA 1

Revista trimestral

FOTO: Ivan Sanz

Novembre 2017 / Núm. 2


editorial i crèdits | 2

CRÈDITS Edició: Ajuntament de Muntanyola www.muntanyola.cat Col·laboren: Naila Bosch, Margarida Tubau, Xavier Sabata, Serena Brunells, Ramon Llorà, Carles Morera, Imma Camprubí, Carles Morera, Sònia Vivancos, Ivan Sanz, PDeCAT, ERC, Tots fem Muntanyola. Correcció, compaginació i maquetació: Montse Mir i Eva Freixa de l’empresa iServeis Impressió: Publicitat Montseny Tiratge 325 exemplars DL: B11466-2017 Distribució gratuïta

SUMARI Informació Municipal 3 Especial 1 d’Octubre

4-11

Les activitats de Muntanyola

12

EL RACÓ DE LA NAILA

13

el racó remeier 13 activitats i telèfons d’interès

14-15

La revista Muntanyola s’edita trimestralment i es fa arribar, mitjançant una bustiada, a totes les llars del municipi. Si no la rebeu correctament, comuniqueu-ho al telèfon 938 830 186 o adreça de correu electrònic muntanyola@diba.cat. També la podeu consultar a través de la pàgina web municipal.

EDITORIAL Ja hem passat l’estiu, enrere queden els dies de sol, platja, piscina,… Som a la tardor, bastant seca, aniria molt bé la pluja , sobretot pels boscos, els sembrats, pels embassaments que s’omplin i així poder tenir aigua pel dia a dia a les cases,... Aquesta sequera també ha fet que no hi hagin hagut gaires bolets. Ens haurem d’esperar a l’any vinent a veure si podem gaudir del plaer de poder-ne menjar més. Si més no , de moment , el que tenim són les pastures que ajuden a mantenir net el bosc. S’acosta l’hivern, les glaçades, les nevades, ja podeu vigilar amb el cotxe... però ara ens po-

sem una mica més melancòlics i parlem de les festes que s’apropen : les vacances escolars de nadal, el Tió, és fantàstic veure com un tronc “caga” regals, el Nadal, Cap d’any, l’esperada cavalcada de Reis , la il·lusió dels nens i nenes amb el neguit de saber si els portaran gaires regals , sempre que s’ hàgim portat bé i sinó prepareu-vos per menjar carbó, aquesta és la frase que la majoria de pares , avis, titets/es ... els hi diem als infants. Bé, des d’aquí sols desitjar-vos molt bones festes , digueu adéu a un any 2017 molt mogut en molts aspectes i que tingueu tots i totes un molt bon any 2018!!


Informació Municipal | 3

L’Ajuntament demana L’Ajuntament congela les tarifes de la majoria de tributs, excepte l’IBI i l’aigua que es creï el lloc de Secretari Interventor

En el ple del mes d’octubre, l’Ajuntament va aprovar la congelació de l’impost sobre vehicles i la taxa per la prestació del servei de residus, així com la majoria de tributs municipals de cara al 2018. Sí que s’apujaran, però, l’IBI i la taxa de l’aigua IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES: Pel que fa a l’IBI, el ple municipal ha decidit suprimir la bonificació del 3% en favor dels pagaments domiciliats. Amb tot, aquest impost no augmentarà en un 3% per la majoria de contribuents,  sinó  un 2%, com l’IPC a Catalunya. Això és perquè l’Ajuntament ha acordat rebaixar el coeficient que aplica a aquest impost per tal de contenir el màxim possible l’increment de cara als contribuents

L’AIGUA Pel que fa a la taxa de l’aigua, a causa dels requeriments de l’empresa concessionària, el 2018 s’hauran d’incrementar en un 2% les tarifes de subministrament en els diferents trams i la quota fixa, mantenint-se la resta de tarifes. LA PISCINA L’increment de les activitats al recinte ha provocat que s’hagin d’incrementar els preus dels abonaments familiar i individual dels adults que passaran de 83,85 € a 84,95 € i de 35,80 € a 36,20 €, respectivament. En canvi, es mantenen els preus de les entrades i la resta de tarifes. D’altra banda, també s’ha rebaixat l’edat dels abonaments individuals dels 25 als 15 anys, per evitar el buit de tarifa existent entre els 14 i els 25 anys.

Per unanimitat dels membres de la corporació, s’ha aprovat proposar a la Direcció General d’Administració Local la creació del lloc de treball de secretaria-intervenció, com a lloc reservat a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional. Aquesta decisió s’ha pres perquè el 1996 el Conseller de Governació, atenent petició l’Ajuntament i els informes favorables de la Diputació i del Consell Comarcal d’Osona, va declarar l’Ajuntament exempt de l’obligació de mantenir el lloc de treball de secretaria – intervenció. Ara, però, l’Ajuntament supera els límits objectius per complir aquesta exempció, en sobrepassar els 500 habitants i els 120.000 euros de pressupost.

Calendari fiscal per al 2018 IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

De l’1 de març al 4 de maig

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS

Del 2 de maig al 5 de juliol

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES ESPECIALS

Del 2de maig al 5 de juliol

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS

Del 3 de setembre al 5 de novembre

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

Del 17 de setembre al 19 de novembre

ALTRES TRIBUTS

Del 2 de maig al 5 de juliol

*DATA DE CÀRREC DELS REBUTS DOMICILIATS: El primer dia hàbil del mes en què finalitza el període de pagament voluntari.

S’aprova inicialment el pla econòmic financer per al 2017 i 2018 A petició de l’Ajuntament, la Diputació de Barcelona ha elaborat un pla econòmic i financer per als exercicis 2017 i 2018 per acreditar el caràcter puntual de situacions d’inestabilitat, en aquest cas per l’incompliment de la Regla de la despesa en la liquidació de l’exercici 2016. L’aprovació del Pla implica l’assumpció del seu compliment obligat, cosa que implicarà un

esforç per adoptar mesures econòmiques sobre alguns dels serveis que són deficitaris, que podran anar des de la supressió, fins a l’apropament dels preus al cost real. També implicarà revisar a l’alça els tributs municipals, a banda les inversions estaran condicionades als paràmetres que estableix el Pla i la petició de crèdits estarà subjecte a l’autorització de la Generalitat.

Les festes locals del 2018 seran el 21 de maig i el 7 de desembre En el ple del passat mes de juliol, els grups amb representació municipal van acordar per unanimitat establir els dies 21 de maig (Segona Pasqua), i el 7 de desembre 2017, respectivament com a festius locals. L’Acord sorgeix arran de la petició dels Serveis Territorials del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya segons la qual l’Ajuntament ha d’establir dues festes locals per cada any, no coincidents amb dia festiu general ni diumenge.


Especial 1 d’Octubre |

4


Especial 1 d’Octubre |

5

Festa Grossa La celebració del Referèndum sobre la Independència de Catalunya es va convertir en una vertadera Festa Grossa, que va comptar amb la implicació activa i voluntària de desenes de persones del poble. El dia 8 de setembre els tres grups polítics amb representació a l’Ajuntament van aprovar un decret segons el qual el municipi donava suport al Referèndum. A partir d’aquí es va fer una primera reunió de gent del poble que, voluntàriament, van començar a preparar la logística necessària per portar-lo a terme. Aquest grup, només gràcies a la informació boca-orella que voltava pel poble, va anar creixent a mesura que s’acostava el dia fins a arribar a ser més de 50 persones implicades en l’organització. Totes aquestes persones es van organitzar per poder portar a terme la jornada i fer-la el més participativa possible, muntant una carpa per a les persones assistents, equips de televisió i ràdio per estar informats en tot moment, suport per al funcionament de la Internet, etc. Quan el Referèndum ja era a tocar, a partir d’un cert moment aquestes persones es van adonar que hi havia la necessitat de defensar el col·legi electoral per tal de garantir el dret a vot a totes les persones del municipi, cosa per la qual es va decidir que el col·legi estaria actiu des de les cinc de la matinada del diumenge 1 d’octubre. Es va fer una crida en aquest sentit i la resposta va ser extraordinària, ja que a aquella hora del matí més de 50 persones ja eren al col·legi preparant l’esdeveniment. Unes hores més tard, va arribar l’urna i les paperetes entre

els aplaudiments de les persones assistents, i es va crear la mesa electoral. Amb tot a punt, a les 9 del matí el col·legi va obrir les seves portes i la gent va començar a votar, lentament, pels problemes tècnics que hi va haver en alguns moments a causa del cens universal, que funcionava de manera telemàtica. Això va provocar moments de llargues cues, que no van suposar cap problema per als assistents, ja que a fora al col·legi es van organitzar un seguit d’activitats que va convertir la jornada en una festa. De fet, des de primera hora del matí ja es va fer una xocolatada popular amb l’aportació de la xocolata desfeta a càrrec de la Mari. Després, es van fer jocs infantils i mentrestant la ciutadania podia seguir l’actualitat a través de la ràdio i la televisió. Això va provocar des de ben aviat la consternació dels veïns i veïnes pels actes de violència que es van anar gene-

rant en diversos col·legis electorals del conjunt de Catalunya. La festa va continuar al migdia amb un dinar popular, en què cadascú es va portar menjar, i que va aplegar prop de 200 persones. Després de dinar, la festa va continuar amb jocs gegants i es va berenar amb els pastissos que portava la gent i l’aportació dels embotits artesanals de La Rocassa. Finalment a les 8 del vespre es va tancar el col·legi electoral i es va fer el recompte amb el públic present a la sala. El resultat va ser de 380 vots per al sí, un 95%, 9 vots per al no, un 2,25%, 5 vots en blanc i 6 nuls. Per tant hi va haver una participació total del 83, 33%. Finalment, el dia 5 d’octubre a les 8 del vespre es va fer una trobada per agrair la col·laboració i participació voluntària de totes les persones que es van implicar en l’organització del Referèndum.


Especial 1 d’Octubre |


Especial 1 d’Octubre |


Especial 1 d’Octubre | 10


Especial 1 d’Octubre | 11

Les imatges d’aquest reportatge són de l’Ivan Sanz i en Jordi Sistrachs


Les activitats de Muntanyola | 12

Un any més, una gran festa de la gent gran! El dia 11 de novembre vam fer la festa dels avis. El local Polivalent va acollir el dinar i l’Àlex Peris va posar la música per amenitzar la festa. El local estava decorat amb uns cors amb dedicatòries escrites per un grup de joves de Muntanyola pels avis.

Múnter celebra una exitosa i participada Festa Major


articles | 13

RACÓ DE LA NAILA

Què són les creences ? El nostre caràcter està format de creences que hem adquirit al llarg de la vida. Són idees que vénen d’allò que ens han dit i d’experiències personals que ens confirmen una realitat, la nostra veritat. Sovint pensem que aquesta veritat és universal i per això som intolerants. El que creiem és molt poderós, ens determina la nostra capacitat. Si creiem que som capaços de fer una cosa, segur que la farem amb èxit, i si creiem que no ho som, probablement no ho intentarem. Moltes vegades, ens ajuden a viure en harmonia i en societat.

A tenir cura de nosaltres mateixos, de l’entorn i a no fer mal als altres. Aquestes són les creences bàsiques i canvien segons la cultura, un exemple seria la higiene. Però també n’hi ha que ens limiten i no ens deixen créixer professionalment o arribar a realitzar els nostres somnis, aquestes ens poden fer sentir molt buits, val la pena detectar-les perquè deixin de dirigir-nos la vida. Les creences, realment no són certes, però com que per la nostra ment sí que ho són, això és el que donem per bo.

Racó Remeier

Plantes Medicinals per a les dolències de l’aparell genital femení Per Carme Juàrez estudiosa i divulgadora de les herbes remeieres d’Osona

Hola amics i amigues d’aquest espai, avui m’agradaria parlar-vos d’algunes de les plantes indicades per a les disfuncions i /o molèsties de l’aparell genital femení (fongs vaginals, candidiasi, dolors menstruals, irregularitat en la menstruació, etc.). Algunes de les plantes amb poder terapèutic per a aquestes afeccions són la Calèndula, la sàlvia i la camamilla. La calèndula i la sàlvia , són reguladores hormonals i antifúngiques i la camamilla provoca la menstruació i, a causa de la seva acció sedant, alleuja els dolors menstruals.

A partir d’aquí, per al dolor menstrual un bon remei és prendre 2 o 3 tasses al dia d’infusions de sàlvia i calèndula, que també prendrem 10 dies abans de la previsió de la regla. També podríem prendre dues o tres tasses d’infusió de Camamilla al dia, ja que relaxarà els músculs dolorosos. Per a la menstruació irregular, igualment seria bo prendre 2 o 3 tasses al dia d’infusions de sàlvia i calèndula les quals també prendrem 10 dies abans de la menstruació. En canvi per a les migranyes de la regla un bon remei és prendre 10 gotes al dia d’alcoholat de camamilla (es pot trobar en botigues de remeis naturals.) quan apareguin els primers símpto-

mes. Per la seva banda, per als fongs vaginals és convenient aplicar, molt sovint, crema de calèndula o bé fer banys de seient d’aquesta mateixa planta, així com prendre infusions de sàlvia de manera regular. Com sempre, cap d’aquests remeis pot substituir una medicació pautada pel metge, però sí que ens pot ajudar a millorar-nos en molts casos.


14

Goufone ens vol posar la fibra òptica a Muntanyola. Si esteu interessats en el servei,podeu trucar-los directament o informar-vos al Punt Jove


15

TELÈFONS I SERVEIS D’INTERÈS MUNICIPAL Ajuntament de Muntanyola T. 93 883 01 86 Horari: Mati: dilluns a divendres de 9 a 2 Tarda:dimarts i dijous de 4 a 7 últim dissabte de mes obert de 9 a 1 del matí Punt Jove Muntanyola T. 93 813 61 51 Horari: de 3 a 8 del vespre, de dilluns a divendres Escola Bressol T. 938136089 Escola de Muntanyola T. 938 13 66 09

ADF Fontfreda 639 009 516 Aigues Vic 93 885 25 00 Ambulancies Vic 93 889 55 55 Cap Remei 93 883 34 43 Cap Tona 93 887 11 62 Consultori de Santa Eulàlia de Riuprimer 93 883 34 43 Emergències 112 Bombers de la Generalitat 112 Mossos d’Esquadra Emergències 112 Oficina d’Atenció ciutadana 93 883 01 86 Mancomunitat LA PLANA:

93 812 41 67

Serveis Socials Medi Ambient Funerària Deixalleria


Revista nº 2  
Revista nº 2  
Advertisement