Page 1

2013 • 4

comunicării în afaceri

Oraşul perfect în care să trăieşti


2

comunicării în afaceri Apare în România Anul XV. Nr. 4.

Portal economic:

www.feliciter.net Editor: Editura Feliciter Kft. E-mail: feliciter@feliciter.hu www.feliciter.hu Editor responsabil: Dr. Kováts Judit Redactor şef: Kováts Dénes Sediu: H-4400 Nyíregyháza, Nyár u. 7., I. em. Telefon: +36/42/506-824, 500-475, 500-474, 400-940, 506-823 Tel./fax: +36/42/504-930

Traducător Sámy Edit

Colaborator: Dankó Zsófia Duliczki Mária Kotán Fruzsina Kotrányi Anita Kováts Viktor Sochacki Klára Szanyi Ildikó Teski Szilvia

Parteneri: • Ministerul Economiei Naţionale (Budapesta) • Ministerul Afacerilor Externe (Budapesta) • Ambasada Republicii Ungare, Biroul Ataşatului Comercial (Bucureşti) • Oficiul Naţional pentru Economie Externă (Budapesta)

Design/grafică: Talpas Sándor Tipar: Grafit Nyomda "R" Kft.

Toate drepturile rezervate! Este interzisă reproducerea integrală sau parţială a publicaţiei fără permisiunea în scris a editurei! Editura nu îşi asumă răspunderea pentru conţinutul materialelor publicitare!


3 MATERIALICA 2013 RFWRPEULH 0XQLFK7UDGH)DLU&HQWUH &HDGHDDHGLÄ LHD7kUJXOXL,QWHUQDÄ LRQDO

Lightweight Design for New Mobility!

FRQ cu IH con ULQÄ H exe

eCarTec 2013 $OOHD7kUJLQWHUQDÄ LRQDOGHPRELOLWDWH HOHFWULFăĂşLKLEULGă ÂąRFWRPEULH 0XQLFK7UDGH)DLU&HQWUH

&RQQHFWLQJ0RELOLW\0DUNHWV

www.ecartec.com

www.materialica.de

CăutaĹŁi partener de afaceri din Ungaria? CitiĹŁi PUNTEA Ĺ&#x;i Economia Ungară !

Dacă doriĹŁi să citiĹŁi regulat magazinul nostru, trimiteĹŁi-ne adresa poĹ&#x;tală, Ĺ&#x;i ĂŽncepând cu numărul următor vi-l trimitem ĂŽn mod gratuit:

feliciter@feliciter.hu


4

Universul prelucrării metalelor EMO Hanovra este fără îndoială târgul lider al sectorului. Este târgul de top la nivel mondial în sector și cel mai eficient instrument de marketing în ramură, reunind producători și utilizatori din toate ţările. Expozanţii vin la EMO Hannover din toată lumea și din toate segmentele legate de tehnologia prelucrării metalelor. Având cca. 60% de expozanţi din afara Germaniei, EMO Hanovra este cel mai internaţional târg la nivel mondial pentru prelucrarea metalelor. Acest fapt este cunoscut și recunoscut de experţii din domeniu, fiind unul din motivele pentru care niciun alt târg nu poate atinge caracterul internaţional al publicului vizitator al târgului EMO Hanovra. Expozanţii la EMO Hanovra își potrivesc de mult ciclurile de inovare cu perioada târgului lider mondial pentru prelucrarea metalelor. Ca rezultat, aici sunt prezentate mai multe inovaţii ca la oricare alt târg al industriei – fapt care face ca EMO Hanovra să fie un punct de referinţă pentru factorii de decizie din segmentul tehnologiei de producţie. EMO Hanovra prezintă o varietate inegalabilă de produse și servicii din toate domeniile de producţie, de la mașini-unelte și sisteme de producţie pentru tăiere și deformare care constituie esenţa prelucrării mecanice, scule de precizie, accesorii și tehnologie de control, până la elemente și componente de sistem pentru producţia automată. Acestea asigură o deosebită atractivitate târgului EMO și atrag întregul spectru al

ză potenţialului de inovare al productivităţii și eficienţei, care le sunt prezentate la târg. EMO Hanovra este organizat de Asociaţia Germană a Constructorilor de Mașini-Unelte (VDW) cu sediul în Frankfurt am Main, în numele Asociaţiei Europene de Mașini-Unelte (CECIMO).

industriilor utilizatoare la Hanovra. Vizitatorii târgului EMO sunt cei mai calificaţi specialiști, care sosesc aici din toată lumea. Cunoștinţele aprofundate legate de industrie și puterea lor de decizie sunt inegalabile. Acest fapt se datorea-

o-

ha

nn

e ov

r. d

e

r ove – ann tet cial MO HAusland ebcieken an. e p E tr S s w em w hansa ug zurEMO auslredichen Flug r t h Luf Flugzeesucher oduent auf zuanter l c B ie r ia is S z ie e e D en sasp p für d inen find

w

INFO: VDW – Generalkommissariat EMO Hannover 2013 Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken e.V. Corneliusstraße 4 · 60325 Frankfurt am Main · GERMANY Tel. +49 69 756081- 0 · Fax +49 69 756081-74 emo@vdw.de · www.emo-hannover.de

.e

m

lusiv sa e tionen /lufthan Exk ufthan r.de rma L die ere Info annove Weit .emo-h w ww

Oraşul perfect în care să trăieşti Economist Intelligence Unit (EIU) a realizat topul orașelor. Melbourne din Australia a fost denumit orașul perfect în care să trăiești, pe locul doi s-a situat capitala Austriei, Viena, iar pe locul trei Vancouver din Canada. Este interesant că lista primelor zece clasate include patru orașe din Australia și trei din Canada, alături de câte unul din Austria, Finlanda și Noua Zeelandă.

Au fost studiate 140 de orașe pe baza a 5 categorii: stabilitate, sistemul medical, cultura și distracţia, educaţia și infrastructura. 28 de orașe au coborât în clasament datorită unor caracteristici negative. Amintesc, ca exemplu, modul de viaţă neliniștit, stresant și problemele de politică internă. Capitala austriacă, Viena a urcat două poziţii faţă de anul trecut, astfel a ajuns pe poziţia a

doua, în timp ce Vancouver și Toronto au rămas pe locul trei, respectiv patru. Calgary și Adelaide se situează ambele la egalitate pe locul cinci al clasamentului. Budapesta se situează pe locul 50. Potrivit clasamentului realizat de EIU, orașele din top se află în ţări bogate, de mărime mijlocie și nu sunt insuportabil de dens populate. În acest an au intervenit și schimbări importante în clasament. De exemplu Madrid a coborât 5 locuri, situându-se astfel pe poziţia 44. Bratislava însă a urcat de pe locul 80 de anul trecut pe locul 63. Potrivit analizei EIU, cele mai neplăcute orașe sunt Teheran, Damasc, Daka (Bangladesh) și Douala (Ca merun), care, în urma conflictelor continue, au primit cel mai mic punctaj în toate categoriile. Topul celor zece orașe în care e bine să trăiești: 1. Melbourne, 2. Viena, 3. Vancouver, 4. Toronto, 5. Calgary, 6. Adelaide, 7. Sydney, 8. Helsinki, 9. Perth, 10. Auckland.


5

SoluĹŁii moderne pentru tratarea suprafeĹŁelor.

Nitrurare cu tehnologia ÂŽ C.L.I.N. , acoperire PVD cu plasmă ĂŽn incintă vidată cu sisteme de ÂŽ acoperire CERTESS

www.tshungary.hu www.hef-group.com

Ţesături de sârmă de metal Ĺ&#x;i material plastic cu scop industrial, de calitate excelentă, direct de la producător!                

  !! "#$%& '(" )* +,-.)/.!/0!10.)2 &3& (444& (


6

Programul Expo Bacău EXPOTEHNICA 19–21 septembrie, Central Plaza Bacău Tematica: inginerie mecanică, mașini-unelte și scule, organe de mașini, echipamente de testare mecanică, angrenaje și transmisii mecanice, echipamente de vidare și tratamentul suprafeţelor, sudură, armături și accesorii, roboţi industriali, automatizări, tehnologii și produse aeronautice, inginerie electrică, electronică, pompe, compresoare, echipamente producere energie electrică și termică, echipamente și scule hidraulice și pneumatice, aparate de masură, control și testare, echipamente și servicii IT&C, echipamente pentru industria chimică, produse chimice organice și anorganice, produse din cauciuc, produse din mase plastice, uleiuri, lacuri și vopsele, tuburi și ţevi din mase plastice / metal, echipamente pentru producerea hârtiei, echipamente pentru tipografii, sisteme de supraveghere și securitate, sisteme de asigurare în muncă și PSI.

EXPO CASA 25–27 octombrie, Central Plaza Bacău Materiale pentruconstrucţii; ceramică, marmură; lacuri, vopsele; hidro, termo, fonoizolante; tâmplărie metalică, lemn, termopan. Instalaţii ţevi, conducte, armâturi; încălzire şi climatizare; electrice, aparate și corpuri de iluminat; echipamente energie solară, geotermală, eoliană. Amenajări finisări interioare și exterioare; şeminee, cămine decorative; articole sanitare; piscine, jacuzzi, saune; fântâni arteziene; sisteme de securitate. Decorative perdele, draperii; pardoseli, covoare, mochete; sticlărie, porţelan, cristaluri; tablouri, sculpturi, obiecte de cult; servicii și produse profesionale pentru curăţenie.

MOBEXPO 25–27octombrie, Central Plaza Bacău Mobilier din lemn și mobilier metalic; scaune, fotolii, canapele, saltele; mobilier pentru birouri și spaţii publice; căsuţe și pavilioane din lemn; mobilier terase și grădini; echipamente, mașini, utilaje, instalaţii; piese de schimb, scule şi accesorii; decoraţiuni şi ornamente de interior; furnire, blaturi; feronerie, elemente de asamblare; lacuri, vopsele, coloranţi; adezivi, chituri; vată sintetică, spumă poliuretanică; exploatări forestiere; proiectare, design.

180 noi locuri de muncă Compania producătoare de lentile de contact Sauflon CL Srl. crează 180 de noi locuri de muncă în localitatea Gyál. Ministerul Economiei și Ministerul Dezvoltării Naţionale acordă sprijin financiar investiţiei pe baza unei decizii unice a guvernului, pregătirea deciziei, respectiv elaborarea pachetului de finanţare optimă au fost realizate de Agenţia Ungară prentru Comerţ Exterior (HITA). Péter Szijjártó, secretar de stat pentru afaceri externe și economie externă la Cancelaria primului ministru a arătat că guvernul își propune să profite din schimbările petrecute în lumea confruntată cu provocări și să întâmpine perioada ulterioară crizei din cea mai puternică poziţie posibilă, pentru aceasta are nevoie de aliaţi și din rândul marilor actori ai vieţii economice internaţionale. Baza producţiei de lentile de contact a grupului englez de societăţi este indiscutabil societatea ungară Sauflon – a adăugat acesta. Secretarul de stat a arătat că producţia firmei se concentrează în direcţia valorii adăugate ridicate și a tehnologiei de înalt nivel, și totodată 20 de procente din totalul de materii prime necesare pentru Sauflon CL Srl. sunt asigurate de furnizori ungari. Noua investiţie a întreprinderii contribuie la creșterea ocupării forţei de muncă, la succesul sistemului de învăţământ superior din Ungaria, cât și la dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii, respectiv și la crearea de locuri de muncă în mod indirect. Potrivit lui János Peer, directorul executiv al Sauflon CL Srl., garanţia succesului o constituie nivelul competitiv al salariilor, infrastructura corespunzătoare din toate aspectele și forţa de muncă calificată. În prezent în uzină lucrează cca. șapte sute de oameni și produc zilnic un milion de lentile. Doresc să crească capacitatea anuală cu 35–40 de procente. Societatea asigură formarea profesională continuă deoarece doresc să colaboreze cu mai mulţi furnizori și în viitor să crească aprovizionarea materiilor prime din Ungaria la 40–60 de procente. Sauflon CL Srl. își dezvoltă în continuu punctul de lucru din Gyál începând din 2007. Valoarea investiţiei de acum depășește 10 milioane de euro, capacitatea de producţie zilnică va crește la 1,4 milioane de lentile.


7

Investeşte Henkel Henkel a finalizat o investiţie de 4,6 miliarde de forinţi la Körösladány. Între timp au decis și următoarea investiţie importantă. Dezvoltarea însoţită și de o creștere a numărului de angajaţi primește prin două concursuri de proiecte o subvenţie totală de 907 milioane de forinţi din fonduri europene. Investiţia va asigura posibilitatea producerii în acestă uzină a celui mai nou produs, al detergent u l u i s u b fo r m ă d e c a p s u l ă PersilDuo-Caps. Noul produs este o capsulă bi-camerală pentru componentele sub formă de gel, care se dizolvă numai în apă. „Uzina din Körösladány joacă un rol foarte important în viaţa întreprinderii. Nu avem obiective de scurtă durată. Deja am decis și în legătură cu următoarea extindere, de mare valoare” – a precizat Wolfgang Weber, directorul regional de producţie al Henkel. A adăugat: detergentul capsulă va fi fabricat numai în Ungaria și de aici va fi exportat în ţările ţintă. Produsele

fabricii din judeţul Békés sunt livrate în peste 25 de ţări, din Portugalia până în Rusia.

„Dintr-o mică fabrică rurală am devenit în decursul anilor un centru de producţie internaţional. Suntem angajatorii determinanţi în regiune, muncitorii vin la lucru dintr-o rază de 20–30 de k ilometri” – a anunţat Ágnes Fábián, directorul executiv al Henkel Ungaria. A mai arătat că anul trecut au realizat un venit din vânzări de 95 de miliarde de

forinţi, jumătate realizându-se pe pieţele de export. În 2012 consernul Henkel a înregistrat un venit din vânzări de aproape 16,5 miliarde euro și venituri din exploatare de 2,3 miliarde euro. Î n afară de Körösladány, Henkel are un punct de lucru și la Környe cu o fabrică de adezivi. Acţiunile societăţii sunt cotate la bursa germană.


8 Oferim anvelope de cauciuc noi Ĺ&#x;i second hand pentru autoturisme, autoutilitare, camioane, utilaje agricole Ĺ&#x;i maĹ&#x;ini de teren ĂŽn gamă largă de dimensiuni! Montăm Ĺ&#x;i echilibrăm gratuit anvelopele de cauciuc cumpărate la noi!

BajĂĄn Gumi Kft.

   !"#$%$%& !"#%$'"%   (%%)'%%*+,-. . (%%)%% -/,0,12,

Industria auto ĂŽn centrul atenĹŁiei ĂŽn primele cinci luni ale anului, ĂŽn Ungaria vânzările la maČ™ini noi au scăzut sub media europeană, cu 3 procente. ĂŽnsă, la nivel anual, ĂŽnmatricularea maČ™inilor de firmă arată o creČ™tere – indică o analiză a primei jumătÄƒĹŁi de an. ĂŽn Ungaria, ĂŽn primele cinci luni ale anului 2013 au fost vândute 22 de mii de autoturisme, cu 3 procente mai puĹŁine comparativ cu perioada similară a anului trecut. ĂŽn Europa s-a ĂŽnregistrat o scădere medie de 6,8 procente, ĂŽn Č™ase din 30 de ĹŁÄƒri s-a ĂŽnregistrat o creČ™tere a numărului, iar ĂŽn 22 de ĹŁÄƒri o scădere mai pronunĹŁată decât cea din Ungaria.

MaĹ&#x;inile de firmă preferate

Opel: 720 bucÄƒĹŁi, 69,86% Ford: 647 bucÄƒĹŁi, 85,63% Skoda: 604 bucÄƒĹŁi, 84,11% Volkswagen: 579 bucÄƒĹŁi, 78,07% Fiat: 409 bucÄƒĹŁi, 92,18% Toyota: 322 bucÄƒĹŁi, 62,73% Suzuki: 309 bucÄƒĹŁi, 51,78% Dacia: 287 bucÄƒĹŁi, 51,92% Renault: 248 bucÄƒĹŁi, 72,18% Peugeot: 227 bucÄƒĹŁi, 86,78%

La fel ca ĂŽnainte, ĂŽn douăsprezece ĹŁÄƒri europene firmele cu flotă mare sunt optimiste. Barometrul Corporate Vehicle Observatory prognostizează pe baza opiniilor a 3600 de persoane de decizie din Europa o creČ™tere a flotelor ĂŽn următorii trei ani. 21 de procente din managerii ĂŽntreprinderilor cu peste 100 de angajaĹŁi au fost de aceeaČ™i părere Č™i doar 11 procente din rândul acestora se aČ™teaptă la o reducere. AČ™teptările pozitive sunt motivate Č™i de faptul că proprietarii de flote chestionaĹŁi ĂŽn Europa, ĂŽn acest an au accentuat ĂŽn proporĹŁie Č™i mai mare decât anul trecut (43 de procente) că maČ™ina de firmă nu este doar un mijloc de muncă al ĂŽntreprinderii, ci are un rol important Č™i ĂŽn motivarea Č™i păstrarea forĹŁei de muncă valoroase.

O persoană particulară cumpără maČ™ină nouă atunci când vrabia ĂŽČ™i scoate sabia – a spus nu demult un dealer din Ungaria la care (similar celorlalĹŁi actori ai pieĹŁei) cumpărătorii sunt practic numai firme. Să vedem care sunt mărcile preferate de firme – potrivit datelor din iulie. Sunt mărci care acoperă 70–90 de procente din achiziĹŁiile de maČ™ini făcute de firmele din Ungaria. Firmele cumpără cu precădere maČ™ini Diesel. Potrivit informaĹŁiilor primite de la JATO Dynamics, ĂŽn timp ce ĂŽn 2010 autoturismele Diesel au reprezentat 36 de procente, anul trecut această cifră a fost de 40,6 procente, iar ĂŽn prima jumătate a acestui an 41,8 procente. Poate datorită acestui fapt, comparativ cu prima jumătate a anului trecut consumul de benzină a scăzut până la finele lunii iunie cu 3,83 procente, la 723,6 milioane de litri, iar cel al motorinei a crescut cu 0,29 procente, la 1104,5 litri. Toate acestea ĂŽn ciuda faptului că scad realizările transportatorilor autohtoni exprimate ĂŽn tone marfă pe kilometru, iar vânzările la motorină cresc. ĂŽn plus, nici transportatorii turci, nici cei din Uniunea Europeană nu fac plinul ĂŽn Ungaria. Ĺ˘Äƒrile membre au semnat un acord de reciprocitate privind restituirea TVA-ului potrivit căruia TVA-ul trebuie restituit ĂŽn termen de patru luni, ĂŽn caz contrar se vor plăti penalitÄƒĹŁi de ĂŽntârziere. Potrivit informaĹŁiilor deĹŁinute de AsociaĹŁia Transportatorilor Rutieri din Ungaria, ĂŽn timp ce

A crescut din nou numărul maČ™inilor secondhand vândute ĂŽn Ungaria, Opel Astra Č™i Suzuki Swift sunt cele mai căutate. Poate Č™i din motivul că ambele mărci sunt ĂŽn număr mare, ambele sunt mărci populare Č™i ca maČ™ini noi. Un sfert din vânzări s-au limitat la vânzareacumpărarea a Č™ase modele, ĂŽntre acestea Opel Astra Č™i Suzuki Swift se situează ĂŽn mod pronunĹŁat ĂŽn vârful clasamentului: fiecare a Č™aptea maČ™ină este una din aceste două tipuri. Acestea sunt urmate de Ford Focus, Volkswagen Golf, Opel Corsa Č™i Volkswagen Passat. Este interesant că ĂŽn timp ce vânzările la maČ™inile mai vechi de nouă ani au crescut cu peste zece procente, au fost vândute cu un sfert mai puĹŁine maČ™ini cu o vechime de 3-5 ani, comparativ cu anul precedent. Sub aspectul preĹŁurilor, nivelul de anul trecut a fost păstrat mai ales

Unii sunt de părere că Č™i ĂŽn Ungaria se acordă o atenĹŁie mai mare maČ™inilor de firmă. Modificările legislative de anul trecut au orientat atenĹŁia a tot mai multe ĂŽntrerinderi către avantajele administrative Č™i reducerea costurilor ĂŽn cazul outsourcing-ului managementului flotei auto Č™i au avut efect pozitiv asupra vânzărilor flotelor auto. Datorită impozitării favorabile, la achiziĹŁionarea flotelor auto pentru firme Č™i ĂŽn acest an mai mulĹŁi aleg soluĹŁia ĂŽnchirierii durabile.

ĂŽn Austria cererile sunt procesate Č™i taxa este restituită celor ĂŽn drept ĂŽn medie ĂŽn decurs de o lună, Ungaria se achită de această obligaĹŁie ĂŽn general ĂŽn termen de 8 luni. Transportatorilor nu le convine nici cu penalitÄƒĹŁile de ĂŽntârziere să aČ™tepte opt luni pentru bani, astfel preferă să cumpere carburantul ĂŽn Austria. Numărul maČ™inilor Č™i ponderea clienĹŁilor-firmă ĂŽn funcĹŁie de mărcile de maČ™ină cel mai bine vândute:

de maČ™inile de categorie mijlocie Č™i superioară, monovolumice Č™i mari, ĂŽn timp ce maČ™inile de categorie mijlocie-joasă au fost mai ieftine ĂŽn medie cu cinci procente, iar cele mini Č™i mici cu nouă procente, faĹŁÄƒ de acum un an. ĂŽn cea de-a doua jumătate a anului volumul de vânzări la maČ™inile noi nu va fi capabil să depÄƒČ™ească nici pe mai departe nivelul de anul trecut, destul de scăzut, deci nu se poate aČ™tepta o ĂŽmprospătare a maČ™inilor schimbate datorată acestor tranzacĹŁii.

Optimismul firmelor

MaĹ&#x;inile second-hand preferate


9 KONECRANES stă la dipoziĹŁia clienĹŁilor Ĺ&#x;i ĂŽn România cu produsele Ĺ&#x;i serviciile sale de nivel mondial! 4PMVĈJJJOPWBUJWFQFOUSVOFWPJMFEWTMB NBOJQVMBSFBNĂƒSGVSJMPS

.BDBSBMFQFOUSV NBOJQVMBSFB DPOUBJOFSFMPS Utilizare: terminale de containere Stivuitoare de tonaj mare, de 10-60 t: ġ Stivuitoare cu furci SMV ġ Manipulatoare de containere SMV

4PMVĈJJJOPWBUJWFQFOUSV OFWPJMFEWTMBNBOJQVMBSFB NĂƒSGVSJMPS .BDBSBMFDBQSĂƒJOEVTUSJBMF QPEVSJSVMBOUF Utilizare:JOEVTUSJBFOFSHFUJDĂƒ JOEVTUSJBTJEFSVSHJDĂƒ NBDBSBMF service etc. Subansamble pentru macarale: - echipamente de ridicat: ġ electropalane, palane DVMBOĈ DVQBOHMJDĂƒ ġ DĂƒJEFSVMBSFNBDBSB Service-ul, modernizarea macaralelor ĂŽn GPMPTJOÄˆĂƒĹ’

KONECRANES Kft.

KONECRANES SA.

H-1158 Budapest, KĂŠsmĂĄrk u. 14/b. Tel.: +36/1/555-5270 Fax: +36/1/555-5290 www.konecranes.com

Timisoara, str.C.Brediceanu nr 21C Tel.: +40/256-203514 Fax:+ 40/256-200155 www.konecranes.com

Numărul o sută de mii a ieĹ&#x;it de pe bandă

InvestiĹŁie Opel

Cu mai puĹŁin de 16 luni după inaugurarea oficială a uzinei, ĂŽn luna august a ieČ™it de pe banda uzinei Mercedes-Benz din KecskemĂŠt maČ™ina cu numărul o sută de mii. MaČ™ina Mercedes-Benz CLA produsă ĂŽn exclusivitate la KecskemĂŠt, de culoare albă, execuĹŁie jubiliară, cu tapiĹŁerie de piele a ajuns la un proprietar din Ungaria. Modelul CLA este o maČ™ină cu cel mai bun coeficient de rezistenČ›Äƒ aerodinamică la ĂŽnaintare ĂŽn lume (cw 0,22), cu un design coupĂŠ de avangardă Č™i, la cerere, cu sistem de tracĹŁiune integrală 4MATIC, cu care marca a creat o nouă categorie. Uzina din KecskemĂŠt produce ĂŽmpreună cu cea din Rastatt modelele noii generaĹŁii de maČ™ini compact. ProducĹŁia comună oferă posibilitatea de a folosi ĂŽn mod flexibil Č™i optim capacitatea de producĹŁie a celor două uzine. Uzina din KecskemĂŠt a fost inaugurată ĂŽn martie 2012 Č™i de atunci produce maČ™inile de clasă B cu una din cele mai moderne, ecologice tehnologii, iar din ianuarie 2013 a introdus cel de-al doilea model, coupĂŠ-ul CLA compact cu patru uČ™i. ĂŽntre timp numărul angajaĹŁilor a crescut la peste 3000 de persoane, uzina devenind cea mai atractivă ĂŽntreprindere din regiune – acest fapt se datoreČ™te nu ĂŽn ultimul rând pregătirii profesionale de ĂŽnalt nivel a angajaĹŁilor uzinei, cât Č™i acelei iniĹŁiative de pionierat potrivit căreia ĂŽntreprinderea, ĂŽmpreună cu parteneri din Ungaria – după modelul german – a introdus sistemul de pregătire profesională dual Č™i ĂŽnvÄƒČ›Äƒmântul superior dual.

Opel Ungaria ĂŽČ™i extinde ĂŽn continuare uzina de motoare din SzentgotthĂĄrd cu o nouă investiĹŁie, de 60 milioane euro. Cu această investiĹŁie suplimentară uzina va fi capabilă

să producă cu 70 de mii de motoare mai mult decât cifra preconizată până acum Č™i va ĂŽnfiinĹŁa 100 de noi locuri de muncă. ĂŽČ™i lărgeČ™te Č™i paleta de produse, va fabrica Č™i motoare de 1,8 litri. InvestiĹŁia totală a noii uzine de motoare Flex a societÄƒĹŁii Opel Ungaria se va apropia astfel de 700 milioane de euro.


10

Şi Hilti face dezvoltări Hilti Szerszám Srl. a făcut dezvoltări la punctul său de lucru din Kecskemét în valoare de peste 715 milioane de forinţi, cu finanţarea Uniunii Europene de 210 milioane de forinţi. Potrivit comunicatului firmei, cu ajutorul finanţării câștigate la concursul de proiecte intitulat „dezvoltarea tehnologică complexă a întreprinderilor” au achiziţionat mașini și linii de producţie noi. În hala nouă, modernă societatea produce noi produse folosind tehnologii moderne. Ca rezultat al dezvoltărilor se nasc în continuu noi produse, producţia de serie a acestora se face la punctul de lucru din Kecskemét. Hilti Szerszám Srl. este producătorul produselor de mare prestigiu Hilti și are o poziţie puternică pe piaţa producţiei de mașini-unelte. Hilti AG este acţionarul 100% al societăţii și asigură și firmei ungare baza profesională de desfacere, sprijinul profesional și tehnologic. Filiala ungară a sosit în 1989 la Kecskemét, în 2012 venitul din vânzări a depășit 4 miliarde de euro. În urma dezvoltărilor, azi numărul angajaţilor depășește 130 de persoane. Filiala din Kecskemét acoperă cerinţele pieţei ungare, dar cea mai mare parte a producţiei se îndreaptă la export, este valorificată prin intermediul reţelei firmei mamă.

Uși cu cadru de aluminiu

Mese din aluminiu deosebite

Prelucrarea profilelor din aluminiu

Iluminare cu leduri

Etajere luminoase

UȘI CU CADRU DE ALUMINIU

ELEMENTELE INDISPENSABILE ALE MOBILEI MODERNE PENTRU BUCĂTĂRIE, SUFRAGERIE, BAIE ȘI BIROURI

MOTE Kft. H-8000 Székesfehérvár, Zsurló u. 17. Tel.: +36 22 50 80 10 | Fax: +36 22 50 80 11 Internet: www.mote.hu | E-mail: info@mote.hu


11

Magasfeszültség

megelőző rendszer

Tűz elleni védelem

BROAȘTE DE SECURITATE DIGITALE DE CALITATE PREMIUM Broaștele de ușă Milre și-au demonstrat deja calităţile extraordinare în numeroase ţări ale lumii, fiind confirmate de specialiști și piaţă prin aprecierile primite și numărul în continuă creștere al utilizatorilor mulţumiţi. Aceste broaște de categorie de vârf sunt adecvate nu numai pentru protecţia casei, sunt foarte eficiente și pentru hoteluri, birouri, obiective sportive, spitale, școli, asigurând securitate maximă utilizatorilor. În calitatea noastră de distribuitori exclusivi căutăm parteneri retaileri în următoarele ţări: România, Serbia, Croaţia, Slovenia, Austria, Slovacia și Cehia. PREMIUM QUALITY KFT. PR Szeged, Bérkert u. 10. H-6726 672 HUNGARY HU

www.milre.eu sales@milre.eu


12 NEMZETI KÜLGAZDASÁGI HIVATAL

Ungaria, poartă spre Europa

Agenţia Ungară pentru Comerţ Exterior (Hungarian Investment and Trade Agency – HITA), înfiinţată de Guvernul Ungar, are sarcina de a sprijini activitatea de comerţ exterior a întreprinderilor mici şi mijlocii autohtone, iar pe de altă parte de a promova investiţiile firmelor străine în Ungaria. Specialiştii în dezvoltare economică ai Agenţiei stau cu plăcere la dispoziţia companiilor străine care doresc să investească în Ungaria, cât şi a firmelor din ţară care doresc să exporte, cu informaţii la zi şi consultanţă în dezvoltarea afacerilor.

Căutaţi-ne cu încredere, aşteptăm interesul dumneavoastră! W W W. H I TA . H U

Investiţii Cele mai importante pieţe imobiliare din Europa Centrală, Polonia, Cehia, Slovacia, Ungaria și România au încheiat cel de-al doilea trimestru cu investiţii în valoare de 631 milioane euro. În prima jumătate a anului, în regiune au fost făcute investiţii în valoare de 1,73 miliarde euro, ceea ce reprezintă o creștere de 24 de procente faţă de prima jumătate a anului precedent – a anunţat compania de consultanţă imobiliară Cushman&Wakefield. Piaţa lideră a investiţiilor este pe mai departe Polonia, unde au fost făcute 72 de procente din investiţiile totale în cel de-al doilea trimestru al anului, în timp ce Cehia și Slovacia au atras doar câte 100 de milioane de euro. În ultimul trimestru în România și Ungaria nu au fost investiţii însemnate, cu toate că în Ungaria, în primele trei luni ale anului au fost făcute relativ multe investiţii, în valoare de 159 milioane de euro. Investitorii preferă pe mai departe piaţa birourilor, unde, în cel de-al doilea trimestru, s-au orientat 50 de procente din investiţii. Activitatea pieţei imobilelor industriale a scăzut faţă de cele două trimestre anterioare, astfel a atins doar 10 procente din investiţiile totale.


13

Hajdúszoboszló vă aşteaptă! Cel de-al doilea oraș ca număr de locuitori din zona Hajdúság poate fi accesat ușor de oaspeţii dornici de recreere, cu trenul sau cu mașina, dar și pe calea aerului, aeroportul său poate primi avioane mici. Numeroase săpături atestă că pe teritoriul localităţii Hajdúszoboszló au trăit oameni deja în timpul descălecării. Potrivit primei atestări scrise, pe vremea regelui Géza I se numea Szoboszlóvásár (Târgul Szoboszló). Invazia tătarilor a distrus orașul în dezvoltare, care apoi la începutul secolului al XVI-lea a fost populat de István Bocskai, voievodul Ardealului și Ungariei cu oștenii săi „hajdú”. De aici provine prefixul denumirii orașului de origine slavă „Hajdú”. Construcţia căii ferate în secolul al XIX-lea a dus la dezvoltarea orașului și

populaţiei acestuia. Dezvoltarea localităţii Hajdúszoboszló a prins cu adevărat avânt atunci când în 1925 geologul Ferenc Pávai Vajna a căutat zăcăminte de gaz metan și a găsit și apă termală. Efectul benefic al apei cu temperatura de 73 oC a devenit cunoscut numai după ce localnicii au început să spele și să facă baie în gropile pline cu apa care ieșea la suprafaţă. S-au vindecat pe rând de afecţiunile dureroase de care sufereau și și-au dat seama că nu este o minune cerească, ci efectul apei termale, al naturii. Vestea apei termale s-a răspândit repede și s-au construit numeroase hoteluri pentru servirea oaspeţilor care veneau aici în număr mare. Azi turismul este cea mai importantă sursă de venit a localnicilor. Astfel, în decurs de o jumătate de veac Hajdúszoboszló a devenit dintr-un orășel liniștit de câmpie o staţiune balneară efervescentă. Hajdúszoboszló este bogat în monumente istorice, cel mai valoros monument fiind biserica reformată împreună cu ruinele peretelui fortificaţiei care îi aparţine. Biserica orașului a servit ca fortificaţie, fiind apărată de peretele fortificaţiei, dar și de un șanţ cu apă. Până azi s-a păstrat și un bastion circular al peretelui ridicat în secolul al XV-lea. Biserica, construită pe ruinele datând din Evul Mediu, a fost ridicată în secolul al XVIII-lea în stil clasicist. Colecţia de istorie a orașului de la Muzeul István Bocskai prezintă vizitatorilor istoria locu-

lui de la începuturile sale. Alte expoziţii ale muzeului prezintă o colecţie interesantă de insecte și fluturi, picturi și compoziţii cu clopote. Parcul din faţa băilor găzduiește o adevărată delicatesă artistică. Casa clopotelor proiectată de arhitectul Zoltán Rácz expune clopote executate dintr-un aliaj de aluminiu special. În rândul celor aproape cincizeci de clopote se află și Clopotul Lumii realizat pentru Expoziţia Mondială. Atracţia vizuală a Casei clopotelor este colorată de jocul sonor al clopotelor. Băile termale din Hajdúszoboszló îi atrag nu numai pe cei care doresc să se vindece, în perioada sezonului de vară sunt asaltate de oaspeţii sosiţi la

ștrandul aflat în parcul de 30 de hectare și deschis de la 1 mai până în 30 septembrie. Datorită dezvoltărilor, capacitatea de tratament asigurată în clădirea modernă de două niveluri a băilor termale s-a dublat. Au fost construite patru bazine noi în aer liber, dotate cu diferite atracţii pentru revigorarea celor sosiţi aici. Sala acoperită a băilor dispune de trei piscine cu apă termală medicinală. Băile oferă bolnavilor peste patruzeci de tipuri de tratamente. Printre altele masaje, tratament cu nămol, băi cu greutăţi, masaj subacvatic, gimnastică acvatică, diferite tratamente de electroterapie, dar și cel mai modern tratament cu soft-laser. Hotelurile din Hajdúszoboszló oferă o multitudine de servicii într-un mediu plăcut.


Tortul Ungariei din acest an Tortul cu miere de la Milota a câștigat în acest an titlul de Tortul Ungariei, tortul fără zahăr al Ungariei este tortul cu straturi de spumă de coacăze roșii-mere, iar pâinea din grâu spelt cu iaurt a câștigat competiţia pâinilor ţinută de ziua Sfântului Ștefan. În acest an nucile au constituit materia primă stabilită pentru tortul ţării. Tortul câștigă-

tor preparat de Szilárd Bacskó și cofetăria Major din Budapesta are două creme – cu miere și cu praline –, între care se întinde un strat subţire, crocant. Fiecare tort va conţine 300 grame de nuci. Pâinea din grâu spelt cu iaurt este făcută din dospeală și are numai ingrediente naturale. Pâinea căștigătoare a fost făcută de Gábor

Rábai, proprietarul uzinei Pékmester Bt. din Monor, împreună cu fiul acestuia, Gábor Rábai junior. O felie din tortul stratificat cu spumă de coacăze roșii-mere făcut de László Nándori are 130 de calorii, desertul nu conţine zahăr rafinat, făină albă, aditivi artificiali și nici conservanţi.


2

Centru comercial la Csengersima

Materia primă a produselor Tafedim (ceaiul Tafedim, gelul Tafedim și balsamul Tafedim) este o plantă medicinală tropicală, Euphorbia Hirta. Este cunoscută și folosită pentru tratament de medicina populară din timpuri străvechi. Compresele cu seva lăptoasă a plantei sau planta crudă tratează afecţiunile de suprafaţă ale pielii. Lichidul obţinut prin opărirea plantei, asemenea ceaiurilor medicinale, este folosit pentru afecţiunile intestinelor: tratamentul diareei, constipaţiei, polipilor intestinali, inflamaţiilor intestinale, afecţiunilor stomacului, ulcerului gastric, refluxului gastroesofagian, afecţiunilor prostatei, căilor urinare, ginecologice și al bolilor tumorale. Poate fi folosit și la întărirea sistemului imunitar. Are și efect antiviral, antiinflamator, analgetic, antispastic și ușor diuretic.

La Csengersima s-a construit un centru comercial ungar-român pentru vânzarea legumelor și fructelor; centrul, care va asigura producătorilor agricoli din regiunea frontierei posibilitatea de a-și vinde produsele, își deschide porţile la sfârșitul lunii august.

Produsele sunt fabricate și distribuite de Tamag SCS. Contact: Tel./Fax: +36/29/357-342 tamas.eszter40@yahoo.fr

www.tafedim.hu

Hala pentru vânzare și depozitul frigorific, construite lângă drumul principal 49 care duce la punctul de trecere a frontierei ungaroromâne de la Csengersima-Pete, constituie un proiect implementat cu finanţarea Uniunii Europene, contribuţia consiliului local din Csengersima și investiţia Asociaţiei ConsultScolari din Satu-Mare. La investiţia de 1,8 milioane de euro, care la cursul actual înseamnă 540 milioane de forinţi, Bruxelles a contribuit cu 1,5 milioane de euro. Investitorii au primit și un sprijin de 200 de mii de euro de la statul ungar și român, iar contribuţia lor proprie a fost de 80 de mii euro. Hala pieţei, asigurând valorificare cu amănuntul și en gros pe o suprafaţă de 1400 metri pătraţi are amenajate 11 magazine și 61 de

Strategia în sectorul legume-fructe În curând guvernul va discuta strategia sectorului legume-fructe care își propune creșterea producţiei anuale a sectorului cu un milion de tone – a anunţat secretarul de stat responsabil pentru economia agricolă din cadrul Ministerului Dezvoltării Rurale. György Czerván a subliniat: celălalt obiectiv important al strategiei este de a crește numărul celor angajaţi în sectorul horticol cu o sută de mii de persoane. În curând vor fi disponibile și resursele financiare pentru dezvoltarea sectorului horticol, 24 miliarde de forinţi, de la 15 august se pot înainta proiecte la concurs pentru achiziţionarea, dezvoltarea de mașini și utilaje horticole, statul acordând o finanţare de 35 de ului leguprocente. Producţia anuală actuală a sectorului me-fructe este de 2,5–2,6 milioane de tone. griculturii, Făcând o apreciere a performanţelor agriculturii, György Czerván a arătat: în ciuda secetei de anul ultat trecut, producţia agricolă a avut un rezultat record, de 2200 miliarde de forinţi. Totodatăă a însemnat un record și faptul că peste jumă-tate din venitul la export al ţării a fost asigurat de exportul produselor agricole. Referitor la rezultatele așteptate pentru acest an a precizat: s-a încheiat recolta-șurat rea grâului de toamnă; secerișul s-a desfășurat ilioane pe 1,1 milioane de hectare, au intrat 5,1 milioane de tone de grâu în silozuri, cu 1 milion de tone mai mult decât anul trecut. Astfel, exportul de grâu

poate atinge și 2 milioane de tone. Recolta a fost asemănător de bună și la celelalte păioase, și la rapiţă, dar și recolta medie la floarea-soarelui este acceptabilă. La începutul lunii august a fost încă greu de apreciat volumul producţiei la porumb, la nivel naţional se constată diferenţe calitative uriașe, dar probabil și așa se va recolta o cantitate mai mare de porumb ca anul trecut.

PUNTEA – AGRICOLĂ

locuri de vânzare. Depozitul frigorific are 1200 de metri pătraţi, o capacitate de 62 de vagoane, asigurând spaţiu pentru depozitarea produselor destinate vânzării.

Ca parte a proiectului, în partea română, în municipiul Satu Mare s-a construit un complex de birouri de 670 de metri pătraţi, respectiv un centru pentru formare profesională, afaceri și consultanţă dotat cu sistem de interpretare pentru conferinţe. Centrul a găzduit deja și primele cursuri pentru comercianţii din cele două ţări. O sută cincizeci de cursanţi au avut ocazia de a cunoaște la aceste cursuri regulamentele comerciale române și ungare, indispensabile pentru demararea activităţii de export-import. Specialiștilor interesaţi în dezvoltarea comerţului, care trăiesc pe o parte și cealaltă a frontierei, le-au fost organizate și cursuri de horticultură, vinificaţie și respectiv limbi străine și IT. În hala din Csengersima producătorii agricoli, fermele familiale și antreprenorii din sectorul agricol din regiune își vor putea vinde produsele obţinute în fermele proprii. În rândul cumpărătorilor pot fi desigur și retaileri care își pot achiziţiona într-un loc, în condiţii europene, în cantităţi mari legumele și fructele oferite de producători. În centrul comercial din Csengersima se așteaptă un schimb de mărfuri însemnat deoarece într-o rază de 200 de kilometri se află orașe mari din Ungaria și România precum Debrecen, Nyíregyháza, Satu mare, Carei, Zalău, Șimleu Silvaniei, Baia Mare, Oradea, Dej, respectiv Cluj Napoca. Aceste localităţi au o populaţie de peste un milion și jumătate de locuitori, a căror aprovizionare cu legume și fructe poate fi făcută în parte de la piaţa și depozitul frigorific din Csengersima.


3

Agricultura ungară în cifre Ungaria are condiţii naturale deosebit de favorabile pentru terenurile agricole, care asigură recolte de calitate excelentă și în cantitate mare. Datorită acestor condiţii, cultura agricolă se bucură de un trecut milenar.

Cultivarea plantelor de câmp Datorită vremii deosebit de secetoase, anul 2012 nu a avut recolte favorabile. La cereale recolta a scăzut cu 25 de procente, fapt datorat în primul rând reducerii producţiei la porumb. Și la cerealele păioase, în silozuri a intrat o recoltă mai mică faţă de anul trecut. În special primele nouă luni ale anului au fost caracterizate de o cantitatea neobișnuit de mică de precipitaţii. Alături de lipsa de precipitaţii, temperatura înaltă permanentă a cauzat evaporarea rapidă și implicit uscarea pământului cultivat. La nivel naţional, seceta a cauzat probleme pe 1,4 milioane de hectare. În 2012, de pe 2,758 milioane de hectare s-au recoltat 10,4 milioane tone de cereale. Suprafaţa recoltată a depășit cu 1,3 procente aria recoltată în 2011, dar cantitatea recoltată a scăzut cu 24 de procente, fiind cu 21 de procente mai mică și faţă de media anuală a perioadei 2007–2011.

Gârtene, cum le făcea bunica! Ofertă bogată de paste făinoase pentru garnitură şi supe, cu 8 ouă!

Categorie premium la preţ accesibil!

Recolta totală de cereale păioase a fost de 5,6 milioane de tone, rămânând cu 1 procent în urma celei din 2011. În 2012 grâul a fost cultivat pe 1,070 milioane de hectare, pe o suprafaţă cu 9 procente mai mare comparativ cu cea din anul precedent. În silozuri au intrat 4,0 milioane tone de grâu, o cantitate mai modestă cu 2 procente faţă de cea din anul precedent, însă este de calitate excelentă. Calitatea înaltă și trendul pieţei mondiale au dus la creșterea însemnată a preţurilor culturilor la bursele de mărfuri începând din iulie 2012 până la mijlocul toamnei.

Seceta a provocat cele mai mari pagube la porumb. Porumbul a fost cultivat pe o suprafaţă de 1,190 milioane de hectare, cu circa 3 procente mai mică decât în 2011. Recolta de 4,8 milioane de tone a fost cu 40 de procente mai scăzută decât cea din anul precedent. (Continuare in pagina 4-a)

PUNTEA – AGRICOLĂ

Solicitaţi-ne oferta: patko.cs@invitel.hu

Pastele Făinoase Patkó H-2192 Hévízgyörk, Fürst S. u. 49 Tel.: +36/30/365-7765


4

Agricultura ungară în cifre (Continuare de la pagina 3)

Recolta medie de 4000 de tone la hectar a rămas cu 38 de procente în urma valorii înregistrate cu un an înainte. Scăderea producţiei s-a arătat și în preţul porumbului. În a doua jumătate a anului, la bursa de mărfuri, preţurile la termen au crescut în măsură similară ca la grâu, cu 65-70 de mii de forinţi pe tonă. Pe pieţele fizice, în 2012 porumbul furajer a fost oferit la preţuri cu 16 procente mai ridicate faţă de 2011. Datorită resurselor deosebit de modeste, în anul analizat, comparativ cu anul precedent achiziţiile la porumb au scăzut cu 15 procente. Principalele seminţe oleaginoase (floarea-soarelui și rapiţă) au fost recoltate în 2012 de pe o suprafaţă de 780 mii de hectare, cu 4 procente mai mică. Producătorii de seminţe au recoltat în total o cantitate cu 10 procente mai mică comparativ cu 2011. Floarea-soarelui a fost recoltată de pe 615 mii de hectare, cea mai mare suprafaţă recoltată până în prezent. Însă datorită secetei, recolta totală a rămas cu 4 procente în urma celei de anul precedent, fiind de 1,3 milioane de tone. Rapiţa a fost recoltată de pe 165 mii de hectare, ceea ce înseamnă o reducere a suprafeţei cultivate cu 30 de procente. Totodată, pe tarlalele rămase productivitatea la rapiţă a fost cu 7 procente mai mare faţă de cea din 2011.

Cotarea la bursele de mărfuri a seminţelor oleaginoase și a derivaţilor acestora – similar cerealelor – în vara anului 2012 a atins un nivel ridicat, totodată îmbunătăţirea perspectivelor de recoltă, recoltarea, scăderea și regruparea cerinţelor, cât și deteriorarea sentimentelor din partea investitorilor au condus la scăderea preţurilor în a doua jumătate a anului. Preţul de producţie la floarea-soarelui a crescut cu 14 procente, cu 128 mii de forinţi pe tonă. Preţul la rapiţă a crescut cu 140 mii de forinţi pe tonă, o scumpire faţă de 2011 cu 17 procente. La sfecla de zahăr, în 2012, pe 19 mii de hectare producţia a fost de 882 mii de tone, depășind-o cu 3 procente pe cea din anul precedent. Producţia medie a fost de 47,1 tone la hectar, cu 6 procente mai mică decât media ultimilor cinci ani. 66 de procente din suprafaţa însămânţată s-a concentrat în regiunea Transdanubia deoarece recolta a fost primită doar de fabrica de zahăr din Kaposvár. Datorită condiţiilor meteorologice extreme, în 2012 recolta de cartofi a fost de 548 mii de tone, cu 9 procente mai mică comparativ cu anul precedent. Și în celelalte ţări membre ale Uniunii Europene s-a recoltat o cantitate mai mică de cartofi, fapt care a condus la creșterea cerinţelor și preţurilor, datorită acestei situaţii producătorii s-au străduit să-și vândă stocurile la preţ mai ridicat.

Horticultură Datorită condiţiilor naturale favorabile, Ungaria are tradiţii bogate în cultivarea legumelor și fructelor. Produsele ungare deosebit de bogate în arome sunt căutate pe piaţa europeană. »

PUNTEA – AGRICOLĂ


5 Pentru sectorul horticol 2012 a fost un an mixt. În urma pagubelor datorate secetei,

În 2012, suprafaţa cultivată cu legume a crescut modest, cu 1,3 procente, dar în urma pagubelor cauzate de îngheţul din primăvară şi de secetă, producţia a scăzut cu 7,6 procente. Dintre principalele legume, doar porumbul dulce şi pepenele galben au înregistrat o creştere a recoltei, cu 1,6, respectiv 33,3 procente. La porumbul dulce, la nivelul Comunităţii, Ungaria și Franţa sunt cele mai mari producătoare. După Statele Unite, Ungaria a fost cea mai mare exportatoare a ultimilor ani. Cea mai mare parte a producţiei a fost valorificată ca materie primă pentru industria conservelor și frigorifică, consumul direct a acoperit doar o cantitate mai mică. Faţă de cele două plante amintite, din păcate producţia la roșii și ardei a scăzut cu cca. o treime.

zute deoarece în 2011 recolta a fost foarte slabă. În afară de mere, recolta de prune a întrecut așteptările cu o creștere de 16,2 procente, însă cantităţile recoltate la celelalte fructe principale au rămas în urma celor din 2011. Aceste diferenţe au fost deosebit de accentuate la caise (-56,0 procente) și piersici (-61,9 procente).

Cultivarea viţei de vie Și culturile de viţă de vie au avut de suferit de pe urma îngheţurilor din iarnă și primăvară și a secetei. Un aspect favo-

Cultivarea pomilor fructiferi îngheţului și grindinei, au scăzut producţiile de legume, în timp ce cele la fructe au crescut modest.

Suprafaţa cultivată cu fructe a scăzut ușor în urma îngheţurilor din primăvară, dar cantitatea

Cultivarea legumelor

recoltei și în aceste condiţii a depășit cu cca. 60 de procente recolta din 2011. Acest rezultat se datorește în primul rând merelor, producţia la mere a crescut de peste două ori (+122,2 procente). Îmbunătăţirea semnificativă a recoltei se datorează, printre altele, valorii de referinţă scă-

Uzină modernă de carne Întreprinderea familială Hungaro-Food 2009 a realizat la Békésszentandrás o nouă uzină de carne cu o investiţie de peste un miliard de forinţi. Directorul János Gyekiczky a arătat: am terminat acum prima etapă a lucrărilor al căror buget total a fost de 1,3 miliarde de forinţi. Societatea a primit o subvenţie nerambursabilă de 390 milioane de forinţi din Fondul

European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) și 86 de milioane de forinţi pentru cre-

area de noi locuri de muncă. Au luat un împrumut subvenţionat de la Banca Ungară de Dezvoltare de 380 milioane de forinţi, restul a fost contribuţie proprie. Uzina are o capacitate de producţie anuală pentru produse din carne de porc, vită și păsări de 3500 de tone, destinate pieţei interne și pentru export. A demarat producţia de probă, în prezent cu cincizeci de angajaţi. În mai 2013 au demarat şi lucrările celei de-a doua etape a construcţiei uzinei, acum se vor realiza condiţiile pentru producţia produselor uscate. Vor avea anual o producţie de cârnaţi de 500–600 de tone, pentru aceasta vor putea angaja încă cincizeci de oameni. Bugetul dezvoltării este de cincisute de milioane de forinţi, societatea a primit o subvenţie nerambursabilă de 100 milioane de forinţi din fondul FEADR. Uzina dispune din 2013 de certificarea BRC a siguranţei alimentare și, în vederea extinderii cu succes pe pieţele de expor t, a obţinut cer tificări corespunzătoare cerinţelor speciale legate de religie (kosher, halal).

PUNTEA – AGRICOLĂ

rabil însă, în cea mai mare parte a zonelor viticole istorice producţia a fost mai puţin afectată. Condiţiile meteorologice au afectat în special zonele viticole din regiunile Kunság, Csongrád și Hajós-Baja. În 2012 suprafaţa cultivată cu viţă de vie a scăzut cu 5,3 procente, iar cantitatea de struguri recoltată cu 16 procente.

Cămara de alimente Potrivit lui István Horváth, vicepreședintele comisiei pentru agricultură a Parlamentului, comisar ministerial responsabil pentru strategia sectorului porcine, în următorii 20 de ani se așteaptă o creștere însemnată a cerinţelor pentru produsele alimentare și Ungaria

poate deveni din nou cămara de alimente a lumii. Conform strategiei sectorului porcine, efectivul actual de 3 milioane de porcine trebuie dublat până cel târziu în 2020 – a adăugat acesta, subliniind că dezvoltarea economiei ungare este de neconceput fără agricultură. Potrivit lui István Jakab, vicepreședintele Parlamentului, dezvoltarea ramurii determinante din aspectul economiei naţionale este demonstrată de faptul că în 2012 exportul agriculturii, al industriei alimentare a fost de 8,1 miliarde de euro, în timp ce importul de 4,1 miliarde. Speciile de porcine ungare sunt competitive atât la nivel naţional, cât și internaţional.


6

Strategia fără OMG-uri a Ungariei 2013 12-15 septembrie

Târg internaţional de agricultură, industrie alimentară şi ambalaje. Manager de proiect: Cimi Enache

16-18 octombrie

Târg de echipamente utilaje și aparate pentru investigarea, analiza și controlul calităţii apei, aerului, solului, utilaje de salubritate și igienă urbană. Manager de proiect: Liana Cotuna

7-9 noiembrie

Târg internaţional de aparatură medicală, stomatologică, farmacie, optică, protectică și servicii conexe. Manager de proiect: Simona Văcaru

Ungaria consideră că reglementarea activităţilor legate de plantele modificate genetic și păstrarea statutului agriculturii ungare de a fi lipsită de OMG-uri este un aspect strategic de o deosebită importanţă.

Pentru aceasta, deja în 2006 cele cinci partide la guvernământ în acea perioadă au consimţit să formuleze strategia fără OMG-uri a Ungariei, modul realizării sarcinilor legate de atingerea și păstrarea acestui obiectiv. De atunci această strategie a rămas neschimbată, mai mult de atât, și noua Lege Fundamentală a Ungariei prevede că Ungaria dorește să asigure exercitarea dreptului la sănătate fizică și mintală, printre altele, cu o agricultură lipsită de organisme modificate genetic. Politica ungară a lipsei OMG-urilor se bazează pe de o parte pe rezultatele știinţifice care dovedesc efectele negative deja cunoscute, pe de altă parte pe principiul prudenţei.

În Ungaria este în vigoare reglementarea uniformă a Uniunii Europene, astfel activităţile de experimentare, import, utilizare, cultivare sunt reglementate de directive și ordine. În afară de acestea, Ungaria a instituit moratoriu, adică interzice cu desăvârșire cultivarea celor două culturi transgenice autorizate a fi cultivate în Uniunea Europeană, porumbul modificat genetic MON810 și cartoful modificat genetic Amflora. Ungaria este deplin angajată să-și menţină și în viitor statutul de ţară fără OMG-uri și se va folosi de toate mijloacele posibile pentru a asigura acest statut. Seminţele aduse în ţară trec printr-o verificare strictă, și dacă cineva, în ciuda interdicţiei, încearcă să desfacă seminţe modificate genetic, va avea de suportat consecinţe grave. Ca rezultat al verificărilor complexe, în 2012 au fost depistate un număr minim de încercări de acest gen și consumatorii pot fi siguri că alimentele produse din materii prime ungare sunt într-adevăr lipsite de OMG-uri.

Miere La începutul anului 2013, la nivelul Uniunii Europene au fost discuţii aprinse legate de o miere din Germania, punându-se întrebarea dacă mierea în care se găsește polenul unei plante modificate genetic este sau nu aliment cu ingrediente modificate genetic. Deși încă nu s-a ajuns la un răspuns definitiv, mierea ungară nu dă motive de neliniște: deoarece în ţară nu sunt culturi OMG, mierea ungară este garantat lipsită de OMG-uri.

PUNTEA – AGRICOLĂ


7

Zilele fermierului Cea de-a douăzecea ediţie a Zilelor Fermierului organizată în localitatea Szentlőrinc în luna august a avut peste 350 de expozanţi, alături de societăţile ungare, au sosit și din Croaţia, Austria, România și Slovacia. Firmele prezente sunt axate în primul rând pe producţia mașinilor și uneltelor agricole și industria alimentară, dar au sosit și crescători de animale. Zilelor Fermierului au avut anul trecut peste 20 de mii de vizitatori, acest număr fiind depășit în acest an.

PUNTEA – AGRICOLĂ


8 ATEV Zrt., acţionarul majoritar al PROTAN S.A. îşi aşteaptă vechii şi viitorii parteneri la vechea locaţie, dar cu mai mult profesionalism, cu servicii comforme UE!

Produsele noastre: • Făinuri proteice mixte şi făină de sânge de origine animală • Furaje şi grăsimi de origine animală cu scop tehnic

Activităţile noastre: colectarea deşeurilor de la • abatoare, uzine de prelucrare a cărnii şi puilor, • ferme de creştere a animalelor, • uzine de prelucrare a produselor de origine animală, • lanţuri de magazine care desfac produse alimentare, industria de catering, instituţii de alimentaţie publică etc. cât şi neutralizarea şi prelucrarea ecologică a acestora. Contact: Marian Dimitriu – Director Comercial Atev Zrt. • H-1097 Budapest, Illatos út 23. Tel.: +36/1-348-5100 • Fax: +36/1-348-5101 www.atev.hu • szatev@szatev.hu SC Protan S.A. • Str. Biharia nr. 67-77, sect. 1, Bucureşti Tel.: 021/330-3000 • 021/330-7260 • Fax: 021/330-5

Hrana pentru animale este o afacere bună Exportul extins ţine pe o traiectorie de creștere producţia hranei pentru animale din Ungaria, care pe piaţa internă se confruntă cu probleme similare ca producătorii alimentelor pentru consum uman. Unul din cei mai importanţi parteneri ai ramurii, care face faţă situaţiei de criză, este industria păsărilor de curte, care ar vinde contra cost produsele complementare rezultate în cursul producţiei. Producţia hranei pentru animale, semnificativă și la nivel european, este o ramură stabilă a agrobusiness-ului ungar, dar succesele sunt însoţite – în primul rând pe piaţa internă – și de problemele binecunoscute. „Producţia autohtonă de hrană pentru animale are într-adevăr un export însemnat și de ani de zile este una din forţele motrice ale exportului agriculturii ungare” – a declarat Gyöngyi Szórádi pentru publicaţia Világgazdaság. Secretarul- general al Asociaţiei Producătorilor Hranei pentru Animale din Ungaria, care îi reprezintă pe producătorii și distribuitorii de hrană pentru animale din Ungaria a arătat: cota ridicată a TVA-ului este o problemă pentru acest sector, ca de altfel și pentru ceilalţi actori ai industriei alimentare. Economia subterană prin neachitarea TVA-ului, respectiv webshopurile străine care funcţionează ilegal reduc în mod artificial preţurile, ceea ce aduce prejudicii serioase pieţei produselor de marcă produse în ţară. Iar la categoria produselor de marcă proprie, cu preţuri mai reduse, se regăsesc, de asemenea, acele produse aduse din străinătate prin intermediul unui lanţ de firme,

care sunt de calitate slabă și reduc în mod artificial preţurile. Mai mult de atât, pe pieţele interne se resimte în mod serios efectul puterii slabe de cumpărare. În anii trecuţi, producătorii din Ungaria au efectuat și investiţii serioase, bazându-se în primul rând pe export și nu pe piaţa internă. O parte

PUNTEA – AGRICOLĂ

își extind capacitatea de producţie actuală, o parte fac dezvoltări. Între cele din urmă se numără investiţiile pentru protecţia mediului sau dezvoltările care privesc ambalajele, trecerea la ambalaje mai moderne, la plicuri din folie laminată. Dezvoltările au fost făcute deja de la început pe baza unei activităţi de export semnificative. Producătorii de produse de origine animală produc cantităţi semnificative de deșeuri. În Ungaria, în urma scăderii însemnate a industriei cărnii, industria păsărilor de casă devine unul din cei mai importanţi parteneri ai producătorilor hranei pentru animale. Cantitatea însemnată de produse complementare rezultate în cursul producţiei, sângele, penele și măruntaiele reprezintă douăzeci de procente din greutatea animalelor, indiferent de specie, ceea ce înseamnă o sută de mii de tone anual în ţară. Penele de raţă și gâscă sunt valoroase, dar restul produselor complementare pot fi valorificate în producţia hranei pentru animale. Aceste produse complementare înseamnă adesea o problemă pentru cei care procesează păsările, de aceea plătesc pentru eliminarea acestora, anual la nivelul întregului sector industrial o sumă de 1,5–2 miliarde de forinţi. Tocmai avântul producţiei hranei pentru animale poate aduce schimbări în această privinţă, în viitor pot crește cerinţele pentru proteinele de origine animală. „În urma modificării reglemntărilor, de la întâi iunie se permite introducerea și folosirea proteinelor de origine animală în hrana pentru pești. Piscicultura, în creștere la nivel mondial, are nevoie și practic poate prelucra fără limite proteinele de origine animală” – a declarat László Bárány. Acţionarul și administratorul grupului de societăţi Master Good, axat pe creșterea și procesarea păsărilor de curte consideră că în decurs de câţiva ani reglementarea va permite și ca făina de carne și sânge provenită din industria păsărilor de curte să fie valorificată în creșterea porcinelor și invers. Aceasta ar scădea dependenţa de soia și ar reduce cheltuielile unităţilor de procesare deoarece ar porni o competiţie pentru produsele complementare.


MAGYAR MULARD KFT. H-6346 SÜKÖSD, SZÁNTÓPUSZTA 0537/48 Tel.: +36/20/511-2559 (PANDUR MÓNIKA) • Fax: +36/79/563-002 E-mail: mmkftmonika@microsystem.hu • mmkfteva@microsystem.hu reprezentant exclusiv al grupului francez ORVIA în Ungaria (contact în limba maghiară, engleză şi franceză)

Creşterea păsărilor de apă de la compania lideră pe piaţa mondială! Creştere în Ungaria, genetică franceză, calitate de încredere!

Toate speciile de păsări de apă, varietăţi excelente: • gâsca gri SI 14 • gâsca albă SI 4 • răţoi şi ouătoare mulard STIMUL AS • răţoi şi ouătoare barbarie ST6 • raţă Peking ST5


10

PUNTEA – AGRICOLĂ


11

A crescut efectivul de bovine Zsolt Feldman, secretarul de stat adjunct responsabil pentru economia agricolă a făcut acest anunţ la un forum, precizând: faţă de efectivul de 681 mii de capete de bovine de la sfârșitul anului 2010, în prezent efectivul este de 753 mii de capete, iar numărul vacilor a crescut cu 30 de mii. În sectorul laptelui, faţă de valoarea minimă atinsă în 2008-2009, preţurile de producţie au crescut în mod continuu și s-a reușit elaborarea unui sistem complex de finanţare. Producătorul care deţine un teren agricol, care vinde și laptele are posibilitatea de a beneficia de finanţare în cel puţin cinci programe. Această posibilitate nu stă la dispoziţie în celelalte sectoare ale creșterii animalelor.

Secretarul de stat adjunct a considerat salutar faptul că în unităţile lanţurilor magazinelor de desfacere cu amănuntul a scăzut ponderea laptelui provenit din import. Preţurile produselor ungare și neungare s-au apropiat și cresc simţitor vânzările la produsele ungare. În domeniul creșterii bovinelor pentru carne, în 2012 s-a reușit demararea programului de transformare structurală în

Programul Expo Bacau PLANTEXPO 25–27 octombrie, Central Plaza Bacău Tematica: flori; plante de interior și exterior; arbori și arbuști ornamentali; amestecuri de pământ; îngrășăminte; seminţe, bulbi, răsaduri; tratamente combatere dăunători; echipamente, unelte și accesorii pentru grădinărit; foișoare, fântâni arteziene; pavaje și decoraţiuni pentru grădină; corpuri de iluminat pentru grădină; ghivece și jardiniere; ceramică decorativă; decoraţiuni; design, peisagistică.

EXPO HORECA 25–27 octombrie, Central Plaza Bacău Tematica: amenajări, echipamente, dotări și servicii pentru: hoteluri, restaurante, baruri; terase, cluburi, cazinouri, discoteci; catering și organizare de evenimente; patiserii, cofetării, pizzerii, cafenele; piscine, saloane spa/wellness. Produse alimentare și băuturi; servicii și produse de igienizare și curăţenie; amenajarea și dotarea parcărilor și spaţiilor verzi; sisteme de securitate și IT specifice.

Prestigiul cărnii de porc Trebuie redat prestigiul cărnii de porc în Ungaria, de aceea una din cele mai importante sarcini ale următorilor ani este ca în urma folosirii unor tehnologii eficiente de creștere și furajare a animalelor, a asigurării condiţiilor veterinare corespunzătoare să ajungă materii prime de calitate sub aspect genetic la întreprinderile de procesare – a afirmat István Horváth, comisarul ministerial responsabil pentru coordonarea programului-porcine la o manifestare. A subliniat rolul cercetării și al intrării pe pieţe, care, după părerea sa, trebuie să primească un accent mai mare, și a amintit faptul că celălalt obiectiv important al programului-porcine pornit de guvern cu un an înainte este dublarea efectivului de porcine de trei milioane de capete în decurs de cinci ani. Programul vizează nu numai dublarea efectivului de porcine, ci și întărirea potenţialului de păstrare al mediului rural, păstrarea locurilor de muncă, îmbunătăţirea competitivităţii cultivării plantelor, dar și industria alimentară, logistica ar putea asigura o valoare adăugată tot mai ridicată pentru agricultură. Mai demult, când efectivul de porcine în ţară era de zece milioane, în afară de faptul că Ungaria își asigura necesarul din surse proprii, era și una din cele mai mari exportatoare din Europa, însă în ultimii douăzeci de ani și-a pierdut această competitivitate. Acest program este menit să schimbe și această situaţie. O altă părere afirmă că primul obiectiv nu este de a crește efectivul de animale, ci de a opri scăderea acestuia, de aceea sectorul așteaptă măsuri și mai eficiente. În final câteva date interesante: în Austria consumul anual de carne de porc pe cap de locuitor este de 58 de kilograme, în timp ce în Ungaria este de 20–25 kilograme. Dac vom consuma mai mult, va fi nevoie de mai mulţi Dacă p porci?

PUNTEA – AGRICOLĂ

În perioada 2010-2013, în Ungaria a crescut efectivul de bovine, creșterea datorându-se recâștigării pieţei interne și sistemului de finanţare a sectorului.

domeniul creșterii animalelor rumegătoare – vite și oi, care alocă dezvoltărilor 14 miliarde de forinţi.

Investiţie de un miliard În parcul industrial din Tata Fiwi-Hűt Srl. și-a inaugurat uzina și depozitul frigorific cărora le-a alocat un buget de cca. un miliard de forinţi, uzina fiind unul din cele mai moderne obiective din Europa. Sándor Gyenes, directorul companiei cu asociaţi germani a precizat: în acest an compania a procesat 140 de bucăţi de vânat mare, din cantitatea de 2100 de tone 170 de tone au sosit din Croaţia și Slovacia. În 2012 venitul net din vânzări a fost de 1,7 miliarde de forinţi, numărul angajaţilor 29, și în anii viitori numărul acestora poate atinge 50 de persoane. Societatea își desfășoară activitatea la Tata din 1994, hala de 1600 metri pătraţi inaugurată acum este o investiţie green-field. Activitatea principală a companiei este achiziţionarea și procesarea completă a vânatului mare, ca de exemplu cerb carpatin, cerb lopătar, mistreţ, căprioară și muflon. Au dezvoltat o reţea naţională pentru achiziţionarea vânatului, au 150 de centrale frigorifice de unde carnea de vânat este transportată la Tata cu camioane speciale. După procesare o parte din produse sunt vândute în stare semicongelată, rsepectiv sunt congelate la minus 40 de grade și apoi depozitate la minus 20 de grade. 96 de procente din producţie se îndreaptă la export, cel mai important cumpărător este firma mamă din Germania, dar își desfac produsele și în alte zece ţări europene. În Ungaria, anual sunt vânaţi 300 de mii de animale de vânat mare și 700 de mii de vânat mic, anul trecut au fost vândute 11 mii de tone de carne de vânat.


12 Transportor elicoidal pentru toate scopurile! 0HOFFXVSLUĉWUDGLŗLRQDOĉVDXFXPDUJLQHvQFUXVWDWĉ PĉWXUĉ

Transportoare de încărcare depozite

Transportoare cu jgheab de exterior

Transportoare cu schimbarea direcţiei

Transportoare pentru ambalare în saci

Transportoare de adunare-manipulare în siloz

Transportoare de încărcare semănătoare

Transportoare de golire a compartimentu-lui de siloz

Transportoare de încărcare mobile cu pâlnie

Transportoare cu coș de adunare

Transportoare de descărcare remorcă

Transportoare de încărcare montate pe semănătoare

Marginea de material plastic încrustată a spirei (mătură)

ZĂĐŝŽŶĂůDƾƐnjĂŬŝ<Ō͘

,ͲϮϵϮϭ<ŽŵĄƌŽŵ͕^njƅŶLJŝƷƚϱϮ͘ͻdĞůͬ͘&Ădž͗нϯϲͬϯϰͬϯϰϭͲϯϯϯͻDŽďŝů͗нϯϲͬϮϬͬϵϰϯͲϴϳϭϬͻƌĂĐŝΛƚͲŽŶůŝŶĞ͘ŚƵͻǁǁǁ͘ƌĂĐŝŽŶĂůŬŌ͘ŚƵ

Exportul utilajelor agricole Producţia utilajelor agricole în Ungaria se axează în primul rând pe producţia utilajelor pentru culturile de câmp, dar oferta este bogată și la categoria utilajelor pentru tehnica cerealelor, silvicultură și grădinărit. În exportul ungar al utilajelor, noua tendinţă este că producătorii, în locul utilajelor independente oferă partenerilor linii tehnologice complete. Trebuie să amintim linia tehnologică completă legată de cultura și prelucrarea porumbului sau a florii soarelui, a cărei ieșire pe pieţele externe este coordonată de Agenţia Ungară pentru Comer ţ Exterior (HITA), respectiv Asociaţia Naţională a Producătorilor de Mașini Agricole (adaptor recoltare, remorcă multifuncţională pentru agricultură, mărunţitor de vreji, cultivator pentru mulci, grape cu disc, plug reversibil, linie de mașini pen-

tru încărcarea pietrișului, semănătoare, pulverizatori și mașini pentru tehnica cerealelor). Ungaria este exportatoare netă de utilaje agricole (deci exportă mai mult decât importă), ceea ce este o performanţă însemnată deoarece în ţară nu se produc mașini agricole de tracţiune (combine, tractoare). Circa 80% din exportul ungar se îndreaptă în Europa de Vest și doar 6–7% în Europa de Est. Deoarece venitul la export al producţiei de utilaje agricole în Ungaria, o ramură din nou în creștere, depășește de mai multe ori venitul de pe piaţa internă, actorii ramurii competitive și pe piaţa internaţională își propun să atingă și pe piaţa ungară o cotă de participare de cincizeci de procente. În prima jumătate a anului producţia între -

PUNTEA – AGRICOLĂ

Sub aspectul creșterii, azi producţia utilajelor agricole este unul din segmenţii industriali cu cele mai mari perspective în Ungaria, numărul firmelor producătoare de produse competitive la export ajunge la aproape 60, în majoritate fiind IMM-uri.

prinderilor din ramură a crescut cu 4–5 procente, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Astfel, ramura industrială având cca. 160 de firme mai mici și mai mari, faţă de numărul de 6 mii de angajaţi în 2009, azi asigură de lucru pentru peste 7 mii de oameni. Producţia utilajelor agricole este azi unul din segmentele industriei ungare cu cea mai dinamică creștere. Produsele sunt de calitate, nu este întâmplător că venitul la export al producătorilor depășește de mai multe ori venitul de pe piaţa internă, totodată preţul acestora este cu 20-30 de procente mai ieftin faţă de produsele vestice, totuși asociaţia consideră că cel mai important este ca producătorii ungari să obţină jumătate din piaţă faţă de cota de piaţă actuală de cca. 25 de procente. Dar peste jumătate din întreprinderi au acţionariat străin, astfel cota mare de export se datorește și faptului că aceste filiale livrează direct firmei mamă. Dintre cei mai mari, Linamar are trei divizii, dar și întreprinderile mijlocii cresc în continuu datorită exportului, în special îndreptat în Europa de Est. Potrivit specialiștilor, se arată noi posibilităţi în Rusia și România. Întreprinderea producătoare și comercială de mașini Otigép (Optigép Gépgyártó és Kereskedelmi Kft.) cu sediul în Békés, având o sută de angajaţi, a înaintat numeroase licenţe în »


13

Avantajele calitÄ&#x192;ĹŁii de membru al UE          

                       !"#$

Ungaria are nevoie de o politicÄ&#x192; ruralÄ&#x192; care sÄ&#x192; le ofere Č&#x2122;i celor care trÄ&#x192;iesc ĂŽn oraČ&#x2122;e mici, sate, localitÄ&#x192;ĹŁi ĂŽndepÄ&#x192;rtate de capitalÄ&#x192; posibilitatea de a-Č&#x2122;i asigura traiul, de a produce bunuri agricole de calitate excelentÄ&#x192; â&#x20AC;&#x201C; a spus SĂĄndor Fazekas, ministrul dezvoltÄ&#x192;rii rurale la o manifestare. Pentru realizarea acesteia existÄ&#x192; o posibilitate extraordinarÄ&#x192; datoratÄ&#x192; faptului cÄ&#x192;, ĂŽn calitate de ĹŁarÄ&#x192; membrÄ&#x192; a UE, Ungaria poate beneficia de fonduri pentru agriculturÄ&#x192;. Ă&#x17D;ntre 2007 Č&#x2122;i 2013 Ungaria a primit fonduri europene ĂŽn valoare de 3 mii de miliarde de forinĹŁi, din care 1400 de miliarde de forinĹŁi prin concursuri de proiecte. Potrivit lui SĂĄndor Fazekas, Ungaria nu ar fi putut aloca aceastÄ&#x192; sumÄ&#x192; agriculturii, dezvoltÄ&#x192;rii rurale. De aceea atunci când ne formÄ&#x192;m opinia legatÄ&#x192; de Uniunea EuropeanÄ&#x192; este important sÄ&#x192; fim ĂŽn clar cu toate faptele Č&#x2122;i condiĹŁiile â&#x20AC;&#x201C; a subliniat acesta. Este convins â&#x20AC;&#x201C; a mai adÄ&#x192;ugat â&#x20AC;&#x201C; cÄ&#x192; dacÄ&#x192; Ungaria nu ar fi membrÄ&#x192; a UE, agricultura ungarÄ&#x192; nu ar putea atinge nivelul de acum. Ă&#x17D;n decurs de trei ani ĂŽn agriculturÄ&#x192; au fost create 30 de mii de locuri de muncÄ&#x192;, ĂŽn timp ce, alÄ&#x192;turi de producĹŁie, a crescut treptat Č&#x2122;i gradul de mecanizare. De aceea este important ca ĹŁara sÄ&#x192; foloseascÄ&#x192; Č&#x2122;i resursele urmÄ&#x192;torului ciclu bugetar de Č&#x2122;apte ani al ComunitÄ&#x192;ĹŁii cu atenĹŁie, cu pricepere deoarece are o experienĹŁÄ&#x192; mai bogatÄ&#x192; ĂŽn elaborarea de proiecte Č&#x2122;i fermierii au cunoscut sistemul de subvenĹŁionare ĂŽn agriculturÄ&#x192;.

Âť cursul dezvoltÄ&#x192;rilor de produse pe care le face. La dezvoltarea adaptoarelor de recoltare a florii soarelui s-au bazat pe experienĹŁele ĂŽn analize Č&#x2122;i mÄ&#x192;surÄ&#x192;tori ale ĂŽntreprinderii FVMMI GM GĂŠpminĹ&#x2018;sĂ­tĹ&#x2018; Kht. din GĂśdĂślĹ&#x2018;. Adaptoarele de recoltare a florii soarelui produse de ĂŽntreprindere sunt folosite deja Č&#x2122;i ĂŽn România, Slovacia, Cehia, Bulgaria, Ucraina, Rusia, Serbia, FranĹŁa Č&#x2122;i SUA. Ă&#x17D;n uzina ĂŽntreprinderii Claas HungĂĄria din TĂśrĂśkszentmiklĂłs, producÄ&#x192;toare de adaptoare de recoltare, utilaje de transport Č&#x2122;i ĂŽncÄ&#x192;rcÄ&#x192;toare ĂŽnclinate pentru combine, patruzeci de specialiČ&#x2122;ti se ocupÄ&#x192; de dezvoltarea adaptoarelor Č&#x2122;i a componentelor platformei de tÄ&#x192;iere. Ă&#x17D;n anul financiar ĂŽncheiat ĂŽn octombrie, producĹŁia societÄ&#x192;ĹŁii a crescut cu o treime Č&#x2122;i 97 de procente din produsele sale au fost exportate. Mai multe firme se ocupÄ&#x192; de dezvoltarea de produse, de exemplu Omikron Kft., având treizeci de angajaĹŁi, producÄ&#x192;toare de 400â&#x20AC;&#x201C;420 de maČ&#x2122;ini pentru prelucrarea solului pe an, dezvoltÄ&#x192; cultivatorul cu comandÄ&#x192; cu camerÄ&#x192; datoritÄ&#x192; cÄ&#x192;reia tractorul urmÄ&#x192;reČ&#x2122;te cu mai mare precizitate rândurile decât tractoristul. Iar ĂŽntreprinderea FarmgĂŠp Kft. din Debrecen, cu o cifrÄ&#x192; de afaceri de peste un miliard de forinĹŁi, dezvoltÄ&#x192; ĂŽmpreunÄ&#x192; cu un client englez un pulverizator autopropulsat. Ramura este puternicÄ&#x192; ĂŽn producĹŁia utilajelor pentru prelucrarea solului. Ungaria exportÄ&#x192; numeroase tipuri de grape cu disc, cultivatoare, pluguri Č&#x2122;i totodatÄ&#x192; numeroase ĂŽntreprinderi sunt furnizoare pentru Claas Č&#x2122;i Linamar. Iar altele asigurÄ&#x192; subansamble pentru producÄ&#x192;torii mai mari. Astfel, Frank HungĂĄria Kft. este furnizoare pentru echipamente de prelucrare a solului. Deoarece cuĹŁitul de plug trebuie schimbat â&#x20AC;&#x201C; ĂŽn funcĹŁie de sol â&#x20AC;&#x201C; la fiecare 20-80 de hectare, Frank HungĂĄria are o piaĹŁÄ&#x192; stabilÄ&#x192;. AsociaĹŁia NaĹŁionalÄ&#x192; a ProducÄ&#x192;torilor de MaČ&#x2122;ini Agricole are legÄ&#x192;turi strânse Č&#x2122;i cu AgenĹŁia UngarÄ&#x192; pentru ComerĹŁ Exterior (HITA) care sprijinÄ&#x192; ieČ&#x2122;irea producÄ&#x192;torilor ĂŽn strÄ&#x192;inÄ&#x192;tate. De exemplu la finele lunii martie, la expoziĹŁia maČ&#x2122;inilor agricole din Nitra 13 producÄ&#x192;tori ungari au prezentat treizeci de produse. Valoarea vânzÄ&#x192;rilor la faĹŁa locului Č&#x2122;i a comenzilor a atins 251 de mii euro, dar â&#x20AC;&#x201C; potrivit expozanĹŁilor â&#x20AC;&#x201C; prezenĹŁa la expoziĹŁia de la Nitra va aduce ĂŽn decurs de un an comenzi de ĂŽncÄ&#x192; 500 mii de euro. MaČ&#x2122;inile Č&#x2122;i utilajele prezentate au aparĹŁinut sectorului prelucrÄ&#x192;rii solului, recoltÄ&#x192;rii florii soarelui Č&#x2122;i porumbului, pulverizÄ&#x192;rii, manipulÄ&#x192;rii materialelor Č&#x2122;i tratÄ&#x192;rii solului. PrezenĹŁa a fost binevenitÄ&#x192;: azi sunt aproape Č&#x2122;aizeci de ĂŽntreprinderi producÄ&#x192;toare de produse competitive la export.

PUNTEA â&#x20AC;&#x201C; AGRICOLÄ&#x201A;

  %&'()# * +,- -./-0123)40)0)(&4( 5& - 666- - 


14

În atenţia pepinierelor, a celor care amenajează grădini!                            !   !   "# #                

Calitate la preţuri mici! Solicitaţi-ne lista de preţuri!

  $%&'()   **+++,- + .- % , /  0'12'324%'55546 0'12'32555757( 8 # 6 # 

ĐƟǀŝƚĂƚĞĂƉƌŝŶĐŝƉĂůĉĂƐŽĐŝĞƚĉƜŝŝDddKy^ƌů͘ƐĞĂdžĞĂnjĉ ƉĞƉƌŽĚƵĐƜŝĂƔŝĚŝƐƚƌŝďƵŝƌĞĂƉĞƐƟĐŝĚĞůŽƌƔŝŝŶƐĞĐƟĐŝĚĞůŽƌ ĂĚĞĐǀĂƚĞĨŽůŽƐŝƌŝŝŠŶŵĞĚŝƵůƵŵĂŶ͘ ĂůŝƚĂƚĞĂĞdžĐĞůĞŶƚĉĂƉƌŽĚƵƐĞůŽƌŶŽĂƐƚƌĞŽĂƐŝŐƵƌĉŵƉƌŝŶŵŽƌĚĞŶŝnjĂƌĞĂĐŽŶƟŶƵĉĂĂĐĞƐƚŽƌĂ͘ WƌŽĚƵƐĞůĞĚĞĨĂďƌŝĐĂƜŝĞƉƌŽƉƌŝĞĚŝƐƉƵŶĚĞĂƵƚŽƌŝnjĂƜŝŝůĞŶĞĐĞƐĂƌĞĂůĞĂƵƚŽƌŝƚĉƜŝůŽƌĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ͕ ƐĂƟƐĨĂĐƉƌĞǀĞĚĞƌŝůĞt,KƔŝh͘ WƌŽĚƵƐĞůĞŶŽĂƐƚƌĞƐƵŶƚĚĞƐĨĉĐƵƚĞƔŝŠŶZŽŵąŶŝĂƉƌŝŶƌĞƜĞĂƵĂĚĞĚŝƐƚƌŝďƵƜŝĞĞŶͲŐƌŽƐ͘

EĞƉƵƚĞƜŝĐŽŶƚĂĐƚĂƉĞƵŶĂĚŝŶĂĚƌĞƐĞůĞƵƌŵĉƚŽĂƌĞ͗ Adresa: H-5520 Szeghalom, Kossuth u. 8. Tel./Fax: +36/66/371-168 ŝŶĨŽΛŵĞƚĂƚŽdž͘ŚƵͻǁǁǁ͘ŵĞƚĂƚŽdž͘ŚƵ

ZĞƐƉĞĐƟǀƉƌŝŶŝŶƚĞƌŵĞĚŝƵůƵŶƵŝĂĚŝŶƉĂƌƚĞŶĞƌŝŝŶŽƔƚƌŝĚŝŶZŽŵąŶŝĂ͗ ^ŽŵƉĞƟƟǀ^Z>͘, 410131 Oradea, str. Matei Corvin nr. 211/A ^dĞƌƌĂƐĂŶ,Α'^ĞƌǀŝĐĞ^Z>͘, 200446 Craiova, Aleea Muntenilor nr. 2 ^WŚLJůĂdžŝĂWŚĂƌŵĂƌŽŵ^Z>͕͘Str. Aprodu Purice nr. 11/A

PUNTEA – AGRICOLĂ


15 •

AGROMALIM 2013 – târgul agricultorilor deștepţi În perioada 12-15 septembrie 2013, la Expo Arad International se va desfășura cea de-a XXIV-a ediţie a târgului AGROMALIM – târg internaţional de agricultură, industrie alimentară și ambalaje. Târgul AGROMALIM a reunit la ediția precedentă un număr de 240 de participanţi: 183

din România, 32 din Ungaria, 10 din Italia, 7 din Croația, câte 2 din Germania și Danemarca și câte o firmă din Spania, Polonia, Austria și Olanda care au expus pe o suprafață netă totală de 12.150 mp, evenimentul fiind apreciat de către expozanți și vizitatori ca unul din cele mai importante din România în acest domeniu de activitate. Pentru ediția din acest an și-au rezervat deja standuri 175 de expozanți din România și din străinătate, aproximativ 80% din spaţiile disponibile fiind deja ocupate de cei mai importanți producători și importatori care oferă produse și servicii atât pentru fermele mici cât și pentru exploatațiile agricole de mari dimensiuni. Cele două pavilioane de expunere cu o suprafaţă de 3.100 mp și suprafaţa exterioară de expunere de 23.000 mp

vor fi ocupate în totalitate, iar oferta participanților va cuprinde: • inputuri pentru cultura plantelor și creșterea animalelor • tehnologii și utilaje agricole performante, tractoare și combine, piese de schimb, service

• •

• • •

sisteme de de con di ționare și stocare a cerealelor și producere de semințe sisteme și echipamente pentru modernizarea și dotarea fermelor de creștere a animalelor, producerea de furaje, stocare și prelucrare lapte, medicamente și instrumente de uz veterinar, material seminal tehnologii pentru depozitarea dejecțiilor, producerea de biogaz, producerea de energie din surse regenerabile tehnologii și echipamente pentru legumicultură, viticultură, pomicultură produse agroalimentare, tehnologii și echipamente pentru industria alimentară, ambalaje servicii de consultanță pentru întocmirea de proiecte tehnice și de finanțare, informații privind sprijinul financiar pentru agricultori din bugetul național și european

PUNTEA – AGRICOLĂ

reviste, cataloage, posturi de radio/tv de specialitate În noul CENTRU DE CONFERINȚE EXPO ARAD, care dispune de un amfiteatru de 700 de locuri și o sală de conferințe cu 300 de l o c u r i vo r f i o rg a n i z a t e c u s p r i j i n u l specialiștilor și reprezentanților instituțiilor statului prezentări, conferințe și întâlniri pe teme de actualitate pentru acest sector economic de unde fermierii pot afla ultimele noutăți și tendințe, vor avea loc întâlniri ale asociațiilor de crescători de animale. În paralel se va desfășura și cea de-a X-a ediție a Expozitiei Nationale de Animale, în cadrul căreia vor expune membri ai asociațiilor de crescători de animale.

Exemplarele din rasa Balțată Românească vor participa la un concurs cu premii, la final decernându-se titlul de Miss Arad celui mai valoros exemplar expus. De asemenea se va alege și Campioana rasei Holstein. Vor mai fi expuse bovine din rase de lapte, carne și mixte, ovine, porcine, cabaline, păsări și animale de blană, animale de hobby. Experienţa echipei de organizatori ai evenimentului va fi pusă în slujba Dumneavoastră pentru ca participarea la târgul AGROMALIM 2013 să vă aducă rezultatele pe care le așteptați. Pentru orice alte informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactați sau accesaţi. Cimi Enache director de program Tel.: 0257-216520 • 0744-791761 • 0730-188291 Fax: 0257-216521 expo3@ccia-arad.ro • www.agromalim.ro

Puntea 2013 04  

Dacă doriţi să primiţi (gratis) PUNTEA şi sub formă tipărită, nu aveţi altceva de făcut decât să ne trimiteţi adresa dumneavoastră poştală p...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you