__MAIN_TEXT__
feature-image

Puntea Logo
Puntea
Nyíregyháza, HU

PUNTEA, publicaţia în limba română din rândul magazinelor pentru comunicare în afaceri publicate de Editura Feliciter din Ungaria şi distribuite în străinătate, în 2014 a intrat în cel de-al 16-lea an de apariţie şi constituie o punte între mediile de afaceri din România şi Ungaria. Articolele publicate în PUNTEA sunt destinate informării, iar firmele maghiare, care se prezintă în număr însemnat, doresc să pună bazele unor relaţii de afaceri sau să le extindă pe cele existente în România. Interesul manifestat este dovedit de faptul că de fiecare dată numeroase firme maghiare îşi prezintă ofertele în publicaţiile noastre. Poate unele dintre acestea vor putea dezvolta o colaborare cu firma dumneavoastră, bazată pe avantaje reciproce. PUNTEA vă oferă posibilitatea de a cunoaşte cursul şi actualităţile relaţiilor economice maghiaro-române, de a citi despre sectoarele industriei şi agriculturii ungare, dar vă oferim şi informaţii turistice.

Show Stories insideNew