Memòria 2018

Page 1

MEMÃ’RIA 2018


ÍNDEX 1. SALUTACIÓ 3 2. FER-SE ADULTS EN COMPANYIA 4 3. EL 2018 EN XIFRES - FETS DESTACATS 8 4. JOVES ALS QUI ATENEM 10 5. PROJECTES 12 - REFERENTS 13 - MENTORHABILITATS 14 - GR16-18 15 - PISOS ASSISTITS 16 - ACULL 17 - EQUINOCCI 18 - TRAJECTE 19

6. TREBALL EN XARXA 20 7. ACCIÓ COMUNITÀRIA 24 8. GESTIÓ 26 9. DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ 28 10. JUNTA DIRECTIVA I EQUIP PROFESSIONAL 32


Recordarem el 2018 perquè va ser l’any que la Inés va aprovar el PFI d’auxiliar de comerç; va ser la merescuda recompensa a l’esforç invertit durant tants mesos. L’ Abdel es va llicenciar en Belles Arts obtenint una molt bona nota al Treball de Final de Grau. L’ Aisam va aconseguir la renovació del permís de llarga durada i ha començat a treballar. En Marc i en Oualid van visitar la Laura, la seva tècnica a Punt de Referència, per celebrar amb ella que la seva relació, iniciada fa dos anys en el marc del programa Referents, segueix tan viva com el primer dia. La Fàtima va trobar feina d’administrativa gràcies a una empresa que va contactar amb Punt i hi està molt contenta. També recordarem el 2018 perquè en Jairo va fer un pas important en la seva emancipació: anar a compartir pis amb altres joves. Ho fa, sabent que sempre comptarà amb el suport de la seva “altra” família amb qui va conviure en el marc del projecte Acull. No hi ha millor manera de resumir l’activitat d’una entitat d’acció social comunitària com és Punt de Referència, que celebrant tots i cadascun dels petits èxits fruit de l’esforç del jovent, les persones voluntàries i l’equip de professionals. La Inés, l’Abdel, l’Aisam, en Oualid o la Fàtima representen a tants d’altres noies i nois que es deixen la pell en els estudis o en la feina, que fan passes valentes per crear relacions dins la comunitat, que conviuen (alguns d’ells) amb una cultura diferent a la seva i, en definitiva, que aporten valor a la nostra societat. Ho fan, superant la manca de familiars propers i en un entorn hostil que els obliga a demostrar, dia rere dia, que cap persona hauria de dur una etiqueta. No ho tenen gens fàcil, però quan reben suport, demostren que poden sortir-se’n i esdevenir actives i actius en la construcció de la comunitat. En aquest context, es fa difícil creure que un 0,05% de la població, formada majoritàriament per jovent amb voluntat de treballar i construir plegades, pugui generar alarma social. Això també forma part del llegat que ens deixa el 2018 amb l’arribada a Catalunya de 3.700 menors migrants no acompanyats, coneguts col·lectivament com a MENA. Aquesta xifra ha estat suficient per posar en tensió el model d’atenció a menors i joves en situació de risc, i col·lapsar els sistemes de protecció, abocant una petita fracció d’aquests joves a la vida al carrer i estimulant reaccions de rebuig d’una part de la ciutadania contrària a la seva acollida. Cal dir que l’altaveu selectiu dels mitjans i l’ús polític del fenomen migratori ha ajudat a tensionar encara més aquesta situació. Es fa difícil creure que una societat benestant que s’autoproclama “d’acollida” vegi col·lapsats els seus sistemes de protecció a menors. I també es fa difícil imaginar que una societat que envelleix de manera accelerada no tingui visió de futur i capacitat per acollir i formar joves que poden esdevenir part de la solució al seu problema de sostenibilitat del model de benestar. Del 2018 quedem-nos amb l’aprenentatge dels fracassos i, sobretot, amb els bons records pels petits èxits individuals assolits, que ens demostren que la construcció d’una societat més justa i sòlida passa pel treball comunitari i la implicació solidària de persones, empreses, institucions i organitzacions. Aquesta memòria és el resultat del treball en xarxa fet gràcies a totes elles. Juanjo Ortega President


4

2. FER-SE ADULTS EN COMPANYIA

Acompanyem a joves sense xarxa familiar o extutelats a créixer, oferint-los un punt de referència perquè puguin emancipar-se amb més oportunitats.


5

2.1 COM HO FEM?

Treballem posant les persones al centre, i el focus de la intervenció en el vincle entre elles

Els nostres valors: confiança, qualitat, compromís, innovació, inclusió, entusiasme i participació

PRINCIPALS METES

XARXA DE SUPORT Que el jovent pugui disposar de referents adults i persones que conformin la seva xarxa de suport, els permet establir vincles de confiança i arribar a més oportunitats.

OPORTUNITATS PER A L’EMANCIPACIÓ El punt de partida del jovent tutelat i extutelat els demana més esforç i perseverança que l’habitual per a joves de la seva edat. A l’hora que els animem a responsabilitzar-se de les decisions a prendre en el seu camí cap a l’emancipació, treballem per tal que la societat els ofereixi les oportunitats necessàries.

DRETS FONAMENTALS Defensem el dret a ser atès/a més enllà dels 18 anys, el dret de les persones migrants, el dret d’accés a l’habitatge , a la salut, a l’educació i al treball.


6

ELS PROCESSOS D’ACOMPANYAMENT A L’EMANCIPACIÓ

JOVES

Persones interessades en el

VOLUNTARIAT

que demanen suport

d’acompanyament al jovent

PRIMERES ACOLLIDES - S’ informa a les persones - S’accepta o es descarta la seva participació - Es deriva la persona al projecte adequat

Projectes d’habitatge

Projectes de mentoria

PISOS ASSISTITS

REFERENTS

Hi conviuen joves amb companys/es, acompanyats per una educadora. La possibilitat d’estar-hi durant 3 anys els permet construir la seva emancipació.

vincle de confiança entre un/a jove i una persona voluntària adulta per compartir el camí cap a l’emancipació.

MENTORHABILITATS

EQUINOCCI

Amb l’objectiu comú de millorar la trajectòria formativa del jovent, el projecte combina la mentoria 1 a 1 amb trobades grupals i un espai d’estudi.

La Comunitat Sunday (persones voluntàries), conjuntament amb una tècnica de Punt, ofereixen una llar a Sant Feliu de Llobregat per a 3 joves durant 2 anys.

GR 16-18

La mentoria i la fotografia generen un espai grupal on el jovent encara tutelat (16-18 anys) s’ expressa i aprèn els recursos per a l’emancipació.

ACULL

Acolliment de persones joves migrades a la llar d’una persona o família voluntària, durant 9 mesos.

TRAJECTE Acompanyament socioeducatiu a les necessitats d’emancipació del jovent. Permet atendre al jovent des de l’àmbit tècnic a través de l’elaboració del seu pla de treball.


7

… Punt de Referència m’ha donat un vincle amb la meva mentora Marta, qui m’ha facilitat conèixer la ciutat de Barcelona, aprendre la llengua i (el més important) m’ha ensenyat el què és l’amor desinteressat. Vaig demanar ajuda i me la va donar. Kathe


8

3. EL 2018 EN XIFRES


9

140

351

101

86

14

joves

interessats/des en voluntariat

voluntaris/es

socis/es

professionals

SUMEM EN HABITATGE Ampliem l’oferta de pisos assistits fins a 4 pisos (16 places)

SUMEM EN MENTORIA Consolidem el nostre model d’intervenció i s’incrementen les peticions d’altres entitats perquè les formem SUMEM EN ESPAI Rehabilitem l’espai creant aules de formació i de reunions a les oficines de l’entitat

SUMEM EN RECONEIXEMENT Premi Solidaritat de l’Institut Drets Humans de Catalunya Premi de Civisme a la Innovació al projecte GR 16-18 de la Generalitat de Catalunya SUMEM EN FINANÇAMENT PRIVAT Ampliem el suport als projecte amb la incorporació de 4 noves empreses o fundacions col·laboradores


10

4. JOVES ALS QUI ATENEM

El jovent extutelat són noies i nois que han viscut part de la seva infància o adolescència en un centre de menors, degut a la pèrdua de lligams familiars. Fer els 18 anys significa deixar aquest recurs de tutela d’una forma automàtica i tenen el repte d’emancipar-se per davant.


11

Què els fa més vulnerables en el seu punt de partida?

I quines són les seves fortaleses? - Joves més implicats/des en la construcció del seu futur - Ganes de teixir una xarxa d’amistats i de suport al seu voltant - Gran capacitat d’aprenentatge - Altes habilitats de superació i d’adaptació davant dels reptes - Interès i facilitat per l’aprenentatge

Fer-se grans sent molt joves suposa créixer amb una: - Estabilitat emocional debilitada - Falta de xarxa familiar de suport - Manca d’experiència professional - Poca estabilitat en els recursos dels que disposen - En alguns casos, manca de coneixement de l’entorn (llengua, ciutat...)

Els països d’origen del jovent són diversos, malgrat gran part de les persones són de procedència magrebí o d’altres països de l’Àfrica Subsahariana. 2%

11%

11%

3%

EUROPA DE L’EST

ESPANYA MAGREB

ORIENT MITJÀ

AFRICA SUBSAHARIANA AMÈRICA LLATINA

56%

17%

La majoria del jovent atès es troba en la franja entre els 18 i 19 anys, tot i que la consolidació del projecte GR16-18 per a joves en darrera fase de tutela ha incrementat el nombre de noies i nois que volen preparar el seu itinerari abans de l’arribada de la majoria d’edat.

Un 83% del jovent atès són nois, però en números absoluts s’han incorporat més noies en els projectes en els darrers anys, una proporció entre gèneres que es manté també per al jovent atès per l’Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats (ASJTET)

16-17 anys 36%

Nois

20-22 anys 13%

Altres

18-19 anys 46%

Més de 22 anys 5%

Noies

83% 16% 1%


12

5. PROJECTES


13

REFERENTS Un víncle únic i de confiança per a compartir el camí cap a l’emancipació.

FUNCIONAMENT I TIPUS D’ACTIVITATS - Projecte de Mentoria 1 a 1 amb una durada de 6 mesos. - Trobades setmanals entre jove i mentor/a, amb la supervisió de una professional Objectiu: crear més recursos personals i oportunitats a través d’un vincle de confiança. NOVETATS DEL PROJECTE - S’estableixen els tancaments de la relació amb una trobada a tres bandes: jove, mentor/a i tècnica del projecte. - Participa al projecte Recercaixa de la Universitat de Girona, amb l’objectiu de incorporar la innovació tecnològica a la mentoria. - És projecte seleccionat i presentat a les Jornades 10x10 càpsules d’innovació social, de SUMAR. XIFRES DE PARTICIPACIÓ 3 grups: G38, G39 i G40 que han comptat amb 68 joves i 67 persones voluntàries, dels quals finalment 50 han iniciat una relació de mentoria.

RESULTATS - El 100% del jovent ha millorat les seves competències, les seves relacions interpersonals, de comunicació, d’iniciativa i de gestió emocional. - Les activitats realitzades per les parelles jove-mentor han estat un 50% dedicades a conversar (parlar sobretot d’ emocions, formació i entorn familiar). Les activitats de coneixement de l’entorn o culturals conformen l’altre 50% de les trobades.

…me ayudaba cuando me ponía nerviosa con los educadores, podia compartir con ella ideas o cosas que podia hacer para estar más tranquila. En Referents ayudan a los adolescentes que ya han hecho 18 y están perdidos, no tienen las cosas claras, tienen miedo a enfrentarse a la vida. Es para tirar adelante, escuchar, tener opciones de futuro. Elvira


14

…Hemos trabajado mucho, hemos mejorado el idioma y descubierto nuevas cosas juntos, y nuevos sitios de trabajo. Me ha gustado practicar una entrevista y como puedes hacerla mejor. Mouad

MENTORHABILITATS L’acompanyament en l’àmbit formatiu ha demostrat ser imprescindible per a l’èxit en l’emancipació

FUNCIONAMENT I TIPUS D’ACTIVITATS - Mentoria 1 a 1 combinada amb activitats grupals - Objectiu: la millora en els hàbits i les eines per la millora de la trajectòria formativa. NOVETATS DEL PROJECTE - El taller d’estudi: un nou espai setmanal complementari a la mentoria, on el jovent reforça els hàbits d’estudi amb el suport de persones voluntàries. - La Fundació Agbar s’ha sumat com a empresa col·laboradora del projecte, interessada en el suport formatiu que s’ofereix al jovent. XIFRES DE PARTICIPACIÓ 2 grups que han comptat amb 20 noves persones voluntàries i 36 joves participants (comptant també amb el taller d’estudi). S’han iniciat 25 noves relacions de mentoria. RESULTATS El 100% dels joves que han participat van finalitzar els seus estudis amb èxit, sense abandonar cap d’ells els estudis. D’ells, un 71% s’ha matriculat després a un altre curs. El jovent millora les competències com el treball en equip, relacions interpersonals, autoconeixement, iniciativa, consciència emocional i comunicació. En les trobades de les parelles de mentoria s’han realitzat activitats de suport formatiu i laboral i destaquen les converses sobre les perspectives de futur.


15

GR 16-18 La fotografia i els vincles grupals a través de la mentoria són claus per a treballar amb joves de 16 a 18 que han de fer front a la seva sortida del sistema de protecció de menors.

FUNCIONAMENT I TIPUS D’ACTIVITATS - Activitat grupals entorn de la tècnica fotogràfica combinada amb mentoria en grups de 2 joves per persona mentora. - Objectiu: proveir al jovent tutelat de 16 a 18 anys d’un espai on expressar-se entre iguals i conèixer nous recursos. NOVETATS DEL PROJECTE - Guanya el Premi Civisme a la Innovació atorgat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. - El projecte suma dos col·laboradors i compta amb suport de Casanova fotografia i Panasonic. XIFRES DE PARTICIPACIÓ 2 grups: 11 mentors/res + 25 joves RESULTATS - El 100% del jovent tornaria a participar i el recomanaria a amistats. - El 100% del jovent vol seguir vinculat a Punt de Referència. - Els i les joves perceben millores competencials: responsabilitat, seguretat, plantejament de futur, nous vincles i treball en equip.

…Hacemos fotos y cosas nuevas, jugamos y salimos. La gente es tranquila y ayuda a la gente que quiere ayuda. Nunca olvidaré este curso porque somos como una familia pequeña Abdessamad


16

PISOS ASSISTITS Ofereix una llar on el jovent pot assajar els hàbits d’emancipació, en un entorn estable durant 3 anys i amb un seguiment educatiu diari.

FUNCIONAMENT I TIPUS D’ACTIVITATS - Pisos on els i les joves conviuen durant un màxim de 3 anys, supervisats diàriament per una professional. - Objectiu: assolir els hàbits d’autonomia i assajar responsabilitats i hàbits saludables per a l’emancipació. NOVETATS DEL PROJECTE - S’han obert el pis Horitzó a l’Hospitalet (4 places) i s’han ampliat de 3 a 4 places els pisos El Trampolí (Barcelona) i El Pas (Barcelona). Sumades a les places del pis Fent Camí de Cornellà disposem de 16 places en total. - S’obre el primer pis mixte - Es promou un nou espai de convivència on aprendre conjuntament: les assemblees de pis. XIFRES DE PARTICIPACIÓ 4 pisos on hi viuen 16 joves de 6 nacionalitats diferents. El 79% d’elles tenen entre 18 i 19 anys i el 89% són nois RESULTATS - S’han incorporat 12 nous joves als pisos, coincidint majoritàriament amb les noves places. Els àmbits de millora aquest any han estat: aprendre a autogestionar-se en la cura de la seva salut i la seva alimentació, així com la realització de tasques de la llar. També es destaca una major implicació del jovent en la millora de l’estat dels pisos.

Estamos aprendiendo a vivir cómo personas mayores, para que cuando salgamos de aquí hagamos nuestra vida. Estoy aprendiendo a ser responsable con las tareas del piso y a convivir con compañeros. Ibrar


17

Aquesta experiència que he viscut amb Punt i amb la Maria m’ha fet sentir bé des del primer dia. Amb la Maria hem gaudit de moltes coses: en els bons moments i també en els moments difícils ha estat com una germana gran per a mi. És una persona amb la que em sento protegida, sé que la tindré al costat sempre, per qualsevol cosa que em pugui fer mal o que em preocupi. Violeta

ACULL Acollida familiar d’una persona jove migrada. Un acompanyament transversal en tots els àmbits de l’emancipació durant 9 mesos.

FUNCIONAMENT I TIPUS D’ACTIVITATS - Acollida de joves refugiats/des durant 9 mesos a casa. - Objectiu: Molt més que una llar. L’acull ofereix estabilitat, ampliació de xarxa, aprenentatges a jovent en situacions complexes en el seu país d’origen. La confiança entre cada jove i la seva família acollidora genera uns espais de suport que faciliten molt el sosteniment de les situacions emocionalment difícils que sorgeixen en el dia a dia: els estudis, l’aprenentatge d’una llengua, la incoroporació a una nova feina... XIFRES DE PARTICIPACIÓ - 5 famílies acollidores i 5 joves acollits - 3 relacions d’acollida prorrogades després dels 9 mesos de durada del projecte - Les persoens joves eren de 3 països d’origen diferents id’ edats entre 18 i 20 anys. Un 40% han estat noies. RESULTATS - El jovent ha integrat les dinàmiques de funcionament familiar i ha desenvolupat un rol actiu. - També ha millorat l’expressió dels sentiments i emocions amb la família acollidora, amb qui el temps compartit ha fet que coneguin amb més profunditat la cultura de l’altra persona o família.


18

EQUINOCCI La Comunitat Sunday ofereix un habitatge per a 3 joves i el seu suport voluntari sumat al de l’equip professional de Punt

FUNCIONAMENT I TIPUS D’ACTIVITATS - El grup de voluntaris de la Comunitat Sunday ofereix un pis a Sant Feliu de Llobregat - Objectiu: estabilitat, ampliació de xarxa i coneixement de l’entorn. - El valor afegit: l’acompanyament que el jovent rep per part del voluntariat, sumat al seguiment educatiu de la tècnica del projecte. NOVETATS DEL PROJECTE Construcció d’una nova unitat de convivència (Els 3 joves que han participat conformen el tercer grup que forma part de projecte). XIFRES DE PARTICIPACIÓ 7 persones voluntàries i 3 joves. RESULTATS Equinocci ha suposat pels joves la possibilitat de reforçar els seus itineraris formatius o aconseguir el permís de treball, fet que augmenta les seves oportunitats d’èxit en la emancipació. La participació dels joves en les activitats amb les famílies voluntàries ha estat bona, i valoren molt positivament la dedicació del temps de les persones voluntàries.


19

TRAJECTE FUNCIONAMENT I TIPUS D’ACTIVITATS Suport tècnic individualitzat per acompanyar necessitats concretes en l’emancipació del jovent extutelat. NOVETATS DEL PROJECTE Per primera vegada s’atenen també joves menors d’edat. XIFRES DE PARTICIPACIÓ 40 joves dels quals: El 92% han estat nois i el 8% noies. El 57% tenen entre 18 i 21 anys El 65% són d’origen marroquí El 78% són joves que han estat en altres projectes i volen mantenir el suport en el seu trajecte individual. RESULTATS L’acompanyament en l’àmbit jurídic ha crescut molt respecte anys anteriors, conseqüència de les dificultats del jovent migrant per regularitzar la seva situació administrativa (n’han demanat un 22%). Els altres dos suports més demandats són en l’àmbit socioeducatiu i emocional (50%) i el formatiu (35%).


20

6. TREBALL EN XARXA


21

COORDINADORA DE MENTORIA SOCIAL Punt de Referència hem estat impulsors de la Coordinadora de Mentoria Social, on mantenim una alta dedicació destacant el lideratge en les relacions institucionals des de la Presidència de la Junta Directiva i aportant el coneixement i expertesa de Punt en mentoria. En aquest àmbit la Laura Terradas imparteix a distància i presencialment el curs

Gestió d’un Projecte de mentoria. Destaquem també les formacions a les que el nostre equip educatiu ha assistit: “Mentoria feminista per adolescents i joves” i “Mentoria natural”. Més enllà de les formacions hem participat activament en el disseny del segell de qualitat de la mentoria i en el primer pilot d’avaluació de programes amb el projecte Referents, que ha obtingut el certificat deL nivell MC+.

FEPA (FEDERACIÓ D’ENTITATS AMB PROJECTES I PISOS ASSISTITS) Hem apostat per una participació activa a FEPA, la Federació que treballar per afavorir l’autonomia i la igualtat d’oportunitats dels i les joves sense suport familiar en procés d’emancipació, especialment dels tutelats/des i extutelats/des. Ho hem fet participant a la Comissió Catalana i al grup de treball per elaborar el “Model d’atenció FEDERACIÓ D’ENTITATS AMB PROJECTES I PISOS ASSISTITS

al jovent extutelat a Catalunya: diagnòstic i reptes de futur”. A les XIV Jornades FEPA celebrades a Guadalajara sota el lema “Diferents respostes per a diferents perfils” la Tere Rodríguez i en Hamza Zouita van presentar l’experiència del Camp de Treball d’estiu organitzat conjuntament amb l’Associació Vasija.

XARXA EUROPEA DE MENTORIA Al març 2018 es va celebrar a Berlin l’European Mentoring Summit. Varen participar-hi l’Alba Pi, la Marta Roda i la Núria Martínez, amb els objectius d’aprofundir en l’aprenentatge de la mentoria en àmbits com l’enfoc de la mentoria per a persones refugiades, la

valoració de la qualitat de les relacions de mentoria, les eines per un bon acompanyament en les relacions, i molt més. Al mateix congrés vam impartir un taller organitzat al voltant del projecte GR16-18, per aprofundir en la metodologia de la mentoria grupal i en l’ús del llenguatge artístic com a mitjà d’apoderament i d’expressió.

TAMBÉ ESTEM ADHERITS A: ECAS - Entitats Catalanes d’acció social

Federació Catalana de Voluntariat Social

SINERGIA CRM Coordinadora

XaHIB - Xarxa d’Habitatges d’Inclusió


22

PROJECTES QUE REALITZEM EN ALIANÇA MENTORIA AL PROGRAMA CATALÀ DE REFUGI Durant el primer quadrimestre de l’any la Cristina Ruano ha seguit acompanyant els grups d’acollida o grups de mentoria de les organitzacions que participen al programa. En aquest temps Punt ha participat en el disseny del model de seguiment de relacions de mentoria grupal, i ha fet acompanyament i supervisió professional a la persona coordinadora del programa de Mentoria del Pla Català de Refugi, contractada per la Coordinadora de Mentoria Social.

APPLYING MENTORING El projecte Referents forma part d’un nou estudi sobre mentoria social: APPlying Mentoring, liderat per la Universitat de Girona. L’objectiu de la recerca és analitzar les característiques dels projectes de mentoria que poden millorar la inclusió social de la població migrant i refugiada. Part de la recerca es basa en la monitorització de les relacions de mentoria mitjançant una aplicació mòbil, que ajuda a generar dades agregades sobre l’impacte dels projectes.

INCORPORA JÓVENES El Programa Incorpora de Fundació La Caixa ha contractat Punt per a fer l’acompanyament metodològic, l’elaboració de materials, la formació dels equips professionals, el suport en el disseny i supervisió en la implantació de la línia de mentoria del programa Incorpora Joven. El primer pilot s’ha començat a posar en marxa a Andalusia, on hi participen 15 entitats. L’Alba Pi ha estat l’encarregada de fer la primera fase d’aquest acompanyament.

RE-GENERATIONS Aquest és el nom d’un projecte impulsat per l’organització italiana Defence for Children, i en el que també participa l’entitat ARSIS de Grècia. L’objectiu del projecte és millorar l’acollida dels joves migrants i refugiats, entre 18 i 21 anys. Punt de Referència els formaren i acompanyarem la posada en marxa i supervisió dels projectes de mentoria en aquests països, amb un model molt semblant al projecte Referents, tot i que adaptat a les característiques dels joves amb els que treballa cada entitat: Itàlia amb jovent extutelat i Grècia amb jovent refugiat. Aquest projecte tindrà una durada de 3 anys, i tot just ha arrencat al desembre 2018.


23

XARXA D’ENTITATS COL·LABORADORES Associació In Via Associació Isil Casal dels Infants CAUI Josep Pallach CEAR Centre d’Acollida Gaudí Centre d’Acollida Talaia CFA Francesc Layret CFA Pere Calders CNL Horta CRAE Can Miralpeix CRAE Casa Milà CRAE Casa Solaz Infantil CRAE Gaudí CRAE La Llar CRAE Mas Pins CRAE Sant Josep de la Muntanya El Castell Fundació Adsis Fundació Banc dels Aliments Fundació Benallar Fundació Èxit Fundació IBN Batuta Fundació Mambré Fundació Maria Raventós Fundació Marianao Fundació Nous Cims Fundació Obinso Fundació Sant Pere Claver Fundació Servei Solidari Fundació Solidaritat UB Fundesplai La caseta Noves oportunitats Barcelona Passwork Pisos Pont (Intress) SAEJ Sinergia


24

7. ACCIÓ COMUNITÀRIA


25

PARTICIPACIÓ ACTIVA Durant el 2018 s’han realitzat diverses activitats grupals, lúdiques i comunitàries al marge de la resta de projectes. JovesxJoves agrupa els i les joves, que són qui decideixen les activitats grupals que voldran realitzar, sols o amb el voluntariat. Les activitats comunitàries són una oportunitat per a generar arrelament, relacions, vincles i pertinences comunes des de la participació en un entorn i dins un grup. Aquest any el jovent ha liderat i participat en 9 activitats grupals de diferent tipologies: esportives, culturals, lúdiques i comunitàries. Una de les activitats més destacades ha estat passar una setmana a Guadalajara: el camp de treball els va permetre per segon any aprendre a conviure amb altres persones i aprendre a tenir cura de la societat que els envolta. JovesxJoves fomenta els valors de la convivència, el creixement personal i la transformació social, una valors molt positius per a que el/la jove continuï construint el seu camí.


26

8. GESTIÓ

Respecte el 2017, s’han incrementat de forma notòria els ingressos per part d’empreses i fundacions privades, mentre que els ajuts públics representen un percentatge menys elevat.


27

RESULTATS ECONÒMICS El resultat d’aquest exercici ha estat de 1.890,62€ en positiu. INGRESSOS TOTALS // 504.407,35 €

DESPESES FINALS // 502.516,73 €

Fons propis // 61.447,11 € Fons privats // 121.031,25 € Fons públics // 321.928,99 €

Programes // 402.818,27 € Gestió // 70.282,22 € Sensibilització i difusió // 29.416,24 €

Fons públics 63,8 %

Fons privats 24 %

Fons propis 12,2 %

Gestió 13,9 % Programes 80,2 % Sensibilització i difusió 5,8 %

COL·LABORACIONS I SUPORTS AJUDES ECONÒMIQUES DE PARTICULARS Els donatius periòdics de les 86 persones sòcies de Punt de Referència han suposat un total 16.382,00 €, un 3,23% dels ingressos anuals de l’entitat. També s’ha comptat amb el suport de donatius puntuals per part de particulars, que han aportat un total de 15.459,23 €, que representen el 3,05% dels ingressos anuals de l’entitat.

AJUDES D’EMPRESES I FUNDACIONS Hem ampliat la xarxa d’empreses i entitats col·laboradores. Aquest any hem rebut el suport de:

Han facilitat recursos o serveis per als projectes les següents empreses i entitats:


28

9. DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ

L’àrea de comunicació treballa per establir un diàleg amb les persones que envolten Punt de Referència i mantenirles informades de tot el que es treballa des de l’entitat. A la vegada, també té l’objectiu de sensibilitzar al màxim de persones sobre les necessitats, dificultats, reptes, i també èxits, dels joves als qui acompanyem


29

NOU PORTAL WEB WWW.PUNTDEREFERENCIA.ORG El web està disponible ara en 3 llengües: català, castellà i anglès i ha permès: • Un coneixement més complet sobre l’entitat (ha incorporat nous apartats com actualitat, col·laboracions, sala de premsa...). • Una sistematització més automàtica a través dels formularis d’inscripció. • Una renovació de la imatge.

PRESÈNCIA ALS MITJANS Punt ha estat present en diversos mitjans de comunicació al llarg de de l’any. Es poden consultar les darreres notícies a www.puntdereferencia.org/sala-de-premsa


30

PREMIS I RECONEIXEMENTS PREMI SOLIDARITAT 2017 L’Institut Català de Drets Humans ha reconegut la tasca de Punt de Referència en defensa dels drets del jovent tutelat i extutelat. Voluntariat, joves i treballadores van assistir a l’acte de recollida del premi el dia 11 de juny del 2018 al Parlament de Catalunya.

PREMI CIVISME A LA INNOVACIÓ 2018 El Projecte GR 16-18 ha rebut el Premi Civisme a la Innovació que atorga el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, per la innovació que aplica en 3 àmbits: primer projecte de mentoria per a jovent tutelat de 16 a 18 anys, innovació en la fórmula de combinar mentoria i tècnica fotogràfica i innovació en utilització de mentoria grupal.

EXPOSICIÓ ITINERANT MIRA’M: LA REALITAT DESCONEGUDA DEL JOVENT EXTUTELAT Per segon any s’ha exposat en diverses Biblioteques de la Diputació de Barcelona, aquesta vegada amb un circuit de poblacions i un contingut renovat. ‘Mira’m’ fa visible les històries de vida de 6 joves extutelats que van formar part de Punt de Referència, mitjançant el relat i la fotografia.


31

TROBADA ANUAL Quan s’apropa el final de curs sabem que aviat ens trobarem voluntariat, joves, treballadores i totes les persones que fem Punt per celebrar conjuntament el final d’ una etapa i l’inici de l’estiu. Vam celebrar la trobada anual a l’Espai Jove la Fontana, on en el moment d’arribar ens rebia una pancarta on podíem escriure tot el que se’ns acudís sota el lema ‘Somiem el futur’. El mur es va omplir de desitjos en diversos idiomes, tan variats com els orígens de les persones convidades.

Ens esperaven dues activitats: la primera ens va dividir en grups i va posar a prova els nostres coneixements generals sobre la ciutat i l’entitat. Des dels telèfons responíem les preguntes proposades i el grup que m´se respostes va encertar va resultar guanyador. La segona activitat venia amb molt de ritme i necessitava de la col·laboració de tothom: dinamitzats per en Santi Carcasona vam tocar instruments de percussió, fent sentir el nostre ritme.


32

10. JUNTA DIRECTIVA I EQUIP PROFESSIONAL JUNTA DIRECTIVA President: Juanjo Ortega Secretari: Joan Prat Tresorera: Mònica Arús Vocals: Isidre Carbonell, Carmen Netzel i Juan Oñate

EQUIP TÈCNIC Direcció: Rita Grané Coordinació de Projectes: Laura Terradas Projectes: Teresa Rodríguez, Alba Pi, Núria Martínez, Marta Roda, Marta Alfonso, Cristina Ruano i Coral Escobar Gestió: Thaïs Ruiz Comunicació: Berta Roig Pràctiques: Bàrbara BortAssociació Punt de Referència Entitat declarada d’utilitat pública

C. Sant Antoni Abat, 10, 2n pis 08001 Barcelona T. 93 329 74 27 www.puntdereferencia.org