Page 1

ME MÒR I A 201 4


PRESENTACIÓ 3 L’ENTITAT 5 ELS JOVES 6

2 P U NT DE R E FE RÈ NC I A

ELS PROGRAMES 7 EL VOLUNTARIAT 14 DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ 15 GESTIÓ 18


PRESENTACIÓ Un any més, ens toca repassar el treball dut a terme els darrers dotze mesos. Fer la Memòria, fer memòria, és un acte saludable i necessari. Ens permet veure, sobre el camí que ens vam marcar temps enrere amb un Pla Estratègic, la traça deixada per totes i cadascuna de les nostres accions. Ens permet avaluar si ens dirigim correctament cap els nostres objectius o si, per contra, ens hem desviat i cal redreçar les actuacions. Un cop llegida la memòria podem dir que el 2014 hem deixat un bon rastre!

El camí no ha estat fàcil, però amb coratge, decisió i coneixement, hem assolit grans fites. El present segueix sent complicat. Com a entitat, la nostra massa social és massa petita i depenem en excés de fons externs, i, pel que fa als joves que atenem, pateixen com qui més la duresa de la crisi. Però el futur ha de ser, necessàriament, esperançador. Més enllà del context social i econòmic, l’entitat és qui ha de marcar el rumb del seu projecte i tots els que en formem part som els principals responsables de que allò que desitgem, succeeixi. Professionals, voluntaris i joves atesos, tots tenim el nostre rol i a tots, l’associació ens ofereix espais de participació on cadascú de nosaltres aporti idees i coneixements, o recursos i energies perquè Punt de Referència assoleixi una major autonomia i sostenibilitat, com la que cerquem per als nostres joves. Un any més, agraïm l’esforç de l’equip tècnic, la implicació del voluntariat i el suport d’institucions, empreses i particulars que fa possible que els joves extutelats segueixin somiant i lluitant per un futur amb dignitat. La Junta Directiva

3 MEMÒR I A 21 04

Els nostres projectes segueixen inspirant altres organitzacions que s’animen a seguir les nostres passes; arreu neixen rèpliques del projecte Referents i la mentoria és, cada cop més, una eina considerada en les estratègies d’intervenció social. I la societat ens dóna suport, a través de les seves institucions o en forma de voluntariat que, cada any amb major volum, s’ofereix a col·laborar en els nostres programes.


4 P U NT DE R E FE RÈ NC I A

Ens plau presentar-vos el resum de les activitats realitzades al llarg de l’any 2014. El resum de l’any ens permet veure amb perspectiva tots els reptes assolits i ens posa les bases del treball per l’any següent. És moment de fer balanç i el d’aquest any és rotundament positiu. Hem ampliat el nombre de jove atesos, aquest any en un 22% més que l’any anterior. També hem pogut comptar amb més voluntariat, un 50% més que l’any anterior, que s’ha implicat amb els joves, des de l’acció directa i des del suport en la gestió dels projectes. Els processos d’emancipació continuen essent complexos i demanen més temps i més esforç per poder sobreposar-se a les dificultats personals i del propi context de crisi. Per això, poder comptar amb més voluntariat que els acompanyi i poder acompanyar a més joves és un molt bon resultat. Som exigents amb el nostre propi treball i hem volgut fer un pas més a nivell metodològic. Hem renovat les nostres eines de gestió i hem iniciat la renovació de les nostres eines d’avaluació dels programes. La nostra pràctica diària, l’observació professional i els resultats ens apunten que millorem els processos d’emancipació dels joves, però amb aquestes noves eines, podrem mesurar de forma més eficient i transversal en el temps l’impacte de les nostres actuacions. I guanyarem en transparència. En matèria de mentoria, la Coordinadora avança en la generació de coneixement, la sensibilització i la mesura de l’impacte, consolidant aquesta eina com un recurs eficaç per la reducció de l’exclusió social d’infants i joves, i d’altres col·lectius vulnerables. I el projecte Referents ha tingut enguany dues rèpliques més, amb les que ja sumem un total de cinc rèpliques. És un bon resultat promoure l’ús aquesta eina. Finalment, també fem balanç del suport que hem rebut de les institucions públiques i privades. Hem seguit treballant conjuntament amb totes les que ja fa temps que col·laboren amb nosaltres, i a més, noves institucions heu decidit apostar també per l’entitat. Això és, avui, un privilegi. Ja fa temps que a Punt fem equip, i aquest equip és cada vegada més gran gràcies a tots vosaltres, que confieu en la nostra tasca i compartim el compromís d’acompanyar als joves i garantir-los una emancipació amb garanties. A cadascú de vosaltres, moltes gràcies. Marta Bàrbara Directora


1 L’ENTITAT

La missió de Punt de Referència és afavorir la plena integració social, la igualtat d’oportunitats i la millora de la qualitat de vida dels joves extutelats, en risc d’exclusió social, acompanyant-los en el seu procés d’emancipació.

Equip humà: Junta Directiva President: Juanjo Ortega Secretari: Joan Prat Tresorera: Mònica Arús Vocals: Jordi Canelles i Isidre Carbonell

Equip Direcció: Marta Bàrbara Gestió: Débora Magre Programes: Mercè Garet, Laura Terradas, Alícia González i Teresa Rodríguez Coordinadora Mentoria per la Inclusió: Rita Grané

5 MEMÒR I A 21 04

Punt de Referència és una entitat sense ànim de lucre que treballa des de fa 17 anys pel col·lectiu de joves extutelats i en risc d’exclusió social.


6 P U NT DE R E FE RÈ NC I A

2 ELS JOVES

Enguany hem atès a 217 joves en el conjunt dels nostres programes. Els joves que arriben a l’entitat han estat majoritàriament tutelats per l’administració quan eren menors d’edat, i emprenen l’emancipació amb un doble repte; sobreposar-se a les dificultats i aconseguir la plena autonomia en un temps rècord. El context socioeconòmic actual manté limitades les seves oportunitats, dificultant l’accés a la formació, al món laboral, a les ajudes econòmiques, a l’habitatge, a la documentació, etc. Això ha suposat que els itineraris d’emancipació han estat més llargs i més incerts. Durant aquest any hem hagut de posar especial èmfasi en aprendre a gestionar aquesta incertesa, i en repensar els itineraris per adaptar-los millor a les possibilitats i necessitats de cada jove. Molts d’ells aconsegueixen una emancipació plena, però per arribar-hi cal molt més esforç i més temps.

edats dels joves atesos

distribució dels joves per gènere 12%

35% 20%

58% 51%

22%

88%

17-19 anys

Noies

20-22 anys

Nois

més de 22 anys

distribució segons procedència 50%

Marroc

40%

Àfrica Subsahariana

30% 20% 10% 0%

Catalunya

Orient Mitjà

Amèrica Llatina


3 ELS PROGRAMES

manu d’un parl d’impleme de me ograma ntació toria el pron jecte r:e ferents

Des de l’entitat apostem per divulgar l’ús de la mentoria com a eina d’intervenció social. Enguany hem impulsat la posada en marxa de dos nous projectes inspirats en Referents; d’una banda a la Fundació Natzaret de Balears formant als futurs tècnics de mentoria i d’altra banda a la Fundació de l’Esperança de Barcelona, on hem dissenyat la implementació del projecte i hem executat el primer grup de mentoria amb 8 parelles participants. Aquestes dues experiències, juntament amb les tres que ja havíem fet l’any anterior, sumen un total de cinc projectes de mentoria per a joves en risc impulsats per l’entitat.

REFERENTS

Durant el 2014 s’han establert 59 parelles de mentoria. En conjunt, 118 persones entre joves i voluntariat han participat d’aquest projecte. Ha estat un augment de la participació d’un 47% respecte l’any anterior, i és una satisfacció per nosaltres poder anar ampliant any rere any el nombre de persones beneficiàries d’aquest projecte.

El 74% de les relacions de mentoria continuen la seva relació després del període de seguiment establert.

Enguany els referents han ajudat als joves en diversos àmbits: en temes de formació, en la millora de les habilitats socials i lingüístiques, en la construcció de la seva xarxa social i del lleure, i fent molt suport emocional. La relació ha permès generar noves oportunitats i nous coneixements pels joves que, en conjunt, afavoriran el seu procés d’emancipació. D’altra banda, voluntaris i voluntàries s’han mostrat molt satisfets de la seva experiència. Valorem molt positivament l’impacte del projecte tant en joves com en el voluntariat.

7 MEMÒR I A 21 04

PROGRAMES DE MENTORIA

Els programes de mentoria de Punt de Referència faciliten als joves la possibilitat de conéixer una persona voluntària que actua com a referent i els acompanya en el seu procés d’emancipació. Actualment a l’entitat comptem amb el projecte Referents, que promou una mentoria individual (una relació un a un), i els projectes Acull i l’Equinocci, que implusen una mentoria de tipus familiar.


TESTIMONI Em dic Rosa, tinc 35 anys. Fer de referent està sent una experiència enriquidora i molt divertida! El projecte em va il·lusionar des del principi i Sheila i jo vam connectar des del primer moment. És una noia molt simpàtica, oberta amb moltes ganes de superar-se, aprendre i mirar sempre endavant! Compartim les pors i les il·lusions i això ens ajuda a conèixer-nos més. Té molta energia així que de ben segur la portarà a aconseguir tots els seus objectius, i espero ser al seu costat per celebrar-los plegades!

8 P U NT DE R E FE RÈ NC I A

TESTIMONI Em dic Sheila, tinc 21 anys i sóc de Barcelona. La meva referent es diu Rosa i és molt maca. Fa uns mesos que ens estem coneixent, prop d’un cop a la setmana si ens va bé a totes dues. M’agrada molt quedar amb ella, xerrar de les nostres coses, anar a veure musicals, veure exposicions de quadres de pintura, anar a berenar o fer tombs per Barna i sobretot riure. M’ajuda a pensar en mi i a saber que és el que m’agrada i el que m’agradaria fer. És molt simpàtica i sempre té un somriure a la cara i em fa sentir bé. També em dóna eines per millorar el CV i anar enviant ofertes al mercat laboral. M’ensenya també a que vegi les coses des d’un punt més positiu i a que m’estimi més a mi mateixa. Tenim confiança l’una amb l’altra i això m’agrada. Crec que no tothom té la sort de trobar una persona així. Gràcies!

El 20% dels joves ha decidit reprendre els estudis i el 66% han millorat el seu nivell accedint a una formació de més alta qualificació.

ACULL I EQUINOCCI

Enguany han participat 5 joves en el projecte de mentoria familiar. Aquests dos projectes tenen la particularitat que l’acompanyament al jove no només la fa una persona individual sinó que es planteja com una activitat familiar. A més, la proposta ha estat vinculada a un habitatge per tal que a més de l’acompanyament voluntari, els joves puguin cobrir amb una de les necessitats bàsiques per l’emancipació com és l’accés a un habitatge digne. El projecte d’acull enguany no ha trobat cap família per participar-hi i per primer cop en l’evolució del projecte hem tancat sense cap jove acollit. Caldrà pel proper any prendre les mesures oportunes perquè aquesta sigui només una qüestió puntual i puguem reprendre l’acolliment amb normalitat. D’altra banda però, el projecte de l’Equinocci ha tingut una evolució molt positiva ja que els 5 participants han pogut rebre un bon acompanyament per part del voluntariat, principalment focalitzat en el reforç escolar, la millora dels hàbits personals i col·lectius, i la millora de les seves competències i coneixements transversals.

El 100% dels joves han superat el curs dels estudis postobligatoris que estan realitzant.


El 60% dels joves han rebut suport en reforç escolar.

TESTIMONI L’equinocci segueix ben viu. No es fàcil trobar les decisions encertades a cada moment, però tan pels joves com per a les famílies, és la millor escola de vida que podem esperar.

A finals de curs vam tancar l’estada al pis de 2 joves. El nou curs 2014-15 ha començat amb 3 joves al pis en molt bona sintonia, que ens fan viure aquest servei amb més serenor, però amb les mateixes ganes d’ajudar-nos mútuament. Tan de bo Equinocci sigui pels joves el punt d’inflexió per sentir-se amb la força necessària per ser autònoms, lliures i feliços. Per a les famílies és un creixement constant. Gràcies joves i gràcies a la Tere i a la Marta! TESTIMONI Fa uns mesos que visc a Sant Feliu, però només puc dir que és una experiència bona per mi. És diferent, compartim amb unes famílies molts moments,als sopars on parlem de moltes coses que ens passen, on poc a poc he anat guanyant confiança, em sento cada vegada més còmode. M’estan ajudant molt amb els estudis, m’ han buscat persones que m’ ajuden a repassar a casa perquè no em sigui tant difícil. Amb els companys del pis hi ha bona convivència, tots estudiem i ens portem bé, entre setmana cada un té els seus horaris però compartim tasques i ens ajudem. En aquest temps que estaré a l’ Equinocci m’agradaria poder acabar el cicle formatiu i trobar una feina.

PISOS ASSISTITS PROGRAMES D’HABITATGE

L’entitat compta amb dos pisos assistits, el Trampolí i el Pas, per on aquest any hi han passat 7 joves. L’espai de pis assistit facilita al joves una transició cap a la majoria d’edat més acompanyada, ja que compten amb el suport diari d’una educadora. Aquest és un recurs d’habitatge en conveni amb l’Àrea de Suport al Jove Tutelat i Extutelat (ASJTET), amb qui treballem molt estretament des de fa més de deu anys.

9 MEMÒR I A 21 04

Parlar, callar, esperar, trobar, mirar-se,... cada situació requereix una acció, però totes amb la més gran il·lusió i estimació, i amb la tranquil·litat de tenir el suport de Punt, que ens fa veure cada situació amb la lògica educativa i formativa per aconseguir el millor per als joves.


Enguany els itineraris d’emancipació dels joves han estat molt vinculats a les accions formatives i a l’adquisició d’hàbits i rutines favorables per una emancipació positiva. D’aquestes accions se n’ha derivat també en un acompanyament emocional molt intens, per la complexitat del repte que tenen, les dificultats per poder construir el seu itinerari i la pròpia història vital que tenen. La intensitat de la presència educativa s’ha valorat molt positivament perquè ha facilitat establir amb cada jove una relació de confiança i desenvolupar un bon pla de treball.

10 P U NT DE R E FE RÈ NC I A

TESTIMONI “Bueno desde el principio que he entrado por la puerta del piso pues, la verdad, he sentido un poco de miedo. Con el tiempo la cosa iba mejorando con la confianza de mi compañero y una gran profesional educadora que se llama Tere que me ha hecho alegre día a día, meterme la fuerza de luchar por mi futuro y conseguir mis metas y llevar mi vida para adelante a pesar de mis errores que a veces me han hecho caer. Ahí he encontrado a personas que me han estado apoyándome a tope en mi soledad. Bueno la vida en el piso es algo especial dónde conoces y aprendes cosas positivas para mejorar tu vida, en este caso es una experiencia super bonita”

El 100% dels joves han estat cursant una formació. El 43% dels joves han estat actius laboralment, amb un contracte laboral o de pràctiques.

Mohamed

DOMUS

Punt de Referència també participa en un programa d’habitatge social amb tres pisos a l’Hospitalet del Llobregat que han atès a 8 joves durant el 2014. Aquest és un recurs de pis adreçat als joves que ja han fet un bon itinerari d’emancipació però que no poden incorporar-se al mercat ordinari pel que fa a l’habitatge. Domus els ofereix un lloguer social i el poder comptar amb el suport puntual dels professionals, a fi que puguin continuar construint el seu itinerari personal i formatiu amb èxit. Aquest és un projecte de la Fundació Servei Solidari amb qui col·laborem en els aspectes pedagògics i de gestió quotidiana, una col·laboració de més de cinc anys que valorem molt positivament.

TESTIMONI “Em dic Mohamed i fa dos anys que visc en un pis d’Hospitalet, que comparteixo amb una noia. Vaig poder entrar aquí gràcies a la Tere, la meva educadora del pis assistit on vaig ser-hi uns dos anys. Aquí m’organitzo jo, no tinc a l’educadora sempre dient-me el que s’ha de fer, ara treballo molt i estic organitzant la meva vida. Estic tranquil perquè quan ho necessito puc comptar amb ella i em segueix ajudant, sobretot amb el tema dels papers. M’agradaria poder anar a viure sol, espero que aviat.”


Enguany han participat 82 joves al projecte. Aquest és un projecte adreçat als nois i noies que volen comptar amb un suport professional puntual que els ajudi a fer front a alguna dificultat derivada de l’emancipació. Ha estat un espai de canalització de qüestions de caràcter formatiu, laboral, legal, de salut i d’habitatge. La persistència de la crisi i les dificultats dels joves per poder generar el seu propi itinerari laboral i formatiu han accentuat les dificultats per emancipar-se, i per això s’han desenvolupat diferents accions per millorar la capacitació dels joves en coneixements i habilitats. En aquesta línia es va crear ja l’any 2013, l’Ocupa’t, i s’ha desenvolupat també durant aquest any. Dels joves atesos, 64 han participat de les accions de l’Ocupa’t, en les accions formatives, visites a empreses i tutories individualitzades d’orientació laboral.

Un 14% dels joves ha aconseguit la inserció laboral través de l’Ocupa’t. Un 61% dels joves han estat estudiant amb resultats positius.

TESTIMONI “He participat en diverses activitats de Punt aquest any, i m’ha anat molt bé per tenir les coses més clares i animar-me a continuar estudiant. Sempre que vinc a tutoria em sento molt recolzat.” Ait

11 MEMÒR I A 21 04

PROGRAMES DE SEGUIMENT I D’ORIENTACIÓ SOCIOLABORAL

TRAJECTE


SERVEI DE PRIMERES ACOLLIDES El servei ha atès un total de 65 joves.

Els nois i noies que arriben per iniciativa pròpia a l’entitat són atesos al servei de primera acollida, on se’ls explica què fem a l’entitat i quines són les possibilitats de participar en algun dels nostres projectes. Paral·lelament es recull la seva demanda i amb aquesta exploració inicial es deriva el jove al projecte adequat o al recurs extern que es consideri més adequat. En termes generals les demandes més recurrents han estat les relacionades amb l’orientació laboral.

12 P U NT DE R E FE RÈ NC I A

PROGRAMES D’ ACOLLIDA

COORDINADORA MENTORIA PER A LA INCLUSIÓ

El projecte de la Coordinadora treballa des de desembre 2012 per fer més forts els programes de mentoria de les entitats que la impulsen, per tal que esdevingui una metodologia eficaç per reduir la marginalitat i l’exclusió d’infants i joves en situació de risc social. És un projecte impulsat conjuntament amb la Fundació Èxit i la Fundació Servei Solidari. D’acord amb el projecte marc inicial, del 2014 al 2016 desenvolupem la segona fase de consolidació i creixement, amb els objectius de posar en valor el coneixement que tenen les entitats aprofundir-ne i generar-ne de nou, promoure la mentoria com a eina eficaç d’intervenció social i generar espais d’intercanvi i de treball transversal entre entitats.


En matèria de la promoció de la mentoria i la xarxa, s’ha treballat no només amb la prospecció d’entitats catalanes sinó també de la resta de l’estat i a nivell europeu. En aquest sentit, estem treballant amb 7 organitzacions europees, 8 projectes de mentoria d’altres comunitats autònomes i 10 projectes a Catalunya. Valorem molt satisfactòriament aquest creixement de la xarxa de mentoria, i confiem que en els propers anys consolidarem actuacions compartides. Cal assenyalar en aquesta línia, que hem comptat amb el suport de l’administració pública i d’entitats privades per la promoció i el treball eficaç en mentoria, i això ens reafirma que estem construint conjuntament la promoció d’aquesta eina, des de la convicció i el compromís col·lectiu de treballar-ho de forma eficient i realista. La Coordinadora es manté activa també en matèria de comunicació i sensibilització, i ha estat durant l’any molt present a les xarxes socials i espais de comunicació. Volem destacar l’article al butlletí de Benestar Social de la Diputació, i l’article al Social.Cat, un reportatge al programa Solidaris de Catalunya Ràdio i una notícia al Telenotícies de cap de setmana de TV3.

13 MEMÒR I A 21 04

Amb aquests objectius de base s’han desenvolupat moltes activitats durant aquest any. En matèria de coneixement s’han realitzat espais d’intercanvi arrel de les conclusions de l’estudi d’impacte de la mentoria i d’assessorament a noves entitats que volen engegar projectes de mentoria. Hem organitzat la Trobada europea de mentoria social, un acte que ha format part de la Capitalitat Europea de Voluntariat 2014 de Barcelona. Ha estat la primera trobada de mentores i mentors socials que s’ha fet a Europa, que ens ha permès reconèixer a les mentores i mentors el seu rol com a voluntaris que ajuda a fer camí a persones en risc d’exclusió social, oferir un espai de formació molt enriquidor i una oportunitat per fer visible la mentoria social a la societat, és a dir, de fer sensibilització.


4 EL VOLUNTARIAT Al llarg de l’any, 141 persones han participat com a voluntàries a l’entitat. El voluntariat és un pilar imprescindible per l’entitat i des de fa uns anys, ja no només està focalitzat a l’àmbit de programes sinó que també en l’àmbit de gestió i comunicació. Enguany hem ampliat la participació del voluntariat en un 50% respecte l’any anterior, i aquest increment ha estat degut principalment a l’augment de places del projecte Referents.

14 P U NT DE R E FE RÈ NC I A

Volem destacar el rigor amb el que treballen, la convicció i l’entusiasme que dipositen amb l’encàrrec que els fem. A cadascun dels voluntaris i voluntàries, moltes gràcies!

EL TREBALL EN XARXA Hem treballat de forma coordinada amb les entitats següents: ApC Raval Nord • Casa de la Jove • Casa del Recés • Casal dels Infants • Probens • IRES • Càritas • Fundació Cedre • Maternal Santa Eulàlia • Fundació Mercè Fontanilles • Sant Pere Claver • SAEJ • Saó Prat • Fundació Servei Solidari • Oficines SOC • Serveis Socials • Escoles d’Adults • CAS Sants • Fundació Èxit • Fundació Comtal • CEIP Meritxell • L’Hora de Déu • Espai Cabestany • IES Bonanova • CAP la Magòria • CRAE Pere IV • Llar Itinere • Prollema • EAIA Nou Barris • International House • Camp de la Sort • IES Rubio i Tuduri • Migrastudium • Esportsalus • Via Laboral • Servei Prestació Extutelat • ASJTET • Bcn Activa • Fundació Futur • Escola Llacuna, Fundació Nous Cims • Cruïlla • TEB • Fundació de l’Esperança • Oficina escolarització • Quelcom+ • Fundació Pere Tarrés • Fundació Escó • CNL Sant Feliu • IES Terrades i Illa • IES Llobregat • EICA • CSMA Vall d’Hebron • Formem part de les següents federacions:

FEDERACIÓ D’ENTITATS AMB PROJECTES I PISOS ASSISTITS


5 DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ Hem estat presents a diferents mitjans de comunicació i espais de divulgació i debat professional, entre els quals en destaquem els següents:

Programa “Connexióbcn” i Informatius de BTV www.btv.cat/connexiobarcelona/ www.btv.cat/informatius (13/04/2014) www.rtve.es/alacarta/audios/mati-a-4-bandes/mati4-bandes-entrevista-telefonica-monste-gatell-2apart-tertulia-hem-parlat-lassociacio-punt-referencia/2429187/ (min. 37)

http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/telediario-21-horas-30-03-14/2478667/ www.laxarxa.com/noticia/es-busquen-referents

www.ondacero.es/audios-online/emisoras/catalunya/ la-ciutat/

http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/Telenoticies-vespre/ Reportatge-mentoria-social/video/5385596/

15 MEMÒR I A 21 04

http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/Creixer-decop/video/4851232/


Xerrada PECB, Projecte Educatiu de la ciutat de Barcelona, al voltant de l’acompanyament en educació. Xerrada a l’escola La Llacuna del Poblenou, al voltant de l’exposició Mira’m. Xerrada a l’IES la Bastida de Santa Coloma de Gramenet, de sensibilització. Jornada Educació Avui, de la Fundació Bofill, sobre els factors d’èxit de la mentoria.

16 P U NT DE R E FE RÈ NC I A

Xerrada a Hewlett Packard al voltant de l’exposició Mira’m. Participació a la Taula Rodona “Ocupació. Voluntariat i llocs de treball” al Marketplace 2014.

Hem estat presents també a les xarxes socials: El bloc: https://puntdereferencia.wordpress.com/ l’espai web: http://www.puntdereferencia.org/

Hem fet també un nou vídeo de divulgació: www.vimeo.com/108456639

Hem desplegat la campanya el meu referent, una campanya per donar a conèixer la realitat dels joves extutelats i implicar a més persones en el suport d’aquests joves. Hem pogut comptar amb el testimoni de joves, voluntariat i persones conegudes com l’Albert Om, la Gemma Lienas i el Mario Gas, entre d’altres. El 33% del voluntariat que ha arribat enguany a l’entitat ha estat gràcies a aquesta campanya, que ha estat possible gràcies al suport d’una fundació.


TROBADA ANUAL DE L’ENTITAT

17 MEMÒR I A 21 04

En aquesta ocasió vam celebrar la Trobada Anual a Collserola, per donar a conèixer un racó de natura molt a prop de la ciutat. Per això la trobada la vam fer al bell mig del Parc. Vam caminar fins al Pantà de Vallvidrera, un concurs de fotos i vam acabar fent un pica pica a l’alberg Inout. Una bona descoberta!


6 GESTIÓ RECONEIXEMENTS PREMI D’ACCIÓ SOCIAL MERCÈ BAÑERAS I MARIA FIGUERAS

18 P U NT DE R E FE RÈ NC I A

Hem rebut el premi de la Fundació Plataforma Educativa, que té la voluntat de reconèixer la tasca de persones, entitats, serveis i projectes que des de l’acció social contribueixen a millorar la qualitat de vida de les persones que viuen a Catalunya. Una iniciativa pel foment de la corresponsabilitat ciutadana, l’emprenedoria i la innovació social.

ACCIONS BENÈFIQUES CONCERT BENÈFIC REALITY SOUL Reality Soul ens va oferir, a ritme de soul, un concert benèfic a la sala Luz de Gas per recaptar fons per a l’entitat i organitzat per l’associació Quelcommes. També vam comptar amb el grup de dansa de l’Escola Renata Ramos París. En total vam recaptar 2.551,99 euros.

Gràcies a tots els que ho vau fer possible!

SOCIS I DONACIONS SI ETS SOCI/A Pots desgravar el 40% del teu donatiu 25% Entitat declarada d’Utilitat Pública 15% Entitat dins el Cens d’entitats de Foment de la Llengua Catalana SI ETS EMPRESA O INSTITUCIÓ Pots desgravar el 35% del teu donatiu


L’ASSEMBLEA DE SOCIS I SÒCIES

DIADA SOLIDÀRIA A HEWLETT PACKARD

L’Assemblea ordinària de socis i sòcies es va celebrar el dia 17 de juny de 2014. Es va aprovar el tancament de comptes i la memòria de l’any 2013 i es va presentar el pressupost i les línies estratègiques del 2014.

Enguany hem estat una de les entitats seleccionades per a la Diada Solidària que HP organitza pels seus treballadors i familiars. Hem volgut aprofitar aquesta ocasió per explicar a tots els participants qui són els joves extutelats, què els passa als 18 anys i com podem donar-los un cop de mà. Hem simbolitzat la majoria d’edat amb un pastís que entre tots vam anar decorant, omplint-lo de desitjos pels joves i de dibuixos.

FOMENT DE LA LLENGUA CATALANA L’entitat novament ha aconseguit formar part del Cens d’entitats de foment de la llengua catalana de la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya. Les donacions a favor de l’entitat desgraven en l’impost sobre la renda de les persones físiques.

DONACIONS DEL TEAMING Tenim un grup de Teaming de Punt de Referència, “Amics de Punt de Referència”. Cada amic aporta 1 euro al mes.

Suma-t’hi!

www.teaming.net/amicsdepuntdereferencia

El suport que hem rebut des de HP ens permetrà donar continuïtat al projecte Referents, poder comptar amb més voluntaris i preparar-los perquè més joves puguin tenir l’oportunitat de tenir un referent. Hem rebut una donació de 15.163,82 euros.

Moltes gràcies!

19 MEMÒR I A 21 04

Volem agrair especialment la col·laboració del Pep Callau en la dinamització d’aquesta jornada!


DADES ECONÒMIQUES

Us presentem un breu resum de l’exercici econòmic 2014.

40%

60%

20 P U NT DE R E FE RÈ NC I A

INGRESSOS

22% 60%

18%

Fons públics Fons privats

FONS PROPIS | 66.519,69 € (22%) Ingressos de Quotes de socis/es i Donacions (particulars, empreses, fundacions, institucions, campanyes i accions benèfiques). FONS PRIVATS | 55.170,29 € (18%) Ingressos de les convocatòries de les Obres Socials i de Fundacions. FONS PÚBLICS | 185.854,71 € (60%) Ingressos de les Administracions públiques (Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Barcelona i Diputació de Barcelona). La contribució de l’Àrea de Suport al Jove Tutelat i Extutelat de la DGAIA ha estat de 78.050,38 €.

En el 2014, hem obtingut un total de 307.544,69 euros.

DESPESES 6%

8%

85%

PROGRAMES | 231.516,10 € (85%) Despeses de personal (equip tècnic, coordinació i administració) i les despeses de funcionament pròpies de cada acció (material, telèfon, local, transports...). GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ | 16.592,83 € (6%) Despeses relacionades amb el suport als programes (administració, gestoria, assegurances, quotes afiliacions, riscos laborals i vigilància per la salut...). SENSIBILITZACIÓ SOCIAL I DIFUSIÓ | 21.703,43 € (8%) Despeses de difusió i comunicació (material i disseny) i de les accions de sensibilització social (campanyes, exposicions).

En el 2014, hem tingut una despesa total de 269.812,36 euros.

L’entitat ha tancat l’exerci amb un resultat econòmic positiu de 37.732,33 euros. TRANSPARÈNCIA I RENDICIÓ DE COMPTES

Els comptes anuals han estat auditats per Senior Manager Auditors i Consultors S.L.


Per dur a terme totes les accions de l’entitat hem pogut comptar amb el suport i la col·laboració de:

- Qualitat de Vida - Adolescència i joventut - Immigració - Medi Ambient - Acció comunitària - Participació i Associacionisme

21 MEMÒR I A 21 04

Departament de Benestar Social i Família - Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència - Àrea de Suport al Jove Tutelat i Extutelat (ASJTET) - Direcció General per a la Immigració - Direcció General de Joventut - Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària - Institut Català d’Assistència i Afers Socials Departament de Territori i Sostenibilitat - Agència de l’Habitatge de Catalunya Departament de Cultura - Direcció General de Política Lingüística Departament d’Economia i Coneixement - Junta Distribuïdora d’Herències


Nom: PUNT DE REFERÈNCIA Personalitat jurídica: Associació

22 P U NT DE R E FE RÈ NC I A

CIF: G-61356689 Adreça: c/ Sant Antoni Abat, 10 3r, 08001 Barcelona Telèfon: 93 329 74 28 Fax: 93 329 74 27 E-mail: info@puntdereferencia.org Web: www.puntdereferencia.org Blocs: http://puntdereferencia.wordpress.com i www.elmeureferent.org Número de registre: 19.707 Data i any de constitució: 30 de juny de 1997 Data i any de la Utilitat Pública: 9 de novembre de 2010


23 ME MÒR I A 21 04


Sant Antoni Abat, 10, 3r 08001 Barcelona Tel. 93 329 74 28 www.puntdereferencia.org

Memòria 2014  
Memòria 2014  
Advertisement