Page 1

06

MARIA PRECUP, PREŞEDINTA OFSD MUREŞ

07

TREI ZILE DE DISTRACŢIE

Punctul

11

CURS GRATUIT PENTRU GRAVIDE

04

CHIULUL LA CLASĂ, O MODĂ

S@pt@mânal de Mure} }i Harghita

www.punctul.ro

Anul VIII, Nr. 447, 14 - 20 octombrie 2013, Preţ: 0,99 RON

O IMAGINE SUMBRĂ A ÎNVĂȚĂMÂNTULUI MUREȘEAN

www.punctul.ro

www.punctul.ro

04-05

Vă prezentăm în acest număr două aspecte cât se poate de negative ale învăţământului mureşean. Pe de-o parte, deşi vorbim despre transparenţă, în IŞJ Mureş se pare că această conduită lipseşte cu desăvârşire. Profesori mureşeni acuză Inspectoratul de o totală lipsă de transparenţă în ceea ce priveşte concursurile la care unele cadrele didactice au candidat. Astfel, ne lovim în secolul XXI de documente „oficiale” care nu au număr de înregistrare, altele care nu sunt semnate şi ştampilate, şi de concursuri efectuate fără dreptul de a fi contestate rezultatele… Pe de altă parte, un alt aspect negativ al învăţământului mureşean este legat de lipsa – absentarea - elevilor de la şcoală. Astfel, dacă e să tragem o linie, vom vedea că elevii mureşeni au acumulat într-un singur an şcolar, 160 de ani de absenţe (!) Absenţele duc la abandon şcolar, iar problema persistă ca un domino: elevi mai prost pregătiţi, cu note mici la examene, şomaj ridicat şi aşa mai departe. Vinovaţii, constituie un grup complex, fiind vorba atât de clasa politică, cât şi de directori, inspectori, profesori şi chiar părinţi…

EDITORIAL GREA CONVIEŢUIREA ASTA

sprijinul, aleşii UDMR din Consiliul Local şi-au exprimat punctele de vedere bilingv în ultima şedinţă Săptămâna trecută, Poliţia Locală a amendat o târ- a forului deliberativ, dar fondul problemei rămâne: gumureşeancă pentru că a împărţit etichete bilingve câţi ani vor mai trebui să treacă pentru ca, într-un cu denumirea produselor ce se comercializează prin municipiu ce se tot laudă cu multiculturalitatea sa, piaţă. Au încadrat „fapta” la distribuire de manifeste, astfel de incidente să nu mai apară? De cât timp avem de parcă morcov şi murok ar reprezenta incitare (sau ar nevoie ca să înţelegem că noţiunea de respect a etniilor fi făcut reclamă) la ură rasială, etnică, religioasă etc., conlocuitoare înglobează şi respectul faţă de limba pe spre exemplu. Lakó Péterfi Tünde a fost sancţionată care acestea o vorbesc, faţă de tradiţiile acestora, faţă contravenţional cu 1.500 de lei, nu a semnat procesul de obiceiurile lor, faţă de cultura şi civilizaţia pe care verbal de contravenţie şi va plăti suma în monede de au moştenit-o şi pe care o vor transmisă generaţiilor 1 ban colectate de la susţinători din ţară – unguri şi următoare? Oare, câtă apă mai trebuie să curgă pe români. râul Mureş de la care ne revendicăm numele pentru Sancţionarea sa s-a lăsat cu un protest al partia înţelege că asemenea incidente nu sunt decât hrană delor politice maghiare fiecare după puteri. PPMT pentru politicieni care îşi justifică astfel existenţa şi a organizat o conferinţă de presă în care şi-a arătat adună capital electoral, dar care nu ne rezolvă nouă

probleme de existenţă cotidiană – locuri de muncă, infrastructură etc.? Bineînţeles că reciproca e valabilă şi din partea etniilor conlocuitoare. Poţi pretinde respect când respecţi în aceeaşi măsură celelalte etnii cu care îţi împarţi colţul de pâine. Sincer pentru mine ca om aparţinând ambelor culturi – vorbitoare de română şi cu paşi mici învăţăcel în ale maghiarei – mă interesează prea puţin dacă atunci când voi cumpăra morcovi voi citi şi murok. Mă interesează însă să nu fiu discriminată pe criterii etnice, să trăiesc decent, să nu îmi fie furaţi banii din buzunar cu japca pe tot felul de proiecte nesimţite şi multe altele ce ţin de o viaţă firească şi normală întrun judeţ – vrem, nu vrem – multietnic. Ligia VORO


02

IN MEMORIAM

„Cine neagă Holocaustul nu e om” La mijlocul săptămânii trecute, în Tîrgu-Mureş, precum şi în întreaga ţară, au fost comemorate victimele Holocaustului. Evenimentul a fost marcat prin mai multe activităţi, atât în centrul oraşului, la statuia Martirilor Evrei, cât şi în numeroase instituţii de învăţământ. La Monumentul Holocaustului din Tîrgu-Mureş a avut loc comemorarea evreilor deportaţi din judeţul Mureş. Vorbitorii au evocat tragicele momente petrecute cu şase decenii în urmă în acest oraş, când, la vechea fabrică de cărămidă, a fost adunată întreaga populaţie evreiască din bazinul Mureşului superior. Cei 7.500 de evrei au fost apoi îmbarcaţi în trenuri pentru vite, fiind trimişi spre diverse lagăre. Numai 1.500 s-au întors acasă. La comemorare au fost prezenţi prefectul de Mureş, Corneliu Grosu, primarul municipiului TîrguMureş, Dorin Florea şi preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, Ciprian Dobre. Reprezentanţii comunităţilor de evrei din Tîrgu-Mureş au aprins şase lumânări la statuia Holocaustului şi au rostit rugăciuni care a prezentat tragicele evenimente locale: în ebraică, română şi maghiară. „În ce priveşte situaţia din Târgu-Mureş, ea este puţin diferită, şi aici cele două comunităţi ÎN ŞCOLI de evrei s-au confruntat cu situaţii foarte dificile. Până după 19 martie 1944, evreii din Târgu-Mureş, la fel ca şi cei din Transilvania Totodată, comemorarea Holocaustului ocupată, nu au avut probleme majore. După s-a realizat şi în cadrul mai multor instituţii ocuparea Ungariei de către forţele germane, de învăţământ. Astfel, de exemplu, la Co- presiunile asupra evreilor au crescut, s-au legiul Naţional „Al. Papiu Ilarian” câte aplicat sancţiuni din ce în ce mai drastice, iar doi elevi din clasele gimnaziale ale acestei pe 4 mai 1944 a început concentrarea evreilor instituţii de învăţământ au participat de din Târgu-Mureş. Au fost concentraţi undeva o prezentare despre Holocaust, urmată în jur de 7.500 de oameni în fosta fabrică de o vizită la Sinagoga evreiască din cen- de cărămidă, actualmente un mic parc intrul municipiului Tîrgu-Mureş, unde doi dustrial şi campusul Universităţii „Dimitrie reprezentanţi ai comunităţii evreieşti le-au Cantemir”, pe stradă a Evreilor Martiri. De prezentat Sinagoga şi le-au vorbit despre aici, evreii au fost îndreptaţi în trei transtradiţiile şi religia evreilor. porturi către Auschwitz. Mulţi au murit Totodată, la Gimnaziul „Nicolae acolo, o parte fiind duşi la muncă forţată, Bălcescu” din Tîrgu-Mureş profesorul de is- alţii fiind înrolaţi în detaşamentele de luptă torie din şcoală a organizat un concurs pe forţată. Unele din acestea au avut norocul să tema Holocaustului la care au participat ele- fie luate în prizonierat de armata rusă şi s-au vii din clasele a VII-a, urmat de o prezen- întors acasă în Transilvania până în 1948”. tare a evenimentului comemorat. Apoi, trebuie menţionat că, tot de la „ATENŢIE LA PRIMUL PAS” Colegiul Naţional „Al. Papiu Ilarian”, o clasă a participat la discursurile de la Monumentul Evreilor Martiri. Acolo, profesorul Evocarea Holocaustului de către profede istorie Vasile Şandor a ţinut un discurs în sorul Vasile Şandor de la Papiu s-a terminat

Se acordă elevilor și profesorilor care au punctat săptămâna trecută, cu diverse evenimente, Ziua Holocaustului.

HOLOCAUST

cu o pildă adresată celor prezenţi: „Problema este nu neapărat finalul la care se ajunge la un moment dat în virtutea vârtejului, problema este primul semnal, atunci când eu îl insult pe vecinul meu vizavi de etnie, atunci când îl des consider pentru ce limbă vorbeşte. Dacă trebuie să avem grijă vreodată la ceva este la acest prim pas pentru că după el urmează de la sine celelalte. Pentru Târgu-Mureş, bilanţul Holocaustului este unul tragic, din cei circa 7.500 de evrei deportaţi s-au mai întors 1.500. Dacă ar fi să tragem o concluzie, ea ar fi foarte simplă, atenţie la primul pas”.

Dub, preşedintele comunităţii evreieşti din Târgu-Mureş. „Trăim într-o lume agitată, fragmentată, pe alocuri lipsită de coerenţă, în care minţi bolnave reaprind focurile demonice ale xenofobiei, urii rasiale, a manifestărilor de acum explicite ale ideilor şi practicilor naziste, mergând şi călcând în disperare, adevăruri istorice fundamentale”, a precizat Corneliu Grosu, prefectul judeţului Mureş. „Le mulţumesc tuturor celor care astăzi mai sunt în viaţă şi celor care duc mai departe ideea de libertate, loialitate, seriozitate cu care au conservat principiile umane, de draHOLOCAUSTUL NU TREBUIE UITAT! goste, de apropiere, de armonie. Nu trebuie să uităm că această pagina urâtă a istoriei a fost făurită de oameni. Filozofi, sociologi, După cum am amintit, la monumentul ideologi, mulţi care alimentau ura şi dezbiMartirilor Evrei din Tîrgu-Mureş au ţinut narea, în ce priveşte paginile de început ale discursuri şi o serie de personalităţi. Amin- Holocaustului. Se fac vinovaţi şi mulţi oatim câteva fragmente din aceste discursuri: meni politici de aceste atrocităţi şi derapaje. „Nu avem voie să uităm ceea ce s-a întâm- Chiar şi astăzi, din păcate, observăm uneori plat. (...) La această comemorare ne punem manifestări asemănător. De aceea, îmi perîntrebarea: cine au fost aceşti oameni care au mit să vă spun să fiţi atenţi pentru că cei care ucis? Din păcate, marea majoritate nu au fost au murit la Auschwitz au fost duşi acolo cu criminali de profesie, ideologia, în schimb, complicitatea multora din Târgu-Mureş”, a i-a pervertit. (...) Cine pune azi la îndoială declarat dr. Dorin Florea, primarul municiHolocaustul, cine îl neagă, este în afara statu- piului Târgu-Mureş. tului de om civilizat”, a precizat prof. Vasile Titi DÃLÃLÃU

Se acordă IȘJ Mureș pentru lipsa de transparență.

ISJ MURES,


03

CL, alţi bani, alte distracţii În ultima şedinţă de Consiliu Local au apărut câteva proiecte cu expunere de motive ilare care au căzut la vot din cauza tensiunii dintre grupurile politice reprezentate în forul deliberativ municipal. Ne vom axa, în principal, asupra acestora pentru că bugetul şi problema bilingvismului a făcut deja turul massmedia locale şi naţionale. Acest text de mai jos ar trebui luat ca un pamflet pentru că nu ştim cum ne-am putea exprima mai elegant ca să înţeleagă şi angajaţii Primăriei care, bănuim însă că nu acţionează aşa de capul lor, că nu toţi târgumureşenii sunt nişte proşti şi nu înţeleg pe ce lume trăiesc sau în ce municipiu.

www.punctul.ro

CUM SE PREGĂTEŞTE UN PROIECT? În ultima şedinţă de Consiliu Local a apărut în regim de urgenţă un proiect de hotărâre care ilustrează perfect modul deficitar cum se lucrează în administraţia publică locală şi câte parale dau angajaţii executivului târgumureşean pe cum se cheltuiesc banii contribuabililor. Astfel, proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru „Mansardare şi modificare clădire Academia de Sport” a fost supus votului consilierilor locali cu o expunere de motive care „lămureşte” clar de ce este nevoie de o asemenea investiţie. Nu obişnuim să dăm copy-paste după o expunere de motive, dar aceasta, semnată de către directorul Serviciului Public de Utilităţi Municipale, Mircea Moldovan, este o dovadă a modului în care sunt „preţuiţi” târgumureşenii plătitori de taxe şi impozite. Iată cum a fost concepută această expunere de motive: „Odată cu darea în funcţiune a Academiei de Sport şi a terenurilor aferente s-a constatat o creştere deosebită a numărului de competiţii sportive şi a audienţei generale. Implicit şi solicitările de cazare la Academia de Sport, au crescut exponenţial, numărul de camere fiind insuficient cu toate că şi celelalte structuri din cadrul Serviciului Public de Utilităţi Municipale – Hotel Tineret şi Casa de Oaspeţi – au făcut eforturi deosebite pentru a asigura necesarul, apelându-se, nu de puţine ori, şi la cazarea în alte unităţi din oraş, nu de puţine ori chiar în internate a competitorilor sportivi, chiar şi a unor invitaţi din ţări străine. Ca urmare, se impune cu necesitate creşterea numărului de camere ce poate să le pună la dispoziţie Primăria Tîrgu-Mureş prin Serviciul Public de Utilităţi Municipale. Pentru a se lua o decizie în acest sens, s-a cristalizat ca opţiunea cea mai viabilă mansardarea şi modificarea clădirii Academiei de Sport, care astfel îşi va dubla capacitatea de cazare de la 30 la 60 de locuri. Nu este de neglijat faptul că prin această mărire a numărului locurilor de cazare se pot primi în Academia de Sport şi loturile aparţinând diferitelor discipline sportive ce vin la Tîrgu-Mureş şi au o componenţă mai mare, evitându-se cazarea lor dispersată, cum s-a întâmplat până în prezent”. ADICĂTELEA... Astfel, din această argumentaţie solidă

şi extrem de bine justificată din punctul de vedere al oportunităţii, aflăm următoarele: că s-a constatat o creştere deosebită a numărului de competiţii sportive şi a audienţei generale – fără a fi furnizată nicio cifră concretă, că au crescut cererile de cazare exponenţial – asta înseamnă că s-or fi înzecit cel puţin ca să aibă rost acest adverb pretenţios, dar iarăşi nu este oferită vreo cifră concludentă, aşa cum nu ştim de câte ori au apelat angajaţii Primăriei la celelalte structuri de cazare din patrimoniu – Hotel Tineret şi Casa de Oaspeţi – şi nici la altele de prin oraş. Având această motivaţie ,,extrem de precis prezentată” a apărut, normal şi firesc, necesitatea de a mai adăuga nişte camere la clădirea Academiei de Sport. Ne-a ,,impresionat” iarăşi, citind expunerea de motive, următoarele aspecte extrem de transparente: faptul că s-au precizat exact banii colectaţi din cazare şi alte servicii oferite de Academia de sport, că s-a prezentat un buget de venituri şi cheltuieli ca să vadă tot târgumureşeanul cum s-au strâns banii şi, mai ales, cum au fost aceştia cheltuiţi, respectiv faptul că au fost enumerate cluburile care au beneficiat de cazare, perioada de cazare, sumele plătite, defalcarea pe servicii a sumelor plătite etc. Sperăm că cititorii, care sunt mai inteligenţi decât noi, ca să parafrazăm un binecunoscut slogan al unui săptămânal naţional, au priceput că este doar umor involuntar şi amar cele scrise mai sus. În aceste condiţii, de prezentare ,,extrem” de detaliată şi motivată a proiectului de hotărâre, nu ne mirăm de ce acesta a picat la vot. Bine, motivaţia aleşilor locali a fost cu totul alta şi ţine mai mult de politică decât de administraţie. Totuşi, pentru moment, 1,1 milioane de lei – la atât a fost estimată lucrarea - din contribuţiile târgumureşenilor, sunt în siguranţă. PARCUL MUNICIPAL, ALTĂ DISTRACŢIE Proiectul de hotărâre anterior nu este singurul de această factură administrativă înaltă. Proiectul privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru Amenajare parc municipal, centru de atletism şi stadion este la fel de bine motivat. Astfel: „Ca urmare a transmiterii într-o stare avansată de degradare conform constatărilor şi expertizelor efectuate, a imobilelor din Parcul Municipal în patrimoniul municipiului Tîrgu-Mureş, este necesară viabilizarea urgentă a acestei locaţii. În acest scop, propunem reintroducerea de facto în patrimoniul municipiului TîrguMureş spre folosinţa cetăţenilor a acestei zone printr-un amplu program de igienizare, reabilitare şi funcţionalizare, precum şi crearea de noi facilităţi. Lucrările propuse vor duce la realizarea unor obiective care să asigure funcţionarea unei arene moderne de atletism, dar şi pentru alte sporturi destinate în special tinerilor. Facilităţile adiacente vor permite organizarea unor manifestări

publice de anvergură inclusiv a Zilelor Tîrgumureşene, dar şi crearea unui nou spaţiu de agrement pentru tineri şi copii, de recreere şi odihnă pentru persoanele active şi de vârsta a treia“. DIN TOATĂ ACEASTĂ POVESTE LACRIMOGENĂ... ...menită să atingă sufletele tuturor votanţilor din municipiu am priceput următoarele: că zona ar trece de facto – nu ştim ce înseamnă acest termen în condiţiile în care aleşii locali şi angajaţii din Primărie ar trebui să lucreze doar cu termenul de jure – în patrimoniul municipiului, că, deşi s-au făcut lucrări de igienizare, s-au turnat betoane până la a fi şterse culoarele pentru pista de atletism, apoi sparte betoanele şi turnate din nou, s-a asfaltat şi ce s-a mai întâmplat pe la stadion o luăm de la capăt cu proiectul care, conform aceleiaşi expuneri de motive, ar urma să fie realizat în vreo trei ani şi doar în 2013 s-ar aloca 1,5 milioane de lei acestui proiect. Nici acest proiect nu a trecut. BUGETUL – VOT MULTIPLU Din toată nebunia din şedinţa de CL, ar mai trebui menţionat proiectul de rectificare a bugetului, proiect care a ajuns în comisii vineri, iar marţea următoare a intrat în dezbaterea în plen. Potrivit uzanţei administrative locale, iar a stat proiectul 30 de zile în dezbatere publică, iar şi-au dat cu părerea locuitorii cum li se cheltuiesc banii şi abia apoi s-a finalizat proiectul care a ajuns în mapele aleşilor locali. Bineînţeles e o glumă amară. Revenind la şedinţa de CL, viceprimarul Ionela Ciotlăuş a propus amânarea, amânarea a picat la vot –PNL a votat pentru, PSD s-a abţinut, PDL a fost împotrivă, iar UDMR a votat împărţit. Consilierul local PSD Olimpiu Sabău Pop a propus o soluţie de compromis, şi anume să se scoată din rectificare poziţiile cu amenajarea parcului municipal şi alte două parcuri deoa-

ADMINISTRAŢIE

rece stadionul municipal nu a fost amenajat multifuncţional cum a cerut mai demult chiar consilierul alături de preşedintele Comisiei de cultură, sport – Kikeli Pál – iar banii corespunzători parcurilor să se treacă în rezerva bugetului, iar după clarificare să se plătească. Motivul? Astfel s-ar fi asigurat finanţarea şcolilor - de exemplu o mare problemă este cu mutarea Gimnaziului Europa; cei de aici au fost mutaţi în spaţii improprii, care trebuie reabilitate de urgenţă (deşi acest lucru ar fi trebuit hotărât, nu-i aşa, înainte de debutul anului şcolar şi nu după o lună după ce copiii au început cursurile, fapt ce dovedeşte din nou o mare seriozitate din partea administraţiei publice locale – aleşi şi primărie – şi un respect pentru educaţia generaţiilor viitoare). Apoi, Soós Zoltán de la UDMR a venit cu o completare la amendamentele propuse de Olimpiu Sabău Pop, şi anume să nu fie alocaţi nici banii pentru Planul Urbanistic General – 900.000 de lei. Cu aceste amendamente, consilierii locali au trecut la votarea proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului. Varianta lui Sabău Pop a picat la vot, varianta Primăriei a picat la vot. Preşedintele de şedinţă – Törzsök Sándor –a supus încă o dată varianta Primăriei la vot, care a mai picat o dată, ca apoi să supună aprobării varianta lui Soós Zoltán – amendamentele lui Sabău Pop şi Soós Zoltán - care a trecut fără probleme. Astfel, 24 de milioane de lei sunt cuprinse în bugetul local la capitolul venituri şi vor ajunge la transport local, reabilitarea termică a clădirilor de locuit, ordine publică şi siguranţă naţională, reparaţii şcoli, sănătate, cultură, creşe, asistenţă socială etc. Dacă ne întrebaţi exact pe ce se vor duce banii, nu vă putem explica pentru că Proiectul de hotărâre în afară de cifre nu a prezentat defalcat exact care va fi destinaţia banilor. Adică, dacă pricepe cineva exact ce înseamnă cheltuieli de personal – în afară de salarii care bănuim că au fost asigurate la începutul anului când s-a votat bugetul, bunuri şi servicii, atunci aşteptăm mailuri pe adresa redacţiei. Ligia VORO


ÎNVĂŢĂMÂNT

160 de ani de absențe, într-un singur an școlar Elevii mureșeni au adunat într-un an milioane de absențe. Absențele duc la abandon școlar, iar problema persistă ca un domino: elevi mai prost pregătiți, cu note mici la examene, șomaj ridicat și așa mai departe. Vinovații, constituie un grup complex, fiind vorba atât de clasa politică, cât și de directori, inspectori, profesori și chiar părinți… TEHNIC În anul școlar 2012-2013, elevii mureșeni au reușit să adune un total de peste 1,4 milioane de ore de absențe, din care peste 491.000 au fost nemotivate. Dacă e să ne jucăm cu cifrele, asta înseamnă că „munca” elevilor „de-a fenta orele de curs” a dus la o perioadă însumată de 160 de ani, din care absențele nemotivate sau, mai pe românește chiulul de la ore, însumează 56 de ani. Și asta, pe parcursul unui singur an școlar. Și nici măcar nu e așa de greu, având în vedere că media totalului de absențe într-un an, per elev, este de un pic sub 50, din care 17/ elev reprezintă chiul dovedit cu acte-n regulă, restul fiind motivate. Cum n-avem dosare penale pe tema unor motivări false sau emise fără acoperire, presupunem că absențele motivate ar fi cu adevărat motivate și acoperite de motive medicale sau de urgențe de familie foarte bine întemeiate. COMPARAŢII – „TRAIAN VUIA”, PRIMUL LOC E foarte greu de făcut comparații în domeniul absenteismului școlar și deci destul de

www.punctul.ro

greu de emis judecăți. De pildă, în topul liceelor cu cele mai multe absențe pe primul loc vom da peste Liceul Tehnologic „Traian Vuia” din Tîrgu-Mureș, unde media absențelor este de 103/elev, din care 38/elev sunt absențe nemotivate… (fără să mai punem la socoteală că unii profesori nu „strigă” prezența la clasă, mergând probabil pe principiul că „se lucrează mai bine cu mai puțini elevi”, încurajând astfel chiulul de la ore). Dar, spune inspectorul școlar general Ștefan Someșan, nu se pot face comparații cu Colegiul Național Alexandru Papiu Ilarian, de exemplu: „Trendul este staționar. După cum ați văzut, există școli care au absențe mai multe, altele mai puține. Pentru a trage concluzii sau a face judecăți de valoare, trebuie să vedem și structura elevilor acelor unități de învățământ. Cine analizează numai din punct de vedere statistic, face o greșeală enormă. De ce? Pentru că, de exemplu Papiu (Colegiul Național Alexandru Papiu Ilarian) nu are seral, nu are școală profesională, deci nu are problemele pe care le are, de exemplu „Traian Vuia” (Liceul Tehnologic Traian Vuia). Orice analiză sau orice comparație trebuie făcută între școlile de același tip, cu aceeași structură școlară”. Cu toate acestea, chiar dacă Alexandru Papiu Ilarian e în topul liceelor cu cea mai bună prezență, cea mai mică medie a absențelor nemotivate raportat la numărul de elevi este la Liceul Reformat, unde media este de 3,48 absențe nemotivate/an/elev. ALTE COMPARAŢII... ..sunt la fel de greu de făcut.

Punctul

Premiul Dumitru Tinu 2007 Cristian TEODORESCU Marius LIBEG Editat de S.C. MACROMEDIA S.R.L. Str. Horea, nr. 11 Tîrgu-Mureş, cod 540502 Tel: 0371 496 125 Fax: 0265 22 00 44 ISSN: 1841 - 0699

Redactori: Ligia VORO Cătălin HEGHEŞ Cristina VANCEA Ioan A. BORGOVAN Mircea BARBU

Responsabilitatea juridică pentru conţinutul articolelor aparţine autorilor. În cazul preluării unor articole, citarea declaraţiilor unor surse oficiale, responsabilitatea aparţine sursei citate. Informaţii abonamente la telefon 0265 22 00 44, la sediul redacţiei, la chioşcurile Rodipet şi la toate oficiile poştale.

Editor: LIBEG Zsuzsanna Secretaiat: Mihaela KOZAK IT/DTP: Ovidiu MORAR

Tipărit la SC BAP AGENCY S.R.L.

04

datoria unităților de învățământ să facă programe educaționale, programe speciale de măsuri pentru corectarea acestor situații. Fiecare director de școală este în măsură să vadă care sunt motivele pentru care are atâtea absențe. În funcție de motivele diversificate din cadrul școlii, se pot evident lua și măsură specifice acelei școli. O măsură care se ia într-o școală poate nu este valabilă într-o altă școală”. Elevilor le place chiulul. Profesorii nu zic nimic. Părinţii se fac că nu văd…..

De pildă, putem să luăm media actuală de 17,26 absențe/an/elev din Mureș și să o comparăm cu media dinainte de 1989. Aceeași idee a avut-o în 2011 Ligia Penciu, în lucrarea s-a de doctorat axată pe tema absenteismului școlar din București. Ea constata atunci că „La nivelul municipiului Bucureşti s-a înregistrat o creştere semnificativă a numărului de absenţe, mai ales în rândul elevilor din învăţământul liceal. Dacă înainte de 1989, elevii din şcolile bucureştene înregistrau în jur de 3 absenţe nemotivate pe an, în prezent se înregistrează în jur de 33 de absenţe nemotivate pe cap de şcolar”. DE CE E ÎNGRIJORĂTOARE… … această creștere substanțială? Răspunsul e simplu: absenteismul este un barometru a ce se întâmplă în școli, pe de-o parte, și un barometru al abandonului școlar. Concret, anul școlar trecut, aproximativ 60 de elevi mureșeni au fost exmatriculați, spune Ștefan Someșan, numai din cauza absențelor: „Noi am avut o pierdere ... în materialul de analiză pe anul trecut avem statistica, vă spun sincer că n-o cunosc din cap, dar numărul elevilor exmatriculați este de circa 60, dacă rețin bine (...). Absenteismul poate să se aprofundeze și să degenereze în abandon, iar abandonul nu înseamnă neapărat că îl exmatriculezi, ci poate să pornească de la faptul că elevul nu mai vine, nu dorește să mai urmeze școala. Una din aceste componente pe care ați sesizat-o, este că la un moment dat, când elevul nicidecum nu vrea să mai vină la școală, firește, iei măsura extremă

de îndepărtare a lui din școală, de exmatriculare”. O PROBLEMĂ EUROPEANĂ Dacă vorbim de abandon școlar atunci merită spus, de asemenea, că problema nu este una prin excelență românească, ci e una care se regăsește și în celelalte țări din Uniunea Europeană. Dacă e să facem din nou comparații, atunci trebuie spus că media europeană de părăsire timpurie a școlii este de aproximativ 14%. Sub medie sunt state precum Austria, Cehia, Finlanda, Lituania, Luxemburg, Polonia, Slovacia sau Slovenia. România e undeva ușor deasupra mediei cu un procent care variază între 16 și 18%, în timp ce problemele cele mai mari se regăsesc în Malta, Portugalia și Spania, unde procentul trece de 30%. SOLUŢII? Ajută să știm unde ne situăm, dar simpla constatare nu ne rezolvă problemele. Și atunci se pune întrebarea: Ce-i de făcut? La nivelul județului Mureș, chiar în aceste zile se definitivează de exemplu planul de inspecții școlare, care se face pe baza feedback-ului venit din școli pe diferiți indicatori – promovabilitate la Bacalaureat, absenteism școlar, probleme de disciplină etc. Dar, inspecțiile știm cu toții că n-au cum să rezolve problema, dată fiind cadența lor scăzută. Și atunci ce altceva se poate face? Inspectorul școlar general Ștefan Someșan spune că problema e oarecum „descentralizată” la nivel de unitate de învățământ: „E

POLITIZAREA AFECTEAZĂ SISTEMUL Problema e încă departe de rezolvare în ciuda abordării descentralizate. Atâta vreme cât primăriile se bat efectiv pentru a politiza conducerile școlilor, iar Inspectoratul vine la fel de politizat din spate, doar cu presiunea inspecțiilor, fără soluții prea multe, e destul de greu ca în consiliile de administrație ale școlilor absenteismul să fie analizat în vederea găsirii unor soluții reale, specifice fiecărei școli în parte. De ce? Deoarece, între „coatele” politice ale primarilor și cele ale ISJ, câtă putere credeți că mai au părinții și profesorii de la catedră, adică cei care sunt cei mai apropiați de elev și cu siguranță cunosc cel mai bine problema (specifică fiecărei școli, exact așa cum spunea Ștefan Someșan mai sus), mult mai bine decât un primar sau un inspector școlar. Trebuie spus, de asemenea, că abordarea diferă și de la un județ la altul. În mai multe județe din țară s-au făcut acțiuni punctuale cu Poliția sau cu Jandarmeria pentru a căuta elevii care chiulesc de la ore și a-i sancționa atât cât permite legea. În altele, cel mai apropiat exemplu la Cluj, problema s-a centralizat la nivel de inspectorat, unde s-au adunat comisii care au lucrat și-au dat naștere la documente care mai de care mai pompos intitulate - ba câte-un plan de management al prezenței școlare, ba câte-un plan de reducere a absenteismului școlar. Una peste alta, discrepanțe prea mari la nivel național nu sunt pentru că nu s-a găsit un model universal valabil în rezolvarea acestei probleme. Cãtãlin HEGHEŞ


05

ÎNVĂŢĂMÂNT

IȘJ acuzat de lipsă de transparență! Săptămâna trecută, câțiva profesori mureșeni ne-au sesizat în legătură cu lipsa de transparență la Inspectoratul Școlar Județean Mureș. Mai exact, este vorba despre câțiva profesori care au candidat la concursul pentru metodiști, în cadrul IȘJ Mureș, dar au fost respinși deși unii au destulă experiență, studii, publicații etc. pentru a fi considerați candidați cu șanse foarte mari. Aceștia nu contestă rezultatele colegilor, nici măcar pe ale lor, dar acuză IȘJ Mureș că nu a elaborat o procedură corespunzătoare de concurs și că nu a diseminat corect informația în teritoriu. În consecință, nu putem decât să ne întrebăm: Este vorba, din nou, despre implicarea politicului în educația mureșeană, funcțiile de metodiști fiind acordate ca recompensă pentru activiștii din partidele agreate în prezent în cadrul IȘJ Mureș? CINE ESTE METODISTUL ŞCOLAR? Metodiștii Inspectoratului Școlar sunt cei care îndrumă activitatea de inspecție școlară, după inspectorul de specialitate. Metodistul este cel care participă la inspectarea cadrului didactic înainte ca acesta să susțină din punct de vedere teoretic examenul pentru obținerea gradului didactic sau examenul de titularizare. Avantaje financiare există, conform declarațiilor unor cadre didactice care au ocupat funcția de metodist, dar nu acestea sunt cele mai importante. Pentru fiecare inspecție, metodistul este plătit cu patru ore la plata cu ora și, dacă este cazul, se decontează naveta până în localitatea inspecției. Deci, nu neapărat partea financiară este importantă, ci alte avantaje care-ți permit evoluția în carieră: metodiștii primesc puncte utile la alte selecții sau concursuri (de exemplu, pentru gradația de merit).

www.punctul.ro

EPOPEEA ADRESELOR: PRIMA Cadrele didactice care ne-au contactat ne-au informat în legătură cu o serie de adrese publicate de IȘJ Mureș și în legătură cu neregulile acestor adrese. Astfel, o primă adresă este cea emisă de Ministerul Educației Naționale, nr. 58838 / 13. 09. 2013 referitoare la selecția metodiștilor inspectoratelor școlare din țară. Astfel, se preciza că în Consiliul de Administrație al fiecărui inspectorat să se stabilească o „procedură privind asigurarea unei selecții riguroase a metodiștilor”. Ministerul impunea următoarele condiții pentru accederea la funcția de metodist: studii universitare; titular în învățământul preuniversitar; cel puțin gradul II; dovada acumulării a cel puțin 90 de credite transferabile în ultimii 5 ani; calificativul „foarte bine” în ultimii 5 ani. A DOUA A doua adresă este cea emisă de IȘJ

Mureș, cu număr de înregistrare 6932 / 13 septembrie 2013, deci emisă în aceeași zi (!) cu adresa Ministerului de mai sus. Interesant este faptul că unele dintre condiţiile de înscriere sunt diferite de cele impuse de Minister: calificativul „foarte bine” e solicitat doar pentru ultimii 4 ani, nu pentru 5 ani, cum cere Ministerul; se impune o recomandare din partea Consiliului de Administraţie al unităţii de învăţământ şi candidatul trebuie să aibă cel puţin doi ani până la împlinirea vârstei standard de pensionare. Apoi, printre probele necesare pentru ocuparea funcţiei de metodist este precizat şi un interviu prin care se testează cunoştinţele de legislaţie şcolară şi de didactică (deși mai jos în adresă, la etapele selecției se vorbește despre o probă practică!). Printre dispoziţiile finale ale adresei se menţionează că „nu se admit contestaţii”(!), un lucru foarte interesant într-o societate democratică.

COMPARAŢIE CU IŞJ CLUJ

nagementul educațional, fac parte din corpul profesorilor mentori la nivelul județului Mureș, sunt titular cu gradul didactic I, Comparativ, IŞJ Cluj a emis o procedură absolvent de două universități cu licență, și de selecţie a metodiştilor foarte bine elabo- de masterat, lucrări publicate în domeniu, rată, care se întinde pe 4 pagini format A4, cărți de specialitate, articole, participare la prezintă un model de CV Europass şi un diverse concursuri cu elevii, fost inspector model de fişă de evaluare a metodiştilor cu școlar. Probabil nu sunt cel mai bun, dar punctajul foarte bine detaliat pentru fiecare nu știu cum au evaluat ei dosarul atât timp experienţă, activitate, studii etc. a candidaţi- cât nu există punctajul. Nu există o anumită lor, aceste acte putând fi verificate pe site-ul transparență, informația nu este transmisă Inspectoratului școlar clujean. corect către cadrele didactice. Noi, cadrele didactice din județ, nu am avut acces la acest LIPSA DE TRANSPARENŢĂ punctaj, cum au avut cadrele didactice din alt județ și se poate verifica pe site-ul IȘJ. De asemenea, se publică pe site documente care Redăm, în continuare, declarația unuia nu au număr de înregistrare, altele care nu dintre cadrele didactice care au participat sunt semnate și ștampilate. […] la concursul pentru metodiști și care este Sunt foarte multe cadre didactice nemulțumit de modul în care s-a realizat nemulțumite, dar le este frică să discute”. selecția: „Nu contest faptul că Inspectoratul Apoi, prof. Pașcan Sabin a făcut refeȘcolar, echipa de evaluare a dosarelor, mi-a rire și la neclaritățile referitoare la interviul respins dosarul meu personal, nici nu contest necesar în selecția pentru ocuparea funcției A TREIA rezultatele vreunui coleg de-al meu. Ceea ce de metodist: „În limba română, termenul „incontest eu la ora actuală este transparența în terviu”, conform dicționarului explicativ al transmiterea și diseminarea informației în limbii române, înseamnă un examen oral, o A treia adresă este emisă de IŞJ Mureş teritoriu. Inspectoratul Școlar trebuia să ela- discuție pe o anumită temă, interviu care în şi poartă numărul de înregistrare 852 / 17. boreze o procedură de lucru conform adresei acea adresă nr. 6932 devine probă practică, 09. 2013. Aceasta modifică unele precizări Ministerului Educației Naționale din data iar apoi probă scrisă. Totul este neclar...”. din adresa anterioară, precizându-se că ca- de 13 septembrie 2013. Acea procedură, din lificativul „foarte bine” trebuie obţinut pen- discuțiile avute cu unele cadre didactice care RĂSPUNS AMBIGUU tru ultimii 5 ani (cum preciza MEN) şi se lucrează în Inspectoratul Școlar Județean, a mai fac alte două modificări. Totodată, este fost publicată pe site-ul IȘJ Mureș în data prezentat modelul de CV pe care candidaţii de 13, respectiv în data de 17, doar că așa Am vorbit, de asemenea, cu prof. Iolantrebuie să-l completeze, un model necon- cum se poate verifica, nu există detaliat da Cătinean, actualmente director al Palaform cerinţelor europene actuale, nefiind punctajul. Ca atare, un candidat nu știe ce tului Copiilor din Tîrgu-Mureș. Și dânsa CV Europass. Nicăieri în acest CV sau în documente trebuie să-și pună, cât valorează și-a depus dosarul pentru ocuparea funcției alt loc nu se menţionează punctajul care acele documente, nu știm care este punctajul de metodist în cadrul IȘJ Mureș, dar nici va fi acordat candidaţilor pentru diferitele maxim, nu știm care este punctajul minim dânsa nu a fost inclusă pe lista cadrelor dicompetenţe, experienţe etc. din CV. și, conform adresei IȘJ, nu avem dreptul să dactice admise pentru proba scrisă a selecției facem contestații. Ca atare, eu neavând drep- de metodiști. „Nu figurez pe listă și nici nu A PATRA tul să fac contestație, neștiind unde am fost contest acest lucru. Am întrebat inspectorul depunctat, cum voi putea pe viitor să îmi școlar Angelica Moldovan care este motivul și perfecționez sau să îmi îmbogățesc activita- mi-a răspuns că nu figurez pentru că lucrez În a patra adresă, cu numărul de înre- tea didactică? De unde să știu anul viitor ce la Palatul Copiilor”. Desigur, răspunsul este gistrare 8382 / 11 octombrie 2013 se preci- trebuie să urmez pe parcursul anului școlar, unul cel puțin ambiguu, căci legal acesta nu zează că în cursul aceleiaşi zile se va afişa ce trebuie să fac ca să îndeplinesc condițiile poate fi un motiv de respingere atâta vreme pe site-ul IŞJ Mureş lista cadrelor didactice pentru ca la anul să intru în acest corp al pro- cât specializarea dânsei este psihologie și peadmise pentru proba scrisă (deși anterior se fesorilor metodiști? dagogie… vorbise despre un interviu și chiar despre o În momentul în care mi-am întocmit probă practică!) din cadrul procedurii de dosarul, l-am întocmit după acel model de RĂSPUNS IŞJ selecţie a profesorilor metodişti a IŞJ Mureş. CV publicat de IȘJ Mureș și am atașat toate documentele pe care le-am crezut utile, dar A CINCEA fără să știm vreo secundă că aceste dosare vor Desigur, am primit și un răspuns de la fi evaluate după un anumit punctaj, fără să inspectorul școlar general, Ștefan Someșan, știm care este punctajul maxim și minim de care a spus că reglementările pentru concurÎntr-adevăr în acea zi apare încă o adre- promovare”, ne-a declarat prof. Pașcan Sabin, sul de metodist sunt precise, dar că foarte să care precizează că anexat este lista cadre- profesor de limba română și limba franceză multe detalii nu ne poate da fiindcă inspeclor didactice admise pentru proba scrisă, la Liceul „Gheorghe Șincai” din Tîrgu-Mureș. torul general adjunct și inspectorii de speciacare are loc în data de 14. 10. 2013. Dar, litate au fost implicați în procesul de selecție atenţie, această a cincea adresă, deşi semINTERVIUL PRACTIC SCRIS a metodiștilor: „Erau niște reglementări fonată şi ştampilată de conducerea IŞJ, nu are arte precise. Nu eu m-am ocupat, ci doamna niciun număr de înregistrare(!). De asemeRață (inspectorul școlar general adjunct n.r.) nea, lista cu participanţii la proba practică Prof. Pașcan Sabin a ținut să precizeze că de partea de inspecție școlară și metodiști. este nesemnată, neştampilată, redactată în nu contestă rezultatele nimănui la concur- Urmează ziua de mâine (14. 09. 2013 nr.) și format Excel. sul pentru metodiști, dar consideră că există un test pentru cei care au fost admiși, cei care Reamintim că aceste nereguli din ca- numeroși profesori care ar fi meritat să ocupe au obținut punctajul. Fiecare inspector a realdrul adreselor emise de Inspectorat ne-au un post de metodist și au fost respinși: „Fac izat evaluările în funcție de specialitate”. fost sesizate de unele cadre didactice. parte din corpul național de experți în maCristian TEODORESCU


06

REGHIN

Maria Precup, preşedinta OFSD Mureş În prezenţa a aproximativ 400 de membri şi simpatizanţi PSD, Maria Precup, primarul municipiului Reghin, a fost aleasă preşedinta Organizaţiei Femeilor Social Democrate (OFSD) Mureş, cu unanimitate de voturi. Conferința Județeană a OFSD Mureș s-a desfășurat săptămâna trecută, în data de 6 octombrie, la Casa de Cultură „Mihai Eminescu” din Tîrgu-Mureş, principalul punct de pe ordinea de zi fiind alegerea noilor structuri de conducere în mandatul 2013-2017. Astfel, a fost ales Consiliul Județean al OFSD format din 120 de membri și Biroul Județean al OFSD Mureş, format dintr-un secretar, 12 vicepreședinți și 15 membri. Organizaţia şi-a desemnat şi cei 10 delegaţi la Conferinţa Naţională a OFSD din 12 octombrie, la Iaşi. Realizările femeilor social-democrate și modalitățile de îmbunătățire a activității lor au constituit un al punct de dezbatere programat pentru această întâlnire. Printre oficialităţile prezente la conferință s-a numărat și Maria Lazăr, secretarul Gene-

ral al OFSD şi secretar de stat în comisia de combatere a discriminării. De asemenea, au fost prezenţi deputatul Vasile Gliga – preşedintele PSD Mureș, deputatul Florin Buicu și senatorul Alexandru Petru Frătean, dar și Letiţia Iacob, cea care a condus până în 6 octombrie organizația mureșeană a femeilor social-democrate. În luările lor de cuvânt, aceștia au subliniat faptul că este nevoie de o mai mare implicare a femeilor în politică și că alegerea Mariei Precup în funcția de președinte al Organizaţiei Femeilor Social Democrate Mureş va fi un câștig pentru toată lumea. Maria Precup a declarat, imediat după ce a fost aleasă, că această funcţie o onorează, dar, în primul rând, o obligă să se implice cu multă responsabilitate. Noua președintă a OFSD Mureș a spus, de asemenea, că este conștientă și de faptul că o aşteaptă o muncă ce nu va fi deloc uşoară în cadrul noii echipe, dar datorită oamenilor minunați care fac parte din ea o va duce la capăt cu bine. Emeşe ARDELEAN

Start la asfaltări

În această săptămână la Reghin vor începe lucrările de asfaltare pe străzile aflate în zona de la ieşirea din oraș, spre localitatea Breaza. După asfaltarea străzilor din zona Pieţei Mari şi a celor de la ieşire din Reghin spre Breaza, vor urma zonele în care pentru început se asigură infrastructura subterană: reţeaua de apă şi canalizare. Până la această dată, în municipiul Reghin, s-au asfaltat străzi în valoare de o sută de mii de euro,

iar primarul municipiului, Maria Precup, spune că lucrările vor continua, modernizarea urmând să fie încheiată cu asfalt doar în momentul în care sunt definitivate lucrările de canalizare. Pentru eficientizarea lucrărilor de modernizare în paralel cu asfaltările, distribuitorul de apă lucrează la dezvoltarea reţelei de canalizare a municipiului. În acest moment, la Reghin, mai există 32 de străzi care au nevoie de canalizare, o parte din ace-

Mere și muzeu, la Batoș

stea urmând să fie racordate chiar în acest an. Racordurile se vor face până la limita de proprietate a fiecărui imobil, iar reghinenii au fost rugaţi să nu îşi facă legăturile la conductele stradale până nu se va face și recepţia lucrărilor. Primarul Maria Precup spune că după modernizare, Primăria va interzice orice lucrări care ar putea afecta starea drumului, măsură care va fi valabilă pe toate străzile asfaltate din Reghin. Emeşe ARDELEAN

La sfârșitul săptămâni trecute, duminică, 13 octombrie, în comuna Batoş s-a desfășurat cea de-a XII-a ediţie a „Sărbătorii mărului”, prilej bun pentru producătorii din zonă să își expună și să își vândă recolta. Sute de oameni, din Batoș și împrejurimi, au ieșit să cumpere ori doar să admire produsele toamnei, să guste mâncărurile savuroase sau să vizioneze spectacolul folcloric de pe scena special-amenajată pentru eveniment.

Toate soiurile de mere, struguri, vinuri, oţet de mere, dulceţuri şi alte produse specifice zonei au făcut din „Sărbătoarea mărului” un adevărat eveniment de sezon. Spectacolul de pe scenă a inclus numeroase ansambluri folclorice și soliști din zonă, fiind extrem de apreciat de public, iar localnicii șiau exprimat mândria de a avea, începând de duminică, și un muzeu de istorie şi etnografie, care a fost inaugurat în prezența oficialităților. Emeşe ARDELEAN

Start la curăţenia de toamnă Curățenia generală de toamnă va avea loc în perioada 14 octombrie – 01 noiembrie 2013 sub egida „O toamnă curată pentru un mediu curat”. Toţi locuitorii municipiului Reghin au obligaţia să-şi cureţe imobilele, terenurile aferente şi să depună deşeurile adunate, inclusiv echipamente electrice şi electronice, precum şi cele voluminoase (mobilă), în zonele special amenajate sau la marginea trotuarelor care vor fi ridicate după un anumit program. Pentru a citi programul de ridicare a deșeurilor accesați www. punctul.ro sau www.primariareghin.ro


07

LUDUŞ

Punctul pe i

Trei zile de distracţie şi sport Desfăşurarea sărbătorii „Toamna luduşeană” din acest an a stat sub semnul incertitudinii mult timp şi se părea că în această toamnă se va face pauză. Motivul? Bugetul local asaltat de alte cheltuieli mai arzătoare în acest an este marcat de cheltuieli importante făcute în folosul comunităţii. O COLABORARE BENEFICĂ Cu toate acestea, în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică, locuitorii oraşului şi vizitatorii din localităţile apropiate au fost prezenţi la sărbătoare. La deschiderea festivă, primarul Cristian Moldovan a subliniat că Executivul şi Legislativul local au luat hotărârea de a încredinţa organizarea celor trei zile, numite „Festivalul vinului şi recoltei”, unei firme din Cluj– Napoca, SC MUSIC TDR SHOW din două motive principale: Pentru că firma are o mare experienţă profesională şi pentru că Festivalul este organizat fără niciun ban de la bugetul local. Prin protocolul încheiat, Primăria oferă gratuit spaţiul public, iar firma se ocupă de tot ce ţine de o asemenea manifestare. Prezenţi la Festival, Ovidiu Dancu, vicepreşedinte al CJ Mureş a spus că modul de organizare este o „dovadă

Primire cu pâine şi sar

de maturitate şi de gândire economică sănătoasă pentru oraş, o gândire liberală”; senatorul Akoş Mora a vorbit despre agricultură ca „unul dintre pilonii de bază ai agriculturii pe care trebuie să o dezvoltăm”; iar Ciprian Dobre, preşedintele CJ Mureş a felicitat organizatorii şi i-a asigurat pe cei prezenţi de sprijinul CJ. În rest, am înregistrat atmosfera specifică acestei forme de manifestare cultural-comercială: solişti de muzică populară, uşoară şi etno, mici, bere, vin şi multă bună dispoziţie. TROFEUL ELLA KOVACS

Atletic Club Sportin Luduş, Dennis Bordan, Asociaţia Judeţeană de Atletism, preşedinte Emil Stan, Primăria oraşului, Direcţia judeţeană pentru sport şi tineret şi Consiliul Judeţean. În prezenţa marii campioane Ella Kovács s-a înregistrat un record de participare a echipelor de club şi a judeţelor. Astăzi amintim doar numele sportivilor din Luduş clasaţi pe primele locuri: surorile Denisa, Andra şi Lorena Stan, Ioana Trif, Otvoş Olimpiu, Raul Ionuţ Deteşan, Alexandra Banea şi Adela Mărginean. În numărul următor vom reveni cu amănunte şi cu clasamentele oficiale. Ioan A. BORGOVAN

Ediţia a IX-a a Trofeului Ella Kovács a fost organizat ca de obicei în condiţii foarte bune de preşedintele

Sponsorizare. Pentru a participa la ediţia 2013-2014 a campionatului naţional de fotbal, liga a V-a, echipa Spicul din cartierul Gheja a oraşului Luduş a primit ca sponsorizare un echipament complet. Echipa este condusă de preşedintele Asociaţiei Sportive, Ovidiu Baghiu şi este antrenată de Emil Deteşan. Sponsorizarea a fost asigurată de SC RO DACIA SRL Luduş, administrator Alexandrina Moldovan. Pentru desfăşurarea competiţiei interjudeţene de atletism pentru copiişi juniori Trofeul „Ella Kovacs” – ediţia a IX-a din 12 octombrie, Consiliul Local Luduş a aprobat alocarea sumei de 2.000 lei de la bugetul local.

Distracţie pentru bunici şi nepoţi

PRIMĂRIA ORAŞULUI LUDUŞ Anunţă concurs, pentru ocuparea postului de muncitor II în cadrul Biroului «Drumuri, Intervenţii şi Transport» LOCUL DE DESFĂŞURARE: PRIMĂRIA ORAŞ LUDUŞ, jud. MUREŞ, sala de şedinţă a CL Luduş DATA: proba scrisă : 28.10.2013 - ora 1000 CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS: • Liceu industrial sau şcoală profesională absolvite cu diplomă; • Vechime în muncă minim 7 ani www.punctul.ro

O veste bună! La sfârşitul lunii februarie 2012, SC INDUSTRIAL BUILDING CONSTRUCT SRL a primit autorizaţia de construire eliberată de Primăria oraşului Luduş pentru realizarea unui bazin de înot didactic în apropierea Sălii de sport din strada Pieţei. Beneficiarul, Compania Naţională de Investiţii (CNI) Bucureşti a dispus începerea lucrărilor la 19 martie 2012 şi finalizarea construcţiei în 5 martie 2013. Acest termen a fost depăşit de mult după ce în toamna anului trecut finanţarea lucrării a fost sistată de Guvernul României. Până la acea dată lucrările au fost executate conform graficului, construcţia fiind realizată în proporţii de aproximativ 70%. Este montată structura de rezistenţă a acoperişului care este din lemn stratificat, o adevărată lucrare de artă şi care primeşte din plin toate intemperiile. A trecut deja o iarnă cu ploi şi zăpezi, iar trecerea a încă unei ierni ar degrada acoperişul în mod iremediabil, spune city managerul Sorinel Tripon. Administraţia locală a solicitat în repetate rânduri Ministerului Dezvoltării şi CNI să reia finanţarea lucrării şi doar acum s-a primit un răspuns favorabil. Probabil că dosarul consistent cu fotografii, studii şi argumentări a Primăriei a convins pe decidenţi de necesitatea reluării lucrărilor salvatoare. În ziua de 7 octombrie 2013, Compania Naţională de Investiţii Bucureşti a comunicat Primăriei Luduş că „Având în vedere rectificarea bugetară, privind suplimentarea fondurilor la programul „Bazine de înot”, dispunem reînceperea lucrărilor cu data de 4 octombrie 2013”. Semnează directorul general Dan Nicolae Buşcu. Adresa a fost trimisă şi SC Industrial Building Construct SRL, directorului general Lovas Sandor, executantul lucrării. Suntem la mijlocul lunii octombrie, timpul rămas până la venirea sezonului cu îngheţuri şi zăpezi este din ce în ce scurt şi Primăria insistă ca firma de construcţii să înceapă cât mai repede lucrările de protejare a structurii de lemn a acoperişului. La data documentării, vineri 11 octombrie, firma din Cluj – Napoca nu şi-a exprimat intenţia de reluare a lucrărilor.

Data pînă la care se pot depune dosarele : 25 octombrie 2013 , ora 1300 Alte informaţii în legătură cu condiţiile de desfăşurare a concursului,condiţiile de participare la concurs, bibliografia şi actele solicitate candidaţilor pentru dosarul de înscriere se pot obţine la Sediul Primăriei oraş Luduş sau la telefonul 0265/411716 ( Resurse –Umane). P R I M A R, Moldovan Ioan Cristian


SPORT

Mureșeanul Ladislau Bölöni, preferat la Naționala Ungariei După ce Ungaria a pierdut cu 8-1 pe terenul Olandei (preliminarii CM 2014), selecționerul Sandor Egervari și-a dat demisia. Astfel, șansele de a prinde barajul de calificare la Mondialul din 2014 au scăzut considerabil, iar Ungaria caută selecționer. Conform mass-media maghiare, mureșeanul Ladislau Bölöni se află pe lista pentru a prelua conducerea tehnică a naționalei de fotbal a Ungariei, alături de varianta Ronald Koeman. O altă variantă ar putea fi Paulo Sousa, însă lusitanul este cotat cu șanse mai mici.

08

tre 2003 și 2006 a antrenat echipa franceză Rennes. Din 2006 conducea AS Monaco, dar după 10 etape a trebuit să plece de la echipă, care se afla pe locul 19. Pe data de 6 aprilie 2007 a semnat un contract pe un an și jumătate cu echipa Al-Jazeera (EAU), pe care a antrenat-o până în mai 2008. Pe data de 9 iunie 2008 a semnat un contract cu echipa belgiană Standard Liège. Pe 24 mai 2009 a câștigat Campionatul Belgiei. „Aventura” sa la Standard s-a încheiat în februarie 2010. În mai 2010 a revenit în Emiratele Arabe Unite, unde a semnat un contract cu Al-Wahda, echipă din Abu EVOLUŢIA LUI LADISLAU BÖLÖNI Dhabi. A fost demis însă din această funcție în septembrie 2010, după doar trei meciuri oficiale, două dintre ele pierdute, în SuperLadislau Bölöni, întâlnit și cu numele fiind transferat apoi la Steaua București. 2 egalări și 3 meciuri pierdute. cupa Emiratelor Arabe Unite și în prima maghiar de László Bölöni, s-a născut în În anii 1977 și 1983 a fost desemnat Între 2001 și 2003 a antrenat echipa etapă a campionatului. În ianuarie 2011 a Târgu Mureș într-o familie de etnici maghi- cel mai bun fotbalist al României. A ju- portugheză Sporting Lisabona. preluat conducerea echipei din Ligue 1 RC ari. cat 108 meciuri în echipa națională, pentru În primul sezon pe banca lui Sporting Lens, a patra echipă din Franța din cariera A copilărit în orașul Tîrnăveni. În 1967 care a marcat 25 de goluri. A fost de 23 de a reușit să câștige atât Campionatul Por- sa. Obiectivul său a fost salvarea echipei de a debutat ca fotbalist la echipa Chimica ori căpitan al echipei naționale de fotbal a tugaliei cât și Cupa Portugaliei. A dus o la retrogradare, ceea ce nu a reușit. Târnăveni, echipă în care a jucat până în României. Din anul 2000 și până în 2001 a politică de promovare a jucătorilor tineri și În prezent, Ladislau Bölöni este antre1969. Timp de 14 ani, între 1970 și 1984, fost antrenor al acestei echipe, cu un bilanț de perspectivă printre care Cristiano Ron- norul celor de la Al Khor. a făcut parte din echipa ASA Târgu Mureș, de 13 meciuri jucate, dintre care 8 câștigate, aldo, Ricardo Quaresma și Hugo Viana. ÎnMarius LIBEG


09

SAB 2013 - IAA Frankfurt 2013…

AUTO

… da, ştiu, veţi spune că nu se pot compara merele cu perele, deşi sunt fructe amândouă. Ei bine, nu-mi propun să le compar, dar vreau să ştim unde ne e locul când vorbim de evenimente organizate în România, în domeniul auto. În timp ce enumerarea constructorilor de automobile nu ne-a obosit prea tare în ediţia trecută a Săptămânalului Punctul, lista fiind destul de limitată; am trecut în revistă doar premierele de la IAA Frankfurt 2013 şi am constatat că numărul premierelor mondiale era aproximativ dublul numărului de firme participante de la SAB (Salonul Auto București) 2013, ca să nu vorbim şi de alte cifre care ar suna cel puţin înfricoşător. ŞI TOTUŞI … pleta segmentul limuzinelor me… SAB 2013 e deschis zilele dii – M4. Pentru cei care încă nu acestea la Romexpo Bucureşti şi s-au familiarizat cu noutăţile de în afara informaţiilor prezentate la BMW, trebuie să ştiţi că seria săptămâna trecută putem spune 4 va exista într-o singură variantă doar că şi-a pregătit un stand şi de caroserie şi înlocuieşte seria 3 marca BMW, a cărei prezenţă coupe. Este reţeta pe care BMW nu era confirmată la momentul a aplicat-o cu seria de succes 6, închiderii ediţiei de săptămâna care s-a vândut ca pâinea caldă. Şi trecută. trebuie spus că noua serie 4 atrage Şi, pentru a echilibra balanţa deja o serie de laude din partea pe care Mercedes Benz a înclinat- presei de specialitate. o în favoarea-i prin expunerea la Revenim la marele S-Klasse Bucureşti a noii S-Klasse, BMW care este, probabil, cel mai impora venit cu un model care va com- tant model proaspăt lansat şi apoi

prezent la SAB. Limuzina de top a Mercedes este ea însăşi o legendă printre automobile. Nu mai amintesc câte sisteme tehnice minunate, câte gadget-uri şi câte dotări de ultimă oră şi-au făcut intrarea în conştiinţa publicului prin intermediul S-Klasse. Nu mai spun câte inovaţii, invenţii şi de câte ori Mercedes a ridicat ştacheta prin această minune tehnologică. Nu mai spun că am avut plăcerea să fac un drive-test de două zile cu modelul care acum îşi încheie ciclul de viaţă şi că dimineaţa abia

aşteptam să ies din casă şi să intru într-o „altă lume” – a limuzinei. Sunt lucruri care pot fi explicate în cuvinte şi sunt lucruri care trebuie trăite pentru a fi înţelese. Şi cred că asta va fi cazul cu noua limuzină. Prezentările sunt de prisos, cifrele sunt reci, iar senzaţia din S-Klasse este dincolo de cuvinte. DUPĂ-MASĂ PLĂCUTĂ LA ROMEXPO În rest, aşa cum anticipam

avem facelift-ul Duster, avem o sportivă de la Jaguar (chiar dacă nu modelul anticipat), avem i10 de la Hyudai, şi confirmată şi prezenţa noului pro_cee’d GT de la KIA. Mai sunt prezente câteva SUV-uri care lărgesc singura nişă care a înregistrat creşteri de vânzări: Peugeot 2008, CR-V cu noul propulsor diesel 1.6 de 120 CP, SX4 S-Cross şi multe altele. Una peste alta, se poate petrece o după-amiază plăcută şi la Romexpo. Cristian TEODORESCU

www.vw-vehicule-comerciale.ro

Robust, extravagant, puternic individualizat

Noul Cross C

addy

In culoarea metalizată Vipergreen, cu un look offroad autentic, Cross Caddy atrage privirile prin componente cu un design pregnant: scut cu elemente argintii în faţă, în spate și lateral, completat de ornamente de protecţie negre, de jur imprejurul mașinii.

www.punctul.ro

Iar pentru că autovehiculul spune multe despre personalitatea posesorului: Imaginea sportivă este accentuată de barele longitudinale argintii și de geamurile fumurii din spaţiul pasagerilor. Exteriorul puternic individualizat este completat la interior de elemente de siguranţă și confort: Dotările funcţionale precum hillholderassist, tempomat, proiectoare de ceaţă, culminează cu tracţiunea 4MOTION. Totul pentru o experienţă inedită, în care se îmbină robusteţea și extravaganţa. Vă așteptăm la Distribuitorii Volkswagen Autovehicule Comerciale!

Imaginea este cu titlu de prezentare. Detalii despre configuraţii, dotări și preţuri la Distribuitorii Volkswagen Autovehicule Comerciale.


10

SIGHIŞOARA

Evenimente culturale în octombrie 1 octombrie: Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice - Nunta de Aur a sighişorenilor 11 octombrie: Personalităţi marcante ale culturii româneşti: Duiliu Zamfirescu (155 de ani de la naşterea lui) şi George Mihail Zamfirescu (115 ani de la naşterea lui) - expoziţie de carte şi evocarea operei - Biblioteca municipală „Zaharia Boiu” -secţia pentru adulţi 12-27 octombrie: „NUD ism” - expoziţie

de grup - Galeria de Artă Contemporană Turnul Fierarilor 16 octombrie: Concert Formaţia Fonte de Gioia Cluj Napoca – muzică barocă - organizator Fundaţia Cultural-Ştiinţifică „Gaudeamus” – Sala Festivă a Primăriei Octombrie-Noiembrie: Program de pedagogie muzeală - sala de expoziţii temporare din incinta Turnului cu Ceas. www.punctul.ro

SNGN Romgaz Mediaş, cu sediul în Mediaş, Str. Gării, nr. 5, jud. Sibiu, organizează în anul 2013 săptămânal Licitaţie Publică în zilele de miercuri şi joi, la ora 11, pentru următoarele mijloace fixe şi materiale:

• Barăci

• Tehnică de calcul şi birotică • Material tubular uzat provenit din recuperări • Diverse materiale şi piese de schimb provenite din recuperări • Alte mijloace fixe

Persoanele interesate pot obţine informaţii suplimentare la tel. 0269/201149, 0749/331149, la serviciul mecano-energetic al Sucursalei Mediaş, zilnic între orele 730 şi 1530.

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. – SUCURSALA TRANSPORT TEHNOLOGIC ŞI MENTENANŢĂ TG. MUREŞ

Concurs Primăria Sighişoara organizează la sediul său din judeţul Mureş, localitatea Sighişoara, str. Muzeului nr.7, în intervalul 24.10.2013- 25.10.2013 concurs, în data de 24.10.2013– fiind proba scrisă, pentru ocuparea funcţiei publice de conducere „şef serviciu” în cadrul Serviciului Investiții – urmărire contracte, monitorizare servicii de utilități publice, în structura aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sighişoara

Condiţiile generale pentru participare la concurs sunt cele prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare; condiţiile de desfăşurare a concursului, bibliografia, conţinutul dosarului de înscriere la concurs, sunt afişate la sediul instituţiei. Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării

anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a la sediul Municipiului Sighişoara; relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0265771280 int. 144. PRIMAR Ing. Dăneşan Dorin Ioan SECRETAR jr. Flesariu Anca

Garda de noapte, Sighișoara DATA 5 octombrie (sâmbătă) 6 octombrie (duminică) 12 octombrie (sâmbătă) 13 octombrie (duminică) 19 octombrie (sâmbătă) 20 octombrie (duminică) 26 octombrie (sâmbătă) 27 octombrie (duminică)

ORA

FARMACIA

TELEFON

ADRESA

20 - 08

FARMACORDIS I

0265-772067

Str. Herman Oberth nr.23/1

20 - 08

FARMACORDIS I

0265-772067

Str. Herman Oberth nr.23/1

20 - 08

FARMACORDIS II

0265-770360

Str. Morii nr.14-16

20 - 08

FARMACORDIS II

0265-770360

Str. Morii nr.14-16

20 - 08

FARMACORDIS III

0265-771199

Str. Mihai Viteazu nr.40

20 - 08

FARMACORDIS III

0265-771199

Str. Mihai Viteazu nr.40

20 - 08

GENŢIANA II

0265-776900

Str. Crizantemelor nr.13

20 - 08

GENŢIANA II

0265-776900

Str. Crizantemelor nr.13

cu sediul in Tg. Mures str. Barajului nr. 6 organizeaza licitatii publice la sediul sucursalei, pentru vanzarea mijloacelor fixe de mai jos, in data de 04 noiembrie 2013 ora 10°° cu repetare in 11 noiembrie 2013. Mijloace fixe care au locatia la Mures (str. Barajului nr.6): - autotractor Roman (an fabric. 1991) nr. inventar 23020272 (nr inmatriculare MS 34 EPG), pret 4.032,00 lei - Dacia camioneta (an de fabricatie 1998 ) nr. de inv 23020049, (nr inmatric MS 55 SPG) pret 960,00 lei - Autoturism Dacia (an fabr 2000) nr. de inventar 23020060 (nr inmatric MS 42 EPG) pret 640,00 lei Mijloace fixe care au locatia la Ploiesti (str. Târgoviştei nr.8): - tractor GEDA (an fabricatie 2004) nr. inventar 23020533 (nr inmatriculare PH 32 STM), pret 7.040,00 lei Cererea si documentele de participare la licitatie se depun in plic inchis si se inregistreaza la secretariatul sucursalei, incepand cu ziua aparitiei anuntului pana cel tarziu in ziua licitatiei ora 09°°. Mijloacele fixe sunt expuse la: Sectia TT Mures, str. Salciilor nr.20 şi la Ploieşti (jud Prahova) str. Târgoviştei nr.8. Preturile sunt fara TVA, taxa de participare este de 50 lei, garantia de participare este 10% din pretul de pornire a mijlocului fix, iar regulamentul de licitatie este afisat la sediul sucursalei, unde are loc licitatia. Informatii suplimentare la telefon 0265-404192 (pt Mures), 0265404280 (pt Ploiesti).


11

TÂRNĂVENI

Curs gratuit pentru gravide Femeile însărcinate din Tîrnăveni vor putea beneficia de cursuri gratuite în arta de a deveni părinte. Cursul este susţinut de asistenta-şefă a secţiei de ginecologie a spitalului din Târnăveni. Gravidele vor fi învăţate principiile de bază ale îngrijirii nou-născutului de la toate etapele parcurgerii sarcinii până la prima baie şi la igienă. Tot atunci o firmă specializată în recoltarea celulelor stem le va prezenta femeilor însărcinate beneficiile recoltării acestor celule la naştere. Cursurile se vor desfăşura în fiecare vineri, începând cu ora 16:00, în Sala de şedinţe a spitalului din Tîrnăveni. Sunt aşteptate toate gravidele din localitate.

Caravana Viitorului, și pe Târnava Mică Caravana Viitorului a ajuns şi la Târnăveni în data de 3 octombrie la orele amiezii, pentru o informare privind deşeurile selective. Caravana Viitorului este o campanie a cărei desfăşurare a început în luna mai şi se va încheia în decembrie 2013. Caravana va poposi în 102 localităţi din judeţ pentru a susține evenimente interactive care vor include demonstrații practice de utilizare corectă a unităților de compost distribuite în zona rurală. Întâlnirile cu echipa caravanei vor da posibilitatea locuitorilor județului să se înscrise la concursul cu premii organizat la inițiativa Consiliului Județean Mureș, câștigând astfel primele beneficii ale colectării selective a deșeurilor. Evenimentul face parte din Campania

„Mureşul reciclează” organizată de Consiliul Judeţean Mureş şi care are ca obiectiv informarea locuitorilor județului Mureș cu privire la implementarea sistemului integrat de gestionare a deşeurilor ce respectă cerinţele

Teatrul din Cluj revine în municipiu Iubitorii de teatru din Tîrnăveni vor avea ocazia luna aceasta să vizioneze un nou spectacol. Comedia Take, Ianke şi Cadâr în interpretarea actorilor de la Compania de Teatru Acum din Cluj, se va juca pe scena Casei de Cultură din Târnăveni în data de 23 octombrie de la ora 19:00. Spectacolul este o comedie devenită clasică, aparţinând literaturii interbelice şi aducând în scenă o temă de mare actualitate: relaţiile inter-etnice dintre un român, un evreu şi un turc. O piesă despre toleranţă, prietenie şi dragoste. Vor interpreta actorii de la Teatrul Național din Cluj: Petre Bacioiu, Leonard Viziteu, Lucia Wanda Toma şi Gabriel Chirea, precum şi actorul orădean Sebastian Lupu. Mircea BARBU

legislaţiei române şi europene în domeniul protecţiei mediului, fiind eficient, economic şi suportabil pentru populaţie cât și menit să îmbunătăţească calitatea vieţii tuturor mureșenilor.

Sărbătoare la Cluburile Pensionarilor

www.punctul.ro

Cu prilejul Zilei Internaționale a persoanelor vârstnice cele două cluburi ale pensionarilor din Tîrnăveni și-au deschis larg porțile pentru toți cei care au vrut să participe. Primarul Sorin Megheșan le-a urat „La Mulți Ani” tuturor pensionarilor prezenți la Cluburile din centru și din cartierul 1 Decembrie 1918. Alături de primar a mai ciocnit un pahar de vin cu cei de vârsta a treia și președintele Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor

din Târnăveni, Nistor Gheorghe. O surpriză plăcută le-au oferit pensionarilor, grupa mică a ansamblului folcloric Junii Târnavei care au interpretat un joc popular românesc, spre deliciul asistenței. Mircea BARBU


12

GHEORGHENI - PRAID

START la centru de afaceri din Odorheiu Secuiesc Lucrările pentru realizarea unui centru de afaceri la Odorheiu Secuiesc, finanţate din fonduri europene, au început săptămâna trecută, investiţia finală urmând să asigure aproximativ 70 de locuri de muncă. Proiectul prin care se realizează investiţia se numeşte „Centru inovativ de dezvoltare economică în judeţul Harghita-Harghita Business Center-Incubator de afaceri”, este finanţat prin Programul Operaţional Regional şi are ca scop principal dezvoltarea socio-economică sustenabilă a municipiului Odorheiu-Secuiesc şi a regiunii, prin îmbunătăţirea mediului de afaceri şi prin investiţii în infrastructura de afaceri. DOUĂ MILIOANE DE EURO Valoarea proiectului este de peste două milioane de euro, din care mai mult de jumătate este cofinanţarea Consiliului Judeţean. Proiectul vizează, în primul rând, decontaminarea terenului pe care se va construi centrul de afaceri, care a aparţinut Serviciului de Protecţie a Plantelor şi pe care se află substanţe chimice periculoase, într-o concentraţie foarte mare. De altfel, în cursul zilei de miercuri (săptămâna trecută) au început lucrările de decontaminare şi reabilitare a terenurilor in-

Borboly Csaba şi-a exprimat speranţa că centrul de afaceri va veni în ajutorul între­ prinzătorilor din zonă

dustriale poluate, urmând ca în această toamnă să se demoleze şi construcţiile existente şi să se efectueze lucrări de amenajare. Preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, Borboly Csaba, a declarat că terenul pe care se construieşte centrul reprezenta un adevărat pericol pentru locuitorii din zonă, întrucât concentraţia de pesticide din sol este foarte mare. „Locuitorii municipiului Odorheiu Secuiesc şi mai ales comunităţile de lângă râul Târnava Mare trăiesc în pericol, fiindcă terenul este contaminat cu pesticide, în doză de mii de ori peste limita normală şi aceste substanţe au început să se deplaseze în sol, către râu”, a declarat Borboly.

48 DE BIROURI - 48 DE AGENŢI ECONOMICI

altor 60, prin firmele beneficiare. Borboly Csaba şi-a exprimat speranţa că centrul de afaceri va veni în ajutorul întreprinzătorilor din zonă şi va fi benefic După ce terenul va fi curăţat, se va con- pentru economia judeţului. strui un incubator de afaceri, care va avea „Sper să ajutăm întreprinzătorii din zonă, 48 de birouri, spaţii de utilizare comună dar asociaţiile agricultorilor şi ale producătorilor, şi mai multe săli de conferinţe. În acest fel, pentru că economia judeţului Harghita se se va crea o structură de sprijinire a aface- bazează pe întreprinderi mici şi foarte mici, rilor de importanţă locală şi regională dar va de tip familial, care rezistă şi la crizele ecocreşte şi gradul de ocupare a forţei de muncă nomice, nu depind de cursul valutar (...) sau în zonă. Proiectul prevede atragerea de 48 dacă investitorul „strategic” se retrage total. de agenţi economici în cadrul structurii de De aceea trebuie să avem forme de suport”, sprijinire a afacerilor, crearea a opt locuri de a mai spus Borboly Csaba. muncă pentru administrarea centrului şi a

AJOFM Harghita, în campanie de amendare Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Harghita anunţă că va amenda din această lună toate firmele care nu declară locurile de muncă vacante, după ce s-a constatat că există o diferenţă foarte mare între locurile de muncă anunţate şi cele ocupate.

de muncă între cele anunţate şi cele ocupate. În aceste condiţii, noi ar trebui să avem permanent câte 700 de locuri de muncă vacante, nu 300 câte sunt, în general”, a evidenţiat directorul AJOFM. DIN 21 OCTOMBRIE AJOFM, FĂRĂ MILĂ

CURIOZITĂŢI Directorul AJOFM Harghita, Tiberiu Pănescu, a precizat că în iunie 2013 s-au încadrat în muncă, la nivel judeţean, 2.473 de persoane, în condiţiile în care au fost anunţate mai puţin de 300 de locuri de muncă. Potrivit legii 76/2002, angajatorii sunt obligaţi să declare la AJOFM locurile de muncă vacante, în caz contrar fiind pasibili de amenzi cuprinse între 3.000 şi 5.000 lei. „Nu-mi dau seama de ce nu vor să anunţe locurile de muncă vacante. Noi dorim să dăm o şansă şomerilor şi vorbim aici de transparenţa informaţiei, pentru că angajatorul oricum va decide singur pe cine încadrează în lucru~, a explicat Tiberiu

Pănescu. El a arătat că nu se referă la situaţii în care firme mici sau magazine săteşti angajează muncitori pe plan local, ci la faptul că s-au descoperit unele firme care au angajat 220

El a adăugat că deoarece se pierde foarte multă energie cu căutarea locurilor de muncă în ziare, acolo unde angajatorii le publică, sa va declanşa începând cu 21 octombrie o campanie amplă de amendare a tuturor angajatorilor care nu respectă legea. „Timp de nouă ani am dat doar avertismente, iar în ultimii doi ani am mai aplicat şi amenzi, dar situaţia este neschimbată. Motiv pentru care din 21 octombrie vom amenda pe toată lumea care nu respectă legea”, a mai spus Tiberiu Pănescu. AJOFM Harghita va pune la dispoziţia sau 150 de muncitori şi au anunţat doar câte angajatorilor în perioada următoare şi un două locuri de muncă vacante la AJOFM. portal Internet în care vor putea să-şi în„Din analizele noastre, la primii 47 de anga- carce oferta de locuri de muncă, inclusiv de jatori care au încadrat în lunile iunie, iulie şi pe telefonul mobil. august, există o diferenţă de 1.388 de locuri Pagină realizată cu ajutorul agerpres


13

MIERCUREA CIUC

Radio Trinitas și la Topliţa CNA a analizat, în şedinţa de săptămâna trecută, solicitarea Patriarhiei Române de prelungire a licenţelor audiovizuale pentru Radio Trinitas Bucureşti şi pentru Radio Trinitas Topliţa. „Dorim să oferim un radio complet, în care ascultătorul să se regăsească. (...) Suntem singurul radio membru al Conferinţei Europene a Radiourilor Creştine. (...) Dorim să conturăm ideea de unitate. Avem o

reţea de corespondenţi şi această reţea de corespondenţi, în număr de 36, funcţionează zilnic informaţii din ţară. Avem 13 buletine de ştiri. (...) Nu intrăm foarte mult în zona politică, suntem un radio mai pacifist", a declarat directorul Radio Trinitas, Ciprian Olinici. Decizia de prelungire a celor două licenţe ale Radio Trinitas a fost luată de membrii CNA cu unanimitate de voturi (Florin Gabrea, Lo-

rand Turos, Valentin Jucan, Narcisa Iorga, Monica Gubernat, Răsvan Popescu, Christian Mititelu, Cristina Trepcea şi Radu Călin Cristea). Radio Trinitas este primul post radio ortodox înfiinţat în România. Deţinătoarea licenţelor audiovizuale ale Radio Trinitas este Patriarhia Română. Conform site-ului propriu, postul de radio Trinitas a fost înfiinţat în anul 1996, la Iaşi, la iniţiativa

Patriarhului Daniel, pe atunci Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei. În prezent, postul de radio Trinitas al Patriarhiei Române emite pe 47 de frecvenţe audiovizuale terestre şi acoperă 80% din teritoriul României. Din 27 octombrie 2007, Radio Trinitas face parte din Centrul de Presă Basilica al Patriarhiei Române. Studioul de la Bucureşti al Radio Trinitas a fost inaugurat pe 27

octombrie 2007, odată cu lansarea Trinitas TV, televiziunea Patriarhiei Române. Radio Trinitas se adresează tuturor categoriilor de ascultători. Postul transmite, în direct, Liturghia şi Vecernia, emisiuni religioase, culturale, ştiinţifice, muzicale, sociale şi informative. Emisiunile se realizează în studioul central de la Bucureşti şi în studiourile locale de la Iaşi, Sibiu şi Craiova.

www.punctul.ro

PPMT şi BJ din Miercurea Ciuc, somate la drapel Prefectul judeţului Harghita, Adrian Jean Andrei, a somat conducerea Partidului Popular Maghiar din Transilvania (PPMT) să înlăture de pe sediul din Miercurea Ciuc steagul Ungariei şi să arboreze drapelul României, conform prevederilor legale. O atenţionare similară a fost trimisă şi Bibliotecii Judeţene din Miercurea Ciuc, care nu are arborat pe sediu drapelul României. Prefectul Adrian Jean Andrei a spus că PPMT şi Biblioteca Judeţeană „ Kájoni János” nu respectă prevederile legii 75/1994 privind arborarea drapelului României şi HG 1157/2001, privind aprobarea normelor de aplicare. El a atenţionat că în caz de neconformare, potrivit legii, inacţiunile sunt considerate infracţiuni şi constituie şi contravenţie, fiind sancţionate cu amendă de la 2.500 la 5.000 lei. „Toate instituţiile publice trebuie să respecte legea în judeţul Harghita, pentru că dispoziţiile legii sunt imperative şi nu faculta- a spus că nu se află în ţară de mai multe drapelului României. tive”, a punctat prefectul Adrian Jean An- săptămâni şi că, din câte ştie, drapelul Undrei. gariei a fost arborat pe sediu în data de 15 O SIMPLĂ OMISIUNE martie, atunci când se sărbătoreşte Ziua LINIŞTE Maghiarilor de Pretutindeni. Niciunul dintre reprezentanţii conducerii judeţene a În ceea ce priveşte Biblioteca Judeţeană PPMT nu a putut fi contactat pentru a pre- „ Kájoni János”, directoarea Kopacz Katalin Vicepreşedintele PPMT, Papp Elod, ciza dacă va respecta legea privind arborarea a declarat că nu are nimic împotriva drape-

lului României, dar a pierdut din vedere acest aspect după ce instituţia s-a mutat într-un sediu nou. „Nu avem nimic împotriva drapelului României. Facem tot să respectăm legea. Tocmai acum se confecţionează suportul şi în aproximativ o săptămână se va arbora drapelul României”, a spus Kopacz Katalin. Pagină realizată cu ajutorul agerpres


TOPLIŢA - COZMENI

Meșteșugarii din Odorheiu Secuiesc, la Miercurea Ciuc Un număr de 150 de producători şi meşteşugari au participat, vineri şi sâmbătă, la tradiţionalul „Târg de toamnă al produselor locale şi tradiţionale”, de la Miercurea Ciuc. Printre vizitatorii târgului s-a numărat şi preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, care a apreciat această iniţiativă ce promovează valorile tradiţionale. „Cred că există valori care trebuie păstrate, dezvoltate şi duse mai departe. Şi valorile tradiţionale, în ceea ce priveşte bucătăria, alimentaţia, (...) eu spun cu curaj arta culinară, sunt foarte importante. (...) Trebuie să fim conştienţi că (...) în zona montană, în zona deluroasă, dacă sunt păstrate tradiţiile, aceste comunităţi devin mai puternice din punct de vedere economic”, a declarat Kelemen Hunor, care şi-a exprimat speranţa că, în viitor, aceste produse tradiţionale vor fi recunoscute atât pe plan naţional, cât şi în Uniunea Europeană. Pe o suprafaţă de trei hectare, în centrul municipiului, au fost expuse produse dintre cele mai diverse, de la preparate din carne, lactate, sucuri de fructe şi dulceţuri, prăjituri de casă, pâine, fructe, legume, până la diverse produse meşteşugăreşti.

14

TURTĂ DELICIOASĂ Varga Géza, din Odorheiu Secuiesc, este singurul producător de turtă dulce prezent la târg, iar produsele sale sunt foarte căutate. Dacă cei mici sunt atraşi de maşinuţe din turtă dulce, de diverse „mărci”, adulţii preferă pachetele de turtă dulce cu diverse arome sau figurinele sub formă de inimă, casă sau animale. Varga Géza, alături de soţia sa şi de cei trei angajaţi, lucrează Liceului Teoretic „Kemény János” de dimineaţă până seara în mica fabrică de la Odorheiu Secuiesc şi spune că nu simte criza economi- că. „Nu câştigăm mult pentru că nu am mai crescut preţurile de patru ani, dar avem comenzi tot timpul. Acum am primit o comandă din Bucureşti pentru o mie de bucăţi de turtă dulce sub formă unor decoraţiuni de Crăciun”, a spus Varga Géza.

turile de pănuşe, obiectele realizate de ei ajungând la cele mai mari târguri din ţară. „Suntem chemaţi la Muzeul Ţăranului Român, Muzeul Satului din Bucureşti, dar şi la târguri din toată ţară. Lucrăm din pasiune, doar în timpul liber, pentru că din asta nu se poate trăi. Participarea PĂNUŞE DE PORUMB la târg ne ajută pentru că ne facem relaţii, ne cunoaşte lumea şi poate pe viitor va fi mai bine”, a spus Balint Alături de standul său s-a aflat Julia. cel al familiei Balint, din OdorheTârgul de Toamnă al Produiu Secuiesc, care a realizat diverse selor Locale şi Tradiţionale de la obiecte din pănuşe de porumb. Miercurea Ciuc a fost organizat Balint Julia spune că întreaga fa- de Consiliul Judeţean Harghita şi milie, ea, soţul şi cei doi copii, Camera Agricolă, în parteneriat cu lucrează în timpul liber la împleti- Primăria municipiului.

Dezinteres la grădiniţele şi şcolile din Harghita? Mai puţin de jumătate dintre şcolile şi grădiniţele cu probleme din Harghita au solicitat sprijin de la Consiliul Judeţean, în cadrul campaniei iniţiate de această instituţie pentru ajutorarea instituţiilor şcolare care doresc să obţină autorizaţii sanitare de funcţionare. Acţiunea Consiliului Judeţean Harghita se numeşte „Clacă în folosul copiilor noştri” şi vizează alocarea de sprijin financiar, dar şi folosirea unor materiale de construcţii de pe plan local şi utilizarea forţei muncă din comunitate, pentru ca lucrările de care au nevoie unele şcoli şi grădiniţe să fie realizate în cel mai scurt timp. Conducerea Consiliului Judeţean Harghita a precizat că 77 de grădiniţe şi şcoli, din 47 de localităţi, au trimis solicitări pentru acordarea de sprijin. Cele mai multe au nevoie de ajutor pen-

tru achiziţionarea de geamuri, de gresie şi faianţă, de material lemnos, pentru echiparea grupurilor sanitare sau pentru cumpărarea de centrale pe lemne sau gaz.

şi directorii de şcoli să organizeze activităţile de muncă în comun, ţinând cont că lucrările trebuie realizate într-un timp scurt, pentru că oricând vremea se poate înrăutăţi.

DEZINTERES!?

ÎNDEMN LA IMPLICARE SOCIALĂ

Preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, Borboly Csaba, a făcut un apel la primării şi directorii instituţiilor de învăţământ să solicite acest sprijin întrucât, din informaţiile pe care le are, există probleme la aproximativ 150 de instituţii de învăţământ şi au sosit cereri doar de la mai puţin de jumătate dintre ele. În zilele următoare, specialiştii CJ vor vizita toate şcolile şi grădiniţele care au solicitat sprijin, pentru a analiza situaţia la faţa locului, după care se vor aloca bani din bugetul Consiliului Judeţean.

Preşedintele Consiliului Judeţean îndeamnă la implicare socială, astfel ca din sumele aflate la dispoziţia instituţiei în acest Borboly Csaba a îndemnat primarii şi directorii de scop, să se poată realiza cât mai şcoli să organizeze activităţile de muncă în comun multe investiţii. Borboly Csaba a făcut cunos„În decursul următoarelor zile curge conform planurilor, la şedinţa cut faptul că „prin art. 15 al Legii colegii mei vor face vizite la faţa ordinară a consiliului judeţean care 273/2006 există posibilitatea ca în locului, acolo unde s-a solicitat aju- va avea loc în data de 17 octombrie situaţii excepţionale, administraţiile tor, pentru a evalua situaţia. Este vom adopta hotărâri cu privire la locale pot solicita din fondul de nevoie de deplasarea în multe locaţii, alocarea fondurilor, iar astfel ziua rezervă al consiliului judeţean într-un timp cât mai scurt, deoarece următoare se poate deci organiza sume pentru comunităţile aflate în trebuie să evaluăm cererile cât mai claca”, a declarat Borboly Csaba. situaţii de dificultate, cum ar fi de curând posibil. Dacă totul va deAcesta a îndemnat primarii exemplu cel al închiderii şcolilor”. Pagină realizată cu ajutorul agerpres


15

GHEORGHENI

Iarna vine cu restricții în Cheile Bicazului şi Lacul Roşu Poliţia Rutieră Harghita instituie restricţie de circulaţie pe DN 12/C, pe perioada iernii, pentru vehiculele mai lungi de 10 metri, pentru evitarea blocării circulaţiei în zonă, mai ales pe sectorul de drum care străbate Cheile Bicazului şi staţiunea Lacu Roşu. Purtătorul de cuvânt al IPJ Harghita, Gheorghe Filip, a declarat că decizia a fost luată în urma unei solicitări a Secţiei de Drumuri Naţionale Harghita şi având în vedere experienţa anilor trecuţi, când circulaţia a fost perturbată sau blocată, atunci când drumul era acoperit de zăpadă. „Autovehiculelor sau ansamblurilor de vehicule cu lungimea mai mare de 10 metri le este interzis accesul pe D.N. 12/C, până la Stop! vehiculelor mai lungi de 10 metri sfârşitul lunii martie 2014. (...) Se vor monta indicatoare rutiere cu mențiunea: - Accesul interzis autovehiculelor sau ansamblurilor de întrucât sectorul de drum menţionat cuprinde trecerea unor asemenea vehicule îngreunează vehicule cu lungimea mai mare de 10 metri - , un număr mare de curbe cu raza mică, iar traficul rutier pe timpul iernii, putând duce

chiar la blocarea drumului”, a explicat Gheorghe Filip. La rândul său, şeful Secţiei de Drumuri Naţionale Harghita, Cătălin Romanescu, a arătat că restricţia va intra în vigoare în momentul în care se va instala iarna, măsura fiind necesară pentru că în anii trecuţi tirurile sau vehiculele mai lungi rămâneau blocate în Cheile Bicazului şi drumarii erau nevoiţi să le tracteze.

Investiție inedită în Sănătate la Miercurea Ciuc

Cauza incendiului de la Gheorgheni a fost descoperită

Asociaţia de Întrajutorare Caritas va înfiinţa, până la sfârşitul anului, un serviciu de supraveghere la domiciliu a vârstnicilor, persoanelor grav bolnave sau imobilizate la pat, primul oraş în care se va implementa acest sistem fiind Miercurea Ciuc. Şeful Departamentului Socio-Medical al Caritas, Péter György, a declarat că se va extinde serviciul de îngrijire la domiciliu cu cel de supraveghere a persoanelor grav bolnave sau imobilizate la pat deoarece numărul solicitărilor în acest sens a crescut foarte mult. Péter György spune că sunt cerute aceste servicii cu precădere la oraşe, unde

familiile au nevoie ca cineva să aibă grijă, câteva ore pe zi, de rudele care suferă de boala Alzheimer sau nu se pot deplasa singure. În această săptămână se desfășoară interviurile de angajare a persoanelor dispuse să lucreze în acest sistem, iar serviciile vor fi plătite de familiile care solicită ajutorul, întrucât statul nu le decontează.

veţia, împreună cu organizaţia similară de acolo, un program similar de supraveghere, un număr de 10 îngrijitori români având grijă de persoane bolnave sau imobilizate la pat. „În urmă cu un an am pornit o activitate similară în Elveţia, intitulată <<În mâini bune>>, unde zece îngrijitori de la noi au grijă de persoane vârstnice din această ţară. Lucrează trei luni, după care revin în ţară şi, IDEE MAI VECHE dacă doresc, se pot reîntoarce. Am dorit să le oferim această posibilitate colegilor noştri, de a câştiga un salariu mult mai bun decât în ţară, Péter György a spus că, de aproximativ ţinând cont că în 2011 au plecat să muncească un an, Caritas România derulează în El- în străinătate zece la sută din persoanele care lucrează în sistemul nostru de îngrijire la domiciliu”, a spus Péter György. De altfel, şi îngrijitorii care vor lucra la serviciul de supraveghere din ţară vor avea posibilitatea de a lucra în Elveţia o dată sau de două ori pe an.

www.punctul.ro

ŞI LA TÎRGU-MUREŞ, ODORHEIU SECUIESC SAU BRAŞOV

Numărul solicitărilor de îngrijire la domiciliu a persoanelor grav bolnave sau imobilizate la pat a crescut

Primul oraş în care se va implementa sistemul este Miercurea Ciuc, dar se doreşte oferirea de astfel de servicii şi la TîrguMureş, Odorheiu Secuiesc sau Braşov. Judeţul Harghita dispune de una dintre cele mai bune reţele de îngrijire a acestor persoane din Europa de Est, câteva mii de persoane beneficiind de serviciile oferite de Asociaţia de Întrajutorare Caritas.

RUTE OCOLITOARE Şoferii vehiculelor supuse restricţiei pot alege următoarele rute ocolitoare: DN12 Gheorgheni-Topliţa-DN 15 Topliţa-BorsecPoiana Largului-Bicaz sau DN 12 Gheorgheni- Miercurea Ciuc-DN 12A Miercurea Ciuc- Comăneşti- DN 2G Comăneşti-Bacău- DN 15 Bacău- Piatra Neamţ-Bicaz.

Incendiul puternic care a afectat un depozit en-gros din municipiul Gheorgheni a fost provocat de un scurtcircuit electric produs la un panou publicitar aflat în incintă, au stabilit pompierii harghiteni. Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Harghita, Alina Ciubotariu, a declarat că în urma cercetărilor efectuate la faţa locului s-a stabilit că incendiul a fost generat de un scurtcircuit produs la un panou publicitar pentru ţigări, amplasat lângă o casă de marcat. Pierderile materiale au fost evaluate la aproximativ 300.000 lei, fiind salvate şi protejate, în urma intervenţiei, bunuri materiale în valoare de aproximativ 2.000.000 lei. Patronul avea asigurare, inclusiv pentru produsele depozitate, şi îşi va recupera pierderile. Flăcările care au cuprins, în noaptea de duminică spre luni, depozitul en-gros au distrus mobilier şi aparatură de birou, produse cosmetice, produse de birotică şi papetărie, detergenţi, ţigări, vitrine frigorifice şi rafturi de prezentare. Din cauza fumului gros şi a temperaturilor ridicate s-au deteriorat diverse alte bunuri, cum ar fi aparatură electrocasnică, produse alimentare, băuturi alcoolice, sucuri, dulciuri, materiale textile, materiale plastice, detergenţi sau aparatură de birou. Pagină realizată cu ajutorul agerpres


16

ika n.c om/ kids

PUBLICITATE

l .pe w ww

Descoperă-ți escoperă ți viitorul

Distracție. Culoare. Inspirație. www.pelikan.ro

447  
447  

Punctul nr. 447

Advertisement