Page 1


ºÔ Ê à ¤Ô Å ºÔÊ¡Ôµ ÁÕʋǹ¼ÊÁ¢Í§ÊÒÃÊ¡Ñ´¨Ò¡¨ÁÙ¡¢ŒÒÇËÁÑ¡áÅжÑ่ÇàËÅ×ͧËÁÑ¡ «Ö่§ª‹Ç´ٴ«ÖÁ¹ํ้Ò áÅСÅÔ่¹àËÁ็¹¨Ò¡ÊÔ่§µ¡¤ŒÒ§ã¹ÅํÒãÊŒ ·ํÒãˌŴ¡ÅÔ่¹Íب¨ÒÃÐ áÅл˜ÊÊÒÇÐŧ䴌

Best Seller Original

BISCAL

BISCAL Diet

ºÔÊ¡Ôµ ÃÊÍÍÃÔ¨Ô¹ÍÅ ÁÕʋǹ¼ÊÁ¢Í§ÊÒÃÊ¡Ñ´¨Ò¡ ¨ÁÙ¡¢ŒÒÇËÁÑ¡ ÊÒÃÊ¡Ñ´¨Ò¡¶ÑèÇàËÅ×ͧËÁÑ¡ âÍÅÔâ¡á«¤¤Òäô áÅФÒà·ªÔ¹¨Ò¡ªÒà¢ÕÂÇ ãËŒ¸ÒµØÍÒËÒà ºíÒÃاẤ·ÕàÃÕ·Õè໚¹»ÃÐ⢹ã¹ÅíÒãÊŒ (亿â´áº¤·ÕàÃÕÂ) ·íÒãËŒÅíÒãÊŒá¢ç§áç áÅÐÂѺÂÑé§ ¡ÒÃà¨ÃÔÞàµÔºâµ ¢Í§áº¤·ÕàÃÕ·ÕèäÁ‹´Õ ª‹ÇÂÅ´¡ÅÔè¹ Íب¨ÒÃÐ »˜ÊÊÒÇÐŧ Farm Bualoung

ºÔÊ¡Ôµ ÊíÒËÃѺÊعѢ·Õè໚¹¡Ñ§ÇÅàÃ×èͧ¹íéÒ˹ѡ ÁÕʋǹ¼ÊÁ ¢Í§ÊÒÃÊ¡Ñ´¨Ò¡¼ÅÊŒÁᢡ (Garcinia Cambogia extract) ª‹ÇÂÅ´¡ÒÃÃѺࢌҢͧ¾Åѧ§Ò¹Ê‹Ç¹à¡Ô¹ ·íÒãËŒäÁ‹ÃÙŒÊÖ¡ËÔÇ ¾ÃŒÍÁ·Ñé§Âѧª‹ÇºíÒÃاÅíÒäÊŒãËŒÁÕÊØ¢ÀÒ¾á¢ç§áç áÅЪ‹Ç Ŵ¡ÅÔè¹Íب¨ÒÃÐ »˜ÊÊÒÇÐŧ

BISCAL Senior

ÁÕʋǹ¼ÊÁ¢Í§ ÅÙ·Õ¹ (ÊÒÃÊ¡Ñ´¨Ò¡´Í¡´ÒÇàÃ×ͧ) ºíÒÃاÊØ¢ÀÒ¾´Ç§µÒ¡ÅÙ⤫ÒÁÕ¹ áÅФ͹´Ã͵Թ ª‹ÇºíÒÃاÊØ¢ÀÒ¾¢ŒÍµ‹Í áÅÐà«Åŏ¡Ãд١͋͹ ÀÒÂã¹Ã‹Ò§¡Ò ¾ÃŒÍÁ·Ñé§Âѧª‹ÇºíÒÃاÅíÒäÊŒ ãËŒÁÕÊØ¢ÀÒ¾á¢ç§áçáÅЪ‹ÇÂÅ´¡ÅÔè¹Íب¨ÒÃÐ »˜ÊÊÒÇÐŧ

µÑ Ç á·¹¨í Ò Ë¹‹ Ò Â

(Jatujak) Tel;089-815-5592 (Srisomrat Market) Tel;081-613-8858 (Srinakarin) Tel;02-758-5980 (Phutthamonthon Sai 5) Tel;081-857-9985 (Samut Sakhon) Cotton Dog Resort (Behind Home Work Ratchapruk)Tel;02-879-9584 Fit One Pet Mart (Rangsit Thanya Klong 2 ,6) Tel;02-577-4643 P.A.T. Pet World (Sukhumvit 26) Tel;02-258-7429 (Gateway Eakamai) Tel;02-108-2612

Pet Lovers Centre Pet Salon Pet Mall

(Thonglor) (5th Fl, Fortune Rama 9) (Paragon) (Emporium Sukhumvit) (Terminal 21) (K-Village Sukhumvit 26) PP Conner Pet Shop (Sanamluang2) Sai 4 Smile Pet (Muang-Ek Rangsit) Sputnik Grooming Boutique (CDC)

Tel;02-714-9600 Tel;02-642-1147 Tel;02-610-7962 Tel;087-046-7103 Tel;089-033-1788 Tel;02-661-5080 Tel;02-458-4012 Tel;02-997-8532 Tel;081-836-8297

¹íÒࢌÒâ´Â 2

Asia Suzuki Co., Ltd.

â·Ã. 0-2935-6180, 0-2935-6388 E-Mail : biscal@asiasuzuki.co.th

PETPLE MAGAZINE FEBRUARY 2014

petple 12 ok.indd 2

30/1/2557 17:14:54


กษ 0623/ฆ 001/2557


W h e r e to f i n d

HaPPY Valentine s day ในเทศกาลแห่งความรักวันที่ 14 กุมภาพันธ์ คนมีคู่ส่วนใหญ่คงออกไปใช้เวลาดื่มด่ำ� บรรยากาศโรแมนติกกับคนที่คุณรัก ดอกไม้ช่อใหญ่กับช็อคโกแลตกล่องโตเป็นเหมือนของที่ขาดไม่ ได้ในวันสำ�คัญแบบนี้ ... เพ็ทเพิลฉบับนี้พาคุณมาแนะนำ�ให้รู้จักกับนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงและนักแสดงสาวมากความ สามารถ คุณต่าย ชุติมา – คุณทิม พีธา ลิ้มเจริญรัตน์ แม้ทั้งสองจะเคยอยู่ห่างกันครึ่งโลกด้วย ภาระและหน้าที่...แม้หนทางที่เขาเลือกเดินจะไม่ได้โรยไปด้วยกลีบกุหลาบ แต่ทั้งคู่ก็ยึดมั่นในความ รักและเลือกที่จะฝ่าฟันอุปสรรคไปพร้อมกัน Cover Story ในเพ็ทเพิลเล่มนี้ จะทำ�ให้คุณเข้าใจว่า รักแท้มีอยู่จริงและมันก็ได้เกิดขึ้นกับคู่รักคู่นี้ แต่สำ�หรับคนโสดก็ไม่ต้องนั่งเศร้าหดหู่อยู่คนเดียวนะคะ ชวนคุณพ่อ คุณแม่หรือเพื่อนฝูงไป ทำ�จิตใจให้บริสุทธิ์ผุดผ่องโดยการเข้าวัด ทำ�บุญเนื่องในวันมาฆบูชาก็ดีไม่แพ้กันค่ะ อย่าลืมว่าวัน วาเลนไทน์ เราไม่จำ�เป็นต้องให้ความรักกับคนรักเพียงอย่างเดียว หากคุณคิดว่าไม่มีใครอยู่ข้างๆ ลองมองไปรอบๆ ตัวเรา ยังมีสิ่งมีชีวิตน้อยๆ ที่เขาต้องการความรักจากเราในทุกๆ วัน ลองใช้ เวลาอยู่กับสัตว์เลี้ยงแสนรักของคุณในวันนี้ก็เป็นไอเดียที่ดีนะคะ เพียงแค่พาเขาออกไปวิ่งเล่นออก กำ�ลังกาย หรือให้ขนมขบเขี้ยวเล็กๆ น้อยๆ รับรองว่าเพื่อนสี่ขาจะรักเรากลับด้วยรักแท้ที่ไม่มีเงื่อน ไขใดๆ และความรักที่เขามอบให้นี้จะเป็นความรักที่เกิดขึ้นตลอดไป... Editor-in-chief พิชาพร ภูยานนท์

c o n t r i bu to r

Hospital

โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ ทุกสาขา โรงพยาบาลสัตว์เมืองทอง โรงพยาบาลสัตว์เกษตร โรงพยาบาลสัตว์เจริญุสุข โรงพยาบาลสัตว์ศรีวรา โรงพยาบาลหมอรักหมา โรงพยาบาลตลิ่งชัน โรงพยาบาลสัตว์ฮาเลลูยา บางบอน โรงพยาบาลสัตว์รามอินทรา กม8 โรงพยาบาลสัตว์ NP บางกะปิ โรงพยาบาลสัตวแพทย์ 4 โรงพยาบาลสัตว์จุฬา โรงพยาบาลสัตว์สุวรรณชาด โรงพยาบาลสัตว์ Deluxe ดีรักษ์ โรงพยาบาลสัตว์รัตนาธิเบศร์ ทุกสาขา โรงพยาบาลสัตว์พญาไท 7

Cat Cafée

Coffee Puppy Cataholic Cafe Kitty cat cafe Nikko cafe Purr cat cafe Chico cafe Charming Cat Cafe

Pool

Cotton Dog Dog fun park Doggie Doo Pet paradise Jojo house Puppy Hub Summer Dog Poo

Pet Shop

พลอย - ฐิติกุล อยู่วิทยา

นักธุรกิจสาวไฟแรงที่มากความสามารถหรือที่คนส่วนใหญ่จะรู้จักเธอในนามของหลานสาวทายาทแบรนด์ดัง คุณ พลอยจบการศึกษาระดับปริญญาโทด้านการตลาดจากน็อตติ้งแฮม เทรนท์ ยูนิเวอร์ซิตี้ ประเทศอังกฤษ เธอเป็นหนึ่ง ในผู้บริหารของนิตยสาร PETPLE อีกทั้งยังเป็นที่ปรึกษาและผู้ให้คำ�แนะนำ�เกี่ยวกับมิติใหม่ในแวดวงสัตว์เลี้ยง การันตีได้ จากสายเลือดกระทิงแดงและธุรกิจของเธอที่ดูแลในเรื่องของการอาบน้ำ�ตัดขนและฉีดวัคซีนสุนัขเคลื่อนที่ภายใต้ชื่อแบรนด์ “พอว์พาลส์” ซึ่งเป็นธุรกิจเอาใจครักสุนัขอย่างครบวงจรแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย คุณพลอยเป็นแรงผลักดัน สำ�คัญในการสร้างสรรค์นิตยสาร PETPLE ให้เป็นนิตยสารสัตว์เลี้ยงแนวใหม่ที่แตกต่างไปจากรูปแบบเดิมๆ

พลอย-พลอยทราย ภัสสรศิริ

เจ้าของธุรกิจฌาปนกิจสัตว์เลีย้ งครบวงจรแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ภายใต้ชอ่ื แบรนด์ “เพ็ท มาสเตอร์” เป็นหนึง่ แรงผลักดันทีส่ �ำ คัญในการสร้างสรรค์นติ ยสารเล่มนี้ ด้วยจุดประสงค์ทต่ี อ้ งการจะพัฒนาความสัมพันธ์อนั ดีแก่ผเู้ ลีย้ ง และสัตว์เลีย้ ง อีกทัง้ คุณพลอยยังมีวสิ ยั ทัศน์กว้างไกลในการวางแผนทีจ่ ะขยายแวดวงของสัตว์เลีย้ งให้ใหญ่ขน้ึ โดยการทำ� นิตยสารสัตว์เลีย้ งทีส่ ามารถเข้าถึงสังคมหมูม่ ากเพือ่ ให้พวกเขาได้เห็นถึงความน่ารักและความซือ่ สัตย์ของสัตว์เลีย้ ง

PETPLE TEAM

President : ฐิติกุล อยู่วิทยา , พลอยทราย ภัสสรศิริ Editor-in-chief : พิชาพร ภูยานนท์ / Assistant Editor : สุนิสา มิยะเศษ Writer : ธิดารัตน์ สุทธิวาทนฤพุฒิ / Fashion Editor : นิพิฐพนธ์ รุ่งเรือง Photographer : เอกพล ภารุณ , อุทัยรัตน์ โลหะการก Graphic Designer : ณัฐพล อินชม, อดุลวิทย์ บัวชัยโย, ปียาภัสสร์ โทวระ / Illustrator : ยุทธจิต โองาวา Internship : ฐาฬ์ กุณฑลบุตร , ปารุจ รุ่งโรจอมรกุล Advertising & Marketing : พันธนันท์ ธนายุพงศ์ / Account Executive : พิชชาภรณ์ เจริญทรัพย์ Sales & Advertising Exclusive : วรปรีย์ สกุลไทย, นลิตา แซ่อึ้ง, สุทัศนีย์ กิตติรุ่งเรือง All articles and photographs appeared in Petple Magazine are subjected to copyright according to law. ©Copyright Petmaster Co.,Ltd 2013. All right reserved.

12 media CO.LTD @petplemagazine

200/256 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.ทุ่งสองห้อง อ.หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 Tel : 02-576-1588, 086-788-7174 Fax : 02-576-1270 E-mail: petplemagazine@gmail.com

like us on Facebook

www.facebook.com/Petplemagazine

มนูญเพ็ทช้อป ทุกสาขา กิตติศักดิ์เพ็ทมาร์ท เมล็ดข้าวเพ็ทช็อป อุดมสุข Pet Club ทุกสาขา Golden Pet Shop Pet Care เดอะ ซีน Pet Mak Pet Lover Centre Doggie Pet Shop Doggy Couture

Community Mall

Emporium หลังเซ็นทรัลปิ่นเกล้า หลังเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ หลังพาราไดซ์พาร์ค ธัญญะช้อปปิ้งพาร์ค K village The nine OZONO Porto Chino The circle

Coffee Shop Starbucks Starbucks Starbucks Starbucks Starbucks Starbucks Starbucks Starbucks Starbucks Starbucks Starbucks Starbucks Starbucks Starbucks Starbucks Starbucks Starbucks Starbucks Starbucks Starbucks Starbucks Starbucks Starbucks Starbucks Starbucks Starbucks Starbucks Starbucks Starbucks Starbucks Starbucks Starbucks Starbucks Starbucks Starbucks

ประชาชื่น เดอะมอลล์งาม เซนทรัลปิ่น เซนทรัลรัตนาธิเบศน์ แจ้งวัฒนะ Avenue รัชโยธิน SCB Park ชั้น 1 เซนทรัลลาดพร้าว เดอะมอลล์ราม เดอะมอลล์บางกะปิ เซนทรัลพระราม 9 Esplanade CDC Crystal Park The nine สุวรรณภูมิ วิลล่าอารีย์ พารากอนชั้น 1 พารากอนชั้น G พารากอนชั้น 3 สยามกิจ สยาม จามจุรีสแควร์ ชิดลม หลังสวน เซ็นทรัลเวิร์ด ชั้น 3 เซ็นทรัลเวิร์ด ชั้น 1 Emporium ชั้น 5 Emporium ชั้น G Grammy Q house สาทรใต้ ตึก Empire Robinson สีลม Silom complex Fashion Island Avenue นวมินทร์


HO W TO

text : PMPY

เกลือแกง : ใช้ป้อนที่โคนลิ้นเพื่อกระตุ้นให้ อาเจียนในกรณีที่สุนัขได้รับสารพิษ หาก ไม่มสี ามารถใช้นำ�้ มันพืชหรือไข่ขาวแทนได้

เกลือแร่ผงชนิดละลายน�ำ้ : ใช้ปฐมพยาบาล ในกรณีสนุ ขั ท้องเสีย หากไม่มสี ามารถใช้นำ�้ แดงผสมน�ำ้ แทนเพือ่ ท�ำให้สนุ ขั รูส้ กึ สดชืน่ ขึน้ ปรอทวัดไข้ : ปกติสนุ ขั จะมีอณุ หภูมริ า่ งกาย 102 ฟาเรนไฮน์ หรือประมาณ 38 เซลเซียส หากอุณหภูมิต�่ำลงต้องใช้กระเป๋าน�้ำร้อน ประคบ แต่หากอุณหภูมิสูงขึ้นควรให้รับ ประทานยาลดไข้

Boxer Lucky Dog alive after survive 9 days in zero temperature

Jack Dempsey ลูกสุนัขสายพันธุ์บ็อกเซอร์ อายุ 1 ปี รอดชีวิตมาได้อย่างหวุดหวิด หลังจากที่มันได้วิ่งหนีออกจาก บ้าน ณ รัฐ Maine จนถูกรถชนขาหัก และต้องติดอยู่ในอากาศ หนาวอุณหภูมิติดลบนานกว่า 9 วัน หลังจากที่มีคนมาพบเข้า มันได้รับการผ่าตัดรักษาอาการบาดเจ็บและได้กลับมาอยู่กับ เจ้าของบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ที่มา: http://www.dailymail.co.uk

น�ำ้ เกลือล้างแผล : ใช้ลา้ งแผลให้สะอาด โดยไม่ทำ� ให้เนือ้ เยือ่ รอบข้างถูกท�ำลาย

แอลกอฮอล์ : ใช้ฆา่ เชือ้ โรคหลังจาก ล้างด้วยน�ำ้ เกลือเสร็จเรียบร้อยแล้ว เบตาดีน : ใช้สำ� หรับฆ่าเชือ้ โรค

ส�ำลี และ ผ้ากอซ : ใช้สำ� หรับปิดแผล

ยาลดไข้ : สุนขั บางตัวอาจแพ้พาราเซตามอล ให้หลีกเลีย่ งโดยการใช้ ไอโปรบูเฟน หรือ บูเฟน แทนเพราะค่อนข้างปลอดภัยมาก ขนาดทีใ่ ช้คอื 200 มิลลิกรัม 6 Petple Magazine

FEBRUARY 2014

Hershey the hero dog safe family from fire

ในโลกของสัตว์เลี้ยงของเราได้มีฮีโร่เพิ่มมาอีกหนึ่งตัวคือเจ้าสุนัข Hershey จากรัฐมิซซิสซิปปี ต้องขอบคุณที่เฮอร์ชี่เห่าเตือนเจ้าของบ้าน ในขณะที่ไฟก�ำลังลุกไหม้บ้านตอนประมาณตี 3 เจ้าของบ้านและเด็กๆ สามารถหลบหนีออกมาได้อย่างปลอดภัยแต่โชคร้ายที่เจ้าเฮอร์ชี้ติดอยู่ ในบ้าน เมื่อเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมาถึงจึงรีบบุกเข้าไปช่วยฮีโร่น้อยที่ตกอยู่ ในภาวะขาดออกซิเจน เฮอร์ชี้ถูกน�ำตัวส่งให้กับสัตวแพทย์อย่างปลอดภัย และได้กลับไปสู่อ้อมอกของเจ้าของในบ่ายวันนั้น ที่มา: http://www.lifewithdogs.tv


H OT TOPIC TEXT : PMPY

Man and rescue dog travel across the country on bike

หนุ่มชาวอเมริกัน Mike Minnick และสุนัขจรจัดเพื่อนซี้ Bixby ได้ออกตะลุยเดินทางไปรอบ ประเทศด้วยการปั่นจักรยาน โดยเจ้าตัวกล่าวว่า การเดินทางในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อเรียกร้องให้ ผู้คนหันมาใส่ใจในความส�ำคัญของสัตว์จรจัด และให้มองว่าพวกเขาก็สามารถเป็นเพื่อนร่วมทางที่ดี ที่สุดของเราได้ เมื่อสี่ปีที่แล้ว Minnick ได้พบกับ Bixby เป็นครั้งแรกและเขาทั้งสองก็เริ่มการผจญ ภัยนีข้ นึ้ เมือ่ ฤดูรอ้ นของปีทผี่ า่ นมา โดย เริม่ ต้นการเดินทางไปเยีย่ มครอบครัวของเขาจาก Galveston, Texas จนถึง Texarkana หลังจากนั้นเขาทั้งคู่ได้เดินทางต่อไปยังรัฐ Maine และในช่วงคริสมาสต์ การเดินทางของเขาก็มาถึงฝั่งตะวันตก เขาหวังว่าจะไปให้ไกลถึงรัฐแคลิฟอเนีย Munnick ทิ้งท้าย ว่าชีวิตคนเราจะมีสีสันมากขึ้น หากเรามีเพื่อนร่วมทางไปด้วยกัน และเขายังหวังว่าการเดินทางของ เขาในครั้งนี้จะเป็นแรงบันดาลให้ใครหลายคนหันมารับเลี้ยงสัตว์จรจัดกันมากขึ้น ที่มา: http://www.lifewithdogs.tv

Dog Spends nine years mourning to his master

คอลลี่สุนัขผู้ซื่อสัตย์จากอาร์เจนติน่าตัวนี้ใช้ชีวิตอย่างโศกเศร้าอยู่ข้างสุสานของเจ้านาย ผู้ล่วงลับของมันนานถึง 9 ปี ผู้คนแถวนั้นเล่าว่า หลังจากที่เจ้านายคอลลี่เสียชีวิต คอลลี่ก็ใช้ ชีวิตหาอาหารอยู่แถวนั้นและไม่ยอมที่จะออกห่างจากสุสานเลยแม้แต่วันเดียว เรื่องราวของ คอลลี่เป็นที่ให้ความสนใจของบรรดากลุ่มสมาคมคนรักสัตว์เป็นจ�ำนวนมาก จึงมีผู้ขอให้ความ ช่วยเหลือมากมาย แต่สุดท้าย คอลลี่ก็หนีและกลับมาเฝ้าที่สุสานเจ้านายของมันอย่างจงรักภักดี เช่นเดิม หลังจากใช้ชีวิตอย่างโศกเศร้าเป็นเวลานานถึง 9 ปี คอลลี่ก็เสียชีวิตลงด้วยอายุประมาณ 14 ปี กระดูกของคอลลี่ได้ท�ำพิธีและน�ำมาโรยไว้บนสุสาน เพื่อคอลลี่จะได้อยู่ข้างๆ เจ้านาย ของมันตลอดไป ที่มา: http://www.lifewithdogs.tv

Peace doves in Rome were attacked

ผู้คนนับพันมารวมตัวกันที่จัตุรัสเซนต์ ปีเตอร์ ในนครรัฐวาติกัน เพื่อมาฟังสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสตรัสเรียกร้องให้เกิดสันติภาพในยูเครน โดยหลัง จากที่พระองค์ตรัสจบแล้ว เด็กชายและเด็กหญิงที่ยืนเคียงข้างสมเด็จพระสันตะปาปา ได้ปล่อยนกพิราบที่เป็นสัญลักษณ์ของสันติภาพให้บินออกนอกหน้าต่างอย่าง อิสระ ปรากฏว่ามีนกนางนวล และอีกา บินตรงเข้าหานกพิราบ โดยนกพิราบตัวหนึ่งถูกนกนางนวลจิกจนขนปีกร่วง แต่ก็บินรอดไปได้ ไม่นานเรื่องนี้ก็กลายเป็น กระแสในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์ค ผู้คนต่างตั้งข้อสงสัยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ ที่มา: http://news.th.msn.com

Petple Magazine FEBRUARY 2014

7


P ETP LE SOC I E TY

Pet Party ตอน พูดจาภาษาปอม ภาค 1

โรงพยาบาลสัตว์ตลิง่ ชัน ร่วมกับชมรมปอมเมอเรเนียนแห่งประเทศไทย และชุมชนคนรักปอม ขอเชิญท่านเจ้าของสุนัขปอมเมอเรเนียนร่วมงาน Pet Party ตอน พูดจาภาษาปอม ภาค 1 วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 10.00-12.00 น. ณ โรงพยาบาลสัตว์ตลิง่ ชัน ถ.บรมราชชนนี บริการตรวจ สุขภาพและตรวจนับเม็ดเลือดน้องปอมทีเ่ ข้างานทุกตัว พร้อมฟังการบรรยาย เรือ่ งโรคสะบ้าเคลือ่ น โรคหลอดลมตีบ อันเป็นโรคฮิตของน้องปอม จากวิทยากร นายสัตว์แพทย์บูรพงษ์ สุธีรัตน์และสัตว์แพทย์หญิงอรญา ประพันธ์พจน์ และเชิญร่วมประกวดการแต่งตัวและประกวดความสามารถพิเศษของน้องปอม เพื่อรับรางวัล ร่วมงานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สนใจส�ำรองที่นั่งที่ 02-887-8231-3 หรือที่ www.facebook.com/tcahFanpage

ดนตรีบำ� บัดและอโรมาบ�ำบัด ที่โรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชัน

ด้วยความสามารถในการได้ยินของน้องหมาสูงกว่ามนุษย์ 16 เท่า พวกเขามี หูที่ไวต่อเสียง และจากการวิจัยพบว่าเสียงดนตรีสามารถท�ำให้น้องหมาผ่อนคลาย จังหวะดนตรีเบาๆ ท่วงท�ำนองที่ช้าๆ นุ่มนวล จะช่วยท�ำให้น้องหมานิ่งและสงบได้ โรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชันจึงจัดท�ำดนตรีบำ� บัด ใช้เพลงบรรเลงเบาๆ ซึ่งเป็นเสียง เพลงเฉพาะดนตรีบำ� บัด Dog Therapy เป็นเพลงส�ำหรับให้สุนัขผ่อนคลาย ในห้อง พักสัตว์ป่วยทุกห้องเพื่อให้น้องหมาได้รับความสุข ซึ่งเมื่อเปิดเพลงบรรเลงเหล่านี้ พบว่าสัตว์ป่วยจะนิ่งสงบไม่เห่า หอน ช่วยท�ำให้น้องหมามีอารมณ์สงบนิ่ง หลับสบายและอวัยวะของน้องหมาทีม่ คี วามสามารถสูงกว่ามนุษย์อกี อย่างคือ จมูก ความสามารถในการจ�ำกลิน่ สูดดมกลิน่ ของน้องหมาสูงกว่ามนุษย์หลายเท่า ดังนัน้ การใช้กลิ่นบ�ำบัดจึงเป็นการแพทย์ทางเลือกอีกด้านหนึ่งที่สามารถท�ำให้น้องหมา บรรเทาเบาคลายความตรึงเครียดได้ โรงพยาบาลสัตว์ตลิง่ ชันนอกจากจะใช้ดนตรี บ�ำบัดให้นอ้ งหมาแล้ว เรายังใช้กลิน่ บ�ำบัด หรือ อโรมาเทราปี ในการดูแลสัตว์ปว่ ย ทุกห้องอีกด้วย

8 Petple Magazine

FEBRUARY 2014


เปิดตัว Collection “The Classic” จาก SIT.STAND.STAY

THE CLASSIC คอลเลคชั่นแรกจาก SIT.STAND.STAY ได้เลือกใช้หนังวัวแท้ เกรดพรีเมี่ยม ที่ยังไม่ได้ท�ำการย้อมสี ดัง นั้นหนังวัวที่เลือกใช้จึงจ�ำเป็นต้องคัดเลือกเฉพาะที่ไม่มีต�ำหนิ และผิวสัมผัสที่เหมาะสมเท่านั้น หนังวัวฝอกฟาด หรือ Vegetable Tanned Leather ถือเป็นวัสดุที่มีเสน่ห์และคุณสมบัติพิเศษในการเปลี่ยนสีเข้มขึ้นตามระยะเวลา เป็นความ สวยงามเฉพาะตัวในการใช้งานของแต่ละผูใ้ ช้ และเพือ่ ให้มคี ณุ สมบัตทิ สี่ ามารถป้องกันน�ำ้ และไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์เลีย้ ง เราจึงเลือกใช้แว๊กซ์ที่มีส่วนผสมที่มาจากธรรมชาติ 100% อุปกรณ์ที่น�ำมาใช้เป็นทองเหลืองแท้ 100% น�ำเข้าจากอเมริกา จึงมัน่ ใจได้วา่ จะไม่มกี ารลอกหรือเป็นสนิม แม้จะผ่านการใช้งานนานสักเท่าใด ในคอลเลคชัน่ นี้ SIT.STAND.STAY เพิม่ สีสนั ด้วยการท�ำสีที่ขอบหนัง และมีให้ได้เลือกด้วยกัน 5 สี ซึ่งเป็นสีที่ทางเราเลือกและผสมขึ้นมา ได้แก่ Sunkiss orange, Caramel, Pudding, Espresso Shot, Roasted Salmon และสีล่าสุด Cherry Tomato และส่วนใครที่ชอบความคลาสสิก ของหนังแท้ ทางร้านมี Simply Natural ไว้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งด้วย

Meeting Alaskan Club Thailand

กิจกรรม Alaskan club Thailand เป็นการรวมตัวของกลุ่มคนรักสุนัขพันธุ์ อลาสกัน มาลามิวท์ ที่จะมาพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ในวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ ตั้งแต่เวลา 13:00 – 17:00 ณ Up2dog ภายในงานมีวิทยากรผู้ เชีย่ วชาญทีจ่ ะมาให้ความรูแ้ ละความเข้าใจเกีย่ วกับการเลีย้ งดูสนุ ขั ร่วมตอบปัญหา เกี่ยวกับสุนัขกันอย่างใกล้ชิด รวมถึงการสาธิตวิธีการนวดอโรม่าให้กับสัตว์เลี้ยงที่ คุณรักอย่างถูกวิธี เพือ่ ทีผ่ เู้ ข้าร่วมกิจกรรมสามารถจะนวดผ่อนคลายให้กบั สุนขั ของ ตนเองได้ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมต่างๆ ระหว่างคนกับสัตว์ อาทิเช่น ร่วมสนุกกับ กิจกรรม แชะ & แชร์ โดยผู้ที่เข้าร่วมในกิจกรรม ถ่ายรูปคู่กับสุนัขแล้ว กด SHARE มายัง webpage ที่ก�ำหนด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่านไหนได้ จ�ำนวน Like มากที่สุด จะได้รบั ของรางวัลทีท่ างกิจกรรมเตรียมไว้โดยจะประกาศผูท้ มี่ จี ำ� นวนกด Like มาก ที่สุดตอนสิ้นสุดกิจกรรม รวมไปถึงการท�ำกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) เพื่อปลูกฝังจิต สานึกและให้ความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับการเลีย้ งดูสตั ว์เลีย้ ง โดยรายได้หลังหักค่า ใช้จ่ายจากกิจกรรมทั้งหมดนี้จะน�ำไปบริจาคให้กับมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย (Soi Dog Foundation)

Petple Magazine FEBRUARY 2014

9


EY E POKER

Text : หมูผัดหมึก

FitBark

Fitbark เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ติดตามตัวสัตว์เลี้ยงที่ มีหลักการท�ำงานคล้ายกับสายรัดข้อมือรายงานสุขภาพ ของมนุษย์ Fitbark จะถูกติดไว้กับปลอกคอของสัตว์ เลีย้ งเพือ่ บันทึกข้อมูลเกีย่ วกับการเคลือ่ นไหวร่างกายและ การกินอาหารของสัตว์เลีย้ ง จากนัน้ ในแต่ละวันก็จะมีการ ส่งสัญญาณเพื่อโอนถ่ายข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์เลี้ยง ไปยังฐานข้อมูลเพือ่ ประมวลและรายงานผลมายังสมาร์ท โฟน หากสัตว์เลี้ยงของคุณเริ่มมีอาการผิดปกติหรือเจ็บ ป่วยเนื่องมาจากการขาดสารอาหารหรือขาดการออก ก�ำลังกายแล้วละก็ อุปกรณ์ชนิ้ นีจ้ ะแสดงให้คณุ ทราบและ หาทางแก้ไขปัญหาสุขภาพสัตว์เลี้ยงของคุณได้อย่าง รวดเร็วและทันเหตุการณ์นั่นเอง

GoDogGo Fetch Power Pet Automatic Pet Door Machine ประตูอตั โนมัตสิ ำ� หรับสัตว์เลีย้ ง เอาใจคนรักสัตว์ ทีม่ กั ปล่อยให้เจ้าสีข่ าได้เดินเทีย่ วเล่นบริเวณรอบๆ บ้าน หรือสามารถเดินเข้า-ออกจากตัวบ้านอย่างอิสระ ประตู อัตโนมัตินี้จะช่วยให้คุณไม่ต้องมาคอยกังวลกับการ บริการเปิด-ปิดประตูให้พวกเขาไม่ว่าจะเข้าหรือออก จากบ้ า น เพราะเมื่ อ พวกเขาเดินเข้ามาใกล้ป ระตู อัตโนมัตนิ ี้ เซนเซอร์ทตี่ ดิ อยูก่ บั ปลอกคอจะส่งสัญญาณ เรียกให้ประตูเปิดอัตโนมัติ และจะปิดล็อคอัตโนมัตโิ ดย ทันทีหลังจากเจ้าสี่ขาเดินผ่านเข้าไปแล้ว ซึ่งระบบการ ท�ำงานแบบนี้ช่วยให้คุณเบาใจได้ว่าจะไม่มีผู้บุกรุกตัว ใดๆ ติดตามเข้ามาในบ้านได้อย่างง่ายดายแน่นอน

10 Petple Magazine

FEBRUARY 2014

Pet Sweep

การโยนลู ก บอลหรื อ จานร่ อ นให้ เ จ้ า สี่ ข าคาบ กลับมาคืนนั้นเป็นกิจกรรมที่นอกจากจะสร้างความ สนุกสนานแล้ว ยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้พวกเขาได้ ออกก�ำลังกายเพื่อสุขภาพอีกด้วย แต่ถ้าหากคุณหมด แรงไปก่ อ นจะกลั บ บ้ า นมาเล่ น กั บ เจ้ า สี่ ข าสุ ด กระตือรือร้นแล้วละก็ GoDogGo Fetch Machine เครื่ อ งนี้ จ ะช่ ว ยออกแรงปาลู ก บอลแทนคุ ณ ได้ โดยตัวเครื่องจะใช้แบตเตอรี่ในการท�ำงานซึ่งยาวนาน ถึง 25 ชั่วโมง สามารถพกพาไปไหนได้สะดวก อีกทั้ง ผู้ผลิตยังให้ความมั่นใจว่าปลอดภัยเพราะมีเซนเซอร์ จับทิศทางและระยะอยู่ด้วย ไม่ต้องกังวลว่าเครื่องจะ ปาออกไปกระทบกับสิ่งมีชีวิตจนก่อให้เกิดอันตราย

คงจะดีไม่น้อย หากเจ้าสี่ขาของเราลุก ขึ้นจับไม้กวาด และสามารถช่วยเราท�ำความ สะอาดบ้านอย่างขยันขันแข็ง Pet Sweep อาจช่วยให้ฝันของเหล่าพ่อบ้านแม่บ้านผู้รัก สัตว์เป็นจริงได้ไม่มากก็น้อย รองเท้าส�ำหรับ สั ต ว์ เ ลี้ ย งนี้ น อกจากจะเป็ น อุ ป กรณ์ ช ่ ว ย ท�ำความสะอาดที่ไม่ว่าเขาจะเดินไปบริเวณ ไหนของบ้ า นก็ ถื อ เป็ น การช่ ว ยเราท� ำ ความ สะอาดไปในตั ว แล้ ว ยั ง เป็ น อุ ป กรณ์ ช ่ ว ย ป้องกันรอยเท้าของเจ้าสี่ขาที่อาจปรากฏเลอะ พื้ น บ ้ า น ใ ห ้ เ ร า ต ้ อ ง เ ห น็ ด เ ห นื่ อ ย มาท� ำ ความสะอาดในภายหลั ง ได้ อี ก ด้ ว ย และสุดท้าย อย่าลืมชื่นชมเจ้าซุปเปอร์สี่ขาของ เราเมื่อเขาช่วยท�ำความสะอาดบ้านเเทนเรา ด้วยเเหระ

ที่มา: http://www.hongkiat.com, http://www.techeblog.com


E N T E RTA I N M E N T AL ERT

MUSIC

MOVIE

BOOK

THE LEGEND OF HERCULES

THE FRAY

วงอัลเทอร์เนทีฟร็อคเชื้อสายอเมริกัน โด่งดัง มาจากผลงานชุดแรก How to save a life ใน ปี 2005 มีเพลงที่รู้จักกันดีคือ How to save a life ซึ่งได้ขึ้นไปสูงสุดในอันดับที่ 3 ของชาร์ทบิล บอร์ดฮ็อต 100 และยังเป็นซิงเกิ้ลท็อป 5 ในแคน นาดา, ออสเตรเลีย, ไอร์แลนด์, สวีเดน และ สห ราชอาณาจักร ในเดือนนี้พวกเขาได้ปล่อยอัลบัม ที่ 4 ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วในชื่อ Helios ซึ่ง อัลบัมนี้นับว่าห่างกับอัลบัมที่ 3 เพียง 22 เดือน เท่านั้นสาวก The Fray ห้ามพลาดเด็ดขาด

เข้าฉาย 06/02/2014 ในยุคสมัยที่อารยธรรมกรีกยังรุ่งเรือง เฮอร์ คิวลิส (เคลแลน ลัตซ์) เจ้าชายหนุ่มรูปงามใช้ ชีวิตโดยไม่รู้ว่าบิดาที่แท้จริงของเขาคือใคร เขา มีความต้องการในชีวิตเพียงอย่างเดียว นั่นคือ การครองรักกับ ฮีบี เจ้าหญิงแห่งเกาะครีต ที่ กำ�ลังถูกจับให้แต่งงานกับพี่ชายของเขาเพื่อขยาย อำ�นาจปกครอง แต่หลังจากที่ เฮอร์คิวลิส ได้รับ รู้ถึงต้นกำ�เนิดที่แท้จริงของตัวเอง และเป้าหมายที่ สำ�คัญยิ่งกว่าความรัก เขาต้องเลือกที่จะเดินตาม พรหมลิขิต ซึ่งก็ทำ�ให้เขากลายเป็นวีรบุรุษที่มีชื่อ เสียงที่สุดในตำ�นานเทพเจ้ากรีก

PROBLEM SOLVING 101: A SIMPLE BOOK FOR SMART PEOPLE

พวกเราทุกคนย่อมต้องมีปัญหาผ่านเข้ามา ในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน เรื่องชีวิตประจำ� วั น แต่ สิ่ ง สำ � คั ญ ที่ ทำ �ให้ ค นเราก้ า วสู่ ค วาม สำ�เร็จหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับว่าเรามีกระบวนการ จัดการกับปัญหาอย่างไร หนังสือ Problem Solving 101 ได้ถ่ายทอดเรื่องราวและเครื่อง มือที่ช่วยสนับสนุนกระบวนการคิดต่างๆ จาก ประสบการณ์ของผู้เขียน ซึ่งสามารถเข้ามา ตอบโจทย์ปัญหาชีวิตของพวกเราได้เป็นอย่างดี

TIMELINE จดหมาย ความทรงจำ� KATY B

สาวสวยชาวอังกฤษวัยเพียง 21 ที่กำ�ลังฮิต สุดๆ ในหมู่คอเพลงและนักวิจารณ์ กับซิงเกิ้ลแรก Katy On A Mission ที่ขึ้นถึง Top 5 ใน UK Single Chart เคธี่เริ่มสร้างชื่อเสียงจากการเป็น ศิลปินอินดี้ในแนวเพลง garage จนได้เซ็นสัญญา กับค่ายใหญ่คือ Columbia UK จึงทำ�ให้เธอได้รับ การยอมรับจากแฟนๆ อินดี้จนเพลงนี้ของเธอขึ้นถึง อันดับ 1 ใน UK Indie Chart และในอัลบัมที่ 2 นี้ Little Red มาพร้อมกับเพลงสไตล์เฮ้าส์ฟังกี้จังหวะ มันส์กับซิงเกิ้ลแรกที่มีชื่อว่า 5 AM

เข้าฉาย 13/02/2014 TimeLine จดหมาย-ความทรงจำ� จะ นำ�เสนอความรักครั้งเก่าที่ยังคงสวยงาม และไม่เคยหล่นหายไปจากหัวใจ ความ ทรงจำ�ที่มีต่อ ต้นบ๊วย และถ้อยความรัก ความผูกผันจากข้อความในจดหมาย กับ ชีวิตที่ดำ�เนินต่อไปพร้อมกับโลกใบใหญ่ ที่ ห มุ น เวี ย นไปตามยุ ค ตามสมั ย พร้ อ ม ตัวละครใหม่ๆ ที่ถ่ายทอดอณูความรัก ในแบบฉบับของตัวเองโดย 4 นักแสดง คุ ณ ภาพระดั บ แถวหน้ า ของเมื อ งไทย เจมส์-จิรายุ ตั้งศรีสุข, ป๊อก-ปิยธิดา มิตร ธีรโรจน์, เต้ย-จรินทร์พร จุนเกียรติ, และ ปีเตอร์-นพชัย ชัยนาม PETPLE MAGAZINE FEBRUARY 2014

petple 12 ok.indd 11

11

30/1/2557 17:15:12


IN ST YL E Text : Best Nipitt

CHANEL SPRING/ SUMMER 14 The Art Spirit เมื่อห้องเสื้อระดับต�ำนานอย่าง Chanel ได้ เนรมิตรพื้นที่ใน Grand Palais ให้เป็นหอศิลป์ ร่วมสมัย ส�ำหรับคอลเลคชั่น Spring/Summer14 ภายในโชว์ตกแต่งไปด้วยงานศิลปะหลากหลายชิ้น ที่สร้างขึ้นโดย Peter Marino ไม่ว่าจะเป็นงาน ปฎิมากรรมขวดน�้ำหอม Chanel no.5 ขนาดใหญ่ หรือในเวอร์ชั่นที่ถูกจับมาทวิสต์ใหม่ให้เป็นหุ่นยนต์ ไปจนถึงภาพจิตรกรรมร่วมสมัยทีม่ ขี วดนำ�้ หอมและ โลโก้ตัวซีไขว้แทรกอยู่ทุกที่ จนเห็นได้ชัดถึงความ ผสมผสานกันระหว่าง “ศิลปะ” และ “แฟชั่น” ไม่ เ พี ย งแค่ บรรยากาศภายในโชว์เ ท่านั้นที่ ปกคลุมไปด้วยงานศิลปะ เสื้อผ้าเองก็เช่นกัน เมื่อ Karl Lagerfeld ได้เปลี่ยนโฉมเหล่านางแบบขา ยาวให้กลายเป็นนักเรียนสาวจากโรงเรียนศิลปะใน ยุค 60s ไม่ว่าจะเป็นชุดกระโปรงผ้าทวีตแขนกุด ยาวระดับเหนือเข่า ไปจนถึงชุดกระโปรงยาวเปิด ไหล่ส�ำหรับลุคกลางคืน ในครั้งนี้ผ้าทวีตถูกน�ำมา ปรับการทอใหม่ให้มีความซับซ้อนน้อยลง ลายตา รางสี่เหลี่ยมจากผลงานแอ็บสแตรคชิ้นเด่นของ Mondria มีให้เห็นในหลากหลายลุคของคอลเล คชั่นนี้ โดยปรับสีและรูปแบบลายใหม่ให้ไหลลื่นไป กับคอลเลคชัน่ และเพิม่ ความพิเศษขึน้ ด้วยการเก็บ ฟินนิชชิ่งให้ชายเสื้อปล่อยด้ายลุ่ยออกมา ตอกย�้ำ ความเซอร์แบบศิลปินเข้าไปอีก นอกจากนี้ Karl Lagerfeld ยังละเลงความสนุกเพิ่มเข้าไปอีก ด้วย ลายพิมพ์ชาร์ตสีน�้ำมันจากต้นศตวรรษที่ 19 ที่ถูก สะบัดฝีแปรงไล่สีลงทั่วทั้งชุดกระโปรงผ้าไหม หรือ จะเป็นลุคสุดเท่ด้วยเทคนิคที่ท�ำให้เหมือนถูกขีด เขียนด้วยดินสอชาร์โคลลงบนผืนผ้าใบ ในเมื่ อ เสื้ อ ผ้ า ในแต่ ล ะลุ ค เต็ ม ไปด้ ว ยกลิ่ น อายขององค์ประกอบศิลป์แล้ว เครื่องประดับใน คอลเลคชั่นนี้เองก็เช่นกัน สร้อยคอและสร้อยข้อ มือถูกตกแต่งด้วยเม็ดมุกขนาดใหญ่ จนเรียกได้ว่า ใหญ่แบบไม่ต้องใส่ต่างหูเพิ่มก็เอาอยู่ แต่ที่พิเศษ ไปกว่านัน้ คือกระเป๋าสะพายรุน่ คลาสสิคอย่าง 2.55 ได้ถูกน�ำมาดีไซน์ใหม่ให้สนุกกว่าเดิมด้วยผ้าแค นวาส และเทคนิคเลียนแบบลงเส้นค่าน�้ำหนักจาก ดินสอชาร์โคลให้เกิดเป็นลายควิว้ ท์ตามแบบต้นฉบับ กระเป๋าเป้สะพายหลังเองก็เป็นอีกตัวเลือกทีน่ า่ สนใจ ส�ำหรับฤดูกาลนีเ้ ช่นกัน ด้วยลายสกรีนกราฟฟิตบี้ น ผ้าแคนวาสที่ตกแต่งด้วยเชือกหลากสี ท�ำให้คุณดู โดดเด่นและอ่อนเยาว์ดั่งนักเรียนศิลปะสุดคูล ภาพจาก

www.talkingwithtami.com 1.bp.blogspot.com elliesblog22.files.wordpress.com 12

PETPLE MAGAZINE JANUARY 2014

petple 12 ok.indd 12

30/1/2557 17:15:13


PETPLE MAGAZINE JANUARY 2013

petple 12 ok.indd 13

13

30/1/2557 17:15:14


M IX & M ATC H

Text : PMPY

สาวๆ ที่หลงใหลในเสน่ห์ ของลายเสือจนอยากเลี้ยงไว้ ใน ครอบครองละก็ เราขอแนะน�ำให้ ลองหันมาเลี้ยง ’แมวเบงกอล’ แมวป่ า ผสมกั บ แมวบ้ า นตั ว นี้ ก่อนจะดีกว่า ถึงแม้ว่าลักษณะ ภายนอกจะดู น ่ า เกรงขาม แต่ จริงๆ แล้วเจ้าแมวพันธุ์นี้มีนิสัยขี้ เล่น เป็นมิตร และคล่องแคล่ว ปราดเปรียวมาก เพ็ทเพิลฉบับนี้ ก็ อ ดไม่ ได้ จึ ง ขอน� ำ ‘แมว เบงกอล’ มาเป็นแรงบันดาลใจใน การแต่งตัวของสาวๆ กันค่ะ

ผ้าพันคอจาก Alexander Mcqueen

Christian Dior เดรสจาก Dolce & Gabbana

อายไลเนอร์จาก MAC

แว่นตากันแดดทรง Cat Eye จาก Kamali Kulture กระเป๋า Clutch จาก Alexander Mcqueen

ลิปสติกจาก MAC

ตุ้มหูจาก Asos

รองเท้าส้นสูงจาก Christian Louboutin

14 Petple Magazine

FEBRUARY 2014

ยาทาเล็บจาก O.P.I


P E T P L E SH O P PING

ที่นอน

ชุดกระโปรง

รองเท้า

หมวกไหมพรม

Pastel Dress

BE MY

VALENTINE ของเล่น

Pastel Suit ปลอกคอพู่สีชมพู

ปลอกคอกอม ปลอกคอเพชร

ชุด 4 ขา กระเป๋าสะพายหลัง Polka Dot

ชุดแฟนซี

สอบถามราคาได้ที่ร้านDog Kingdom ตลาดนัดรถไฟ โกดัง 3 ห้อง 21, Instagram: Dogkingdom_dk, Line ID: Dogkingdom Facebook: Dog Kingdom, Tel: 081-239-6576 Petple Magazine FEBRUARY 2014

15


P ETP LE ST R E E T

Text : PMPY

คุ ณ รั ส ริ น ทร์ ชุ ม สาย ณ อยุ ธ ยา อายุ 24 ปี อาชีพ ล็อบบี้ยีสต์

16 Petple Magazine

FEBRUARY 2014


สั ต ว์ เลี้ ย งตั วโปรด อุ้มมีสัตว์เลี้ยงตัวโปรดอยู่ 2 ตัวค่ะ คือ ชาเย็นกับ นมสด เป็นสุนัขพันธุ์ชิวาวาทั้ง 2 ตัวเลย ตอนแรกได้เจ้า นมสดมาให้คุณแม่ แต่มันอยู่ตัวเดียวแล้วเหงา เราเลย ไปซื้อชาเย็นให้มาอยู่เป็นเพื่อนกัน ชาเย็นตอนนี้อายุ ประมาณ 1 ปีค่ะ มีนิสัยขี้อ้อน, ขี้ประจบ, ขี้เอาใจ แล้ว ก็ขี้อิจฉาด้วยค่ะ (หัวเราะ) ส่วนนมสดอายุขวบครึ่งค่ะ ตัวนี้จะติดอุ้มมากๆ ค่ะ (ยิ้ม) สไตล์ ก ารแต่ ง ตั วที่ ช อบ ชอบแต่งตัวสไตล์หวานๆ ค่ะ เสือ้ ผ้าทีม่ สี ว่ นใหญ่ ก็จะเป็นกระโปรงทัง้ นัน้ เลยค่ะ กางเกงจะมีนอ้ ยมาก ส่วน สีที่ใส่ประจ�ำจะเป็นโทนสีขาว ชมพู และสีแดงค่ะ

ของใช้ที่ขาดไม่ ได้ ในกระเป๋ า ก็เป็นของจ�ำเป็นทัว่ ไปค่ะ โทรศัพท์มอื ถือ, Power Bank, กระเป๋าเงิน และทีข่ าดไม่ได้เลยคือ กล้องถ่ายรูปค่ะ อุ้มเป็นคนชอบถ่ายรูปมากๆ เวลาไปไหนก็ต้องพกติดตัวตลอดค่ะ (ยิ้ม)

เมื องในฝัน ถ้าจะให้เลือกทีท่ ไี่ ปแล้วสามารถกลับไปซ�ำ้ ได้อีกหลายๆ รอบ อุ้มขอเลือก Paris ค่ะ เพราะ มันเป็นเมืองทีส่ วยงามและโรแมนติกค่ะ หลังๆ นี้ อุ้มไปมา 3 -4 ครั้งติดกันแล้วค่ะ ไม่เบื่อเลย (ยิ้ม)

ภาพยนตร์เ รื่อ งโปรด อุม้ ชอบทีวซี รี สี่ เ์ รือ่ ง 24 ค่ะจะเป็น ซีรี่ส์ที่ด�ำเนินเรื่องในลักษณะตามเวลา จริง แล้วเนือ้ เรือ่ งจะเกีย่ วกับสถานการณ์ วิ ก ฤตที่ ก ระทบความมั่ น คงของชาติ ประมาณนีค้ ะ่ มันตืน่ เต้นระทึกขวัญดีคะ่ (หัวเราะ)

น�้ำหอมกลิ่ น ที่ ช อบ ปกติอุ้มจะใช้น�้ำหอมกลิ่นที่ต่างกันแล้วแต่ การแต่งตัวค่ะ แต่กลิน่ ทีใ่ ช้บอ่ ยและชอบทีส่ ดุ ก็จะ เป็นของ Nina Richie ค่ะ กลิ่นจะออกหวานๆ ให้ ความรู้สึก Feminine มากๆ ค่ะ (ยิ้ม)

แนวเพลงที่ ช อบ ส่วนตัวอุม้ เป็นคนชอบ ฟังเพลงเก่าๆ ทีฟ่ งั ได้ตลอด กาล อย่างเพลง My way ของ Frank Sinata ค่ะ หรือ อีกแนวก็จะชอบฟังสบายๆ อย่าง Bossanova ค่ะ

ของสะสม สะสมไพ่ค่ะ อุ้มมีไพ่เยอะมากๆ เวลา ไปเทีย่ วทีไ่ หนก็จะซือ้ มาเก็บตลอด มีตงั้ แต่ได้ ฟรีมาจากสายการบินต่างๆ ไปจนถึงไพ่มยี หี่ อ้ ที่ซื้อมาราคาหลายพันค่ะ Petple Magazine FEBRUARY 2014

17


L IVIN G & STYLE

Text : Best Nipitt

เมื่อความสวยงามจากสไตล์ที่หรูหรา ถูกแทนที่ด้วยรูปแบบที่ซับซ้อนน้อยลง และมุ่ง ไปทีค่ ณุ ค่าทีแ่ ท้จริงของวัสดุ จึงเกิดเป็นการแต่ง บ้านสไตล์อินดัสเทรียล (Industrial Style) ตาม แบบฉบับของชาวนิวยอร์กเกอร์ทมี่ กี ลิน่ อายแบบ โรงงาน ซึง่ องค์ประกอบต่างๆถูกตีความให้เรียบ ง่าย และออกแบบให้สอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการ ในชีวิตประจ�ำวันเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นก�ำแพง เปลือยไม่ทาสี หรือสายท่อแอร์ทยี่ งั ไม่ถกู เก็บให้ เรียบร้อย ท�ำให้เกิดความดิบจากโครงสร้าง แต่ เ ต็ ม ไปด้ ว ยบรรยากาศของความอบอุ ่ น ประกอบกับการตกแต่งจากเฟอร์นิเจอร์ที่มี โครงสร้างเหล็ก หรือเฟอร์นิเจอร์ที่มีความเรียบ ง่ายไม่เน้นการปรุงแต่ง เพียงเท่านี้ก็ท�ำให้บ้าน ของคุณดูเท่และอบอุ่นมากขึ้นกว่าที่เป็นมา

แก้วน�้ำจาก Baccarat หมอนลายตัวอักษรภาษาอังกฤษจาก Index Living Mall

ที่คั่นชั้นหนังสือตัวอักษรเอจาก Index Living Mall

โคมไฟตั้งพื้นจาก Index Living Mall ตะเกียงใส่เทียนจาก Zara Home เก้าอี้สตูลจาก Fornasetti

18 Petple Magazine

FEBRUARY 2014

ภาพจาก www.Indexlivingmall.com , www.zarahome.com , www.farfetch.com


C OV ER STO RY

Text : Best PMPYNipitt

Be My Valentine

Model: Tye Chutima Tim Pita Limjaroenrat Pet Model: Kati & Rabby Photographer: Eakapol Paroon Stylist: Nipitpon Rungruang Makeup Artist: Pichanun Suntorntammarat Hair Stylist: Thanupol Phoothepamornkul

Special Thanks: Painkiller สอบถามเพิ่มเติมโทร: 02-946-6562 Lyn Around สอบถามเพิ่มเติมโทร: 02-367-2000

20 Petple Magazine

february 2014


Petple Magazine february 2014

21


C OV ER STO RY

Text : PMPY

22 Petple Magazine

february 2014


Petple Magazine february 2014

23


C OV ER STO RY

Text : PMPY

24 Petple Magazine

february 2014


Petple Magazine february 2014

25


C OV ER STO RY

Text : PMPY

My Better Half

บรรยากาศในการถ่ายท�ำแฟชั่นเซทของเราวันนี้อบอวล ไปด้วยความรักและความอบอุ่นของคู่รักสุดเพอร์เฟค คุณต่าย ชุติมา – คุณทิม พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ แม้เส้นทางรักของทั้งคู่จะถูกทดสอบด้วยระยะทาง และหน้าที่แต่จวบจนวันนี้ทั้งสองได้พิสูจน์แล้วว่า ความรักที่มีให้กันและกันนั้นอยู่เหนือสิ่งอื่นใด...

26 Petple Magazine

february 2014


รู้จักกันได้อย่างไร ต่าย: บังเอิญพี่ทิมเค้าจะไปฝรั่งเศสกับอิตาลี่พอดีช่วงที่ต่ายไปถ่ายหนัง เรือ่ งหนีตามกาลิเลโอค่ะ แล้วมีเพือ่ นของเพือ่ นเราทัง้ สองคนแนะน�ำให้มาเจอกัน แต่กอ่ นหน้านัน้ เราก็คยุ กันใน Facebook ค่ะ พีท่ มิ ก็ถามว่าจะไปฝรัง่ เศสวันไหน ให้บอก สุดท้ายเราก็ได้เจอกันค่ะ ประทับใจอะไรในตัวกันและกัน ต่าย: เจอกันครั้งแรกรู้สึกว่าพี่ทิมหน้าเด็กมาก แล้วเราก็หน้าตาคล้ายกัน พอได้มีโอกาสไปทานข้าว ได้พูดคุยกัน ก็มีความรู้สึกเหมือนเรารู้จักกันมาก่อน ทิม: เจอกันกับต่ายครั้งแรกก็รู้สึกว่าผมเป็นตัวของตัวเองโดยที่ไม่ต้อง เสแสร้งอะไร ปกติคนที่รู้จักกันใหม่ๆ มันอาจจะต้องใช้เวลาให้รู้จักกัน แต่กับ ต่ายแล้วผมรูส้ กึ สบายๆ เวลาได้อยูก่ บั เค้า ก็รสู้ กึ แปลกใจนะครับ เพราะปกติมนั ไม่ได้เกิดขึ้นแบบนี้กับทุกคน โดยเฉพาะกับคนที่อายุห่างกัน 7 ปี ตอนนั้นผมก็ เป็นนักเรียนอยู่ แล้วเค้าเป็นนักแสดง แต่กร็ สู้ กึ ว่ามันมีเรือ่ งทีค่ ยุ กันได้ ครอบครัว เราก็มีพี่มีน้องเหมือนกัน ช่วงนั้นผมเครียดเพราะเพิ่งเสียคุณพ่อ บวกกับ มีธรุ กิจทีต่ อ้ งดูแล พอได้มาเจอเค้าผมรูส้ กึ สบายใจ และประทับใจในความสดใส ของเค้าครับ นิยามความรักของทั้งคู่ ต่าย: ความรักเป็นสิ่งที่ท�ำให้เรามีก�ำลังใจในการด�ำเนินชีวิต เพราะเรารู้ ว่ามีอีกคนที่อยู่เป็นเพื่อนคอยให้ก�ำลังใจเราค่ะ ทิม: เป็นความรู้สึกที่อยากจะให้อีกฝ่ายมีความสุข ไม่ว่าเค้าจะอยู่หรือไม่ ได้อยู่กับเราก็ตาม มันไม่เหมือนกับความหลงที่ต้องการจะให้เค้ามาอยู่กับเรา ตลอดเวลา เราถึงจะรูส้ กึ มีคณุ ค่า ในความรูส้ กึ ผมก็คอื อยากจะให้ตา่ ยเค้ามีความ สุขไม่ว่าเค้าจะอยู่กับผมหรือจะไม่อยู่ก็ตาม มันคล้ายๆ กับที่พ่อแม่รักเรา เป็น ความรูส้ กึ ดีๆ ทีม่ ใี ห้โดยทีไ่ ม่ตอ้ งมีเงือ่ นไขว่าเค้าจะต้องดีกบั เรากลับ ตอนทีร่ สู้ กึ ได้ว่าเป็นรักแท้คือ ถึงแม้ในวันที่เราไม่ได้อยู่ด้วยกัน ระยะทางที่ห่างกันอาจจะ ท�ำให้ความรักไม่ราบรื่น ถึงแม้จะมีช่วงเวลาที่ผมใจร้อนมากที่สุด แต่สุดท้ายยัง ไงผมก็ยังเลือกที่จะอยู่กับเค้า มันคือความพร้อมที่จะรับได้กับทุกอย่างที่เค้าเป็น ถึงแม้ว่าจะห่างกันครึ่งโลก หรือจะแย่ที่สุด ยังไงก็ยังเลือกที่จะอยู่กับเค้าครับ เป็นครั้งแรกที่ถ่ายแฟชั่นเซทคู่กับสัตว์เลี้ยงรึเปล่า ต่าย: เคยถ่ายการกุศลให้ Dog Nation ไปแล้วครั้งนึงค่ะ ถ่ายประมาณ 2 รูปแต่เป็นเซทที่จริงจังแบบนี้ยังไม่เคยค่ะ ความรู้สึกในการถ่ายแฟชั่นเซทในวันนี้ ทิม: สนุกกว่าการถ่ายแฟชั่นธรรมดาครับ พอมีเจ้า 2 ตัวนี้มาอยู่ด้วย มันอาจจะท�ำให้การถ่ายล�ำบากหน่อยเพราะต้องรอสีหน้าและท่าทางของทุกตัว แต่รู้สึกดีใจที่ได้เอา 2 ตัวนี้มาถ่ายด้วยเพราะเค้าก็เหมือนลูกจริงๆ พูดถึงน้องกะทิกับน้องแรบบี้ ต่าย: ตอนนั้นอยากได้หมาพันธุ์เล็กสุดๆ เค้าก็บอกว่าแรบบี้เป็นชิวาวา

ที่พันธุ์เล็กสุดแล้ว นิสัยเค้าจะนิ่งๆ เฉยๆ จะแลบลิ้นแบบนี้ตลอดเวลา แต่เค้า ก็จะมีช่วงซนอยู่ประมาณ 5 เดือนนะคะ แรบบี้เค้าจะฉลาด ดื้อเงียบ เป็นสุนัข ทีก่ นิ ยาก ไม่ชอบกิน เพราะว่าต่ายท�ำเค้าเสียนิสยั ให้อาหารคนเค้าจนติด ก็เลย ไม่ยอมทานอาหารตัวเอง เดี๋ยวนี้ก็เลยต้องใจแข็งไม่ให้กิน เค้าก็เลยกลับมากิน อาหารเม็ดได้ปกติค่ะ ทิม: แรบบี้เค้าจะมีนิสัยตลกๆ หน้ามันจะเด๋อๆ ตลอดเวลา แล้วเค้าก็ เพิง่ มีไฝเมือ่ ไม่กปี่ ที ผี่ า่ นมา แต่กอ่ นเค้าจะเป็นหมาเงียบ ไม่มเี สียงเลย แต่เดีย๋ ว นี้ขี้เห่า อาจจะเป็นเพราะไฝขึ้น (หัวเราะ) ถ้าแรบบี้เป็นคน ก็จะเป็นคนที่ใจดี เด๋อๆ หน่อย ยอมคนแล้วก็ขี้น้อยใจ ส่วนกะทิคนน้อง เป็นผู้หญิงแต่ซนกว่า แรบบีเ้ ยอะ แล้วก็ขแู่ รบบีป้ ระจ�ำ ถ้าให้แรบบีเ้ ล่นตุก๊ ตา ผมเห็นกับตาเลยว่ากะทิ จะวิ่งมาก่อกวนทันที แรบบี้ก็จะหน้าจ๋อยกลับมาหา น้องกะทิจะเป็นผู้หญิง แก่นๆ ไม่เคยกลัวอะไรใคร พาไปเที่ยวเล่นที่ ไหนบ้าง ต่าย: เคยพาเค้าไปว่ายน�้ำกันนะคะ แต่ได้เห็บกลับมาแทน (หัวเราะ) ชีวิตประจ�ำวันส่วนมากก็จะอยู่ด้วยกันตลอดค่ะอย่างออฟฟิสต่ายจะอยู่ตรงข้า มกับเค วิลเลจ ก็จะพาออกไปเดินเล่นด้วยกันค่ะ อัพเดทชีวิตตอนนี้ท�ำอะไรอยู่ ต่าย: ตอนนี้ต่ายเรียนปริญญาโทที่นิเทศศาสตร์ จุฬาอยู่ค่ะ ทิม: ผมก็ท�ำธุรกิจน�้ำมันร�ำข้าวครับ เอาร�ำข้าวที่เป็นส่วนหนึ่งของ อุตสาหกรรมข้าวไทยมาพัฒนาโดยเอานวัตกรรมจากต่างประเทศมาเพิม่ มูลค่า ให้กับสินค้าครับ ผลิตภัณฑ์ก็มีตั้งแต่วิตามิน อาหารเสริม ขนมขบเคี้ยว น�้ำมัน สลัด สบู่ มีวางจ�ำหน่าย 1,500 สาขาทั่วประเทศแล้วแต่ผลิตภัณฑ์ครับ ถ้าเป็น ขนมก็จะมีอยู่ตามซุปเปอร์มาร์เก็ต ถ้าเป็นอาหารเสริมก็จะมีอยู่ที่ร้านขายยาค รับ ตอนนีผ้ มตัง้ ใจจะท�ำเป็นคอนเซปช้อปทีร่ วมรวบผลิตภัณฑ์ทกุ อย่างทีม่ าจาก คุณค่าของร�ำข้าวมาจ�ำหน่ายไว้ที่นี่ที่เดียวครับ ฝากทิ้งท้ายกับผู้อ่าน ต่าย: อยากให้คนที่คิดจะเลี้ยงมีเวลาให้เค้าเยอะๆ ค่ะไม่อยากให้เอามา แล้วทิ้งๆ ขว้างๆ ต่ายเคยได้ยินรุ่นพี่เล่าให้ฟังว่า มีคนไม่อยู่บ้านเป็นอาทิตย์ แล้วปล่อยถาดอาหารไว้ 7 ถาดให้กินเอง ฟังแล้วมันก็หดหู่ค่ะ คือหมาเป็นสัตว์ ที่รักเรามากกว่ารักตัวเค้าเอง ก็อยากให้เรารักเค้าได้ซักครึ่งนึงที่เค้ารักเราก็ยัง ดี เรารับเค้ามาแล้วก็ต้องเลี้ยงเค้าให้ดีที่สุดค่ะ ทิม: ผมว่ามันสะท้อนความเป็นตัวเรานะ ว่าเราเป็นคนมีความรับผิดชอบ แค่ไหน เป็นคนละเอียดแค่ไหน รักษาความสะอาดแค่ไหน หรือจิตใจคุณเป็น ยังไง ถ้าผมเจอคุณ บางทีผมก็ไม่รู้ว่าคุณเป็นคนยังไง มีนิสัยยังไง แต่ถ้าผม เห็นสุนัขของคุณผมก็พอเดาใจคุณออกว่าคุณเป็นคนยังไง ไม่ใช่แค่พันธุ์ของ สุนัข แม้กระทั้งการตั้งชื่อหรือการแต่งตัวของสุนัข มันก็สะท้อนความเป็นตัว คุณออกมา ดังนั้นผมก็อยากให้ทุกคนหันมาใส่ใจดูแลสุนัขของตัวเองให้ดีครับ Petple Magazine february 2014

27


C HECK IN

Text/Photo : PMPY, Illustrate : BEMUSED

L ucky Bunny cafe

ด้วยความที่ใจรักและหลงใหลในเจ้ากระต่ายมาเป็นเวลานานถึง 10 ปีจึงท�ำให้ คุณแคท- กัลยาณี เจียมสินกุล และคุณโชค- ศุภโชค อินทรัตนพล ตัดสินใจเนรมิต บ้านพักย่านลาดพร้าวให้กลายเป็นคาเฟ่ส�ำหรับคนรักกระต่ายที่แสนจะน่ารักและอบอุ่น หลังจากที่คาเฟ่แมว คาเฟ่หมาได้เป็นที่นิยม กันอย่างแพร่หลาย ตอนนีก้ ค็ งจะถึงตาคาเฟ่กระต่าย บ้างแล้วหล่ะ Lucky Bunny Cafe & Restaurant เป็น คาเฟ่กระต่ายแห่งแรกในบ้านเรา ตัง้ อยูไ่ ม่ใกล้ไม่ไกล ที่ลาดพร้าว 101 แยก 28 เมื่อขับเข้าไปในซอย...ป้าย บอกทางที่ชัดเจนก็พาเราเข้าไปถึงบ้านสีขาวสะอาด ตาหลั ง หนึ่ ง ที่ บ รรยากาศภายนอกตกแต่ ง สไตล์ Homie ให้ความรู้สึกอบอุ่น ประกอบกับต้นไม้และ สวนสวยชวนให้รู้สึกสงบและผ่อนคลายอย่างบอกไม่ ถูก คุณแคทเจ้าของร้านเล่าว่า เธอเป็นคนที่รัก กระต่ายมานานถึง 10 ปี แต่ด้วยความที่เธอเป็น สถาปนิกออกแบบภายในและนักจัดสวน เธอจึงไม่ เคยเลี้ยงเลยเพราะเธอห่วงเรื่องความสะอาดมากๆ 28 Petple Magazine

FEBRUARY 2014

และแล้ววันหนึ่ง ลูกสาวของเธอได้บอกกับเธอว่า “แม่ชอบกระต่ายอยู่แล้ว ท�ำไมเราไม่ลองเปิดคาเฟ่ กระต่ายที่บ้านเราบ้างหละ มีคนมาถ่ายรูปสวนบ้าน เราลงนิตยสารบ่อยๆ เขาต้องชอบแน่ๆ ถ้าเราเปิด บ้านของเราเป็นคาเฟ่กระต่ายไปซะเลย” ค�ำพูดนั้น ได้จดุ ประกายให้คณุ แคทตัดสินเปิดร้านคาเฟ่กระต่าย ขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทย เธอเริ่มศึกษาถึงวิธี การก�ำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ และก็ได้ผลดีเยี่ยม เพราะร้าน Lucky Bunny Cafe & Restaurant แห่งนี้สะอาดมากๆ....เพียง 1 เดือนหลังจากนั้น... คาเฟ่แห่งนี้เปิดตัวขึ้น จนถึงวันนี้ก็มีพลพรรคคนรัก กระต่ายทั้งไทยและเทศหมุนเวียนเข้ามาเยี่ยมชมที่ ร้านอยู่เป็นประจ�ำไม่ขาดสาย...

เมื่อก้าวผ่านรั้วประตูสีขาวของทางร้าน...เรา จะเจอบ้านกระต่ายน่ารักเรียงรายกันอยู่ประมาณ 5 หลัง เพือ่ รอต้อนรับน้องกระต่ายทีเ่ ข้ามาเยีย่ มเยียน ที่นี่ น้องๆ ที่มาใหม่จะต้องพักอยู่ในบ้านรับรองหน้า ร้านเท่านัน้ เพือ่ ความสะอาดและถูกสุขอนามัย แต่ไม่ ต้องเป็นกังวลไปค่ะ เพราะผนังของตัวบ้านรับรองที่ ติดอยู่กับกระจกร้านจะถูกเปิดออก คุณพ่อ คุณแม่ ของเจ้ากระต่ายจะได้เห็นลูกๆ วิ่งเล่นอยู่ในบ้านได้ อย่างสบายใจไร้กังวล หลังจากเก็บลูกๆ ของเราเรียบร้อยแล้ว ก็ได้ เวลาเปิดประตูเข้าไปเยีย่ มชมตัวร้าน บรรยากาศด้าน ในตกแต่งสไตล์ญปี่ นุ่ ผสมผสานกับยุโรป ให้ความรูส้ กึ โล่งโปร่งสบายเหมือนอยู่บ้าน ทางด้านซ้ายมือจะพบ


คอกสุ นั ข ส� ำ หรั บ ผู ้ ที่ น� ำ สุ นั ข มาเที่ ย วด้ ว ยเช่ น กั น เดินชมมาถึงด้านในก็จะพบกับคาเฟ่รับประทาน อาหาร ในส่วนนี้จะมีโต๊ะและเก้าอี้นั่งบริเวณกว้าง ขวาง ซึ่งในส่วนนี้จะสามารถมองเห็นลูกๆ กระต่าย ของเราในบ้านพักรับรองกระต่ายหน้าร้าน... คุณแคท เล่าให้ฟังว่าของตกแต่งที่เห็นในร้านไม่ว่าจะเป็นรูป วาดกระต่ายบนผ้าม่าน ทีพ่ นั ผ้าม่าน เมนูอาหาร หรือ กล่องใส่กระดาษทิชชู่ เธอและคุณโชค หุ้นส่วนเป็น คนออกแบบเองทั้งหมด ส่วนเรื่องการลงมือวาด คุณ โชคก็ได้โชว์ผีมือเองอย่างเต็มที่ หลังจากคุยกันไม่ นาน เมนูเด็ดของที่นี่ก็มาเสิร์ฟตรงหน้านั่นคือ ‘ข้าว ไข่ข้นกุ้ง’ เมนูนี้ถือว่าเด็ดตรงที่ความเยิ้มของไข่ไก่ที่ เข้ากันได้ลงตัวกับเนื้อกุ้งและข้าวสวยร้อนๆ ต่อด้วย เมนูที่สอง ‘สปาเก็ตตี้ผัดพริกแห้ง’ ตัวเส้นสปาเก็ตตี้ เนื้อนุ่มกลมกล่อมเข้ากันได้ดีกับกลิ่นหอมของพริก แห้งและกระเทียม เมนูนเี้ สิรฟ์ พร้อมกับเครือ่ งดืม่ แสน อร่อย อย่าง‘อิตาเลี่ยนโซดา’ ซึ่งมีให้เลือกทั้งรส แตงโม รสมะนาว และรสแอ๊ ป เปิ ้ ล หลั ง จากรั บ ประทานของคาวจนอิ่ม ตบท้ายกันด้วยนางเอกของ ร้าน ‘Waffle Chocolate’ ตัววัฟเฟิลนุ่มและได้ รสชาติช็อคโกแลตอย่างเต็มปากเต็มค�ำแต่ไม่หวาน เลี่ยนเพราะเมนูนี้เสิร์ฟพร้อมกับไอศกรีมวนิลลาและ

Lucky Bunny Cafe & Restaurant

กล้วยหอมแสนอร่อย เมือ่ รับประทานอาหารอิม่ อร่อยเป็นทีเ่ รียบร้อย แล้ว คุณแคทก็ได้พาเดินเข้าชมทีห่ อ้ งกระต่าย ซึง่ ห้อง นีจ้ ะมีกฎระเบียบง่ายๆ ให้ปฏิบตั ติ ามกันเพียงเล็กน้อย เพือ่ ความปลอดภัยของเจ้ากระต่าย ลูกค้าทีเ่ ข้ามาใน ห้องนีจ้ ะได้รบั ค�ำแนะน�ำเกีย่ วกับวิธกี ารเลีย้ งดูกระต่าย ทีถ่ กู ต้อง และ ยังได้รบั เคล็ดลับทีใ่ ช้ในการฝึกกระต่าย จากคุณโชค ให้กลับไปลองฝึกกับเด็กๆ ทีบ่ า้ นได้อกี ด้วย นอกจากห้องกระต่ายแล้ว Lucky Bunny Cafe & Restaurant แห่งนีย้ งั มีสวนสวยๆ ให้คณุ ลูกค้าได้ เดินเล่นหรือนัง่ พักผ่อนหย่อนใจได้อกี ด้วย ก่อนจะกลับบ้าน...ลูกค้าสามารถเยี่ยมชม โซนของฝากน่ า รั ก ๆ ไม่ ว ่ า จะเป็ น เสื้ อ ยื ด ลาย กระต่าย, กระเป๋าใส่กระต่าย, งานแฮนด์เมดน่ารัก รวมไปถึงอาหารกระต่าย จ�ำหน่ายอยู่บริเวณหน้า ร้าน...หากใครรักและสนใจเจ้าสัตว์ฟันแทะตัวนี้ และก� ำ ลั ง มองหาร้ า นนั่ ง ชิ ว ได้ ตั้ ง แต่ เ ช้ า ยั น เย็ น อยู่พอดิบพอดี...เราขอแนะน�ำร้าน Lucky Bunny Cafe & Restaurant รั บ รองว่ า ทั้ ง รสชาติ ข อง อาหาร บรรยากาศภายในร้าน และความน่ารักของ เจ้ากระต่ายน้อย จะท�ำให้คุณประทับใจที่นี่ไปอีก นานเลยค่ะ

www.facebook.com/pages/Lucky-BunnyCafe-Restaurant/675930085765937

ถนนลาดพร้าว (ลาดพร้าว 101 ซอย 28) คลองจั่น , บางกะปิ , กรุงเทพมหานคร 10240

ร้านหยุดวันจันทร์ เวลา 10:30 – 20:00

085-195-5465

luckybunny@likengroup.com

Petple Magazine FEBRUARY 2014

29


A FT ER SI X

Text: PMPY

So Romantic @ The Glass House

The Glass house ร้านอาหารบรรยากาศดีริมชายหาด ที่ ห ลายคนอาจไม่ เ ชื่ อ สายตาตั ว เองว่ า ที่ แ ห่ ง นี้ คื อ พั ท ยา! วิวทิวทัศน์ของทะเลสีคราม บวกกับสายลมอ่อนๆ ที่ปลายยอด ต้นสน ท�ำให้ที่นี่เหมาะที่สุดแก่การพาคนรักมาแชร์ช่วงเวลาดีๆ ให้กันในโอกาสวันแห่งความรักที่กำ� ลังจะมาถึง The Glass house ร้านอาหารสีขาวสะอาด มีเรือนกระจกใสตัง้ ตระหง่าน อยูท่ า่ มกลางบรรยากาศสุดชิวริมชายหาด ท่ามกลางป่าสน เมือ่ เข้ามาในร้าน พนักงานก็จะเข้ามารอต้อนรับอย่างอบอุน่ พร้อมจัดหาทีน่ งั่ ให้กบั ลูกค้าซึง่ ทีน่ ี่ จะมีอยูท่ งั้ หมด 3 โซนให้ลกู ค้าได้เลือกทีน่ งั่ กันอย่างถูกใจ ได้แก่ โซนด้านใน Glass house ซึง่ จะเป็นเรือนกระจกอยูท่ างด้านซ้ายมือของร้าน ด้านในจะมี โต๊ะนัง่ จิบกาแฟหรือรับประทานขนมเค้กแสนอร่อย ถัดมาคือโซนด้านนอกตรง กลาง และสุดท้ายคือโซนริมทะเลเหมาะส�ำหรับลูกค้าทีต่ อ้ งการรับประทาน อาหารพร้อมดืม่ ด�ำ่ ไปคลืน่ ทะเลและแสงอาทิตย์ทกี่ ำ� ลังจะลับขอบฟ้า บรรยากาศของร้านเป็นโทนสีขาวสะอาดทีเ่ ข้ากันได้ดกี บั น�ำ้ ทะเลสีฟา้ คราม ถูกเพิม่ ความผ่อนคลายด้วยระแนงไม้กนั แดดสีนำ�้ ตาลและหมอนอิง เรียงรายบนเก้าอีโ้ ซฟาแสนนุม่ ภายในร้านประดับตกแต่งไปด้วยของสไตล์ อังกฤษวินเทจทีใ่ ห้ความรูส้ กึ สุดโรแมนติกจนไม่อยากจากบ้านกระจกริมทะเล หลังนีไ้ ปเลย เมนูอาหารขึน้ ชือ่ ของร้านนีม้ อี ยูห่ ลายเมนูดว้ ยกัน แต่ทเี่ ด็ดและพลาด ไม่ได้เลยคือ ลาบปลาแซลมอล ทีเ่ นือ้ ปลาดิบนัน้ หอมหวานคลุกเคล้าเข้ากัน กับรสชาติของลาบได้อย่างลงตัวทีส่ ดุ และ อีกหนึง่ เมนูเด็ดคือ ปลากระพง ทอดราดน�ำ้ ปลา ความกรอบนอกนุม่ ในของเนือ้ ปลากระพงสดบวกกับรสชาติ ของน�ำ้ จิม้ แสนกลมกล่อมท�ำให้เมนูนเี้ กลีย้ งจานอย่างรวดเร็ว มาต่อกันด้วย เครือ่ งดืม่ ทีน่ มี่ เี ครือ่ งดืม่ หลากหลายชนิดให้เลือกไม่วา่ จะเป็นไวน์จากนานา ประเทศในห้องไวน์เซลล่าแบบยุโรป, เบียร์สด HoeGarden หรือ Signature Cocktail กว่า 50 ชนิด ซึง่ ในวันนีไ้ ด้เลือกเครือ่ งดืม่ บลูมาการิตา้ รสชาติ หอมหวานเข้ากับบรรยากาศสุดชิวริมทะเล ส� ำ หรั บ ใครที่ ก� ำ ลั ง มองหาสถานที่ บ รรยากาศสุ ด โรแมนติ ก The Glass House แห่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจในเดือนแห่ง ความรักนี้ แถมเจ้าของร้านยังกระซิบบอกเราอีกว่าสามารถน�ำสัตว์เลี้ยง แสนรักตัวเล็กของเรามาได้อีกด้วย เพ็ทเพิลขอรับรองว่า ถ้าได้มาลองซึม ซัมบรรยากาศริมทะเลท่ามกลางป่าสนแห่งนี้แล้ว รับรองว่าจะไม่อยาก จากบ้านริมกระจกแห่งนี้เลย Tips การเดินทาง เพียงขับรถมาถึงพัทยา ก็ขับตรงมาถามถนนสุขุมวิท ขับเลยพัทยา เหนือ พัทยากลาง พัทยาใต้ มาจนเจอตลาดน�ำ้ 4 ภาค จะเจอกับป้ายสุด เขตเมืองพัทยา ขับเลยสีแ่ ยกไฟแดงจากตรงนัน้ มาอีกหน่อย จะเห็นปัม๊ น�้ำมัน เชลล์อยูท่ างขวามือก็กลับรถได้เลย พอวิง่ ผ่านปัม๊ เชลล์อกี ครัง้ ก็เลีย้ วซ้ายที่ ซอยแรก ขับลงมาเพียง 500 เมตรก็จะพบกับร้าน The Glass house

The Glass House 30 Petple Magazine

5/22 หมู่2 ซอยนาจอมเทียน 10 ถนนสุขุมวิท ต�ำบลนาจอมเทียน อ�ำเภอสัตหีบ ชลบุรี 20250 february 2014

เปิดทุกวัน เวลา 11.00 – 24.00 น.

Tel : 081-266-6110 038-255-922

www.glasshouse-pattaya.com


P ET PLE VI S I T

Text : PMPY12 / Photo : PMPY12

TENDER LOVING CARE PET WELLNESS CENTER “ที่ TLC เราเชื่อว่ารักคือ การดูแล เราจึงมุ่งมั่นที่จะดูแลสัตว์เลี้ยง ของท่ า นด้ ว ยการผสมผสานระหว่ า งความรู้ ท างการแพทย์ กั บ ความ สนุกสนานเพื่อสัตว์เลี้ยงของท่านจะได้แข็งแรงและอารมณ์ดี” กล่าวโดย สพ.ญ. วลัยพร ทวีสินเถียร หรือคุณหมอกอล์ฟ หนึ่งในผู้บริหารศูนย์ ดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงแห่งใหม่ล่าสุดย่านใจกลางเมือง

จุดเริ่มต้นของ TLC

“Tender Loving Care Wellness Center เกิดจากความรักที่มีต่อสัตว์เลี้ยงของหุ้นส่วนของ เราทั้ง 4 คนค่ะ โจทย์ของเราคืออยากทำ�สถานที่ที่ท�ำ ให้สุนัขแข็งแรง ซึ่งจะต้องเป็นสถานที่กว้างขวาง เพื่อน้องๆ สามารถวิ่งออกกำ�ลังกายและได้มีโอกาสโดนแสงแดด ด้วยความที่เราเป็นหมอ เราพบว่า หนึ่งในสาเหตุที่ทำ�ให้สุนัขป่วยง่ายเกิดจากการที่สุนัขไม่ได้ใช้ชีวิตตามธรรมชาติของเขา บางคนเลี้ยง สุนัขอยู่ในห้องซึ่งบางตัวไม่มีโอกาสได้วิ่งเล่น หรือโดนแสงแดดเลย เราเลยมองว่าเราอยากทำ� Wellness Center สำ�หรับน้องหมาในเมืองค่ะ จากวันนั้นถึงวันนี้ Tender Wellness Center ก็เปิดมา ประมาณ 5 เดือนแล้วค่ะ” การบริการของ TLC

“ที่นี่เรามีทั้งหมด 7 บริการค่ะ ได้แก่ สระว่ายน้ำ�, สนามวิ่งเล่น, อาบน้ำ�-ตัดขน, คลีนิค, เพ็ทช้อป, มินิ คาเฟ่ และที่ก�ำ ลังจะเปิดต่อไปคือโรงแรม สามารถรับฝากได้ประมาณ 5-6 ห้องค่ะ ใน ส่วนของสระว่ายน้ำ�เราเปิดให้บริการเป็นรอบๆ เพื่อให้สัตว์เลี้ยงที่มาใช้บริการมีช่วงเวลาที่เป็นส่วนตัว ค่ะ ดังนั้นหากใครต้องการใช้บริการสระว่ายน้ำ�ของเราที่นี่ต้องจองเป็นรอบ รอบละ 1 ชั่วโมง โดย ทุกๆ รอบจะมีการทำ�ความสะอาดสระน้ำ�ก่อนทุกครั้งเพื่อน้องหมาในรอบต่อไปจะได้ใช้บริการสระว่าย น้ำ�ที่สะอาดเหมือนใหม่ค่ะ อีกสาเหตุที่เราเปิดให้บริการสระว่ายน้ำ�แบบส่วนตัว เพราะเรากังวลเรื่อง น้องหมาจะกัดกันซึ่งก็สามารถเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ยังมีสนามวิ่งเล่นที่กว้างขวางเหมาะสำ�หรับน้องๆ มาวิ่งเล่นออกกำ�ลังกายกัน ที่นี่จะสังเกตได้ว่าจะเป็นระบบประตู 2 ชั้นตลอด เพราะป้องกันน้องหมา สูญหายค่ะ” จุดเด่นของทางร้าน

“ลูกค้าที่มาที่นี่จะพูดทุกคนว่ามาแล้วไม่เหมือนมาคลินิกแต่กลับให้ความรู้สึกเหมือนอยู่บ้าน อาจเป็นเพราะพวกเราดูแลต้อนรับลูกค้าเองทั้งหมดค่ะ พนักงานของเราก็เป็นกันเองและสามารถ สื่อสารภาษาอังกฤษกับลูกค้าต่างชาติกันได้ทุกคนค่ะ (ยิ้ม)”

ฝากทิ้งท้าย

“อยากให้ผู้เลี้ยงหันมามองธรรมชาติของสัตว์กันเยอะๆ ค่ะ อยากให้หันมาใส่ใจว่าจริงๆ แล้ว ธรรมชาติของเขาต้องการอะไร จริงๆ แล้วสุนัขต้องการการวิ่งเล่น ออกกำ�ลังกาย และได้รับแสงแดด ดังนั้นจึงอยากฝากให้ผู้เลี้ยงพาเขามาออกกำ�ลังกายกันเยอะๆ เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงค่ะ (ยิ้ม)” Tender Loving Care Pet Wellness Center : 289 ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 Tel : 02-258-8194 / 092-251-2688 Email : tlcpetwellnesscenter@gmail.com Facebook : www.facebook.com/tenderlovingcarewellnesscenter Daily Open : 10:00 – 20:00 32

PETPLE MAGAZINE FEBRUARY 2014

petple 12 ok.indd 32

30/1/2557 17:15:32


คุณมิ้น-จินดาภา บุณญากร

1 อาทิตย์ของมิ้น ในหนึง่ อาทิตย์ของมิน้ ยุง่ มากค่ะ เพราะต้องออกไปท�ำงาน และภารกิจส�ำคัญแทบทุกวัน แต่มิ้นจะมีเวลาว่างอย่างน้อย เพียง 1 วันเท่านั้น ซึ่งจะเป็นวันที่มิ้นจะไม่ออกไปไหนเลยค่ะ มิ้นจะใช้เวลาพักผ่อนอยู่ที่บ้าน ดูหนัง อ่านหนังสือ และดูแล เจ้าตูบแสนรักของมิ้น 6 ตัวคือนมข้น, สนู๊ปปี้, ฮัสกี้, ไทเกอร์, เฮอร์บี้ และเจสซี่ เมือ่ ก่อนมิน้ จะต้องพาเขาออกไปอาบน�ำ้ -ตัดขนนอกบ้าน ด้วยตัวเองเป็นประจ�ำทุกอาทิตย์คะ่ เพราะเวลาว่างทีม่ เี หลือ มิ้ นก็อยากแสดงความรักทีม่ ตี อ่ เขาอย่างเต็มที่ แต่ชว่ งหลังๆ เรา ไม่ค่อยสะดวกที่จะพาเขาออกไปข้างนอกเพราะเรามีเวลาว่าง ไม่ตรงกันทุกอาทิตย์ เด็กๆ จึงไม่สามารถไปอาบน�ำ้ -ตัดขนได้ เป็นประจ�ำ และ ในบางครัง้ การพาเด็กๆ ขึน้ รถไปอาบน�ำ้ -ตัด ขนนอกบ้านดูเป็นเรื่องที่ยากแสนยาก เพราะเด็กๆ ทุกตัวใน บ้านจะมีนิสัยขี้เล่นและซุกซน มิ้นเลยตัดสินใจหาผู้ช่วยที่คอย มาดูแลการอาบน�ำ้ -ตัดขนของเด็กๆ แทนมิ้นค่ะ พอได้ลองใช้ บริการ Pawpals Mobile Grooming นอกจากเจ้าตูบแสนรัก ของมิ้นจะได้รับการดูแลอย่างเป็นประจ�ำสม�ำ่ เสมอแล้ว มิ้นยัง มีเวลาพักผ่อนเหลืออีกเยอะเลยค่ะ เพราะ Pawpals Mobile Grooming เป็นบริการอาบน�้ำตัดขนเคลื่อนที่ที่ขับรถมาดูแล สัตว์เลี้ยงของเราถึงที่บ้าน ตอนนี้มิ้นไว้วางใจและได้ใช้บริการ จาก Pawpals Mobile Grooming เป็นประจ�ำค่ะ

Pawpals Mobile Grooming Pawpals Mobile Grooming คือธุรกิจอาบน�้ำตัดขนสุนัขเคลื่อนที่แห่งแรกใน ประเทศไทย ภายใต้การดูแลของผูเ้ ชีย่ วชาญในด้านการดูแลสัตว์เลีย้ ง สัตวแพทย์ทมี่ ปี ระสบการณ์ และทีป่ รึกษาผูท้ รงคุณวุฒเิ ฉพาะทางในด้านต่างๆ รถอาบน�ำ้ และตัดขนของ Pawpals ได้ออกแบบ มาให้มีการใช้พื้นที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ สะดวกต่อการท�ำงานและ ครบครันด้วยเครื่องมือที่ ทันสมัยและมีมาตรฐานที่ดีที่สุด โดยเราจะน�ำรถไปบริการไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือที่ออฟฟิศตาม ความสะดวกของลูกค้า พร้อมทั้งลดความเครียดจากการเปลี่ยนสถานที่ให้กับสุนัขที่รักของท่าน ซึ่งท่านจะสามารถดูแลเขาได้อย่างใกล้ชิด ดังนั้นจึงมั่นใจในทุกๆ การให้บริการจากเราได้

โทร : 02-576-1588 www.petpro.co.th

facebook.com/thepawpals


B IG I NT ERV I EW

Text : PMPY Photo : Authairat, Piyaphat

THAILAND'S NUMBER 1 ONLINE PET STORE

พอกันทีกับปัญหารถติดเวลาจะออกไปซื้ออาหารให้เจ้าตัวน้อยที่บ้าน... เหนื่อยหน่ายกับการไป ร้านค้าแล้วไม่ได้สินค้าที่ต้องการ หรือซื้อสินค้าจ�ำนวนมากแล้วต้องถอนหายใจกับน�้ำหนักสินค้า วันนี้เพ็ท เพิลขอน�ำเสนอการเลือกซื้อสินค้าให้เจ้าตัวน้อยที่บ้านด้วยทางเลือกใหม่อย่าง PETLOFT.com ร้านค้า ออนไลน์ที่จ�ำหน่ายสินค้าราคาสุดพิเศษส�ำหรับสัตว์เลี้ยงของคุณ พร้อมจัดส่งให้ถึงบ้านอย่างสะดวกและ รวดเร็วอีกด้วย!

34 Petple Magazine

FEBRUARY 2014


พูดถึงที่มาของ Pet Loft

“Pet Loft เป็นร้านค้าออนไลน์ที่จัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ คุณภาพสูงครับ แนวคิดนีเ้ ริม่ มาจากทีผ่ มเลีย้ งสัตว์อยูแ่ ล้ว และส�ำหรับผมสัตว์ เลี้ยงเป็นเสมือนคนในครอบครัวหรือเพื่อนคนส�ำคัญที่สุด เวลาที่ผมไปซื้อของ ให้เขา ผมเจอปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหารถติด ปัญหาในการขนส่งสินค้าที่มี น�้ำหนักมาก และบางครั้งก็ไม่ได้สินค้าที่ต้องการ เพราะว่าร้านค้าไม่ได้สต็อก สินค้าเอาไว้อย่างเพียงพอ ซึ่งก็ท�ำให้รู้สึกเสียเวลาการเดินทางโดยใช่เหตุ ผม คิดว่าคงมีคนรักสัตว์อีกจ�ำนวนไม่น้อยเลยที่ก�ำลังประสบปัญหาแบบเดียวกัน นี้ จากตรงนั้น ผมจึงเกิดแนวคิดที่จะสร้างทางเลือกที่ดีกว่าให้แก่คนรักสัตว์ ครับ ผมอยากให้ลกู ค้าเลือกซือ้ อาหารสัตว์คณุ ภาพสูงได้ ในราคาทีถ่ กู ลง และ ไม่ต้องยุ่งยากกับการเดินทางอีกต่อไป PetLoft.com จึงเข้ามาตอบโจทย์ของ ปัญหาเหล่านี้ได้อย่างลงตัวครับ (ยิ้ม)”

คอนเซปของ PetLoft.com

“คอนเซปของเราคือ การรวบรวมสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงที่มีคุณภาพ มากมายมาจ�ำหน่ายในราคาสุดคุ้ม พร้อมบริการเรื่องการจัดส่งสินค้าอย่าง รวดเร็วทัว่ ประเทศไทยในระยะเวลาอันสัน้ เพือ่ มุง่ เน้นสร้างความสะดวกสบาย และความคุ้มค่าให้แก่เจ้าของสัตว์เลี้ยงมากยิ่งขึ้นครับ”

สินค้าที่มีจ�ำหน่ายใน PetLoft.com

“PetLoft.com ของเราจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ที่มีคุณภาพ ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศครับ ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ประเภทสุนัข แมว ปลา นก หรือสัตว์เลี้ยงขนาดเล็ก ซึ่งสินค้าที่จ�ำหน่ายจะมีประเภทอาหารสัตว์ ของใช้ ของเล่น เสื้อผ้า ยา อาหารเสริม และสินค้าใหม่ๆ อีกมากมายครับ ลูกค้าสามารถค้นหาสินค้าที่ต้องการได้ง่ายๆ โดยกดปุ่มค้นหาที่หน้าเว็บไซต์ ซึ่งอยู่ด้านบนขวาของหน้าจอหรือสามารถเข้าไปคลิกเลือกแบรนด์อาหารได้ โดยเลือกที่ประเภทของสัตว์เลี้ยงเพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้าครับ นอกจากความหลากหลายของสินค้าที่จำ� หน่ายอยู่ในเว็บไซต์แล้ว เรายังมีข้อ

เสนอพิเศษต่างๆ รวมทั้งสินค้าที่มีส่วนลด 20% หรือมากกว่า ซึ่งจะท�ำให้ลูกค้า สามารถเลือกซื้อสินค้าคุณภาพดีได้ในราคาสุดคุ้ม ไม่เพียงเท่านั้น เรายังมอบ ความสะดวกสบายให้ลูกค้ายิ่งขึ้นไปอีกด้วยระบบขนส่งสินค้าที่รวดเร็ว ขนส่ง สินค้าทุกแห่งในกรุงเทพฯ เราใช้ระยะเวลาเพียง 2 -3 วันท�ำการ หรือถ้าขนส่ง สินค้าไปทั่วประเทศไทย เราก็สามารถท�ำได้ภายใน 3-5 วันท�ำการเท่านั้นครับ”

ส�ำหรับคนที่ต้องการใช้บริการ PetLoft.com

“ง่ายมากๆ เลยครับ เพียงคลิกเข้าไปที่ปุ่ม “ลงทะเบียน” ซึ่งอยู่ด้านบน ขวามือของเว็บไซต์ หลังจากนั้นให้กรอกข้อมูลเพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ซึ่งจะอยู่ ทางด้านซ้ายมือ หลังจากกรอกรายละเอียดข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ “ยืนยัน” เพื่อท�ำการสมัครสมาชิก หลังจากนั้นลูกค้าจะได้รับอีเมล์ยืนยันการลง ทะเบียนผูใ้ ช้ใหม่กบั ทาง Petloft.com เพียงเท่านีค้ ณุ ก็สามารถซือ้ สินค้าผ่านทาง เราได้อย่างสะดวกสบาย หรืออีกหนึ่งทางเลือกคือลูกค้าสามารถโทรสั่งซื้อสินค้า ได้ทางโทรศัพท์เบอร์ 02-204-7566 ครับ ส�ำหรับวิธีการช�ำระเงินทาง PetLoft.com มีช่องทางให้ลูกค้าได้เลือก ช�ำระหลายช่องทางด้วยกันครับ ไม่ว่าจะช�ำระผ่านบัตรเครดิตซึ่งผ่านระบบ Payment ของบริษทั , PayPal ทีส่ ามารถช�ำระค่าสินค้าหรือช�ำระด้วยบัตรเครดิต ชั้นน�ำต่างๆ ผ่านทางหน้าเว็บไซด์ได้ทันที โดยวิธีนี้จะเป็นการช�ำระเงินที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย หรือช่องทางสุดท้ายจะเป็นการช�ำระเงินปลายทางจาก ลูกค้า Cash on delivery โดยจะมีค่าธรรมเนียมในการเก็บเงินปลายทางเพียง 50 บาท ต่อการสั่งซื้อต่อครั้งครับ”

ฝากถึงผู้อ่านนิตยสาร

“ลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าหลากหลายที่มีคุณภาพได้ง่ายๆ โดยไม่ ต้องเสียทั้งเวลาเดินทาง และไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยกับสินค้าที่มีนำ�้ หนักมากอีกต่อ ไปครับ เพียงคลิกเข้ามาชมเว็ปไซต์ของเรา แล้วคุณจะรู้ว่าการเลือกซื้อสินค้าให้ กับสัตว์เลี้ยงง่ายกว่าที่คุณคิดครับ (ยิ้ม)”

Petple Magazine FEBRUARY 2014

35


P ETP LE CA R I N G

Text : สพ.ญ. เสียงพิณ ทิมพัฒนพงศ์

เรื่ อ งกิ น...เรื่ อ งใหญ่

You are what you eat, Your pets are what you give!!! สัตว์เลี้ยงต้องได้รับโภชนาการที่เฉพาะซึ่งแตกต่างกันกับอาหารคน แต่ก็ยังสามารถให้อาหารคน หรือ ของขบเคี้ยวให้แก่สัตว์เลี้ยงเพื่อเป็นรางวัลหรือการฝึก โดยให้หลังจากมื้ออาหารปกติโดยไม่เกินปริมาณ 10% ของมือ้ อาหาร ถ้าให้ปริมาณทีม่ ากเกินอาจเป็นการสร้างความเสีย่ งของการเกิดโรคกับเขาในอนาคต ก็เป็นได้ นอกจากนั้น ถ้าหากได้กินอาหารที่เป็นพิษต่อร่างกายก็ยิ่งอันตรายเข้าไปอีก วันนี้ขอยกตัวอย่าง อาหารคนที่ดูเอร็ดอร่อยแต่เกิดพิษร้ายแรงต่อสุนัขกันดีกว่า

ช็อคโกแลต : ของอร่อยส�ำหรับคนเรา แต่ด้วยปริมาณเพียงเล็กน้อยก็เป็นพิษต่อสุนัข

ได้เลยทีเดียว พิษดังกล่าวคือ “ธีโอโบรมีน (Theobromine)” ซึ่งสุนัขไม่สามารถขจัดออก จากร่างกายได้ดีนัก ซึ่งปริมาณของโกโก้ รวมถึงขนาดของสุนัขจะเป็นปัจจัยต่ออาการที่จะ เกิดขึ้นได้แก่ คลื่นไส้ ท้องเสีย รู้สึกไม่สบายในช่องท้อง หากได้ปริมาณมากๆ อาจท�ำให้ เกิดกล้ามเนื้อสั่นกระตุก ชัก หัวใจเต้นผิดปกติ เลือดออกในร่างกาย หรือหัวใจวาย จนถึง เสียชีวิตได้ โดยเจ้าของจะเริ่มสังเกตได้จากอาการตื่นเต้นผิดปกติของสุนัข ช็อคโกแลตนม หรือไวท์ช็อกโกแลตชื้นเล็กอาจส่งผลไม่มากนักต่อสุนัข เนื่องจากปริมาณของโกโก้อาจมีอยู่ ไม่มาก แต่หากคุณไม่แน่ใจถึงปริมาณ หรือชนิดของช็อคโกแลตที่เจ้าตัวโปรดกินเข้าไป (เพราะคุณอาจมี 70% Cocoa ดาร์คช็อคโกแลต หรือ ช็อคโกแลตส�ำหรับท�ำขนมซึ่งมี ปริมาณของธีโอโบรมีนปริมาณสูงๆ อยู่ที่บ้านก็เป็นได้)หากคุณพบความผิดปกติขึ้น ควรรีบพาสุนัขตัวโปรดพบสัตวแพทย์ให้ท�ำการกระตุ้นให้เกิดการอาเจียน หรือล้างท้อง ภายในระยะเวลา 1 ชั่วโมง

หัวหอม (กระเทียมและพืชผักตระกูลหัวหอมต่างๆ) : หากสุนัขได้กินหัว หอมหรือกระเทียมปริมาณมากๆ หรือได้กินติดต่อกันในเวลานาน จะส่งผลให้เกิดการ ท�ำลายเม็ดเลือดแดง ท�ำให้เกิดภาวะโลหิตจางได้ โดยอาการจะยิ่งรุนแรงโดยเฉพาะใน สุนัขสายพันธุ์ญี่ปุ่น

ผลิตภัณฑ์นม และชีส : ผลิตภัณฑ์นมมักเกิดผลกับสุนัขคือ Lactose Intolerance หรือการที่ระบบทางเดินอาหารไม่สามารถย่อยโมเลกุลของน�้ำตาลชนิดแลคโตสที่มีอยู่ใน ผลิตภัณฑ์นม ส่งผลต่อระบบทางเดินอาหารของสุนัขโดยสุนัขมักแสดงอาการอาเจียน หรือ ท้องเสียตามมาหลังจากกิน 36 Petple Magazine

february 2014


องุ่น หรือลูกเกด : องุ่น หรือ ลูกเกดก็เป็นพิษต่อสุนัขเช่นกัน แม้ว่าจะได้รับ ในปริมาณเพียงเล็กน้อย ซึ่งพิษดังกล่าวจะส่งผลท�ำลายไต เกิดไตวายเฉียบพลัน หรือร่างกายไม่สามารถสร้างปัสสาวะได้ อาการเริ่มแรกสังเกตได้คือท้องเสีย หรือ อาเจียน อาจพบอาการปวดบริเวณช่องท้อง ซึม ขาดน�้ำร่วมด้วย

ถั่วแมคาเดเมีย :

ถั่วชนิดนี้แม้เพียงปริมาณเล็กน้อยก็ส่งผลให้เกิดปฏิกิริยา ยับยั้งการส่งกระแสประสาทควรคุมกล้ามเนื้อส่งผลให้เกิดการอาเขียน อาการ อัมพาตชั่วคราว กล้ามเนื้อสั่นกระตุก ขาอ่อนแรงขึ้นได้ อย่างไรก็ตามอาการดัง กล่าวนี้เป็นชั่วคราวและสามารถหายเองได้ภายใน 24 – 48 ชั่วโมง

รูปภาพจาก: www.buywholefoodsonline.co.uk , en.wikipedia.org, www.detoxdrinks.info, www.topsmkt.com, www.mi9.com, www.theorganicmomma.com, www.thethao247.vn

ที่มารูปภาพ: myglobalpetfoods.wordpress.comTenerifenews.org.es Oddities-picutres.feedio.net

Petple Magazine february 2014

37


วันวาเลนไทน์ มักหมายถึง ความรักแสนโรแมนติกที่หลายๆ คนพร้อมจะมอบและทุ่มเทให้กับคนที่เขารัก โดยอาจจะลืมนึกถึงเจ้า สี่ขาผู้ซื่อสัตย์และภักดี ในเดือนแห่งความรักปีนี้ เพ็ทเพิลจึงอยากจะชวนทุกท่านมาท�ำกิจกรรมร่วมกับสัตว์เลี้ยงผู้ซึ่งไม่เคยท�ำให้คุณ ผิดหวัง แถมยังเป็นเพื่อนผู้จงรักภักดีเสมอมา พร้อมแล้วเราไปดูกันดีกว่าว่าเราจะสามารถตอบแทนให้ความรักเขาได้อย่างไรบ้าง วาเลนไทน์นี้ลองมาเปลี่ยนความคิดและหันมาดูแลเจ้าสี่ขาเพื่อนยากของเรากัน

พาสุนัขไปเดท

คุณสามารถใช้เวลาทัง้ วันในช่วงวาเลนไทน์เพือ่ อยูก่ บั น้องหมา พาเขา ไปเที่ยวพบปะกับสัตว์เลี้ยงในละแวกบ้าน เพื่อให้เขาได้เล่นกับเพื่อนๆ หรือ อาจพาไปร้านขายของสัตว์เลีย้ ง น้องหมาก็จะสามารถรูส้ กึ ถึงความรักทีค่ ณุ มีต่อเขาได้เช่นกัน

38 Petple Magazine

february 2014

จัดเตรียมดินเนอร์อันสุดพิเศษเพื่อเจ้าตูบ

คุณอาจจะไม่สามารถให้ชอ็ กโกแลตหวานแหววทีม่ าในกล่องรูปหัวใจ กับสุนขั ของคุณได้ แต่คณุ สามารถมอบอาหารอันโอชะทีค่ ณุ บรรจงท�ำมันขึน้ มาส�ำหรับเขา เช่น อกไก่ตม้ กับข้าวกล้องโรยท๊อปปิง้ ด้วยผักบางชนิดเพือ่ เพิม่ สีสัน (อาจสังเกตได้จากผักที่เขาชอบ) นอกจากจะท�ำให้สุนัขมีความสุขแล้ว สิ่งนี้ยังสอนให้เจ้าของรู้จักการแบ่งปัน อย่าลืมเพิ่มความโรแมนติกด้วยแสง เทียน แต่ต้องระวังเรื่องความปลอดภัยเพราะน้องๆ อาจวิ่งชนท�ำให้เกิด อันตรายได้


มอบของขวัญให้กับเจ้าตูบ

เวลาเสิร์ชจากอินเตอร์เน็ตเพื่อหาของขวัญในวันวาเลนไทน์ เรามัก เจอแต่ตัวเลือกมากมายจนยากที่จะตัดสินใจ วันนี้เรามีไกด์เล็กๆ เพื่อช่วย เลือกของขวัญที่สุดแสนประทับใจให้เจ้าตูบ เช่น ผ้ากัดขดเป็นรูปหัวใจ หรือ ปลอกคอที่มีแท๊กเป็นชื่อน้องหมารูปหัวใจ ที่นอนรูปหัวใจนุ่มๆ สีแดง รวม ไปถึง Jewelry ส�ำหรับน้องหมา

อบขนมให้ขบเคี้ยวให้เจ้าตูบ

บางคนแสดงความรักให้แก่กนั ด้วยการท�ำขนมคุก๊ กีพ้ ร้อมราดท๊อปปิง้ เป็นสตรอเบอรี่สีแดงสดในเทศกาลวาเลนไทน์ ส�ำหรับน้องหมาแล้ว เขาก็ ชอบที่จะลับเขี้ยวของเขาเสมอ คุณอาจจะลองเปลี่ยนจากอบคุ๊กกี้สูตร ธรรมดามาท�ำสูตรส�ำหรับน้องหมาโดยการเปลีย่ นส่วนผสมและตัง้ ชือ่ เมนูให้ ดูน่าสนุกและเหมาะกับน้องหมา เช่น Red Velvet Pupcakes

พาเจ้าตูบไปรีแลกซ์

คนเรายังชอบเข้าสปาบ่อยๆ เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ น้องหมาก็ไม่ต่าง กันทีต่ อ้ งการเวลาพักผ่อน คุณสามารถพาน้องหมาของคุณไปยังสถานทีก่ รูม มิ่ง เพื่อท�ำการเสริมสวย หรือไปนวดส�ำหรับสัตว์เลี้ยง พาเขาไปว่ายน�ำ้ วิ่ง เล่นในสวน หรือจะลองท�ำสปาที่บ้านให้เจ้าตูบก็ได้เพื่อไม่ให้ตื่นตกใจกับ บรรยากาศภายนอกจนเกินไป เช่นนวดผ่อนคลายหรือท�ำเล็บอาบน�้ำให้เขา ที่บ้าน

งานศิลปะ

คุณสามารถใช้ทกั ษะทางด้านศิลปะทีม่ อี ยูข่ องคุณ เพิม่ ความสนุกให้กบั น้อง หมาด้วยสีแบบ Non-Toxic ผลัดกันเล่น Paint ลงบนอุ้งเท้าเจ้าตูบและพิมพ์ ลงบนกระดาษเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึก ส�ำหรับเจ้าของที่ชอบงานแฟนซีงาน ศิลปะ คุณอาจจะเพ้นท์ภาพสุนัขของคุณลงบนกระดาษก็ได้

Valentine’s Day Parties

จัดปาร์ตี้งานเลี้ยงส�ำหรับผู้รักน้องหมาน้องแมว เพื่อให้มีการพบปะ สังสรรค์แลกเปลี่ยนพูดคุยและแชร์ประสบการณ์ในการดูแลสัตว์เลี้ยง นอกจากน้องหมาน้องแมวจะพบเพื่อนใหม่ๆ แล้วยังเป็นโอกาสที่ดีส�ำหรับ เจ้าของที่จะเข้าสังคมได้มากขึ้น อาจจะเริ่มจัดจากงานเลี้ยงเล็กๆ ที่แยก สุนัขตามสายพันธุ์เพื่อป้องกันการเขม่นและเข้าจู่โจมให้กับพวกเขา เช่นจัด เป็นงานเลี้ยง Beagle Party ที่รวมเฉพาะกลุ่มคนรักสุนัขพันธุ์บีเกิ้ล เป็นต้น อย่างไรก็ตามการซื้อสัตว์เลี้ยงเพื่อมอบให้แก่กันเป็นของขวัญ ไม่ใช่ การกระท�ำทีด่ มี ากนัก แต่คณุ ก็สามารถมอบความรักให้กบั สัตว์เลีย้ งของคุณ ที่มีอยู่ได้ หรือถ้าอยากรับเขามาเลี้ยงด้วยใจจริงๆ คุณก็อาจไม่ต้องรอให้ถึง เทศกาลวันส�ำคัญต่างๆ เพราะพวกเขาห่วงใยและต้องการความรักจากพวก คุณเสมอ ดังนั้น คุณควรช่วยกันใส่ใจและมอบความรักให้กับพวกเขา เพื่อ ให้พวกเขารู้สึกว่าทุกวันเป็นวันวาเลนไทน์ ส�ำหรับเขาแค่นี้เจ้าตูบเจ้าเหมียว ของคุณก็จะมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงสมบูรณ์แล้ว


Adopt me

please! ซันไบรท์

โกมาน ลูกวัว

นิหน่อย น้องโกมาน

เป็นเด็กหญิงอายุ 2 ปีครึ่ง ที่อ่อนโยนและแสนหวาน น้องมาถึงที่ ศูนย์ของมูลนิธิฯเมื่อตอนเป็นลูกหมาที่อายุแค่ 1 เดือน มีผู้หญิงที่ใจดี ท่านหนึ่งได้ไปพบน้องบนถนนแห่งหนึ่งที่ภูเก็ต โดยเธอสังเกตเห็นว่า น้องคงถูกรถชนมา เธอจึงพาน้องมาขอรับการรักษาทีม่ ลู นิธฯิ หลังจาก ที่น้องโกมานได้รับการรักษา และดูแลอย่างใกล้ชิดจากสัตว์แพทย์ที่มูล นิธิฯ ตอนนี้น้องโกมานหายดีแล้ว น้องโกมานเข้ากับน้องหมาตัวอื่นๆ ที่ศูนย์ได้เป็นอย่างดี และน้องก็รักที่จะได้รับความสนใจจากเหล่าอาสา สมัคร น้องชอบไปเดินเล่นกับอาสาสมัคร และก็ชอบเล่นกับน้องหมา ตัวอื่นๆในส่วนที่พักของน้องด้วย

น้องซันไบรท์

น้องซันไบรท์อาศัยอยูท่ ศี่ นู ย์ของมูลนิธฯิ ทีภ่ เู ก็ตมาได้ 1 ปีครึง่ แล้ว หลังจากทีน่ อ้ งถูกทิง้ ทีค่ ลินกิ รักษาสัตว์แห่งหนึง่ ในภูเก็ตเมือ่ น้องยังเป็น ลูกหมาอายุได้ 4 เดือน ตอนนี้น้องซันไบรท์มีอายุเกือบ 2 ขวบ และก็ เป็นสุนัขที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักและพลังแห่งชีวิต น้องโปรดปราน การได้ออกไปเดินเล่นกับอาสาสมัคร น้องมีเพื่อนๆ มากมายในส่วน ที่พักของน้อง แต่น้องชอบที่จะอยู่กับผู้คนมากกว่า เราจึงอยากจะหา บ้านที่อบอุ่นให้น้อง

นิหน่อย

สุนัขเพศเมีย ท�ำหมันแล้ว อายุประมาณ 6 เดือน สุนัขคอกนี้ถูกปล่อยพร้อมกันแม่ลูก รวม 5 ตัว คนบริเวณนั้นไม่ชอบ จึงจะใช้ไม้ไล่ตีเป็นประจ�ำ โดยนิหน่อยถูกตีจนขาหัก ทางเรารักษาจนหายดีแล้ว

ฟิชโช่

ถูกรถชนอาการสาหัส อาสาได้ท�ำการช่วยเหลือและน�ำไปรักษา พร้อมดูแลอย่างดีจนอ้วนถ้วนและสวยอย่างในภาพ อาสาของเรา 40 Petple Magazine

FEBRUARY 2014

ฟิซโช่

ลูกตาล

ดาวนิล

พยายามหาบ้านให้น้องมาเป็นเวลา 1 ปีแล้ว ขอบ้านที่อบอุ่นและพร้อม ให้ความรักกับน้องด้วยนะคะ

ดาวนิล, ลูกตาล, ลูกวัว อายุ 1 ขวบ 2 เดือน

ทั้ง 3 ตัวเป็นพี่น้องกัน เป็นหมาที่ฉลาดมาก มีทั้งน้องทั้งหมด 11 ตัว มีคนมาอุ้มพี่น้องเค้าไปเลี้ยงบ้าง โดนรถชนตายบ้าง จนตอนนี้ เหลือกัน 3 ตัว เด็กๆอาศัยนอนตามใต้ท้องรถ มีผู้ใจบุญคอยให้ข้าวกิน แต่ก็กินบ้างอดบ้าง ซ�้ำร้ายบางครั้งก็ถูกตีจากคนที่ไม่รักสัตว์ ท่านใด อยากได้เพื่อนที่แสนดี แสนรู้และจะจงรักภักดีคุณไปจนวันตาย ขอแนะ น�ำเด็กๆชุดนี้เลยนะคะ

น้องตาโปน

น้องตาโปนเป็นหมาทีเ่ จ้าของเลีย้ งไว้รว่ มกับเพือ่ นๆ อีกกว่าหกสิบ ตัว และเจ้าของถูกด�ำเนินคดีตาโปนและเพือ่ นๆเลยถูกทอดทิง้ พีๆ่ ช่วย เลีย้ งไว้ แต่ตาโปนมีปญั หาคือตาทะลักออกมา เวลานีร้ กั ษาเรียบร้อยแล้ วอยุ่ที่เชลเตอร์มาเกือบปี ตาโปนเป็นหมาน่ารัก และประสาทสัมผัสดี มากค่ะ อ้อนคน และขี้กลัวเล็กน้อย ขอโอกาสให้ตาโปนด้วยค่ะ

น้องลูกตาล

น้องลูกตาลพูดเดิล้ ขนาดเล็กเพศเมียหนักประมาณ 5 กิโลกรัม ถูก เจ้าของน�ำไปทิ้ง อย่างไม่รู้สาเหตุและส่งต่อไปยังที่ฝากเลีิ้ยงอื่น อยู่ ท่ามกลางพีห่ มาตัวโตๆ ขอโอกาสให้นอ้ งได้มบี า้ นถาวร ไม่ตอ้ งเร่รอ่ น อีกเลยนะคะ น้องท�ำหมัน และวัคซีนเรียบร้อยแล้ว นิสัยน่ารักและอ้อน ติดคนมากๆค่ะ

ลูกชิด

ลูกชิดถูกรถปูนทับขาหัก ถอดเฝือกแล้วค่ะ น้องอยู่ในช่วงสุดท้าย ของการรักษาแล้ว ยังคงต้องรอให้กระดูกที่ใส่เหล็กไว้แข็งแรงกว่านี้ เนือ่ งจากศูนย์ของมูลนิธฯิ ไม่มที ี่ เลีย้ งสุนขั เมือ่ น้องหายดีเราต้องส่งน้อง


ตาโปน

ลูกตาล

กะทิ

ลิซ่า

ลูกชิด

ต้นไม้

กลับไปที่โรงปูนจตุจักร(ที่โดนรถปูนชน)

กะทิ

สุนัขเพศเมีย อายุประมาณ 5 เดือน เป็นสุนัขจรที่ช่วยเหลือมาเพื่อหาบ้านคะ

ลิซ่า

อายุประมาณ 8 เดือน โดนเจ้าของพามาทิง้ ทัง้ ครอบครัว ซึง่ บริเวณ ที่ ม าปล่ อ ยนั้ น เป็ น ริ ม ถนนและอยู่บ ริเ วณหน้าบ้านคนที่ไม่รัก สัตว์ น้องโดนตีบ่อยและขู่จะวางยา ตอนนี้อาสาพาไปหาบ้านตามงานต่างๆ แต่ยังไม่ได้บ้านซักทีคะ สงสารน้อง ช่วยน้องด้วยนะคะ ขอให้เค้าได้มี บ้านที่อบอุ่นด้วยคะ

บันนี่

BUNNY / dog meat trade from NP shelter / female / 3-4yrs / weight 10 kg /short leg บันนี่ สาวเทอเรีย เตี้ย ฟันเหยิน อารมณ์ดี มีเหวี่ยงเล็กน้อยถึงปาน กลาง ตอนนี้ตัดขนสั้นเดี๋ยวอีกหน่อยขนยาวรับรองเท่ห์มว๊ากกกกก รอดจากการค้าเนื้อ มาหาบ้านค่ะ

มะระ

เพศเมีย อายุประมาณ 4 เดือน ช่วยมาจากป่าช้าร้าง

อีวา

เพศเมีย อายุประมาณ 1 ปี ท�ำหมันแล้ว เป็นแจ๊ครัสเซลผสมเทอร์เรีย

ต้นไม้

มะระ อีวา

บันนี่

อาสา(เพื่อ)หมาหัวเน่า ติดต่อ: คุณอ้อ 081-935-7277 คุณหญิง 081-274-5657 หรือ www.facebook.com/Volunteer4TheDog มูลนิธิ Soi Dog ติดต่อ: Pawena.toon@soidog.org สามารถโอนบริจาคผ่านบัญชีของมูลนิธิฯได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเดอะคริสตัล พาร์ค ชื่อบัญชี : Soi Dog Foundation, เลขบัญชี : 403-109854-1

เพศผู้ อายุ 3 สัปดาห์ หางกุด แม่หมาคลอดในพงหญ้า ริมถนน เสี่ยงต่อการโดนรถชนมากคะ Petple Magazine FEBRUARY 2014

41


Instagram Name: @bingelibong Followers: 11,977 อินสตาแกรมนี้ ถ้าเข้าไปชมจะเห็นทัง้ ความน่ารักของ น้องหมา Tibbe พันธุ์ สวีดิชคอกเกอร์ และน้องแมว Poppe พันธุ์ไซบีเรียน 2 ตัวที่เป็นเพื่อนเล่นกัน แล้วคุณ จะได้เข้าใจว่าจริงๆ เจ้าตูบกับเจ้าเหมียวเขาไม่ได้เป็นคู่ กัดกันเสมอไป Instagram Name: @iamthegreatwent Followers: 13,258 ใครทีห่ ลงใหลในเสน่หค์ วามน่ารักของแมวจะต้องไม่ พลาดการ follow อินสตาแกรมนี้เด็ดขาด เพราะช่างภาพ หนุม่ จากเมืองฟิลาเดลเฟียผูน้ ี้ ได้เก็บภาพเด็ดสุดสวยของ แมวทัง้ หลายรวบรวมไว้ให้เปิดดูเพลินๆ กันได้ทงั้ วันทัง้ คืน เลยหละ

Instagram Name: @Mr_norman_the_bulldog Followers: 9,172 สุนขั พันธุบ์ ลู ด็อกแสนน่ารักตัวนีม้ ชี อื่ ว่า Mr. Norman เจ้า Norman เป็นสุนัขจากเมืองอังกฤษ ดูจากในอินสตา แกรมแล้ว น้องเป็นคนที่ขี้เล่นและเข้ากับคนมากๆ หาก ใครได้ชมภาพของน้องจะต้องยิ้มไปกับความจ�้ำม�้ำของ น้องอย่างแน่นอน 42 Petple Magazine

FEBRUARY 2014

Instagram Name: @digbyvanwinkle Followers: 218,335 หนูน้อยหน้าตาน่ารักจิ้มลิ้มตัวนี้เป็นสุนัขพันธุ์บรัส เซ็ลส์ กริฟฟอน จากประเทศนิวซีแลนด์ ด้วยความที่สุนัข พั น ธุ ์ นี้ มี ข นเยอะ ท� ำ ให้ บ ริ เ วณหน้ า เหมื อ นมี ห นวด ประกอบกับการใส่แว่นตา เสื้อผ้า และการโพสต์ท่าถ่าย รูปแบบกวนๆ ท�ำให้สนุ ขั ตัวนีเ้ ป็นขวัญใจชาวออนไลน์ดว้ ย คน follow มากกว่า 2 แสนคน

Instagram Name: @cute_bubu Followers: 20,582 Bubu เจ้าชินชิล่าน้อยสีขาวจากสิงคโปร์ตัวนี้อายุ 6 ขวบ ความน่ารักของเขาอยู่ที่การถ่ายรูปเหมือนคน เช่น เข็นรถเข็นเล็กเดินช้อปปิง้ จิบไวน์ หรือคุยโทรศัพท์ รับรอง ว่าถ้าได้เข้าไปชมภาพน้อง Bubu อาจจะท�ำให้อยากมีนอ้ ง ชินชิล่าไว้ในครอบครองสักตัวก็ได้

Instagram Name: @hello_oskar Followers: 43,980 เจ้าแมวด�ำตัวนี้มีชื่อว่าออสก้า น้องอายุ 4 ปีอาศัย อยูท่ แี่ คลิฟอเนียร์ น้องเป็นแมวทีน่ า่ รักและขีเ้ ล่นมาก ใคร ที่ชอบรูปแมวสวยๆ ห้ามพลาดการ Follow น้องออสก้า โดยเด็ดขาด


P ET MA ST ER TALK

Minney + Tung

Forever

Pet Crematorium

ความรักของสุนัขต่างขนาดสองตัวนี้เกิดขึ้น ท่ามกลางการกีดกันของรั้วบ้านของเราเอง

ทีบ่ า้ นเลีย้ งสุนขั แตกต่างสายพันธุอ์ ยูห่ ลายตัว หนึง่ ในนัน้ คือ ‘มินนี’่ สุนขั พันธุ์ มิเนเจอร์ ซึง่ เป็นทีร่ กั ของทุกคนในบ้าน เพราะความน่ารักขีอ้ อ้ น ประกอบกับขนาด ตัวที่เล็กและบอบบางเหมือนตุ๊กตา ทุกคนในบ้านจึงประคบประหงมมินนี่เป็นพิเศษ มินนี่ มีเพือ่ นสนิท คือ ‘ถัง’ เป็นสุนขั จรจัดพันทาง ซึง่ ถูกน�ำมาทิง้ ในถังขยะหน้า หมูบ่ า้ น ตัง้ แต่ตวั ยังแดงๆ โดยถูกมัดใส่ถงุ มาเหมือนกับไม่ตอ้ งการให้มนั ได้หายใจอีก หลังจากนั้นถังก็มีชีวิตอยู่ด้วยอาหารจากน�้ำใจของเพื่อนบ้านละแวกนั้นตลอดมา ถังชอบมาเล่นกับมินนีบ่ อ่ ยๆ จนเย็น พอถึงเวลาให้ขา้ วมินนีก่ เ็ ลยเหมือนเป็นการให้ ข้าวเจ้าถังไปด้วย มินนีก่ บั ถังจึงเป็นเจ้าตูบคูซ่ ที้ สี่ นิทกันมาก เมือ่ เริม่ โตขึน้ ถัง ติดโรคเรือ้ นมาจากสุนขั ซอยข้างๆ จากเดิมทีค่ นในบ้านยิง่ หวงและห่วงจึงยิง่ ป้องกันมินนีจ่ ากถังมากขึน้ แม้จะสงสารแต่กไ็ ม่อาจให้ มินนีเ่ ล่นด้วย มากนัก เนือ่ งจากเป็นกังวลว่ามินนีจ่ ะติดโรคเรือ้ น ดังนัน้ จึงท�ำได้แค่เพียงให้ขา้ วให้นำ�้ ถังนอกรัว้ บ้านบ่อยๆ แต่ถงั ก็จะแวะเวียนมารอทีห่ น้ารัว้ บ้านเป็นประจ�ำ เพือ่ จะได้เล่น กับมินนีโ่ ดยทีพ่ อ่ จะคอยปิดประตูรวั้ กัน้ ไว้เสมอ เพือ่ ป้องกันมินนีจ่ ากโรคเรือ้ นของถัง ทัง้ สองจึงได้แค่เพียงมองผ่านกันข้ามรัว้ ไปมา และเล่นกันผ่านช่องเล็กๆ ใต้ประตูรวั้ เท่านัน้ แม้เราจะพยายามปกป้องมินนี่ แต่ในทีส่ ดุ วันทีเ่ รากลัวก็มาถึง เย็นวันนัน้ หลัง จากกลับมาถึงบ้าน เพือ่ นบ้านก็บอกว่า ถัง อาเจียนสาเหตุนา่ จะโดนวางยาเบือ่ อาการ แย่มาก ในขณะเดียวกันมินนีเ่ องกลับมีอาการเดียวกันกับถัง อาเจียนอยูภ่ ายในบ้าน แม้จะรีบพาทัง้ คูไ่ ปหาหมอแต่กไ็ ม่ทนั การ ในทีส่ ดุ มินนีก่ บั ถังก็จากไปอย่างไม่มวี นั กลับ สาเหตุทมี่ นิ นีจ่ ากไปก็มาจากยาเบือ่ เช่นกัน ในวันนัน้ มีชว่ งทีท่ างบ้านไม่ได้ปดิ ประตูรวั้ มินนีค่ งไปเล่นกับถัง ประกอบกับความเป็นสุนขั ขีส้ งสัย มินนีค่ งจะดมและเลียหน้าถัง อย่างเป็นห่วง ในเวลานัน้ มินนีอ่ าจได้รบั สารพิษ ถึงแม้ในปริมาณไม่มากแต่มนิ นีก่ เ็ ป็น สุนขั พันธุเ์ ล็ก จึงไม่อาจต้านทานฤทธิย์ าไหว ในทีส่ ดุ มินนีก่ จ็ ากไปพร้อมกับถังเพือ่ นรัก

บ้านหลังสุดท้าย ของสัตว์เลี้ยงแสนรัก

Petmaster

ร่วมช่วยเหลือมูลนิธิและโครงการต่างๆ ในการเผาสุนัขและแมวจรจัดที่เสียชีวิต โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ลงทะเบียนได้ที่ 02-977-4404 www.petscrematorium.com

02-9774404 / 089-9500155 วัดธาตุทอง (เอกมัย), วัดบางบัว (บางเขน), วัดไก่เตี้ย (ตลิ่งชัน), วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม (พัทยา)


VOD KA B OY’ S R E CIP E Text : Cherry Vodkaboy

Liver Brownie ในเดือนแห่งความรัก...มาเติมความหอมหวานให้ กับลูกๆ สี่ขาของเราด้วยเมนูท�ำง่ายๆ อย่าง Liver Brownie กันเถอะ เมนูนไี้ ม่เพียงแต่อร่อยอย่างเดียว แต่ยงั มัน่ ใจได้วา่ ปลอดภัยด้วยส�ำหรับเด็กด้วยค่ะ...

วัตถุดิบที่ใช้

ตับหมู 2 ขีด แครอทขูดฝอย 30 กรัม แป้งสาลีอเนกประสงค์ 1/4 ถ้วย ไข่แดง 3 ฟอง เชดด้าชีส 20 กรัม

วิธีท�ำ

1.น�ำตับหมูดิบเข้าเครื่องปั่นให้ละเอียด แล้วเทใส่ชามผสม 2.เติมไข่แดง แครอท ชีส และ แป้งสาลี ลงไป คลุกทุกอย่างผสมให้เข้ากัน 3.เทใส่พิมพ์ อบด้วยไฟ 180 องศา นาน 40 นาที หรืออบจนกว่าจะสุก ทั้งนี้เวลาจะขึ้นอยู่กับขนาดของพิมพ์

แค่นี้ก็ ได้เมนูของหวานแสนอร่อยเป็นของขวัญวันแห่งความรักให้ลูกๆ ของเราแล้วหละค่ะ :)

44 Petple Magazine

FEBRUARY 2014


PETPLE CARD PROMOTION Promotion Club Card

1. John Paul Pet แชมพู คอนดิชันเนอร์ส�ำหรับสัตว์เลี้ยง Contact: 02-561-2225 / 089-682-9222 / www.facebook.com/JohnPaulPetThailand Promotion: John Paul Pet ร่วมกับ Petple Card ลด 10% และแถม Foil Pack 1 ซองที่ 1. Shop Beautyline สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 ชั้น 2 2. Shop Beautyline สาขา The nine 3. Shop Beautyline สาขาหนองคาย 4. บูธ Paul Mitchell สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า 5. บูธ Paul Mitchell สาขาเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2556 – 31 พ.ค. 2557 ลด 10% ส�ำหรับบุฟเฟ่ต์ บัตร 1 ใบต่อ 1 โต๊ะ 2. Doggie Pet Shop ร้านเพ็ทช้อป เสื้อผ้า เครื่องประดับส�ำหรับสัตว์เลี้ยง Location: โครงการ K Village Contact: www.doggiepetshop.com Promotion: เมื่อซื้อสินค้าครบ 1,000 บาท ร้าน Doggie Pet Shop รับฟรีของเล่นสุนัขมูลค่า 300 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2556 – 31 มี.ค. 2557 3. If It Is Pub & Restaurant Location: 60/1สุขุมวิท 38 คลองเตย กรุงเทพ Contact: 086-355-5553 / www.ifitis-bkk.com / www.facebook.com/ifitis Promotion: เพียงยื่น Petple Club Card รับฟรี Sangke มูลค่า 280 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.2556 – 31 ธ.ค. 2556 4. Charmar บริการสระว่ายน�้ำสุนัข Location: ซอยราษฎร์พัฒนา ระหว่างซอยรามค�ำแหง 158 และ รามค�ำแหง 160 Contact: 086-386-0149 / www.facebook.com/charmarcafe Promotion: Happy Wednesday ทุกวันพุธลูกค้า Walk-in ลด 30% และส�ำหรับสมาชิก Petple ลดพิเศษ 35% 5. GyuButa Shabu & Japanese Restaurant ร้านปุฟเฟ่ต์ชาบู อาหารญี่ปุ่น Location: J Park Avenue ถ.ธรรมศาสตร์-เชียงราก Contact: 086-980-2593 / 081-613-9570 / www.facebook.com/gyubuta Promotion: ลด 10% ส�ำหรับบุฟเฟ่ต์บัตร 1 ใบต่อ 1 โต๊ะ 6. Pawpals Mobile Dog Grooming บริการอาบน�้ำ-ตัดขนสุนัขเคลื่อนที่ Contact: 02-576-1588 / www.facebook.com/thepawpals Promotion: บริการอาบน�้ำตัดขนเคลื่อนที่ลดพิเศษ 10% 7. I’m yours Hair Design ร้านเสริมสวยLocation: ซอยแจ้งวัฒนะ 33 Promotion: พิเศษ! อบไอน�้ำล้างสารเคมี จากราคาปกติ 800 บาทลดทันที 50% เหลือเพียง 400 บาท

8. PETClub ร้านเพ็ทช้อป เสื้อผ้า เครื่องประดับส�ำหรับสัตว์เลี้ยงและอาบน�้ำ-ตัดขน Location: ถนนรามอินทรา กม.2 (หน้าซอยรามอินทรา 19) Contact: 02-970-8855 / www.facebook.com/PETClubThailand Promotion: แถมฟรี! แปรงฟันหรือท�ำคอนดิชันเนอร์เส้น ขนเมื่อใช้บริการอาบน�้ำตัดขนที่ PETClub 9. Pet Master บริการรถรับ-ส่งสัตว์เลี้ยง บริการฌาปนกิจสัตว์เลี้ยง Contact: 089-9500-155 / 02-977-4404 / www.prescrematorium.com / www.facebook.com/petmasterthailand Promotion: บริการรถรับ-ส่งสัตว์เลี้ยงลด 10% 10. Animal Go Round ร้านเพ็ทช้อป เสื้อผ้า เครื่องประดับส�ำหรับสัตว์เลี้ยง Location: โครงการ K village และ โครงการ The Circle Contact: 02-661-3427 / 02-863- 8585 / www.facebook.com/animalgoround Promotion: เพียงยื่น Petple Club Card ลดทันที 10% 11. All By Or ร้านเพ็ทช้อป เสื้อผ้า เครื่องประดับส�ำหรับสัตว์เลี้ยง Contact: 084-455-6606 / www.facebook.com/allbyorfordog Instagram: @allbyor_for_dog Promotion: เสื้อสุนัขลดทันที 15% หรือเมื่อซื้อกระเป๋า สุนัขรับฟรีเสื้อสุนัข 1 ตัว 12. Petite Paws ร้านเพ็ทช้อป เสื้อผ้า เครื่องประดับส�ำหรับสัตว์เลี้ยง Contact: www.facebook.com/petitpaws.fanpage Promotion: เมื่อซื้อกระเป๋าสุนัขรับฟรีเสื้อสุนัข 1 ตัว หรือเมื่อซื้อสินค้าครบ 1,000 บาทรับฟรีของเล่นสุนัข มูลค่า 100 บาท 13. Pets’ Ville คอมมูนิตี้ส�ำหรับคนรักสัตว์ บริการอาบน�้ำ-ตัดขน สระว่ายน�้ำสุนัข โรงแรมสุนัข Location: ถนนสุขาภิบาล 2 Contact: 081-818-2850, 080-000-6976 / www.facebook.com/petsvillebkk / www.petsvillebkk.com / Instagram: @petsville Promotion: ส่วนลด 10% ส�ำหรับบริการสระว่ายน�้ำ และโรงแรม และพิเศษ! ส�ำหรับสนามวิ่งเล่นใช้บริการฟรี 14. Barketek สินค้า ของใช้และเครื่องประดับสัตว์เลี้ยง Promotion: เมื่อซื้อที่นอนหรือสินค้า 2 ชิ้นขึ้นไป รับส่วนลดพิเศษ 15% และรับฟรีกระดูกผ้าของเล่นเมื่อ ติดต่อผ่านช่องทาง Line: Big_acc116 หรือ www.facebook.com/barketek หรือ www.barketek.com หรือ โทร 080-212-2026 15. Melody Cup ร้านกาแฟ เบเกอรี่ Location: Location: 20/35 ซอยหัวหิน 108 ต.หัวหิน อ.หัวหิน ถ.เพชรเกษม จ.ประจบคีรีขันธ์ 77710 ร้านอยู่ภายในโรงแรม My Way Huahin Music Hotel Contact: 032-516-516 / www.facebook.com/melodycup Promotion: ส่วนลดพิเศษ 10% เมื่อซื้อครบ 200 บาท


Instagram: dogplease Facebook: facebook.com/maaja


สำ�หรับคนรักสุนัขแล้ว การพิถีพิถันเลือกอาหารที่ มีคุณค่าครบถ้วนเพื่อให้น้องหมามีสุขภาพแข็งแรง คือสิ่งที่สำ�คัญที่สุด วันนี้เราขอนำ�เสนอทางเลือก ใหม่ สำ�หรับผู้ที่กำ�ลังมองหาอาหารสุนัขสำ�เร็จรูป แบบเปียก คุณภาพดีที่ผลิตจากวัตถุดิบชั้นเลิศมา ฝากกันกับ “อาหารถาดMonge Fresh” อาหาร สุนัขสำ�เร็จรูปจากประเทศอิตาลี มอนเจ้ เฟรชใช้วตั ถุดบิ และส่วนประกอบเกรดพรีเมีย่ มจากยุโรปทีใ่ ส่ใจ ในมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพ ท�ำให้เนื้อสัตว์และส่วนผสมต่างๆ เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพและสารอาหารที่ครบถ้วนตามหลักโภชนาการ อาหารของน้องหมา ในส่วนของขั้นตอนการปรุงนั้นจะปรุงด้วยขั้นตอนที่ พิถีพิถัน จึงท�ำให้ได้อาหารสุนัขส�ำเร็จรูปที่หอม นุ่ม ชิ้นเนื้อแน่นเต็มค�ำ จุดเด่นของมอนเจ้จะอยู่ที่วัตถุดิบและส่วนผสมต่างๆ ที่มีคุณภาพสูง ผ่านขัน้ ตอนการปรุงอย่างพิถพี ถิ นั เราสังเกตได้จากชิน้ เนือ้ ภายในถาดทีผ่ า่ น การอบ-รมควัน โดยผ่านกระบวนการบีบอัดจนเป็นแท่ง (คล้ายไส้กรอก) แล้ว น�ำมาหัน่ เป็นท่อนๆ อย่างทีเ่ ห็น ซึง่ กระบวนการแบบนีม้ เี ฉพาะในถาดอาหาร มอนเจ้ เฟรชเท่านั้น ผลที่ได้คือชิ้นเนื้ออาหารที่เนียนนุ่มอีกทั้งยังมีกลิ่นหอม สารอาหารครบถ้วนและรสชาติถูกใจสุนัขตัวโปรดอีกด้วย เราได้ทา้ พิสจู น์ความอร่อยของเนือ้ อบ-รมควันคุณภาพสูง โดยการให้ น้องหมาลองทานมอนเจ้ เฟรช เมื่อเปิดฝาถาดอาหาร กลิ่นหอมยั่วยวนใจ ก็โชยออกมา แถมชิ้นเนื้อยังแน่นกัดเต็มค�ำ ไม่ทันไรน้องหมาก็รีบวิ่งไปที่ ชามอาหาร และเพียงไม่ถึง 5 นาทีเท่านั้น น้องหมาก็ซัดหมดเรียบไม่ เหลือร่องรอย ถือเป็นอีกหนึง่ ทางเลือกส�ำหรับคนทีก่ ำ� ลังมองหาอาหารเปียกวัตถุดบิ เกรดพรีเมียม กลิน่ หอมยัว่ ยวนใจแถมยังมีสารอาหารครบถ้วนเหมาะส�ำหรับ น้องหมาที่เรารัก ไม่ลองไม่ได้แล้วค่ะ!


Directory หมวดหมู่ : สัตว์เลี้ยง-ของใช้-ขายส่งและผู้ผลิต

1. บริษัท เอส ไอ พี สยามอินเตอร์แปซิฟิค จ�ำกัด 147 ฉลองกรุง แขวงล�ำปลาทิว เขตลาดกระบัง กทม10520 โทรศัพท์ 023605079-83 โทรสาร 023605065-6 อีเมล goodiesforpet@yahoo.com เว็บไซต์ http://www.sip.co.th , http://www.goodiesforpet.com 2. บริษัท แฟบูลัสแอนด์กอร์เจียส จ�ำกัด 77/116 อาคารราชเทวีทาวเวอร์ พญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม10400 โทรศัพท์ 026538183,0818746408,0866241666 เว็บไซต์ http://www.furgrance.com 3. บริษัท รูดอล์ฟ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จ�ำกัด 730แฮปปี้แลนด์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม10240 โทรศัพท์ 027342828,0818586032 4. บริษัท เพ็ทเฟร็นด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด 1200/56-7 หมู่บ้านรังสิตา ซอยอุดมสุข 58 สุขุมวิท 103 แขวงบางนา เขตบางนา กทม 10260 โทรศัพท์ 027488203-4 อีเมล petfrien@ksc.th.com เว็บไซต์ http://www.petfriend.thailand.com 5. ไทยวีลแชร์ฟอร์ด๊อกส์ 70/1 ร่มเกล้า 1 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กทม10520 โทรศัพท์ 027375883,0818122173 อีเมล galwalin@yahoo.com เว็บไซต์ http://www.thaiwheelchairsfordogs.com 6. บริษัท หมาเจ็บ ด็อก กูดส์ช็อป (ไทยแลนด์) จ�ำกัด 333/83 หมู่ 3 โครงการ บัวทองแฟคทอรี่ 1 บางกรวย-ไทรน้อย ต�ำบลบางรักพัฒนา อ�ำเภอบางบัวทอง นนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 029207016 อีเมล mahjeb@gmail.com เว็บไซต์ http://www.mahjeb.com 7. บีเคเคด็อก กรูมมิ่ง 729/134 ซอย 101 ลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กทม10310 โทรศัพท์ 027314943 เว็บไซต์ http://www.bkkdoggrooming.com/ 8. บริษัท มนูญเพ็ทช็อป จ�ำกัด 407 พหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม10900 โทรศัพท์ 026184378-9,0863268022 โทรสาร 026183494 อีเมล manoonpetshop_website@hotmail.com เว็บไซต์ http://www.manoonpetshop.co.th 9. บริษัท เพ็ทสเปเชียลลิสต์ จ�ำกัด 32/2 หมู่ 1ซอยจรัญสนิทวงศ์ 13 สายบางแวก แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ กทม10160 โทรศัพท์ 028619832,028650656,028652741,028619927,028650624 อีเมล petspecialist90@yahoo.com 10. ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด ทีมไฟว์ 8/42 หมู่ 4 ซอย 21 พระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม10150 โทรศัพท์ 024272924,024283027 โทรสาร 024275583 11. ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด จรัญกิจ 416-8 เจริญกรุง แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม10100 โทรศัพท์ 022232825 เวลาท�ำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-17:30,เสาร์ เวลา 08:30-17:30 12. ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด ฮันเตอร์ กรุ๊ป 537 ซอยศูนย์วิจัย 4 พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม10310 โทรศัพท์ 027196780-5,023194081,023194083,027197893 โทรสาร 023194082 เวลาท�ำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00,เสาร์ เวลา 08:00-17:00 13. บริษัท เวิลด์เพ็ท อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด 919 หมู่ 4 สุขุมวิท ต�ำบลบางปูใหม่ อ�ำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280 โทรศัพท์ 023233001-4 โทรสาร 023233005 อีเมล worldpet@loxinfo.co.th เว็บไซต์ http://www.worldpet.co.th 14. กิตติศักดิ์ เพ็ทมาร์ท 58/150,152 เมืองทองธานี แจ้งวัฒนะ ต�ำบลคลองเกลือ อ�ำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 029829781 อีเมล jc.super@hotmail.com 15. บริษัท บัวหลวง เพ็ท เซ็นเตอร์ จ�ำกัด 51 หมู่ 6 ต หนองนกไข่ ต�ำบลหนองนกไข่ อ�ำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110 โทรศัพท์ 027895558,027585980,0815662159 16. บริษัท ริชแอนด์ไฟน์ จ�ำกัด 148/22 ต บางคูวัด ต�ำบลบางคูวัด อ�ำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 029765016 เว็บไซต์ http://www.topscent.com 17. ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด แพมเพ็ท 326/7 ซอย 14 เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม10400 โทรศัพท์ 022156772,026110668 โทรสาร 022166341 18. เจ้หงษ์ อาหารสัตว์เลี้ยง เอ8,34 ตลาดนัดซันเดย์ สวนจตุจักร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม10900 โทรศัพท์ 0813998139,025944538,0896906900 19. ร้าน คาวาย ด็อก 72/242 หมู 6 ต คูคต ต�ำบลคูคต อ�ำเภอล�ำลูกกา ปทุมธานี 12130 โทรศัพท์ 0818084144 โทรสาร 029875338 อีเมล fon@kawaidog.com เว็บไซต์ http://www.kawaidog.com 20. ร้าน เจมมี่ เพ็ท

ตลาดนัดจตุจักร โครงการ 15 ซอย 10/4 ถนนก�ำแพงเพชร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม10900 โทรศัพท์ 0899860189 เว็บไซต์ http://www.jammypets.com 21. บริษัท เยี่ยมพาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด 27/1 ซอยอารีย์สัมพันธ์ 4 พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม10400 โทรศัพท์ 026196087 อีเมล sale@sukina-petto.com เว็บไซต์ http://www.sukina-petto.com 22. บริษัท โอสแควร์ดิสทริบิวชั่น จ�ำกัด 223/83 ซอย 24 แจ้งวัฒนะ ต�ำบลปากเกร็ด อ�ำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 029623090,025839780 23. ร้านเพ็ทเอ็กซ์ 156 ปากซอยปานนาค ประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม10230 โทรศัพท์ 029330524 อีเมล nikipui@yahoo.com 24. เพ็ท แอเรียคลีนิค 910,912 เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม10150 โทรศัพท์ 024503563 อีเมล petareaclinic@gmail.com 25. ร้าน ชูชู กูตูร์ 31/40 หมู่บ้านราชา ซอย 60 วิภาวดี-รังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม10210 โทรศัพท์ 0818134558 อีเมล chouchou-couture@hotmail.com เว็บไซต์ http://www.chouchou-couture.com 26. เพ็ทโฮมดีดี 29/7 หมู่ 3 ประชาส�ำราญ 2 แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กทม10530 โทรศัพท์ 029892129,0891208082 อีเมล petshomedd@hotmail.com เว็บไซต์ http://www.petshomedd.com 27. แคทเลิฟเวอร์ 66/107 ซอย 18 ร่มเกล้า แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม10510 โทรศัพท์ 029152412 อีเมล teerada2@hotmail.com เว็บไซต์http://www.catlover.weloveshopping.com 28. ฟาร์มธัญยกฤษณ์ โฮมโปร แจ้งวัฒนะ บริเวณติดลานจอดรถ อ�ำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 029626882,0899553375 29. ร้าน เพ็ทโฮม 145/16 หมู่ 9 ล�ำลูกกา ต�ำบลคูคต อ�ำเภอล�ำลูกกา ปทุมธานี 12130 โทรศัพท์ 029007375,0819290356 อีเมล shop@pethomeshop.com เว็บไซต์ http://www.pethomeshop.com 30. ร้าน บ้านขนมหมา 20/2 ซอยเทศบาล 37 สุขุมวิท ต�ำบลปากน�้ำ อ�ำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์ 0861023434,0819421370 อีเมล kanommhashop@gmail.com เว็บไซต์ http://www.ka-nom-mha.com 31. บริษัท ชญาณีคอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด 43 ซอย 109 รามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม10510 โทรศัพท์ 0818144565,0814102121 โทรสาร 021722082 เว็บไซต์ http://www.vecacare.com 32. ร้าน ด๊อกกี้เพลชเชอร์ 410/156 ซอย 33 ประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม10140 โทรศัพท์ 0897721716 เว็บไซต์ http://www.doggypleasure.com 33. บริษัท ญาธร แอ็ดวานซ์โปรดักส์ จ�ำกัด 50/146 หมู่ 1 หทัยราษฎร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม10510 โทรศัพท์ 029159043 34. บริษัท อินโมดเทรดดิ้ง จ�ำกัด 103/62 บรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม10700 โทรศัพท์ 0891446722,028847990 35. แคทแอนด์ด็อก เพ็ทช็อป 212/19-20 แฮปปี้แลนด์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม 10240 โทรศัพท์ 027342223 36. ร้าน ฟิตเพ็ท 158/18 หมู่ 4 รังสิต-นครนายก ต�ำบลรังสิต อ�ำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12110 โทรศัพท์ 025774643 37. ร้าน บิ๊กเบรนด์ 100/724 บางกรวย-ไทรน้อย ต�ำบลบางรักพัฒนา อ�ำเภอบางบัวทอง นนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 029241318,0863900992 เว็บไซต์ http://www.bbpetshop.com 38. บริษัท ซีซี เพ็ทแอนด์เคม อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด 58, 60 หมู่บ้านฟ้าหลวงวิลล์ ซอยปุณณวิถี สุขุมวิท 101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม10260 โทรศัพท์ 027305833 โทรสาร 027305835 เว็บไซต์ http://www.ccpetthai.com 39. ร้าน คลิ๊กทูเว็ท 615/1 พรานนก แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กทม10700 โทรศัพท์ 0851427531 อีเมล์ info@click2vet.comเว็บไซต์ http://www.click2vet.com 40. ร้าน เพ็ทพริตตี้ 8/54 วัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม10220 โทรศัพท์ 0863424029 เว็บไซต์ http://www.petpretty.com 41. ไทยด็อคกี้โฮม 6/41 เจ้าคุณทหาร แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กทม10520 โทรศัพท์ 027372511-2,0814279725 โทรสาร 027372513 อีเมล doghouse-design@hotmail.co.th เว็บไซต์ http://www.thaidoggyhome.com


42. เพ็ทเอ็ทเซ็ททร้าคอฟฟี่คอร์เนอร์ 88 โพธิ์แก้ว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม10240 โทรศัพท์ 029497373,0819550000 ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด ทิพากร แอนด์วิส187/37 สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม10210 โทรศัพท์ 029289394 โทรสาร 029289292 43. ร้าน ไมค์เคิลเรซิบี้ 430/35-6 ซอยสยามสแควร์7 พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม10330 โทรศัพท์ 0899939382 อีเมล mike-bangkok@hotmail.com เว็บไซต์ http://www.michaelrecipe.com 44. ร้าน มาย ป๊อปปี้รูม 188/264 ซอย 84 ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม10310 โทรศัพท์ 0838567500,0840972808 เว็บไซต์ http://www.mypuppyroom.com 45. ร้าน โอ่โหด๊อก 72/425 ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ต�ำบลเสาธงหิน อ�ำเภอบางใหญ่ นนทบุรี 11140 โทรศัพท์ 0800695960 46. ร้าน เพชรโมโม่ 2140 ซอย 34 รามค�ำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม10240 โทรศัพท์ 0847129390 47. ตัวเล็ก เพ็ทช็อป 42/31 หมู่ 5 เสมาฟ้าคราม ต�ำบลคูคต อ�ำเภอล�ำลูกกา ปทุมธานี 12130โทรศัพท์ 021932636,0899690382 อีเมล tualek-petshop@hotmail.com 48. มามากิ๊ฟซ้อป 95/2 เฉลิมพระเกียรติ แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กทม10250 โทรศัพท์ 027263633,0817027587 49. ร้าน เพ็ทตี้แลนด์ ตลาด อตก ถนนก�ำแพงเพชร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม10900 โทรศัพท์ 0813986556,0863085199 เว็บไซต์ http://www.pettyland.in.th 50. ร้าน คุณหมา 78/12 หมู่ 3 ต บางรักพัฒนา อ�ำเภอบางบัวทอง นนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 025710857,0813491097,0813491092 51. บริษัท ค๊อกโคล่า จ�ำกัด 111/1 ซอยทองหล่อ 5 สุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม10110 โทรศัพท์ 027128225 โทรสาร 027127065 อีเมล coccolapet@hotmail.com , support@coccolapet.com เว็บไซต์ http://www.coccolapet.com 52. บริษัท เพ็ทส์-เจอาร์มาร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด

59/180 หมู่ 4 ซอยหนามแดง ศรีนครินทร์ ต�ำบลบางแก้ว อ�ำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์ 027535172,0863813821 อีเมล petsjrthailand@gmail.com เว็บไซต์ http://www.petsjrmarketing.com 53. พ็อดจี้ เพ็ทเพ็ทชอป

3079/23 อาคารปิยรมย์ สปอร์ตคลับ ซอย 101/1 สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม 10260

โทรศัพท์ 0818261390 อีเมล podgypet@gmail.com เว็บไซต์ http://www.facebook.com/PodgyPetsPetshop 54. ร้าน เพ็ทเบอร์รี่ ซัพพลาย 47 ซอย 94 ลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม10310 โทรศัพท์ 0849226200 55. บริษัท สากลสรรพกิจ จ�ำกัด 689 วังบูรพา แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กทม10200 โทรศัพท์ 022213671 โทรสาร 022258465

หมวดหมู่ : สัตว์เลี้ยง-โรงแรม บ้านพักและโฮมสเตย์

1. โมโม่ เพ็ทแอทโฮม 29/77 หมู่ 2 เลียบคลองสาม ต�ำบลคลองสาม อ�ำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 0863841700,0840484740 อีเมล a_lucky_d@hotmail.com 2. ร้าน ทอมมี่ แฟมิลี่ 30/193 หมู่ 1 เทพารักษ์ ต�ำบลเทพารักษ์ อ�ำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์ 027561110,0841583533 เว็บไซต์ http://www.tommyfamily.com 3. ร้าน เลิฟลี่ บันนี่ 8/111 หมู่บ้านกานดา 2 ซอย 10 บางบอน 5 แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม10150 โทรศัพท์ 0841117170 เว็บไซต์ http://www.lovelybunny.net 4. ด๊อก ยูไนเต็ด 31/1 หมู่ 4 บ้านกล้วย-ไทรน้อย ต�ำบลไทรน้อย อ�ำเภอไทรน้อย นนทบุรี 11150 โทรศัพท์ 0851133883 5. เพ็ท พาราไดส์พาร์ค 5/5 หมู่ 18 บรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม10170 โทรศัพท์ 024481282 เว็บไซต์ http://www.petparadise2004.com 6. สระว่ายน�ำ้ สุนัข สระ-บาย-ใจ 9/18 หมู่ 4 ซอยจามจุรี แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม10220 โทรศัพท์ 029730655

หมวดหมู่ : สัตวแพทย์-โรงพยาบาลและคลินิก

1. กรุงเทพ-นนท์ รพ สัตว์ 62/19-21กท-นนท์ ต�ำบลบางเขน อ�ำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 02-9651442-3 โทรสาร 02-9651115 อีเมล bangkoknon@hotmail.co.th 2. คลินิก สัตวแพทย์เพ็ทส์คลับ มีนบุรี 47/17 ซอย รพ นวมินทร์ สีหบุรานุกิจ เขตมีนบุรี กทม 10510 โทรศัพท์ 029063849 โทรสาร 025182896 3. แคราย รพ สัตว์ 50/10รัตนาธิเบศร์ ต�ำบลบางกระสอ อ�ำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 4. เจริญสุข รพ สัตว์ 167 ซอยเจริญสุข เอกมัย แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม 10110 5. ด็อกเตอร์เพ็ท รพ สัตว์ 771/30 สุทธาวาส แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กทม 10700 6. ดอนเมือง รพ สัตว์ 160/263-4 หมู่ 1 หมู่บ้านเวียงเทพ ช่างอากาศอุทิศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม10210

DIRECTORY

โทรศัพท์ 0818705651 7. ทองหล่อ รพ สัตว์ สาขาปิ่นเกล้า 493 สิรินธร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กทม 10600 โทรศัพท์ 024337550,028818933 อีเมล boonchu@thonglorpet.com เว็บไซต์ http://www.thonglorpet.com โทรศัพท์ 023919707,027116617 โทรสาร 027115276 อีเมล bangkokvej@hotmail.com 8. Pet Paradise Park ( เพ็ท พาราไดส์ พาร์ค) โทรศัพท์ 028644101-2,0841085656 อีเมล petparadise2004@yahoo.com เว็บไซต์ http://www.petparadise2004.com โทรศัพท์ 029651442-3 โทรสาร 029651115 อีเมล bangkoknon@hotmail.co.th 9. บริษัท คริสตัล เพ็ท จ�ำกัด 51/204 หมู่ 1 ซอยอยู่เย็น ประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม 10230 โทรศัพท์ 029444788,029444855 โทรสาร 029499633 อีเมล crystalpet@live.com 10. บริษัท เพ็ทเวลล์ซูน จ�ำกัด 2 ซอย 52/1 รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม 10230 โทรศัพท์ 029485099 อีเมล odaijini_pet@hotmail.com เว็บไซต์ http://www.odaijinipet.com 11. บริษัท โรงพยาบาลสัตว์ ตลิ่งชัน จ�ำกัด 37/7 หมู่ 3 ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กทม 10170 โทรศัพท์ 028878321-3 โทรสาร 024486369 เว็บไซต์ http://www.talingchanpet.com 12. บ้านรักสัตว์ ลาดพร้าว 2297 ซอย 65/1 ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม 10310 โทรศัพท์ 029330334 13. เพื่อนแก้ว คลินิกสัตว์เลี้ยง 1988/45-6 ซอยรามค�ำแหง 12 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม 10240 โทรศัพท์ 023187000 อีเมล bestfriend_mall2@hotmail.com 14. โรงพยาบาลสัตว์ ดีรักษ์ 195 พระราม 3 ซอย 7 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กทม 10120 โทรศัพท์ 022915818 , 0863129332 โทรสาร 022915818 เว็บไซต์ http://deluxeanimalhospital.yellowpages.co.th 15. โรงพยาบาลสัตว์ เลิฟลี่ เพ็ท 35/39-40รัตนาธิเบศร์ ต�ำบลบางกระสอ อ�ำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 029698486,0898168138 16. โรงพยาบาลสัตว์ ศรีวรา ทาวน์อินทาวน์ 1325 ซอยลาดพร้าว 94 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม10310 โทรศัพท์ 025307636-8 โทรสาร 025307633 อีเมล info@sriwara.com เว็บไซต์ http://www.sriwara.com 17. โรงพยาบาลสัตว์เมืองทอง 427บอนด์สตรีท เมืองทองธานี ต�ำบลบางพูด อ�ำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 025842532-3,0875037778 อีเมล jairakkla@yahoo.com เว็บไซต์ http://www.muangthongpet.com 18. โรงพยาบาลสัตว์รัตนาธิเบศร์ 55/43-45 ราชพฤกษ์ ต�ำบลอ้อมเกร็ด อ�ำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 021968244-6 อีเมล rtbcenter@yahoo.com เว็บไซต์ http://www.rtbcenter.com 19. สัตว์แพทย์บางรัก 15-7 นเรศวร แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กทม 10500 โทรศัพท์ 022361424-5 20. สุวินทวงศ์ รพ สัตว์ 26/23-4 สุวินทวงศ์ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม 10510 โทรศัพท์ 029182050-1 21. อ่อนนุช โรงพยาบาลสัตว์ 1082 อ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม 10250 โทรศัพท์ 023111055,023116719

หมวดหมู่ : ผู้จำ� หน่ายสัตว์เลี้ยง

1. กวางทอง 95/43 หมู่บ้านพนาสนธิ์การ์เด้นโฮม4 นิมิตรใหม่ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม10510 โทรศัพท์ 0897890066 อีเมล์ kwangthong@hotmail.com เว็บไซต์ http://www.thatpomeranian.com , http://www.kwangthong.com 2. โกลเด้นสตาร์ปอมเมอเรเนี่ยน 22 หมู่ 1 ซอย 9 ทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กทม10170 โทรศัพท์ 0818181880,028063788 เว็บไซต์ http://www.goldenstarpoms.com 3. คริสตินปอมส์เฮ้าส์ 39/48 หมู่ 2 ต บางปลา ต�ำบลบางปลา อ�ำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ 027301028,0819219238,027504895 เว็บไซต์ http://www.velluxthailand.com 4. คัสเซิล ปอมเมอร์เรเนียล 34/1จรัญสนิทวงศ์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม10700 โทรศัพท์ 024331556,028823202 อีเมล supiti_joe@hotmail.com เว็บไซต์ http://www.members.thai.net 5. เจริญดีวัน ฟาร์ม 115 หมู่ 6 ต ธรรมศาลา ต�ำบลธรรมศาลา อ�ำเภอเมืองนครปฐม นครปฐม 73000 โทรศัพท์ 0818167553,034254715,034258514 6. ชื่นประไพฟาร์ม 127 ต�ำบลหนองอ้อ อ�ำเภอบ้านโป่ง ราชบุรี 70110 โทรศัพท์ 0805581105,0819816044,0860501276 อีเมล naibully@thaimail.com 7. ไซบีเรียน ฟาร์ม 195 หมู่บ้านชัยมงคล ซอย 76 ลาดพร้าว-วังหิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม 10230 โทรศัพท์ 0865555737 8. บริษัท ไทย เอส พี เอฟโปรดักส์ จ�ำกัด 323 หมู่ 6 วิภาวดี-รังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม10210 โทรศัพท์ 028338000

อีเมล spffarm2@betagro.com เว็บไซต์ http://www.betagro.com 9. บริษัท ฟอร์ ลิตเติ้ล วัน จ�ำกัด 18 ซอย 61 สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม 10110 โทรศัพท์ 023821124 อีเมล twinklepetshop@gmail.com 10. บริษัท เวิลด์ เพ็ทแองเจิล จ�ำกัด 40/736 หมู่ 10 คลองล�ำเจียก แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม 10230 โทรศัพท์ 025092001 โทรสาร 025092039 เว็บไซต์ http://www.worldpetangle.com 11. บ๊อกบ๊อกบ๊อก เคนเนลแขวงสีกัน แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม10210 โทรศัพท์ 0850081633 อีเมล bogbogbog_kennel@hotmail.com เว็บไซต์ http://www.bogbogbog.com 12. บ้านแมวเหมียว 48/40 ซอย 114 ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม 10310 โทรศัพท์ 025398120 เว็บไซต์ http://www.2001plaza.com/114cat 13. ฟาร์ม ดรีมทีม 401 เทอดไท 19 แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กทม 10600 โทรศัพท์ 0818358838,024725423,024653493 อีเมล dreamteampom@yahoo.com เว็บไซต์ http://www.dreamteampom.com 14. ฟาร์มแกสบี้เวิลด์ 77 หมู่ 5รัตนาธิเบศร์ ต�ำบลท่าอิฐ อ�ำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 0818312390 อีเมล nok_gpworld@hotmail.com เว็บไซต์ http://www.guineapigworld.com 15. มังกรทอง เคนเนลบจก 240 ซอยโรงแรมเอสที บรมราชชนนี แขวงบางบ�ำหรุ เขตบางพลัด กทม 10700 โทรศัพท์ 028818353 16. ร้าน ด๊อก อเวนิว 291 นวมินทร์ซิตี้อเวนิว ประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กทม 10240 โทรศัพท์ 0824440913 อีเมล dog_avenue@hotmail.com เว็บไซต์ http://www.dogatavenue.com 17. ร้าน ภัทรสุดาตลาดธนบุรี ซอย 10 ทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กทม 10170 โทรศัพท์ 0840470014,0848991645 18. สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงไทย 91/1 พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม10310 โทรศัพท์ 026122045 โทรสาร 026122043 อีเมล pet_tpia@yahoo.com เว็บไซต์ http://www.thaipetproduct.com 19. สุนัขบัวบาน คอก 222/251 หมู่ 2 ซอย 60 วิภาวดี-รังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม10210 โทรศัพท์ 025797993,029408449,0819159298,0859110822 อีเมล buabaankennel@yahoo.com เว็บไซต์ http://www.buabaan.com 20. เอ็น ที เอส ฟาร์ม 59/23 หมู่ 11 เพชรเกษม 85 ต�ำบลอ้อมน้อย อ�ำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130 โทรศัพท์ 028110211-4,024208980 โทรสาร 024200993 อีเมล ntsfarm@hotmail.com เว็บไซต์ http://www.ntsfarm.com , http://www.cfct-cat.com 21. เอพี ศรีสุธรรม 29/55 หมู่บ้านศุภลักษณ์ คลอง 7 ต�ำบลล�ำลูกกา อ�ำเภอล�ำลูกกา ปทุมธานี 12150 โทรศัพท์ 0895369145,0813983662 อีเมล ap@apchihuahua.com เว็บไซต์ http://www.apchihuahua.com

หมวดหมู่ : บริการส�ำหรับสัตว์เลี้ยง

1. ด็อก ทาวน์ 125 รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม 10400 โทรศัพท์ 023540645,0814260164 เวลาท�ำการ ท�ำการทุกวัน เวลา 10:00-22:00 สินค้าและบริการ จ�ำหน่ายสินค้า Pet Shop, อาบน�้ำ, ตัดแต่งขน 2. ท็อป เพ็ทช็อป 63/28 ทุ่งมังกร เขตตลิ่งชัน กทม 10170 โทรศัพท์ 028804528,0891522353 โทรสาร 024486753 เวลาท�ำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 09:00-20:00,เสาร์ เวลา 09:00-20:00,อาทิตย์ เวลา 09:00-20:00, หยุดทุกวันพุธที่ 3 ของเดือน สินค้าและบริการ บริการอาบน�ำ ้ - ตัดแต่งขนสุนัข 3. เพ็ทเลิฟเวอร์เซ็นเตอร์ 58 สุขุมวิท 55(ซอยทองหล่อ) กรุงเทพมหานครฯ 10110 โทรศัพท์ 02-714-9600 อาบน�้ำตัดขน,จ�ำหน่ายอาหาร 4. มิสเตอร์ด๊อก 199/148 ซอยท่าอิฐ รัตนาธิเบศร์ ต�ำบลบางรักน้อย อ�ำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 029220834 ร้านขายอุปกรณ์สุนัข, ตัดแต่งขน,อาบน�้ำ 5. เยสเพ็ทชอป รามค�ำแหง 110 (ติดกับโรงพยาบาลเกษมราษฏร์) ถนนสุขาภิบาล 3 หมู่บ้านสัมมากร โทรศัพท์ : 083-916-1555 เว็บไซต์ : www.yespetshop.com E-mail: YesPetShop@yahoo.com

6. พอว์พาลส์ 200/256 ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทร 02-576-1588 บริการอาบน�้ำ-ตัดขนเคลื่อนที่ค่ะ 7. เพ็ทมาสเตอร์ โทร 02-977-4404 ,089-9500-155 ,089-177-1766 ฌาปนกิจสัตว์เลี้ยงแสนรัก


H OROSCOP E Text : พี่เสือ Capricorn 14 ม.ค. - 12 ก.พ. OWNER - การเงินโดดเด่นเป็นทีส่ ดุ โดยเฉพาะ ด้านรายจ่าย มีคา่ ใช้จา่ ยให้คำ� นวณแล้วค�ำนวณ อีกเรื่อยๆประหนึ่งว่าจะไหลออกแบบไม่จบไม่ สิ้น กุมสติให้มั่น เราเชื่อว่าคุณเอาตัวรอดได้ การเงินเป็นเรือ่ งของการบริหารจัดการ PET - เมินไม่สนใจแต่ก็แอบท�ำหน้าซึม นี่เป็น อาการปกติเลยนะส�ำหรับช่วงนี้ ขัดใจเค้า บ่อยไป หรือว่าลืมอะไรส�ำคัญๆรึเปล่า รีบ ทบทวนด่วน Aquarius 13 ก.พ. - 13 มี.ค. OWNER - อูฟ้ เู่ ป็นพิเศษในช่วงนี้ เงินเป็นถุง ทองเป็นถัง เป็นเศรษฐีขนาดย่อมๆ แล้วยิง่ รูส้ กึ ดีเป็นพิเศษในวันที่เอาน�้ำพักน�้ำแรงไปสร้าง ความสุขให้คนทีค่ ณุ ใส่ใจ ขัว้ ตรงข้ามกับคุณจะ เพลีย่ งพล�ำ้ ในเดือนนี้ แต่คนล้มอย่าข้ามเลยนะ PET - ได้ เ วลามี คู ่ เ ป็ น ฝั ่ ง เป็ น ฝาแล้ ว ละสิ แต่คู่แท้อยู่ที่ไหนไม่ยอมแสดงตัว สงสัยต้อง ขอความช่วยเหลือจากคุณเจ้าของช่วยจัดการ 14 มี.ค. - 12 เม.ย. Pisces 14 มี.ค. - 12 เม.ย. OWNER - จะมีโอกาสดีๆผ่านเข้ามาในชีวิต แต่คณุ ดันเลือกไม่ถกู ตามไม่ทนั จัดการไม่ไหว ยังไงก็ตามต้องตั้งสติ อย่ามัวแต่มึน เพราะ โอกาสผ่านไปแล้วอาจจะไม่ผา่ นมาอีกเป็นครัง้ ทีส่ อง สุขภาพกายดีแต่สขุ ภาพใจเบลอสุดๆ PET - มีความเป็นผูน้ ำ� สูงมากในเดือนนี้ ไม่ยอม อยูต่ ดิ บ้าน ระมัดระวังแข้งขาเป็นพิเศษ มีเกณฑ์ จะยืน่ แหย่ไปในทีอ่ นั ตราย3 เ-3 พ.ค. Aries 13 เม.ย. - 13 พ.ค. OWNER - ในช่วงนีใ้ ห้ระวังรักษาสุขภาพเป็น พิเศษ ถึงจะมั่นใจว่าตัวเองแข็งแรงและอึด อดทน แต่กต็ อ้ งไม่ประมาท อย่าท�ำอะไรเกิน ก�ำลังเกินตัวนะ การเงินจะไหลเข้ามาอย่าง รวดเร็ว แต่กจ็ ะไหลออกอย่างกับเขือ่ นพัง! PET - ดูเหมือนจะแข็งแรง แต่ความจริงก็เจ็บ ป่วย เล็กๆน้อยๆ จนน่าร�ำคาญมาตลอด รีบออกก�ำลังอย่างเคร่งครัดได้แล้ว Taurus 14 พ.ค. – 13 มิ.ย. OWNER - ใช้เวลาเก็บเล็กผสมน้อยมาพอ สมควร วันนีจ้ กิ๊ ซอว์ความฝันก็คอ่ ยๆเป็นรูปเป็น ร่างทีละนิด อาจยังไม่สมบูรณ์เต็มร้อยในช่วงนี้ ทันที จะมีคนมาช่วยแชร์ฝันและเป้าหมายจน แตกยอดออกไปได้อกี หลากหลายเรือ่ ง PET - ง่วงหง่าวทัง้ วัน เอาแต่กนิ แล้วก็นอนแทบ ไม่อยากจะขยับตัว ด้านสุขภาพระมัดระวัง ปัญหาทีเ่ กีย่ วกับช่องปาก Gemini Gemini 14 มิ.ย. – 14 ก.ค. OWNER - ทุกอย่างรอบตัวเริม่ เข้าทีเ่ ข้าทางสัก ทีหลังจากหัวปั่นมานาน ทั้งการงาน อารมณ์ และสังคมเลยทีเดียว เหลือเพียงแต่เรือ่ งเงินๆ ทองๆ ช่วงนีต้ อ้ งระมัดระวัง วางแผนการใช้จา่ ย ให้รอบคอบขึน้ หน่อยนะ PET - มีโอกาสจะติดเห็บหมัดมาจากเพือ่ นใหม่ ให้รกั ษาความสะอาดอย่างละเอียด ทัง้ ตัวเค้า และข้าวของรอบกาย

Cancer 15 ก.ค. -16 ส.ค..ค. OWNER - หัวใจไม่อยูก่ บั เนือ้ กับตัว แว่บออก นอกสถานทีอ่ ยากจะไปเทีย่ วจนแทบทนไม่ไหว อยากจะเปลี่ยนบรรยากาศให้ทั้งหัวใจตัวเอง และคนข้างๆ เกณฑ์เดินทางมีอยูแ่ ต่อาจไม่ใช่ เป้าหมายที่คาดหวังไว้ แต่ถึงอย่างไรก็ไดเดิน ทางละนะ PET - เป็นช่วงแห่งความสงบ ก�ำลังมีความสุข กับสิ่งแวดล้อมรอบตัว โดยเฉพาะวันที่มีแดด อ่อนๆ ลมพัดเข้ามาเบาๆo 17 ส.ค. - 16 ก.ย. Leo 17 ส.ค. – 16 ก.ย. OWNER - เรียกร้องการเปลีย่ นแปลงอยูน่ านแต่ ก็ยงั ไม่มอี ะไรใหม่ๆ เดือนนีก้ ย็ งั ต้องรอไปก่อน และมีทที า่ ว่าอาจต้องรอไปอีกหน่อย เรือ่ งเดิมๆ ทีม่ อี ยูก่ ใ็ ช่จะแย่ซะทีเดียว คุณอาจยังไม่ใส่ใจพอ เลยไม่ทนั มองให้ลกึ พอจะเห็นด้านทีน่ า่ สนใจ PET - มีเกณฑ์จะได้ของใหม่ เปลีย่ นสถานทีใ่ หม่ พบเจออะไรแปลกใหม่ ที่จะท�ำให้หัวใจดวง น้อยๆได้กระชุม่ กระชวยขึน้

subscribe now!!! สมัครสมาชิก 1 ปี (12 ฉบับ) ในราคา 590.รับฟรีทันที

เสื้อ PETPLE

มูลค่า 350 บาท

Virgo 17 ก.ย. – 16 ต.ค. OWNER - หลังจากใช้ชวี ติ เรียบๆมานาน คน ไร้คจู่ ะมีโอกาสพบคนทีท่ ำ� ให้รสู้ กึ ”ใช่” ด้านการ งาน คุณสะสมปัญหายิบย่อยไว้จนเครียด ความ สับสนก็ท�ำให้คนฉลาดกลายเป็นเจ้าทึ่มได้ ใจเย็นและตัง้ สติ แล้วค่อยๆแก้ปมทีละจุด PET - อาจเพราะมีเวลาให้เค้าน้อย ช่วงนีก้ จ็ ะ งอแง งุง้ งิง้ อารมณ์ไม่มนั่ คงเอาซะเลย ลูบหัว ลูบตัวบ่อยๆ ให้เค้ารูส้ กึ อบอุน่ Libra 17 ต.ค. – 15 พ.ย. OWNER - เมล็ดพันธุแ์ ห่งความตัง้ ใจและความ พยายามที่คุณได้หว่านเอาไว้เมื่อนานมาแล้ว ก�ำลังจะผลิดอกออกผลให้ได้ชนื่ ใจ ถึงระหว่าง ทางอาจจะท้อใจหรือเซไปบ้าง แต่คณุ เท่านัน้ ที่ รูต้ วั ว่าคุณสมควรได้รบั มันทีส่ ดุ PET - จะมีผู้ใหญ่ให้ความสนใจช่วยเหลือ อุปถัมภ์เอ็นดู ก็นา่ รักขนาดนีใ้ ครๆก็ตอ้ งหลงรัก เป็นธรรมดาเนอะ Scorpio 16 พ.ย. - 15 ธ.ค. OWNER - ภายในใจรู ้ สึ ก อี ก แบบต่ า งกั บ ภายนอกลิบลับ แต่กต็ อ้ งอดทนไว้ แสดงออกไม่ ได้ ขอให้ เ ข้ ม แข็ ง อย่ า เพิ่ ง ท้ อ ช่ ว งนี้ ต ้ อ ง ระมัดระวังค�ำพูดเป็นพิเศษค�ำพูดทีต่ วั เราไม่ได้ ใส่ใจอาจมีผลกับใจคนฟังอย่างคาดไม่ถงึ PET - ตกอยูใ่ นช่วงทีข่ า้ วของรอบตัวจะเสียหาย หักพัง หรือเก่าจนเปือ่ ย ได้เวลาเปลีย่ นแปลง ซ่อมแซมครัง้ ใหญ่แล้วหละ Sagittarius 16 ธ.ค. - 13 ม.ค. OWNER - บรรยากาศเรียบเรือ่ ยมาเยือนชีวติ คุณในช่วงนี้ ไม่ได้มสี สี นั หวือหวามากระทบใจ ให้ตนื่ เต้น คิดว่าจะน่าเบือ่ แต่ใจกลับรูส้ กึ ดีซะ งั้น หรือว่าคุณได้กลายเป็นคนใหม่ไปแล้ว สุขภาพช่วงนี้ระวังรักษาตัวโดยเฉพาะเกี่ยวกับ การหายใจ PET - มีเกณฑ์จะได้พบเพือ่ นใหม่มากหน้าหลาย ตาในช่ ว งนี้ คงช่ ว ยให้ ก ระชุ ่ ม กระชวย กระปรีก้ ระเปร่าขึน้ มาเป็นกอง

PETPLE CARD

บัตรสมาชิกชาว PETPLE เพื่อรับ สิทธิพิเศษและ ส่วนลดจากร้านค้า ชั้นนำ�มากมาย

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

www.facebook.com/petplemagazine

ชื่อสกุล วัน/เดือน/ปี เกิด

เพศ

อาชีพ สถานที่จัดส่ง

โทรศัพท์

E-Mail ประเภทสัตว์เลี้ยง

จ�ำนวน

: วิธีช�ำระเงิน : โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขาไอที สแควร์ ชื่อบัญชี บจก. ทเวลฟ์ มีเดีย บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 762-2-41199-1 พร้อมส่งใบสมัครและส�ำเนาการเงิน มาที่นิตยสาร PETPLE บจก. ทเวลฟ์ มีเดีย 200/256 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.ทุ่งสองห้อง อ.หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 02-576-1588 โทรสาร 0-2576-1270 E-Mail : member.petple@gmail.com


Petple magazine issue12