Page 8

olexus

Tři pro tři V průběhu letních měsíců redaktor Marek Lollok oslovil dva literární vědce Jiřího Trávníčka a Ondřeje Sládka a divadelního dramaturga Miroslava Plešáka, aby odpověděli na následující tři otázky.

I. Pamatujete si na své první setkání s dílem Olega Suse? Jiří Trávníček: Ano, bylo to na brněnské filozofické fakultě na začátku 80. let; do‑ staly se ke mně ročníky Hosta do domu z 60. let, kde byly Susovy recenze, zejména v podobě proslulých 13 a posléze 7 řádků. Ondřej Sládek: Ta setkání byla dvě: nejprve se jménem Olega Suse, později pak s jeho dílem. Susovo jméno jsem nejspíš poprvé slyšel v semináři o dějinách české filozofie docenta Jiřího Gabriela z Katedry filozofie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Pamatuji si, že jedno odpoledne jsme se v diskusích dostali i k pro‑ blematice českého strukturalismu, a právě v té souvislosti padlo i jméno Olega Suse. Asi až o rok později se mi Susovo jméno a dílo vlastně náhodou propojilo. Stalo se to ve fakultním knihkupectví, kde jsem objevil tehdy právě vydaný útlý výbor z díla Olega Suse nazvaný Bez bohů geneze?, který edičně připravila Jitka Bednářová. Stále se k té knize vracím, i když jsem od té doby přečetl a pracoval s řadou jiných Suso‑ vých textů. Miroslav Plešák: K mému prvnímu setkání s originálním myšlením Olega Suse do‑ cházelo v šedesátých letech, a to hlavně prostřednictvím měsíčníku Host do domu, kde uveřejňoval své glosy, recenze i  kratší studie a  posléze zřídil i  vlastní rubriku. Jako studenta mne fascinoval svou vzdělaností, názorovou vyhraněností a schopnos‑ tí úderného vyjádření. Byl to pronikavý kritický duch se vším všudy, ostentativně nonkonformní při přednáškách z estetiky, ve své publicistice i občanském postoji.

II. Co byste ze Susova díla doporučil (vysokoškolským) studentům, kteří jeho tvorbu dosud neznají? Jiří Trávníček: Nejraději mám stále Suse jako kritika, jako estetika ho spíše jen ctím. Studentům bych doporučil právě toto, tedy spíše jeho meta­‑řeči než meta­‑meta­‑řeči. A pak snad i jeho „srandologii“. 8

Pulsy: 1/2014 OleXus  
Pulsy: 1/2014 OleXus  
Advertisement