Page 11

Pulsy

Geneze Olega Suse

aneb život kozáckého kritika a estetika (*  9. 9. 1924, Brno – † 22. 11. 1982, Brno) Takové to prázdné období mezi svátky a Silvestrem. Dvacáté století, rok sedmdesát jedna. V pokoji na Purkyňově klape psací stroj. Trpce, ale v naději: „Vážení soudruzi, četl jsem v brněnské Rovnosti Váš inzerát, v němž hledáte zájemce o místo referen‑ ta StAB (požadavek: maturita). Dovoluji si požádat o toto místo.“ /žádost o místo ve Státním archívu – 1971/ Musí to vyjít. Jeden z mnoha podobně znějících dopisů, které Oleg Sus v následujících letech píše poté, co jej v dubnu 1971 vyhodili z uni‑ verzity pro nadbytečnost. Co na tom, že v oficiálním hodnocení ze září 1970 bylo zdůrazněno: „doc. Sus je díky své mimořádně bohaté a kvalitní vědecké práci obecně považován za jednoho z nejčelnějších reprezentantů dnešní československé estetiky.“ /hodnocení doc. PhDr. Olega Suse, CSc. – 1970/. V atmosféře nastupující normali‑ zace se ruší obory a probíhá personální přeskupení. Spíše čistky. Ale každý tomu říká jinak. Pro manžele Susovy s dvěma dcerami jistě tvrdá zkouška. O myšlenky na lite‑ raturu a estetiku to však Olega nepřipraví. Snad k tomu přispívají jeho kořeny. Z ot‑ covy strany kubáňský kozák. Ti se jistě jen tak něčeho nepouštěli. Ostatně ani otec to nevzdává, pracuje jako dělník a montér, aby nás uživil. Matku mám v domácnosti. Víme, že v mládí byl „poněkud zakřiknutý, uzavřený, trochu zvláštní chlapec, ne‑ sporně však neobyčejně nadaný, pilný a soustředěný“ /z osobního posudku Dr. Jiří‑ ho Cetla – 1964/. Na druhou stranu můžeme jen hádat, jakým studentem Oleg byl na reálném gymnáziu v brněnských Husovicích /dokončil s vyznamenáním v roce 1944/. Zda už v té době propadal otázkám krásy, hloubal nad filozofickými spisy či se zamýšlel nad literaturou. Zda se utíkal k těmto oblastem ve dnech, kdy propukla válka a doba nebyla klidná. Navíc ve chvíli, kdy člověk oficiálně není občanem žád‑ ného státu. Oleg byl kvůli otcovu původu od svého narození bez státní příslušnosti /československé občanství získal až v roce 1947/. Přišel mi dopis z Prahy. Ve svých de‑ vatenácti letech se stávám členem Sociologické společnosti. Jakými úkoly mne asi pověří? Nelehkými. Sus zpracovává anglickou a německou literaturu o čínské revoluci, čímž si mimo jiné tříbí znalost jazyků, kterou později využije v dalším studiu. Sedávám celé dny v knihovně. Imponují mi řady knih. Včera jsem si jich několik vypůjčil ze sekce filosofické /sílící zájem o humanitní vědy/. Po gymnáziu pracuje v Autodepotu Československé armády a jako dobrovolník ve Svazu vysokoškolského studentstva, a to 11

Pulsy: 1/2014 OleXus  
Pulsy: 1/2014 OleXus  
Advertisement