Page 1

Bezpłatny miesięcznik mieszkańców Gminy Dopiewo • Kontakt z redakcją pod numerem telefonu 535-537-722 oraz e-mail kontakt@pulsgminy.pl

Nakład: 5000 egzemplarzy • Nr 5/2013 (10)

Co w numerze?

ISSN 2299-5323

• • • • •

Tandemem przez Azję Święto o. Mariana Żelazka Dąb pamięci w Dąbrowie Rekrutacja do przedszkoli Pędziwiatr wiosenny

Jeden moduł ogłoszeniowy już od

50 zł

Ta gazeta jest dla Ciebie! Chcesz podzielić się opinią, zgłosić problem, potrzebujesz interwencji redakcji? Dzwoń na numer 535-537-722 lub napisz kontakt@pulsgminy.pl

sprawdź szczegóły na stronie www.pulsgminy.pl MAJ 2013

Dąbrowa • Dąbrówka • Dopiewiec • Dopiewo • Drwęsa • Fiałkowo • Glinki • Gołuski • Joanka • Konarzewo • Lisówki • Palędzie • Podłoziny • Pokrzywnica • Skórzewo • Trzcielin • Więckowice • Zakrzewo • Zborowo • Żarnowiec

Dla dobra pięciolatków Temat, a raczej problem pięciolatków pojawił się pierwszy raz na posiedzeniu Komisji Oświaty Rady Gminy 9 kwietnia br. Wówczas Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej przy ul. Malinowej w Dąbrówce Pani Iwona Napierała zasygnalizowała, że zgłoszono tak dużo dzieci do zerówki, iż musi – głównie ze względu na możliwości lokalowe- ograniczyć nabór tylko do dzieci sześcioletnich. I rozpętała się burza.

Agnieszka Wilczyńska Zgłoszone dzieci pięcioletnie miały być ulokowane w innych placówkach – głównie okolicznych przedszkolach. Sprawa dotyczy około 40 dzieci, czyli dwóch oddziałów. Jednak możliwości lokalowe działającej niespełna rok placówki są już mocno ograniczone. Spotkanie nr 2 Zbulwersowani rodzice nieprzyjętych do szkoły pięciolatków zjednoczyli siły i gremialnie przybyli na kolejne posiedzenie Komisji Oświaty 15 kwietnia, a wraz z nimi przedstawiciele poznańskich mediów oraz telewizji TVP Info. Rodzice argumentowali, że placówki, do których dziś uczęszczają ich dzieci nie będą w kolejnych latach prowadzić odpowied-

nich oddziałów, a przenoszenie co roku dziecka z jednego przedszkola do innego, potem znów do szkoły jest szkodliwe dla rozwoju młodego człowieka. Rodzice postulowali, aby dla ich dzieci znalazło się miejsce w tej konkretnej szkole, do której i tak pójdą do pierwszej klasy za rok. Zadeklarowali także chęć partycypacji w kosztach przystosowania pomieszczeń biblioteki szkolnej czy też Centrum Kultury Dąb (w Rotundzie) do prowadzenia w nich zajęć dydaktycznych. Spotkanie nr 3 Na kolejnym spotkaniu (18 kwietnia) przedstawicieli Gminy z rodzicami pięciolatków na pytania odpowiadała Pani Dyrektor SP w Dąbrówce. Pani Iwona Napierała odniosła się negatywnie do propozycji zamienienia biblioteki szkolnej oraz sali fitness na

sale lekcyjne. Argumentowała to tym, że w tych pomieszczeniach odbywają się zajęcia przez cały dzień i służą one całej społeczności szkolnej. Przedstawione argumenty spotkały się ze zrozumieniem. Otwarcie rozważano natomiast zamianę pomieszczenia parteru Rotundy, w którym znajduje się aktualnie Centrum Kultury Dąb i filia Biblioteki Publicznej na sale lekcyjne lub świetlicę. I tym razem nie podjęto żadnej decyzji - wszyscy czekali na powrót Pani Wójt z wyjazdu na Ukrainę. Spotkanie nr 4 W poniedziałek 22 kwietnia przed posiedzeniem Rady Gminy odbyła się Komisja, na której Pani Wójt zadeklarowała Radnym, że jest za przyjęciem chętnych pięciolatków do szkoły przy ul. Malinowej w Dąbrówce. Ostateczna

Spotkanie pod obstrzałem kamer w Urzędzie Gminy 15 kwietnia br

decyzja została opublikowana na stronach internetowych urzędu w dniu 5 maja. Pani Wójt rozpatrzyła pozytywnie 23 z 24 odwołań rodziców. W efekcie w szkole w Dąbrówce zostanie utworzony jeden oddział przedszkolny dla

dzieci 5-letnich. Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania oddziału zostaną przekazane na spotkaniu z rodzicami na początku czerwca. O dacie spotkania rodzice zostaną poinformowani przez dyrektora placówki.

Najliczniejsza drużyna Dąb Pamięci w Dąbrowie Publikujemy zdjęcie na pierwszej stronie Pulsu Gminy w ramach nagrody specjalnej dla najliczniejszej grupy zorganizowanej podczas I Pieszo-Rowerowego Rajdu „Pędziwiatr Wiosenny”. Szersza relacja na stronie 4.

Już ponad dwieście „Dębów Pamięci” zostało posadzonych w Wielkopolsce w ramach programu patriotyczno-edukacyjny „Katyń… ocalić od zapomnienia”, którego celem jest uczczenie pamięci Bohaterów Zbrodni Katyńskiej. Dąb numer 208. został posadzony w piątek, 12 kwietnia 2013 roku przy Szkole Podstawowej im. Astrid Lindgren w Dąbrowie.

Elżbieta Zapłata-Szwedziak

Najliczniejsza drużyna z Dopiewa podczas I Pieszo-Rowerowego Rajdu „Pędziwiatr Wiosenny”

Dęby Pamięci Projekt polega na posadzeniu 21.857 dębów, a jeden dąb to jedno nazwisko z listy katyńskiej. Do tej pory posadzono blisko 4400 dębów nie tylko w Polsce, ale również w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Rosji, Norwegii, Turcji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, na Węgrzech, Litwie, Łotwie, Białorusi i Ukrainie. W Wielkopolsce takich dębów jest już 208, a ostatni został posa-

R EK L A M A 01/2013

Dom Wina (5)

dzony w piątek w Dąbrowie dla uhonorowania pamięci porucznika Aleksandra Zapłaty zamordowanego strzałem w tył głowy w Charkowie w roku 1940 przez NKWD. Dąb posadzony w Dąbrowie jest pierwszym drzewkiem w gminie Dopiewo. Uroczystość w Dąbrowie Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele w Skórzewie w intencji zamordowanych w Katyniu. - Pamięć o Golgocie Wschodu musi być wieczne żywa, a prawda

z przed 73. lat oraz tragicznego wypadku z 2010 roku musi być znana - mówił w swoim kazaniu ks. Marek Niemir. Druga cześć uroczystości odbyła się przed budynkiem Szkoły w Dąbrowie. - Ślubujemy zachować pamięć: o wojsku, które nie poległo, lecz zostało skrytobójczo zamordowane strzałem w tył głowy; o wymordowaniu polskiej inteligencji, lekarzy, naukowców, sędziów, artystów, duchownych, dyplomatów - ślubowali na sztan-

dokończenie na str. 2


Puls Gminy • Maj 2013

Bezpłatny miesięcznik mieszkańców Gminy Dopiewo

AKTUALNOŚCI

WAŻNE TELEFONY I ADRESY

Relacja z 45. sesji Rady Gminy

Puls Gminy, kontakt z redakcją tel. 535 537 722 • www.pulsgminy.pl

W dniu 22 kwietnia odbyła się 45. sesja Rady Gminy. Pod nieobecność Przewodniczącej sesję prowadził Piotr Dziembowski, radny ze Skórzewa.

Urząd Gminy Dopiewo, ul. Leśna, tel. 61 814 83 31 • www.dopiewo.pl

Agnieszka Wilczyńska Tuż przed sesją odbyło się posiedzenie Komisji Wspólnej, na którym Pani Wójt zadeklarowała, że wszystkie pięciolatki zostaną przyjęte do zerówki w szkole podstawowej przy ul. Malinowej w Dąbrówce (więcej na str. 1). Sesja Gdy sesję prowadzi Pan Piotr, nie trwa ona zbyt długo – tym razem niespełna dwie godziny. Tradycyjnie w pierwszej części posiedzenia głos zabrali radni i sołtysi. Zgłaszali wnioski i zadawali pytania. Na prośbę radnego Walentego Moskalika głos zabrał przedstawiciel PZU, który korzystając z obecności na sali sołtysów opowiedział o ubezpieczeniach sołeckich. Dzienny opiekun Została także podjęta uchwała w sprawie wynagrodzenie dziennego opiekuna w naszej gminie. Ustawowa instytucja dziennego opiekuna ma na celu umożliwienie zorganizowania fachowej opieki nad małymi dziećmi (do 3 lat) np. w społecznościach pozbawionych rozbudowanej infrastruktury - na zasadzie pomocy sąsiedzkiej. Opieka jest sprawowana w warunkach domowych, a czas jej sprawowania jest efektywniej dopasowany do czasu pracy rodziców. Opiekunem dziennym może być prawie każdy, kto

przejdzie odpowiednie szkolenie. Dzienny opiekun jest zatrudniany przez gminę na podstawie umowy o świadczenie usług i otrzymuje za swoją pracę wynagrodzenie. Rodzice dziecka ponoszą opłaty za pobyt oraz wyżywienie u dziennego opiekuna. W naszej gminie ustalono wysokość opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna w wysokości 3,5 zł za każdą godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad dzieckiem do 8 godzin dziennie oraz 6 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad dzieckiem powyżej 8 godzin dziennie. Opłaty za świetlicę w oddziałach przedszkolnych Podjęto także uchwałę w sprawie opłat w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkolach publicznych na terenie gminy. Więcej o opłatach czytaj na stronie 3. Sprawy różne Na sesji Radni wprowadzili zmiany w budżecie roku 2013r. oraz podjęli decyzję w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na rozbudowę oczyszczalni w Dąbrówce. Uchwałą przyjęto pomoc rzeczową od Starostwa Powiatowego w postaci Fiata Dukato (bus) rocznik 1998 o wartości ponad 8

tys. zł na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Palędziu. W związku z tym OSP zdało użytkowanego dotychczas Żuka. Zaszła zmiana w składzie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Turystyki, Sportu i Promocji Gminy oraz w Komisji Rolnictwa, Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska. Radna Marta Jamont złożyła wniosek o przyjęcie do Komisji Oświaty, Radna Lidia Łopatka wyraziła zgodę na przejście do Komisji Rolnictwa. Nowe nazwy zyskały ulice Starowiejska, Irysowa, Stokrotki w Gołuskach oraz Świt w Skórzewie. Zaledwie po półtorej godziny obrad Radni przeszli do punktu „Zapytania i wnioski radnych”. Sesja na video Nowością było nagrywanie sesji na video. Kamera była ustawiona na statywie i skierowana w stronę stołu urzędowego. O nagrywanie posiedzeń wnioskowali mieszkańcy na spotkaniu sołeckim w Skórzewie. Nagranie video ukazało się na stronie YouTube, aby je znaleźć wystarczy wpisać w serwisie „Dopiewo sesja”. Osobiście uważam opublikowanie nagrania przez Urząd Gminy za przełomowe wydarzenie. Bardzo się z tego cieszę i mam nadzieję, że każda sesja Rady Gminy i posiedzenia komisji będą nagrywane na video, a nagrania upubliczniane.

ciąg dalszy ze str. 1 dar uczniowie i nauczyciele. Następnie posadzony został „Dąb Pamięci”, odsłonięto pamiątkową tablicę, a uczniowie zaprezentowali program artystyczny o tematyce katyńskiej. - Dziś jestem szczególnie wzruszona, że w Dąbrowie jest tak wspaniała młodzież, która pamięta i będzie pamiętać o tragicznym losie naszych dziadków, ojców i członków rodzin - mówi Dobrochna Konrad ze Stowarzyszenia Katyń. Młodzi historycy z Dąbrowy W Gminie Dopiewo koordynatorem programu „Katyń… ocalić od zapomnienia” jest historyk Tomasz Woźniak, którego uczniowie regularnie sprzątają mogiły

Sadzenie Dębu Pamięci w Dąbrowie (fot. archiwum SP w Dąbrowie)

w lasach palędzkich i zakrzewskich oraz biorą czynny udział we wszystkich inicjatywach historycznych na terenie gminy i powiatu. Już dziś wiadomo, że kolejny „Dąb Pamięci” zostanie posadzony w 2014 roku w Dopiewcu. Aleksander Zapłata Przypomnijmy, że porucznik piechoty Aleksander Zapłata to

syn Jana i Anny z Sobkowiaków, urodzony 30 grudnia 1906 roku w Poznaniu. Absolwent Państwowego Gimnazjum w Śremie oraz Wydziału Prawno-Ekonomicznego Uniwersytetu Poznańskiego. Magister prawa i kierownik Sądu Grodzkiego w Śmiglu. Zamordowany strzałem w tył głowy w Charkowie w roku 1940 przez NKWD. Odznaczony Krzyżem Kampanii Wrześniowej. R EK L A M A 21/2012

Stopka redakcyjna

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń, reklam i tekstów zamówionych. Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania tekstów.

Strona 2

Puls Gminy - bezpłatny miesięcznik mieszkańców gminy Dopiewo Wydawca: FH Renee s.c. Adres do korespondencji: ul. Wyzwolenia 16, 62-070 Dopiewo, skr. pocztowa 19 Druk: Drukarnia Prasowa Polskapresse, Skórzewo, ul. Malwowa 158, tel. 61 626 21 00 Redaktor Naczelna: Agnieszka Wilczyńska Nakład: 5000 egzemplarzy

KortyTenis

Zakład Usług Komunalnych w Dopiewie tel. 61 814 82 31 • www.zukdopiewo.pl Straż Gminna, tel. alarmowy 61 894 19 86 Policja Komisariat Policji w Tarnowie Podgórnym, Rewir Dzielnicowych w Dopiewie tel. Dyżurny 61 841 48 60, tel. Rewiru 61 841 32 30 Parafia w Konarzewie pw. Św. Marcina i Św. Piotra w Okowach • tel. 61 814 80 41 • Biuro parafialne w okresie kolędy: Konarzewo: czwartek 16.00 - 16.45 • Msze święte: Niedziele: Konarzewo 8.00, 10.30, 18.00, Dopiewiec: 12.00 Wtorki: Konarzewo 9.00 Pozostałe dni powszednie: Konarzewo 18.00 Święta w dni pracy: Konarzewo 8.00, 18.00 Dopiewiec: 16.00 • www.parafiakonarzewo.pl Parafia w Dopiewie pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny tel. 61 814 80 29 • Biuro parafialne w okresie kolędy: wtorek po Mszy św. wieczornej, środa od godz. 9.00 - 10.00, czwartek po Mszy św. wieczornej • Msze święte: niedziela 8.30, 10.30, 18.00, w dni powszednie: poniedziałek 9.00, wtorek – sobota 18.00, w pierwsze soboty miesiąca: 9.00,18.00 • www.dopiewo.archpoznan.org.pl Parafia w Zakrzewie pw. NMP Królowej Korony Polski tel. 61 814 32 23 • Biuro parafialnew okresie kolędy: czynne przez pół godziny po wieczornej mszy św. • Msze święte: w niedziele: 8.00, 11.00, 18.00, dni powszednie 18.00 sobota 18.00 (msza niedzielna) wtorek 9.00 • www.parafia.zakrzewo.com Parafia w Dąbrówce pw. Św. Urszuli Ledóchowskiej tel. 602 500 442 • Biuro Parafialnew okresie kolędy: poniedziałek 17.00 - 18.00, środa 19.00 – 20.00, sobota 9.00- 10.00 • Msze święte: niedziela 8.30, 10.00, 11.30, 12.45, 18.30, dni powszednie 18.30 • www.dabrowkaparafia.pl Parafia w Skórzewie pw. św. Marcina i św. Wincentego Męczennika tel. 61 814 37 18 • Biuro Parafialnew okresie kolędy: Poniedziałek: 19.00 - 20.00 Wtorek: 9.00 - 10.00 Środa: 16.00 - 17.00 oraz 19.00 - 20.00 dla par narzeczonych, Czwartek: 9.00 - 10.00 • Msze święte: niedziela: 8.00, 9.30, 11.00 dla dzieci szkolnych, 12.30 dla rodziców z dziećmi, 18.00 dla młodzieży i studentów, dni powszednie 8.00, 18.00 • www.parafiaskorzewo.pl Sołtysi gminy Dopiewo Dąbrówka ..........Barbara Plewińska ................... 61 814 33 24 Dąbrowa ............Krzysztof Dorna....................... 609 970 277 Dopiewiec .........Mariola Nowak ........................ 61 814 83 93 Dopiewo ............Tadeusz Bartkowiak ................ 782 722 438 Gołuski .............Andrzej Potrawiak ................... 503 701 656 Konarzewo ........Paulina Trybuś-Ludwiczak ...... 61 894 3462 Palędzie .............Agnieszka Grześkowiak .......... 609 301 433 Skórzewo...........Walenty Moskalik.................... 515 319 810 Trzcielin ............Alojzy Sammler ....................... 783 963 518 Więckowice.......Anna Kwaśnik ......................... 501 758 062 Zakrzewo...........Marian Czekalski ..................... 697 278 434 Forum internetowe mieszkańców • www.mojedopiewo.pl • www.skorzewo.pl • www.dabrowka.info • www.paledzie.pl • www.konarzewo.com

Artykuły, komentarze aktualności, zdjęcia www.pulsgminy.pl

Gminna Biblioteka Publiczna w Dopiewie, ul. Konarzewska 12 Dopiewo, tel. 61 814 82 23 • Filia w Skórzewie tel. 61 814 37 69 • Filia w Konarzewie tel. 61 814 83 42 • www.bibldop.pl Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dopiewie, ul. Polna 1a Dopiewo, tel. 61 814 82 62 • www.gosir.dopiewo.pl

www.pulsgminy.pl


Kontakt telefoniczny z redakcją 535-537-722

KRONIKA STRAŻY GMINNE J Kontrola ruchu drogowego ................................................. 24 Kontrole porządkowe .......................................................... 69 Kontrole bezpieczeństwa przy placówkach oświatowych oraz miejscach zagrożeń ..............................................................18 Interwencje związane ze zwierzętami ................................. 38 Konwoje dokumentacji ......................................................... 9 Inne interwencje (kontrole obiektów komunalnych, kontrole miejsc spożywania alkoholu, kontrole dzikich wysypisk śmieci) ........................................................................................ 44 Wybrane interwencje w kwietniu br: 12.04 Pokrzywnica ul. Leśna wyrzucenie śmieci do lasu, sprawcę ustalono, ukarano mandatem, nakazano uprzątnięcie śmieci. 15.04 Gołuski ul. Szkolna wyrzucenie śmieci przy wiadukcie autostradowym, sprawcę ustalono, ukarano mandatem, nakazano uprzątnięcie śmieci. 23.04 Zakrzewo ul. Wierzbowa ustalono i ukarano mandatem sprawcę wyrzucenia śmieci, nakazano uprzątnięcie terenu.

KRONIKA POLIC YJNA

1-2.04 Dopiewo ul. Leśna, kradzież samochodu Mercedes 124, szary, rocznik 1992, około 4,5 tys. zł strat 3-4.04 Dąbrówka ul. Kolejowa, kradzież przyczepki lekkiej Rydwan typ A750, około 3,3 tys. zł strat 4-5.04 Konarzewo ul. Dopiewska, kradzież z samochodu Mercedes filtru cząstek stałych, nie określono jeszcze wysokości straty 8-9.04 Skórzewo ul. Miętowa, kradzież samochodu Ford Kuga, grafitowy, rocznik 2012, około 110 tys. zł strat 14-22.04 Dąbrówka ul. Kolejowa, kradzież przyczepki lekkiej Stoma, około 3 tys. zł strat 24-27.04 Skórzewo ul. Limonkowa, kradzież z terenu posesji kompletu drewnianych, ogrodowych mebli, około 1,5 tys. zł strat 27-28.04 Dąbrówka ul. Topolowa, kradzież roweru damskiego B-twin, około 800 zł strat

KRONIKA OSP PALĘDZIE

5.04 Palędzie ul. Jarzębinowa, zadymienie mieszkania 7.04 Palędzie przy torach kolejowych, pożar traw 9.04 Dopiewo ul. Szkolna, pożar sadzy w kominie 14.04 Palędzie przy torach kolejowych, pożar traw 14.04 Dopiewiec ul. Szkolna, pożar stodoły 15.04 Palędzie przy torach kolejowych, pożar traw 15.04 Palędzie ul. Nowa- Olszynowa, pożar traw 15.04 Palędzie ul. Kolejowa, pożar niezamieszkanego budynku mieszkalnego 19.04 Palędzi ul. Olszynowa, pożar traw 21.04 zabezpieczenie uroczystości kościelnych przy obelisku o. Mariana Żelazka w Palędziu 24.04 Trzcielin, pożar balotów słomy

KRONIKA OSP DOPIEWO

6.04 Trzcielin, wypadek samochodowy, jedna osoba odwieziona do szpitala 9.04 Dopiewo ul. Szkolna, pożar sadzy w kominie 14.04 Dopiewiec ul. Szkolna, pożar stodoły 18.04 Dopiewo ul. Leśna, pożar traw 20.04 droga Więckowice – Zborowo, pożar gałęzi przy drodze 20.04 autostrada A2, pożar samochodu 22.04 Więckowice, usuwanie powalonego drzewa na drodze 24.04 Trzcielin, pożar balotów słomy 26.04 Dopiewo ul. Wyzwolenia, wypadek 3 samochodów

Puls Gminy • Maj 2013

AKTUALNOŚCI

Świetlica w szkołach płatna Podczas 45. Sesji Rady Gminy podjęto uchwałę w sprawie opłat w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i publicznych przedszkolach na terenie gminy. Do tej pory pobyt dzieci w zerówce w szkole był całkowicie bezpłatny.

Agnieszka Wilczyńska W przedszkolach publicznych bezpłatne jest tylko 5 godzin tak zwanej podstawy dydaktycznej. Za kolejne godziny spędzone przez dziecko w placówce (w świetlicy) trzeba zapłacić. Nowa uchwała wprowadza od nowego roku szkolnego odpłatności za godziny spędzone w placówce ponad podstawę programową także w zerówkach w szkołach. Może jednak być tak, że w jednych szkołach rodzice zerówkowiczów będą ponosić do-

kontakt@pulsgminy.pl

każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w placówce poza czas przekraczający realizację podstawy programowej, w wysokości: 4,00 zł za pierwszą godzinę; 2,75 zł drugą godzinę; 0,60 zł za trzecią godzinę, 0,45 zł za czwartą godzinę, 0,30 zł za piątą godzinę, 0,20 zł za szóstą godzinę - za każdy dzień pobytu dziecka w przedszkolu. Wprowadzenie opłat we wszystkich placówkach wiąże się z zatrudnieniem 3 dodatkowych nauczycieli i może kosztować gminę nawet 200 tys. zł rocznie.

Dworzec PKP w Dopiewie „Budynek dworca kolejowego i kasa okresowo nieczynne”. Taki komunikat do niedawna czekał na podróżnych na dworcu PKP w Dopiewie. Właśnie otworzono ponownie kasy i poczekalnię dla podróżnych.

Już 6 maja Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o., które obsługują większość pociągów zatrzymujących się w naszej gminie, ponownie otworzyły kasy i poczekalnię dla podróżnych. W kasie można nabyć bilety na pociągi Kolei Wielkopolskich oraz Przewozów Regionalnych (Regio, interRegio oraz Regioexpress). Nie ma możliwości zakupienia biletów na pociągi spół-

ki PKP Intercity (TLK, Ex, EIC). Budynek dworca został przejęty przez Gminę Dopiewo pod koniec ubiegłego roku. Został zmodernizowany teren wokół dworca i Urzędu, wybudowano kilka dodatkowych miejsc parkingowych. Ułożono także nową kostkę na chodniku. Na zlecenie Urzędu Gminy odmalowano wnętrze poczekalni na Dworcu PKP w Dopiewie oraz

R EK L A M A 60/2013

R EK L A M A 39/2013

zerwano płytki przed wejściem. W godzinach rannych od godz. 6.00 czynna jest już także kasa biletowa na dworcu PKP w Palędziu. Razem z otwarciem kasy biletowej przewiduje się udostępnienie wszystkim podróżnym poczekalni, w której znaleźć będzie można również rozkład linii autobusowych nr 718, 719, 720, 791 i 792. (www.dopiewo.pl) red

SZYBKO I TANIO!

KREDYT GOTÓWKOWY

DLA KAŻDEGO

Cukiernia

Zamień swoje kredyty na jeden z niższą ratą!

od

9,9%

oprocentowanie w stosunku rocznym

Bama (4)

na dowolny cel bez zgody współmałżonka niska rata spłata do 8 lat

KRONIKA OSP ZAKRZEWO

5.04 Palędzie ul. Jarzębinowa, zadymienie mieszkania 14.04 Sierosław ul. Okrężna, wyważanie drzwi do mieszkania, odnaleziona jedna osoba martwa 15.04 Palędzie ul. Nowa- Olszynowa, pożar traw 15.04 Palędzie ul. Kolejowa, pożar niezamieszkanego budynku mieszkalnego 19.04 Wysogotowo ul. Wierzbowa, neutralizacja plamy oleju na drodze 19.04 Wysogotowo ul. Żytnia, pożar traw 21.04 DK 307 wypadek samochodu 25.04 autostrada A2 przy bramkach w Gołuskach, pożar samochodu

datkowe opłaty, a w innych nie. Opłata może zostać wprowadzona tylko w placówkach, w których jest WYDZIELONY oddział przedszkolny, to znaczy ma swoją salę, w której odbywają się zajęcia dydaktyczne, a potem świetlica. Mniejsze szkoły (np. w Dąbrowie), które nie mogą sobie pozwolić na wydzielenie oddzielnych sali będą nadal bezpłatne. Opłata będzie obejmowała dodatkowo około 120 dzieci, które będą uczęszczały do zerówek w szkołach. Ustalono stawki godzinowe za

R EK L A M A 63/2013

Bank przyjazny i nowoczesny. Nasz Bank.

Arcymalce

www.bs.duszniki.sgb.pl

RRSO dla przykładu reprezentatywnego wynosi 20,57% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 10 000 zł na 37 miesięcy z oprocentowaniem nominalnym zmiennym 9,9% w stosunku rocznym. Odsetki 1646,48 zł, ubezpieczenie 721,50 zł, prowizja 500 zł.Wysokość raty miesięcznej wynosi 315,00 zł (kredyt wraz z należnymi odsetkami spłacany w równych ratach kapitałowoodsetkowych). Całkowity koszt kredytu wynosi 2 867,98 zł. Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 12 867,98 zł. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 03.04.2013 r. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny wiarygodności i zdolności kredytowej Klienta, daty uruchomienia kredytu oraz terminu regulowania raty kredytowej.

Strona 3


Puls Gminy • Maj 2013

Z

Bezpłatny miesięcznik mieszkańców Gminy Dopiewo

ŻYCIA GMINY I MIESZKAŃCÓW

Ale szambo!

I Rajd „Pędziwiatr Wiosenny”

W ostatnich miesiącach mieszkańcy gminy zgłaszali problemy z wywozem szamba z  ich posesji. Firmy świadczące usługi asenizacyjne, tłumaczą mieszkańcom, że lada dzień przestaną do nich przyjeżdżać, ponieważ Oczyszczalnia Ścieków w Dąbrówce nie chce odbierać od nich nieczystości.

Koło PTTK „PĘDZIWIATRY” w Dopiewie zawiązało się w styczniu br. i w niedzielę 14 kwietnia zorganizowało swoją pierwszą, bardzo udaną imprezę turystyczną - I Rajd pieszo-rowerowy „Pędziwiatr Wiosenny”.

Anna Kowalska Sprawa bardzo bulwersuje lokalną społeczność. Mieszkańcy uważają, że przez to, że do kanalizacji podłączane są kolejne osiedla deweloperskie, poszkodowani są Ci, którzy kanalizacji mogą nie doczekać się jeszcze przez wiele lat lub wcale. Mieszkańcy podejmują także aspekt ochrony środowiska – jeśli przewoźnik nie może nieczystości oddać do oczyszczalni ścieków, to pewnie wyleje je do rowu. Sprawę tłumaczył na jednym z zebrań sołeckich Prezes Zakładu Usług Komunalnych Pan Adrian Napierała: „W momencie zawierania umów z przewoźnikami (...) zostały wprowadzone limity na dowóz do oczyszczalni. Te limity nie były w pewnym momencie przestrzegane, z uwagi na to, że oczyszczalnie była nie dociążona całkowicie ściekami z ka-

nalizacji sanitarnej. Natomiast teraz zaczynamy ich przestrzegać, z tego względu, że oczyszczalna w Dąbrówce zaczyna być przeciążoną. (…) Wszystkie ścieki, które są generowane w naszej gminie zostaną odebrane przez tą oczyszczalnię.” Jednym słowem limity dla firm odbierających nasze ścieki były zawsze, ale dopiero teraz są one uwzględniane. Trwają prace przygotowawcze do rozbudowy oczyszczalni ścieków w Dąbrówce. Pozwoli to przyjmować większą ilość ścieków – także tych dowożonych. Przypomnijmy, że przy budowie domu każdy mieszkaniec otrzymał zapewnienie o odbiorze od niego nieczystości. Jedno jest pewne, jeśli sytuacja się nie zmieni, a przewoźnicy będą musieli jeździć daleko z naszymi nieczystościami: BĘDZIE DROŻEJ!

Pamiątkowe zdjęcie na mecie I Pieszo - Rowerowego Rajdu „Pędziwiatr Wiosenny”

Na I Rajd pieszo-rowerowy „Pędziwiatr Wiosenny” składało się pięć tras: Trasa I, piesza (start z Dąbrówki), długość około 8 km Trasa II, piesza (start z Dopiewa) długość około 6 km Trasa III, rowerowa (start ze Skórzewa) długość około 25 km

„Moja Wiosenna” w Skórzewie W Skórzewie powstała inicjatywa „Moja Wiosenna” - mieszkańcy ul. Wiosennej postanowili zjednoczyć siły i wspólnie walczyć o poprawę jakości ulicy, na której mieszkają.

Trasa IV, rowerowa rodzinna - z zagadkami i atrakcjami dla dzieci (start z dworca PKP w Palędziu) długość około 12 km Trasa V, dowolna piesza lub samochodowa – trasy według własnego opracowania i uznania uczestnika Pogoda dopisała, a w rajdzie wzięło udział około 150 uczestników, głównie mieszkańców naszej gminy. Meta wszystkich tras znajdowała się na plaży w Zborowie nad jeziorem Niepruszewskim, gdzie na uczestników czekało ognisko, konkursy, kiełbaski, chleb oraz pamiątkowe zdjęcia i znaczki. Pierwsza na metę wjechała grupa rowerzystów z trasy rodzinnej. Po niej piechurzy z Dopiewa i kolejne grupy.

W konkursie sprawnościowym dla dzieci do wygrania był kask rowerowy. A nagrodą specjalną dla najliczniejszej grupy zorganizowanej było opublikowanie jej zdjęcia na pierwszej stronie majowego wydania Pulsu Gminy. Piechurom z Dopiewa, która liczyła ponad 30 osób - gratulujemy! Przy organizacji imprezy brał udział także GOSIR Dopiewo. Chleb dla uczestników zasponsorowała Cukiernia- Piekarnia Rawa z Dopiewa. Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim za udział w rajdzie i za pomoc w organizacji. red

Fotorelacja na www.pulsgminy.pl

Zabójstwo w Skórzewie Ulica Wiosenna w Skórzewie - marzec 2013r.

Mieszkańcy ul. Wiosennej Inicjatywa „Moja Wiosenna” powstała z przyczyn pragmatycznych. Pierwszy problem to infrastruktura, a raczej jej brak powodujący elementarne trudności z dostaniem się do własnych posesji, niszczenie naszego dorobku, czy zagrożenie dla życia i mieszkańców, przez stojące w wodzie skrzynki elektryczne, czy rozdzielnie. Nie zgadzamy się interpretować obowiązków Gminy, takich jak prawo do bezpiecznego dojazdu do naszych domów, jako luksusowego dobra, na które trzeba czekać latami. Nie akceptujemy faktu, że zwykły spacer po okolicznych kałużach może zakończyć się porażeniem prądem, w sytuacji gdy pompować wodę obawia się nawet straż pożarna. Do niedawna marnowaliśmy naszą energię na chaotyczne i indywidualne działania. Postanowiliśmy to zmienić, zorganizować się i działać w sposób konkretny. Tylko tak mamy szansę być słyszanym przez Samorząd Gminy i jako realna reprezentacja społeczności – wyborców, wywierać

Strona 4

bezpośrednią presję na Radnych, czy pośrednio na odpowiednie Komisje. Nie oczekujemy cudów, świadomi ograniczeń, mamy plan minimum, którym jest podłączenie ulicy Wiosennej do sieci kanalizacyjnej wraz z utwardzeniem drogi i niwelacją gruntu. Nie jest to abstrakt, najbliższa studzienka kanalizacyjna znajduje się kilkadziesiąt metrów od naszej ulicy, jest prawie w jej obrębie, po prostu zabrakło pieniędzy na nas, a naturalny spad ulicy Wiosennej do cieku Skórzyna, sprzyja rozwiązaniu problemu podtopień. Wystarczy chcieć to wszystko ogarnąć, łącznie z marnotrawstwem gminnych pieniędzy na doraźne działania, jak wielokrotne wysypywania gruzu, czy odpompowywanie wody. Żal nam tych pieniędzy wyrzucanych dosłownie w błoto prowizorycznych rozwiązań. Jesteśmy świadomymi obywatelami Gminy, świadomymi swoich praw i powinności, zdajemy sobie sprawę z sytuacji finansowej, dlatego chcemy być dla Gminy partnerem i wsparciem, nie tylko żądać, ale domagać się swo-

ich praw w konstruktywny i kulturalny sposób. W kwietniu udało nam się spotkać z Panią Wójt i Panem Wicewójtem, którzy z dużym zrozumieniem zapoznali się z naszymi postulatami. Spotkaliśmy się z wszystkimi skórzewskimi radnymi. Przedstawiliśmy nasze problemy i mamy ich wsparcie, które mamy nadzieję przełoży się na aktywność na sesjach Rady Gminy. Spotkaliśmy się z przewodniczącą Rady Gminy, od której otrzymaliśmy deklarację zwołania komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej, na której będziemy mogli przedstawić naszą inicjatywę. Spotkaliśmy się z Komendantem Straży Gminnej, który z troską odniósł się do naruszeń bezpieczeństwa na naszej ulicy. Mamy nadzieję, że wsparcie wszystkich wymienionych osób doprowadzi do wpisania naszych inwestycji do budżetu na rok 2014. Chcemy też prowadzić nasze wspólne z Gminą działania ze wsparciem akcji „Masz Głos” pod patronatem fundacji im. Stefana Batorego.

W piątek 12 kwietnia policjanci z Tarnowa Podgórnego zostali powiadomieni o odnalezieniu zwłok mężczyzny (lat 56) na terenie jednej z posesji w Skórzewie.

Sprawę przejęli policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, a Prokuratura Rejonowa Poznań - Grunwald wszczęła postępowanie w sprawie zdarzenia, w którym śmierć poniósł Piotr O. W toku śledztwa jak dotąd ustalono, że w dniu 12 kwietnia br. Piotr O. odwiedził swoich znajomych mieszkających w Skórzewie - małżeństwo G. Podczas rozmowy doszło między wyżej wymienionymi do kłótni, której powodem najprawdopodobniej były pieniądze na alkohol. Podczas kłótni Jerzy G. ugodził dwukrotnie nożem Piotra O., który o własnych siłach wyszedł z mieszkania i upadł na podwórku posesji małżeństwa G. Zofia G. kilkakrotnie podchodziła do Piotra O. jednak nie udzieliła mu pomocy, a w mieszkaniu umyła podłogę i narzędzie przestępstwa. Ciało mężczyzny znalazł na trawniku przy domu mężczyzna mieszkający w tym samym budynku co podejrzani. Przeprowadzono sekcję

zwłok, Piotr O. zmarł w wyniku obrażeń powstałych na skutek ran zadanych nożem przez Jerzego G. Jerzy G. został zatrzymany i przesłuchany w charakterze podejrzanego o dokonanie zabójstwa. Podejrzany oświadczył, że nie pamięta przebiegu zdarzenia. Zofia G. została przesłuchana jako podejrzana o nieudzielenie pomocy Piotrowi O., który znajdował się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia oraz o poplecznictwo (w tym przypadku zacieranie śladów przestępstwa). Zofia G. przyznała się do popełnienia zarzucanych jej czynów. Na wniosek prokuratora wobec Jerzego G. i Zofii G. sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Za zabójstwo polskie prawo przewiduje karę dożywotniego pozbawienia wolności. (Na podstawie materiałów pochodzących z Zespołu Prasowego KWP w Poznaniu oraz Prokuratury Okręgowej Poznaniu)

www.pulsgminy.pl


Kontakt telefoniczny z redakcją 535-537-722

POZNAJ

Puls Gminy • Maj 2013

Z

RADNEGO

ŻYCIA GMINY

Henryk Kapciński - Radny Konarzewa Internet radiowy w gminie Dopiewo

Artykuł sponsorowany

Radny Konarzewa, Trzcielina, Lisówek, Glinek i Joanki, 58 lat, od 20 lat mieszka w Konarzewie, bezpartyjny, inżynier chemik, właściciel firmy Metlabor, prezes klubu sportowego K.S. Orkan , radny drugiej kadencji , w ostatnich wyborach startował z KWW „Niezależni dla Powiatu”

Maciej Różański

Puls Gminy: Dlaczego został Pan samorządowcem? Henryk Kapciński: Z Gminą Dopiewo jestem związany od około 20 lat. Młodość spędziłem na wsi koło Gniezna, a całe dorosłe życie w Poznaniu. W moim przypadku spełniło się powiedzenie „ze wsi jesteś - na wieś wrócisz”. To jednak, co zastałem w Konarzewie dalekie było od moich marzeń. Ponieważ z marzeń rezygnować nie chciałem to pozostało mi jedno - zabrać się do roboty. I tak to się zaczęło. Co uważa Pan za sukces w swojej pracy samorządowca? Myślę, że moim największym sukcesem jest to, że udało mi się przekonać wielu mieszkańców do zaangażowania w zmiany. To zaangażowanie było widoczne np. przy reaktywowaniu K.S. Orkan. Zastaliśmy boisko zarośnięte półmetrowymi chwastami oraz szatnię w ruinie, a po kilku miesiącach graliśmy już w lidze. Chciałbym, aby moje działania były jedną z cegiełek w budowie prawdziwego społeczeństwa obywatelskiego. Jeżeli zaś chodzi o materialną miarę sukcesu to największą satysfakcję sprawia mi funkcjonujące już od dwóch lat przedszkole w Konarzewie. Z ostatnich inwestycji poprawiających jakość życia mieszkańców wymienić należy remont konarzewskiej szkoły podstawowej oraz budynku po byłej Vitalii. Czego nie udało się zrealizować? Konarzewo i Trzcielin to jedyne miejscowości w naszej gminie, w których dostrzec można elementy ładu przestrzennego. Oczywiście, ten ład został zakłócony przez wiele lat budowania gdziekolwiek i byle jak, a podstawową formą architektoniczną był prostopadłościan. Nadal centra naszych miejscowości wyglądają niezbyt efektownie. W Konarzewie i Więckowicach od wielu lat niszczeją pałace. Ostatnio pojawił się jednak promyk nadziei. Czartoryscy (taką informację uzyskałem w bezpośredniej rozmowie ze Stanisławem Czartoryskim) otrzymali zwrot bezprawnie przejętego pałacu i zespołu parkowego. Mam nadzieję, że właściciele zainwestują w poprawę obecnego stanu. Opracowana ostatnio koncepcja zagospodarowania centrum stanowi wizję tego Konarzewa, jakie mogłoby być w przyszłości. Taka koncepcja zagospodarowania centrum jest opracowana również dla Dopiewa. Na razie nie udało się to dla innych miejscowości. Jakie są cienie bycia samorządowcem? Doba ma 24 godziny, czas przeznaczony na działalność to

kontakt@pulsgminy.pl

Henryk Kapciński - Radny z Konarzewa

mniej czasu dla pracy zawodowej, mniej czasu dla rodziny. Ta kadencja rady jest zdecydowanie inna niż poprzednie. Atmosferę podczas obrad trudno nazwać twórczą. Dla obserwatora z zewnątrz jest to często żenujące widowisko. Uczestnictwo w nich bywa przeżyciem ekstremalnym z przygnębiającym poczuciem straconego czasu. Wojciech Młynarski śpiewał: „ ludzie to kupią..., byle na chama, byle głośno, byle głupio...” Obawiam się, że to stracona kadencja. Bardzo żałuję, że tak jest. Plany na przyszłość Lubię tworzyć rzeczy nowe. Sprawia mi to ogromną satys-

fakcję. Pomysłów mi nie brakuje. Jestem otwarty na potrzeby wszystkich mieszkańców, ale szczególnie mam na uwadze ludzi młodych. To oni są przyszłością tej gminy. Są naszym kapitałem i dlatego chcę mieć wpływ na poprawę jakości i warunków ich życia. Można to robić w różny sposób, nie koniecznie pracując w Radzie Gminy. Co jeszcze chciał by Pan przekazać przy tej okazji mieszkańcom gminy, wyborcom? Mieszkańcom życzę mniej trosk, problemów, smutków oraz wiary i nadziei na lepsze jutro. wyborcom życzę trafnych wyborów.

Internet radiowy bardzo się zmienił w czasie kilku ostatnich lat. Nowoczesna technologia mocno usprawniła ten typ dostępu do Internetu stawiając go na równi z połączeniami kablowymi a daleko przed usługami mobilnymi z LTE włącznie. Radiówce jedynym rywalem zostaje światłowód, jednak jest on drogi i obecnie by oszczędzić buduje się mało wydajne uploadowo sieci internetowo - telewizyjne, tworząc rozmaite pakiety, aby rozwiązanie takie stało się uzasadnione ekonomicznie a nie użytecznie. Szerokopasmowy internet radiowy jest doskonałym i niezwykle trafnym rozwiązaniem w zabudowie jednorodzinnej. Niewielki odbiornik montowany przy kominie potrafi obecnie zapewnić prędkość ok. 60Mb/s. pobierania i 30Mb/s wysyłania. W celu zapewnienia wysokiej jakości połączenia, produkcyjnie uruchamia się niższe prędkości w pełni gwarantując ich poprawne działanie. Prawdziwym atutem jest skorzystanie z dofinansowania unijnego na rozwój internetu w gminie Dopiewo. Mieszkańcy miejscowości: Palędzie, Gołuski, Dąbrowa, Dąbrówka, Dopiewo, Dopiewiec, Więckowice, Fiałkowo, Zborowo od kilkunastu miesięcy zgłaszają się do beneficjenta, który z programu „Budowa ostatniej mili” 8.4 otrzymał dofi-

Bezpieczny i wybudowany w najnowszej technologii masz antenowy w Dąbrówce. (fot. Mariusz Witoń)

nansowanie na rozwój tego typu medium. W ramach tego projektu szerokie grono mieszkańców otrzymało już roczny rabat w wysokości 600 zł na dostęp do Internetu. Projekt trwa tylko do końca czerwca b.r. należy się więc spieszyć, by z ulgi skorzystać. Wszystkie szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 515-255-114 w dni robocze od 9:00 - 17:00 lub na stronie internetowej www.systemia.pl.

Święto ojca Mariana Żelazka w Palędziu 21 kwietnia odbyły się uroczystości związane z ojcem Marianem Żelazkiem, kapłanem, misjonarzem, który urodził się w Palędziu. W tym roku przypada 95 rocznica jego urodzin, 65 rocznica święceń kapłańskich, 7 rocznica śmierci oraz 5 rocznica umiejscowienia w Palędziu obelisku ku jego pamięci.

Uroczystości rocznicowe pod obeliskiem poświęconym o. Marianowi Żelazkowi w Palędziu

Anna Kowalska Organizatorem uroczystości było Towarzystwo Przyjaciół ojca Mariana Żelazka oraz Sołtys Palędzia Agnieszka Grześkowiak. Swoją obecnością zaszczycili nas brat werbisty Wacław i siostra Maria. Była także reprezentacja zespołu szkół im. Ojca Mariana Żelazka w Chludowie, Ojcowie Werbiści z Pieniężna oraz pani Aniela Klich, która odwiedziła misjonarza na misji w Puri w Indiach oraz napisała o nim książkę. Uroczystości rozpoczęła uro-

czysta msza w Kaplicy pw. Urszuli Ledóchowskiej w Dąbrówce. Następnie wszyscy przemieścili się pod obelisk w Palędziu, gdzie odmówiono modlitwę, „Chór Bel Canto Gminy Dopiewo” śpiewał pieśni, a dzieci z Palędzia czytały wiersze. Po części oficjalnej wszyscy zostali zaproszeni do świetlicy w Palędziu na ciasto i kawę. Szczególne podziękowania należą się Paniom z Palędzia, które przygotowały poczęstunek i wypieki oraz Młodzieżowej Radzie Gminy za pomoc.

Podczas spotkania w Palędziu można było usłyszeć wiele anegdot o ojcu Marianie, historii, wspomnień oraz spotkać dawno nie widzianych sąsiadów. Na wszystkich czekała specjalnie przygotowana wystawa zdjęć i pamiątek po wielkim misjonarzu. Kim był ojciec Marian Żelazek? Ojciec Marian Żelazek większość swojego życia niósł pomoc osobom potrzebującym, biednym i chorym na trąd na misjach w Indiach. W 2002 roku był kandydatem do Pokojowej Nagro-

dy Nobla. Akademia Medyczna w Poznaniu w 2000 roku przyznała mu Medal im. Karola Marcinkowskiego „za zasługi w niesieniu pomocy charytatywnej i medycznej trędowatym”. W 2002 otrzymał statuetkę „Złotego Hipolita” – nagrodę Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. W 2003 został odznaczony Medalem Polonia Mater Nostra Est. W 2005 otrzymał Honorowe Obywatelstwo Miasta Poznania oraz Nagrodę imienia Sérgio Vieira de Mello, przyznawaną przez Stowarzyszenie Willa Decjusza.

Strona 5


Puls Gminy • Maj 2013

Z

Bezpłatny miesięcznik mieszkańców Gminy Dopiewo

ŻYCIA GMINY I MIESZKAŃCÓW

Pieniądze z LGD Źródło Rozbudowa szkoły w Dąbrówce Unia Europejska wspiera swoje kraje członkowskie na różne sposoby. Realizując Lokalną Politykę Rozwoju daje możliwość także pozyskania środków finansowych na rozmaite małe i lokalne inwestycje w ramach programów: „Odnowa i rozwój wsi”, „Małe projekty”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.

Anna Kowalska Koordynatorem realizacji wyżej wymienionych projektów dla gmin Dopiewo, Stęszew i Buk jest Lokalna Grupa Działania Źródło z siedzibą w Buku. Tam ogłaszane są kolejne konkursy i tam należy składać wnioski o dofinansowanie. Ostatni nabór odbył się w dniach 18 stycznia - 6 lutego. „Małe projekty” W ramach programu „Małe projekty” nasza gmina złożyła jeden wniosek na „modernizację świetlicy w Gołuskach” na kwotę ponad 23 tys. zł. W ramach tego programu składać projekty mogą także osoby prywatne, firmy i stowarzyszenia. Z terenu naszej gminy złożono aż 6 takich wniosków, z czego 4 zakwalifikowały się do dalszego etapu konkursu: - wniosek Pana Jacka Szewczyka z Więckowic pt. „Regionalne okazy” na kwotę ponad 24 tys. zł; - wniosek Pana Michała Mizgalskiego ze Zborowa „Internet a sprawy sołeckie” na kwotę ponad 24 tys. zł - dwa projekty Stowarzyszenia Klub Sportowy Korona Zakrzewo „Popularyzacja gry w szachy poprzez wyposażenie sekcji szachowej w niezbędny sprzęt do gry i szkolenia” (na kwotę ponad 6 tys. zł) oraz „Organizacja półrocznego szkolenia szachowego zakończonego turniejem szachowym” (na kwotę ponad 4 tys. zł). Do dalszego etapu konkursu nie zakwalifikowano dwóch wniosków złożonych przez Parafię Rzymskokatolicką pw św. Marcina i św. Wincentego M w Skórzewie na „Renowację eklektycznego, drewnianego ołtarza bocznego (zachodniego)” oraz „Odnowienie barokowego obelisku rodziny Wierzbińskich znajdującego się przy kościele”. „Odnowa i rozwój wsi” W ramach Programu „Odnowa i rozwój wsi” nasza gmina zgłosiła cztery projekty, wszystkie przeszły wstępny etap konkursu. - Zagospodarowanie terenu wokół wiaty w Żarnowcu na kwo-

tę ponad 174 tys. zł - Rekultywacja stawu wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Więckowice na kwotę ponad 60 tys. zł. - Remont Domu Strażaka w Zakrzewie na kwotę ponad 174 tys. zł - Zagospodarowanie terenu parku przy pałacu w Dąbrówce Etap I na kwotę ponad 240 tys. zł „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” W ramach programu „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” najwyższą pozycję rankingową zajął projekt „Zakup maszyn i urządzeń do świadczenia usług polegających na zagospodarowaniu terenów zielonych, zamiataniu i odśnieżaniu ulic” Pana Ryszarda Wojtasza z Konarzewa na kwotę prawie 70 tys. zł. „Tworzenie i  rozwój mikroprzedsiębiorstw” W ramach programu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” uznanie zdobył projekt „Rozwój Mikroprzedsiębiorstwa i zwiększenie zatrudnienia przez zakup zestawu LEJCA TS12P3R1000 ROBOTIC z funkcją prowadzenia pomiarów jednoosobowych” Pana Michała Grodzkiego z Zakrzewa na kwotę ponad 32 tys. zł. Do dalszego etapu zakwalifikował się także projekt „Kompleksowe biuro obsługi klienta pod kątem finansowym i księgowym, prawnym oraz doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania” Pani Alicji Wojtalik z Dąbrówki. Zaakceptowane projekty zostały już przesłane dalej, a wnioskodawcy na dniach powinni spodziewać się dofinansowania. Wszystkim, których projekty zakwalifikowały się do dalszego etapu konkursu gratulujemy i życzymy, aby ich plany doczekały się szybkiego dofinansowania oraz realizacji. Powyższe dane pochodzą z list rankingowych opublikowanych na stronie www.lgdzrodlo.pl. Tam też znajdują się pełne listy rankingowe oraz szczegóły realizacji programów.

AUTOPROMOCJA

Bieżące wiadomości oraz wydania archiwalne Pulsu Gminy znajdziesz na stronie W W W. P U L S G M I N Y. P L Strona 6

Dzisiejsze kłopoty lokalowe szkoły podstawowej przy ul. Malinowej w Dąbrówce, którą oddano do użytkowania niespełna rok temu, są tylko wstępem do tego co czeka nas za rok. Z danych przedstawionych w Urzędzie Gminy na spotkaniu 18 kwietnia wynika, że dzieci z rocznika 2007/2008, czyli tych które za rok mogą iść do pierwszej klasy, w obwodzie szkoły przy ul. Malinowej jest obecnie 270!

Ewa Różycka Pierwszoklasiści w natarciu Dziś uczy się w szkole około 300 dzieci. Premier Donald Tusk poinformował ostatnio, że w 2014 roku do szkół obowiązkowo pójdą sześciolatki, które urodziły się do lipca 2008 roku. Dzieci, które przyszły na świat od sierpnia 2008 obligatoryjnie do szkół trafią od 2015 roku. Jednym słowem rocznik zostanie podzielony na pół.Ponadto, klasy w których uczyć się będą sześciolatkowie, będą składać się maksymalnie z 25 uczniów. Jeśli rodzice dzieci tak zechcą, wszystkie dzieci zameldowane w Palędziu, Dąbrówce, Gołuskach i Zakrzewie, czyli w obwodzie MUSZĄ trafić do tej szkoły. Nawet jeśli do szkoły przy ul. Malinowej pójdzie połowa sześciolatków (urodzonych w pierwszej połowie roku), to daje to w 2014 roku mniej więcej aż 8-9 oddziałów pierwszoklasistów! Tak samo w roku 2015. Nie wiadomo także, czy dzieci nie przybędzie w obrębie obwodu szkoły. Wiele osób może się jeszcze zameldować. Wiele osób deklaruje, że zameldowało się w gminie właśnie z tej przyczyny – aby ich dziecko chodziło do tej

Koncepcja rozbudowy SP w Dąbrówce

szkoły! Rozbudowa szkoły Rozwiązaniem problemu lokalowego może być rozbudowa szkoły. Linea Spółka z o.o. – lokalny developer przygotowywał projekt budowy tego obiektu oraz przewidział rozbudowę o następne 6-12 sal lekcyjnych (tzw. trzecie skrzydło dydaktyczne wzdłuż ul. Malinowej). Już rok temu do Urzędu Gminy trafiło pismo od developera w którym czytamy: „(…) informujemy, że rozbudowa budynku szkolnego o dodatkowe sale lekcyjne (od 6 do 12) wiąże się z koniecznością uwolnienia rezerw terenowych z obszarów przeznaczonych na funkcje edukacyjne przylegające do terenu

opracowania od strony zachodniej.” Nowe skrzydło mogłoby więc liczyć nawet 12 sali, co łącznie w szkole dawało by 28 klas. Koszt rozbudowy mógłby wynieść około 5 mln zł, a realizacja mogła by nastąpić do września 2014 roku. Developer deklaruje nieodpłatne przekazanie projektu budowlanego na rzecz Gminy. W tej chwili szkoła szykuje się na wysyp pierwszoklasistów. Dzieci rosną, a w kolejnych latach będziemy mieć kłopot z miejscem dla gimnazjalistów. Przy odrobinie chęci, w kryzysowym momencie – nowe skrzydło można wykorzystać także jako oddział gimnazjum. Trzeba tylko chcieć.

Co nowego na MojeDopiewo.pl? Poniżej krótki przegląd najnowszych tematów na lokalnym forum mieszkańców gminy Dopiewo. CBA w Dopiewie Od 21 marca do 23 kwietnia br. agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego prowadzili kontrolę wójt Gminy Dopiewo. W trakcie postępowania sprawdzano przestrzeganie w latach 2010 - 2013 przepisów tak zwanej ustawy antykorupcyjnej (ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. 2006 Nr 216, poz. 1584 t.j. z późn. zm.). Obecnie trwają czynności pokontrolne. Po ich zakończeniu Biuro będzie mogło poinformować o wynikach kontroli, o czym napewno Państwa poinformujemy. Kontrola dotyczyła najprawdopodobniej tego, że Pani Wójt Zofia Dobrowolska w oświadczeniu majątkowym (obowiązkowo składanym co roku) podała, że nie prowadzi działalności gospodarczej, mimo że wpis do ewidencji działalności gospodarczej (www. ceidg.pl) jest nadal aktywny. Poczta w Dąbrówce W połowie lutego zamknięto pocztę w starej części Dąbrówki w budynku koło apteki. Z nieofi-

cjalnych informacji wynika, że w placówce doszło do nieprawidłowości. Klienci skarżyli się, że wpłaty dokonane w placówce nie trafiały do adresata. Poczta Polska poszukiwała nowego najemcy. Dobrą nowiną dla wszystkich mieszkańców Dąbrówki i okolic jest, że w maju poczta otwiera się znów – w nowej lokalizacji w CH Dąbrówka. Audyt do ujawnienia Zaraz po objęciu stanowiska przez obecną Panią Wójt w 2010 r. przeprowadzono tzw. audyt, czyli szczegółowo sprawdzono „co zastano po poprzedniku”. Dokument ten choć kosztował ponad 30 tys zł nigdy nie został upubliczniony. Początkowo nie chciano go nawet udostępnić do wnikliwego przeczytania radnym. Jeden z mieszkańców naszej gminy wnioskował o udostępnienie informacji publicznej i udostępnienie tegoż dokumentu, a gdy mu odmówiono, postanowił zaskarżyć decyzje odmowne do sądu. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wyrokiem IV SA/Po 126/13 uchylił decyzję

wójta gminy Dopiewo oraz Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w sprawie udostępnienia na wniosek audytu prawno-ekonomicznego zamówionego przez wójta gminy Zofię Dobrowolską i opłaconego z publicznych środków. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę monitoruje także Rzecznik Praw Obywatelskich, a bezpłatną pomoc prawną dla wnioskodawcy zapewnia Pozarządowe Centrum Dostępu do Informacji Publicznej. Stronę przeciwną (tj. wójta gminy) obsługuje prawnie „Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych P. J. Sowisło & Topolewski s.k.” – autor dokumentu. Dworzec w Skórzewie? W Skórzewie naprzeciwko gimnazjum przy ul. Ks. Stanisława Kozierowskiego miałby powstać przesiadkowy dworzec autobusowy. Wójt chce by połączył on transport podmiejski z liniami gminnymi oraz międzygminnymi. Na forum MojeDopiewo.pl dostępna jest koncepcja przestrzenna tej inwestycji. Trwa także ożywiona dyskusja w temacie. red

www.pulsgminy.pl


Kontakt telefoniczny z redakcją 535-537-722

Z

ŻYCIA GMINY I MIESZKAŃCÓW

Kalendarium maj 2013 •

10 maja, godz. 18.30, Zumba Maraton, SP przy ul. Malinowej w Dąbrówce

10 maja, godz. 18.00, otwarcie Filii Biblioteki Publicznej w Dąbrówce, Rotunda przy SP przy ul Malinowej.

11 maja godz. 10.00 11.00, bezpłatne zajęcia nordic walking z instruktorem, start- parking przy hali sportowej GOSiR w Dopiewie

12 maja godz. 10.00 – 14.00, Turniej w speed badmintona i bule, Orlik Skórzewo

14 maja, bezpłatne porady prawne dla mieszkańców – zapisy w Bibliotece w Dopiewie

16 maja godz. 10.00, przedstawienie teatralne dla dzieci „Przygody niesfornego kraba”, sala biblioteki, OSP Dopiewo, ul. Szkolna 21

17 maja godz. 10.00, nadanie imienia Kazimierza Nowaka SP przy ul. Parkowej w Dąbrówce

19 maja godz. 11.00 – 18.00 Festyn Zielonoświątkowy, Muzeum Narodowe Rolnictwa w Szreniawie

Puls Gminy • Maj 2013

20 maja godz. 17.00, przedstawienie teatralne dla dzieci „Czarne i białe”, Filia w Dąbrówce, Rotunda przy SP przy ul. Malinowej 22 maja godz. 9.00, XIII Gminny Konkurs Wokalny, sala biblioteki, OSP Dopiewo, ul. Szkolna 21

26 maja godz. 12.00 – 15.00, III Bieg o Koronę Dąbrówki, start/ meta Dąbrówka ul. Parkowa przy siłowni zewnętrznej, szczegóły na stronie www. gosir.dopiewo.pl

27 maja, bezpłatne porady prawne dla mieszkańców – zapisy w Bibliotece w Dopiewie

27 maja godz. 18.00, „Dzień Matki” spotkanie dla mam z gminy Dopiewo sala biblioteki, OSP Dopiewo, ul. Szkolna 21

kontakt@pulsgminy.pl

Tandemem przez Europę i Azję Ahoj przygodo! Wiosna jak żadna inna pora roku nadaje się do rozpoczęcia wielkiej wyprawy. Tuż po Świętach Wielkanocnych dwudziestosiedmioletni Karolina i Aleksander Klaja, mimo zimowej aury wyruszyli rowerem – tandemem w ponad roczną podróż przez Europę i Azję - do Singapuru.

Ewa Różacka Wyprawa rozpoczęła się w Wągrowcu, gdzie podróżnicy spakowali swój dobytek zaledwie do 4 sakw, zamknęli drzwi na klucz i wyruszyli przed siebie. Pierwszym przystankiem była Dąbrówka, a dokładnie Szkoła Podstawowa przy ul. Parkowej, której niebawem zostanie nadane imię Kazimierza Nowaka – rowerzysty - podróżnika. Tu odbyło się spotkanie z dziećmi, pokaz slajdów i ostanie przed wyprawą snucie opowieści podróżniczych. Tuż przed rozpoczęciem wyprawy Pani Karolina Klaja opowiedziała mi o podróży: Rower Chcieliśmy razem podróżować, więc kupiliśmy wspólny rower – tandem, czterdziestoletni Romet Duet, koła 20 cali. Sprawił się już podczas wyprawy na Ukrainie i Białorusi. Dodatkowo zamontowaliśmy do niego przerzutki, aby łatwiej móc wjeżdżać pod górkę. Do roweru jest zamocowana także mała prądnica i siłą naszych mięśni wytwarzamy prąd. Rower ma także wzmocnione koła. Nauczeni doświadczeniem zabraliśmy ze sobą około 30 szprych na wymianę. Rower to najtańszy środek transportu. Mnie zawsze przeszka-

dzało to, że dalekie podróże tyle kosztują, bo trzeba brać pod uwagę koszty związane z transportem. Teraz nie musimy tych wydatków ponosić. Ja jadę z tyłu. Aby siedzieć z przodu trzeba mieć dużo siły. Rower z dwoma osobami i bagażami ma dość dużą wagę i masę, dlatego prowadzi mój mąż, który jest silniejszy. Rower waży 30 kg, bagaż bez jedzenia i picia to 41 kg, prowiant to może nawet 15 kg, plus my to będzie około 200 kg. Do rowerów przymocowane są tylko 4 sakwy, a w nich ekwipunek i ubrania na ponad rok. Możemy zabrać bardzo mało rzeczy, ale za to najniezbędniejsze. Codziennie pierzemy nasze rzeczy, ubrania nie mogą być bawełniane, tylko z tkaniny szybko schnącej. Podróż Ta podróż marzyła nam się od dawna. Na początku chcieliśmy pobić rekord Guinessa i okrążyć tandemem kulę ziemską, ale póki co ruszamy do Singapuru. Wyruszamy z Wągrowca we wtorek po Świętach. Pierwotnie mieliśmy wyjechać w pierwszy dzień wiosny, ale duże opady śniegu nam uniemożliwiły wyjazd. Pierwszy przystanek w Dąbrówce. Następnie kierujemy się na Ukrainę, na Krym, do Mołdawii, przez Rosję, do Kazachstanu. Tam obowiąz-

Pierwszy przystanek wielkiej podróży. Podróżnicy przed SP przy ul. Parkowej w Dąbrówce

kowym przystankiem będzie wysychające jezioro Aralskie. Znów wjeżdżamy do Rosji, tam chcemy obejrzeć Jezioro Bajkał. Z Irkucka skręcamy na południe do Mongolii, potem do Chin. W Chinach chcemy wsiąść na statek i popłynąć do Japonii oraz odwiedzić Koreę Południową, gdzie chcemy odwiedzić podróżnika rowerowego, który do nas przyjechał podczas swojej wyprawy przez Polskę. Potem będziemy się kierować na południe przez Wietnam, Laos, Kambodżę, Tajlandię, Malezję, aż do Singapuru. Gdzie wsiądziemy albo w samolot albo na statek i wrócimy do kraju. Podróż rowerem to 20 tys. kilometrów, zajmie nam około 14 miesięcy, ponieważ nigdy nie wiadomo jakie niespodzianki czekają nas na trasie. Zakładamy, że dziennie przejedziemy około 50 km. To może nie jest dużo, ale chcemy przy okazji oglądać i podziwiać świat. Nie zamierzamy się spieszyć, a jeśli nam się jakieś miejsce spodoba - chce-

my tam zostać chwilę dłużej. Osobiście obawiam się tego, że może być zimno. Kolejnej zimy akurat będziemy w okolicach Mongolii, a tam może nas zaskoczyć pogoda. Większość kosztów pokrywamy sami. Mamy wsparcie Urzędu Miasta w Wągrowcu oraz Urzędu Gminy Czerwonak i kilku sponsorów. Relacje W miarę możliwości będziemy umieszczać relacje z wyprawy w internecie. Będziemy wysyłać wiadomości do osób w Polsce, a one będą umieszczać je na naszych stronach. Będziemy mieli także nadajnik GPS, który będzie robił ślad na mapie. Zapraszamy do śledzenia naszej wyprawy na naszej stronie www.inka-olo.pl oraz na Facebook’u. Na dzień zamknięcia tego numeru gazety Inka i Olo byli w mieście Mikolajow na Ukrainie. Życzymy powodzenia. Czekamy na relacje i zdjęcia.

Bieg o Koronę Dąbrówki Speedbadminton Cup Bieg, który odbędzie się w  tym roku 26 maja to swoiste święto sportu – mówi Marcin Napierała dyrektor GOSiR Dopiewo – organizator biegu. - W tym dniu Dąbrówka jest „stolicą” biegów i nordic walking Gminy Dopiewo.

W tym roku po raz pierwszy uczestnicy otrzymają pakiety startowe, w których oprócz numeru startowego i chipa do pomiaru czasu znajdą również okolicznościową koszulkę promującą aktywność fizyczną którą lubią, upominki i być może coś jeszcze. Na mecie każdy uczestnik otrzyma porcję spaghetti bolognese z Dopiewa oraz wodę. To tyle jeśli chodzi o dodatkowe upominki. Każdy uczestnik ma również gwarantowaną satysfakcję oraz medal w kształcie korony. Medal, ten po połączeniu przynajmniej pięciu sztuk utworzy symboliczną koronę księżnej Dąbrówki. Wcześniejsze edycji dowiodły, że moda na ruch w naszej gminie jest coraz większa. Świadczą o tym statystyki. W 2011 na starcie biegu i marszu nordic walking stanęło łącznie 282 uczestników z czego 70 to nasi mieszkańcy. W

2012 było lepiej bo na 320 startujących już 117 osób było z terenu Gminy Dopiewo. BRAWO!!! Nam najbardziej zależy by w biegu brała udział jak największa liczba mieszkańców z terenu naszej Gminy - mówi Marcin Napierała. - Sądzimy, że oznakowana na stałe co kilometr trasa biegowa jest dodatkowym mobilizatorem. Corocznie w dniu zawodów odbywają się towarzyszące biegi dziecięce i młodzieżowe. Jak się okazuje startujących w tych kategoriach w dwóch poprzednich edycjach było łącznie ok. 900 zawodników. W tym roku również dzieci będą miały swoje biegi. Każde dziecko na mecie otrzyma pamiątkowy medal oraz niespodziankę dla swojej mamy. W końcu 26 maja to Dzień Matki. Szczegóły dotyczące biegu, zapisy, program, informacje o nagrodach, nasi sponsorzy i partnerzy i więcej można znaleźć na stronie internetowej www.pulsgminy.pl oraz www.gosir.dopiewo. pl. (źródło: GOSIR Dopiewo)

W dniu 13.04.2013r. odbył się turniej Speedbadminton Dopiewo Cup. Do walki w czterech kategoriach przystąpiły w sumie 24 osoby z całej Polski.

Paweł Wolny W kategorii chłopców do lat 14 zapisało się sześciu zawodników, którzy zostali podzieleni na dwie grupy. W grupie A niekwestionowanym liderem był Jakub Błaszczyński, Grupa B należała do Patryka Kortylewskiego. W finale lepszy okazał się Patryk Kortylewski wygrywając po bardzo zaciętym trzy setowym spotkaniu. Kolejną kategorią były panie do lat 18, gdzie zgłosiło się 5 zawodniczek. Panie rozegrały turniej w formule każdy z każdym i tutaj zdobywczynią pierwszego miejsca po wygraniu wszystkich spotkań została Katarzyna Żynda. Do grupy OPEN w kategorii pań zgłosiło się pięć zawodniczek, które również zagrały w formule każda z każdą. W całej stawce brylowała Anna Ledzianowska, która nie na boisku nie straciła nawet jednego seta. Ostatnią i najmocniej obsadzoną kategoria była kategoria OPEN mężczyzn. Zgłosiło się do niej dziewięciu panów, w tym kilku utalentowanych i już utytułowanych zawodników na scenie

polskiej jak i międzynarodowej. Zawodnicy zostali podzieleni na dwie grupy. Grupę A wygrał bardzo doświadczony zawodnik Michał Woźniak nie tracąc na tym etapie ani jednego seta. Grupa B należała bezapelacyjnie do aktualnego II wicemistrza Mistrzostw Świata do lat 18 Jakuba Kosickiego. Drugie miejsce w grupie zajął Michał Izbicki, który zaledwie dwa tygodnie wcześniej zajął trzecie miejsce na bardzo silnie obstawionym turnieju za zachodnią granicą. Do finałowego boju stanęli zawodnicy, którzy tego dnia spotkali się już w grupie. Doświadczenie oraz opanowanie starszego zaledwie o rok Jakuba wzięło górę i dało zwycięstwo. Niemniej jednak finałowy mecz stał na niezwykle wysokim poziomie, można powiedzieć na poziomie światowym. Finaliści dostarczyli niezwykłych emocji oglądającym i nie pozostawili żadnych wątpliwości, że tym im należało się spotkać w meczu na szczycie. Wszystkim zawodnikom i zawodniczkom serdecznie dziękujemy i zapraszamy za rok!

Strona 7


Puls Gminy • Maj 2013

Z

Bezpłatny miesięcznik mieszkańców Gminy Dopiewo

ŻYCIA GMINY I MIESZKAŃCÓW

Egzamin gimnazjalny

Wandalizm powszedni

Od 23 kwietnia, przez trzy dni uczniowie klas trzecich Gimnazjum w całej Polsce zdawali egzamin. We wtorek część humanistyczna, w  środę część matematyczno- przyrodnicza, w czwartek język obcy nowożytny.

W marcowej kronice policyjnej można było przeczytać, że w Dopiewie przy ul. Poznańskiej jednej nocy zdemolowano 5 wiat przystankowych (powybijano szyby, powyginano metalowe elementy, pomalowano farbami). Średnio raz w miesiącu dochodzi do zniszczenia wiaty przystankowej na terenie naszej gminy. Nie wszystkie akty wandalizmu zgłaszane są policji, ale za wszystkie zniszczone wiaty przystankowe płaci gmina, czyli MY WSZYSCY.

Agnieszka Wilczyńska

Egzamin gimnazjalny w Dopiewie (archiwum Gimnazjum im. J. Kochanowskiego w Dopiewie)

Anna Kowalska - Zaskoczyło mnie to, że przez 3 lata uczyliśmy się pisać rozprawkę, a na egzaminie była charakterystyka. – opowiada o swoim sprawdzianie Piotr, uczeń Gimnazjum w Skórzewie - Angielski był chyba dość łatwy, bo wszystko zaznaczałem od razu. Matematyka w odpowiedziach zamkniętych też łatwo poszła, trudność sprawiły zadania otwarte. Mogło być na pewno lepiej, ale chyba poszło mi dobrze.

W naszej gminie są dwa Gimnazja: w Dopiewie i w Skórzewie. Do egzaminu przystąpiło łącznie 165 uczniów. Egzamin przebiegł w spokojnej atmosferze, obyło się bez jakichkolwiek incydentów. Przypomnijmy, że egzamin zdają wszyscy uczniowie. Jednak od ilości zdobytych punktów zależy czy uczeń zostanie przyjęty do wybranej szkoły średniej. Wyniki egzaminu poznamy 21 czerwca br.

Regularnie mijam w całej gminie przystanki ze zdewastowanymi wiatami. Powybijane szyby to normalka. W nocy 14 kwietnia w Dopiewie kolejna wiata straciła szybę. W gminie znajduje się 37 sztuk wiat przystankowych. Koszt ustawienia jednej wiaty to 3 480,90 zł brutto. Jednorazowa wymiana szyby w wiacie przystankowej kosztuje 205 zł netto. W 2012 na remonty, naprawy i ustawianie nowych wiat przystankowych z budżetu gminy wydano 15.343,01 zł brutto. Z relacji osób mieszkających w okolicach przystanków, na których umieszczone są wiaty wynika, że regularnie odbywają się pod nimi „popijawy” i inne zabronione publiczne wyczyny. Nikt nie chce udostępnić gminie kawałka swojej działki na ustawienie wiaty (gdy takowym gmi-

Zniszczona wiata przystankowa w Dąbrówce (marzec 2013)

na nie dysponuje) z obawy przed nocnymi ekscesami, śmieciami i nieprzyjemnymi zapachami. Sołtysi regularnie zgłaszają na sesjach Rady Gminy, Straży Gminnej i policji potrzebę napraw wiat przystankowych i prowadze-

nia częstszych patroli w okolicach. Jak jest każdy widzi. Zastanawia mnie czy nie taniej byłoby ustawić wiat pancernych (np. z szybami z pleksi, a nie szklanymi) lub chociaż idiotoodpornych.

Delegacja z Dopiewa na Ukrainie Delegacja z Gminy Dopiewo pod przewodnictwem Pani Wójt Zofii Dobrowolskiej gościła w połowie kwietnia na Ukrainie w zaprzyjaźnionej ze Szkołą Podstawową im. Astrid Lindgren w Dąbrowie placówce z Humania - Szkoła nr 10.

Płonące trawy Zawsze wiosną straż pożarna ma wzmożoną ilość pracy przez pożary traw. Niekoszone jesienią łąki straszą suchymi badylami, a wystarczy jedna iskra aby spowodować zagrożenie dla całej okolicy.

Delegacja Gminy Dopiewo na Ukrainie (archiwum SP w Dąbrowie)

Nocny pożar traw w Palędziu przy ul. Olszynowej

W kwietniu strażacy w naszej gminie do pożarów traw wyjeżdżali aż siedem razy. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i nie wyrzucanie niedopałków papierosów bezpośrednio na łąki i na pola. Chwila nieuwagi może doprowadzić do tragedii. Kary za wypalanie traw ustanawia wiele aktów prawnych. Wypalanie traw jest zabronione na podstawie kodeksu wykroczeń, który przewiduje za to karę grzyw-

Strona 8

ny w wysokości nawet do 5000 zł. Z kodeksu karnego wynika, że wypalanie traw, które skończy się pożarem okolicznych zabudowań, który zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Sprowadzanie bezpośredniego niebezpieczeństwa wskazanych zdarzeń jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. red

Tomasz Woźniak Już dwa lata trwa współpraca partnerska Szkoły Podstawowej w Dąbrowie z placówką z Humania. Inicjatorem zawiązania współpracy była dyrektor szkoły w Dąbrowie pani Elżbieta Zapłata-Szwedziak, a równocześnie rozpoczęła się integracja lokalnych samorządów. Po wizytach gości z Ukrainy w ostatnich latach nadszedł czas rewizytę delegacji z Gminy Dopiewo. - Podczas wizyty uczestnicy zwiedzili Kijów i Odessę, byli z wi-

zytą u mera Humania, zwiedzili pięć ukraińskich szkół. W każdej z odwiedzanych szkół zorganizowano okolicznościową akademię, gdzie śpiewano polski i ukraińskie piosenki oraz tańczono tańce ukraińskie. Warto podkreślić, że dzieciom ukraińskim wpaja się wielki patriotyzm. Delegacja poznała kulturę i gościnność gospodarzy oraz tradycyjne potrawy ukraińskie - mówi Elżbieta Zapłata-Szwedziak. Ponadto podczas wyjazdu zostały posadzone dwa drzewa (kaliny) jako symbol przyjaźni polsko-ukraińskiej. W ramach dalszej

współpracy między szkołami planowany jest wyjazd do Krakowa, gdzie dzieci z Humania i Dąbrowy spotkają się i wspólnie będą zwiedzać zabytkowe miasto. Przypomnijmy, że Humań znany jest w Polsce z Parku Zofiówka, założonego przez Stanisława Szczęsnego Potockiego dla żony Zofii Potockiej. Umowa pomiędzy szkołami i samorządami zakłada m.in. wymianę młodzieży i budowanie świadomości historycznej uczniów szkół na temat trudnych, wspólnych losów Polaków i Ukraińców.

www.pulsgminy.pl


Kontakt telefoniczny z redakcją 535-537-722

Z

Puls Gminy • Maj 2013

BIZNES

ŻYCIA GMINY

Unijne miejsca w przedszkolach

Czy warto dzisiaj inwestować w nieruchomości?

Właśnie skończył się projekt realizowany przez gminę „Przedszkole publiczne w Konarzewie”, który gwarantował dzieciom bezpłatne przedszkole. Z pieniędzy unijnych przeznaczonych na najmłodszych gmina korzysta również w jednym oddziale przedszkolnym w Skórzewie na ul. Kolejowej. Ku uciesze rodziców w kwietniu pojawiły się na terenie gminy nowe bezpłatne miejsca dla przedszkolaków. Miejsca te można znaleźć w Dąbrowie w Przedszkolu Niepublicznym Akademia ArcyMalce. W partnerstwie z Gminą Dopiewo placówka rozpoczęła realizację projektu „ARCYMALCE na starcie”, który pozwala korzystać bez-

Zdaniem ekspertów – nieruchomości są, obok złota, najbardziej pewną lokatą kapitału. Niezależnie od wahań koniunktury, wartość nieruchomości nigdy nie spada do zera.

płatnie dzieciom z wszelkich dobrodziejstw przedszkola. Projekt trwa dwa lata i obejmuje nie tylko doposażenie przedszkola, ale również bezpłatne uczestnictwo dzieci we wszystkich zajęciach, również tych dodatkowych. A dzieci zapewnione mają, oprócz realizacji programu edukacji przedszkolnej, zajęcia z tańca, rytmikę, warsztaty plastyczne, codzienną naukę języka angielskiego, opiekę logopedy oraz to, co dzieciom podoba się najbardziej – cotygodniowe wyjazdy na basen. Akademia ArcyMalce to nie tylko niepubliczne przedszkole, ale również niepubliczny żłobek, który zaprasza dzieci już od szóstego miesiąca życia. red

Sławomir Skorupski Możliwości Niezależnie od wahań koniunktury, wartość nieruchomości nigdy nie spada do zera. W dłuższej perspektywie czasu, inwestycje w nieruchomości są bezpieczne i zyskowne. Zakupiona nieruchomość może generować zyski także krótkoterminowo, oczywiście jeśli mądrze zabierzemy się za ten temat. Zakup mieszkania czy domu – jeśli położone są w dobrej lokalizacji – daje szansę na uzyskanie dodatko-

Warsztaty dla przedsiębiorczych Agnieszka Wilczyńska Warsztaty „Jak założyć własny biznes” zorganizowało Koło Gospodyń Wiejskich w Palędziu wraz z Kancelarią Finacial Future. Zajęcia prowadził Pan Sławomir Skorupski z kancelarii Finacial Future z Poznania. Warsztaty były poświęcone nie tyle technicznym aspektom związanym z formalnościami przy zakładaniu działalności gospodarczej, a bardziej kładły nacisk na cechy jakie musi mieć przedsiębiorca, żeby mógł odnieść sukces. Każdy z nas może zostać przedsiębiorcą. Jeśli tylko mamy marzenie i pomysł jak je zrealizować– nasza determinacja i konsekwentne dążenie do celu musi nas do niego zaprowadzić. 5 najważniejszych cech przedsiębiorcy: ambicja, determinacja, wytrwałość, decyzyjność oraz gotowość do podejmowania ryzyka.

Sławomir Skorupski podczas warsztatów dla przyszłych przedsiebiorców w Palędziu

Zestaw tych cech w połączeniu z wiarą w to, że mamy rację i nasz plan jest dobry, każdego doprowadzi do sukcesu. Życzymy tego wszystkim uczestnikom warsztatów oraz początkującym przedsiębiorcom. wstęp na warsztaty był wolny. PS. Poprosiliśmy przedstawicieli Urzędu Gminy, aby na

spotkanie przybyła także osoba odpowiedzialna za zakładanie działalności gospodarczej w naszej gminie, aby zainteresowanym wytłumaczyła techniczne aspekty zakłądania działalności gospodarczej. Niestety na prośby osobiste, mailowe i telefoniczne nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi i nikt nie przyjechał.

wych profitów względem kredytu jaki wzięliśmy na jego zakup. Nawet kupując nieruchomość w 100% z kredytu hipotecznego możemy uzyskać dodatnią stopę zwrotu, która już dzisiaj dokłada nam kilkaset zł co miesiąc a za 30 lat zapewnia emeryturę z jej sprzedaży czy dalszego najmu. Oczywiście nieodzowny jest tutaj bardzo dobry standard i już na wstępie określenie, kto będzie naszym najemcą: rodzina, studenci czy menadżerowie wyższego szczebla. Każda z tych grup docelowych zwraca uwagę na inne szczegóły i to właśnie one decydują czy wybiorą naszą nieruchomość oraz jaką kwotę są gotowi za nią zapłacić. Jak to zrobić? Polecam realizować wysoki standard wykończenia, ale bez „złotych klamek”, najczęściej to nie przekłada się na zyski, a zawsze generuje koszty. Można również nastawić się na szybki biznes jakim jest kupić taniej, sprzedać drożej. Ciekawych nieruchomości nie brakuje, ale trzeba się decydować szybko. Najczęściej drugi raz do niej nie zdążymy wrócić. Najlepsze są okazje do całkowitego remontu, można stworzyć w takiej nieruchomości coś pięknego, komfortowego i zupełnie innego od tego co oferuje rynek. Z niewielką pomocą projektanta wnętrz i sprawnego fachowca, gra świateł, ceglane wnętrza, czy nowoczesne marmury w połączeniu z wykorzystaniem technologii inteligentnych domów, sprawią, że nasza nieruchomość

Kto pracuje i ile zarabia w Urzędzie Gminy? Nasza gmina się rozrasta. Przybywa mieszkańców, przybywa problemów. Nic więc dziwnego, że przybywa także pracowników Urzędu Gminy. Według danych na koniec marca 2013 r. w Urzędzie Gminy Dopiewo pracuje na pełen etat 66 osób, w niepełnym wymiarze czasu zaledwie jedna (1/2 etatu). Jednakże od początku roku do końca marca br. zawartych było 55 umów-zleceń. Strukturę zatrudnienia i poziom wynagrodzenia obrazuje tabela. Do średnich wynagrodzeń (ukazanych w tabeli obok) należy dodać stawkę tak zwanego dodatku stażowego, który jest wypłacany w zależności od indywidualnego stażu pracy konkretnego pracownika i nie jest przypisany ani do danego stanowiska urzędniczego lub obsługi, ani do czasu zatrudnienia w Urzędzie Gminy w Dopiewie. Wysokość dodatku stażowego wynosi od 5 % (za 5-letni staż pracy) do 20 % (za

kontakt@pulsgminy.pl

20-letni staż pracy) wynagrodze• Izabela Karpisz (stanowisko opłaty adiacenckiej) nia zasadniczego. Dochody osób pracownika ds. windykacji należ• Patrycja Wolanowska (stanotak zwanego zarządu gminy (Wójt ności podatkowych) wisko urzędnicze do spraw ewiGminy, Zastępca Wójta Gminy, • Marcin Sidor (stanowisko dencji działalności gospodarczej Skarbnik Gminy, Sekretarz Gmi- urzędnicze referenta ds. naliczania i ewidencji ludności). red ny) upublicznione są na Średnie Średni Średni dodatek stronach BIP w oświad- Lp. Liczba Nazwa stanowiska wynagrodzenie dodatek specjalny / etatów czeniach majątkowych. zasadnicze funkcyjny premia (źródło: Urząd Gminy stanowisko kierownicze 1 10 4569,50 764,50 330,00 Dopiewo) i równorzędne Dodajmy, że od po2 4487,00 580,00 czątku roku zatrudnio- 2 główny specjalista no w Urzędzie Gminy 3 strażnik gminny 3 3233,33 następujące osoby: • Mirosław Stemp21 3582,86 459,34 niak (specjalista ds. 4 inspektor budowy i utrzymania dróg) 5 podinspektor 15 3115,33 • Natalia Deutschmann (stanowisko 6 referent 6 2516,67 urzędnicze do spraw administracyjno-płaco- 7 pracownik obsługi 5,5 1593,33 264,70 wych w oświacie)

Artykuł sponsorowany

będzie łakomym kąskiem dla każdego nabywcy. Ludzie, którzy wiedzą czego chcą, ceniący sobie dobry gust i nietuzinkowość, odnajdą w takiej nieruchomości swój styl. Odpowiednio zaaranżowane wnętrza zapewnią rodzinie poczucie bezpieczeństwa i odprężenia po codziennych trudach dnia. I o to właśnie chodzi. Stworzyć coś co spodoba się innym i sprzedać to z zyskiem. Najlepiej nadają się do tego mieszkania z rynku wtórnego, czy rewitalizowane kamienice, ale tutaj trzeba już mieć doświadczenie aby wiedzieć czy to dobra okazja. Oczywiście nie wszystko jest takie proste. Minusem wynajmu dla wynajmującego jest to, iż przysparza on czasem właścicielowi mnóstwo dodatkowych obowiązków. Nigdy nie wiemy na jakiego najemcę trafimy. Wynajmowaną nieruchomością dodatkowo trzeba będzie zarządzać. Warto śledzić rozwój obszarów w danym mieście, analizować, przewidując, które tereny będą w przyszłości droższe niż w chwili obecnej, które rozwijają się i w przyszłości wygenerują ze sprzedaży czy najmu większy zysk, i następnie na tym obszarze zakupić nieruchomość. Zyski Zarabianie na nieruchomościach jest wielotorowe. Dlaczego? Jest to droga do bezpiecznego i długoterminowego pomnażania kapitału, bowiem możemy mieszkanie lub dom wynajmować, możemy również elewacje zakupionego domu przeznaczyć pod banery reklamowe, z których będziemy czerpać dodatkowe dochody, poza tym domy czy mieszkania są świetną formą zabezpieczenia kredytów hipotecznych, które są przydatne gdy pojawiają się inne okazje na zarobienie pieniędzy – kupić taniej, sprzedać drożej lub w czasie kryzysu gdy szybko jest potrzebna gotówka. W portfelu każdego zamożnego człowieka oprócz, akcji, obligacji czy złota, zawsze pojawiają się nieruchomości. Zwłaszcza dzisiaj, kiedy ich ceny są tak atrakcyjne, a kryzys zmusza część osób do sprzedaży nieruchomości po cenach niższych nawet o 50% względem tego co było w roku 2008. Z poważaniem Sławomir Skorupski Dyrektor Zarządzający Kancelarii Financial Future Sp. z o.o. www.financialfuture.pl, s.skorupski@financialfuture.pl, tel.: 693 727 539

Strona 9


Puls Gminy • Maj 2013

Z

Bezpłatny miesięcznik mieszkańców Gminy Dopiewo

ŻYCIA GMINY I MIESZKAŃCÓW

Z gminy Dopiewo na Poznań - Półmaraton W poznańskim Półmaratonie wzięło udział prawie 6000 zawodników – prawie 90 osób reprezentowało gminę Dopiewo.

Na starcie 6 Poznańskiego Półmaratonu stanęło ponad 6 tysięcy biegaczy, rolkarzy i wózkarzy z 24 państw. Najlepszym biegaczem okazał się Martin Muia Mukule z Kenii (01:03:29), a wśród kobiet najlepszy czas uzyskała jego rodaczka Macharia Lucy Njeri, która z czasem 1:27:22 zajęła piątą pozycję w klasyfikacji generalnej. Najlepszy Polak, Piotr Humerski reprezentujący Grodziski Klub Biegacza wbiegł na metę piąty z czasem 1:13:23, podobnie Joanna Susmanek z Tribiton Team z czasem 1:27:22. Półmaraton ukończyło 5743 biegaczy oraz 221 rolkarzy i wóz-

karzy. Najlepsi biegacze otrzymali w nagrodę czek na 5000 zł. Najlepszym reprezentantem naszej gminy okazał się Pan Tomasz Maik z Dopiewa, zajmując znakomitą 116 pozycję z czasem 01:25:02. Poniżej prezentujemy listę najszybszych 10 biegaczy z naszej gminy. Pełna klasyfikacja zawodników z naszej gminy w Poznańskim Półmaratonie znajduje się na www.pulsgminy.pl. Wszystkim, którzy wzięli udział w zawodach i ukończyli bieg serdecznie gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów.

116, Maik Tomasz, D opiewo, 01:25:02 132, D arul Radosław, Skór zewo, 01:25:50 269, Ludwiczak Łu kasz, Skór zewo, 01:29:28 287, Zagórsk i Tomasz, D ąbrówka, 01:29:45 317, Maik Piotr, D opiewo, 01:30:22 342, Kowal D agmar, D ąbrówka, 01:31:08 751, Ranoszek A nna, D ąbrówka, 01:38:10 814, Wasiak Rafał, D ąbrówka, 01:38:54 938, D embkowsk i Marcin, D ąbrówka, 01:39:51 1041, Pachar z yńsk i Gr zegor z, Skór zewo, 01:41:03

Ruszyła Liga Piłki Ręcznej UKS Pantery Najmłodsze miłośniczki szczypiorniaka z terenu Gminy Dopiewo rozpoczęły zmagania w  Lidzie Szkół Podstawowych, której organizatorem jest Uczniowski Klub Sportowy Pantery Dopiewo. Liderem po 1. kolejce spotkań jest Szkoła Podstawowa w Dopiewie.

Barbarzyństwo w Skórzewie Obowiązujące podstawy prawne dotyczące zabiegów w obrębie koron drzew - to art. 82 ust. 1a ustawy z dnia 16.04.2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.). Zgodnie z jego treścią zabiegi w obrębie korony drzewa na terenach zieleni lub zadrzewienia mogą obejmować wyłącznie: - usuwanie gałęzi obumarłych, nadłamanych lub wchodzących w kolizje z obiektami budowlanymi lub urządzeniami technicznymi, - kształtowanie korony drzewa, którego wiek nie przekracza 10 lat, - utrzymywanie formowanego kształtu korony drzewa. Cięcie koron drzew możliwe jest tylko w ściśle określonych przypadkach i nie wolno interpretować przepisów dowolnie. Cięcie gałęzi powinno być wykonywane w trakcie okresu wegetacyjnego, a ograniczane w fazie spoczynku, z powodu zagrożenia patogenami, oraz wiosną, gdy drzewa wypuszczają liście. Prac nie należy przeprowadzać w kwietniu, maju i czerwcu, gdyż w tym okresie drzewa korzystają z energii zmagazynowanej

Okaleczone drzewa na cmentarzu w Skórzewie - kwiecień 2013r.

w poprzednim sezonie, większość z niej przeznaczając na formowanie liści. Jest to również aktywny okres dla wielu chorób i patogenów grzybowych. Najlepszym okresem są miesiące letnie i późna zima. Należy podkreślić, że nieumiejętne przycinanie osłabia roślinę, skraca jej żywotność lub może się przyczynić do obumierania. Do nieprawidłowości wykonywa-

nych prac pielęgnacyjnych należy między innymi zbyt duża redukcja korony poprzez grube cięcia. (Na podstawie serwisów internetowych: www.samorzad.lex.pl oraz www.gazeta.pl). Mieszkańcy Skórzewa złożyli pisemny protest w tej sprawie. Sprawę będziemy śledzić i niebawem poinformujemy Państwa, kto wydał zgodę na okaleczenie drzew i dlaczego? red

Piłkarze Kolejorza w SP w  Dąbrówce Gratka dla młodych fanów Lecha Poznań w  Dąbrówce. Piłkarze podstawowego składu Lecha Poznań Szymon Drewniak i Mateusz Możdżeń odwiedzili 19 kwietnia szkołę podstawową przy ul. Malinowej w Dąbrówce. Wszyscy byli bardzo podekscytowani, dzieci poubierały się w barwy klubowe Lecha. Na spotkanie przyszli także uczniowie szkoły podstawowej przy ul. Parkowej. Młodzi piłkarze odpowiadali na pytania dzieci, których ciekawiło wszystko, począwszy od wyczynów sportowych, przez rodzaj słuchanej muzyki, po imiona ich „dziewczyn”. Na koniec spotkania uczniowie ustawili się w długą kolejkę, a obrońcy Kolejorza rozdawali autografy. Piłkarze „Dumy Wielkopolski” regularnie odwiedzają szkoły w regionie. Do Dąbrówki zostali zaproszeni przez Klub Miłośni-

Piłkarze Lecha Poznań w SP w Dąbrówce

ków Wielkopolski, przy którym działa Klub Kibica. Członkowie Klubu Kibica regularnie bywają na meczach swojej ulubionej drużyny piłkarskiej. Opiekunem

szkolnego Klubu jest Pani Dorota Dominiak. red Fotorelacja na www.pulsgminy.pl

Dworzec przesiadkowy w Skórzewie Młodzieżowa Liga Piłki Ręcznej UKS Pantery (Archiwum SP w Dąbrowie)

Zgodnie z przewidywaniami już od 1. kolejki o fotel lidera walczą dziewczyny z Dopiewa i Skórzewa, które pewnie wygrały wszystkie swoje mecze. Natomiast bezpośredni pojedynek zakończył się podziałem punktów. Na słowa uznania zasługuje występ dziewczynek z SP Dąbrowa, które grając młodszym rocznikiem były wymagającym przeciwnikiem. Liderem klasyfikacji strzelców jest

Strona 10

Kamila Wielińska z SP Dąbrowy, która zdobyła już 10 bramek. Spotkania 2. kolejki zostaną rozegrane 14 maja w nowej szkole w Dąbrówce. Szkoły zainteresowane udziałem w lidze i zajęciach piłki ręcznej dziewcząt organizowanych przez UKS Pantery Dopiewo proszone są o kontakt z trenerem Pawłem Wolnym e-mail: wolny@ dopiewo.pl.

Urząd Gminy Dopiewo zlecił opracowanie kolejnej koncepcji zagospodarowania terenu. Tym razem została przygotowana koncepcja dworca przesiadkowego w Skórzewie na działce przy ul. Ks. Stanisława Kozierowskiego (vis-à-vis budynku Gimnazjum). Koncepcja obejmuje układ komunikacyjny, budynek samego dworca (ogrzewana poczekalnia), a także sieć ścieżek rowerowych oraz parkingi rowerowe. Wykonawcą koncepcji jest Pracownia Architektonicza Northlight, która współpracuje z Linea

Piłkarze Lecha Poznań w SP w Dąbrówce

sp. z o.o. przy takich projektach jak projekt szkoły podstawowej w Dąbrówce przy ul. Malinowej,

kościół parafialny w Dąbrówce czy przedszkole publiczne w Konarzewie. (www.mojedopiewo.pl)

www.pulsgminy.pl


R EK L A M A 71/2013

OGŁOSZENIA

R EK L A M A 61/2013

R E K L A M A 47/ 2 013

DROBNE

Poszukuję opiekunki dla 9-miesięcznego chłopca. tel.6092760 60

Arcymalce

Budujemy remontujemy szybko tanio i solidnie tel. 508 72 18 99 Poszukuje „złotej rączki” do drobnych prac remontowych w domu (kafelki, malowanie) tel. 601451144

R EK L A M A 70/2013

SalaZabaw

SalaZabaw

Jak dodać ogłoszenie drobne? To proste. Wyślij SMS o treści: TC.PULS.Treść ogłoszenia na numer 70068 (koszt 62 gr)

Arcymalce

Regulamin na www.pulsgminy.pl R EK L A M A 55/2013

R EK L A M A 51/2013

R EK L A M A 66/2013

R E K L A M A 67/ 2 013

Arcymalce Bama (4)

Apteka

Apteka

R EK L A M A 68/2013

Arcymalce R EK L A M A 52/2013

R EK L A M A 48/2013

Arcymalce

R EK L A M A 53/2013

Arcymalce

R EK L A M A 59/2013

R EK L A M A 56/2013

R EK L A M A 69/2013

Arcymalce

Arcymalce

R EK L A M A 42/2013

SKŁAD OPAŁU

AUTORYZOWANY SPRZEDAWCA KATOWICKIEGO HOLDINGU WĘGLOWEGO I KOMPANII WĘGLOWEJ Sławomir Knapski

Arcymalce

Arcymalce

Przeźmierowo, ul. Rzemieślnicza 50c POLECA - najwyższej jakości węgiel, koks, miały, ekogroszek

Bama (4)

transport gratis od 1 tony, profesjonalna obsługa

R EK L A M A 64/2013

R EK L A M A 62/2013

Z NOWYM ROKIEM NOWE NIŻSZE CENY

PROMOCJA DOBREGO POLSKIEGO WĘGLA 740 zł/t tel. 61 662 36 96, 61 814 12 89, 600 619 821

Arcymalce

Arcymalce


R E K L A M A 5 7/ 2 013

R EK L A M A 46/2013

Nickel Bama (4)

R EK L A M A 65/2013

Nickel

R EK L A M A 34/2013

R E K L A M A 11/ 2012

R EK L A M A 58/2013

Nickel Arcymalce Bama (4)

R E K L A M A 37/ 2 013

R EK L A M A 4 4/2013

Nickel Arcymalce

R EK L A M A 20/2012

Nickel R EK L A M A 18/2012

Silva

R EK L A M A 58/2013

BiuroPodr

R EK L A M A 23/2012

Apteka

R EK L A M A 24/2012

SalaZabaw

R EK L A M A 25/2012

Cukiernia

Puls Gminy Dopiewo 05/2013  

Puls Gminy Dopiewo 05/2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you