Page 1

Bezpłatny miesięcznik mieszkańców Gminy Dopiewo • Kontakt z redakcją pod numerem telefonu 535-537-722 oraz e-mail kontakt@pulsgminy.pl

Nakład: 5000 egzemplarzy • Nr 1/2014 (17)

Co w numerze?

ISSN 2299-5323

• • • • •

Przekaż 1% podatku Majce Orkan “Ksawery” nad Dopiewem Zakrzewo szachami stoi Naszywkowa sprawa w Skórzewie Harmonogramy odbioru śmieci

Ta gazeta jest dla Ciebie! Chcesz podzielić się opinią, zgłosić problem, potrzebujesz interwencji redakcji? Dzwoń na numer 535-537-722 lub napisz kontakt@pulsgminy.pl

Jeden moduł ogłoszeniowy już od

50 zł sprawdź szczegóły na stronie www.pulsgminy.pl STYCZEŃ 2014

Dąbrowa • Dąbrówka • Dopiewiec • Dopiewo • Drwęsa • Fiałkowo • Glinki • Gołuski • Joanka • Konarzewo • Lisówki • Palędzie • Podłoziny • Pokrzywnica • Skórzewo • Trzcielin • Więckowice • Zakrzewo • Zborowo • Żarnowiec

95. Rocznica Powstania Wielkopolskiego Obchody upamiętniające 95 rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918/ 1919 w gminie Dopiewo były podzielone na 2 części. 17 grudnia rocznicę świętowała gminna młodzież, 27 grudnia odbyła się część oficjalna.

Agnieszka Wilczyńska 17 grudnia dla młodzieży 17 grudnia młodzież spotkała się na dworcu PKP w Dopiewie, gdzie wszystko się zaczęło 95 lat temu. To właśnie tu na początku Powstania Wielkopolskiego przechwytywano pociągi z zaopatrzeniem. Po prelekcji Eligiusza Tomkowiaka, korowód przemaszerował do Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Uczestnicy marszu mieli ze sobą własnoręcznie wykonane repliki powstańczego sztandaru. Na sali GOSiR 506 uczniów szkół z całej gminy utworzyło żywą flagę powstańczą. Gros z nich pochodziła ze szkół w Dopiewie. Flaga wykonana została z trzymanych w górze kartek ułożonych we wzór charakterystycznego białego orła na czerwonym tle. Nad całością czuwał pan Tomasz Woźniak, który jest koordynatorem gminnego projektu historycznego, ale także uczy historii w Szkole Podstawowej w Dąbrowie. 27 grudnia oficjalnie 27 grudnia uroczystości rozpoczęły się od mów oraz złożenia kwiatów i zniczy przed tablicą na ścianie Urzędu Gminy. Tablica upamiętnia nazwiska poległych powstańców z naszej okolicy. Kwiaty złożyła Pani Wójt Zofia Dobrowolska, delegacje gminnych radnych, Młodzieżowej Rady Gminy, harcerzy, kombatantów, szkół oraz zaproszonych gości. Uczestnicy uroczystości przejechali dorożkami konnymi do Trzcielina, gdzie złożono kwiaty pod obeliskiem poświęconym bohaterowi powstania - płk Andrzejowi Kopie. Stamtąd przejechano do Konarzewa, gdzie hołd i kwiaty złożono na grobach płk Andrzeja Kopy i księdza Jana Laskow-

CO NAS CZEKA W 2014 ROKU? Nie będzie to rok spokojny, ani nudny. Przed nami podwójne wybory, podwyżki cen i nowa firma wywożąca nasze śmieci.

Agnieszka Wilczyńska Śmieci Od stycznia tego roku nasze śmieci odbiera firma TP - KOM Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym. Nowością jest to, że odpady segregowane będą odbierane z przed naszych posesji tak jak przed 1 lipca 2013, czyli co dwa tygodnie. Harmonogram zbiórki odpadów znajduje się na stronie 8. 17 grudnia 2013r. - flaga powstańcza ułożona przez 506 osób z gminy Dopiewo (fot. Tomasz Woźniak)

skiego. Na koniec wszyscy zostali zaproszeni na ognisko i kiełbaski w „dołach” w Konarzewie. Lokalna młodzież wcieliła się w role bohaterów tamtych wydarzeń: Ignacego Jana Paderewski, Jana Laskowskiego oraz Andrzeja Kopy. Uroczystość nie miała „sztywnego” charakteru. Szkoda, że brało w niej udział tak niewielu mieszkańców naszej gminy. W większości uczestnikami obchodów były osoby zaangażowane w ich organizację. Wystawa Wielkopolski Krzyż Powstańczy Eligiusza Tomkowiaka 1 grudnia natomiast w Wielkopolskim Muzeum Wojskowym w Poznaniu otworzono wystawę poświęconą dziejom odznaczenia „Wielkopolski Krzyż Powstańczy”. „Krzyż” był nadawany polskim zasłużonym bojownikom biorącym udział w Powstaniu Wielkopolskim w latach 1918 – 1919. Na wystawie prezentowane są eksponaty pochodzące ze zbiorów Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego oraz Pana Eligiusza Tomkowiaka, historyka mieszka-

jącego w Dopiewie. Łącznie ponad 300 różnych pamiątek (krzyży, legitymacji, mundurów itd.) „Wielkopolski Krzyż Powstańczy” został ustanowiony dekretem Rady Państwa Polskiego w 1957 roku. Nadawany był osobom, które „z bronią w ręku lub w inny aktywny sposób uczestniczyły w walkach przeciw zaborcom niemieckim w powstaniu wielkopolskim 1918/ 1919 roku.” W 1999 roku zakończono nadawanie tego odznaczenia. W latach 1957 – 1999 wyróżniono nim 24 466 osób. Pan Eligiusz od wielu lat gromadzi najróżniejsze pamiątki historyczne, głównie związane z Powstaniem Wielkopolskim. W jego kolekcji są także mundury, pamiątkowe przedmioty, oryginalną chorągiew powstańczą, plakaty, obrazy i wiele innych ważnych pamiątek. Na wystawie obecni byli także Wójt gminy Dopiewo Zofia Dobrowolska oraz radny Piotr Dziembowski. Wystawę można zwiedzać w Wielkopolskim Muzeum Wojskowym w Poznaniu przy Starym Rynku do 12 stycznia 2014 r.

R EK L A M A 03/2012

Activus

EuroWybory 25 maja czekają nas wybory do Parlamentu Europejskiego. Wybierać będziemy 51 europosłów. Kadencja europosła wynosi 5 lat. Europarlamentarzyście za wykonywane obowiązki przysługuje dieta w wysokości ponad 7 tys. euro netto (ponad 30 tys. zł.). Wybory samorządowe W październiku 2014 roku czekają nas wybory samorządowe. W gminie Dopiewo będziemy wybierać Wójta oraz 21 osobowy skład Rady Gminy. Radni będą startować w okręgach jednomandatowych, czyli z każdego okręgu będzie wybrany TYLKO JEDEN RADNY. Niektóre, duże sołectwa będą podzielone na kilka mniejszych okręgów. Radnemu w gminie przysługuje dieta w wysokości 1 000 - 1 600,- zł (w zależności jakią funkcję pełni w Radzie Gminy i komi-

sjach). Więcej o pracy radnych i tym jak zostać gminnym radnym na www.pulsgminy.pl/zostan-gminnym-radnym. Inwestycje gminne Na podstawie tempa realizacji inwestycji w latach poprzednich, można prognozować, że w 2014 roku zostaną dokończone zadania rozpoczęte w 2013 roku. Finału więc doczekają się na przykład: remont budynku Vitalii w Konarzewie; budowa chodnika z Dopiewca do Dopiewa; budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Klonowa, Lipowa, Kasztanowa, Wierzbowa i Młyńska w Dopiewie; odwodnienie i utwardzenie ulic: Nizinnej, Łanowej i Winoroślowej w Skórzewie; budowa kanalizacji w rejonie ulic: Niezłomnych, Sportowej, Leśnej w Zakrzewie czy budowa ulic Leśnej i Dworcowej w Dopiewie. Wreszcie czeka nas rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrówce. Ta budowa pochłonie łącznie ponad 10 mln zł, co skutecznie przyhamuje inne inwestycje gminne. Niestety realizacji nowych zadań możemy się spodziewać dopiero w drugiej połowie roku. Nie spodziewajmy się jednak wielkich inwestycji poprawiających komfort życia. Będą to raczej działania, którymi będzie się można pochwalić w jesiennej kampanii wyborczej.

Nowy bus 798 Palędzie-Konarzewo Od 7 lutego w gminie kursuje nowa linia autobusowa nr 798. Autobusy nowej linii kursują na trasie: Konarzewo – pętla, Konarzewo - ul. Szkolna, Gołuski – pętla, Palędzie - ul. Pocztowa,

Palędzie - dworzec PKP. Według Urzędu Gminy w 2014 roku nie będzie innych zmian dotyczących tras gminnych autobusów, jedynie zmieniają się rozkłady jazdy. Szczegóły na www.dopiewo.pl.


Puls Gminy • Styczeń 2014

Bezpłatny miesięcznik mieszkańców Gminy Dopiewo

SESJ E RAD Y G M INY D OP IEWO

WAŻNE TELEFONY I ADRESY

Relacja z 58. i  59. sesji Rady Gminy

Puls Gminy, kontakt z redakcją tel. 535 537 722 • www.pulsgminy.pl

U schyłku roku odbyły się dwa posiedzenia Rady Gminy: 11 oraz (tuż przed Wigilią) 23 grudnia. Na żadnym z nich nie procedowano najważniejszego - budżetu gminy na 2014 rok.

Urząd Gminy Dopiewo, ul. Leśna, tel. 61 814 83 31 • www.dopiewo.pl

Agnieszka Wilczyńska 11 grudnia w pierwszej kolejności przyjęto uchwałę w sprawie zmiany terminu zakończenia prac Komisji Statutowej Rady Gminy Dopiewo. Teraz będzie ona mogła pracować do końca czerwca. Jednogłośnie przyjęto uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Fiałkowo. Na terenie przyległym do Stacji diagnostycznej ma powstać muzeum starych, polskich samochodów i motocykli oraz szkoła wraz warsztatami praktycznymi dla młodzieży. Zarządzenie 151/13 Tradycyjnie dyskutowano i procedowano zmiany bieżącego budżetu gminy. Radni na przykład nie zgodzili się na zwiększenie o kwotę 280 tys. zł puli przeznaczonej na wynagrodzenia (z premiami i nagrodami) pracowników Urzędu Gminy. Rada Gminy odmowę argumentowała tym, że Pani Wójt w 2013 roku w sposób niekontrolowany zatrudniła w Urzędzie więcej osób, niż pozwalały zaplanowane na to środki. Kwestia wynagrodzeń pojawiła się także na kolejnej sesji (23 grudnia). Jedną z najdłużej dyskutowanych wówczas kwestii było Zarządzenie nr 151/13 Wójta Gminy Dopiewo, którego prawie nikt nie widział, ponieważ nie zostało ono opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej tak jak inne Zarządzenia Pani Wójt. Dokumentem tym Pani Wójt przesunęła w ramach jednego działu „Administracja publiczna” 170 tys. zł, tak aby móc wypłacić wynagrodzenie wszystkim pracownikom Urzędu Gminy. Pani Wójt nie mogła przecież zostawić pracowników bez wypłat na koniec roku, więc na szybko zostały poczynione oszczędności w dziale „usługi” i pieniądze się znalazły. Skarbnik gminy nie umiał wytłumaczyć Radnym, na czym dokładnie polegały oszczędności. Aby przesuwać pieniądze w ramach działów nie jest potrzebna żadna zgoda ani uchwała Rady Gminy. Tym samym Rada Gminy przesta-

ła być potrzebna do kontroli wydatków Pani Wójt czy uchwalania budżetu. Przy okazji przypomniano, że na początku 2013 roku uchwalono 5% podwyżkę dla wszystkich pracowników Urzędu, której urzędRadny Dorna: Panie wójcie! To jest na takiej zasadzie: jak ja dzisiaj napiszę wniosek w Zakrzewie, że chcę zbudować klub gry w warcaby. I wy byście go wybudowali. A ja go potem założę!

nicy nie otrzymali, a pieniądze przeznaczone na podwyżkę nie wiadomo gdzie się podziały. Wydatki niewygasające Na obu sesjach zajmowano się uchwałą w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2013 roku. Chodzi o te zadania z budżetu 2013 r., które nie zostały wykonane na czas i będą kontynuowane w roku kolejnym. Okazało się, że jest to prawie 25% (około 3 mln zł) wszystkich inwestycji zaplanowanych na 2013r. 59. sesja Rady Gminy Tak jak poprzednie spotkanie, sesja była poświęcona zmianom w budżecie na 2013 r., zmianom w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dopiewo na lata 2012 – 2021 oraz wydatkom, które nie wygasły z końcem roku. Spółdzielnia socjalna w gminie Dopiewo? Długą dyskusję przeprowadzono na temat Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych w Konarzewie. Sprawa wyniknęła podczas procedowania zmian budżetu 2013r. Gmina postanowiła wesprzeć założenie Spółdzielni Socjalnej, zarezerwować grunt w Konarzewie (obok przedszkola) pod jej budowę, a także sfinansować projekt. Pomimo, że takiej instytucji w naszej gminie nadal nie ma, zlecono projekt budowlany budynku. Opracowuje go firma AB-BUDPOL Przedsiębiorstwo Wdrożeniowe Sp. z o. o. z Poznania. Umowę podpisano na następujący zakres prac: wykonanie pełnej dokumentacji zawierającej: projekt budowlany, projekty wykonawcze pełnobranżowe, specyfikacje, przedmiary, kosztorysy inwestorskie w zakresie realizacji

Stopka redakcyjna

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń, reklam i tekstów zamówionych. Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania tekstów.

Strona 2

Puls Gminy - bezpłatny miesięcznik mieszkańców gminy Dopiewo Wydawca: FH Renee s.c. Adres do korespondencji: ul. Wyzwolenia 16, 62-070 Dopiewo, skr. pocztowa 19 Druk: Drukarnia Prasowa Polskapresse, Skórzewo, ul. Malwowa 158, tel. 61 626 21 00 Redaktor Naczelna: Agnieszka Wilczyńska Nakład: 5000 egzemplarzy

zadania budżetowego pn. Budowa obiektu na potrzeby prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych w Konarzewie, działka 562/3 oraz uzyskanie dokumentu umożliwiającego realizację powyższego zadania wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Umowa opiewa na kwotę 59 040,00 zł brutto, z terminem realizacji do dnia 20.12.2013 r. Projekt budynku nie jest jeszcze gotowy, nie trafił w terminie do gminy, ale ta już częściowo zapłaciła wykonawcy. Tymczasem wciąż nie wiadomo komu i czy w ogóle komuś będzie służyć nowy obiekt. Zastanawiające jest, że Urząd Gminy wnioskował o aneksowanie umowy i przedłużenie terminu realizacji zlecenia wykonania projektu, a nie naliczenie projektantowi kary za nie wykonanie umowy w terminie. Dopiewska gospodarność. Wigilia Pięć minut przed godz. 17.00 (czyli tuż przed końcem dnia pracy) do sali, w której odbywało się posiedzenie zostali zaproszeni wszyscy pracownicy Urzędu. Na stołach pojawiły się patery z zimnymi przekąskami, ciasto i opłatek. Z głośników popłynęły kolędy i na pół godziny na sali zapanował świąteczny klimat. Zebrani składali sobie serdeczne życzenia, Pani Wójt rozdawała gminne kalendarze – było sielsko, miło i przyjemnie. Po „opłatkowej” przerwie, Radni kontynuowali dyskusję nad zmianą Wieloletniej Prognozy Finansowej Pani Wójt opuściła obrady tłumacząc, że musi iść przygotowywać Święta. Na sesji przegłosowano większość poprawek zgłaszanych przez Panią Wójt. R EK L A M A 21/2012

KortyTenis Reklamy i ogłoszenia można zamawiać: • Telefonicznie: 535-53-77-22 • E-mailem: kontakt@pulsgminy.pl • W Biurze Ogłoszeń RESO - Przeźmierowo, ul. Poznańska 17, 61 653-47-87, 604-372-440, biuro.ogloszen.reso@wp.pl • W księgarni Książkowy Raj, ul. Leśna 40 Dąbrowa, tel. 534-018-444, sklep@ksiazkowyraj.pl

Zakład Usług Komunalnych w Dopiewie tel. 61 814 82 31 • www.zukdopiewo.pl Straż Gminna, tel. alarmowy 61 894 19 86 Policja Komisariat Policji w Tarnowie Podgórnym, Rewir Dzielnicowych w Dopiewie tel. Dyżurny 61 841 48 60, tel. Rewiru 61 841 32 30 Parafia w Konarzewie pw. Św. Marcina i Św. Piotra w Okowach • tel. 61 814 80 41 • Biuro parafialne w czasie kolędy otwarte czwartek godz. 16.00 - 17.00 • Msze święte: Niedziele: Konarzewo 8.00, 10.30, 18.00, Dopiewiec: 12.00 Wtorki: Konarzewo 9.00 Pozostałe dni powszednie: Konarzewo 18.00 Święta w dni pracy: Konarzewo 8.00, 18.00 Dopiewiec: 16.00 • www.parafiakonarzewo.pl Parafia w Dopiewie pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny tel. 61 814 80 29 • Biuro parafialne: wtorek po Mszy św. wieczornej, środa od godz. 9.00 - 10.00, czwartek po Mszy św. wieczornej • Msze święte: niedziela 8.30, 10.30, 18.00, w dni powszednie: poniedziałek 9.00, wtorek – sobota 18.00, w pierwsze soboty miesiąca: 9.00,18.00 • www.parafia.dopiewo.pozn.pl Parafia w Zakrzewie pw. NMP Królowej Korony Polski tel. 61 814 32 23 • Biuro Parafialne czynne jest przez pół godziny, po każdej wieczornej Mszy świętej - czyli ok. 18.30 - 19.00 • Msze święte: w niedziele: godz. 9.00 i 11.00, we wtorki: godz. 9.00, w pozostałe dni: godz. 18.00 • www.parafia.zakrzewo.com Parafia w Dąbrówce pw. Św. Urszuli Ledóchowskiej tel. 602 500 442 • Biuro parafialne w czasie kolędy otwarte tylko w sobotę godz. 9.00 - 10.00 • Msze święte: niedziela 8.30, 10.00, 11.30, 12.45, 18.30, dni powszednie 10.00 • www.dąbrówkaparafia.pl Parafia w Skórzewie pw. św. Marcina i św. Wincentego Męczennika tel. 61 814 37 18 • Biuro Parafialne w okresie kolędy czynne będzie tylko w godzinach rannych, we wtorek, czwartek i dodatkowo w sobotę od godz. 9.00 do godz. 10.00 • Msze święte: niedziela: 8.00, 9.30, 11.00 dla dzieci szkolnych, 12.30 dla rodziców z dziećmi, 18.00 dla młodzieży i studentów, dni powszednie 8.00, 18.00 • www.parafiaskorzewo.pl Sołtysi gminy Dopiewo Dąbrówka ..........Barbara Plewińska ................... 61 814 33 24 Dąbrowa ............Krzysztof Dorna....................... 609 970 277 Dopiewiec .........Mariola Nowak ........................ 61 814 83 93 Dopiewo ............Tadeusz Bartkowiak ................ 782 722 438 Gołuski .............Andrzej Potrawiak ................... 503 701 656 Konarzewo ........Paulina Trybuś-Ludwiczak ...... 61 894 3462 Palędzie .............Agnieszka Grześkowiak .......... 609 301 433 Skórzewo...........Walenty Moskalik.................... 515 319 810 Trzcielin ............Alojzy Sammler ....................... 783 963 518 Więckowice.......Anna Kwaśnik ......................... 501 758 062 Zakrzewo...........Marian Czekalski ..................... 697 278 434 Forum internetowe mieszkańców • www.mojedopiewo.pl • www.skorzewo.pl • www.dabrowka.info • www.paledzie.com

Artykuły, komentarze aktualności, zdjęcia www.pulsgminy.pl

Gminna Biblioteka Publiczna w Dopiewie, ul. Konarzewska 12 Dopiewo, tel. 61 814 82 23 • Filia w Skórzewie tel. 61 814 37 69 • Filia w Konarzewie tel. 61 814 83 42 • www.bibldop.pl Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dopiewie, ul. Polna 1a Dopiewo, tel. 61 814 82 62 • www.gosir.dopiewo.pl Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie, ul. Konarzewska 12, tel. (61) 814-80-20 www.dopiewo.opsinfo.pl www.pulsgminy.pl


Kontakt telefoniczny z redakcją 535-537-722

KRONIKA STRAŻY GMINNE J

Ogółem w grudniu 2013 roku zrealizowano 224 interwencje: Kontrola ruchu drogowego - 37 Kontrole porządkowe -77 Kontrole bezpieczeństwa - 48 Interwencje związane ze zwierzętami - 26 Kontrole miejsc spożywania alkoholu -14 Inne interwencje - 22 (konwoje dokumentacji, zabezpieczenie miejsc zdarzeń, kontrole obiektów komunalnych) Wybrane interwencje: 9.12 Skórzewo ul. Batorowska, ustalono i ukarano sprawcę spalania śmieci 10.12 Dąbrowa ul. Wiejska, ustalono i ukarano sprawcę wylewania szamba 13.12 Dąbrowa ul. Wiejska, ustalono i ukarano właściciela groźnego psa biegającego bez zabezpieczenia 19.12 Dąbrowa ul. Leśna, ustalono i ukarano sprawcę wyrzucenia śmieci przy wiadukcie trasy S-11

KRONIKA POLIC YJNA

30.11/27.12 Więckowice ul. Jeziorna, kradzież łódki przycumowej do brzegu jeziora, około 1,2 tys. zł strat 1/2.12 Skórzewo ul. Świetlika, kradzież samochodu Ford Transit, czerwony, rocznik 2012, około 70 tys. strat 7.12 Dopiewo ul. Hiacyntowa, miedzy 15.00 a 19.00 dokonano włamania do domu jednorodzinnego i skradziono aparat fotograficzny Nikon D3100 oraz pieniądze. Łącznie około 2,8 tys. strat 17/18.12 Skórzewo ul. Pasikonika, kradzież samochodu Mercedes Sprinter, żółty, rocznik 2003, około 16 tys. zł strat

KRONIKA OSP PALĘDZIE

1.12 Konarzewo ul. Szkolna, zadymienie w kotłowni domu jednorodzinnego 6.12 droga Palędzie – Dopiewiec, usuwanie powalonych konarów drzew 12.12 Konarzewo, pożar i zadymienie pomieszczeń kotłowni w przedszkolu, ewakuacja placówki 22.12 Zakrzewo ul. Niezłomnych, pożar sadzy w kominie w budynku mieszkalnym 30.12 Dopiewo ul. Polna, pożar stogu z balotami słomy

KRONIKA OSP ZAKRZEWO

6.12 droga 307 w okolicach Zakrzewo Polityka, usuwanie powalonego drzewa 6.12 S11, przewrócona ciężarówka z naczepą 6.12 Dąbrowa ul. Szkolna, poderwany przez wichurę dach domu 8/9. 12 Dąbrowa ul. Okrężna, pożar domu (od kominka) 12.12 Konarzewo, pożar i zadymienie pomieszczeń kotłowni w przedszkolu, ewakuacja placówki 17.12 Autostrada A2, wypadek samochodu osobowego i ciężarówki, 1 osoba odwieziona do szpitala 18.12 Skórzewo ul. Leszczynowa, pożar sadzy w kominie budynku mieszkalnego 20.12 Przeźmierowo ul. Laskowa, pożar budynku mieszkalnego 20.12 Pokrzywnica, pożar domku na terenie ogródków działkowych 22.12 Zakrzewo ul. Niezłomnych, pożar sadzy w kominie w budynku mieszkalnym 28.12 droga 307 okolice ronda w Zakrzewie, samochód osobowy w rowie, 1 osoba odwieziona do szpitala 30.12 Dopiewiec ul. Polna, pożar stogu z balotami słomy

KRONIKA OSP DOPIEWO

1.12 Konarzewo ul. Szkolna, zadymienie w kotłowni domu jednorodzinnego 2.12 Dopiewo ul. Szkolna, usuwanie plamy oleju 4.12 Dopiewo ul. Wyzwolenia, usuwanie plamy oleju 6.12 Dopiewo ul. Ks. A. Majcherka, usuwanie przewróconego przez wiatr na ulicę blaszanego garażu 6.12 droga Glinki – Konarzewo, usuwanie powalonego drzewa 12.12 Rosnówko, pożar budynku jednorodzinnego 17.12 Autostrada A2, wypadek samochodu osobowego i ciężarówki, 1 osoba odwieziona do szpitala 17.12 zabezpieczenie obchodów 95 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918/ 1919 19.12 Dopiewo ul. Szkolna, usuwanie plamy oleju 20.12 Autostrada A2, wypadek 5 samochodów osobowych, 4 osoby odwiezione do szpitala 22.12 Zakrzewo ul. Niezłomnych, pożar sadzy w kominie w budynku mieszkalnym 23.12 droga Dopiewo – Dopiewiec, wypadek samochodu os. kontakt@pulsgminy.pl

Puls Gminy • Styczeń 2014

AK TUAL NO Ś C I

Stypendia sportowe dla zdolnych Od stycznia młodzież osiągająca wybitne osiągnięcia sportowe z terenu naszej gminy może ubiegać się o stypendia.

Anna Kowalska Rada Gminy na listopadowej sesji uchwaliła „Regulamin stypendiów sportowych dla młodych sportowców”. Aby się ubiegać o stypendium należy być zameldowanym w gminie Dopiewo oraz uprawiać dyscyplinę olimpijską w kategoriach wiekowych: młodzieżowiec, junior i junior młodszy. Stypendium może otrzymać

zawodnik, który nie ukończył 21 roku życia; bierze udział w szkoleniu kadry wojewódzkiej lub szkoleniu centralnym kadry narodowej; był uczestnikiem Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata lub Europy w kategoriach młodzieżowych (junior młodszy, junior, młodzieżowiec); zdobył medal w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, Mistrzostwach Polski Juniorów

Młodszych, Mistrzostwach Polski Juniorów, Młodzieżowych Mistrzostwach Polski lub w przypadku gier zespołowych brał udział w turnieju finałowym Mistrzostw Polski. Stypendium będzie wynosiło od 150,00 do 250,00 złotych miesięcznie. Szczegółowych informacji udziela Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dopiewie.

Jest już nas prawie 21 tysięcy Według danych Referatu Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej Urzędu Gminy Dopiewo na koniec 2013 roku w naszej gminie zameldowanych mieszkańców było 20 924, w tym na stałe 20 387 osób.

Agnieszka Wilczyńska Najliczniejszą miejscowością w naszej gminie jest Skórzewo, w którym mieszka 5 708 osób. Druga jest Dąbrówka z 3 130 mieszkańcami, kolejne miejsce zajmuje Dopiewo – 3 079, Konarzewo – 1 697 i Dąbrowa 1 643. Miejscowości pokazane zostały na wykresie obok. W naszej gminie mieszka więcej kobiet (10 753 czyli ponad 51%) niż mężczyzn (10 171 czyli ponad 48%). Wpisuje się to w statystyczny rozkład płci na terenie całego kraju. Musimy pamiętać, że są to dane wyłącznie osób zameldowanych. W moim gospodarstwie domo-

wym jest zameldowanych 3/4 domowników. Gdyby to przenieść na cała gminę, to statystycznie 1/4

R EK L A M A 73/2013

R EK L A M A 39/2013

Cukiernia

mieszkańców jest niezameldowanych, czyli do zestawiania należy doliczyć jeszcze około 5 tys. ludzi.

Bama (4)

Strona 3


Puls Gminy • Styczeń 2014

Bezpłatny miesięcznik mieszkańców Gminy Dopiewo

Z ZYC IA GM IN Y I M IESZK A ŃC ÓW

Radosław Przestacki - radny Skórzewa Dopiewskie wigilie Radosław Przestacki, Radny Skórzewa, w ostatnich wyborach samorządowych startował z listy KWW Bezpieczna i Nowoczesna gm. Dopiewo Agnieszka Wilczyńska: Dlaczego został Pan samorządowcem? Radosław Przestacki: Żyłkę samorządowca zaszczepił we mnie mój dziadek Józef Hudak. Na emeryturze interesował się i małą (Kotlin) i dużą polityką. Jako uczestnik kampanii wrześniowej implantował mi starą rzymską zasadę „et altera pars” czyli, że zanim podejmę osąd, wypracuję sobie pogląd na daną sprawę, muszę wysłuchać wszystkie zainteresowane strony. W życiu codziennym wyglądało to tak, że były 2 godziny święte. 19:30 – początek Dziennika Telewizyjnego oraz 22:00 – audycja Głosu Ameryki. Po godz. 23:00 godzinami mój sześćdziesięciokilkuletni dziadek dyskutował ze mną 10-13-letnim wnukiem. Szanuję mojego dziadka, który był jednocześnie moim ojcem chrzestnym za wszczepienie mi zasad normalnej dyskusji, aby wypracować kompromis, ale nie za wszelką cenę. Dlatego w tamtych czasach nie należałem do Związku Harcerstwa Polskiego z uwagi na indoktrynację tej organizacji przez komunistów. W szkole Podstawowej byłem jedynym chłopcem bez przynależności do ZHP. Jako prymus (przez niektórych nazywany kujonem) mogłem sobie na to pozwolić. Natomiast na terenie gminy Dopiewo moja żyłka samorządowca zaczęła pulsować, w momencie, kiedy Pan Prezes SMBDJ Ławica-Zachód zaczął mnie wyrzucać z członkostwa tej spółdzielni. Udało mu się dopiero to po 5 latach. Ta sytuacja spowodowała, że zacząłem się interesować jak władze gminne realizują podstawowe funkcje bytowo-socjalne mieszkańców naszej gminy. Wnioski z obserwacji były tak niepokojące, że w roku 2002 wystartowałem w pierwszych wyborach jako kandydat do Rady. Uzyskałem wówczas najgorszy wynik w Skórzewie ok 170 głosów, Ciężka choroba uniemożliwiła mi większe angażowanie się w tamtą kampanię. To stało się jednak zaczynem decyzji aby w roku 2006 rzucić rękawicę Andrzejowi Strażyńskiemu. Do pierwszej tury ówczesny Wójt lekceważył i wyśmiewał moje działania. Pozwał mnie w tym czasie 2 razy w trybie wyborczym do Sądu Okręgowego. I ja człowiek znikąd wygrałem obie sprawy. Wynik pierwszej tury 40% Przestacki – 45% Strażyński, wywołało całą lawinę reakcji i kontrakcji Adrzeja Strażyńskiego. II tury już nie byłem w stanie wygrać wynik 40:60 mówi wszystko. W przeliczeniu na 1 głos moi wyborcy wydali najmniej na kampanię. Mój powrót w 2010 był dosyć przypadkowy. A resztę czytelnicy już znają. Co uważa Pan za sukces w swojej pracy samorządowca?

Strona 4

Tych sukcesów trochę by się zebrało, ale za swój największy, który wypracowałem wspólnie z Panią Przewodniczącą, to początek traktowania Wieloletniej Prognozy Finansowej przez Wójta, Urząd i większość Radnych, jako dokument o niebagatelnym znaczeniu dla kreowania strategii na najbliższe lata. Trudnej, ale wspólnej strategii. A nie traktowania tego jako dokumentu, który potrzebny jest do ubiegania się o środki unijne. Drugim istotnym sukcesem było zwrócenie uwagi nawet radnym o wieloletnim już stażu, że nie w wydatkach majątkowych tkwią oszczędności, ale w rozdmuchanych wydatkach bieżących. Byłem pierwszym radnym w historii, który składał propozycje cięć wydatków budżetowych w wydatkach bieżących. Przede mną nikt nie wpadł na ten pomysł przynajmniej na taką skalę, jaką zaproponowałem. Trzecim znaczącym sukcesem jest fakt, że Komisja Rewizyjna pod moim kierownictwem zaczęła naprawdę kontrolować, a nie słuchać wykładów urzędników UG Dopiewo. Czego nie udało się zrealizować? Nie udało mi się przekonać wielu radnych do tego, że jesteśmy kolegialnym ciałem, jakim jest Rada Gminy. Posiada ona potężne narzędzia do kreowania lub modyfikacji polityki Wójta. Niestety na początku kadencji było to nie do pomyślenia, aby głosować inaczej niż życzy sobie Wójt. Tym niemniej systematyczna praca moja i Pani Przewodniczącej Gąsiorowskiej zaowocowała tym, że radni uważniej przyglądają się wszystkim zmianom w budżecie i WPF-ie. Czyli porażka zamienia się w sukces! Pomimo partykularnych interesów poszczególnych radnych. Jakie są blaski, a jakie cienie bycia samorządowcem? Zacznę od cieni. Chcąc być radnym zaangażowanym a nie takim, który przychodzi na sesję po dietę i na dodatek nic nie rozumie, co się tutaj dzieje, muszę poświęcać ok. 35 godzin tygodniowo na czytanie dokumentów, na pobyt na komisjach, sesjach i w szczególności na analizy wielu dokumentów. Tego zaangażowania niewiele osób jest w stanie zrozumieć, ale jeżeli chce się być najlepszym, to trzeb tyle czasu poświęcić. W przeciwnym przypadku pozostaje się przeciętniakiem. Czuję odpowiedzialność za powierzony mi przez społeczeństwo Skórzewa mandat radnego. Staram się jak mogę, aby nie zawieść moich wyborców. Otrzymuję od nich feed back’i i na ich bazie poprawiam wówczas swoje uchybienia, aby

nie popełnić ich w przyszłości. Blaski? Trudno mi się wypowiedzieć o blaskach, ponieważ z racji swojej funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, jestem przez wielu urzędników odbierany jako ten, który chce ich wyrzucić. Nic bardziej mylnego. Moim głównym celem kontroli, jest wypracowanie takich standardów i procedur, które ułatwią życie i urzędnikom i mieszkańcom. Aby wszystkim żyło się lepiej. Co jeszcze chciałby Pan przekazać swoim wyborcom, mieszkańcom? Chcę podziękować za słowa otuchy w trudnych chwilach. W chwilach, w których nachodziły mnie wątpliwości, czy moje działania są zasadne, skoro odbijam się od ściany. Jeszcze pół roku temu bym powiedział, że te działania nie mają sensu. Teraz zaczynam dostrzegać, że dzięki tym działaniom zaczynają się dokonywać zmiany, o które mi chodzi. Nie uznaję tej kadencji za kadencję straconą, jak twierdzą niektórzy radni. To jest kadencja wypracowania procedur i wysokich standardów w pracy Rady Gminy, która za rok będzie już liczyć nie 15 a 21 radnych. Trudniej by było dokonywać takich transformacji na organizmie, w którym przynajmniej 28% składu, to będą nowe osoby. Już zapraszam wszystkich społeczników do ujawniania się. Tylko społecznicy są w stanie zmienić naszą gminę na lepszą. Aby interes mieszkańców, był ponad partykularnymi interesami pojedynczych osób.

W grudniu w każdym sołectwie w gminie odbyły się spotkania opłatkowe dla seniorów, ale nie tylko.

Spotkanie wigilijne i Jasełka w szkole podstawowej w Więckowicach (zdjęcie nadesłane)

Agnieszka Wilczyńska Organizatorem i koordynatorem spotkań był jak co roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie. Na każdym spotkaniu Pani Wójt składała zebranym życzenia i dzieliła się opłatkiem. Byli także sołtysi, rady sołeckie, gminni radni, proboszczowie lokalnych parafii oraz zaproszeni goście. Najliczniejsze spotkania odbyły się w Dąbrowie i Zakrzewie, ale najbardziej domowa, prawdziwie świąteczna atmosfera była w Trzcielinie. Tam o wystrój sali i stołów zadbały panie z Koła Gospodyń Wiejskich. Same przygotowały nie tylko specjały na stół, ale i upominki dla gości. Na wigilię oprócz Pani Wójt, gminnych radnych oraz proboszcza z Konarzewa przybyła także delegacja stowarzyszenia „Sami Swoi” z Dopiewca. Organizatorzy zapewnili catering na wszystkie spotkania wigilijne: smażone ryby, czerwony barszcz oraz kapustę z grzybami. Panie z KGW przygotowały także zupę grzybową, kilka rodzajów sałatek czy kluski z makiem. Na deser nie zabrakło trzcielińskiego sernika i makowca. Tradycją tu jest także, że wszyscy wspólnie kolędują przy akompaniamencie akordeonu Pana Eugeniusza Gryski. W Więckowicach

natomiast na wigilię zaproszono mieszkańców całego sołectwa, nie tylko seniorów. 12 grudnia w szkole podstawowej odbyły się JASEŁKA współorganizowane przez ZSP Więckowice, OPS Dopiewo i Radę Sołecką. Zaprezentowano przedstawienie, w którym oprócz dzieci wystąpili także ich rodzice wcielając się w bajkowe postacie. Słodkości na spotkanie ufundowała Rada Sołecka, OPS Dopiewo. Od początku grudnia do wszystkich osób, które ukończyły 70 rok życia (ponad 1 tys. osób) tradycyjnie dostarczane zostały drobne słodkie upominki. W większości miejscowości prezenty roznosili sołtysi i lokalni radni. W Dopiewie i Skórzewie zaangażowana do roznoszenia upominków i zaproszeń na „wigilię dla seniorów” w ramach wolontariatu była także młodzież z lokalnych Gimnazjów. Młodzieży oraz wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację spotkań w imieniu Ośrodka Pomocy Społecznej serdecznie dziękujemy za pomoc. W tym roku przetarg na dostarczenie potraw na spotkania opłatkowe wygrała firma Mona Pizzeria i Catering z Dopiewa. Ośrodek Pomocy Społecznej przeznaczył na upominki dla seniorów i organizację spotkań wigilijnych ponad 11 tys. zł.

65 lat dla Gminnej Biblioteki Nasza Biblioteka to już nie tylko gmach z książkami, to nowoczesny księgozbiór, audiobooki, komputery oraz szereg działań krzewiących kulturę, szeroko rozumianą edukację i rozrywkę.

Agnieszka Wilczyńska Wieczorem 2 grudnia w Strażnicy w Dopiewie odbyła się niezwykła uroczystość. Nasza Gminna Biblioteka świętowała swoje 65 urodziny. Wiek zacny, osiągnięcia znakomite, wygląda wciąż młodo, a przed nią jeszcze tyle do zrobienia. Na uroczystości pojawili się przedstawiciele gminnych władz z Panią Wójt na czele. Byli radni, a także przedstawiciele innych gminnych organizacji np. szkół czy Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Były kwiaty, gratulacje, wspomnienia, okolicznościowe torty, prezenty i moc wzruszeń. Na scenie mogliśmy oglądać w pierwszej kolejności przedstawicieli grup działających przy bibliotece: grupy teatralnej „Wyczuleni”, młodych muzyków czy grupy teatralnej BAJ. Krótką etiudę biblioteczną

65- lecie Gminnej Biblioteki Publicznej w Dopiewie i jej pracownicy

opowiadającą o tym, jak zmieniała się Pani bibliotekarka przez lata przedstawili pracownicy biblioteki. W finale zaśpiewał zespół wokalny Affabre Concinui, który przedstawił a cappella program

„Lata 20., lata 30.”. Filmy z występów do obejrzenia na www.youtube.com/pulsgminy Więcej o Gminnej Bibliotece w Dopiewie i jej jubileuszu na www.pulsgminy.pl Serdecznie gratuluję!

www.pulsgminy.pl


Kontakt telefoniczny z redakcją 535-537-722

Puls Gminy • Styczeń 2014

Z ZYC IA GM INY I M IESZK A ŃC ÓW Kalendarium styczeń • 11 stycznia (sobota) godz. 09.00 - 17.00 Turniej Cyklu Grand Prix Orlików o Puchar Prezesa WZPN w halowej piłce nożnej pod Honorowym Patronatem Starosty Poznańskiego, hala sportowa GOSiR Dopiewo • 12 stycznia (niedziela) Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, strażnica OSP w Dopiewie, ul. Szkolna 21 • 14 stycznia (wtorek) godz. 17.00 Spotkanie wolontariuszy Gminnej Biblioteki w Dopiewie, sala biblioteki ul. Konarzewska 12 Dopiewo • 18 styczeń, Sportowa sobota godz. 16.00 - 20.00, bezpłatna możliwość pogrania w badmintona, tenisa stołowego, speed badmintona i gry zespołowe; hala sportowa GOSiR Dopiewo • 19 styczeń (niedziela) godz. 09.00 - 17.00, Amatorski Turniej Siatkówki (otwarty), maksymalnie 10 zespołów, na 2 boiskach, sędziowie związkowi, wpisowe 150 zł./ zespół, hala sportowa GOSiR Dopiewo • 20 stycznia (poniedziałek) godz. 20.00, Dopiewski Dyskusyjny Klub Filmowy – seans dla dorosłych, Filia biblioteczna ul. Malinowa 41 Dąbrówka • 20 stycznia (poniedziałek) godz. 17.00 spotkanie Klubu Seniora „Promyk”, strażnica OSP w Dopiewie, ul. Szkolna 21 • 21 stycznia (wtorek) godz. 17.00 przedstawienie dla dzieci, babć i dziadków „O babci, która szukała swojej wnuczki”, sala biblioteki ul. Konarzewska 12 Dopiewo • 25 stycznia (sobota) godz. 11.00 – 14.00 Warsztaty kroju i szycia w Skórzewie, ul. Poznańska 51, wstęp 30,- zł, szczegóły pod nr 521 870 324 • 25 stycznia (sobota) godz. 20.00, Karnawałowa zabawa charytatywna na rzecz Bartusia Wojtysia, wstęp 160,- zł od pary, szczegóły pod nr 792 148 069, Strażnica OSP w Dopiewie ul. Szkolna 21 • 26 styczeń (niedziela) Turniej piłki nożnej godz. 09.00 17.00, Halowa Liga Mistrzów, wpisowe 150,- zł od zespołu (maksymalnie 10 zespołów), hala sportowa GOSiR Dopiewo • 27 styczeń (poniedziałek) godz. 17.00 Balik karnawałowy dla dzieci, strażnica OSP w Dopiewie, ul. Szkolna 21 • 31 stycznia (piątek) godz. 17.45, Piątkowe Szybkie Szachy, salka przy kościele w Zakrzewie, szczegóły na www. korona-zakrzewo.pl • 1-2 lutego, sobota godz. 9:00 – 18:00, niedziela godz. 9:00 – 16:00, II Ogólnopolski Turniej Ultimate Frisbee, organizator i miejsce: GOSiR Dopiewo. W tegorocznej edycji udział weźmie 10 drużyn, w tym Brave Beavers z terenu Gminy Dopiewa. Zapraszamy do kibicowania. Wstęp wolny.

kontakt@pulsgminy.pl

Przekaż 1 % Majce Polcyn Ksawery nad Dopiewem Orkan Ksawery z prędkością dochodzącą nawet do 160 km/h przeleciał także przez gminę Dopiewo. Niektórzy bardzo dotkliwie odczuli jego skutki.

Karolina i Paweł Polcyn Maja ma już dwa i pół roku. Kolejny rok pracy za nami. Dla Mai to kolejny rok radzenia sobie z przeciwnościami losu. Mimo bardzo dużych wad: MPD (niedowład czterokończynowy z atetozą), padaczka lekooporna (zespół Westa) i hipoplazja ciała modzelowatego (wada mózgu), Majka pomału uczy się robić niewielkie postępy i fizycznie i społecznie. Choć codzienna rehabilitacja w Ośrodku w Poznaniu kontynuowana jest już drugi rok, fizyczna poprawa stanu zdrowia Mai jest niewielka. Córeczka nauczyła się dzięki terapii Bobath oraz Voyty celowości, sięgania po rzeczy w zasięgu wzroku, może i nie zawsze trafiając w cel, jednak co ważniejsze, chcąc tego tak bardzo mocno, że aż całą sobą. Zmiany i postęp społeczny Majki są znacznie bardziej widoczne i cieszą nas niezmiernie! Mała potrafi reagować, gdy rozpozna głos mamy, taty, braci oraz osób jej znanych. Reaguje nieufnie w stosunku do nowopoznanych osób. Często i gęsto się śmieje. Wybucha wręcz śmiechem, gdy wydarzy się coś dla niej ciekawego. Stała obecność najlepszych rehabilitantów - braci, to najwspanialsze czego moglibyśmy oczekiwać! Dzięki codziennej obecności wśród starszego rodzeństwa Majka czuje się częścią całości i o to w życiu chodzi! Staramy się jak możemy, by dać córce coś, czego los od początku jej poskąpił: możliwości ruchu, samodzielności, przemieszczania się, mobilności. Wiadomo, że dla dziecka niepełnosprawnego, niesiedzącego,

Agnieszka Wilczyńska

Przekaż 1 % podatku Majce Polcyn ze Skórzewa (www.aw-photography.pl)

niechodzącego, niemówiącego i nietrzymającego głowy, każda aktywność, jaka by nie była: czy inicjowana przez samą siebie czy przez opiekunów, jest na wagę życia lub śmierci. Niestety wszystkie istniejące pomoce wspomagające ruch dzieci z takimi poważnymi wadami są strasznie drogie, dlatego prosimy także w tym roku wszystkich, którzy jeszcze nie zdecydowali w jaki sposób podzielą się 1%, by pamiętali o naszej córeczce i ofiarowali jej swój 1% podatku. Dla niektórych ludzi to tylko parę groszy, dla Majki to naprawdę może być „wielki krok” naprzód. Dzięki Państwa wsparciu w ubiegłym roku udało nam się uzbierać 12 tys. zł i mogliśmy zrefundować pionizator oraz inne potrzeby! Bardzo Wam dziękujemy za okazałe serce! Aby 1% Państwa podatku trafił do Majki, w rubryce KRS należy wpisać numer Fundacji Zdążyć z Pomocą: 0000037904, obok w kolejnej rubryce kwotę. Poniżej, w rubryce „cel szczegółowy” wpisujemy:17074, Polcyn Maja Dziękujemy!

Wieczór Gier Planszowych w Skórzewie Młodzież nie musi siedzieć przed komputerem. Wystarczy im w ciekawy sposób zorganizować czas – wiedzą o tym nauczyciele w Gimnazjum w Skórzewie.

Jarosław Piersiała Wieczór gier planszowych w Gimnazjum w Skórzewie odbył się 20 listopada pod dyktando różnego typu zgadywanek. Głównie trzeba było dedukować kto z kim, dlaczego i o co walczy. Tematem przewodnim było pif-paf, wyrażenie zapożyczone z dziecięcej zabawy w Indian i kowboi. I właśnie gry, w które grali uczniowie z pierwszych, drugich i trzecich klas zawierały w sobie elementy strzelania, uników, opatrywania ran, zawierania sojuszy i sabotowania misji. Co chwilę trzeba było podjąć taktyczną decyzję i obserwować jak zachowa się przeciwnik. Jaki był skutek tego całego zamieszania? Inaczej niż można by się spodziewać, nikt nikogo nie zastrzelił, nikt nie doznał naj-

mniejszych obrażeń i nikt też nie poczuł się przegrany. Przeciwnie! Zabawa była przednia, ubaw po pachy, radość ze wspólnego grania, pozytywnego spędzania czasu, kooperacji i gimnastyki umysłu w sytuacjach zgoła abstrakcyjnych jak pojedynek na Dzikim Zachodzie czy zaminowanie tunelu. Uczniowie to jednak prawdziwi herosi, dla których nie było zadań niemożliwych do wykonania. Już sam fakt spędzenia wieczoru w szkole, w środku tygodnia, zasługuje na pochwałę wytrwałości i entuzjazmu w odejściu od Internetu i zmierzeniu się w grach NIEkomputerowych. Niestety okazało się, że ten wieczór nie wyczerpał oczekiwań i zapału społeczności uczniowskiej i podniosły się pytania o kolejne tego typu wydarzenie.

Pracowite popołudnie strażaków Od czwartku (5 grudnia) aż do niedzieli (8 grudnia) strażacy z gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych niwelowali skutki przejścia żywiołu. Już w środę strażacy usuwali połamane gałęzie z drogi między Palędziem a Dopiewcem. Najwięcej interwencji było w piątek. Wtedy to strażacy z Zakrzewa usuwali 2 zwalone drzewa z drogi DK 307 w okolicach Polityki. Strażacy alarmują, że pozostały tam jeszcze dwie suche topole stojące przy samej drodze i należałoby je jak najszybciej wyciąć, aby przy kolejnych wiatrach nie doszło do tragedii. Także w piątek wieczorem na drodze ekspresowej S11 wiatr przewrócił ciężarówkę z naczepą kontenerową. Strażacy mieli utrudnione zadanie, ponieważ do zdarzenia doszło pod linią wysokiego napięcia i nie można było użyć dźwigu. Tego samego dnia strażacy interweniowali i pomagali w jednym z domów Dąbrowie, w którym poderwał się dach. Na szczęście wśród pomagających było dwóch dekarzy, którzy sprawnie poprowadzili akcję i nie było większych strat. Pozrywane reklamy, poprzewracane płoty to te najbardziej widoczne skutki żywiołu. Przez wiele godzin bez prądu pozostawali mieszkańcy prawie połowy naszej gminy. Bez prądu Prądu w piątkowe popołudnie nie mieli na przykład mieszkańcy Dąbrówki. Nie było energii elektrycznej ani w mieszkaniach, ani w sklepach, nie działały nawet uliczne latarnie. Niezwykle wyglądało osiedle spowite w ciemności na tle zamieci śnieżnej. Jedynym jasnym punktem była szkoła, w której nie odnotowano problemów z elektrycznością. - Wracając z pracy w piątek zawsze po drodze robię zakupy w Biedronce. – opowiada Pani Ewa, mieszkanka Dąbrówki – 6 grudnia zajechałam na parking przed sklepem. Zobaczyłam zamknięte drzwi, ciemny budynek, zawróciłam i zrobiłam zakupy w Skórzewie. W domu wszystkie urządzenia mam na prąd. KuchenAUTOPROMOCJA

Bądź na bieżąco! P U L S G M I N Y. P L

kę, czajnik, ogrzewanie… Było ciemno, zimno, jak w XIX wieku. Enea Operator podaje na swojej stronie internetowej, że na terenie obsługiwanym przez spółkę uszkodzonych było 429 stacji elektroenergetycznych SN/nN, 59 linii średniego napięcia oraz 3 linie o napięciu 110kV. Awarie występowały w 129 miejscowościach. Na nasze pytanie jakie straty poczynił żywioł w naszej gminie Rzecznik Prasowy Oddział Dystrybucji Poznań, ENEA Operator Sp. z o.o. Ewa Katulska opowiada: Zniszczenia czynione przez wiatr (…) w ogromnym stopniu dotknęły urządzeń energetycznych tj. linii energetycznych zasilających między innymi teren gminy Dopiewo. Wiatr łamał drzewa, gałęzie, zrywał przewody energetyczne, łamał słupy, uszkadzał konstrukcje słupów, a na skutek zwarć dochodziło do zadziałania bezpieczników. Dla takiego niszczycielskiego silnego żywiołu trudno jest znaleźć skuteczną ochronę. Uszkodzenia miały miejsce w większości miejscowości i na podstawie prowadzonego monitoringu odnotowane zostały awarie w następujących miejscowościach: - 05.12.2013 – Konarzewo, Trzcielin, Drwęsa, Więckowice - 06.12.2013 – Konarzewo, Dąbrówka Dąbrowa, Zakrzewo, Dopiewo, Dopiewiec, Zborowo, Zborówko, Więckowice, Fiałkowo - 07.12.2013 – Konarzewo, Fiałkowo - 08.12.2013 – Dąbrówka, Dąbrowa, Zakrzewo Czas trwania tych awaryjnych wyłączeń wynosił od dwóch do kilkunastu godzin. Uwarunkowane to było zarówno przyczyną awarii, miejscem jak i czasem wystąpienia zakłócenia. Awarie, których przyczyną były połamane słupy usuwane były zdecydowanie dłużej niż awarie z zerwanymi przewodami. Uszkodzenia słupów miały miejsce na liniach zasilających miejscowości Konarzewo i Fiałkowo. Nie możemy jednakże zagwarantować, że w przypadku powstania kolejnych wichur nie nastąpią wyłączenia energii elektrycznej, których przyczyna wynikać będzie ze zniszczeń. Spółka ENEA Operator, zajmująca się dystrybucją energii elektrycznej, od lat stara się modernizować linie energetyczne, dokonywać wymiany słupów i przewodów energetycznych, tak aby w jak najmniejszym stopniu były podatne na działanie ekstremalnych zjawisk przyrodniczych. Także z powodu złych warunków atmosferycznych, z uwagi na bezpieczeństwo uczestników odwołano przygotowywany na niedzielę (8 grudnia) Rajd Mikołajkowy.

Strona 5


Puls Gminy • Styczeń 2014

Bezpłatny miesięcznik mieszkańców Gminy Dopiewo

Z ZYC IA GM IN Y I M IESZK A ŃC ÓW

Naszywkowa sprawa

Zagraj w squasha w Plewiskach

Trudne jest życie przedsiębiorców w Polsce. Przedstawiamy Państwu historię firmy „naszywki.com.pl” ze Skórzewa, która przez jednego dociekliwego pana straciła kilka miesięcy na tłumaczenie się i udowadniania swoich racji w polskich sądach.

Tuż za granicami naszej gminy w Plewiskach otworzyło się nowe centrum sportu i rekreacji REZON. Można tam pograć w squasha, wspinać na nowej ściance lub zorganizować urodziny swojemu dziecku. Artykuł sponsorowany

Sporna naszywka czarnego orła na oliwkowym tle (zdjęcie nadesłane)

Grono wielbicieli Militariów, ASG czy Paintball oraz Motocykliści zapewne w prezentowanej powyżej naszywce widzą Godło Polski: symbol patriotyzmu, więzi narodowych, ale w zmienionych kolorach. Zmieniona kolorystyka - kamuflaż - ma na celu zmniejszenie widoczności godła umieszczonego na mundurze. Jest to popularne i praktyczne rozwiązanie stosowane na całym świecie mające na celu lepsze zamaskowanie np. żołnierzy. Niestety taka naszywka nie spodobała się pewnemu, znanemu z donoszenia, mieszkańcowi Łodzi: Romanowi S.. Postanowił on zawiadomić prokuraturę o popełnionym przestępstwie. Prokuratura jakby w pośpiechu, aby nie przekroczyć ustawowych terminów, 14 sierpnia 2013, na dzień przed długim weekendem wydała wyrok zawierający błędy formalne (pomylenie nr artykułu wykroczenia z jego opisem) oraz całkowity brak uzasadnienia. Pod uwagę nie zostały wzięte żadne zeznania pracowników firmy „naszywki.com.pl”, a wyrok był dla niej niekorzystny. Firma została ukarana grzywną w wysokości 500,- zł. Zdaniem prokuratury umieszczenie w ofercie sprzedaży takiej naszywki jest: “demonstracyjnym okazaniem lekceważenia Narodowi Polskiemu, Rzeczypospolitej Polskiej” z dopiskiem “to jest wykroczenie z art 49 § 2kw“. Tymczasem art 49 § 2kw dotyczy innego wykroczenia. Czy to błąd drukarski czy pośpiech prokuratury? Od wyroku firma się odwołała. 11 grudnia 2013 sprawą zajął się Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce, przesłuchał świadków i odroczył posiedzenie do lutego. Zgodnie z ustawą o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz pieczęciach Państwowych w art. 16 ust. 2 ustawy dopuszczono umieszczanie na przedmiotach przeznaczonych do obrotu handlowego godła lub barw Rzeczypospolitej Polskiej w formie stylizowanej lub artystycznie przetworzonej. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w odpowiedzi

Strona 6

na interpelację poselską w 2012 roku skonkretyzował, co należy rozumieć przez formę stylizowaną. Zgodnie z nią: “stylizacja w plastyce polega na przedstawieniu postaci lub przedmiotów w sposób dekoracyjny. Artystyczne przetworzenie jest zaś pojęciem szerszym i polega na zmianie czegoś, nadające temu inny kształt, wygląd i kolor. Dopuszczalne jest zatem pewne modyfikowanie godła, zgodnie z artystyczną wizją wytwórcy, a następnie sprzedawanie produktów z takim godłem.” Za takim podejściem przemawia także wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 24 lutego 2005 roku. W całą “akcję” została zaangażowana prokuratura, straż miejska oraz Policja w dwóch województwach, a za wszystko w podatkach płacą obywatele. W celu kontynuowania sprawy firma poniosła już blisko 2 tys. zł kosztów adwokata. Firma przypuszcza, że prokuratura wydała taki wyrokw pośpiechu, ponieważ było to tuż przed długim sierpniowym weekendem. Przedstawiony werdykt zdaje się być wygodnym rozwiązaniem dla wszystkich trzech stron: Pan Roman S. zadowolony, że obwiniony został ukarany, prokuratura “szybko i sprawnie” zakończyła sprawę, dla nas niewygórowana kara. - opowiada Pan Paweł Nijakowski z firmy „naszywki.com. pl” - Tylko czy w sądownictwie o to chodzi? Moim zdaniem takie traktowanie przedsiębiorców - obywateli Polski - jest zachowaniem nagannym. Jestem w stanie zrozumieć, że to czy taką naszywkę można czy nie można sprzedawać musi zdecydować sąd. Natomiast nie rozumiem jak prokuratura może wydawać wyrok nie uwzględniając zeznań obwinionego? Jak można wydawać wyrok z błędami formalnymi? Mam nadzieję, że moje małe przestępstwo naszywkowe będzie cegiełką w tworzeniu lepszej Polski - kraju przyjaznego przedsiębiorcom i obywatelom. Na podstawie www.naszywki. com.pl

Centrum Konferencyjno-Rekreacyjne REZON mieści się przy ul. Kolejowej 32 w Plewiskach. Z naszej gminy można tam dotrzeć w 7 minut ze Skórzewa, w 10 minut z Gołusek. Centrum rozpoczęło swą działalność w listopadzie ubiegłego roku, a już zorganizowało kilka interesujących imprez integracyjnych z turniejem Rezon Squash Open i Sylwestrem dla najmłodszych klientów włącznie. Na gości czekają cztery nowe sale do gry w squash’a oraz nowoczesna ścianka wspinaczkowa. Ten kto jeszcze nie uprawiał tego rodzaju sportów może skorzystać z usług profesjonalnego trenera i pod jego okiem szlifować umiejętności. Przy kortach mieści się

Centrum Konferencyjno-Rekreacyjne REZON przy ul. Kolejowej 32 w Plewiskach

elegancki korytarz z fotelami oraz szatnia z pełnym zapleczem sanitarnym. Po intensywnym wysiłku można napić się wyśmienitej kawy w kawiarni obok. A kiedy rodzice grają lub się wspinają dzieci mogą korzystać z nowiut-

kiej sali zabaw, na której można także zorganizować przyjęcie urodzinowe malucha. Klub honoruje karty OK System oraz Fit Profit. Po szczegóły o kolejnych turniejach i aktualności zapraszamy na stronę www.rezon-poznan.pl.

Zimowa Rozgrzewka - Globalne Ocieplenie Tegoroczna Zimowa Rozgrzewka odbyła się w gorącej atmosferze, jesiennej scenerii i ze słońcem w tle.

Ewa Różacka Prawie 50 uczestników stawiło się na starcie imprezy, która jak zawsze odbyła się przy siłowni zewnętrznej w lesie w Dąbrówce. Cała impreza rozpoczęła się od wspólnej musztry z Grupą Baletową Incanto. Tradycyjnie rozgrzewkę lekkoatletyczną poprowadził Robert Maćkowiak. Chętni mogli wziąć udział w biegu, chodzie nordic walking lub 45 - minutowej jeździe na rowerze po lasie. Na mecie czekały na wszystkich: pokaz Aikido w wykonaniu instruktorów z Akademii Aikido Konecki – Matusiak.; gorąca gro-

Rozgrzewka przed Rozgrzewką z Robertem Maćkowiakiem

chówka z prawdziwej garkuchni oraz nagrody od sponsora – dewelopera LINEA. Zimową Rozgrzewkę – Globalne Ocieplenie po raz kolejny zorganizował Gminny Ośrodek

Sportu i Rekreacji w Dopiewie. Gratulujemy organizatorom wspaniałej imprezy oraz wszystkim, którzy wzięli udział w imprezie. pogody ducha, zacięcia sportowego i zdrowego trybu życia.

Gmina Dopiewo szachami stoi Przedstawiamy Państwu relacje z kolejnych turniejów szachowych, w których mieszkańcy naszej gminy odnieśli sukcesy. Wygląda na to, że ta dyscyplina sportu – obok piłki nożnej - rozwija się na terenie naszej gminy najprężniej.

Wojciech Olejarczyk Turniej w Zakrzewie 14 grudnia w Zakrzewie w siedzibie Stowarzyszenie Klubu Sportowego „KORONA ZAKRZEWO” odbył się II Gwiazdkowy Turniej Szachowy. Turniej był zwieńczeniem małego projektu Unii Europejskiej. Turniej otworzył Prezes Korony Zakrzewo - Przemysław Paczkowski, który przybliżył funkcjonowanie sekcji szachowej (min. kwestię realizacji dwóch projektów unijnych). Następnie do młodych szachistów i ich rodziców przemówił gospodarz parafii w Zakrzewie - ksiądz Wojciech Przeczewski. Głos zabrał także sołtys gminy Zakrzewo - Marian Czekalski. Turniej zgromadził 40 miłośników „królewskiej gry”. Zawody zostały rozegrane w dwóch

grupach wiekowych. W grupie do 9 lat wzięło udział 23 zawodniczek i zawodników. Zwyciężyła 8 - letnia Paulina Rozumek, drugi był 6 - letni Olgierd Tadych, podopieczny Korony Zakrzewo, zaś trzeci był 7-letni Błażej Konecki, również zawodnik Klubu. Grupę do lat 18 (17 uczestników) wygrał Kamil Chaczyński ze Skórzewa, drugi był Szymon Tadych, zaś trzecie miejsce przypadło Brunonowi Rusche, obaj reprezentujący Koronę Zakrzewo. Turniej przebiegł w rodzinnej atmosferze, a wszyscy starali się zachować ducha „fair play”. Na wszystkich uczestników tych kilkugodzinnych zawodów czekał przygotowany przez organizatorów poczęstunek. Turniej w Śmiglu W przedświąteczną niedzielę

(22 grudnia) w Śmiglu odbył się XIV Gwiazdkowy Turniej Szachowy, w którym uczestniczyli zawodnicy Korony Zakrzewo. Zmagania w dwóch grupach wiekowych (do 10 lat i grupa OPEN) zgromadziła 80 miłośniczek i miłośników „ królewskiej gry „. W 56 osobowej grupie od 10 lat drugie miejsce zajął kierownik i instruktor sekcji szachowej, kandydat na mistrza - Damian Bartkowiak. Podczas turnieju zwyciężył pięciokrotnie, dwa razy zremisował, nie doznając żadnej porażki. Nasz junior, Szymon Tadych zajął w grupie do 10 lat trzecie miejsce. Szymon zwyciężył pięciokrotnie, raz zremisował i doznał jednej porażki. Gratulujemy sukcesu Szymonowi i zachęcamy wszystkich podpiecznych do treningów i pracy przy szachownicy. Więcej: www.korona-zakrzewo.pl

www.pulsgminy.pl


Kontakt telefoniczny z redakcją 535-537-722

Puls Gminy • Styczeń 2014

Z ZYC IA GM INY I M IESZK A ŃC ÓW

Wielkie Wietrzenie Szaf na Marcelinie Roztańczone Dopiewo Artykuł sponsorowany

Kolejna ciekawa propozycja w Centrum Handlowym King Cross Marcelin – Wielkie Wietrzenie Szaf. Tym razem będziemy mieć okazję na odświeżenie swojej garderoby niedużym kosztem. Otóż 18 – 19 stycznia w godz. 15.00 – 18.00 na Marcelinie szykuje się 5 edycja „Wielkiego Wietrzenia Szaf”. Wystarczy przyjść z ubraniami, które nam się znudziły, przestały podobać, a może przestał się zgadzać ich rozmiar i wymienić się z innymi uczestnikami spotkania. Nie ma lepszego sposobu na upiększenie starej sukienki, niż zamiana na nową. Ubrania przeznaczone na wymianę powinny być czyste i nie zniszczone. Dla odwiedzających wstęp jest wolny, dla wystawców płatny 10,- zł. Nie wymienione

rzeczy, których nie będziemy już chcieli zabrać do domu będziemy

mogli przekazać na rzecz Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej. Przy okazji „wymiany ubrań” przewidziano także pokaz Zumby, pokaz baristyczny, liczne konkursy z nagrodami. Warto przyjść do CH King Cross Marcelin całą rodziną, ponieważ dla najmłodszych przewidziane są niespodzianki. Rad będzie udzielała także profesjonalna wizażystka. Szczegóły na www.kingcrossmarcelin.pl, zapisy wystawców koordynuje Pani Magdalena Kaczmarek pod numerem telefonu 509 806 703. Serdecznie zapraszamy!

Klub Sportowy Canarihnos Skórzewo W naszej gminie działa czynnie 6 klubów sportowych szkolących dzieci, młodzież i dorosłych. Większość z nich zajmuje się wyłącznie jedną dyscypliną sportu - piłką nożną. Będziemy systematycznie prezentować poszczególne kluby i ich osiągnięcia. Dziś przedstawiamy Państwu Klub Sportowy Canarinhos Skórzewo.

Klub Sportowy Skórzewo został założony w 1996 roku. Pomysł założenia klubu narodził się po przeczytaniu kilku informacji prasowych na temat bardzo modnych wówczas uczniowskich klubów sportowych. Obecnie w klubie trenuje około 230 zawodników w dziewięciu zespołach: rocznik 2008, 2007, 2006, 2005, 2003/ 2004, 2001/ 2002, 1999/ 2000, 1997/ 1998 i zespół seniorów. W rozgrywkach ligowych organizowanych przez Wielkopolski Związek Piłki Nożnej, w tym sezonie bierze udział aż siedem naszych drużyn. Dwa z tych zespołów( juniorzy - rocznik 1997/ 1998 i młodziki - rocznik 2001/ 2002) uzyskały awans do grupy mistrzowskiej w swoich kategoriach wiekowych i w przyszłym sezonie będą rywalizowały

z najlepszymi drużynami w Wielkopolsce. Pozostałe zespoły także dobrze spisują się w rozgrywkach. Nasze drużyny w sezonie letnim trenują przede wszystkim na boisku klubowym przy Szkole Podstawowej w Skórzewie, z którą od początku ściśle współpracujemy. Szkoła udostępnia nam min. swoje szatnie podczas treningów i rozgrywek. Korzystamy także z boiska Orlik w Skórzewie dzięki współpracy z Gosir Dopiewo. Natomiast w sezonie zimowym nasze zespoły trenują w salach gimnastycznych na terenie gminy (Skórzewo, Dąbrówka, Dopiewo). W ubiegłym roku nastąpiła zmiana nazwy klubu na Klub Sportowy Canarinhos Skórzewo. Było to spowodowane powstaniem drużyny seniorów, która w czerwcu rozpoczęła treningi. Zespół prowadzi duet trenerski Roman Anioła - Sławomir Rajewicz, trenerzy,

którzy od początku istnienia klubu wychowali wielu zawodników. Drużyna seniorów rozpoczęła rywalizację w rozgrywkach WZPN w klasie B (7 liga) i po pierwszej rundzie zajmuje wysokie trzecie miejsce, z dużymi szansami na awans. Nasz klub organizuje turnieje piłkarskie, min. w Dopiewie, od wielu lat bierze udział w Grand Prix Dopiewa. Nasze zespoły startują w wielu turniejach (z dużymi sukcesami) w całej Polsce, a także za granicą. Wielu zawodników KS Canarinhos Skórzewo kontynuuje swoją przygodę z piłką w takich klubach jak Lech Poznań czy Zagłębie Lubin. Zapraszamy na naszą klubową stronę www.canarinhosskorzewo. pl.

R EK L A M A 06/2012

R EK L A M A 81/2013

R E K L A M A 119/ 2014

Ewa Różacka

Pierwszy raz w naszej gminie odbyły się taneczne igrzyska „Roztańczone Dopiewo”. W imprezie brało udział prawie 150 dzieci z pięciu szkół podstawowej z terenu całej gminy. Najlepsza okazała grupa taneczna ze Szkoły Podstawowej w Skórzewie.

Zwycięska formacja ze szkoły podstawowej w Skórzewie

Agnieszka Wilczyńska W projekcie brało udział prawie 150 dzieci. Przygotowywały je do turnieju dwie instruktorki Pani Sandra i Pani Kasia. Łącznie dzieci przetańczyły 30 godzin. Finał odbył się 6 grudnia na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej przy ul. Parkowej w Dąbrówce. Jury w składzie Agnieszka Siudowska (instruktor tańca), Agnieszka Wilczyńska (Puls Gminy) oraz Tomasz Zwoliński (Urząd Gminy Dopiewo) zdecydowało jednogłośnie o przyznaniu pierwszej nagrody grupie tanecznej ze Szkoły Podstawowej w Skórzewie. Drugie miejsce ex aequo zajęły wszystkie pozostałe startujące w turnieju zespoły: dwa zespoły ze SP przy ul. Malinowej w Dąbrówce, ze SP w Więckowicach, ze SP w Dopiewie oraz

ze SP w Konarzewie. Wszystkie grupy otrzymały puchary, a każde dziecko medal i cukierki. Zwycięzcy byli poprzebierani za małych Mikołajów. Była to najliczniejsza grupa oraz tańczyło w niej najwięcej chłopców. Przed publicznością zaprezentował swe umiejętności hip - hopowe Daniel Perz. Na koniec wszyscy radośnie odtańczyli „Gangman style”. Dzieci bardzo angażowały się w występy, starały się, a efekty naprawdę były imponujące. Wszystkie grupy były pięknie poprzebierane. Bardzo udane występy i cała impreza. Organizatorem projektu była Fundacja Rozwoju INTEGRO. Wydarzenie dofinansowała Gmina Dopiewo w ramach wspierania działań organizacji pożytku publicznego. Fragmenty występów można obejrzeć na www.youtube.pl/pulsgminy. Do zobaczenia za rok.

AUTOPROMOCJA

Nickel

Więcej informacji na www.pulsgminy.pl R EK L A M A 76/2013

Nickel Cukiernia

Cukiernia

Cukiernia

R EK L A M A 19/2012

Nickel kontakt@pulsgminy.pl

Strona 7


R EK L A M A 20/2012

Nickel

R E K L A M A 11/ 2012

R E K L A M A 37/ 2 013

R EK L A M A 4 4/2013

AUTOPROMOCJA

Dołącz ulotkę Twojej firmy do Pulsu Gminy 5000 Twoich ulotek moşe trafić do skrzynek pocztowych w całej gminie Dopiewo!

Bama (4)

Jacpal

Arcymalce

R E K L A M A 111/ 2013

Nickel 7$512:6.$*2632'$5.$.2081$/1$ 73.2063=22 0LHVLÄ…F

5(-21 6.Ă?5=(:2

2'3$'<1,(6(*5(*2:$1(

61-89-59-441

.21$5=(:2 */,1., 75=&,(/,1 -2$1.$ /,6Ă?:., 32'*$- =$.5=(:2 '23,(:,(& *2Ă 86.,

,

,,

,,,

,9

9

9,

9,, 9,,,

,;

;

;,

;,,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'Ä&#x201E;%5Ă?:.$

 

 

 

'Ä&#x201E;%52:$ 3$/Ä&#x2030;'=,(

 

 

 

 

 

  

  

'23,(:2 :,Ä&#x2030;&.2:,&( '5:Ä&#x2030;6$ =%252:2 ),$Ă .2:2 32.5=<:1,&$ ÄŠ$512:,(& 32'Ă 2=,1< =$%8'2:$ :,(/252'=Âą :63Ă?/127< 0,(6=.$1 3RMHPQLNL/

%8'<1., 8ÄŠ<7(&=12Ä?&, 38%/,&=1(- *$6752120,$

Harmonogram bezpĹ&#x201A;atnego odbioru odpadĂłw segregowanych , zielonych oraz liĹ&#x203A;ci z terenu gminy Dopiewo w 2014r.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

TARNOWSKA GOSPODARKA KOMUNALNA TP-KOM SP. Z O.O. MiesiÄ&#x2026;c MiejscowoĹ&#x203A;Ä&#x2021; I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Makulatura, Plastik, SzkĹ&#x201A;o 

: SU]\SDGNX EUDNX EH]SRÄ&#x17E;UHGQLHJR GRVWÄ&#x160;SX GR SRMHPQLND ] XOLF\ SRMHPQLN QDOHÄŞ\ Z\VWDZLĂź SU]HG SRVHVMÄ&#x160; QLH SyĨQLHM QLÄŞ GR JRG]LQ\ Z PLHMVFX ĂĄDWZR GRVWÄ&#x160;SQ\P WDN DE\ QLH SRZRGRZDĂĄXWUXGQLHÄ&#x201D; :SU]\SDGNXDZDULLVSU]Ä&#x160;WXOXELQQ\FK]GDU]HÄ&#x201D;Z\Zy]RGSDGyZQDVWÄ&#x2026;SLZGQLXQDVWÄ&#x160;SQ\PSR GQLXSU]HZLG]LDQ\PZKDUPRQRJUDPLH :V]\VWNLHWHUPLQ\GRW\F]Ä&#x2026;QLHUXFKRPRÄ&#x17E;FL]DPLHV]NDĂĄ\FK UyZQLHÄŞ]DNUHÄ&#x17E;ORQH =DNUHÄ&#x17E;ORQHWHUPLQ\GRW\F]Ä&#x2026;RGELRUXRGSDGyZ]QLHUXFKRPRÄ&#x17E;FLQLH]DPLHV]NDĂĄ\FK

DÄ&#x201E;BRĂ&#x201C;WKA DÄ&#x201E;BROWA ZAKRZEWO

9 23

6 20

6 20

3 17

SKĂ&#x201C;RZEWO

10 24

7 21

7 21

4 18

DOPIEWO DOPIEWIEC WIÄ&#x2DC;CKOWICE PODĹ OZINY ĹťARNOWIEC ZBOROWO FIAĹ KOWO DRWÄ&#x2DC;SA KONARZEWO TRZCIELIN LISĂ&#x201C;WKI PODGAJ JOANKA POKRZYWNICA GLINKI PALÄ&#x2DC;DZIE GOĹ USKI ZABUDOWA WIELORODZINNA - WSPĂ&#x201C;LNOTY MIESZKANIOWE (POJEMNIKI 1100L)

Harmonogram zbiĂłrki odpadĂłw wielkogabarytowych, metalu, sprzÄ&#x2122;tu elektrycznego i elektronicznego w 2014 r.

INFOLINIA TP-KOM: 61-89-59-434,

+DUPRQRJUDPRGELRUXRGSDGyZVWDĂĄ\FKQLHVHJUHJRZDQ\FK ]WHUHQXJPLQ\'RSLHZRZU

1. 2. 3. 4.

2 15 29 5 16 30

12 26

10 24

7 21

4 18

13 27

11 25

8 22

5 19

2 16 30 3 17 31

13 27

11 27

14 28

12 29

16 30

13 27

13 27

10 25

8 22

5 20

3 17 31

14 28

11 25

9 23

6 20

4 18

17 31

14 28

14 28

11 26

9 23

6 21

4 18

1 16 29

12 26

10 24

7 21

5 19

10 16 23 30

6 13 20 27

6 13 20 27

3 10 17 24 30

8 15 22 29

5 12 20 26

3 10 17 24 31

7 14 21 28

4 11 18 25

2 9 16 23 30

6 14 20 27

4 11 18 27

Wszystkie terminy dotyczÄ&#x2026; nieruchomoĹ&#x203A;ci zamieszkaĹ&#x201A;ych (rĂłwnieĹź zakreĹ&#x203A;lone). Odpady zielone i liĹ&#x203A;cie odbierane sÄ&#x2026; od miesiÄ&#x2026;ca maja do listopada. â&#x20AC;&#x201C; zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna (system workowy), Wszystkie terminy dotyczÄ&#x2026; nieruchomoĹ&#x203A;ci zamieszkaĹ&#x201A;ych (rĂłwnieĹź zakreĹ&#x203A;lone). ZakreĹ&#x203A;lone terminy dotyczÄ&#x2026; odbioru odpadĂłw segregowanych z nieruchomoĹ&#x203A;ci niezamieszkaĹ&#x201A;ych, uĹźytecznoĹ&#x203A;ci publicznej i gastronomii.

MiejscowoĹ&#x203A;Ä&#x2021; DÄ&#x201E;BRĂ&#x201C;WKA, ZAKRZEWO, SKĂ&#x201C;RZEWO

DÄ&#x201E;BROWA,

DOPIEWO, WIÄ&#x2DC;CKOWICE, ĹťARNOWIEC, FIAĹ KOWO, KONARZEWO, LISĂ&#x201C;WKI, POKRZYWNICA, PALÄ&#x2DC;DZIE, PODGAJ,

DOPIEWIEC, PODĹ OZINY, ZBOROWO, DRWÄ&#x2DC;SA, TRZCIELIN, JOANKA, GLINKI, GOĹ USKI,

ZABUDOWA WIELORODZINNA - WSPĂ&#x201C;LNOTY MIESZKANIOWE

DzieĹ&#x201E; odbioru 17 kwiecieĹ&#x201E; 16 paĹşdziernik 5 kwiecieĹ&#x201E; 18 paĹşdziernik 12 kwiecieĹ&#x201E; 25 paĹşdziernik

19 kwiecieĹ&#x201E; 8 listopad 16 styczeĹ&#x201E; 13 luty 13 marzec 17 kwiecieĹ&#x201E; 15 maj 12 czerwiec 10 lipiec 14 sierpieĹ&#x201E; 11 wrzesieĹ&#x201E; 9 paĹşdziernik 14 listopad 11 grudzieĹ&#x201E;

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

W dniu zbiĂłrki odpady naleĹźy wystawiÄ&#x2021; do godz. 8 00 i ustawiÄ&#x2021; przed posesjÄ&#x2026;, w miejscu Ĺ&#x201A;atwo dostÄ&#x2122;pnym dla osĂłb zbierajÄ&#x2026;cych, tak aby nie utrudniaĹ&#x201A;y prawidĹ&#x201A;owej komunikacji pieszej oraz nie zagraĹźaĹ&#x201A;y bezpieczeĹ&#x201E;stwu ruchu drogowego. OdbiĂłr odbywaÄ&#x2021; siÄ&#x2122; bÄ&#x2122;dzie od godz. 800 kaĹźdego ustalonego dnia dla danej miejscowoĹ&#x203A;ci.

WYSTAWIONE ODPADY PO TERMINIE ZBIĂ&#x201C;RKI NIE BÄ&#x2DC;DÄ&#x201E; ODBIERANE !

x

Puls Gminy Dopiewo 1/2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you