Puls Gminy 11/2013

Page 1

Bezpłatny miesięcznik mieszkańców Gminy Dopiewo • Kontakt z redakcją pod numerem telefonu 535-537-722 oraz e-mail kontakt@pulsgminy.pl

Nakład: 5000 egzemplarzy • Nr 11/2013 (15)

Co w numerze?

ISSN 2299-5323

• • • • •

Podatki od nieruchomości 2014 Zajęcia w przedszkolach Dopiewskie sny o potędze Straż Gminna wozi dokumenty Szkoła lokalnych liderek

Ta gazeta jest dla Ciebie! Chcesz podzielić się opinią, zgłosić problem, potrzebujesz interwencji redakcji? Dzwoń na numer 535-537-722 lub napisz kontakt@pulsgminy.pl

Jeden moduł ogłoszeniowy już od

50 zł sprawdź szczegóły na stronie www.pulsgminy.pl LISTOPAD 2013

Dąbrowa • Dąbrówka • Dopiewiec • Dopiewo • Drwęsa • Fiałkowo • Glinki • Gołuski • Joanka • Konarzewo • Lisówki • Palędzie • Podłoziny • Pokrzywnica • Skórzewo • Trzcielin • Więckowice • Zakrzewo • Zborowo • Żarnowiec

GDZIE JEST TWOJA KANALIZACJA? Polska przystępując do Unii Europejskiej zobowiązała się do przestrzegania dyrektywy, która nakazuje do końca 2015 roku skanalizowanie najgęściej zaludnionych polskich aglomeracji. Gmina Dopiewo jest skanalizowana zaledwie w 60%. Czy w razie niewykonania zapisów dyrektywy, mogą grozić nam dotkliwe kary?

Agnieszka Wilczyńska Nasza gmina jest skanalizowana na poziomie niespełna 60% (stan na 31.12.2012r.). Ponad 40% gospodarstw korzysta ze zbiorników bezodpływowych, których użytkowanie jest plus minus dwukrotnie droższe niż w przypadku posiadania przyłącza do sieci kanalizacyjnej. Zupełny brak kanalizacji i perspektyw na jej wybudowanie występuje w Więckowicach. Najniższy stopień skanalizowania

występuje w Palędziu (23% na koniec 2012) pomimo istnienia kolektorów w ul. Pocztowej i Nowej. W 95% skanalizowana jest Dąbrówka. Czy niewdrożenie unijnej dyrektywy wiąże się z koniecznością zapłaty wysokich kar, a nawet zwrócenia środków na nieukończone terminowo inwestycje przez gminy? Nie ma w tej sprawie jasnych wytycznych. Nie zmienia to jednak faktu, że budowa kanalizacji powinna być zadaniem priorytetowym. Budowa

kanalizacji nie jest tania i prosta. Wymaga skrupulatnego planowania i konsekwencji w działaniu. Aktualne władze samorządowe w Dopiewie chyba nie zdają sobie sprawy z powagi sytuacji. Po spektakularnych budowach sieci w Palędziu, Dąbrowie i Skórzewie przygotowanych jeszcze za samorządowców poprzedniej kadencji, nowych, dużych projektów brak. Przez ostatnie trzy lata temat rozbudowy sieci kanalizacyjnej w naszej gminie nie był traktowany priorytetowo. Nieśmiało planuje

się w najbliższych latach budowę kanalizacji na kilku ulicach, których projekty czekają od dawna i niebawem wygaśnie pozwolenie na ich budowę. Co zamiast kanalizacji? Gmina zamiast poprawić realnie komfort życia swoim mieszkańcom budując kanalizację czy drogi, funduje nam igrzyska i marnotrawi pieniądze na inwestycje trzeciej, a może i piątej potrzeby. Na co idą pieniądze w naszej gminie zamiast na budowę kanalizacji? Na przykład na (kwoty w zł): • organizację Dni Gminy Dopiewo (czerwiec 2013r.) – ponad 124 tys. • obsługę wycieczki delegacji francuskiej (wrzesień 2013r.) ponad 41 tys.

• zakup fortepianu (propozycja w październiku 2013r.) – 57 tys. • modernizację Rotundy przy Gimnazjum w Skórzewie (lato 2013r.) - ponad 70 tys. • wykończenie sali koncertowo – bankietowej w budynku „Vitalii” w Konarzewie (propozycja) – około 200 tys. • poradnictwo wizerunkowe (zlecenie dla firmy SIC! Szkolenia i Consulting Szumska Magdalena) - 6 tys. • opracowanie koncepcji centrum Dopiewa z Ratuszem (marzec 2013r.) - ponad 27 tys. Kolejny rok to rok wyborczy. W maju odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego, jesienią do samorządu. Może to być także rok cudów.

Stanisław Sojka tylko dla nauczycieli 14 października przypada Dzień Edukacji Narodowej. W gminie Dopiewo uhonorowano nauczycieli galą w holu Gimnazjum w Skórzewie oraz koncertem Stanisława Sojki.

Ewa Różacka Nagrody otrzymali dyrektorzy gminnych placówek oświatowych, nauczyciele dyplomowani oraz mianowani. Gratulacje od Pani Wójt otrzymali wyróżniający się pedagodzy. Pani Wójt w dwudziestominutowej prezentacji przedstawiła dane statystyczne dotyczące oświaty w naszej gminie, opowiadała o osiągnięciach z ubiegłego roku szkolnego oraz planach na przyszłość. W naszej gminie działają: 3 gminne przedszkola: w Skó-

rzewie, w Konarzewie oraz w Zakrzewie; 2 zespoły szkolno - przedszkolne: w Więckowicach oraz w Dopiewie; 5 szkół podstawowych: w Skórzewie, Dąbrówce, Dąbrowie, Konarzewie oraz Dopiewcu; 2 gimnazja: w Skórzewie oraz Dopiewie; W publicznych przedszkolach w tym roku szkolnym uczy się 422 dzieci (rok wcześniej było ich 401). W szkołach podstawowych w tym roku szkolnym uczy się 1837 dzieci (rok wcześniej 1558). W gimnazjach w tym roku szkolnym uczy się 591 dzieci (rok wcześniej 555). W tym roku

szkolnym we wszystkich gminnych placówkach oświatowych zatrudnionych jest 297 nauczycieli. Na terenie gminy działa aż 7 niepublicznych przedszkoli i uczęszcza do nich aż 400 dzieci. Funkcjonuje także jedna szkoła podstawowa im. Kazimierza Nowaka prowadzona przez Stowarzyszenie „Dla Przyszłości”, do której uczęszcza ponad 150 dzieci. Koncert Po oficjalnej części odbył się skromny poczęstunek oraz długo

R EK L A M A 108/2013

Moskal R EK L A M A 03/2012

Activus

Uroczystość z okazji Święta Edukacji Narodowej w Gimnazjum w Skórzewie. Koncert Stanisława Sojki.

oczekiwany koncert Stanisława Sojki. Artysty nie trzeba przedstawiać, choć zapewne młodsze pokolenie może nie znać piosenek takich jak „Cud niepamięci” czy „Absolutnie nic”. Repertuar artysty to piosenki z mądrym tekstem i wysmakowaną aranżacją. Podczas uroczystości można było posłuchać utworów ze wszystkich płyt artysty, od tych najstarszych po te ostatnie z tekstami Agnieszki Osieckiej,

Zbigniewa Herberta i Czesława Niemena. Koncert, jak również całą uroczystość uważam za bardzo udane. Nauczycielom, za ich ciężką pracę należy się pełen szacunek i uznanie. Zaskakiwać jedynie może, że około połowa miejsc na Holu w Gimnazjum była pusta. Nauczyciele nie dojechali, mieszkańców gminy nie zaproszono i wyszło jak zawsze.


Puls Gminy • Listopad 2013

Bezpłatny miesięcznik mieszkańców Gminy Dopiewo

SESJE RADY GMINY DOPIEWO

WAŻNE TELEFONY I ADRESY

Relacja z 54. i 55. sesji Rady Gminy

Puls Gminy, kontakt z redakcją tel. 535 537 722 • www.pulsgminy.pl

W październiku odbyły się dwa posiedzenia Rady Gminy Dopiewo. Wspólnym mianownikiem obu posiedzeń była przepychanka Urzędu Gminy i Radnych dotycząca zmian w budżecie na bieżący rok.

Urząd Gminy Dopiewo, ul. Leśna, tel. 61 814 83 31 • www.dopiewo.pl

Agnieszka Wilczyńska 54. sesja Rady Gminy Dopiewo Posiedzenie Rady Gminy zostało zwołane na wniosek Wójt Zofii Dobrowolskiej i odbyło się 15 października br. Pani Wójt nie pojawiła się na spotkaniu. Jedynymi sprawami do omówienia były zmiany w budżecie 2013 roku oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) na lata kolejne. Spotkanie rozpoczęło się z dziesięciominutowym opóźnieniem o godz. 12.10 zaraz po trwającym od rana posiedzeniu komisji edukacji. Po odczytaniu porządku obrad Skarbnik Gminy Piotr Szmytkowski zapoznał radnych z planowanymi zmianami w budżecie. Po czym rozpoczęła się dyskusja. Przez pierwsze dwie godziny, bo na tyle czasu było zaplanowane spotkanie, niczego nie uradzono. Po dwóch godzinach sesja została przerwana, ponieważ planowo o 14.00 miało rozpocząć się posiedzenie komisji wspólnej. Sesja rozpoczęła się ponownie o godz. 17.00 i zakończyła się po godz. 22.00. Ostatecznie odrzucono po raz kolejny uchwałę o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej, ale zatwierdzono pewne zmiany w budżecie, między innymi: • dołożono 22 tys. zł do zadania „Zborowo – adaptacja obiektu na przystań żeglarską” • dołożono 100 tys. zł na zadaniu „Dopiewo – budowa ul. Leśnej i Dworcowej” • zdjęto 200 tys. zł z zadania „Konarzewo – Centrum Rehabilitacyjno – Kulturalne oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej…” • dołożono 78 tys. zł do zadania „Zakrzewo budowa kanalizacji rejon ulic: Niezłomnych, Sportowej i Leśnej). 55. sesja Rady Gminy Dopiewo Sesja tradycyjnie rozpoczęła się z 15 minutowym opóźnieniem i trwała niespełna 8 godzin. Obecni byli wszyscy radni oprócz radnego z Dąbrowy – Wojciecha Szalbierza. W trakcie 55. sesji przyjęto nowy Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Nazwy otrzymały ulice: Bajkowa w Dopiewcu, Perłowa oraz

Andrzeja Radomickiego w Konarzewie. Radni uchylili uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Palędziu. Plan dotyczył obszaru na którym miałby powstać basenik obok szkoły podstawowej przy ul. Malinowej w Dąbrówce. Przyjęto uchwałę w sprawie podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku w 2014 roku. O nowych stawkach podatku proszę czytać na sąsiedniej stronie. Po krótkiej dyskusji radni postanowili zająć się przedstawionym projektem uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Dopiewo na 2013 rok na odpowiedniej komisji. Nie głosowano uchwały. Przyjęto uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla przedszkoli. Radni przyjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego i osoby fizyczne. Dotacja przeznaczona zostanie na organizację zajęć dodatkowych dla dzieci. Na skutek rezygnacji z zasiadania w komisji rewizyjnej Radnej Lidii Łopatki, Rada musiała odwołać komisję i powołać ją w nowym składzie. Przewodniczącym został kierujący komisją dotąd Radosław Przestacki, wiceprzewodniczącym Jacek Strychalski, członkami: Wojciech Dorna, Sławomir Kurpiewski, Ewa Grycza. Mieszkańcy paraliżują Urząd Gminy Dopiewo - Coraz trudniej jest nam przygotować dokumenty, ponieważ jesteśmy zarzuceni przez różne osoby i również Radę różnorodnymi zadaniami, wykresami, wnioskami. Obsługa Rady Gminy, obsługa mieszkańców w tej chwili jest tak wymagająca, że musiałaby zostać zatrudniona jedna osoba, która zajmowałaby się tymi sprawami. Nie ma mocy przerobowych w urzędzie, zaczynamy być sparaliżowani - tak Pani Wójt tłumaczyła sytuację, że na sesję nie ma prawidłowo przygotowanych dokumentów, zwłaszcza „sprawozdania z działalności Wójta między sesjami”. Kwestia ta padała na poniedziałkowym spotkaniu aż dwukrotnie. Sprawozdanie wresz-

Stopka redakcyjna

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń, reklam i tekstów zamówionych. Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania tekstów.

Strona 2

Puls Gminy - bezpłatny miesięcznik mieszkańców gminy Dopiewo Wydawca: FH Renee s.c. Adres do korespondencji: ul. Wyzwolenia 16, 62-070 Dopiewo, skr. pocztowa 19 Druk: Drukarnia Prasowa Polskapresse, Skórzewo, ul. Malwowa 158, tel. 61 626 21 00 Redaktor Naczelna: Agnieszka Wilczyńska Nakład: 5000 egzemplarzy

cie zostało wydrukowane i przekazane radnym dopiero w połowie posiedzenia. Przypomnijmy, że w urzędzie gminy pracuje i współpracuje aktualnie około 100 osób. A założeniem pracy Urzędu i urzędników jest załatwianie spraw mieszkańców i to ich sprawy powinny być najważniejsze. Telewizja Leszno Na posiedzeniu Rady Gminy była także obecna ekipa telewizyjna z Telewizji Leszno. Ta sama, która miesiąc temu nakręciła materiał o naszej gminie, do obejrzenia na profilu gminnym w serwisie YouTube. Brak pieniędzy na zasiłki W obliczu walki o gminne pieniądze i po wielogodzinnych dyskusjach czy dołożyć do remontu „Vitalii” w Konarzewie kolejne 200 tys. zł, a może zakupić fortepian do Gimnazjum w Skórzewie za 57 tys. zł, szokująco brzmi informacja, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie nie ma pieniędzy na wypłatę zasiłków. Jest dopiero listopad, a w kasie OPS brakuje ponad 70 tys. zł. Projekt budżetu na rok 2014 Zgodnie z prawem skarbnik z wójtem powinni przedstawić radnym projekt budżetu na kolejny rok do 15 listopada. Zatem poza tzw. „czyszczeniem” budżetu z roku 2013, czyli wyrzucaniem niezrealizowanych inwestycji, będziemy także świadkami dalszych przepychanek pod kątem budżetu na rok 2014 czyli rok wyborczy. Będziemy Państwa informować o planach budżetowych w naszej gminie. Szkoda, że wzorem innych samorządów brakuje w gminie Dopiewo jasnej i spójnej informacji ze strony Rady Gminy. R EK L A M A 21/2012

KortyTenis Reklamy i ogłoszenia można zamawiać: • Telefonicznie: 535-53-77-22 • E-mailem: kontakt@pulsgminy.pl • W Biurze Ogłoszeń RESO - Przeźmierowo, ul. Poznańska 17, 61 653-47-87, 604-372-440, biuro.ogloszen.reso@wp.pl • W księgarni Książkowy Raj, ul. Leśna 40 Dąbrowa, tel. 534-018-444, sklep@ksiazkowyraj.pl

Zakład Usług Komunalnych w Dopiewie tel. 61 814 82 31 • www.zukdopiewo.pl Straż Gminna, tel. alarmowy 61 894 19 86 Policja Komisariat Policji w Tarnowie Podgórnym, Rewir Dzielnicowych w Dopiewie tel. Dyżurny 61 841 48 60, tel. Rewiru 61 841 32 30 Parafia w Konarzewie pw. Św. Marcina i Św. Piotra w Okowach • tel. 61 814 80 41 • Biuro parafialne Konarzewo: czwartek 16.00 - 17.00 • Msze święte: Niedziele: Konarzewo 8.00, 10.30, 18.00, Dopiewiec: 12.00 Wtorki: Konarzewo 9.00 Pozostałe dni powszednie: Konarzewo 18.00 Święta w dni pracy: Konarzewo 8.00, 18.00 Dopiewiec: 16.00 • www.parafiakonarzewo.pl Parafia w Dopiewie pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny tel. 61 814 80 29 • Biuro parafialne: wtorek po Mszy św. wieczornej, środa od godz. 9.00 - 10.00, czwartek po Mszy św. wieczornej • Msze święte: niedziela 8.30, 10.30, 18.00, w dni powszednie: poniedziałek 9.00, wtorek – sobota 18.00, w pierwsze soboty miesiąca: 9.00,18.00 • www.parafia.dopiewo.pozn.pl Parafia w Zakrzewie pw. NMP Królowej Korony Polski tel. 61 814 32 23 • Biuro parafialne: czynne przez pół godziny po porannej mszy św. oraz w sobotę po wieczornej mszy św.• Msze święte: w niedziele: 8.00, 11.00, dni powszednie 18.00 sobota 18.00 (msza niedzielna) wtorek 9.00 • www.parafia.zakrzewo.com Parafia w Dąbrówce pw. Św. Urszuli Ledóchowskiej tel. 602 500 442 • Biuro Parafialne: sobota 9.00- 10.00 • Msze święte: niedziela 8.30, 10.00, 11.30, 12.45, 18.30, dni powszednie 10.00 • www.dąbrówkaparafia.pl Parafia w Skórzewie pw. św. Marcina i św. Wincentego Męczennika tel. 61 814 37 18 • Biuro Parafialne: Wtorek: 9.00 - 10.00, czwartek: 9.00 - 10.00, sobota: 9.00 - 10.00 • Msze święte: niedziela: 8.00, 9.30, 11.00 dla dzieci szkolnych, 12.30 dla rodziców z dziećmi, 18.00 dla młodzieży i studentów, dni powszednie 8.00, 18.00 • www.parafiaskorzewo.pl Sołtysi gminy Dopiewo Dąbrówka ..........Barbara Plewińska ................... 61 814 33 24 Dąbrowa ............Krzysztof Dorna....................... 609 970 277 Dopiewiec .........Mariola Nowak ........................ 61 814 83 93 Dopiewo ............Tadeusz Bartkowiak ................ 782 722 438 Gołuski .............Andrzej Potrawiak ................... 503 701 656 Konarzewo ........Paulina Trybuś-Ludwiczak ...... 61 894 3462 Palędzie .............Agnieszka Grześkowiak .......... 609 301 433 Skórzewo...........Walenty Moskalik.................... 515 319 810 Trzcielin ............Alojzy Sammler ....................... 783 963 518 Więckowice.......Anna Kwaśnik ......................... 501 758 062 Zakrzewo...........Marian Czekalski ..................... 697 278 434 Forum internetowe mieszkańców • www.mojedopiewo.pl • www.skorzewo.pl • www.dabrowka.info • www.paledzie.com

Artykuły, komentarze aktualności, zdjęcia www.pulsgminy.pl

Gminna Biblioteka Publiczna w Dopiewie, ul. Konarzewska 12 Dopiewo, tel. 61 814 82 23 • Filia w Skórzewie tel. 61 814 37 69 • Filia w Konarzewie tel. 61 814 83 42 • www.bibldop.pl Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dopiewie, ul. Polna 1a Dopiewo, tel. 61 814 82 62 • www.gosir.dopiewo.pl Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie, ul. Konarzewska 12, tel. (61) 814-80-20 • www.dopiewo.opsinfo.pl www.pulsgminy.pl


Kontakt telefoniczny z redakcją 535-537-722

KRONIKA STRAŻY GMINNE J

Ogółem w październiku zrealizowano 264 interwencji: Kontrola ruchu drogowego - 28 Kontrole porządkowe - 57 Kontrole bezpieczeństwa - 63 Interwencje związane ze zwierzętami - 33 Kontrole miejsc spożywania alkoholu - 12 Kontrola rachunków na wywóz nieczystości - 24 Inne interwencje - 47 (konwoje dokumentacji, zabezpieczenie miejsc zdarzeń, kontrole obiektów komunalnych) Wybrane interwencje: 11.10 Skórzewo ul. Poznańska, ustalono i ukarano mandatem karnym właściciela groźnych psów biegających po okolicznych ulicach 12.10 Dopiewo ul. Szkolna, osoba nietrzeźwa leżąca na ulicy, przeniesiono na pobocze, wezwano karetkę pogotowia, przewieziono do miejsca zamieszkania 23.10 Zakrzewo ul. Gajowa, ustalono i ukarano mandatem karnym osobę niszczącą zieleń 25.10 Dopiewo ul. Wyzwolenia, ustalono i ukarano mandatem karnym osobę niszczącą zieleń

KRONIKA POLIC YJNA

17.10 Dąbrówka ul. Azaliowa, włamanie do mieszkania, kradzież biżuterii i laptopa marki Toschiba, około 3800 zł strat 21/22.10 Palędzie ul. Piękna, kradzież napędu od bramy przesuwnej, około 1500,- zł strat 23/24.10 Dąbrowa ul. Leśna, kradzież pojazdu marki Fiat Ducato, biały, rocznik 2000, około 10 tys. zł strat 23/24.10 Skórzewo ul. Limonkowa, kradzież pojazdu Peugeot Partner, biały, rocznik 2013, około 45 tys. strat 27/28.10 Skórzewo ul. Kminkowa, kradzież pojazdu marki Renault Megan, granat, rocznik 2010, około 30 tys. zł strat 27.10 Gołuski ul. Ogrodowa, podpalenie stogu z balotami słomy, około 50 tys. zł strat 28.10 Dąbrówka ul. Widok, kradzież podnośnika JCB z budowy, około 50 tys. strat. Mienie odnaleziono w Plewiskach Wszystkich świadków ww. zdarzeń prosimy o kontakt z posterunkiem policji w Dopiewie lub Tarnowie Podgórnym. Prosimy o pomoc w znalezieniu sprawców ww. zajść

KRONIKA OSP PALĘDZIE

3.10 Dąbrówka ul. Dębowa, usuwanie gniazda os 5.10 Gołuski ul. Łąkowa, pożar traw 11.10 Glinki, usuwania gniazda szerszeni 21.10 Dopiewiec ul. Polna, zabezpieczenie lądowania Lotniczego Pogotowia Ratunkowego 25.10 Trzcielin ul. Żurawia, usuwanie gniazda os 26.10 Gołuski ul. Ogrodowa, pożar stogu z balotami 27.10 Trzcielin ul. Żurawia, usuwanie gniazda os 28.10 Dąbrowa ul. Poprzeczna, zabezpieczenie rozszczelnienia gazociągu 29.10 Gołuski, bramki na autostradzie A2, zabezpieczenie lądowania Lotniczego Pogotowia Ratunkowego

Puls Gminy • Listopad 2013

AKTUALNOŚCI

Podatki od nieruchomości w 2014 r. Na posiedzeniu 28 października Radni podjęli uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień z niego, które będą obowiązywać na terenie gminy Dopiewo w 2014 roku.

Ewa Różacka W 2014 roku na terenie naszej gminy obowiązywać będą następujące stawki podatku od nieruchomości: Od gruntów: - związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 0,85 zł od 1 m2 powierzchni - BEZ ZMIAN, - pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,56 zł od 1 ha powierzchni – WZROST, BYŁO 4,51 zł, - pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,35 zł od 1 m2 po-

KRONIKA OSP ZAKRZEWO

2.10 Dąbrówka ul. Azaliowa, pożar śmieci na budowie 2/3.10 S11 węzeł Zakrzewo, wypadek, samochód osobowy uderzył z dużą prędkością w barierki, nikomu nic się nie stało 3.10 Sierosław, teren ogrodów działkowych, pożar altany 7.10 Dąbrowa, neutralizacja plamy oleju 8.10 Skórzewo ul. Ks. Kozierowskiego, pożar autobusu 8.10 droga DK 307 rondo w Dąbrowie, wypadek samochodowy 13.10 droga DK 307 Więckowice, zderzenie 2 samochodów osobowych, 4 osoby odwiezione do szpitala 26.10 Gołuski ul. Ogrodowa, pożar stogu z balotami słomy 28.10 Dąbrowa ul. Poprzeczna, zabezpieczenie rozszczelnienia gazociągu kontakt@pulsgminy.pl

Od budynków lub ich części: - mieszkalnych – 0,73 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej - BEZ ZMIAN, - związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 21,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej – BEZ ZMIAN - zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – ZMIANA, 10,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, - związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych – ZMIANA, 4,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, - pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicz-

nego przez organizacje pożytku publicznego - BEZ ZMIAN, 5,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej - od budowli - 2 % ich wartości - BEZ ZMIAN Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki lub ich części, budowle oraz grunty zajęte na: prowadzenie działalności w zakresie bezpieczeństwa publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej; prowadzenie działalności kulturalnej; prowadzenie działalności z zakresu kultury fizycznej i sportu; prowadzenie działalności w zakresie odbioru i oczyszczania ścieków oraz gromadzenia, segregacji i składowania odpadów; ujęcia i stacje uzdatniania wody. Zmiany stawek podatku wchodzą w życie od 1.01 2014r. po ogłoszeniu w dzienniku urzędowym.

12 metrów samowoli budowlanej? Podczas sesji Rady Gminy 15 października Urząd Gminy wnioskował o zwiększenie zaangażowania finansowego o 215 tys. zł inwestycji przebudowy ul. Rzemieślniczej i Spółdzielczej w Skórzewie. Remont tych ulic jest już prawie ukończony, mieszkańcy cieszą się drogą wyłożoną kostką. Okazało się jednak, że w końcowym rozliczeniu, po wykonaniu obmiarów trzeba zapłacić wykonawcy więcej niż planowano. Dlaczego? Podczas budowy ujawniły się liczne „kolizje” oraz … w projekcie nie był uwzględniony

12 metrowy odcinek łączący ul. Rzemieślniczą z ul. Poznańską, który mimo to został wykonany. Ktoś w urzędzie podjął decyzje, żeby go wykonać i wydać kolejne publiczne pieniądze. Sęk w tym, że na każdą złotówkę wydawaną z gminnego budżetu musi być zgoda Rady Gminy. Musi być także odpowiedni zapis w budże-

R EK L A M A 73/2013

R EK L A M A 39/2013

cie gminy. W tym przypadku nie było ani jednego ani drugiego. Radni próbowali się dowiedzieć, kto wydał decyzję o budowie tych 12 metrów, ale strona urzędnicza nie była w stanie na to pytanie odpowiedzieć. Jednym słowem, ktoś samowolnie wydał decyzję o budowie, płaci gmina, a odpowiedzialnego nie ma.

SZYBKO I TANIO!

KREDYT GOTÓWKOWY

KRONIKA OSP DOPIEWO

1.10 Dopiewo ul. Wyzwolenia, neutralizacja plamy oleju 5.10 Gołuski ul. Lipowa, pożar traw 6.10 Dopiewo ul. Młyńska, zabezpieczenie lądowania Lotniczego Pogotowia Ratunkowego 9.10 Dopiewo ul. Szkolna, neutralizacja plamy oleju na odcinku 3 km 10.10 Skórzewo ul. Kolejowa, pokaz strażacki w przedszkolu 13.10 Sierosław DK 307, wypadek samochodowy 21.10 Podłoziny, usuwanie drzewa pochylonego nad linią elektryczną 21.10 Dopiewiec ul. Polna, zabezpieczenie lądowania Lotniczego Pogotowia Ratunkowego 26.10 Gołuski ul. Ogrodowa, pożar stogu z balotami słomy 29.10 S11, pożar naczepy samochodu ciężarowego

wierzchni - BEZ ZMIAN,

DLA KAŻDEGO

Zamień swoje kredyty na jeden z niższą ratą!

Cukiernia

od

9,9%

Bama (4)

oprocentowanie w stosunku rocznym

na dowolny cel bez zgody współmałżonka niska rata spłata do 8 lat

Bank przyjazny i nowoczesny. Nasz Bank.

Oddział w Skó k rzewie ul. Poznańska 43, tel. 61/ 81 43 719 Oddział w Dąbrówce ul. Kolej e owa 67/5, tel. 517 498 185

RRSO dla przykładu reprezentatywnego wynosi 20,57% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 10 000 zł na 37 miesięcy z oprocentowaniem nominalnym zmiennym 9,9% w stosunku rocznym. Odsetki 1646,48 zł, ubezpieczenie 721,50 zł, prowizja 500 zł.Wysokość raty miesięcznej wynosi 315,00 zł (kredyt wraz z należnymi odsetkami spłacany w równych ratach kapitałowoodsetkowych). Całkowity koszt kredytu wynosi 2 867,98 zł. Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 12 867,98 zł. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 03.04.2013 r. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny wiarygodności i zdolności kredytowej Klienta, daty uruchomienia kredytu oraz terminu regulowania raty kredytowej.

Strona 3


Puls Gminy • Listopad 2013

Z

Bezpłatny miesięcznik mieszkańców Gminy Dopiewo

ŻYCIA GMINY I MIESZKAŃCÓW

Zajęcia dodatkowe w przedszkolach Żywa lekcja poezji Wreszcie dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych w naszej gminie będą mogły uczestniczyć w zajęciach dodatkowych. Język angielski, rytmika i coś jeszcze.

Marta Grąska Zgodnie z nowymi przepisami rodzice nie mogą płacić więcej niż 1 zł za każdą dodatkową godzinę, którą spędzi ich dziecko w publicznym przedszkolu. Chodzi o dodatkową godzinę ponad podstawę programową, która trwa 5 godzin. Od września obowiązują przepisy, które odgórnie wykluczają możliwość organizowania dodatkowo płatnych zajęć dla przedszkolaków. Jeśli w przedszkolu miałyby się odbywać zajęcia dodatkowe – prowadzić by je mieli nauczyciele już tam zatrudnieni i koszty pokrywałaby gmina, a nie rodzic. Tylko, że gmin na to nie było stać i przez dwa miesiące dzieci były pozbawione zajęć prowadzonych przez osoby wyspecjalizowane w takiej, a nie innej działalności edukacyjnej.

Z tego powodu przedszkolaki w wielu gminach nie uczyły by się choćby języka angielskiego. W październiku po dodatkowych konsultacjach społecznych znalazły się jednak pieniądze na finansowanie zajęć dodatkowych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach. U nas wybrano trzy rodzaje zajęć: rytmika, język angielski oraz jedne, inne zajęcia (wybrane przez dyrektora placówki). Rodzaj zajęć dodatkowych finansowanych z budżetu Gminy ustalono na spotkaniu Wójta z dyrektorami gminnych placówek oświatowych w dniu 11.10 br. Rytmika i angielski to zajęcia cieszące się największą popularnością (uczestniczyła w nich największa liczba przedszkolaków) w roku szkolnym 2012/2013. Kwestie organizacyjne dotyczące realizacji zajęć pozosta-

wiono w gestii dyrektorów poszczególnych placówek. Zwykle dyrektorzy nawiązują współpracę z firmami, które są sprawdzone i w ubiegłych latach świadczyły podobne usługi. Faktyczne koszty prowadzenia zajęć dodatkowych będą zależeć od organizacji zajęć w poszczególnych placówkach. Ustalono, że koszt realizacji nieodpłatnych zajęć dla dzieci nie przekroczy 60,zł dla jednego dziecka w miesiącu. Kwestia wyboru 3 rodzaju zajęć została pozostawiona w gestii dyrektorów poszczególnych przedszkoli, którzy ustalą to z rodzicami dzieci uczęszczających do placówki. Dopłaty obejmą także publiczne przedszkola prowadzone przez osoby fizyczne i osoby prawne czyli nowe przedszkola w Skórzewie i Dąbrówce.

Młodzież pamięta o poległych W listopadzie odwiedzamy groby naszych bliskich. Pamiętajmy także o mogiłach naszych bohaterów. Dzieci i młodzież z placówek oświatowych z terenu gminy Dopiewo zaangażowały się w akcję „Zapal znicz pamięci”. Porządkowały groby i miejsca pamięci w lasach Palędzia i Zakrzewa.

Agnieszka Wilczyńska Od kilku lat z inicjatywy nauczyciela historii Tomasza Woźniaka ze Szkoły Podstawowej w Dąbrowie na terenie gminy Dopiewo akcja Instytutu Pamięci Narodowej i Radia Merkury „Zapal znicz pamięci” jest szczególnie widoczna. Zawsze tydzień przed akcją dzieci i młodzież z placówek oświatowych z terenu gminy porządkują groby i miejsca pamięci w lasach Palędzia i Zakrzewa, a w dniu akcji zapalają znicze. Ponadto przez cały rok opiekują się wszystkimi grobami. - Akcja „Zapal znicz pamięci” w tym roku jest kolejnym wydarzeniem w ramach międzynarodowego projektu Urzędu Gminy Dopiewo pt. „Common [Hi]story - Memory & Future” („Wspólna [Hi]storia Pamięć i Przyszłość” - red.), którego głównym założeniem jest zapoznanie mieszkańców Wielkopolski z wydarzeniami, jakie miały tutaj miejsce oraz rozpoczęcia prac związanych z powstaniem cmentarza lub Muzeum - Miejsce Pamięci Zakrzewo. Mamy już za sobą rajd rowerowy przygotowany przez GOSiR Dopiewo. Wzięło w nim udział ponad 200 osób, które poznały historię tej części regionu. Dziś aktywnie bierzemy udział w akcji Instytutu Pamięci Narodowej i Radia Markury, a w najbliższym czasie zorganizujemy „Bieg pamięci dla młodzieży” i Konkurs Historyczny „Wielkopolska w okresie II wojny światowej”. Do przygotowania projektu „Wspólna [Hi]storia Pamięć i Przyszłość” zainspirował

Strona 4

Czy pierwszaki lubią poezję i bajki? O tak! I to bardzo. Udowodniły to podczas spotkań autorskich z zakrzewską poetką Aldoną Latosik, które miały miejsce w Szkole Podstawowej w Dąbrówce.

Spotkanie z poetką Aldoną Latosik z dziećmi w SP przy ul. Malinowej w Dąbrówce

Agnieszka Wilczyńska Kim jest pisarz? Kto to jest poeta? Nie ma trudnych pytań, a każde z nich może zainspirować do napisania wiersza. Tak dzieciom w Dąbrówce opowiadała poetka, na co dzień żyjąca i tworząca w Zakrzewie. Spotkania dzieci ze szkoły podstawowej przy ul. Malinowej w Dąbrówce z poetką Aldoną Latosik zorganizowano we współpracy z Fundacją Centrum Rozwoju Kultury i Edukacji, portalem Bajkownia.org – Fabryka Bajek oraz miesięcznikiem Puls Gminy. Spotkanie było częścią projektu „Wierszyki – majstersztyki czyli pierwsze spotkanie z literaturą”. Spotkanie moderowała Pani Elżbieta Świtalska. To były wyjątko-

we lekcje dla dzieci. Dwie klasy sześcio i siedmiolatków stworzyły nawet swoją własną bajkę i przekonały się, że to wcale nie jest trudne. Dzieciaki odpowiadały na bajkowe zagadki, uczyły się rymować. Pani Aldona czytała swoje wiersze, opowiadała jak się pisze co inspiruje do pisania, a na koniec podarowała dzieciom i szkolnej bibliotece książki. Zachęcamy inne szkoły do zapraszania naszych lokalnych autorów na lekcje z dziećmi. Mamy ich kilku w okolicy. Żywe lekcje inspirują bardziej niż samo czytanie. A może akurat wśród słuchaczy ujawni się wielki talent literacki i niebawem będzie naszą gminę rozsławiał na całą Polskę i świat. Kto wie…

Czy wolno palić liście? Agnieszka Wilczyńska

Młodzież z Gimnazjum w Skórzewie przy mogiłach w gminnych lasach (zdjęcie nadesłane)

nas poznański Oddział Instytutu Pamięci Narodowej Biuro Edukacji Publicznej - mówi nauczyciel Tomasz Woźniak ze Szkoły Podstawowej w Dąbrowie. Przypomnijmy, że od jesieni 1939 roku do wiosny 1940 roku Niemcy zabili tutaj od 4,5 do 12 tys. Polaków. Byli wśród nich księża, zakonnice, oficerowie i podoficerowie Wojska Polskiego, urzędnicy państwowi, nauczyciele, wykładowcy i studenci Uniwersytetu Poznańskiego, ziemianie, działacze polityczni i społeczni, powstańcy wielkopolscy. Pod koniec wojny Niemcy dokonali ekshumacji, a następnie spalenia ciał pomordowanych. W

celu zatarcia śladów doły zostały zasypane, a w miejscu tym zasadzono młody las. O grobach w lesie zakrzewskim także pamiętali uczniowie innych szkół. 22 października klasa 1b z Gimnazjum w Skórzewie wraz z wychowawcą Ewą Pietruchą i Małgorzatą Mierzejewską odwiedziła Groby Zakrzewskie. Natomiast członkowie Młodzieżowej Rady Gminy byli tam tydzień przed Świętem Wszystkich Świętych wspólnie z wolontariuszami. Wszyscy porządkowali mogiły, zapalili znicze i oddali hołd pomordowanym ofiarom. Więcej na http://ipn.gov.pl/aktualnosci/2013/poznan

Rada Gminy uchwaliła „Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie Dopiewo” 26 czerwca br. W rozdziale 1 w § 3 czytamy: „Dopuszcza się spalanie suchych pozostałości roślin poza instalacjami i urządzeniami, jeśli spalanie to nie narusza odrębnych przepisów oraz nie powoduje uciążliwości dla sąsiadów i zadymiania dróg.” Sąsiedzi mają prawo bronić się, gdy przeszkadza im dym i zapach. Mogą zażądać zaprzestania palenia, a także usunięcia już zgromadzonych odpadów. Jeśli natomiast dym przedostaje się na ulicę w takiej ilości, że ogranicza widoczność kierowcom i zagraża bezpieczeństwu, to nawet TRZEBA zgłosić proceder policji lub straży gminnej. Ustawą, która reguluje zasady postępowania z suchymi liśćmi,

czyli jakby nie było odpadami, jest ustawa z dnia 21 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.). W naszej gminie suche liście, gałęzie i trawę możemy w nieograniczonej ilości wyrzucać także do pojemników z odpadami komunalnymi. Przypominamy, że takie odpady zabierane są z przed naszych posesji co dwa tygodnie (domki jednorodzinne) lub co tydzień (wspólnoty). Radzimy brać poważnie pod uwagę bezpieczeństwo i przepisy przeciwpożarowe. Nie wolno rozpalać ognisk w miejscu, w którym mogłoby dojść do zajęcia ogniem innych materiałów palnych czy sąsiednich obiektów. Nie spuszczajmy z oka naszego ogniska. Miejmy z boku przygotowaną wodę, w razie gdyby trzeba było szybko reagować. Ogień rozprzestrzenia się bardzo szybko. O tragedię nie trudno.

www.pulsgminy.pl


Kontakt telefoniczny z redakcją 535-537-722

Z

Puls Gminy • Listopad 2013

ŻYCIA GMINY I MIESZKAŃCÓW

Nowe wystawy w Galerii Perlegal Galeria Perlegal w Skórzewie jest jedyną instytucją w naszej gminie tak szeroko promującą sztukę przez duże S. W poniedziałek 21 października wystawę swych prac dyplomowych zaprezentowała młoda poznańska artystka Agata Jankowiak.

Agnieszka Wilczyńska Wielu z nas przejeżdża ulica Kolejową w Skórzewie mijając galerię Perlegal i nie zdaje sobie sprawy z niezwykłości tego miejsca. To tu regularnie odbywają się wystawy malarstwa i rzeźby na najwyższym, artystycznym poziomie. 21 października wystawę swych prac dyplomowych zaprezentowała młoda poznańska artystka Agata Jankowiak. Anatomia poruszania Agaty Jankowiak Pani Agata jest tegoroczną absolwentką Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu (dawniej Akademia Sztuk Pięknych). Jej rzeźba – instalacja „Anatomia poruszania: Aleje/ Rondo/ Trzęsawisko” zdążyła już w tym roku zdobyć Nagrodą Marszałka Województwa Pomorskiego. Praca składa się z trzech przestrzennych cykli Aleje; Rondo; Trzęsawisko. Ze względu na rozmiary, w galerii Perlegal wystawiono jedynie fragment całości – cykl Aleje, na który składają się niezwykłe znaki drogowe - miękkie, przyjazne i w kolorze białym. W nadmiarze kolorów, reklam, bodźców, które nas otaczają, jesteśmy coraz bardziej zmechanizowani, zauważamy coraz mniej szczegółów. - opowiada o swej pracy artystka - Wiele rzeczy robimy z przyzwyczajenia. Chciałam odejść od standardowego postrzegania znaków, które są chłodne, techniczne i wzmocnić formę poprzez osłabienie koloru, czyli wyciszenie. Moje znaki są miłe

Czy strażnicy gminni powinni wozić dokumenty? W sobotę 26 października gminni strażnicy służbowym samochodem rozwozili radnym projekt uchwały ws. zmiany budżetu na 2013r., który miał być głosowany na sesji Rady Gminy w poniedziałek.

Agnieszka Wilczyńska

Wystawa Agaty Jankowiak w Galerii Perlegal w Skórzewie

w dotyku, białe, miękkie, wypukłe, do nich chce się podejść i ich dotknąć. Chodziło mi o to, żeby stworzyć aleję znaków, które są niczym ikony. Chce się do nich podejść, w ciszy i spokoju na nich skupić. Wszystkich znaków w cyklu jest 80. Wszystkie są odzwierciedleniem prawdziwych znaków zakazu i nakazu. Pani Agata jest również wokalistką Grupy Zakręt. Pracuje także jako menadżer sztuki oraz w Biurze Karier Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. W pracowni Działań Przestrzennych promotorem artystki był prof. Marcin Berdyszak. Galeria Perlegal Galeria Perlegal działa w Skórzewie od 2010 roku. Założeniem galerii jest, że musi skupiać wokół siebie różnych artystów, wystawiając i promując. – opowiada Pan Tomasz Akusz który jest pomysłodawcą i założycielem galerii, uprzednio tworzył grupy twórcze jak Tranz Opcje czy Klub Galeria Zak w Poznaniu. – Jestem artystą, raz po raz wystawiam tutaj także moje prace.

Galeria oprócz wystawiania prac we wnętrzach zajmuje się także promocją sztuki na zewnątrz. Organizujemy różne imprezy plenerowe, podczas których organizujemy wystawy głównie poznańskich artystów. Jesteśmy pomysłodawcami, między innymi Festiwalu Browarów Tradycyjnych we Wronkach. Koniec roku w galerii zapowiada się bardzo interesująco. Serdecznie zapraszamy. Galeria jest otwarta dla wszystkich. Wstęp do galerii jest bezpłatny, jednak prosimy wcześniej zadzwonić i umówić się. Nasza galeria nie zapomina o młodych. Prace Agaty Jankowiak są tego przykładem. Młodzi artyści mają najtrudniej. Staramy się w miarę naszych możliwości młodych wspierać i promować na początku swojej drogi. Dziś sztuka jest traktowana po macoszemu, troszkę zapomniana. Zaproszeń na kolejne wystawy i informacji o życiu galerii proszę szukać na www.facebook.com. Pani Agata za swą pracę dyplomową otrzymała ocenę celującą. Można śmiało stwierdzić, że do galerii Perlegal w Skórzewie przyjeżdżają najlepsi artyści w Polsce.

Straż Gminna powołana została, aby pilnować porządku publicznego i bezpieczeństwa ludzi w naszej gminie. W kontekście tego, że Strażnicy Gminni rozwożą radnym dokumenty, na gminnym forum rozgorzała gorąca dyskusja. To właśnie po Straż Gminną dzwonimy, że gdy widzimy dzikie wysypiska śmieci czy wałęsające się, bezpańskie psy. Nikogo nie dziwią interwencje strażników ws. palenia śmieci w ogrodzie czy piecu. Jednak widok funkcjonariuszy rozwożących gminne dokumenty już tak. A nie powinien, ponieważ w Art. 11 pkt. 9 ustawy o strażach gminnych (z dnia 29 sierpnia 1997 r.) czytamy, że do zadań strażników należy „konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościo-

wych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.” Komendant dopiewskiej Straży Gminnej Zbigniew Kowalczyk zapewnia, że dokumenty gminne są dostarczane radnym, ale tylko i wyłącznie przy okazji wykonywania innych obowiązków służbowych. Według komendanta, strażnicy nigdy nie jeżdżą wyłącznie z dokumentami. Osobiście uważam, że Straż Gminna jest powołana do „wyższych celów” niż bycie kurierem gminnym w weekend. Ale to Pani Wójt jest przełożoną naszych strażników i to ona ustala priorytety. P.S. Wyżej wymieniony projekt uchwały nie był ostatecznie poddany pod głosowanie na sesji Rady Gminy. Został skierowany do przeanalizowania na posiedzeniu komisji budżetu. I po co całe to zamieszanie?

Bezpłatne szczepienia Szczepienia przeciwko pneumokokom skierowane są do dzieci między 24 a 59 miesiącem życia. Do szczepienia zapisano planowo 75 dzieci z terenu naszej gminy Szczepienia będą realizowane do końca listopada. Jest szansa, że do przychodni w Dopiewie trafi większa ilość szczepionek, dlatego polecamy pytać o możliwość bezpłatnego zaszczepienia dzieci także na początku grudnia. Szczepienia przeciwko grypie skierowane są do osób powyżej 45 roku życia. Szczepionki są jeszcze

dostępne w przychodni. Aby się zaszczepić należy dokonać rejestracji w przychodni (Dopiewo ul. Łąkowa 2, tel. 61 8703350) oraz wypełnić oświadczenie o zameldowaniu na terenie gminy Dopiewo (druk oświadczenia otrzymają Państwo w przychodni). Oba programy trwają do końca roku 2013 i realizowane są ze środków Powiatu Poznańskiego. W przypadku wykorzystania wszystkich szczepionek program zostanie zakończony wcześniej. Materiał nadesłany.

R E K L A M A 113/ 2013

Arcymalce

kontakt@pulsgminy.pl

Strona 5


Puls Gminy • Listopad 2013

Z

ŻYCIA GMINY I MIESZKAŃCÓW

Kalendarium listopad • 12.11 godz. 17.00 Pierwsze spotkanie Dopiewskiego Dyskusyjnego Klubu Filmowego, film dla młodzieży, sala przy bibliotece, ul. Konarzewska 12, Dopiewo, szczegóły w Bibliotece • 12.11 godz. 17.00 „Opowieści starego kredensu” spektakl teatralny dla dzieci, filia biblioteczna w Dąbrówce, ul. Malinowa 41 • 13.11 godz. 10.00 „3x Królewna 3x Smok” spektakl teatralny dla dzieci, ul. Szkolna 21, OSP Dopiewo (grupy zorganizowane) • 14.11 godz. 18.00 – Koncert Patriotyczny w wykonaniu solistów Teatru Muzycznego z Poznania i Chóru Gminy Dopiewo „Bel Canto” z okazji Dnia Niepodległości, sala biblioteki przy OSP • 17.11 godz. 9.00 – 17.00 Turniej piłki nożnej na hali sportowej, GOSiR Dopiewo, szczegóły na www.gosir.dopiewo.pl • 19.11 godz. 10.00 „Pan Kleks” spotkanie literacko - teatralne dla dzieci, sala przy bibliotece • 19.11 godz. 18.00 spotkanie Dopiewskiego Dyskusyjnego Klubu Filmowego, film dla dorosłych, sala przy bibliotece, • 20.11 godz. 16.00 VI Dopiewska Jesień Teatralna - przegląd teatrów amatorskich ludzi starszych, sala przy OSP • 24.11 godz. 9.00 – 17.00 Amatorski Turniej Siatkówki (otwarty), hala sportowa GOSiR Dopiewo, szczegóły na www.gosir.dopiewo.pl • 25.11 porady prawne, sala przy bibliotece, • 25.11 godz. 17.00 Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia – zabawy i konkursy interaktywne z ulubionym pluszakiem w roli głównej, sala przy bibliotece, • 27.11 godz. 17.00 – Zabawa Andrzejkowa dla najmłodszych – filia biblioteczna w Dąbrówce, • 27.11 godz. 19.00 – Zabawa Andrzejkowa dla członków Klubu Seniora „Promyk”, sala biblioteki przy OSP • 28.11 turniej „Piątkowe szybkie szachy” godz. 17.45 salka przy kościele w Zakrzewie, szczegóły na www.korona-zakrzewo.pl • 30.11 Zabawa Andrzejkowa godz. 20.00, Remiza w Dopiewie, organizator: SMSSiM MIKRUS szczegóły pod nr tel. 792 148 069 • 31.11 – 1.12 Reiss Cup, Hala sportowa GOSiR Dopiewo przy ul. Polna 1a, szczegóły na www.akademiareissa.pl • 8.12 od godz. 9.00, III Rajd Mikołajkowy, Fiałkowo, organizator: SMSSiM MIKRUS szczegóły pod nr tel. 792 148 069 lub 512 074 358

Strona 6

Bezpłatny miesięcznik mieszkańców Gminy Dopiewo

Gliniane zwycięstwo

Kolejna płyta Marty Torebko

11 października odbył się w Mosinie VIII Powiatowy Konkurs Rzeźbiarski, do którego zgłosiło się wiele szkół z gminy Dopiewo. Tematem tegorocznego konkursu było „Fantastyczne zwierzę”. Na podium konkursu stanęli uczniowie z całej naszej gminy.

Od 18 października br jest już dostępny album Marty Torebko „Feel”. Pani Marta znana jest w naszej okolicy głównie z działań skierowanych dla dzieci. Tym razem przygotowała dojrzałe kompozycje skierowane do dorosłych słuchaczy.

Uczestnicy i laureaci Powiatowego Konkursu Rzeźbiarskiego

Adam Kierończyk Po ponad dwóch godzinnych zmagań uczestników z gliną, jury wybrało najpiękniejsze i najbardziej oryginalne prace. I miejsce w kategorii A zdobyła Jagoda Jakubczak ze Szkoły Podstawowej przy ul. Malinowej w Dąbrówce, II miejsce Piotr Polak ze Szkoły Podstawowej w Konarzewie, a wyróżnienie powędrowało do Aleksandry Roszkowskiej także z Dąbrówki.

W kategorii B - II miejsce zajął Grzegorz Węcławek z Gimnazjum w Skórzewie, wyróżniona została Marika Kluczyńska z tego samego gimnazjum. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz niespodzianki. To wielki sukces uczniów z gminy Dopiewo, którzy zdobyli najwyższe miejsce na podium. Należą się duże brawa dla wszystkich szkół, które godnie i z klasą brały udział w tak wyjątkowym wydarzeniu. Tak trzymać!

Dopiewskie sny o potędze Podczas uroczystości z okazji Święta Edukacji Narodowej (i póżniej) w holu Gimnazjum w Skórzewie można było oglądać wizualizacje różnych nowych obiektów sportowych w naszej gminie wykonane przez studentów Politechniki Poznańskiej .

Agnieszka Wilczyńska O pracach kilka słów opowiedział Dziekan Wydziału Architektury dr hab. inż. arch. Jerzy Suchanek. Studenci odwiedzili naszą gminę na początku tego roku i w ramach prac semestralnych wykonali wiele wizualizacji. Studenci przedstawili kilka śmiałych wizji budowy choćby stadionu piłkarskiego w Konarzewie, basenu w Dąbrówce lub w Palędziu, centrum sportoworekreacyjnego w Dopiewie, SPA w Trzcielinie czy rozbudowy Szkoły Podstawowej w Konarzewie o salę gimnastyczną. Jedne

prace nawiązywały do krajobrazu na zasadzie kontynuacji, inne na zasadzie kontrastu. Wszystkie robiły duże wrażenie na zwiedzających. Szkoda, że są tylko projekty. Gdybyśmy mieli w gminie stadion z prawdziwego zdarzenia, baseny i centrum sportowo- rekreacyjne, bylibyśmy potęgą. Zejdźmy jednak na ziemię. Pięknie by było, gdyby choć jeden z tych obiektów powstał w naszej gminie. Obawiam się jednak, że jest to nie możliwe choćby z jednego powodu: nie stać nas. Fotorelacja na www.pulsgminy.pl

Okładka płyty „Feel” Marty Torebko

Agnieszka Wilczyńska Album Feel Album „Feel” to muzyczna opowieść o uczuciach kobiety, która stara się znaleźć idealną miłość. Oczekuje na nią, marzy o niej i ma nadzieję, że szybko nadejdzie. Większość utworów w albumie jest instrumentalna, ponieważ autorka chciała, aby każdy słuchacz mógł przenieść się do swojego świata, aby grały w człowieku jego własne uczucia, aby poddał się medytacji i zrelaksował. Album jest dostępny w serwisie iTunes oraz na stronie www. martatorebko.com. Teledysk Do singla promującego album, utworu „Feel” pojawił się również teledysk, który można obejrzeć w serwisie YouTube. W teledysku podjęto próbę ukazania skomplikowanej natury kobiety, która walczy z uczuciem. Niektóre momenty mogą wyda-

Turniej Reiss Cup 2013 Reiss Cup to największy w Polsce cykl turniejów sportowych dla dzieci, organizowany co roku przez Klub Sportowy Akademia Piłkarska Reissa oraz Fundację Piotra Reissa. W weekend 31 listopada – 1 grudnia turniej zawita do Dopiewa.

Agnieszka Wilczyńska

Jedna z wielu wizualizacji basenu w Dąbrówce przygotowanych przez studentów Politechniki Poznańskiej

wać się mroczne. Są one odzwierciedleniem smutnych myśli autorki. Pani Marta ukończyła studia o specjalności „dialog społeczny” na UAM w Poznaniu, edukację muzyczną, dyrygenturę chóralną oraz prowadzenie zespołów muzyki rozrywkowej na Akademii Muzycznej, a także Podyplomowe Studia Gimnastyki Tanecznej i Fitnessu na Akademii Wychowania Fizycznego. Posiada też legitymację instruktora fitness. Obecnie uczy muzyki w Gimnazjum w Skórzewie oraz tańca i rytmiki w przedszkolach. Prowadzi warsztaty wokalno - taneczne dla dzieci i młodzieży, uczy gry na fortepianie, a także prowadzi zajęcia z emisji głosu. W wolnych chwilach pisze teksty i komponuje muzykę pop. Do tego znajduje jeszcze czas na koncertowanie z zespołem Voice of GOK działającym przy Gminnym Ośrodku Kultury w Komornikach. Jest kompozytorką muzyki do piosenki, która w internecie promuje gminę Dopiewo. Puls Gminy jest patronem medialnym wydawnictwa.

W każdej edycji turnieju bierze udział około 3 000 dzieci, grających na co dzień w Akademii. Tegoroczne rozgrywki odbędą się w 7 miejscowościach w Wielkopolsce, w tym także w Dopiewie, w hali Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Polnej 1a. W sportowych zmaganiach weźmie udział kilkanaście drużyn. Młodzi sportowcy w różnych kategoriach wiekowych powalczą o medale i miejsca na podium. Na małych adeptów piłki nożnej czeka duża dawka sportowych emocji i zdrowej rywalizacji. Tra-

dycyjnie już, rozgrywki zostały zaplanowane na okres przedświąteczny – w okolicach Mikołajek, dzięki czemu takie zawody to również świetna zabawa dla całej rodziny. Szczególnie ze względu na dodatkowe atrakcje przewidziane podczas imprezy. Na wszystkich uczestników, ich rodzin, okolicznych mieszkańców oraz przybyłych gości czekają m.in. gry i zabawy, konkursy, warsztaty tematyczne, prelekcje wizyty gwiazd sportu oraz upominki od organizatora.

www.pulsgminy.pl


Kontakt telefoniczny z redakcją 535-537-722

Z

Puls Gminy • Listopad 2013

ŻYCIA GMINY I MIESZKAŃCÓW

Kradzież w Dopiewcu

Płonący autobus w Skórzewie

Mieszkańcy Dopiewca długo czekali na rewitalizacje stawu w ich wsi. Po wielomiesięcznych staraniach Pani sołtys, w połowie października staw został oczyszczony, teren wokół niego zagospodarowany, ogrodzony i posadzono nowe rośliny. A potam zaczęły się kradzieże.

Na przystanku przed Gimnazjum w Skórzewie spłonął doszczętnie autobus linii 719. Nikomu nic się nie stało, ale ślady pożaru do dziś widać na chodniku przed szkołą.

Ewa Różacka Rewitalizacja stawu to zadanie, które w budżecie gminy zostało zapisane już w 2012 roku. Zaplanowano na jego realizacje 95 tys. zł. Długo nie trzeba było czekać, a z odnowionego terenu przy stawie zaczęły znikać nowo posadzone rośliny. Póki co zginęła tylko jedna okazała roślina, typu conica. Kradzieży dokonano w nocy. Sprawcy nie udało się póki co od-

naleźć. Poinformowano o kradzieży służby porządkowe. Incydent jest tym bardziej przykry, że staw jest wizytówką całej wsi i ma służyć wszystkim. Prosimy o zgłaszanie Straży Gminnej lub Policji wszelakich aktów wandalizmu, kradzieży i niszczenia naszego wspólnego mienia. Od tego, czy będziemy reagować sprzeciwem na takie sytuacje zależy, jak będzie wyglądać nasze otoczenie.

Podchody Rowerowe W sobotę 5 października w lasach w okolicy Palędzia i Zakrzewa odbyła się nietypowa impreza rowerowa – rajd „Podchody rowerowe”. Rajd był skierowany dla rodzin z dziećmi, a szukanie strzałek i znaków okazało się dla wielu prawdziwą przygodą.

Płonący autobus w Skórzewie (fot. Magdalena Marynowska)

Ewa Różacka Zgłoszenie o pożarze autobusu wpłynęło do Stanowiska Kierowania KM PSP w Poznaniu 8 października o godzinie 7.31: „W Skórzewie na ul. Ks. Kozierowskiego - przy gimnazjum - płonie autobus”. Policjanci, którzy wraz ze strażakami przyjechali na miejsce ustalili, że przed przybyciem strażaków wszyscy pasażerowie auto-

busy zdążyli wyjść, dlatego w pożarze nikt nie ucierpiał i nie było osób poszkodowanych. W akcji gaśniczej brały udział 3 zastępy Straży Pożarnych (dwie z PSP oraz strażacy z OSP z Zakrzewa). Działania strażaków polegały na ugaszeniu palącego się autobusu przez podanie dwóch prądów gaśniczych. Kierujący pojazdem został także przebadany na zawartość alkoholu w wydychanym powie-

trzu - wynik 0,00 mg/l. Policjanci zabezpieczyli pojazd do czasu oględzin z udziałem biegłego za zakresu pożarnictwa. Po dokonanych oględzinach biegły wydał opinię, według której pożar powstał wskutek zwarcia instalacji. Czynności w tej sprawie prowadzą policjanci z Komisariatu Policji w Tarnowie Podgórnym. (Na podst. informacji uzyskanych z KSWP w Poznaniu oraz Rzecznika PSP w Poznaniu)

Z Dąbrówki na modowe wybiegi 26 – 27 października odbyła bardzo ciekawa impreza modowa w Centrum Handlowym King Cross Marcelin w Poznaniu. Podczas jednego z pokazów mody modelem był ośmioletni Bartosz z Dąbrówki. firmy Bartek. O godz. 13:00 rozpoczął się pokaz. Polegał on na przejściu po wybiegu. A na koniec wszystkie dzieci dostały słodkości. Bartoszowi bardzo się podobało na pokazie. Trzymamy kciuki za dalszy rozwój jego kariery. W końcu fajne jest życia małego modela.

Ognisko po zakończeniu rajdu „Podchody Rowerowe”.

Agnieszka Wilczyńska Do zalet i korzyści wynikających z jazdy na rowerze nikogo przekonywać nie trzeba. Jest to zdrowie i rozrywka dla całej rodziny. Dzieciom, zwłaszcza tym młodszym jednak często nudzą się długie trasy. Nie mają też tyle siły, aby pedałować kilka godzin na równi z dorosłymi. Dzieci wolą krótkie trasy, pełne przystanków i przygód. Właśnie z myślą o rodzinach z maluchami, które jeszcze nie są długodystansowcami opracowano trasę rajdu „Podchody rowerowe” po lasach i lasach gminy Dopiewo. Zasady były proste. Na starcie dostawało się wskazówki i kartę zadań. Należało jechać zgodnie z kierunkiem, który wskazywały strzałki namalowane na ziemi, ułożone po drodze z gałęzi czy kamieni. Na trasie czekało na zawodników 6 zadań. Niektóre były bardzo proste, na przykład zabranie ze sobą jakieś leśnego skarbu, ale były także trudne wyzwania jak nazwanie zaznaczonych numerami drzew czy rozmowa z dziećmi na temat leśnych mogił pomordowanych podczas II Wojny Światowej. Na całej trasie należało także szukać liter, które zapisane w odpowiedniej kolejności utworzyły hasło „rowerowo”.

kontakt@pulsgminy.pl

Trzeba było być bardzo czujnym, bo niektóre znaki były ukryte pośród liści i traw. Start miał miejsce przed salą w Palędziu, meta przy Leśniczówce w Dopiewcu. W rajdzie wzięło udział prawie 40 osób, z czego ponad połowę stanowiły dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Na mecie na wszystkich, którzy dojechali czekały pamiątkowe znaczki, ognisko i kiełbaski. Z opinii jakie przekazano organizatorom na mecie wynika, że impreza była dobrze zorganizowana, a uczestnicy świetnie się bawili. Ani przez chwilę nikt się nie nudził. A szukanie znaków i strzałek sprawiło, że rajd okazał się dla wielu prawdziwą przygodą. Wszyscy byli tak zaaferowani, że nawet zapomnieli o robieniu po drodze pamiątkowych zdjęć. Rajd zorganizowało dopiewskie koło PTTK „Pędziwiatry”. Nad całością czuwały Panie Agnieszka, Ania, Ania oraz Edyta. Dziękujemy za dobrą zabawę i do zobaczenia za rok. Miejmy nadzieję, że impreza wpisze się na stałe do rekreacyjnego kalendarza naszej gminy. W końcu promocja sportu, rekreacji i zdrowego trybu życia powinna zaczynać się właśnie od działań skierowanych dla najmłodszych.

Ośmioletni Bartosz z Dąbrówki (czwarty od lewej) modelem na pokazach mody w Poznaniu

Ewa Różacka Modelem być! W październikowym wydaniu Pulsu Gminy zapraszaliśmy Państwa do wzięcia udziału w castingach oraz imprezie modowej w Centrum Handlowym King Cross Marcelin w Poznaniu „Kierunek Fashion”, będącej częścią projektu modowego „Mała Czarna”. Na imprezę składały się dwa dni różnego rodzaju pokazów, spotkań modowych, prezentacji nowych kolekcji, kosmetyków, trendów. Jednym słowem „moda w pigułce” – niezbędnik kobiety zabieganej i nie tylko. Cieszymy się, że nasze zaproszenie spotkało się z zainteresowaniem i mieszkańcy naszej gminy wzięli w niej udział. Pani Małgosia z Dąbrówki właśnie z naszych łamów dowiedziała się o castingach i wraz ze swoim ośmioletnim synem Bartoszem wzięła w nich udział. Bartosz zakwalifikował się, następnie wziął udział w pokazie mody „Fun Friends & Family”, który odbył się w głównym holu Galerii Handlowej w niedzielę 27 października. Sam casting do po-

kazów odbywał się dwa tygodnie wcześniej i trwał około 4 godzin. Wzięło w nim udział bardzo wielu chętnych. Osoba aspirująca do bycia modelem musiała przejść przed kamerą i zaprezentować się. Dwa dni przed pokazem odbyło się spotkanie, na którym dobierano dzieciom odpowiednie rozmiary ubrań. W niedzielę, w dniu pokazu dzieci stawiły się w Centrum Handlowym już o godz. 10:00, godzinę później odbyły się próbne wyjścia na wybieg. Dzieci zostały uczesane przez profesjonalistów, ubrane, wystylizowane, a resztę czasu spędziły na zabawie. Bartek podczas pokazu prezentował rzeczy marki Coccodrillo oraz buty

Mała czarna Underground Dzień wcześniej, w sobotę, na podziemnym parkingu odbył się pokaz mody pt. „Mała czarna Underground”. W industrialnym wnętrzu niesamowite wrażenie robiły kreacje młodych projektantów takich jak: Laboratorium/35, Błażej Teliński, Gavel oraz Jakub Pieczarkowski & ODIO TEES. W pierwszym pokazie można było obejrzeć w ciekawych stylizacjach stroje dostępne w galerii handlowej. Dla uczestników wystąpił zespół THE DAT, wystawę swoich ilustracji zaprezentował Monika Wyłoga Illustration, a popis taneczny wykonała grupa Beezone, która brała udział w programie telewizyjnym „Got To Dance”.

R EK L A M A 34/2013

Arcymalce Strona 7


Puls Gminy • Listopad 2013

Bezpłatny miesięcznik mieszkańców Gminy Dopiewo

GMINA DOPIEWO

NA SPORTOWO

Zlot czarownic w Dąbrówce Igrzyska przedszkolaków ZEUSKI 2013 W piątkowy wieczór, 25 października odbył się kolejny zumbowy maraton w Dąbrówce organizowany przez Activus Fitness. Dwie i pół godziny intensywnego tańca, skakania i świetnej zabawy.

Już po raz czwarty 24 -25 października w Sali GOSiR w Dopiewie odbyły się Dopiewskie Igrzyska przedszkolaków – ZEUSKI 2013.

Agnieszka Wilczyńska

Czarownice szykujące się do maratonu Zumby w Dąbrówce

Agnieszka Wilczyńska Tym razem zumbowicze bawili się pod hasłem „Zlot czarownic”. Większość z ponad 40 uczestników była przebrana. Były i czarownice, i wróżki, i straszydła. Były dynie i maski. Niektóre panie nawet przyleciały na miotłach Nagroda dla najciekawszej stylizacji powędrowała do pani Danusi z Przeźmierowa. Nagrodą była mini sesja zdjęciowa ufundowana przez fotografkę z Zakrzewa Agnieszkę Brzozowicz-Kownacką. Laureatka konkursu modyfikując swoją dietę i ćwicząc od roku zumbę schudła 14 kg. Gratuluje-

my! Tradycyjnie w zabawie brał udział także jeden rodzynek - pan Wojtek, który na równi z paniami z zaangażowaniem spalał kalorie. Prowadzącymi zabawę były niezwykle energetyczne i żywiołowe Kinga Żelechowska-Wiśniewska, Agnieszka Siudowska, Monika Wachowiak i gościnnie Klaudia Żelechowska-Durka. Zumba to świetna zabawa i skuteczny sposób na piękną sylwetkę. Kto nie wierzy, niech zacznie ćwiczyć! Puls Gminy był patronem medialnym wydarzenia. Fotorelacja na www.pulsgminy.pl

Oprawa imprezy ściśle nawiązywała do Igrzysk Olimpijskich i połączona była z elementami protokołu olimpijskiego. Przedstawiciele przedszkolaków wciągali flagi olimpijską na maszt, wspólnie zapalili znicz, wszyscy złożyli przysięgę. Chcemy aby młode pokolenie od wczesnych lat poznawało ideę olimpizmu mając na uwadze motto „citius, altius, fortius” czyli „szybciej, wyżej, mocniej”. – mówi dyrektor GOSIR Marcin Napierała W imprezie wzięło udział prawie 300 młodych sportowców uczęszczających do przedszkoli w całej naszej gminie. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkową koszulkę z logo imprezy, medale i inne nagrody. Mali sportowcy mieli do pokonania aż siedem konkurencji. Jedne były proste jak bieg czy jazda na hulajnodze, ale były i trudne jak rzucanie woreczkiem do kosza, czy slalom z piłeczką ułożoną na rakiecie tenisowej. Dzieci się bawiły doskonale. Z trybun dopingowały je całe rodziny, a nawet całe przedszkola. Z przyjemnością obserwowało się jak dzieciaki z zaangażowaniem wykonują zadania, jak bardzo chcą być jeszcze lepsze i szybsze. W antrakcie zawodów można było podziwiać pokazy dopiewskich Cheerleederek oraz łucz-

Rywalizacja sportowa pięciolatków. Dzień pierwszy

nicze. Roland Urmanek, który prezentował swoje umiejętności przed dopiewską publicznością to zawodnik z Klubu Sportowego Surma Poznań, mieszka w Gołuskach. Przy organizacji brało udział blisko 60 osób, w tym 50 wolontariuszy - uczniów z Gimnazjum w Skórzewie i Dopiewie. W generalnej kwalifikacji zwyciężyły pięciolatki z Przedszkola w Dopiewie, drugie miejsce zajęły dzieci z przedszkola w Zakrzewie, trzecie ze szkoły podstawowej w Dąbrówce przy ul. Malinowej. Kolejne miejsca zajęły dzieci ze szkoły podstawowej w Dopiewcu, szkoły podstawowej w Konarzewie, szkoły podstawowej w Skórzewie oraz publicznego przedszkola w Skórzewie.

Gościem imprezy był dwukrotny uczestnik (prawdziwych) Igrzysk Olimpijskich Robert Maćkowiak (sprint, 200 i 400 metrów, sztafeta). Drugiego dnia na trybunach można było spotkać także trenera polskiej reprezentacji olimpijskiej U-21 w piłce nożnej – Marcina Dornę, mieszkańca Zakrzewa. Brawo dla organizatorów. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dopiewie zorganizował imprezę już po raz czwarty. Z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. W tym roku po raz pierwszy raz zorganizowano zawody dwudniowe. Fotorelacja na www.pulsgminy.pl

Mistrzostwa Gminy w piłce Brave Beavers - nowa drużyna sportowa nożnej halowej Zwycięstwem reprezentacji Szkoły Podstawowej w Skórzewie zakończyły się 21 października Mistrzostwa Gminy Dopiewo w piłce nożnej halowej.

Tomasz Woźniak Niezwykle wyrównane i stojące na wysokim poziomie spotkania pomiędzy szkołami z Dąbrowy, Dopiewa i Skórzewa zadecydowały o końcowej klasyfikacji Mistrzostw Gminy Dopiewo w piłce nożnej halowej, które były rozgrywane w Hali GOSiR w Dopiewie. Awans do półfinału

powiatu poznańskiego wywalczyła reprezentacja ze Skórzewa. Z trybun spotkania oglądał selekcjoner olimpijskiej reprezentacji Polski U-21 Marcin Dorna, który wręczył również puchary najlepszym drużynom. Tabela końcowa Mistrzostw Gminy Dopiewo w piłce nożnej halowej: 1. SP w Skórzewie, 2. SP w Dopiewie, 3. SP w Dąbrowie.

Turniej sołectw dla Palędzia Palędzie wygrało rozegrany 13 października turniej sołectw który odbył się na boisku „Orlik” w Skórzewie. W turnieju brały udział 4 zespoły: Skórzewo, Trzcielin, Dąbrowa i Palędzie. Z racji niewielkiej frekwencji turniej został rozegrany w formule każdy z każdym. Mecze trwały 25 min. Najlepszym zawodnikiem został Rafał Mańczak z Trzcielina, najlepszym bramkarzem Rafał Kuźlak, także z Trzcielina. Ostatni mecz był niejako fi-

Strona 8

nałem, a bój ten stoczyły drużyny z Palędzia i Dąbrowy, finalnie lepsi okazali się zawodnicy z Palędzie wygrywając mecz 3:2 i tym samym zostając zwycięzcami turnieju. Klasyfikacja końcowa: Palędzie, Dąbrowa, Skórzewo, Trzcielin. (Na podstawie nadesłanych materiałów oraz www.gosir.dopiewo.pl)

W styczniu w hali Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbył się pierwszy ogólnopolski turniej w Ultimate Frisbee. Podczas jego trwania powstał pomysł utworzenia gminnej drużyny w tej nowej dyscyplinie sportu.

Dominika Od marca pod okiem trenera na boisku orlik w Skórzewie w każdy wtorek o godzinie 20:00 odbywały się treningi. W tej chwili drużynę tworzy 20 osób. Czym tak naprawdę jest Ulitimate frisbee? Ultimate Frisbee jest bezkontaktowym sportem zespołowym, w którym używa się latającego dysku. Jest rozgrywany przez drużyny siedmioosobowe na prostokątnym boisku, o około połowę węższym niż boisko do piłki nożnej, ze strefami punktowymi na obu końcach. Celem każdej z drużyn jest zdobycie punktu poprzez złapanie dysku przez jednego z zawodników w strefie punktowej przeciwnika. Zawodnik trzymający dysk nie może z nim biegać, ale może podać go w dowolnym kierunku i do dowolnego zawodnika ze swojej

drużyny. Gdy podanie nie zostanie złapane, następuje strata dysku i przejmuje go drużyna przeciwna. Ma wtedy okazję do zdobycia punktu. Zwyczajowo mecz rozgrywany jest do 17 punktów i trwa około 100 minut. W Ultimate nie ma sędziów. Zawodnicy sędziują sobie sami zgodnie z honorowym kodeksem – Spirit of the Game. – wyjaśnia Jakub Grzybek, trener Brave Beavers Drużyna Ultimate Frisbee w gminie Dopiewo do tej pory wzięła udział w jednych rozgrywkach, które zakończyły z sukcesem zajmując 2 miejsce na cztery startujące. Ponadto przedstawiciele z sukcesami biorą udział w tzw. Hatowych turniejach, które polegają na tworzeniu drużyn specjalnie na potrzeby turniejowe i składają się z osób zarówno bardziej jak i mniej doświadczonych. Do tej pory wzięli-

śmy udział w Boruta Hat w Łęczycy, Ważka Cup w Bełchatowie, Kato Hato w Katowicach, Miasto Gotham w Łodzi oraz Dragon Cup w Krakowie. Dwoje zawodników i nasz trener wzięło udział w Mistrzostwach Polski w Opalenicy w barwach poznańskiej drużyny Furious Goats, z którą zajęli trzecie miejsce. Do drużyny zapraszamy osoby w każdym wieku. Jeżeli lubisz grać w koszykówkę, piłkę ręczną, football amerykański, piłka nożną lub biegać to jest to właśnie dyscyplina dla Ciebie z jednym wyjątkiem na boisku zamiast piłką gra się frisbee – mówi Michał Juskowiak Prezes Stowarzyszenia. Treningi na dworze już się zakończyły, od 7 listopada rozpoczęły się spotkania w hali Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dopiewie. Każdy czwartek godzina 15:30. Serdecznie zapraszamy. Więcej informacji na www.pulsgminy.pl

www.pulsgminy.pl


Kontakt telefoniczny z redakcją 535-537-722

Z

Puls Gminy • Listopad 2013

ŻYCIA GMINY I MIESZKAŃCÓW

Liderki rozwoju lokalnego z Palędzia 18 października br. w Sali Ziemi na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się konferencja „Wielkopolska euro – PROW – incja” poświęcona programowi „Szkoła liderek rozwoju lokalnego”. Podczas konferencji prelegentkami były Marta Kubiak z Lokalnej Grupy Działania Źródło oraz Agnieszka Wilczyńska, redaktor naczelna Pulsu Gminy. cji Europejskiej w Rokosowie. – PROW – incja” podsumowująca Szkolenia podzielone były na trzy działanie programu „Szkoła lideEwa Różacka moduły tematyczne: rek rozwoju lokalnego”. - zasady animacji lokalnej Konferencję zaszczyciły swoją Szkoła liderek - organizacje pozarządowe na obecnością posłanki na sejm RP, „Szkoła liderek rozwoju lo- terenach wiejskich urzędnicy Urzędu Marszałkowkalnego” to program realizowa- komunikacja interpersonalna skiego, Ministerstwa Rolnictwa ny w latach 2010 – 2013, mający Z naszej gminy w Szkole Li- i Rozwoju Wsi oraz Liderki i lona celu wspieranie kompetencji derek od października 2011 roku kalni działacze z całej Wielkopoli umiejętności społecznych ko- wzięły udział między innymi: ski. biet aktywnie działających na wsi Magda Gąsiorowska (PrzewodPodczas konferencji prelegentw województwie wielkopolskim. nicząca Rady Gminy), Anna Ku- kami były Marta Kubiak z LokalProgram realizował Departament charska (Wielkopolski Ośrodek nej Grupy Działania Źródło oraz Programów Rozwoju Obszarów Doradztwa Rolniczego), Agniesz- Agnieszka Wilczyńska, redaktor Wiejskich Urzędu Marszałkow- ka Grześkowiak (sołtys Palę- naczelna Pulsu Gminy, przewodskiego Województwa Wielko- dzia, KGW Palędzie), Agnieszka nicząca Koła Gospodyń Wiejskich polskiego, a finansowała Unia Wilczyńska (Puls Gminy, KGW w Palędziu. Europejska z funduszy Programu Palędzie), Marta Kubiak (LGD Pani Marta przedstawiała akRozwoju Obszarów Wiejskich. Źródło), Dorota Dominiak (SP tywne kobiety z terenu działaLokalne Grupy Działania w Dąbrówce), Edyta Buksak nia LGD Źródło, między innymi na terenie całego wojewódz- (PTTK Pędziwiatry) i wiele in- Agnieszkę Grześkowiak. Pani twa wyszukiwały i kierowały na nych. Łącznie z całej wielkopolski Agnieszka natomiast opowiadaszkolenia najaktywniejsze ko- wzięło udział w warsztatach ponad ła o swojej działalności w KGW biety, takie które już miały na 700 kobiet z 31 grup działania. Palędzie oraz miesięczniku Puls koncie pewne sukcesy w pracy Gminy. dla swojej społeczności, ale tak- Konferencja Podczas konferencji, kobiety, 18 października br w Sali Zie- ale nie tylko wymieniały się doże takie, które dopiero chciały się zaangażować. Dwudniowe mi na terenie Międzynarodowych świadczeniami z pracy u podstaw, szkolenia, wykłady i warsztaty Targów Poznańskich odbyła się opowiadały o współpracy z właodbywały się w Ośrodku Integra- konferencja „Wielkopolska euro dzami samorządowymi, chwaliły

Liderki na szkoleniu w Rokosowie (październik 2011r.)

Szybkie Szachy w Zakrzewie O gminnym turnieju szachowym pisaliśmy w lipcowym wydaniu Pulsu Gminy. Teraz zamieszczamy relację w pierwszego turnieju w „szybkich szachach” organizowanego przez Stowarzyszenie Korona Zakrzewo. Szybkie Szachy W piątek 23 października odbył się pierwszy turniej z cyklu „Piątkowe szachy szybkie w Koronie Zakrzewo”. Cechą charakterystyczną rozgrywek jest, że każdy zawodnik rozgrywa 7 rund po 10 minut. W turnieju wzięło udział 23 zawodników, w tym 8 osób z międzynarodowym rankingiem FIDE, zaś turniej miał średni ranking 1493 punkty. Zawody wygrał kandydat na mistrza, kierownik sekcji szachowej w Koronie Zakrzewo-Damian Bartkowiak (6 zwycięstw w 7 partiach). Drugi był zawodnik Korony - Łukasz Przybylak (6 punktów), który miał gorszego „Bucholza” (punktacja pomocnicza. Trzecie miejsce zajął

kontakt@pulsgminy.pl

drugi instruktor Korony - Wojciech Olejarczyk (5 punktów). Najlepszą w kategorii junior była Marika Kostecka, zawodniczka Klubu Szachowego o Lech-WSUS Poznań, min. zwyciężczyni Półfinału Mistrzostw Polski Juniorów w kategorii dziewczyny do lat 13 - Makroregion Wielkopolska i Zachodniopomorskie. Turniej przebiegł w spokojnej i miłej atmosferze choć „ogień” na szachownicach, w wielu partiach, był ogromny. Wraz z organizatorami zapraszamy na kolejny turniej „Piątkowe szybkie szachy” 28 listopada oraz 20 grudnia o godzinie 17.45

w salce przy kościele w Zakrzewie. Stowarzyszenie Korona Zakrzewo działa czynnie od dwóch lat. Aktuaalnie prowadzi sekcję ppiłkarską (dziewczęta i cchłopcy) i szachową. Jest to klub sportowy non profit nastawiony na edukację i wychowanie młodego pokolenia. Celem działalności klubu jest rozwój i popularyzacja kultury fizycznej, sportu, rekreacji i zdrowego trybu życia, z naciskiem na pomoc rodzicom w wychowaniu dzieci i młodzieży w duchu wartości chrześcijańskich, ze szczególnym zwróceniem uwagi na poszanowanie drugiej osoby. (Materiał nadesłany)

osiągnięciami. Miło było słuchać, że istnieją takie miejsca w Wielkopolsce, gdzie lokalne działaczki są doceniane i wspierane przez władze samorządowe. W kuluarach ustawiono mini stoiska z rękodziełem, wypiekami i pięknymi przedmiotami. Zapraszamy do obejrzenia mini galerii na www.pulsgminy.pl Liderki Wielkopolskie Podczas konferencji zaprezentowano także publikację „Liderki Wielkopolskie”. Książka jest podsumowaniem trzyletniego programu „Szkoła liderek rozwoju lokalnego”, ale także pamiątką wartościowo spędzonego czasu. W książce przedstawione są różne liderki, ich działania i osiągnięcia. Między innymi możemy poczytać o sołtys Palędzia - Pani Agnieszce Grześkowiak.

w skali kraju, a nawet Europy. Jest uznawany za przykład „dobrych praktyk”. Władze województwa obiecały, że jeśli tylko w nowej, unijnej perspektywie finansowej na lata 2014- 2020 znajdą się pieniądze, to program będzie kontynuowany. Bardzo cieszy fakt, że władze wyższego szczebla dostrzegają potencjał jaki znajduje się w kobietach na wsi i doceniają ich działania na rzecz rozwoju lokalnej społeczności. Nikt z władz samorządowych gminy Dopiewo nie pojawił się na konferencji. Ciekawostką jest, że nasz sąsiad – gmina Stęszew, zajął III miejsce w rankingu na największą ilość podpisanych umów w ramach działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007 – 2013. Gmina Stęszew podpisała aż 19 umów.

Podsumowanie Program „Szkoła liderek rozwoju lokalnego” jest unikatowy

Więcej na www.pulsgminy.pl

Nowy bank w Dąbrówce Artykuł sponsorowany

Szanowni Państwo - Mieszkańcy Dąbrówki i okolic! Miło nam Państwa poinformować, że 15 października br. otworzyliśmy w Dąbrówce przy ul. Kolejowej 67/5 (obok Freshmarketu) placówkę Banku Spółdzielczego Duszniki. Na terenie gminy Dopiewo to już druga placówka, ponieważ w miejscowości Skórzewo, już od ponad 10 lat, z powodzeniem funkcjonuje jeden z oddziałów naszego Banku. Świadczymy swoje usługi od 1866 r. na terenie województwa wielkopolskiego, obecnie w 19 placówkach. Jesteśmy polskim Bankiem, opartym wyłącznie na polskim kapitale, Bankiem zachowującym najlepsze wieloletnie tradycje, Bankiem przyjaznym i nowoczesnym. Klienci cenią sobie nasze indywidulane podejście, które wyróżnia nas na tle konkurencji. Klientom Oddziału w Dąbrówce oferujemy pełen zakres usług bankowych dla osób fizycznych oraz na działalność gospodarczą i rolniczą. Polecamy korzystne kredyty, lokaty i rozliczenia. Do dyspozycji oddany został również całodobowy bankomat oraz dogodny parking. Szczególną uwagę chcieliśmy Państwu zwrócić na niektóre z wielu promocji. Osobom zainteresowanym kredytem mieszkaniowym proponujemy oprocentowanie w wysokości od WIBOR 3M + marża 1,65%. Tylko teraz Klient nie ponosi kosztów ubezpieczenia na życie, a 30% wysokości kredytu może przeznaczyć na dowolny cel. Ponadto każdemu, kto do 31.12.2013r. podpisze umowę o kredyt gotówkowy, obniżymy prowizję o kwotę 50 zł. Na działalność rolniczą, proponujemy szybki kredyt na zakup środków do produkcji rolnej „Nawozówka”. Otrzymacie Państwo 4.000 zł/ ha użytków rolnych, także dzierżawionych, bez konieczności rozliczenia, a do 200.000 zł z uproszczonym zabezpieczeniem. Szanowni Państwo, również dla młodych mamy ciekawą propozycję. Dla osób w wieku 13-30 lat oferujemy internetowe konto osobiste bez opłat. Młodzież w wieku do 21 lat zapraszamy do wzięcia udziału w promocji „Bądź aktywny i odbierz nagrodę”. Czekają nagrody pieniężne i rzeczowe. Szczegóły promocji znajdują się na stronie www. bs.duszniki.sgb.pl. Zachęcamy do skorzystania z oferty promocyjnej. Zapraszamy do nowo otwartego oddziału, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 16:30. Zarząd Banku Spółdzielczego Duszniki

OGŁOSZENIA

DROBNE

Praca jako elektromonter. Prawo Jazdy B + SEP i doswiadczenie widziane, szczegoly 505972121 biuro@przemopol.pl Doświadczona niania z Palędzia poszukuje dziecka do opieki w Dąbrówce lub okolicach tel. 61 89 45 335

Strona 9


Puls Gminy • Listopad 2013

Z

Bezpłatny miesięcznik mieszkańców Gminy Dopiewo

ŻYCIA GMINY I MIESZKAŃCÓW

Schetynówki po dopiewsku

Jacek Strychalski - radny z Palędzia

Zgłaszając drogę do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (NPPDL) gmina może uzyskać nawet 50% dofinansowania inwestycji. Nasza gmina w tym roku zgłosiła 325 metrów drogi dookoła kościoła w Skórzewie. parkingowych. Wniosek gminy Dopiewo zajął 41 miejsce na Anna Kowalska wstępnej liście rankingowej, czyli Odległe, 41 miejsce ma nikłe szanse na dofinansowaProgram NPPDL zwany po- nie. Powiat Poznański w tym roku tocznie „schetynówkami” pro- także złożył wniosek o dofinansowadzony jest przez Ministerstwo wanie w ramach NPPDL. Projekt Spraw Wewnętrznych i Admini- powiatowy zakłada modernizację stracji od 2008 roku. Każda gmina ulicy Poznańskiej w Skórzewie od w danym roku może zgłosić tylko ronda z ulicą Malwową aż do ul. jedną drogę do modernizacji. Kolejowej, gdzie ma powstać takNa 2014 rok nasza gmina do że rondo. Wniosek o dofinansoNPPDL zgłosiła inwestycję prze- wanie tej inwestycji na wstępnej budowy ul. Batorowskiej w Skó- liście rankingowej zajął 1 miejsce. rzewie wokół kościoła. Wybrano tą inwestycję, ponieważ w mo- Historia się powtarza mencie składania wniosku Urząd W zeszłym roku zgłoszoGminy dysponował dokumentacją no do NPPDL przebudowę uliprojektową dla tego zadania. Zło- cy Krótkiej w Więckowicach. żono wniosek na dofinansowanie Inwestycja wówczas zajęła 56 w kwocie 397 404,00 zł, co stano- miejsce na liście rankingowej wi około 50% wartości inwestycji. i nie doczekała się dofinansoProjekt obejmuje 325 m drogi, wania. Urząd gminy mimo to 513,5 m chodnika, 36,5 m kanali- zrealizował inwestycję w całozacji deszczowej i około 40 miejsc ści pokrywając koszt realizacji.

Radny Palędzia, 27 lat, najmłodszy gminny radny, bezpartyjny, startował z listy „BEZPIECZNA I NOWOCZESNA GMINA DOPIEWO”, prowadzi swoją działalność gospodarczą w Palędziu „JAC PAL”.

Roztańczone Dopiewo

Teraz urząd proponuje zamianę innej działki na plac zabaw i miejmy nadzieję, że tym razem dojdzie to skutku budowa placu zabaw i w budżecie na 2014 rok realizacja tego zadania będzie uwzględniona. Jak to się uda, to będzie sukces. Wiem, że nie ma takiej wróżki, która dotknie czarodziejską różdżką i zamieni przysłowiową dynię w zrealizowaną inwestycję, ale można je realizować stopniowo, w jednym roku kanalizowanie jednej ulicy, w kolejnym drugiej itd. Do takiego działania potrzebny jest dobrze przygotowany plan, a w naszym urzędzie takich planów nie mają, a to smuci. Wystarczy powiedzieć, że od dwóch lat proszę o pokazanie harmonogramów remontów i wykaz aktualnie realizowanych inwestycji, oraz projektów z pozwoleniami na budowę gotowych do realizacji.

„Roztańczone Dopiewo” to projekt Fundacji Rozwoju INTEGRO działającej od niedawna w naszej gminie. Projektu tanecznego na taką skalę w naszej gminie jeszcze nie było.

Agnieszka Wilczyńska 150 dzieci z klas I - III, z 5 szkół wraz z 3 choreografami rozpoczęło pracę nad projektem tanecznym. To pierwszy tego typu projekt taneczny w naszej gminie. Jego celem jest integracja dzieci, promocja zdrowego, aktywnego stylu życia i współzawodnictwo sportowe. Podczas finału, który odbędzie się 6 grudnia uczniowie zaprezentują swoje taneczne show, które będą oceniane i nagradzane. Tu nie ma przegranych, mamy samych zwycięzców! Każda ze szkół otrzyma pamiątkowy puchar, dla każdego dziecka czeka medal taneczny. Jesteśmy dla dzieci, wspieramy ich rozwój i aktywność ruchową – mówią zgodnie założycielki fundacji.

Fundacja Fundacja Rozwoju INTEGRO powstała kwietnia 2013 z myślą o mieszkańcach Gminy Dopiewo. Fundacja poprzez swoje działania ma integrować społeczność lokalną, aktywizować przede wszystkim młode pokolenia dzieci i młodzieży. Celem fundacji jest wspieranie, rozwój i wspomaganie działalność edukacyjnej w zakresie profilaktyki zdrowia, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki, wspomaganie rozwoju edukacji przedszkolnej i szkolnej poprzez zajęcia dodatkowe, warsztaty tematyczne. Założycielkami fundacji są Magda Jaśkowiak, Dorota Pawlaczyk, Kinga Żelechowska –Wiśniewska. „Roztańczone Dopiewo” to pierwszy projekt fundacji realizowany w naszej gminie.

Z życia Stowarzyszenia „Sami Swoi” Beata Kmiecik Nasze Stowarzyszenie próbuje podtrzymywać zapominane, a nawet wyśmiewane zwyczaje kulturowe zakorzenione od setek lat nie tylko w Wielkopolsce ale i w całej Polsce. Zależy nam na promocji dóbr kulturalnych wywodzących się z Polski, a nie zachłystywaniem się tradycjami wywodzącymi się z innych obcych nam nacji tylko dlatego, że posiadają chwytliwą obcobrzmiącą nazwę. Przykładem jest Halloween wywodzące się z aceltyckiego obrządku Samhain (boga śmierci) do niedawna nam nie znane. W Polsce funkcjono-

Strona 10

wała ta tradycja jako kult dziadów, o których pisał nasz wieszcz Adam Mickiewicz. Kult oczywiście zakazany, lecz z czasem koniec października zamienił się po prostu w czas modlitwy za dusze zmarłych oraz odwiedzanie cmentarzy (również nocą). Również od „Dziadów” wywodzi się zwyczaj stypy związany z ucztą pełną jedzenia na cześć zmarłego. Nasza działalność ma na celu nie tylko przypominanie polskich tradycji, zwyczajów ale również nazw polsko brzmiących, których nie możemy się wstydzić. Reasumując dopóki my pamiętamy o naszych korzeniach dopóty my nie zostaniemy zapomniani.

Dlaczego został Pan samorządowcem? O kilku lat zasiadam w radzie sołeckiej Palędzia. Po czterech latach z pracy na rzecz lokalnej społeczności, moja praca została doceniona i głosami mieszkańców Palędzia i Gołusek stałem się radnym gminnym. Startując w wyborach samorządowych, kierowała mną chęć zmiany na lepsze. Z poprzednimi władzami samorządowymi był znacznie utrudniony kontakt, działania władz gminnych były oceniane bardzo negatywnie. Moim celem było i jest poprawa tej sytuacji i praca na rzecz lokalnej społeczności i inwestycji na naszym terenie. Zostałem wybrany, z czego bardzo się cieszę i za co bardzo dziękuję. Co uważa Pan za sukces w swojej pracy samorządowca? Nie można mówić o sukcesie jednego radnego. O indywidualnym sukcesie może mówić rządzący samodzielnie wójt czy burmistrz. Ja jako radny, aby odnieść „sukces” muszę znaleźć jeszcze 7 innych radnych, których przekonam do mojego pomysłu i którzy będą głosować tak jak ja. Mógłbym ogłosić sukces, gdyby było widać, że nasza gmina się szybko rozwija, a tak nie jest. Praca radnego to również decyzje na sesjach, dbanie o odpowiednią realizację zabudżetowanych inwestycji, pilnowanie dużych i małych spraw dotyczących mieszkańców. W kategoriach spraw, które udało się skutecznie zrealizować dla mieszkańców cieszy odtworzenie drenu odwadniającego ul. Leśną w Palędziu, zadbanie o bezpieczną drogę do szkoły podstawowej przez zamontowanie lamp na ul. Malinowej i sukcesywne dostawianie kolejnych lamp, zapewnianie funduszy na zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej na Wiejskie Centrum Rekreacji. Czego nie udało się zrealizować? Niestety realizacja zadań nie leży w kompetencjach radnego,

za to odpowiada Urząd Gminy pod kierownictwem Wójta. Niestety gminni urzędnicy nie widzą tego, co się w gminie dzieje. Realizowanie drobnych prac takich jak naprawienie dziury w drodze, skrzywionego znaku, wyregulowanie mrugającego lub uszkodzonego oświetlenia napotyka na ogromne trudności w komunikacji z urzędnikami. Trochę za porażkę uznaję też to, że od dwóch lat z sołtys Palędzia próbujemy „załatwić” plac zabaw na „Olszywce” (podkowa ul. Nowej). Chodzi nam o małą działkę przy ul. Radosnej. Najpierw zwodzono nas, że nie wiadomo , czyja jest ta działka, żeby na jednej z ostatnich komisji oznajmić, że urząd chce tą działkę sprzedać.

bolączek, a także dbania o budżet gminy i wydatkowanie publicznych pieniędzy. Codziennie widzę i słyszę o problemach mieszkańców. Staram się je przekazywać dalej i monitoruję ich rozwiązywanie. Będę nadal „patrzeć na ręce” i kontrolować poczynania naszej władzy „wykonawczej”. Co jeszcze chciałby Pan przekazać swoim wyborcom, mieszkańcom? Chciałbym zachęcić wszystkich do częstszego kontaktu z nami, radnymi, a także do większego zainteresowania ze strony mieszkańców sprawami gminnymi. Przez pierwszy rok prowadziłem regularne dyżury radnego i w ciągu roku przyszło dosłownie 5 osób. Właśnie z powodu znikomej frekwen-

Mieszkańcy mogą mieć do nas trochę żalu, że się z nimi nie komunikujemy. Niestety odmawia się nam, radnym publikacji naszych materiałów, stanowisk w prasie szumnie zwanej „samorządowej”, co skutecznie utrudnia komunikację.

Plany na przyszłość? Będę się starał przez kolejny rok mojej kadencji pracować na rzecz poprawy życia mieszkańców i rozwiązywania ich codziennych

cji zrezygnowałem z dyżurów. Mój numer telefonu jest publiczny i zachęcam do zgłaszania problemów i inicjatyw. Jeśli my, radni nie wiemy o jakiejś sprawie, to nie może pomóc w jej załatwieniu. Nie wiem, czy już Państwo zauważyli, kampania wyborcza już się rozpoczęła. Apeluję do mieszkańców, aby brali udział w zbliżających się spotkaniach wiejskich. Niech mówią głośno, czego oczekują, co im się podoba a co nie itd.. Niech spojrzą także na budżet na 2014 rok jak na budżet wyborczy, życzeniowy, pełen nierealnych do realizacji pozycji. Pierwsze jaskółki takich działań już się pojawiły, gdy dziś do budżetu gminy Wójt chce wprowadzić zakup fortepianu dla Gimnazjum w Skórzewie za 57 tys. zł, podczas gdy brakuje pieniędzy na wypłatę zasiłków z Ośrodka Pomocy Społecznej. Uchwała budżetowa może przyjąć każdą wyimaginowaną kwotę zaproponowaną przez Panią Wójt. Rzeczywistość bardzo drastycznie obcina w trakcie roku te pobożne życzenia.

Sygnalizacja świetlna w Dąbrówce Budowa sygnalizacji świetlnej w Dąbrówce miała poprawić bezpieczeństwo. Czy tak się stało?

Ewa Różacka Docierają do nas liczne głosy zaniepokojenia w sprawie prawidłowości funkcjonowania ww. sygnalizacji świetlnej. Zapytaliśmy przedstawicieli Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, jak działają światła w Dąbrówce? Taką otrzymaliśmy odpowiedź: „Sygnalizacja świetlna przy ul. Poznańskiej w Dąbrówce działa w tzw. systemie „all red” – stało – czerwone, co w skrócie oznacza, że zielony sygnał dla

pojazdów zostaje wyświetlony po wykryciu pojazdu w ściśle określonym czasie dopasowanym do dopuszczalnej prędkości na drodze. W momencie, gdy zbliżając się do sygnalizacji, kierowca nie dostosuje się do obowiązującej prędkości, wyświetlany jeszcze sygnał czerwony i wymusi zatrzymanie się pojazdu. Ten system ma za zadanie zapewnić płynny ruch pojazdów przy zachowaniu bezpiecznej prędkości. Sygnał czerwony dla pojazdów wyświetlany jest rów-

nież w momencie zatrzymania się autobusu na przystanku. Sygnał zielony dla pieszych wyświetlany jest po otrzymaniu zgłoszenia przy użyciu przycisku na maszcie sygnalizatora. W związku z uwagami jakie docierały do Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, dotyczącymi funkcjonowania sygnalizacji świetlnej przy drodze powiatowej (ul. Poznańska) w Dąbrówce, zlecona została kontrola oprogramowania tych świateł.”

www.pulsgminy.pl


R EK L A M A 93/2013

R EK L A M A 19/2012

R E K L A M A 11/ 2012

Arcymalce

Nickel Bama (4)

R EK L A M A 81/2013

R E K L A M A 111/ 2013

Nickel Cukiernia

AUTOPROMOCJA

AUTOPROMOCJA

Dołącz ulotkę do Pulsu Gminy

5000 Twoich ulotek

Złóż życzenia świąteczne z grudniowym Pulsem Gminy! kontakt@pulsgminy.pl

może trafić do skrzynek pocztowych w całej gminie Dopiewo! R EK L A M A 60/2013

R E K L A M A 116/ 2013

535-53-77-22 R EK L A M A 106/2013

Nickel

Nickel Cukiernia

R EK L A M A 83/2013

R E K L A M A 37/ 2 013

Nickel AUTOPROMOCJA

Cukiernia

Arcymalce


R EK L A M A 104/2013

Nickel

R EK L A M A 20/2012

Nickel

R EK L A M A 24/2012

R EK L A M A 4 4/2013

Nickel

Arcymalce

R E K L A M A 114/ 2013

Arcymalce

R E K L A M A 115/ 2013

Arcymalce