PULS Magazyn Opinii Ziemi Ciechanowskiej

PULS Magazyn Opinii Ziemi Ciechanowskiej

Ciechanów, Poland

"PULS" MAGAZYN OPINII ZIEMI CIECHANOWSKIEJ - czasopismo mieszkańców Ciechanowa i powiatu ciechanowskiego.

Nakład gwarantowany 7.500 egzemplarzy.

Gazeta bezpłatna.

W ciechanowskim „PULSIE” znajdziecie Państwo opinie szerokiego grona dziennikarzy, ekspertów oraz przedstawicieli życia publicznego z Ciechanowa i nie tylko, na tematy, którymi tętni nasze miasto i powiat.

Do wypowiedzi zaprosimy przedstawicieli różnych środowisk, opcji politycznych, osób o zróżnicowanych poglądach dotyczących nurtujących kwestii.

Piotr Pszczółkowski - redaktor naczelny

www.pulsciechanowa.pl/