Page 1

Kontakt telefoniczny Bezpłatny miesięcznikz redakcją mieszkańców 535-537-722 Gminy Tarnowo Podgórne • Kontakt z redakcją tel. 535-537-722 oraz e-mail kontakt@pulsgminy.pl

Nakład: Puls Gminy 5000 egzemplarzy • Październik • Nr 9/2017 2017 REKLAMA 324/2017

Co w numerze?

ISSN 2451-0793

• Strongmeni w Wysogotowie • Mieszkania komunalne w Tarnowie • O zalanej szkole w Lusowie • Bezpartyjni w Tarnowie Podgórnym • Kolejne 8 mln zł dotacji dla gminy

Ta gazeta jest dla Ciebie! Chcesz podzielić się opinią, zgłosić problem, potrzebujesz interwencji redakcji? Dzwoń na numer 535-537-722 lub napisz kontakt@pulsgminy.pl

PAŹDZIERNIK 2017

Baranowo • Batorowo • Ceradz Kościelny • Chyby • Góra • Jankowice • Kokoszczyn • Lusowo • Lusówko • Przeźmierowo • Rumianek • Sady • Sierosław • Swadzim • Tarnowo Podgórne • Wysogotowo

„Jestem rozgoryczony postawą władz gminy”, czyli o szkole w Lusowie Na sesji rady Gminy Tarnowo Podgórne w dniu 26 września szeroko omawiano sprawę działań po awarii w szkole podstawowej w Lusowie. Licznie reprezentowana była społęczność szkolna. Przeczytajcie, co o tym myśli jeden z obecnych na spotkaniu mieszkańców Lusowa - Pan Marek.

Marek Strzelecki Miałem dziś okazję uczestniczyć po raz pierwszy, jako gość, w sesji Rady Gminy (swoją drogą radnemu Michałowi Przybeckiemu również polecam taką wizytę, a nuż mu się spodoba). Sesja zdominowana została przez dyskusję dotyczącą sytuacji w szkole w Lusowie. Niezorientowanym (a także tym radnym, którzy sami podczas sesji przyznali, że nie mieli do dziś pojęcia, co w lusowskiej szkole słychać) przybliżę. Szkoła, mimo zwyczajowego terminu rozpoczęcia roku szkolnego 1 września, wciąż nie może doczekać się oddania nowego skrzydła. W tej chwili w placówce, przewidzianej na 150 osób, uczy się 500 dzieci. W nowym skrzydle, pozostawionym bez nadzoru przez wykonawcę, w nocy z 6 na 7 września miało miejsce zalanie wszystkich kondygnacji i od tamtej pory dzieci z klas 0-3 mają zajęcia na szkolnych korytarzach bądź w pomieszczeniach użyczonych przez pobliską parafię. Mimo zajęcia niezwłocznie po zalaniu szkoły przez Radę Rodziców stanowiska, że rozwiązaniem tej kryzysowej sytuacji jest wynajęcie kontenerów, mimo niezwłocznego przedstawienia tego oczekiwania władzom gminy, przez 3 tygodnie aż do dzisiejszej sesji Rady Gminy w sprawie nie działo się nic. Owocem tej kunktatorskiej postawy władz gminy jest sytuacja, w której dziś radnym proponuje się (po 3 tyg. całkowitej dezorganizacji życia szkoły) zaaprobowanie wydatku ponad 170 tys. zł. na postawienie kontenerów w terminie 10 października. Jednocześnie wykonawca, mimo wielokrotnego przekroczenia terminów, deklaruje oddanie szkoły do użytku w dniu

16 października. Unikając zbędnego suspensu powiem tylko, że w głosowaniu w tej sprawie wygrali przeciwnicy poniesienia takiego wydatku i przez co najmniej 3 tygodnie dzieci ze szkoły w Lusowie wciąż będą tułać się po korytarzach w warunkach urągających zdrowemu rozsądkowi. Obecność na sesji dała mi sposobność do nausznego zapoznania się ze sposobem, w jaki w gminie robi się politykę. Ponieważ jako gość miałem ograniczone prawo głosu, na łamach Pulsu Gminy chciałbym podzielić się swoimi spostrzeżeniami. Usłyszany przeze mnie po raz kolejny argument, jakoby gmina była 20-tą najbogatszą gminą w Polsce dlatego, że każdą złotówkę ogląda się przed wydaniem z każdej strony, jest w dużej mierze prawdziwy. Szkoda tylko, że z podobną wnikliwością radni nie przyjrzeli się umowie dotyczącej budowy szkoły. Niezrozumiałe jest dla mnie pochylanie się z głęboką troską nad kwotą 170 tysięcy, podczas gdy nikt na sesji nie potrafił udzielić odpowiedzi na pytanie, ile właściwie kosztowała rozbudowa. Wyniki przetargu, w którym wyłoniono zwycięzcę, mówią o kwocie 8.958.394,94 PLN i 60-miesięcznej gwarancji. Tymczasem na sesji pada kwota „około 10 milionów”. Szkoda, że lekką ręką rzucony dodatkowy milion nie wzbudził niczyjego zainteresowania. Szkoda, że w przetargu dwóch oferentów proponowało 84-miesięczną gwarancję za cenę nieco powyżej 9 mln. Pytanie, czy można to nazwać głęboką troską o publiczne pieniądze zostawiam Czytelnikom.

ciąg dalszy na str. 2

Bezpartyjny w Tarnowie Podgórnym 23 września w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tarnowie Podgórnym odbyła się I Ogólnopolska Konwencja Ruchu Samorządowego BEZPARTYJNI.

Agnieszka Wilczyńska Przyjechało na nią ponad 500 samorządowców z całej Polski. „Bezpartyjni, to otwarty na inicjatywy społeczne, ruch samorządowy. Tworzą go pracujący na rzecz społeczności lokalnych samorządowcy, dla których nadrzędną zasadą jest niezależność gmin, miast i regionów, szacunek dla indywidualnych potrzeb naszych społeczności oraz brak konieczności podporządkowywania się odgórnym wytycznym. Jesteśmy ruchem wolnych ludzi, którzy w codziennej pracy nie potrzebują partyjnej struktury i ograniczeń narzucanych przez centralne komitety.” – Czytamy we wstępie Deklaracji Ruchu Samorządowego BEZPARTYJNI. Wszyscy podkreślali, że mają dość partiom w samorządzie, podziału na dobrych i złych. Zasada bezpartyjności ma, zdaniem uczestników Konwencji, spowodować zakończenie nierównego traktowania partii politycznych względem obywatelskich i społecznych inicjatyw. Prelegentami byli między innymi: Tadeusz Czajka – Wójt gminy Tarnowo Podgórne, Piotr Krzystek – Prezydent Szczecina, Janusz Kubicki – Prezydent Zielonej Góry, Robert Raczyński – Prezydent Lubina. Konwencja była zorganizowana w nowoczesnym stylu. Z dynamiczną muzyką, kolorowymi światłami, z bardzo krótkimi wypowiedziami prelegentów. Prowadzona w „szołmeńskim” stylu. Była odczuwalna atmosfera, że dzieje się tu coś ważnego, a ludzie nie przyjechali tu przypadkowo, lecz z konkretnym nastawieniem i z chęcią działania. Pomi-

I Ogólnopolska Konwencja Ruchu Samorządowego BEZPARTYJNI w hali OSIR w Tarnowie Podgónym

mo, że była to impreza „bezpartyjna” czułam się trochę, jak na wiecu wyborczym. Krótki film z Konwencji: https:// youtu.be/pccvJemavmY *** W materiałach przygotowanych dla uczestników i prasy mogliśmy przeczytać, że 98% Polaków nie należy do żadnej partii politycznej, a wybory samorządowe od lat w większości wygrywają kandydaci bezpartyjni. Ruch zaczyna być coraz bardziej popularny. Moim zdaniem to dobrze. Partyjne sztandary w samorządzie, zwłaszcza najniższego szczebla, czyli w gminach nie są do niczego potrzebne, a wręcz mogą przeszkadzać w podejmowaniu niezależnych i mądrych dla małych społeczności decyzji. Zastanawia mnie jednak, czy na fali popularności, do ruchu nie przyłączą się osoby, które mają korzenie partyjne,

a które będę chciały zbić w ten sposób dodatkowy kapitał. - Nie należę do partii, choć w przeszłości byłem członkiem PO. – mówi Wójt Tarnowa Podgórnego Tadeusz Czajka. - Zaznaczam, że podczas wyborów nigdy nie startowałem z list partyjnych, ani też nie korzystałem z partyjnego poparcia. W Ruchu Społeczno -Samorządowym BezpartyjniWielkopolska są ludzie o różnych poglądach, a łączy ich idea samorządności. Takie jest kryterium przynależności. O ile osoby rozczarowane swoimi macierzystymi partiami rozumiem, to farbowanych lisów i przebierańców już nie. Będzie zapewne bardzo trudno zweryfikować kto rzeczywiście jest za, a kto tylko chce skorzystać na popularności ruchu. Szkoda by było zmarnować tą ideę, która w moim odczuciu może sporo dobrego wnieść do życia politycznego naszego kraju. REKLAMA 443/2017

kontakt@pulsgminy.pl

Strona 1


Puls Gminy • Październik 2017

Bezpłatny miesięcznik mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne

Aktualności Relacja z sierpniowej sesji Rady Gminy 50. jubileuszowa sesja Rady Gminy Tarnowo Podgórne odbyła się 26 września.

Agnieszka Wilczyńska Obecnych na sesji było 18 radnych. Nieobecni byli: Michał Przybecki, Krzysztof Bartosik (ciężka choroba), Małgorzata Walkowiak. Pierwszym poważnym tematem poruszanym na sesji była szkoła w Lusowie, a dokładnie omawiano i spierano się nad podejmowanymi krokami w obliczu zalania budynku w nocy z 6 na 7 września. Rozbieżne wersje wydarzeń przedstawił urząd oraz przedstawiciele społeczności szkolnej. Ponad dwugodzinna dyskusja toczyła się przede wszystkim na temat czy na czas dokonania wszystkich napraw wynająć za blisko 180 tys. zł kontenery zastępcze do nauki dzieci. Przedstawiciele Rady Rodziców dowodzili, że jest to konieczne. Wójt przekonywał, czy szybkie oddanie 2 piętra, które zostało najmniej zniszczone, może być wystarczające. Wykonawca zapewniał, że 15 października dzieci zaczną uczyć w nowym skrzydle. Rada Gminy nie zdecydowała się na finansowanie wynajmu kontenerów. Po przerwie radni rozpatrywali pozostałe planowe uchwały. Tradycyjnie wprowadzono zmiany w budżecie gminy oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej. reklama 34/2013

Przejęto od Powiatu Poznańskiego zadanie budowy chodnika przy drodze Tarnowo Podgórne – Lusowo. Przejęto także zarządzanie ulicą Letniskową w Baranowie. Radni przyjęli uchwały potwierdzające przekształcenie gminnych szkół podstawowych w placówki ośmioletnie. W bloku uchwał planistycznych uchwalono miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: - w Jankowicach ul. Leśna, Polna, Ogrodowa, teren zabudowy mieszkaniowej i komunikacja, zabudowa działek od 1 do 5 tys. m2, projekt kilkukrotnie wyłożony. - w Baranowie ul. Biała, na końcu ulicy 6,7 ha, pod zabudowę mieszkaniową i komunikację, sport i rekreacja oraz zieleń, działki minimalnie 1 tys. m2. Rozpatrywano także uwagi złożone do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Tarnowie Podgórnym – część zachodnia. W części uchwał majątkowych wyrażono zgodę na kontynuację umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami. Wyrażono także zgodę na sprzedaż części nieruchomości gminnych, np. pasa zieleni na tyłach posesji przy ul. Krańcowej w Przeźmierowie w celu poszerzenia ogródków sąsiadów. Nazwę Licealna zyskała ulica w Tarnowie Podgór-

nym. Radni wyrazili także zgodę na zakup dwóch nieruchomości pod drogi. Na wniosek Wójta radni wyrazili zgodę na pomoc w wysokości 50 tys. zł gminie Czerniejewo poszkodowanej w sierpniowych nawałnicach. Pieniądze są przeznaczone na zakup specjalistycznego rębaka. Radni upoważnili także Wójta do zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska pożyczki w wysokości 1.155.146 zł na realizację projektu „Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej poprzez modernizację oświetlenia zewnętrznego w gminie Tarnowo Podgórne”. Projekt ma zostać zrealizowany do końca 2018 roku. W punkcie „Interpelacje radnych oraz wolne głosy i wnioski” była mowa między innymi o modernizacji przystanków w Przeźmierowie i Tarnowie Podgórnym; pulsujących światłach; niepalących się lampach; realizacji zadań drogowych w Wysogotowie; zarządzaniu pałacem w Jankowicach po remoncie; budowie kortów tenisowych w Przeźmierowie i Tarnowie Podgórnym; Na koniec sesji jeszcze raz wrócono do sprawy zalanej szkoły. Radni debatowali od godz. 16.00 do godz. 22.32.

dokończenie ze strony 1

„Jestem rozgoryczony postawą władz gminy”, czyli o szkole w Lusowie Odrębną kwestią jest standard, w jakim wykonano nowe skrzydło. Coś, co najwyraźniej miało być dla rodziców dzieci z SP w Lusowie niespodzianką, Samopochwały wykonawcy o użyciu najwyższej jakości materiałów przegrały w konfrontacji ze zdrowym rozsądkiem. Owszem, szklane balustrady są eleganckim materiałem, ale zdecydowanie nieodpowiednim do zastosowania w szkole. Otoczony schodami szyb windy, pozbawiony jakichkolwiek osłon, sięgające podłogi okna przez które można wyjść na dach budynku – to kolejne kwiatki. Niepojęte, że przez cały proces projektowania nikt nie zwrócił na to uwagi.

Jestem rozgoryczony postawą władz gminy, a priori wykluczającą dochodzenie odszkodowania od wykonawcy. Gmina – czyli my, wszyscy jej mieszkańcy, mamy prawo oczekiwać od osób decyzyjnych, że z większą dbałością będą wydawać nasze pieniądze. Jako podatnik będę o tym pamiętać i przypominać innym.

Stopka redakcyjna

Redaktor Naczelna: Agnieszka Wilczyńska • telefon: 535 53 77 22 • e-mail: kontakt@pulsgminy.pl

Puls Gminy - bezpłatny miesięcznik mieszkańców gminy Tarnowo Podgórne Wydawca: Jet Plus Elżbieta Trybuchowska Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń, reklam i tekstów zamówionych. Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania tekstów.

Strona 2

Adres do korespondencji: ul. Wyzwolenia 16, 62-070 Dopiewo, skr. pocztowa 19 Druk: Drukarnia Prasowa Polska Presse Sp. z o.o., Skórzewo, ul. Malwowa 158, tel. 61 626 21 00 Nakład: 5000 egzemplarzy

Kończąc, chciałbym złożyć wyrazy uznania dla Dyrekcji i grona pedagogicznego Szkoły Podstawowej w Lusowie za dzielną postawę w tej trudnej, kryzysowej sytuacji. Nie jesteście Państwo sami i możecie liczyć na rodziców.

Reklamy i ogłoszenia można zamawiać: Natalia Wróblewska • telefon: 790 56 14 09 • e-mail: natalia.woblewska@pulsgminy.pl

Data zamknięcia wydania: 30.09.2017 r.

Kalendarium październik 2017 • 07.10., godz. 10.00, Komunikacja w relacjach czyli sztuka współżycia z przyjaciółmi, sąsiadami i synową; profesjonalne szkolenie dedykowane seniorom, zapisy i szczegóły: www.fundacjatrifolium.org.pl oraz tel. 81-021-607 • 07.10, turnieje koszykówki: Chyże Dziadki od godz. 11.00, hala sportowa OSiR w Tarnowie Podg.; Chyże Laski od godz. 9.45, sala SP w Tarnowie Podg. • 07.10., godz. 10.30 Olimpiada wiedzy turystyczno-krajoznawczej mieszkańców wsi – VI etap współzawodnictwa turystycznego powiatów woj. wielkopolskiego o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego, SP w Lusowie • 07.10., godz. 14.00, IV liga gr. płn., GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne vs Pogoń Łobżenica, stadion GKS Tarnovia w Tarnowie Podgórnym • 07.10., godz. 15.30, klasa okręgowa gr. zach., Akademia Reissa Tarnowo Podgórne – Poznań vs Lipno Stęszew, boisko zewnętrzne OSiR w Baranowie • 07.10., godz. 18.00, A klasa gr. 2, GKS II Tarnovia Tarnowo Podgórne – Suchary Suchy Las, boisko zewnętrzne OSiR w Baranowie • 07.10., godz. 18.00, Centrum Kultury Przeźmierowo Premiera spektaklu „Kontrasty” Teatru Tańca Sortownia, obowiązują bezpłatne zaproszenia • 07.10., godz. 12.00, „Przywiąż się do psa, nie do budy”, Park im. Płk. J. Wojkiewicza w Tarnowie Pdgórnym, szczegóły: www.tarnowo.pulsgminy.pl/tp/471 • 08.10., godz. 12.30, Centrum Kultury Przeźmierowo, Kino Zielone Oko dla dzieci: „Zielona szkoła”, bilety: 10 zł (dzieci), 1 zł (opiekunowie) • 08.10, godz. 17.00, Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym, Koncert Orkiestry Dętej im. Antoniego Jerzaka z Mosiny, wstęp wolny • 08.10., godz. 18.00, Centrum Kultury Przeźmierowo, Kino Zielone Oko zaprasza: „The Square”, bilety: 15 zł • 08.10., godz. 11.00, I liga wojewódzka A1 junior, GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne vs Pogoń Łobżenica, stadion GKS Tarnovia w Tarnowie Podgórnym • 08.10., godz. 15.00, Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne vs Politechnika Gdańska, hala sportowa OSiR w Tarnowie Podgórnym • 12-15.10., od godz. 11.00, VI Mistrzostwa Polski Młodzików im. Pawła Szydły, hala sportowa OSiR w Tarnowie Podgórnym • 13.10., godz. 17.00, Nocne granie w planszówki, świetlica w Baranowie • 15.10, godz. 10.00, Super Liga mężczyzn, KS Alfa Vector Tarnowo Podgórne vs KS Polonia 1912 Leszno, kręgielnia Vector w Tarnowie Podgórnym • 15.10., godz. 17.00, komediowy spektakl „neSTORY” Marka Chojnackiego prapremiera Teatru Muzycznego w Poznaniu, Centrum Kultury Przeźmierowo, bilety: 39 zł • 16.10., godz. 16.00, bezpłatny dyżur doradcy podatkowego, Urząd Gminy Tarnowo Podgórne • 18.10., godz. 19.00, Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne vs Biofarm Basket Suchy Las, hala sportowa OSiR w Tarnowie Podgórnym • 21.10., godz. 14.00, Bałkański maraton indoorcucling, szczegóły: www.tarnowo. pulsgminy.pl/tp/472, Tarnowskie Termy • 21.10., godz. 10.00, Wielkopolska Liga Badmintona, hala sportowa OSiR w Przeźmierowie • 21.10., godz. 13.00, IV liga gr. płn., GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne - GKS Dopiewo, stadion GKS Tarnovia w Tarnowie Podgórnym • 21.10., godz. 15.30, klasa okręgowa gr. zach., Akademia Reissa Tarnowo Podgórne – Poznań vs Czarni Wróblewo, boisko zewnętrzne OSiR w Baranowie • 21.10., godz. 18.00, A klasa gr. 2, GKS II Tarnovia Tarnowo Podgórne – Orzeł Słopanowo, boisko zewnętrzne OSiR w Baranowie • 22.10., godz. 9.00, I liga wojewódzka A1 junior, GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne - LKS Ślesin, stadion GKS Tarnovia w Tarnowie Podgórnym • 22.10., Turniej KOPA, hala sportowa OSiR w Przeźmierowie • 22.10., godz. 9.00, charytatywny turniej piłki nożnej Poma-gramy, hala sportowa OSiR w Baranowie • 22.10., godz. 12.30, Kino Zielone Oko dla dzieci: „Gang Wiewióra 2”, bilety: 10 zł (dzieci), 1 zł (opiekunowie), Centrum Kultury Przeźmierowo • 22.10., godz. 18.00, Kino Zielone Oko zaprasza: „Ptaki śpiewają w Kigali”, bilety: 15 zł, Centrum Kultury Przeźmierowo • 24.10., sesja Rady Gminy Tarnowo Podgórne • 27.10., godz. 19.00, Centrum Kultury Przeźmierowo, premiera spektaklu „Wiele hałasu o nic” Grupy Teatralnej Zamiast, wstęp wolny. • 28.10., godz. 18.00, recital Piotra Machalicy „Mój ulubiony Młynarski”, Centrum Kultury Przeźmierowo, bilety: 50 zł • 28.10., godz. 10.00, XXIII OTTT Srebrne Pantofelki, hala sportowa OSiR w Przeźmierowie • 28.10., godz. 13.00, IV liga gr. płn., GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne - Nielba Wągrowiec, stadion GKS Tarnovia w Tarnowie Podgórnym • 28.10., godz. 16.00, Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne vs Sklep Polski MKK, hala sportowa OSiR w Tarnowie Podgórnym • 28-29.10., Track Day, Tor Poznań • 29.10., godz. 18.00, Kino Zielone Oko zaprasza: szczegóły na www.goksezam. pl, bilety: 15 zł, Centrum Kultury Przeźmierowo • 29.10., godz. 12.00, Super Liga kobiet, KS Alfa Vector Tarnowo Podgórne KS Polonia 1912 Leszno, kręgielnia Vector w Tarnowie Podgórnym.

www.pulsgminy.pl


Kontakt telefoniczny z redakcją 535-537-722

Puls Gminy • Październik 2017

Co nam w duszy gra! Pożegnanie lata w Przeźmierowie

8 mln zł dotacji na Komunikację w Gminie Tarnowo Podgórne

Za nami kolejne radosne pożegnanie lata. 16 września w Parku imienia S. Kanikowskiego w Przeźmierowie rozstaliśmy się znów na rok z ulubioną porą roku nie tylko dzieci i młodzieży. Tym razem rodzinny festyn odbył się pod hasłem: „Co nam w duszy gra!”.

Aleksandra Filipek Muzyczny korowód tradycyjnie wyruszył spod Szkoły Podstawowej im. A. Fiedlera w Przeźmierowie. W miejscowym parku uczestników imprezy witali ze sceny: Wójt Tadeusz Czajka, dyrektor szkoły Renata Duszczyk, sołtys Przeźmierowa Katarzyna Preyer i radny Henryk Witkowski. Muzyka od zawsze towarzyszy człowiekowi w pracy, zabawie, odpoczynku. Sobotni wrześniowy dzień wypełniały rozmaite dźwięki, śpiew, taniec. Muzyka była obecna niemal wszędzie. Na scenie można było podziwiać występy Młodzieżowej Gminnej Orkiestry Dętej pod dyrekcją pana P. Joksa. Przy okazji przypomnieliśmy sobie, jak wygląda saksofon, klarnet, puzon... Zgromadzonych czarowały Mażoretki. Ubrane w paradne stroje dziewczyny zaprezentowały układy taneczno-marszowe do muzyki orkiestry dętej, żonglując i podrzucając przy tym specjalne pałeczki. Widowisko niesamowite!!! Kto nie widział, niech żałuje. Gościnnie zagrał też dla nas Big Band ze Szkoły Muzycznej im. M. Karłowicza z Poznania. Ucho cieszyły także piosenki w wykonaniu pana Macieja Narożnego. To był cudowny powrót do dawnych lat. Oczywiście to nie koniec atrakcji. Pod okiem instruktorów chętni uczestniczyli w warsztatach budowania instrumentów muzycznych z rozmaitych materiałów – kluczy, garnków, misek, drewnianych łyżek. Można było sprawić sobie własnoręcznie gitarę, którą nie pogardziłby sam Elvis Presley lub drewnianą piszczałkę. Z drutu wyrabiano pierścionki - klucze wiolinowe. Pod wpływem utworów klasycznych, rockowych, jazzowych (cała gama gatunków muzycznych) powstawały impresje muzyczne. Dużym zainteresowaniem cieszyło się stanowisko „Karaoke” - nie brakowało osób chętnych do śpiewania piosenek do profesjonalnych podkładów muzycznych z tekstem. Wielką frajdę sprawiała dzieciom gra na perkusji i bębnach. Swoją wiedzą dzielili

Zdjęcie nadesłane

się z nami także nauczyciele i uczniowie ze Szkoły Muzycznej w Tarnowie Podgórnym. Dziękujemy im serdecznie za przybliżenie nam różnych instrumentów muzycznych. „Muzyka ma koronę w niebie, ale korzenie w ziemi.” Słowa Marii Kuncewiczowej podkreślają wyjątkowy charakter muzyki, która potrafi wręcz sięgać nieba, osiągać doskonałość. Nieba sięgały także latawce. Jak co roku odbył się konkurs na najwyżej szybujący latawiec. W tym roku zwyciężyły klasy IVa i VIIc. Festyn rodzinny od lat kojarzy się ze zdrowym śniadaniem na trawie. Tegoroczne stoły uginały się pod ciężarem przekąsek, kanapek, sałatek, owoców, warzyw... Było smacznie, jak u mamy, a przede wszystkim kolorowo i pięknie. Pomysłowość rodziców przeszła nasze najśmielsze wyobrażenia. W konkursie na najpiękniej udekorowane stanowisko kulinarne wygrały Ic, IIIe i zerówka. Nagrodę w postaci biletów do kina ufundowała pani Katarzyna Preyer – sołtys Przeźmierowa. Jak zwykle było muzycznie, kolorowo, wesoło, a pogoda dopisała. Na zaproszenie dyrektor Renaty Duszczyk odpowiedziało wielu uczniów, ich rodziców, krewnych i znajomych. Serdecznie dziękujemy organizatorom pikniku – Radzie Sołeckiej Przeźmierowa oraz Dyrekcji Szkoły Podstawowej im. A. Fiedlera – wspieranych przez Urząd Gminy, OSiR i GOKSezam. Zachęcamy również do obejrzenia obszernej fotorelacji na stronie szkoły  www.spprzezmierowo.pl.

29 września gmina Tarnowo Podgórne otrzymała dotację w wysokości ponad 8 mln zł na realizację projektu „Utworzenie sieci zintegrowanych węzłów przesiadkowych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne wraz z inwestycjami w tabor autobusowy i zaplecze techniczne”. 29 września w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego podpisał umowy o dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (WRPO 2014+) projektów wpisujących się w ramy Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania (ZIT dla MOF Poznania). Dotację otrzymała także gmina Tarnowo Podgórne na projekt „Utworzenie sieci zintegrowanych węzłów przesiadkowych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne wraz z inwestycjami w tabor autobusowy i zaplecze techniczne”. Budżet Projektu: Całkowita wartość Projektu: 12.285.240,00 zł Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu: 9.644.960,20 zł Kwota dofinansowania z EFRR: 8.198.216,17 zł Poziom dofinansowania Projektu: do 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych. Okres realizacji Projektu: Rozpoczęcie realizacji Projektu: 30.11.2016 r. Zakończenie realizacji Projektu: 31.12.2019 r. Opis Projektu: 1. Zakup 5 niskopodłogowych autobusów EURO 6, wyposażonych w tablice informacji pasażerskiej i bramki liczące pasażerów, posiadających w sumie 480 miejsc dla pasażerów. 2. Utworzenie 5 zintegrowanych węzłów przesiadkowych w Kokoszczynie, Ceradzu Kościelnym, Lusowie, Sadach i Przeźmierowie

Nowa baza autobusowa w Tarnowie Podgórnym (zdjęcie nadesłane)

wyposażonych w zadaszone wiaty przystankowe oraz parkingi bike&ride w sumie z 50 miejscami dla rowerów. W obrębie centrów powstanie 7 innowacyjnych tablic informacji pasażerskiej. Dodatkowo w obrębie węzła w Lusowie i Ceradzu powstaną 2 parkingi typu P&R dostępne w sumie dla 28 samochodów. Węzły obsłużą transport wewnątrz gminy, jak również połączenia z Poznaniem. 3. Utworzenie nowej linii autobusowej Termy - Rokietnica PKP Dworzec os. Sobieskiego. Łączna długość nowej linii to 19,4 km. 4. Modernizacja zaplecza zajezdniowego TP Bus. W ramach projektu nastąpi przebudowa zajezdni. 5. Kampania informacyjno-promocyjna na terenie gminy. Realizacja zadania przyczyni się do usprawnień w infrastrukturze transportu publicznego. Nastąpi wzrost dostępności poprzez rozwój innowacyjnych systemów przekazu informacji i zarządzania transportem publicznym. Efekty rzeczowe projektu: 1. Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „par-

kuj i jedź” – 28 szt. 2. Liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” – 2 szt. 3. Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride” – 50 szt. 4. Liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride” – 5 szt. 5. Liczba wybudowanych obiektów „parkuj i jedź” – 2 szt. 6. Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych – 5 szt. 7. Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych – 7 szt. 8. Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej – 5 szt. 9. Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej – 480 osoby. 10. Liczby akcji i kampanii informacyjnych – promocyjnych – 1 szt. (Na podstawie przesłanych materiałów)

REKLAMA 328/2017

REKLAMA 444/2017

Kronika Polic yjna

6/7.09. Baranowo, ul. Poznańska, kradzież samochodu marki Renault Master typ laweta, rocznik 2014, biały, na lawecie znajdował się samochód marki Renault Talisman, rocznik 2016, niebieski, łączne straty 210 tys. zł 10/11.09. Przeźmierowo, ul. Dolina, kradzież samochodu marki BMW X6, rocznik 2009, czarny, 90 tys. zł strat 14.09. Sady, ul. Kwiatowa, kradzież samochodu marki Citroen DS4, rocznik 2011, biały, 55 tys. zł strat 17.09. Tarnowo Podgórne, kradzież roweru, sprawca zatrzymany na gorącym uczynku 24.09. Swadzim, ul. św. Antoniego, kradzież samochodu marki Audi A5, rocznik 2011, czarny, 70 tys. zł strat

REKLAMA 497/2017

We wrześniu na terenie gminy zatrzymano 5 kierujących samochody pod wpływem alkoholu (Wysogotowo, Tarnowo Podgórne, Sady, Sierosław). kontakt@pulsgminy.pl

Strona 3


Puls Gminy • Październik 2017

Bezpłatny miesięcznik mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne REKLAMA 494/2017

R ELACJE Targi meblarskie i strongmeni w Wysogotowie 29 września na terenie firmy Metalmex w Wysogotowie odbyły się targi branżowe Trendy i Innowacje oraz zawody Strongmenów.

Agnieszka Wilczyńska Na organizowanych po raz ósmy targach mieliśmy okazję zapoznać się z najnowszą ofertą przemysłu meblarskiego i obejrzeć propozycje największych producentów w branży. W tym roku część wystawienniczą podzielono na sześć stref. Główna z nich to „strefa branżowa”, gdzie prezentowali się wystawcy. W kolejnych ulokowano Arenę Designu (z propozycjami młodych polskich designerów), Strefę Sztuki (wystawy pod patronatem V.A. Gallery Poland), „Aktywni i kreatywni” (prace pasjonatów nowych technologii), „Upcyklingowy zawrót głowy” (warsztat pracy artystki Beaty Pflanz) oraz Bikezone (prezentacja rowerów od staroświeckich drewnianych po nowoczesne elektryczne). Jak co roku targom towarzyszył sekcja koszykarzy na wózkach, która od kilku lat działa w Koninie, a powstała z inicjaty-

REKLAMA 312/2016

Widowiskowe zawody Strongmenów w Wysogotowie

wy Fundacji imienia Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ. W trakcie imprezy zbierano pieniądze na zakup wózka sportowego dla jednego z najmłodszych koszykarzy KSS Mustang, ośmioletniego Antosia. Kwota z licytacji dopełniona przez Metalmex to 10.600 zł. Główną sportową atrakcją tegorocznej edycji targów były organizowane po raz drugi zawody Strongman’ów. Do Wysogotowa przyjechali najsilniejsi ludzie w Polsce - Sławomir Toczek,

Marcin Wlizło, Bartłomiej Grubby, Przemysław Brzoza, Piotr Czaplewski oraz Krzysztof Schabowski, a także sędzia, najbardziej rozpoznawalny ze wszystkich Mariusz Pudzianowski. Konferansjerem, tak jak w ubiegłym roku, był Irek Bieleninik, który dzięki swoim barwnym zapowiedziom i komentarzom był jedną z gwiazd imprezy. Bardzo udana i widowiskowa impreza. Zapraszamy wszystkich do Wysogotowa za rok!

REKLAMA 325/2017

Mieszkania komunalne w Tarnowie Podgórnym 21 września odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego w nowobudowanych budynkach w ramach Gminnego Programu Budowy Mieszkań.

Agnieszka Wilczyńska 21 września odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod pierwszy budynek. W uroczystości brali udział włodarze gminy, przedstawiciele wykonawcy, przyszli mieszkańcy, a także ksiądz proboszcz tarnowskiej parafii. W dwóch budynkach realizowanych w ramach Gminnego Programu Budowy Mieszkań znajduje się 18 mieszkań (po 9 w każdym obiekcie). W pierwszym etapie, realizowanym teraz, powstaje jeden budynek. W kolejnym etapie powstanie drugi budynek oraz zostanie zagospodarowany teren wokół. W ramach zadania Gmina Tarnowo Podgórne przekazała spółce TP – KOM działki budowlane, spółka zaciągnęła kredyt i w czerwcu 2017 roku rozpoczęła budowę. Projekt jest unikatowy w skali kraju, gdyż daje przyszłym mieszkańcom możliwość wykupu mieszkań. Wzorowano się na doświadczeniach mazurskich Mikołajek, gdzie podobny program funkcjonuje od lat. Mieszkańcami nowych budynków będą osoby, których nie stać na zaciągnięcie kredytu na wolnym rynku, jednak ich dochody są zbyt wysokie, aby otrzymać mieszkanie komunalne. Pierwszy budynek już ma najemców, na drugi niebawem rozpocznie się nabór wniosków.

Strona 4

Powierzchnia zabudowy jednego budynku to 271,1 m2, powierzchnia użytkowa – 616,9 m2. Inwestycja (pierwszy etap – jeden budynek) kosztuje ponad 2,4 mln zł.

Mieszkania mają być gotowe do końca czerwca 2018 roku. Video: https://youtu.be/AydWP6Uob24

REKLAMA 496/2017

Pierwszy z dwóch budynków realizowanych w ramach Gminnego Programu Budowy Mieszkań REKLAMA 446/2017

www.pulsgminy.pl


reklama 495/2017


Puls Gminy • Październik 2017

Bezpłatny miesięcznik mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne

s port

artykuł sponsorowany

Nadchodzą 7. urodziny Akademii Piłkarskiej Reissa!

Rozpędzone zespoły Tarnovii!

10.10.2010 r. - pamiętna data na stałe wpisała się w kalendarium Akademii Piłkarskiej Reissa. Tego dnia na murawie pojawili się zawodnicy, którzy z dumą mogli siebie nazywać pierwszymi piłkarzami szkółki Piotra Reissa.

Wieści z boisk piłkarskich.

W 7. rocznicę tego wyjątkowego dnia, postanowiliśmy odszukać 4. urodzinowe powody, dla których piłkarze Akademii są wyjątkowi! Wszystkim rodzicom, którzy pomogli nam w tym wyjątkowym zestawieniu, serdecznie dziękujemy za nadesłane listy! Gotowi? Zaczynamy! 1. Nieudawana pasja - Przyprowadzając pierwszy raz Antka na trening, pomyślałam, że to tylko jego kolejne „widzimisię”, że za tydzień pójdziemy na lekcję pływania, za dwa na tenis, a za miesiąc nie będzie już pamiętał, czym jest Akademia Piłkarska Reissa. Stało się zupełnie inaczej. Antek z treningu na trening czuł się coraz lepiej w gronie swoich kolegów z boiska. Jednodniowa „zajawka” przerodziła się w prawdziwe hobby, które co więcej po dziś dzień jest realizowane z pasją. Marzena, mama 13-letniego Antka 2. Duch prawdziwego sportowca - To było listopadowe popołudnie. Jak dziś pamiętam podekscytowaną Weronikę, która od samego rana opowiadała, że dziś idzie na swój pierwszy piłkarski trening. Nie traktowałam tego poważnie. Mijał miesiąc, dwa, trzy, a Wero-

nika wytrwale uczęszczała na treningi. Nie zwracałam uwagi, gdy we wtorkowe i czwartkowe popołudnia opuszczała nasze mieszkanie. Wszystko zmieniło się podczas finałowych rozgrywek Wielkopolsko-Lubuskich Lig Piłkarskich. Kibicując z całych sił, po raz pierwszy zobaczyłam w swojej córce prawdziwą sportsmenkę, która daje z siebie na boisku 100%. Jej postawa wzruszyła mnie do łez. Katarzyna, mama już 16-letniej Weroniki. 3. Gra w myśl zasad fair play - Przygodę z Akademią rozpoczęliśmy 2 lata temu. Mój syn, wtedy jeszcze 6-letni Bartek, koniecznie chciał być wychowankiem szkoły legendy Lecha – Piotra Reissa. Moją szczególną uwagę przykuło pewne wydarzenie. Bartek wraz z moim

mężem oglądali długo przez nich wyczekiwany mecz Ligii Mistrzów. W połowie meczu jeden z zawodników został porządnie sfaulowany. „Tato zobacz! Przecież to nie fair! Trener Mateusz mówi, że musimy grać fair play! On złamał zasady.” Jego zbulwersowanie „przewinie niem” jednego z piłkarzy, dało mi naprawdę do myślenia. Maria, mama Bartka 4. Prawdziwy autorytet - Ten dzień na długo zapisał się w pamięci mojego synka. Na treningu Akademii pojawiła się prawdziwa legenda Lecha i wszystkim dobrze znany Piotr Reiss. Wspólne pogadanki, zdjęcia i rozdawanie autografów. Kajtek po tak emocjonującym spotkaniu długo nie mógł zasnąć z wrażenia, a mi patron klubu zaimponował przede wszystkim szczerym uśmiechem i nieudawanym zaangażowaniem. Oby więcej tak wartościowych piłkarzy! Maja, mama piłkarza APR, Kajtka A Ty jak rozpocząłeś przygodę z Akademią? Podziel się swoją historią! Napisz na konkurs@ akademiareissa.pl i wygraj urodzinową paczkę od Akademii!

Łukasz Duszczak Tarnovia Bardzo dobry okres przeżywają obecnie zawodnicy Marcina Kikuta. Tarnovia zdecydowanie usadowiła się na drugim miejscu i próbuje gonić liderującego Mieszko Gniezno. Tarnovia wygrywała kolejno z Wełną Skoki 2-0 (Bartosz Dylewski, Zbigniew Zakrzewski), Wartą Międzychód 3-1 (Bartosz Dylewski, Zbigniew Zakrzewski, Benjamin Bednarz), Huraganem Pobiedziska 3-2 (Zbigniew Zakrzewski, Błażej Telichowski x2), Kotwicą Kórnik 2-0 (Zbigniew Zakrzewski x2) i Orłami Pniewy . Dodać należy jeszcze, że Tarnovia awansowała także do 4 rundy Pucharu Polski na szczeblu okręgu poznańskiego. Na mecz z Orkanem Objezierze pojechała grupa zmienników, ale nie mieli oni problemów z wygraniem meczu z zespołem z A-klasy. Wynik 4-0 mówi sam za siebie. Bramki w tym meczu zdobywali Maciej Frankowski x2, Szymon Jerzewski i Patryk Koler. Kolejnym rywalem Tarnovii będzie inny reprezentant A-klasy - Suchary Suchy Las.

Bardzo ważne było szczególnie wyjazdowe zwycięstwo w Międzychodzie, gdyż Warta to bezpośredni rywal w walce o czołowe miejsca. Gracze Tarnovii są rozpędzeni co dobrze wróży przed drugą częścią rundy jesiennej. Najważniejszym meczem będzie na pewno wyjazdowe starcie z Mieszkiem Gniezno, które odbędzie się 14 października o godzinie 15.00. U siebie Tarnovia zagra z Pogonią Łobżenica i GKS Dopiewo (21.10., godz. 13.00) Tarnovia II Świetnie jako beniaminek w A-klasie radzi sobie Tarnovia II. Po efektownych wygranych z Wartą Wartosław 13-1 (Artur Grajek x4, Mikołaj Bączyk x3, Łukasz Kokociński, Artur Glapa, Radosław Kamiński, Dariusz Szopka, Karol Raźniak, Dariusz Piechocki) i Wartą Obrzycko 6-1 (Artur Grajek x2, Łukasz Kokociński x2, Adrian Wasielewski, Jakub Janeczek) podopieczni Marka Bartkowiaka zostali liderem swojej grupy. Kolejnym rywalem była także niepokonana jeszcze w tym sezonie Patria Buk.

ciąg dalszy na stronie 7 REKLAMA 503/2017

Strona 6

www.pulsgminy.pl


Kontakt telefoniczny z redakcją 535-537-722

Rozpędzone zespoły Tarnovii! ciąg dalszy ze strony 6 W październiku Tarnovia II zagra u siebie z Sucharami Suchy Las i Orłem Słopanowo (21.10.,18.00) oraz na wyjazdach z Rzemieślnikiem Kwilcz (14.10., 15.00) i Orłem Łowyń (28.10., 15.00). Wszyscy, to poza Orłem Słopanowo, to drużyny z drugiej połowy tabeli i to Tarnovia będzie w tych meczach faworytem. Naprawdę realnie w tym momencie ten zespół może myśleć o promocji do Klasy Okręgowej. Tarnovia III I na koniec młodzież z Tarnowa Podgórnego występująca jako Tarnovia III. Zespół radzi sobie naprawdę przyzwoicie. Najpierw u siebie gracze Tarnovii rozegrali dramatyczny mecz z LKS Baborówko. Po golach Kamila Krzyżana i Macieja Pedy do przerwy było 2-0. Goście z Baborówka wyrównali na 2-2. Drugą bramkę dołożył w 75 minucie Krzyżan, ale goście znowu wyrównali. I gdy wydawało się, że mecz zakończy się podziałem punktów, to dosłownie w ostatniej akcji meczu bramkę dla gospodarzy zdobył Krzysztof Lachman. Tarnovia wygrała więc 4-3. Kolejnym rywalem był KS Kąsinowo i tutaj niestety młodzi gracze z Tarnowa nie dali rady. Przegrali 3-5, a bramki zdobyli Artur Dorna, Kamil Krzyżan i Maciej Frankowski. Na koniec omawianego okresu Tarnovia rozegrała kolejny mecz wyjazdowy, tym razem w Kiekrzu z miejscową Arką. W październiku u siebie Tarnovia III zagra z GKS Golęczewo (8.10., 15.00) i Czarnymi II Wróblewo (22.10., 13.00), a na wyjazdach ze Złotymi Złotkowo (15.10., 12.00) i Czarnymi Kaźmierz (28.10., 15.00).

Puls Gminy • Październik 2017

Nasi badmintoniści w Międzynarodowych Mistrzostwach Polski

REKLAMA 325/2017

W dniach od 21- 24.09 odbyły się Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Victor Polish International 2017. Naszą gminę reprezentowała silna ekipa badmintonistów.

Bartosz Frontczak W tym roku na turniej zawitali również zawodnicy z Azji. W turnieju brała udział liczna grupa naszych zawodników. Pierwszy dzień to głównie walka w eliminacjach przed głównym turniejem. Jako pierwszy na mecz wyszedł debel Damian Jaśkowiak (UKS Baranowo) Mateusz Kędziora (PTS Puszczykowo). Niestety nie zdołali pokonać rówieśników z Polski. Następnie na parkiet wyszedł nasz kolejny debel. Tym razem młodszy z braci, czyli Adrian Jaśkowiak (UKS Baranowo) wraz z Radosławem Wróblem (KB-VOL-TRICK Kępno). Niestety, tak jak ich poprzednicy, po zaciętym meczu musieli uznać wyższość rywali. Kolejnym meczem był Singiel w którym Mateusz Świerczyński (UKS ORKAN Przeźmierowo) po niespełna godzinnym pojedynku musiał uznać wyższość rywala z Niemiec. Ostatnimi pojedynkami tego dnia były dwie gry pojedyncze wyżej wspomnianych braci. Starszy z nich trafił na silnego Indyjczyka, który postawił poprzeczkę zbyt wysoko, aby była do zdobycia. Adrian również nie miał szczęścia

w losowaniu i swój pojedynek musiał rozegrać przeciwko starszemu od siebie Estończykowi. Również on musiał uznać wyższość zagranicznego zawodnika. Kolejny dzień to występ naszych dwóch zawodniczek. W turnieju głównym mecz otwarcia rozegrała Magdalena Świerczyńska (UKS Baranowo) wraz z Pawłem Śmiłowskim (UKS Hubal Białystok). Doświadczenie naszego miksta pozwoliło na szybkie zwycięstwo przeciwko zawodnikom z Estonii. Następnie na mecz wyszła Aleksandra Felska (UKS Baranowo). Jaj przeciwniczką była silna Rosjanka, która pokonała naszą zawodniczkę w dwóch setach. Kolejny mecz to znów wcześniej wspomniany mikst, czyli Magda z Pawłem. Tym razem musieli uznać wyższość pary czeskiej rozstawionej z numerem “1”. Ostatni mecz to walka naszego debla żeńskiego, czyli Oli i Magdy. Niestety losowanie nie sprzyjało naszym zawodniczkom i już w pierwszym meczu musiały zmierzyć się z zawodniczkami z Anglii. Mecz zakończył się zwycięstwem Angielek, które następnie zwyciężyły w całym turnieju.

reklama 27/2012

reklama 502/2017

Jolanta Witczak w Spartathlonie! 29 września Pani Jolanta Witczak z Lusowa wystartowała w Spartathlon Ultra Race – maratonie o dystansie 246,8 km z Aten do Sparty w Grecji, który pokonała w czasie 35.42,47. Bieg rozpoczął się w piątek o godz. 6.00 (naszego czasu). W biegu wzięło udział 3.080 biegaczy z całego świata. Z Polski wystartowało 14 zawodników. Gratulujemy! REKLAMA 490/2017

kontakt@pulsgminy.pl

Strona 7


REKLAMA 484/2017

Puls Gminy Tarnowo Podgórne 10.2017  

Puls Gminy Tarnowo Podgórne 10.2017

Advertisement